SlideShare a Scribd company logo
1
THE POWER
OF BEING
UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING
2
HLAVNÍ ÚSKALÍ, KTERÝM JE TŘEBA SE
VYVAROVAT PŘI ŘÍZENÍ RODINNÉHO
PODNIKÁNÍ
Jean-François Cats
Family business
3
Hlavní cíle správy v rodinném podnikání
• Řízení v rodinném podnikání vytváří rámec, v němž jsou přijímána
rozhodnutí, která souvisejí s
– Cílem a přáním rodiny
– Cílem podnikání
• Jsou jasně definovány a sdělovány všem členům rodiny
• Vytváří transparentnost a rovnováhu a napomáhají vytvářet pozitivní
prostředí pro rodinu i podnikání
4
Neexistuje definice rodinných hodnot a principů
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Rodina by měla definovat své vlastní
hodnoty a principy správy
• Ty se liší od řízení společnosti
• Tyto hodnoty a cíle, kterých chce rodina
dosáhnout, by měly být začleněny do
rodinné charty
5
Žádné rodinné schůzky (informace / rozhodnutí)
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Mezi členy rodiny by měla existovat stejná úroveň informací 
informace tvoří důvěru
• Setkání by měla být organizována tak, aby zajistila, že rozhodnutí jsou
přijímána mezi dobře informované členy rodiny
• Rozhodnutí by měla být přijata na základě odborného poradenství (v
případě potřeby)
• Rodinná rada bude vazbou mezi rodinou a obchodem
6
Nepřizpůsobení vzájemných vztahů mezi rodinou
a obchodem
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Neexistuje jednotný přístup, ale je nutné přizpůsobit vzájemné dynamicky
se rozvíjející vztahy k podpoře dlouhodobého rozvoje rodinného podniku
• Charta společnosti definuje strategickou orientaci v souladu s cíli rodiny
• Povinnosti a kompetence by měly být dobře definovány
• Dohoda akcionářů by měla definovat vztah mezi menšinou a většinou. Měli
by definovat, jak mohou rodinní příslušníci prodat své akcie a jak bude
společnost oceňována (zejména v případě dědictví, rozvodu ... smlouvy
jsou nezbytné)
7
Nespravedlivé nebo netransparentní rozdělení aktiv
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Rodina by měla být opatrná, aby byla spravedlivá a otevřená
v distribuci majetku, aby se zabránilo frustraci, žárlivosti atd.
• Distribuce aktiv by měla být součástí globální strategie aktiv definované
rodinou
8
Přenos rodinných konfliktů v podnikání
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Rodinná rada by měla organizovat zájmy členů rodiny v podnikání
takovým způsobem, aby konflikty zůstávaly mimo podnikání
• Může pokrývat zásady výstupu členů rodiny atd.
9
Rozdílné zacházení se sourozenci
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Může se jednat o:
– Rozdíl ve vzdělání a obchodním
přístupu mezi syny a dcerami
– Výsady udělené nejstarším
sourozencům
– Atd.
• Aby se předešlo konfliktům, mělo
by být zajištěno stejné
a spravedlivé zacházení
se sourozenci
10
Integrace dětí do podnikání bez dobře
promyšleného procesu
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Potenciální nástupci by měli být začleňováni do rozvoje podnikání
co nejdříve
• Rodinní kandidáti by měli splňovat stejné požadavky jako externí
kandidáti
• Výhodou může být nejprve získání zkušenosti mimo rodinný podnik
11
Fiktivní práce / odměna
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Správné řízení je založeno na zásadách čestnosti, integrity a spravedlnosti
• S členy rodiny zapojenými do podnikání by mělo být zacházeno stejným
způsobem jako s ostatními zaměstnanci
12
Nepředvídatelnost problémů souvisejících
s fungováním společnosti
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Přechod mezi generacemi by měl být plánován dobře a s předstihem
• Měl by být připraven pohotovostní plán, který by nahradil vedoucího
podniku v případě jeho neočekávané absence (organizace
odpovědnosti a rozhodovací proces)
13
Absence dohody o rizikovém chování společnosti
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Ochota riskovat by měla být definována představenstvem, které je
rovněž odpovědné za identifikaci rizik a opatření k jejich krytí
14
Chaos mezi akcionářskými a manažerskými
pozicemi
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Rodina by neměla mít možnost dávat pokyny vedení společnosti
• Představenstvo zajišťuje, aby akcionáři získali odpovídající úroveň
informací
15
Transakce mezi společností a rodinným
příslušníkem
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Měly by být co nejvíce vyloučeny
• V případě transakce by měli být informováni i ostatní členové a podmínky
by měly být nezávislé
16
Zachování historických výsad
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Spravedlivé zacházení je nezbytné a mělo by být základním kamenem
řízení
• Z tohoto důvodu by měly být historické výsady odstraněny
17
Stanovení výše dividendy podle potřeb rodiny bez
ohledu na schopnost účetní jednotky odměňovat
její kapitál
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Rodinné podniky se někdy potýkají
s protichůdnými agendami mezi potřebou
financování růstu, potřebami členů v oblasti
likvidity a touhou udržet kontrolu nad
rodinnými podniky
• Je proto zásadní, aby se rodina dohodla na
kapitálové a finanční strategii, která
zohledňuje potřeby likvidity a potřeby růstu
18
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Neexistence definice rodinných hodnot a principů
• Žádné rodinné schůzky (informace / rozhodnutí)
• Nepřizpůsobení vzájemných vztahů mezi rodinou a obchodem
• Nespravedlivé nebo netransparentní rozdělení aktiv
• Přenos rodinných konfliktů v podnikání
• Rozdílné zacházení se sourozenci
• Integrace dětí do podnikání bez dobře promyšleného procesu
• Fiktivní práce / odměna
Shrnutí (1)
19
Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání
• Nepředvídatelnost problémů souvisejících s fungováním společnosti
• Absence dohody o rizikovém chování společnosti
• Chaos mezi akcionářskými a manažerskými pozicemi
• Transakce mezi společností a rodinným příslušníkem
• Zachování historických výsad
• Stanovení výše dividendy podle potřeb rodiny bez ohledu na schopnost
účetní jednotky odměňovat její kapitál
Shrnutí (2)
20
OTÁZKY?
21
DĚKUJI ZA
POZORNOST!

