SwitchON Onderwijs Mei 2011

488 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SwitchON Onderwijs Mei 2011

  1. 1. 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000S w i t c h i S a l m e e r d a n 2 4 j a a r e e n i c t pa r t n e r v o o r b e d r i j v e n , z o r g - e n o n d e r -w i j S i n S t e l l i n g e n . e e n e n t h o u S i a S t t e a m va n p r o f e S S i o n e l e d e S k u n d i g e n b i e d tS p e c i f i e k e k e n n i S o p h e t g e b i e d va n o n t w e r p e n , i m p l e m e n t e r e n , t o e p a S S e n e nb e h e r e n va n i c t o p l o S S i n g e n v o o r h e t o p t i m a l i S e r e n va n u w b e d r i j f S p r o c e S S e n .1101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101 nr 1 2011S W I T C H O N I S E E N U I T G AV E VA N S W I T C H I C T P R O F E S S I O N A L S 25 jaar switCh: feest van kLanten en medewerkers Live@edu bewust G e fa s e e r d i n G e v o e r d b i j de amersfoortse berG nieuw netwerk CsG dinGstede: Flexibel platForm basis voor de toekomst ‘ICT belangrIjk voor maaTwerk voor vraaggestuurd aan leerlIng’ kenniSnet ‘Scho len leren hebben belangrijke ICT-taak’ s ie ij it w ed er d n o
  2. 2. 0101010101110110110001101010101010101010101010100010001111010101010101001010101011101101100011010101010101010101 010101000100011110101010101010 0101010101110110110001101010101010101010101010100010001111010101010101001010101011 101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 0101010101110110110001101010101010101010100010001111 010101010101001010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 0101010101110110110001101010 1010101010101010101000100011110101010101010010101010111011011000110110001101010101010101010101010100010001111010 1010101010010101010111011011000110101010101010101010101010001000111101010101010100101010101110110110001101010101 010101010101010100010001111010101010101001010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 0 4 1010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010101010 Pa r a C e n t r u m t e u G e : va n s P i n n e n w e b 1010100010001111010101010101 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111 naar ProfessioneeL netwerk 0110110001101010101010101010101010100010001111010101010101001010101011101101100011010101010101010101010101000100 011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 0101010101110110110001 beTrouwbaar als een 1010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010101010101010001000111101010 10101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010 paraChuTe 101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 0 1010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010101010 10101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011 101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 0101010101110110110001101010101010101010101010100010 0011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000 11010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101 Van onderwijsvisie naar ICT 8 L i v e @ e d u b e w u s t G e fa s e e r d i n G e v o e r d bij de amersfoortse berG De tijd vliegt! Dat besefte ik weer eens goed toen ik voor deze Flexibel platForm voor vraaggestuurd SwitchOn werd geïnterviewd over 25 jaar Switch. In de drukte van de dagelijkse onderwijspraktijk komt het er vaak niet van: leren even beschouwend stilstaan. Toch is dat juist waardevol om uitein- delijk beter, prettiger en slimmer te functioneren. Dat geldt voor mensen, maar ook voor ICT! Kijkend naar de toekomst zie ik de mogelijkheden van ICT alleen nog maar sneller en verder groeien. Daarmee groeit ook het belang van goed nieuw netwerk CsG dinGstede: basis voor de toekomst 9 ICT-beleid. Helaas wordt dat nog vaak onderschat. Terwijl even de tijd ‘ICT belangrIjk voor nemen, zich direct en royaal terugbetaalt via betere keuzes en hoger rendement van automatisering. En daarmee: beter onderwijs maaTwerk aan leerlIng’ en prettiger functionerende leerlingen en medewerkers. In deze SwitchOn komt de visie van Kennisnet uitgebreid Regeren is vooruitzien. Zeker op het gebied van ICT. Want hoe aan bod. Over hoe ICT het onderwijs beter en aantrek- benut je nieuwe technische mogelijkheden optimaal voor je ei- kelijker kan maken. Ook kunt u lezen hoe andere scholen gen onderwijsvisie? CSG Dingstede in Meppel rolt met een hun onderwijsvisie vertalen naar ICT-keuzes. Uiteindelijk nieuw netwerk de loper uit naar de toekomst. ‘Voor ons sys- teembeheer is de winst nu al groot. Leerlingen en personeel moet iedere organisatie zijn eigen keuzes maken. Of je nu gaan de vooruitgang de komende jaren echt goed ervaren.’ heel groot bent, of veel kleiner. Zoals Paracentrum Teuge 10 dat een grote sprong heeft gemaakt met de professionali- sering van hun ICT. Ook een bijzonder verhaal dat wij u niet wilden onthouden. Ik hoop dat wij u hiermee weer waardevolle 16 Bring Your Own Divice TO SCHOOL inzichten en inspiratie bieden voor uw orga- nisatie. Soms moet je heel even stilstaan, voor de aanloop naar de toekomst. Op naar de volgende 25 jaar! a c t u a l S meer samenwerking twents carmel college Veel leesplezier en hopelijk tot snel. switch.nl flink vernieuwd! veel belangstelling bYod o p o n d e rw i j s b e u r z e n bob vos Directeur Switch www.switch.nl2 3
  3. 3. praktijk Pa r a C e n t r u m t e u G e : va n s P i n n e n w e b n a a r P r o f e s s i o n e e L n e t w e r k beTrouwbaar als een paraChuTe Parachutisten maken jaarlijks de meeste sprongen in ons land vanuit GEEN NUMMER De vernieuwing is niet alleen een grote vooruit- Nationaal Paracentrum Teuge. De kleine, professionele organisatie die dit gang voor Renting, maar voor de hele organisatie. realiseert, beschikt sinds kort ook over een professionele ICT-omgeving. ‘We hebben een grote stap vooruit gezet. Wij heb- ben nu eindelijk ICT-voorzieningen die horen bij ‘Daar waren we hard aan toe. ons netwerk moest net zo betrouw- een professionele organisatie. Dat bevalt erg goed. baar worden als een parachute.’ Het netwerk is niet meer plat geweest en als er iets gebeurt, weten we zeker dat het door professionals Aan de rand van de Veluwe, onder de rook voor werving en contact met leden – en om van Switch direct wordt opgelost. Een prettig van Apeldoorn, ligt het enige niet-commer- de vele sprongen in goede én veilige banen idee.’ ciële professionele paracentrum ter wereld. te leiden. ‘Tijdens de zomerdrukte stijgt vaak Volgens Renting vereist dat wel een partner die ge- Belangrijkste doelstelling: de parasport pro- iedere tien minuten een vliegtuig op. De au- voel heeft voor de specifieke situatie van een orga- De Switch oplossing PAUL RENTING moten en faciliteren voor een breed publiek. tomatisering is belangrijk om het tegoed van nisatie. ‘Wij zijn niet bepaald een dertien-in-een- Dat begon als ‘paraclub’ in 1969, toen para- springers bij te houden, maar ook om te mo- dozijn-organisatie. Switch heeft de juiste instelling IN DE RELATIEF KLEINE WERKOMGEVING VAN chutespringen in Nederland legaal werd. nitoren of iedereen voldoet aan de veilig- en kennis om daar goed mee om te gaan. Wij heb- NATIONAAL PARACENTRUM TEUGE IS EEN Anno 2011 heeft het nationaal paracentrum heidseisen. Hun materiaal moet gekeurd zijn ben voor hen als partner gekozen vanwege het NIEUWE INFRASTRUCTUUR GEREALISEERD een bestand met zesduizend springers, waar- en zij moeten bijvoorbeeld hun veiligheids- complete dienstenpakket, maar ook omdat wij bij ROND EEN SMALL BUSINESS SERVER. COMPLEET van ruim tweeduizend de afgelopen twee examen hebben gehaald’, vertelt instructeur hen geen nummer zijn. Switch heeft de juiste om- MET WERKPLEKKEN IN DE KANTOOROMGE- jaar in Teuge een sprong hebben gemaakt Paul Renting, tevens verantwoordelijk voor vang om ons persoonlijke aandacht te geven én is VING EN EEN DIGITAAL BETAALSYSTEEM EN vanuit de twee eigen vliegtuigen. de ICT. ‘Maar ik ben wel autodidact, meege- groot genoeg om ons op alle momenten van de KASSA VOOR DE HORECAVOORZIENING (MET Naast de voorzieningen voor ervaren para- groeid met ons netwerk.’ week optimaal te ondersteunen. Dat is toch vaak PINNEN OVER IP). OOK HET ONDERHOUD EN chutisten, worden opleidingen verzorgd Het paracentrum was hard toe aan een pro- een probleem bij ICT-dienstverleners in het midden- BEHEER WORDT VERZORGD DOOR SWITCH. (voor burgers en militairen) en een demon- fessionele ICT-omgeving nadat een klein net- en kleinbedrijf. Maar wij zijn nu heel gelukkig.’ stratieteam geeft parashows. Iedereen kan werk was uitgegroeid tot een ‘spinnenweb de sensatie van een sprong in het diepe erva- van kabels en hubs’ bovenop het systeempla- meer informatie? ren tijdens een tandemsprong met een erva- fond. ‘Ging er ergens iets mis, dan was het Speciale actie voor lezers Switch On VOOR MEER INFORMATIE OVER ren instructeur (3500 per jaar!). Een team van zes vaste medewerkers en bijna veertig vaak lang zoeken en daarvoor moest ik re- gelmatig op onmogelijke momenten opdra- maak zelf een Tandemsprong! ICT-BEHEER KUNT U CONTACT OPNEMEN MET JEROEN SARIS TE BEREIKEN VIA: 0541 573 700, E-MAIL: J.SARIS@SWITCH.NL OF KIJKT U OP www.switCh.nL freelancers – zoals instructeurs en camera- ven. Ik was de helpdesk voor alles. Uiteinde- Speciaal voor de lezers van Switch On heeft mensen – maakt dit alles mogelijk. Ook wordt lijk was dat geen goede situatie meer.’ Nationaal Paracentrum Teuge een aantrek- springmateriaal verhuurd zoals parachutes Eind 2010 was de oude server na vijf jaar kelijk aanbod. Op vertoon van dit blad krijgen profITeer en hoogtemeters. aan vervanging toe en is een nieuwe infra- zij 25 euro korting op een tandemsprong. Deze aanbieding is geldig in 2011 voor van deze structuur gerealiseerd (SBS-omgeving). Het unIeke kan SPINNENWEB onderhoud en beheer wordt nu ook door maximaal 2 personen, zowel door de week als s Om alle activiteiten te faciliteren, is ICT een Switch verzorgd. Renting: ‘Veel beheer kan in het weekend. steeds grotere rol gaan spelen. Voor de kan- op afstand, maar indien nodig gebeurt dat Meer informatie: www.paracentrumteuge.nl toorautomatisering en website – belangrijk ook op locatie.’1010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101000100011110101010101010 010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011011000110101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010101010101010001000111101010101010 4 5 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010101010101010001000111101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010101010101010001000111101010101010
  4. 4. actueel 2 5 j a a r s w i t C h : f e e s t va n k L a n t e n e n m e d e w e r k e r s Switch viert dit jaar het 25-jarig bestaan. Voor directeur Bob Vos niet alleen meer van afhankelijk. Zij worden afhankelij- ker van ICT en moeten zorgen dat deze voor- reden voor een nostalgische terugblik. Ook kijkt hij vooruit, want er is werk zieningen altijd optimaal functioneren. Het aan de winkel! ‘De ICT-ontwikkelingen zijn in 25 jaar snel gegaan en zullen belang van een goede visie op ICT wordt daarvoor steeds belangrijker. Dat wordt nu alleen maar sneller blijven gaan. Het bestaansrecht van organisaties wordt nog vaak onderschat. Het zorgt ervoor dat hier steeds meer van afhankelijk.’ de investeringen in ICT ook optimaal rende- ment opleveren. Zo blijft het een middel en wordt het geen doel op zich.’ Hij doet het niet vaak, bekent hij. Maar terug- leverancier bovenal dienstverlener geworden Om goed ICT-beleid te ontwikkelen, zijn zo- blikken hoort natuurlijk bij een zilveren jubi- voor het optimaliseren van bedrijfsproces- wel Switch als klanten aan zet. ‘Het is pri- leum. ‘Wat mij betreft is dit vooral een feest sen. Door ICT te ontwerpen, implementeren mair de taak van onze klanten om dit beleid voor al onze medewerkers en klanten in al en beheren.’ te formuleren vanuit hun strategische doelstel- die jaren’, zegt Vos. ‘Zonder hun inzet, ver- lingen. Wij kunnen hen daarin meenemen en trouwen en toewijding hadden wij nooit kun- GENEN vooruit helpen. Maar ik wil ook graag door nen komen waar wij nu staan. Naast een te- Switch groeide uit tot ICT-partner voor bedrij- klanten worden uitgedaagd, zodat we sa- rugblik op de technische ontwikkelingen, is ven, zorg- en onderwijsinstellingen, ook bui- men nieuwe ideeën kunnen realiseren. Een onze historie vooral een menselijk verhaal. ten Twente. ‘We opereren op landelijke klant met ideeën of vragen hierover mag al- En ondanks alle ICT-ontwikkelingen zal dat schaal, maar zijn ook altijd Twents gebleven. tijd bij mij aankloppen. Daar houd ik van.’ altijd zo blijven.’ Dat zit in onze genen. Waaruit dat blijkt? ‘onze historie Onze nuchtere kijk op ICT is altijd gebleven. En wij hechten bijvoorbeeld veel waarde wilt u bob vos uitdagen? ‘HET BELANG aan samenwerking en nakomen van afspra- VAN ICT-BELEID ken. Ook het traditionele Twentse Noaber- Zoals de Switch-directeur in het inter- is vooral een schap zie je nog steeds terug, in nieuwe vor- view aangeeft, wordt hij graag uitge- WORDT STEEDS men. Zo investeren wij heel bewust in de daagd door klanten. Om zo samen regio waar onze medewerkers wonen. Bij- nieuwe ideeën en ICT-ontwikkelingen te GROTER’ voorbeeld wanneer wij bedrijfswagens aan- realiseren. Heeft u een vraag of idee om schaffen. hem te prikkelen? Laat het hem direct menselijk verhaal’ Een nostalgische blik voert al snel langs alle De afgelopen 25 jaar is de ontwikkeling van weten via LinkedIn (www.linkedin.com/ ontwikkelingen die volgden na de opkomst stand alone pc’s in de werkomgeving naar in/bobvos) of Twitter (@Bobjhvos). van de pc begin jaren ‘80. En hoe Switch steeds complexere infrastructuren een opval- ontstond in 1986, toen twee studenten aan lende rode draad. ‘Het apparaat zelf is in die de Hogeschool Enschede een pc nodig had- omgeving uiteindelijk slechts een onderdeeltje den voor een afstudeeropdracht. Tijdens hun geworden. Momenteel wordt het ook steeds studie begonnen ze computers te verhande- minder belangrijk wordt wat voor apparaat 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101 len onder studenten en docenten. Voor ze het dat is. Het kan een laptop, iPad of bijvoor- ‘TROTS DAT WIJ 011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 0101010101110110 1100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110 wisten, werd de hogeschool (nu Saxion) beeld de mobiele telefoon van gebruikers zijn. vaste klant van Switch. ‘En dat zijn ze nog Uiteindelijk moet alles gewoon werken.’ KLANTEN VAN HET 10101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010 steeds. En dat geldt voor meer klanten van 101010101000100011110101010101010 0101010101110110110001101010101010101010101010 het eerste uur, zoals de Universiteit Twente en MEER VISIE EERSTE UUR NOG 1000100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010101010101010001000 ROC van Twente maar ook gerenommeerde Kijkend naar de toekomst zullen de ontwik- 11110101010101010 01010101011101101100011011000110101010101010101010101010001000 bedrijven als TKF en IAA Architecten. Terug- kelingen alleen maar sneller blijven gaan, STEEDS BEDIENEN’ 11110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101 kijkend ben ik daar best trots op’, bekent benadrukt Vos. ‘Organisaties zullen steeds Vos. ‘De afgelopen 25 jaar zijn we samen meer profiteren van de ondersteuning die ICT met veel klanten opgegroeid tussen alle ont- kan bieden bij hun activiteiten. Sterker, hun wikkelingen in de ICT. In die tijd zijn wij van bestaansrecht wordt hier uiteindelijk steeds 25JAAR6 7
  5. 5. praktijk 01010101 cho len hebben 11101101 ‘S 00011010 e ICT-taak’ 01010101 belangrijk 10101010 01000100 11110101 10101010 10101010 LIVE@EDU IN HET KORT 11011011 ICT biedt veel mogelijkheden om het onderwijs beter 00110101 10101010 Live@edu is dé werkomgeving waarmee scholen optimaal en aantrekkelijker te maken. Veel scholen worstelen 01010101 aansluiten bij de manier waarop leerlingen en studenten tegenwoordig werken. Microsoft heeft hiervoor e-mail, op- met de vraag HOE zij dit kunnen doen. Wat bete- 10001000 11101010 slag van data én alle Live-tools handig gecombineerd waar- kent dat voor docenten? Leermiddelen? Hun net- 0101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 01010101 door gegevens altijd en overal toegankelijk zijn en eenvou- 011101101100011010101010101010101010101000100011110101010101010 0101010101110110 dig gedeeld kunnen worden. En het mooiste is: deze service werk? Expertisecentrum Kennisnet helpt scholen ver- 10101010 11011011 1100011010101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110 is voor onderwijsinstellingen, leerlingen, ouders, studenten nieuwen. ‘Altijd vanuit de eigen onderwijsvisie.’ 