Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.vestforsk.no
Bitcoin og den nye digitale
valutaen
- bør bankane bli redde?
Svein Ølnes, Vestlandsforsking
Solstrand, O...
www.vestforsk.no
 Forskingsinstitutt i Sogndal, stifta i 1985 (Stifting)
 Forskingsområde:
 Klima og miljø
 Informasjo...
www.vestforsk.no
Bitcoin – Bør bankane bli redde?
 Andreas M. Antonopolous (Bitcoin-ekspert)
www.vestforsk.no
Mål for dagen
1. Rydda opp i myter om Bitcoin
2. Forstå kva Bitcoin er
 som valuta
 som system (infrast...
www.vestforsk.no
Myte 1: Bitcoin er berre for kriminelle
www.vestforsk.no
Foto: 401(K) (CC BY-SA 2.0)
www.vestforsk.no
Myte 2: Bitcoin er ikkje lovleg betalingsmiddel
Foto: 401(K) (CC BY-SA 2.0)
Myte 2: Bitcoin er ikkje lovl...
www.vestforsk.no
Myte 3: Bitcoin er eit pyramidespel
(Illustrasjon: marvelous_blue, CC-BY-NC 2.0)
www.vestforsk.no
Myte 4: Bitcoin er verdilause
www.vestforsk.no
Myte 5: Bitcoin har vorte hacka
Foto: Scott Beale (CC BY-NC-ND 2.0)
www.vestforsk.no
Innhald
 Fem myter om Bitcoin
 Kva er Bitcoin?
 og kvifor?
 Status for Bitcoin akkurat no
 Bitcoin i...
www.vestforsk.no
Kva er Bitcoin?
1. Heildigital valuta (digitale kontantar) utan nokon sentral kontroll
 Ingen sentralban...
www.vestforsk.no
Sentral, desentral og distribuert
Paul Baran: «On Distributed Communications Network»
[Baran fann opp «pa...
www.vestforsk.no
Teknologisk gjennombrot
1. Sikre transaksjonar i eit distribuert miljø (= Internett) utan bruk av
tiltrud...
www.vestforsk.no
Bitcoin må forståast i lys av finanskrisa
www.vestforsk.no
Bitcoin og bitcoin
 Bitcoin (stor ‘B’): Blokk-kjeda/infrastrukturen
 bitcoin (liten ‘b’): Valutaen
 Ma...
www.vestforsk.no
Bitcoin-einingar og kurs
 1 Bitcoin = 100 000 000 (108) satoshi
 Godt egna for mikrotransaksjonar!
 Li...
www.vestforsk.no
Bitcoin kursutvikling 2012 - dd
www.vestforsk.no
Kvifor bruka Bitcoin?
 Kvar er det størst friksjon i dagens finanssystem?
 pengeoverføringar mellom ban...
www.vestforsk.no
Bitcoin er svaret – kva er spørsmålet?
 Dagens overføringssystem har store utfordringar!
 mellom bankar...
www.vestforsk.no
Infrastruktur moden for endring
Dagens system Bitcoin
Pris, netthandel 2-3 % < 1 % *
Pris, pengeoverførin...
www.vestforsk.no
Innhald
 Fem myter om Bitcoin
 Kva er Bitcoin?
 og kvifor?
 Status for Bitcoin akkurat no
 Bitcoin i...
www.vestforsk.no
Tre fasar i store innovasjonar
1. Latterleggjering
2. Motarbeiding
3. Teke for gitt
www.vestforsk.no
Bitcoins fasar
1. Latterleggjering
 Bitcoin er ikkje pengar, det er eit pyramidespel
2. Motarbeiding
 B...
www.vestforsk.no
Bitcoin er i ferd med å bli moden
www.vestforsk.no
Bitcoin er i ferd med å bli moden
www.vestforsk.no
www.vestforsk.no
Bitcoin er i ferd med å bli moden
 25 av dei største investeringsbankane i verda gjekk nyleg saman om å
...
www.vestforsk.no
Bitcoin er i ferd med å bli moden
www.vestforsk.no
Innhald
 Fem myter om Bitcoin
 Bitcoin akkurat no
 Kva er Bitcoin?
 og kvifor Bitcoin?
 Bitcoin i br...
www.vestforsk.no
Bitcoin-teknologi
 Peer-to-peer-teknologi (P2P, distribuert system)
 Alle som tek i bruk Bitcoin er med...
www.vestforsk.no
Bitcoin-lommebok (pc)
www.vestforsk.no
Bitcoin-lommebok
- mobil
 Android
 iOS
www.vestforsk.no
Web-basert lommebok (= «nett-bank»)
www.vestforsk.no
Korleis fungerer Bitcoin i netthandel?
