Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

19.10.2009, Thisted Vandforsyning: Indsigelse Akt nr. 57, drikkevandsinteresser, vandværk, erstatning

http://www.nationalttestcenter.dk formidler al information vedr. regeringen og Miljøministeriets planer om at fælde 15 kvadratkilometer skov i østerild, thy. Det over 30 kvadratkilomter store område der skal inddrages skal give plads til verdens største (nationale) testcenter for havvindmøller på land. Testcenteret skal drives af bl.a. RISØ og DTU - Vestas og Siemens skal teste deres nye teknologier på centeret.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

19.10.2009, Thisted Vandforsyning: Indsigelse Akt nr. 57, drikkevandsinteresser, vandværk, erstatning

  1. 1. Page 1 of 1 Hansen, Gitte Fra: Brøndum, Jette Sendt: 20. oktober 2009 08:15 Til: Rasmussen, Bente Emne: VS: Testcenter til vindmøller Vedhæftede filer: Microsoft Word - #1089932 v1 - svar idefase testcenter til vindmøller.pdf Fra: Anette Bonde - Thisted Drikkevand [mailto:anb@thisted.dk] Sendt: 19. oktober 2009 21:10 Til: AAR - Aarhus hovedpostkasse Cc: Torben Juul-Olsen - Thisted Kommune; Flemming Bach - Thisted Kommune Emne: Testcenter til vindmøller Med venlig hilsen Anette Bonde Thisted Kommune Kirkevej 9 7760 Hurup 99172234 Miljøafdelingen 20-10-2009
  2. 2. Miljøcenter Århus Att. Testområde til vindmøller Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Eller post@aar.mim.dk TEKNISK FORVALTNING Miljøafdelingen Testcenter til vindmøller Den 19. oktober 2009 Vores ref.: ANB Sagsnr.: 1089914 Testcenterets placering i Østerild Klitplantage er meget tæt sam- Doknr.: 1089932 menfaldende med udstrækningen af området med særlig drikke- vandsinteresse, OSD. Thisted Kommune Rådhuset Vi opfordrer til at muligheden for fremtidig indvinding af drikke- Kirkevej 9 vand indenfor OSD bliver taget i betragtning i forbindelse med 7760 Hurup VVM redegørelsen. Drikkevand og OSD er pt ikke nævnt i det Tlf: 99 17 17 17 skriftlige oplæg. Fax: 99 17 22 64 www.thisted.dk Da beskrivelsen af testcenteret viser, at landskabets ruhed er af Mail: teknisk@thisted.dk stor betydning for anlæggets testresultater, er vi interesseret i at CVR-nr.: 29189560 få belyst, om det bliver muligt at tillade etablering af vandindvin- dingsanlæg i området. Personlig henvendelse: Mandag-onsdag 8.00 - 14.30 Som minimum vil behovet for etablering af råvandsstationer være Torsdag 8.00 - 16.30 et krav. En råvandsstation fylder i en moderne version ca. 2x2x2 Fredag 8.00 - 13.00 m. Ifølge Bek nr 1000 af 26. juli 2007 ”Bekendtgørelse om udfø- relse og sløjfning af boringer på land” skal boringer føres helt til Telefontid: terræn og afsluttes over terræn. Mandag-onsdag 8.00 - 15.00 Torsdag 8.00 - 17.00 Vi gør også opmærksom på, at det er vanskeligt at indvinde vand Fredag 8.00 - 13.00 fra kalken i dette område. Vandkvaliteten er fin, men f.eks. er kal- ken impermeabel og boringerne yder derfor ikke altid nok. Det Personlig henvendelse: betyder, at der på grund af de naturgivne forhold, ikke er de store Borgerservicecenter Thisted muligheder for at forhandle om placeringen af boringer og tilhø- Mandag-onsdag 10.00 - 16.00 Torsdag 10.00 - 17.00 rende vandværk(er). Vandværkerne ønskes naturligvis placeret så Fredag 10.00 - 14.00 tæt på boringerne som muligt. Borgerservicecenter Hurup I dag er der følgende interesser for drikkevandet i OSD´en: Mandag-onsdag 10.00 - 15.00 Torsdag 10.00 - 17.00 • Østerild Vandværk indvinder i dag i plantagen. Østerild Fredag 10.00 - 14.00 Vandværk har tilladelse til at indvinde 60.000 m3/år. • På baggrund af de resultater, der er fremkommet ved Mil- jøcentrenes kortlægning af grundvandsressourcerne i Øste- rild Klitplantage, har Thisted Vand A/S foretaget yderligere
  3. 3. geofysiske undersøgelser i OSD´en for at finde en egnet placering til en erstat- ningsboring evt en helt ny kildeplads. Hvis mulighederne for drikkevandsindvinding i det nuværende OSD viser sig at være begrænsede foreslår vi, at muligheden for erstatnings-OSD tages med i VVM redegørel- sen. Med venlig hilsen Anette Bonde Geolog 2

×