00110101 10101010101010101010101000100011110101010101010 01010101011101101100011010101010 en alumni helemaal gratis! 1010101 101010101000100011110101010101010 0101010101110110110001101010101010101010101010 Om de kwaliteit van leren te verbeteren, zet Kennisnet 1 1000100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010101010101010001000 Scholen halen met Live@edu een platform in huis voor Het zich als onafhankelijk expertisecentrum in voor beter 1 11110101010101010 01010101011101101100011011000110101010101010101010101010001000 Nieuwe Werken. Hierbij worden populaire Live-tools zoals gebruik van ICT in het onderwijs. Dit kan sterk bijdra- 1 11110101010101010 01010101011101101100011010101010101010101010101000100011110101 Hotmail en Messenger, sociale netwerken, online applica- gen aan efficiënter, effectiever en aantrekkelijker on- 10 010101010 0101010101110110110001101010101010101010101010100010001111010101010101 ties, opslagcapaciteit en toepassingen van de school naad- derwijs. Dit bevordert de motivatie en prestaties van 0 1 0 0 1 0 1DEN 0 1 0 CONRECTOR0DE 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 HENK VAN 0 1 BOS, 1 1 1 0 1 1 1 AMERSFOORTSE BERG loos gecombineerd. Hierdoor zijn gegevens altijd en overal leerlingen, terwijl docenten efficiënter onderwijs kun- 0 0 toegankelijk: op school, thuis en onderweg. Bovendien kun- nen geven en een aantrekkelijker vak krijgen. Dát het 0 0 nen ze optimaal gedeeld worden. kan, blijkt uit stapels onderzoeken, waaronder de 111 L i v e @ e d u b e w u s t G e fa s e e r d i n G e v o e r d b i j d e a m e r s f o o r t s e b e r G Flexibel platForm jaarlijkse Vier in Balans Monitor van Kennisnet. 010 Switch helpt u als gold certified partner In de praktijk blijkt dat echter niet altijd zo eenvoudig. ‘De 01010101 van Microsoft snel op weg. grootste fout is dat ICT heel techniek-gedreven wordt ingezet’, 01010101 zegt Frans Schouwenburg, sectormanager (PO en VO) van 11101101 voor vraaggestuurd leren meer informatie? Kennisnet. ‘Dan is ICT een doel en geen middel om het onder- 00011010 VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET wijs te verbeteren. Dat is een enorme gemiste kans. Een school 01010101 LUDGER DUSSELDORP TE BEREIKEN VIA: 0541 573 700, E-MAIL: L.DUSSELDORP@SWITCH.NL OF KIJKT U OP www.switCh.nL moet het juist inzetten vanuit de eigen onderwijsvisie.’ 10101010 ‘Ko op geen d 01000100 ig ibord 11110101 GROEIPAD o mdat een a Op zoek naar een goede online werkomgeving heeft openbare scholengemeenschap de Amersfoortse Berg in 10101010 Switch ondersteunt de school bij de gefaseerde invoering ndere 10101010 Amersfoort gekozen voor Live@edu van Microsoft. een belangrijke stap om de omslag naar vraag- van Live@edu. “We hebben hiervoor samen een groeipad 11011011 scho o l het he uitgestippeld”, aldus Van den Bos. De ICT-infrastructuur van 00110101 gestuurd onderwijs goed te faciliteren. Een grote stap vooruit die heel bewust gefaseerd wordt ingevoerd. eft’ de school (Microsoft netwerk) is twee jaar geleden al geop- 10101010 “Zo kunnen we iedereen meenemen in deze ontwikkeling.” timaliseerd. Sindsdien werken alle docenten ook met lap- 01010001 tops waarmee zij ook de absentieregistratie van leerlingen 00111101 Bij de scholengemeenschap voor mavo, havo VISIE voor docenten is het toch een flinke stap en verzorgen. Om het draadloos netwerk van de school opti- EVENWICHT 10101010 en vwo stonden de invoering van een elektro- Alles begon in 2007 met het opstellen van wij willen iedereen hierin meenemen. Daar- maal te ondersteunen, is afgelopen jaar bovendien een De rol die ICT vanuit de onderwijsvisie speelt, kan per school en 0 0101010 nische leeromgeving en eigen mailaccounts een visie om het sterk klassikale onderwijs te om is gekozen om eerst de directe communi- glasverbinding in gebruik genomen voor het dataverkeer. leervorm natuurlijk verschillen. Als handige leidraad introdu- 