Internett
www.vestforsk.no
Korleis fungerer Bitcoin i netthandel?
Internett
www.vestforsk.no
Korleis fungerer Bitcoin i netthandel?
Internett
www.vestforsk.no
Korleis fungerer Bitcoin i netthandel?
Internett
www.vestforsk.no
Korleis fungerer Bitcoin i netthandel?
Internett
www.vestforsk.no
Bitcoin-utfordring: Høna og egget
 Høna og egget:
 Lite utbreidd fordi bruksområdet er lite
 Få som te...
www.vestforsk.no
Alternativ bruk av Bitcoin: Debet-kort
Bitcoin debet-kort Vanleg kreditt-kort
Eingongs-kostnad 265,-* -
Å...
www.vestforsk.no
Innhald
 Fem myter om Bitcoin
 Bitcoin akkurat no
 Kva er Bitcoin?
 og kvifor Bitcoin?
 Bitcoin i br...
www.vestforsk.no
Sentrale Bitcoin-begrep
 Transaksjon: overføring av verdi frå ein bitcoin-eigar til ein
annan
 trans. b...
www.vestforsk.no
Blokk-kjeda er som sider i ei bok
(Ill: Antony Lewis – www.bitsonblocks.net)
www.vestforsk.no
Alternative virtuelle valutaer = Altcoin
Kjelde: CoinMarketCap
www.vestforsk.no
Innhald
 Fem myter om Bitcoin
 Bitcoin akkurat no
 Kva er Bitcoin?
 og kvifor Bitcoin?
 Bitcoin i br...
www.vestforsk.no
Regulering av krypto-valuta
 Svært ulik praksis verda over
 Forbode: Russland, Island, Thailand, Vietna...
www.vestforsk.no
Norsk regulering
 Skatteetaten: Bitcoin er ikkje eit betalingsmiddel, men eit
«formuesobjekt» (2013)
 o...
www.vestforsk.no
Kva bør norske bankar gjera?
 Ikkje gå i «Nokia-fella»
 Verdas beste betalingssystem kan også bli eit h...
www.vestforsk.no
Aktuell litteratur
 Nakamoto Satoshi: «Bitcoin - A Peer-to-Peer Electronic Cash
System» (bitcoin.org/en/...
www.vestforsk.no
www.vestforsk.no
Takk for meg!
E-post: sol@vestforsk.no
Denne presentasjonen:
http://www.slideshare.net/sveino/bitcoin-ves...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bitcoin - Vestnorsk sparebanklag

1,266 views

Published on

Foredrag for Vestnorsk sparebanklag 11.11.2015

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bitcoin - Vestnorsk sparebanklag

 1. 1. www.vestforsk.no Bitcoin og den nye digitale valutaen - bør bankane bli redde? Svein Ølnes, Vestlandsforsking Solstrand, Os, 11. november 2015
 2. 2. www.vestforsk.no  Forskingsinstitutt i Sogndal, stifta i 1985 (Stifting)  Forskingsområde:  Klima og miljø  Informasjons- teknologi  Reiseliv  Rundt 25 tilsette  Ein del av forskingsstrukturen i Norge Vestlandsforsking
 3. 3. www.vestforsk.no Bitcoin – Bør bankane bli redde?  Andreas M. Antonopolous (Bitcoin-ekspert)
 4. 4. www.vestforsk.no Mål for dagen 1. Rydda opp i myter om Bitcoin 2. Forstå kva Bitcoin er  som valuta  som system (infrastruktur) 3. Sjå på både truslar, men også mulegheiter for bankane 4. Få ein god diskusjon!
 5. 5. www.vestforsk.no Myte 1: Bitcoin er berre for kriminelle
 6. 6. www.vestforsk.no Foto: 401(K) (CC BY-SA 2.0)
 7. 7. www.vestforsk.no Myte 2: Bitcoin er ikkje lovleg betalingsmiddel Foto: 401(K) (CC BY-SA 2.0) Myte 2: Bitcoin er ikkje lovleg betalingsmiddel
 8. 8. www.vestforsk.no Myte 3: Bitcoin er eit pyramidespel (Illustrasjon: marvelous_blue, CC-BY-NC 2.0)
 9. 9. www.vestforsk.no Myte 4: Bitcoin er verdilause
 10. 10. www.vestforsk.no Myte 5: Bitcoin har vorte hacka Foto: Scott Beale (CC BY-NC-ND 2.0)
 11. 11. www.vestforsk.no Innhald  Fem myter om Bitcoin  Kva er Bitcoin?  og kvifor?  Status for Bitcoin akkurat no  Bitcoin i bruk  Bitcoin – teknologi  Bitcoin - truslar og mulegheiter
 12. 12. www.vestforsk.no Kva er Bitcoin? 1. Heildigital valuta (digitale kontantar) utan nokon sentral kontroll  Ingen sentralbank  Ingen sentral autoritet  Basert på distribuert nettverks-teknologi (”peer-to-peer”)  Deterministisk (pengemengda er endeleg bestemt, det blir totalt berre 21 mill. bitcoin), det skjer rundt år 2140..  25 nye bitcoin blir «gravde» fram ca. kvart 10. minutt (kvart fjerde år skjer det ei halvering: 50 -> 25 -> 12,50 -> 6,25 -> osv.)  Basert på fri programvare og opne standardar, koden ligg på GitHub, kven som helst kan lasta den ned og studera den (og kopiera den)  Ein bitcoin-transaksjon er teknisk sett ein digital signatur  Ei bitcoin-lommebok har berre nøklar (private/offentlege) – ikkje bitcoin! 2. Ein open «database» på nettet med alle transaksjonar  = Blokk-kjeda/«Blockchain»
 13. 13. www.vestforsk.no Sentral, desentral og distribuert Paul Baran: «On Distributed Communications Network» [Baran fann opp «pakke-svitsjing», saman med/uavh. av Donald Davies, UK]
 14. 14. www.vestforsk.no Teknologisk gjennombrot 1. Sikre transaksjonar i eit distribuert miljø (= Internett) utan bruk av tiltrudd tredjepart (t.d. ein bank)  Eit gjennombrot som knapt kan overvurderast! 2. Første fungerande system for mikrotransaksjonar 3. For første gang finst det ein open plattform for finansiell innovasjon  Det finst eit pengesystem der du ikkje er avhengig av ein bank eller finansiell institusjon for å eksperimentera  Du treng ikkje spørja nokon for å setja i gang med utvikling! (= vilkårslaus innovasjon/permissionless innovation)
 15. 15. www.vestforsk.no Bitcoin må forståast i lys av finanskrisa
 16. 16. www.vestforsk.no Bitcoin og bitcoin  Bitcoin (stor ‘B’): Blokk-kjeda/infrastrukturen  bitcoin (liten ‘b’): Valutaen  Mange meiner bitcoin er den første applikasjonen for Bitcoin  Samtidig er valutaen tett vevd inn i systemet; ikkje så lett å skilja valutaen frå infrastrukturen
 17. 17. www.vestforsk.no Bitcoin-einingar og kurs  1 Bitcoin = 100 000 000 (108) satoshi  Godt egna for mikrotransaksjonar!  Like enkelt/billeg å overføra 1 øre som 1 mill. kr  Kursen pr. 11.11.15: 1 BTC = ca. 3 300 NOK (US $ 375,00)  1 satoshi = 0,003 øre (!)  Standard gebyr er 0,0001 BTC (ca. 30 øre pr. transaksjon)  Total Bitcoin-økonomi i dag: ca. 50 mrd. NOK  ca. 4 % av statsbudsjettet for 2016
 18. 18. www.vestforsk.no Bitcoin kursutvikling 2012 - dd
 19. 19. www.vestforsk.no Kvifor bruka Bitcoin?  Kvar er det størst friksjon i dagens finanssystem?  pengeoverføringar mellom bankar innanlands (?)  pengeoverføringar mellom bankar i ulike land  alle dei som ikkje har bankkonto i verda («unbanked»)  kontantoverføringar mellom land (remittances)  netthandel (lågare gebyr)  venne-betalingar (billegare alternativ til Vipps, MobilePay, mCash ++)  bitcoin kan ikkje sensurerast (jf. betalingsstopp til WikiLeaks)  Utvikling av heilt nye tenester  smarte kontraktar  oppbevaring og verifisering av vitnemål, sertifikat o.l.  generelt: bruk av Bitcoin/blokk-kjeda til å bevisa eigarskap
 20. 20. www.vestforsk.no Bitcoin er svaret – kva er spørsmålet?  Dagens overføringssystem har store utfordringar!  mellom bankar (i same land)  og ikkje minst mellom bankar på tvers av land