01110110 voor leerlingen, sinds drie jaar op de agen- ontwikkelen tot meer vraaggestuurd onder- catie met leerlingen via de mail op gang te Een groot voordeel van Live@edu vindt Van den Bos dat ook ceerde Kennisnet de visie Vier in Balans. Centraal hierin staat 10001101 da. Na een eerste ervaring met een open wijs. Met meer ruimte voor het eigen tempo brengen. Daarna volgt stap voor stap de ver- het vertrouwde Office-pakket hierin is opgenomen. “Zeker de evenwichtige inzet van vier bouwstenen: visie, deskundig- 10101010 source-oplossing, werd medio 2010 geko- en de eigen verantwoordelijkheid van leerlin- dere implementatie binnen het onderwijs. richting onze medewerkers ben ik daar erg blij mee. Door- heid, digitaal leermateriaal en de ICT-infrastructuur. Maar wel in 01010101 zen voor Live@edu. Dit voor scholen gratis gen. Van den Bos: “Zelf verantwoordelijk le- Eind 2010 stond alles klaar om de mailac- dat zij al gewend zijn aan Excel, Word en Powerpoint is dit samenhang met twee extra factoren: samenwerking en leider- 10100010 platform van Microsoft is geïntegreerd in de ren, vraagt om een online werkomgeving die counts van leerlingen in gebruik te nemen. In direct heel herkenbaar. Ook dat maakt de stap minder schap. Schouwenburg: ‘Docenten spelen een belangrijke rol. 01111010 nieuwe elektronische leeromgeving (It’s Lear- altijd en overal toegankelijk is voor leerlin- december en begin dit jaar zijn trainingen groot. Dat is toch belangrijk om deze cultuuromslag met het Zij hebben de juiste didactische vaardigheden nodig om com- 01010101 ning). “Het hele proces is in een stroomver- gen en docenten. Dankzij Live@edu en onze voor docenten gestart om hen te helpen de hele docententeam op een goede manier te maken. Daarbij puters goed te benutten. Maar er is ook leiderschap nodig om 01010101 snelling gekomen door de behoefte aan mail- nieuwe elektronische leeromgeving kunnen leeromgeving effectief te gebruiken. Zij moe- willen wij medewerkers zo min mogelijk opleggen en hen het hele proces aan te sturen. Helaas blijkt er nogal eens een 11101101 accounts voor leerlingen, om goed met hen wij ons onderwijs nu echt flexibiliseren.” ten hiervan ook eerst de voordelen ervaren vooral verleiden om mee te werken.” En de leerlingen? kloof te bestaan tussen docenten en management. Zij moeten 00011010 te communiceren. Het denken over Vensters Bij de Amersfoortse Berg is heel bewust ge- en bekijken hoe ze dit goed kunnen benutten “Voor hen gaat het natuurlijk nooit snel genoeg”, typeert vaker in gesprek over hun onderwijsvisie en wat dat betekent 01010101 voor Verantwoording om onze prestaties on- kozen voor gefaseerde invoering. “Vooral binnen hun manier van lesgeven.” Van den Bos lachend. voor het gebruik van ICT en bijvoorbeeld de rol van docenten.’ 10101010 line te presenteren én over de koppeling met 01000100 onze personeelsdossiers zorgden voor extra 11110101 “met live@edu kunnen wij ons onderwijsecht Flexibiliseren” vaart”, schetst Henk van den Bos, conrector 10101010 L e e s v e r d e r o P Pa G i n a 9 > > op de Amersfoortse Berg met Onderwijs en 10101010 ICT in portefeuille. 110110118 9
  6. 6. praktijk v e rv o L G va n Pa G i n a 9 > > meer informatie? 01010101 VOOR MEER INFORMATIE OVER 11101101 ICT-BEHEER KUNT U CONTACT OPNEMEN Goede samenhang tussen de bouwstenen bij het ontwerpen, 00011010 MET MARCEL TIJINK TE BEREIKEN VIA: faciliteren en uitvoeren van leerprocessen, maakt de kans op 0541 573 700, E-MAIL: M.TIJINK@SWITCH.NL 01010101 OF KIJKT U OP www.switCh.nL succes en goed rendement van ICT het grootst. Dat is niet al- 10101010 leen van belang voor een goede visie en didactische vaardig- nieuw netwerk CsG dinGstede: basis voor de toekomst heden, maar ook om de juiste hardware-keuzes te maken. 01000100 ‘ICT belangrIjk voor maaTwerk aan leerlIng’ 11110101 ‘Het voorkomt dat onnodig geld wordt uitgegeven aan de ver- 10101010 keerde zaken. Koop geen digibord omdat een andere school 10101010 het heeft. Bedenk goed waarom een hulpmiddel nodig is en 11011011 RAYMOND WANDERS, HOOFD BEDRIJFSVOERING Regeren is vooruitzien. Zeker op het VOORUITGANG wat het didactisch rendement is. Misschien kan een goedko- 00110101 Voor de vernieuwingsoperatie is de school in 2010 voor het pere beamer in jouw geval wel net zo relevant zijn. Gerichte gebied van ICT. Want hoe benut je eerst in zee gegaan met Switch. ‘We zijn begonnen met ze- keuzes vergroten het rendement van ICT in het onderwijs.’ 