 21. 21. www.vestforsk.no Infrastruktur moden for endring Dagens system Bitcoin Pris, netthandel 2-3 % < 1 % * Pris, pengeoverføring > 10 % < 1 % Transaksjonstid Lang (dagar) Kort (sek.) Sikkerheit Ikkje bra Sikkert** Betalingsnekt («Charge-back») Ja Nei Opne, verifiserbare transaksjonar Ikkje på tvers Ja Norges Bank: BankAxept-betaling kostar kr 2,93, kreditt-kort kr 12,60 * Små transaksjonskostnader i dag (typisk ca. 20 øre), større i framtida, men også teknologisk utvikling som kan gi vesentleg lågare gebyr ** Sikkert transaksjonsmessig, problem med oppbevaring
 22. 22. www.vestforsk.no Innhald  Fem myter om Bitcoin  Kva er Bitcoin?  og kvifor?  Status for Bitcoin akkurat no  Bitcoin i bruk  Bitcoin – teknologi  Bitcoin - truslar og mulegheiter
 23. 23. www.vestforsk.no Tre fasar i store innovasjonar 1. Latterleggjering 2. Motarbeiding 3. Teke for gitt
 24. 24. www.vestforsk.no Bitcoins fasar 1. Latterleggjering  Bitcoin er ikkje pengar, det er eit pyramidespel 2. Motarbeiding  Bitcoin blir berre brukt av folk som har noko å skjula  Gryande interesse blant «seriøse» aktørar  Bitcoin er ein disruptiv teknologi, men det er blokk-kjeda som er interessant (vil ikkje ha noko med valutaen å gjera) 3. Både valutaen og systemet akseptert og teke i bruk (?)
 25. 25. www.vestforsk.no Bitcoin er i ferd med å bli moden
 26. 26. www.vestforsk.no Bitcoin er i ferd med å bli moden
 27. 27. www.vestforsk.no
 28. 28. www.vestforsk.no Bitcoin er i ferd med å bli moden  25 av dei største investeringsbankane i verda gjekk nyleg saman om å prøva ut Bitcoin-teknologien  NASDAQ er i ferd med å setja i gang handel av aksjar via Bitcoin-blokk- kjeda i november (pre-IPO private selskap)  US $375 mill. i Bitcoin-investeringar i første halvår 2015, samanlikna med $340 mill. for heile 2014  Dilemma for finansindustrien: «Skal me kannibalisera oss sjølve, eller skal me venta på at andre gjer det?»  Tenk som Steve Jobs då Apple introduserte iPhone: «Betre at det er me som kannibaliserer iPod enn at andre gjer det»
 29. 29. www.vestforsk.no Bitcoin er i ferd med å bli moden
 30. 30. www.vestforsk.no Innhald  Fem myter om Bitcoin  Bitcoin akkurat no  Kva er Bitcoin?  og kvifor Bitcoin?  Bitcoin i bruk  Bitcoin – teknologi  Bitcoin - truslar og mulegheiter
 31. 31. www.vestforsk.no Bitcoin-teknologi  Peer-to-peer-teknologi (P2P, distribuert system)  Alle som tek i bruk Bitcoin er med på å driva systemet  Startar med å lasta ned ei Bitcoin-lommebok • eit sett med adresser (private og offentlege nøkkelpar) • NB! Bitcoin-lommebøker inneheld nøklar, ikkje Bitcoin!  Full klient: Lastar ned heile blokk-kjeda, verifiserer nye transaksjonar  Mobil-klient: «Bitcoin light» - inga blokk-kjede, ikkje verifisering  Du må så kjøpa Bitcoin (vekslingsteneste, av venner)  Betaling skjer ved å skanna ein QR-kode («Bitcoin-kontonr») eller kopiera/tasta inn adressa
 32. 32. www.vestforsk.no Bitcoin-lommebok (pc)
 33. 33. www.vestforsk.no Bitcoin-lommebok - mobil  Android  iOS
 34. 34. www.vestforsk.no Web-basert lommebok (= «nett-bank»)
 35. 35. www.vestforsk.no Korleis fungerer Bitcoin i netthandel? Internett
 36. 36. www.vestforsk.no Korleis fungerer Bitcoin i netthandel? Internett
 37. 37. www.vestforsk.no Korleis fungerer Bitcoin i netthandel? Internett
 38. 38. www.vestforsk.no Korleis fungerer Bitcoin i netthandel? Internett
 39. 39. www.vestforsk.no Korleis fungerer Bitcoin i netthandel? Internett
 40. 40. www.vestforsk.no Bitcoin-utfordring: Høna og egget  Høna og egget:  Lite utbreidd fordi bruksområdet er lite  Få som tek i mot Bitcoin som betaling fordi det er få som brukar valutaen  Vanskeleg å få tak i Bitcoin (likviditeten er dårleg)  Kursen svingar mykje (volatil)  Uklare retningslinjer for regulering  .. men: ei samanlikning med web-en er nyttig: Web-en anno 1996-1997 var ikkje veldig imponerande..