10101010 ‘Scho len, pas toe 01010101 nieuwe technische mogelijkheden ven partijen. In het selectietraject zijn we steeds een stap 10001000 verder gegaan en bleef Switch uiteindelijk over. Vooral van- of leg uit’ optimaal voor je eigen onderwijsvi- wege de kennis en ervaring in het onderwijs die duidelijk 11101010 0101010 sie? CSG Dingstede in Meppel rolt merkbaar was. Dat bleek bijvoorbeeld toen het belang van 10101010 hufterproof devices aan de orde kwam. Toen merkten wij dat met een nieuw netwerk de loper uit 11011011 Switch de onderwijspraktijk echt goed kent. Vervolgens ble- TRENDS 00110101 naar de toekomst. ‘Voor ons sys- ken ook de prijzen interessant en het persoonlijk contact heel Veel scholen denken momenteel na over de inzet van digitaal 10101010 prettig. Ook dat vind ik belangrijk voor goede samenwer- lesmateriaal, bijvoorbeeld via laptops of iPads. ‘En vooral hoe teembeheer is de winst nu al groot. 01010101 king.’ ze dat moeten vormgeven. Moeten zij die devices beschik- 10001000 Leerlingen en personeel gaan de Maar ook het eindresultaat telt natuurlijk. ‘Het nieuwe net- baar stellen of een beroep doen op ouders? Stevige vraagstuk- 11101010 werk draait naar ieders tevredenheid. Voor de systeembe- ken waar ook vanuit de onderwijsvisie over moet worden na- vooruitgang de komende jaren echt 0101010 heerder is het al direct een geweldige vooruitgang. De belas- gedacht.’ 10101010 goed ervaren.’ ting voor beheer en onderhoud is al flink afgenomen. Dat geldt ook voor andere actuele thema’s zoals: cloud com- 11011011 Leerlingen en personeel gaan de komende jaren de grote puting en het benutten van sociale media binnen het onder- 00110101 vooruitgang pas merken. Eigenlijk vormen onze oude werk- wijs. ‘Vanuit de onderwijsvisie kunnen verschillende accenten 10101010 De groei zit er goed in bij CSG Dingstede. stations nu vooral nog de bottleneck van het netwerk. De to- worden gelegd, maar grosso modo zijn er wel een aantal 01010101 De school voor vwo, havo en mavo heeft dit tale performance zal flink verbeteren zodra die apparaten ontwikkelingen die voor de meest scholen relevant zijn voor 10001000 jaar een recordaantal aanmeldingen voor de worden vervangen. Dat is een volgende stap.’ de toekomst. Een goede netwerkinfrastructuur is sowieso van 11101010 brugklas (bijna 300). Daarmee groeit het belang. Ook de cloud biedt vaak een passende oplossing. En 0101010 aantal leerlingen bij de start van het nieuwe INVESTERINGSRUIMTE houd er rekening mee dat een netwerk uiteenlopende draad- 10101010 schooljaar van 1140 naar ongeveer 1250. Bijzonder is de keuze van CSG Dingstede om de hardware loze devices ondersteunt. Of die nu van de school zijn of van 11011011 ‘Oog voor verschil’ staat centraal in de visie voor de nieuwe ICT-infrastructuur te verkopen aan een lease- leerlingen.’ 00110101 van de school. Daarmee wordt het onder- maatschappij en van hen terug te leasen. ‘Zo hoefden wij niet 10101010 wijs steeds meer gericht op bieden van maat- in een keer een grote investering te doen en houden wij vol- UITDAGING 01010001 werk voor iedere leerling. doende liquiditeitsruimte. Dat is voor ons belangrijk in deze Ook maatschappelijk hebben scholen volgens Schouwenburg 00111101 ‘ICT wordt daarbij een steeds belangrijker fase, waarbij wij flinke stappen vooruit willen maken, onder een belangrijke taak om ICT beter te benutten. Ongeveer drie- 10101010 hulpmiddel’, zegt hoofd bedrijfsvoering Ray- andere op het gebied van ICT. De ontwikkelingen gaan heel kwart van de leraren gebruikt nu computers tijdens de les. 0 0101010 mond Wanders. ‘De computer wordt door snel en daar willen wij heel bewust en doelgericht mee om- Jaarlijks groeit dit aantal met 2 tot 3 procent. ‘Als deze groei 01110110 leerlingen voor het onderwijs nu nog het