 41. 41. www.vestforsk.no Alternativ bruk av Bitcoin: Debet-kort Bitcoin debet-kort Vanleg kreditt-kort Eingongs-kostnad 265,-* - Årsgebyr - 645,-** Varekjøp 1 % 1,75 % Kontantuttak 1 % (min. $ 3,-) 4 % (min. NOK 40,-) Reiseforsikring Ikkje alternativ NOK 78,- mnd. * Med dagens kurs US $375 pr. BTC ** For privat bruk, bedr.kort billegare
 42. 42. www.vestforsk.no Innhald  Fem myter om Bitcoin  Bitcoin akkurat no  Kva er Bitcoin?  og kvifor Bitcoin?  Bitcoin i bruk  Bitcoin – teknologi  Bitcoin - truslar og mulegheiter
 43. 43. www.vestforsk.no Sentrale Bitcoin-begrep  Transaksjon: overføring av verdi frå ein bitcoin-eigar til ein annan  trans. blir signert med sendaren sin private nøkkel  kan sendast ope på nettet (ikkje behov for BankID o.l.!)  blir verifisert og godkjent av heile Bitcoin-nettverket  Blokk-kjeda: Samlinga av transaksjonar sidan starten – ope tilgjengeleg  «Graving»: Prosessen som godkjenner transaksjonane og «sveiser» dei fast i blokk-kjeda  «Proof of work»
 44. 44. www.vestforsk.no Blokk-kjeda er som sider i ei bok (Ill: Antony Lewis – www.bitsonblocks.net)
 45. 45. www.vestforsk.no Alternative virtuelle valutaer = Altcoin Kjelde: CoinMarketCap
 46. 46. www.vestforsk.no Innhald  Fem myter om Bitcoin  Bitcoin akkurat no  Kva er Bitcoin?  og kvifor Bitcoin?  Bitcoin i bruk  Bitcoin – teknologi  Bitcoin - truslar og mulegheiter
 47. 47. www.vestforsk.no Regulering av krypto-valuta  Svært ulik praksis verda over  Forbode: Russland, Island, Thailand, Vietnam  Uklar/middels streng: Kina, Norge,  Positiv: Storbritannia, USA
 48. 48. www.vestforsk.no Norsk regulering  Skatteetaten: Bitcoin er ikkje eit betalingsmiddel, men eit «formuesobjekt» (2013)  omstetning av Bitcoin er ei teneste som er pålagt meirverdiavgift  effekt: 50 % mva ved handel med Bitcoin!  Ein effektiv stoppar for norsk teknologiutvikling på Bitcoin  EU-domstolen nyleg: Bitcoin-trans. fritekne for mva.
 49. 49. www.vestforsk.no Kva bør norske bankar gjera?  Ikkje gå i «Nokia-fella»  Verdas beste betalingssystem kan også bli eit hinder mot innovasjon  Må setja seg inn i teknologien  Bør trekkja til seg Bitcoin-kompetanse  Prøva ut teknologien gradvis (start på privat basis slik t.d. leiar for produkt og digitale kanalar i Sp.b. Vest, Bergen, har gjort)  Den nye teknologien opnar for nye aktørar  Historia er sjeldan rettlinja: Det som ser ut til å utvikla seg i ei framskriven retning kan fort ta eit anna løp  Dei små har lettare for å snu seg rundt enn dei store!
 50. 50. www.vestforsk.no Aktuell litteratur  Nakamoto Satoshi: «Bitcoin - A Peer-to-Peer Electronic Cash System» (bitcoin.org/en/bitcoin-paper)  Andreas Antonopolous: «Mastering Bitcoin»  Nathaniel Popper: «Digital Gold»  Ole Bjerg: «Making Money! The Philosophy of Crisis Capitalism»
 51. 51. www.vestforsk.no
 52. 52. www.vestforsk.no Takk for meg! E-post: sol@vestforsk.no Denne presentasjonen: http://www.slideshare.net/sveino/bitcoin-vestnorsk-sparebanklag Bitcoin-adressa mi (= ”kontonummer”): 1HpvvptgrYJh4xUHerm1ruZtvnyUnnnHkU

×