gaan. Denk bijvoorbeeld eens aan de toekomst van het boe- doorzet, duurt het nog tien jaar voor alle docenten computers 10001101 meest thuis benut. Onder andere via de elek- kenpakket van leerlingen. Ik vermoed dat zij op redelijk korte benutten. En dan hebben we het nog niet eens over de manier 10101010 ‘oude werksTaTIons zIjn nu nog tronische leeromgeving It’s Learning. Onze leerlingen lopen nog niet met laptops door termijn voor hun hele schoolcarrière al voldoende kunnen hebben aan een digitaal pakket van 380 gram. Oftewel het waarop dit gebeurt en het rendement daarvan. Voor de on- derwijsvisie van de meeste scholen is ICT zeer relevant. Zij 01010101 10100010 de boTTleneCk van ons neTwerk’ de school, maar dat is wel de toekomst. We gewicht van een iPad of vergelijkbaar device.’ hebben ook een verantwoordelijkheid de mogelijkheden te 01111010 kijken nu vooral hoe we dat het best kunnen benutten, want de samenleving vraagt hierom. Of een school 0101010110101010111011011000110101010101010101010101010001000111101 vormgeven.’ Op dit moment heeft de school moet kunnen uitleggen waarom dat vanuit hun visie niet nodig 010101011010101010 010101010111011011000110101010101010101010101010 250 pc’s, waarvan ongeveer 130 voor leer- lingen in leslokalen, een computerlokaal en De Switch oplossing is. Als vader wil ik dat ook weten. Neem bijvoorbeeld het klas- sieke voorlezen in het primair onderwijs. Uiteenlopende on- 111011010100011110101010101010 010101010111011011000110101010101010 000110100101010101000100011110101010101010 010101010111011011000110 de mediatheek. derzoeken tonen aan dat het aantal geleerde woorden per 01010101 Vooruitlopend op de nieuwe ontwikkelingen, HET OUDE NETWERK VAN SCG DINGSTEDE IS VERVAN- dag verdubbelt als dit wordt ondersteund met ICT. Dat kun je0101010101010101010101000100011110101010101010 010101010111 10101010 is het netwerk van de school recentelijk ver- GEN EN OPGEWAARDEERD NAAR EEN NIEUWE WIN- niet zomaar negeren. Wij zeggen dan: pas toe of leg uit.’1101100011010101010101010101000100011110101010101010 010101 01000100 vangen en opgewaardeerd. ‘Eerst de achter- DOWS-OMGEVING. DOOR SERVERVIRTUALISATIE (VM-10111011011000110101010101010101010101010001000111101010101 11110101 WARE) IS HET AANTAL FYSIEKE SERVERS (WINDOWS1010 010101010111011011000110101010101010101010101010001000 kant goed organiseren’, typeert Wanders. 10101010 SERVER 2008) TERUGGEBRACHT TOT SLECHTS DRIE.1110101010101010 010101010111011011000110110001101010101010 Hiervoor is een nieuwe Windows-omgeving Voor de toekomst is volgens Schouwenburg veel te winnen door docent 1 0 1 0 1 0 1 0 OOK DE DATAOPSLAG IS FLINK VERBETERD. VOOR DE010101010101000100011110101010101010 0101010101110110110001 gerealiseerd. Servervirtualisatie beperkte het en leerling beter te laten samenwerken op het gebied van ICT. ‘Geef 11011011 VERNIEUWING VAN DE INFRASTRUCTUUR IS DE NIEUW-010101010101010101010101000100011110101010101010 0101010101 aantal fysieke servers en ook is het beheer leerlingen een rol bij de integratie van computers in het onderwijs. Zij 0 0 1 1 0 1 1 0 STE SOFTWARE VAN MICROSOFT INGEZET, ONDER AN-10110110001101010101010101010101010100010001111010101010101 hierdoor een stuk eenvoudiger geworden. hebben specifieke kwaliteiten die benut kunnen worden. Onze monitor 0 1 1 0 1 0 1 0 DERE VOOR APPLICATIEVIRTUALISATIE EN IMAGING. 0101010101110110110001101010101010101010101010100010001111 Onze eigen systeembeheerder kan het mees- toont dat krachtiger ICT de rol van leraren belangrijker maakt. Zelfstan- 0 1 0 1 0 1 0 1 MET HET NIEUWE NETWERK HEEFT DE SCHOOL EEN101010101010 0101010101110110110001101010101010101010101010 te werk nu gewoon vanaf zijn eigen werk- dig laten leren, vereist meer van docenten dan oorspronkelijk verwacht. 1 0 1 0 1 0 1 0 SOLIDE BASIS GELEGD VOOR NIEUWE ICT-ONTWIKKE-000100011110101010101010 0101010101110110110001101010101010 plek doen.’ De school heeft ook een eigen LINGEN DE KOMENDE JAREN. Hun rol verandert en wordt inhoudelijk juist interessanter.’ 00010001010101010101000100011110101010101010 0101010101110110110001 applicatiebeheerder. 11010101 10 11

×