More Related Content

More from RSM Czech Republic & Slovakia

Štruktúrovanie rodinného majetku
Štruktúrovanie rodinného majetkuŠtruktúrovanie rodinného majetku
Štruktúrovanie rodinného majetku
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Nastrahy pri presune majetku
Nastrahy pri presune majetkuNastrahy pri presune majetku
Nastrahy pri presune majetku
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Je dnes možné rozumne investovať?
Je dnes možné rozumne investovať?Je dnes možné rozumne investovať?
Je dnes možné rozumne investovať?
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európyEkonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Cloudové služby - prostor pro váš podnik
Cloudové služby - prostor pro váš podnikCloudové služby - prostor pro váš podnik
Cloudové služby - prostor pro váš podnik
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Bezpečnostní studie síťové infrastruktury
Bezpečnostní studie síťové infrastrukturyBezpečnostní studie síťové infrastruktury
Bezpečnostní studie síťové infrastruktury
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Komplexní analýza datové sítě
Komplexní analýza datové sítěKomplexní analýza datové sítě
Komplexní analýza datové sítě
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešeníDue Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
RSM Czech Republic & Slovakia
 
RSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM TACOMA - poradenství na klíčRSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kancelářeZnalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Doing Business in the Czech republic
Doing Business in the Czech republicDoing Business in the Czech republic
Doing Business in the Czech republic
RSM Czech Republic & Slovakia
 
Mzdový outsourcing jinak
Mzdový outsourcing jinakMzdový outsourcing jinak
Mzdový outsourcing jinak
RSM Czech Republic & Slovakia
 

More from RSM Czech Republic & Slovakia (12)

Štruktúrovanie rodinného majetku
Štruktúrovanie rodinného majetkuŠtruktúrovanie rodinného majetku
Štruktúrovanie rodinného majetku
 
Nastrahy pri presune majetku
Nastrahy pri presune majetkuNastrahy pri presune majetku
Nastrahy pri presune majetku
 
Je dnes možné rozumne investovať?
Je dnes možné rozumne investovať?Je dnes možné rozumne investovať?
Je dnes možné rozumne investovať?
 
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európyEkonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
Ekonomický výhľad pre región strednej a východnej európy
 
Cloudové služby - prostor pro váš podnik
Cloudové služby - prostor pro váš podnikCloudové služby - prostor pro váš podnik
Cloudové služby - prostor pro váš podnik
 
Bezpečnostní studie síťové infrastruktury
Bezpečnostní studie síťové infrastrukturyBezpečnostní studie síťové infrastruktury
Bezpečnostní studie síťové infrastruktury
 
Komplexní analýza datové sítě
Komplexní analýza datové sítěKomplexní analýza datové sítě
Komplexní analýza datové sítě
 
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešeníDue Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
Due Diligence nejběžnější nálezy a jejich řešení
 
RSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM TACOMA - poradenství na klíčRSM TACOMA - poradenství na klíč
RSM TACOMA - poradenství na klíč
 
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kancelářeZnalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
Znalecký ústav RSM TACOMA - služby pro advokátní kanceláře
 
Doing Business in the Czech republic
Doing Business in the Czech republicDoing Business in the Czech republic
Doing Business in the Czech republic
 
Mzdový outsourcing jinak
Mzdový outsourcing jinakMzdový outsourcing jinak
Mzdový outsourcing jinak
 

Úskalí při řízení rodinného podnikání

 • 2. 2 HLAVNÍ ÚSKALÍ, KTERÝM JE TŘEBA SE VYVAROVAT PŘI ŘÍZENÍ RODINNÉHO PODNIKÁNÍ Jean-François Cats Family business
 • 3. 3 Hlavní cíle správy v rodinném podnikání • Řízení v rodinném podnikání vytváří rámec, v němž jsou přijímána rozhodnutí, která souvisejí s – Cílem a přáním rodiny – Cílem podnikání • Jsou jasně definovány a sdělovány všem členům rodiny • Vytváří transparentnost a rovnováhu a napomáhají vytvářet pozitivní prostředí pro rodinu i podnikání
 • 4. 4 Neexistuje definice rodinných hodnot a principů Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Rodina by měla definovat své vlastní hodnoty a principy správy • Ty se liší od řízení společnosti • Tyto hodnoty a cíle, kterých chce rodina dosáhnout, by měly být začleněny do rodinné charty
 • 5. 5 Žádné rodinné schůzky (informace / rozhodnutí) Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Mezi členy rodiny by měla existovat stejná úroveň informací  informace tvoří důvěru • Setkání by měla být organizována tak, aby zajistila, že rozhodnutí jsou přijímána mezi dobře informované členy rodiny • Rozhodnutí by měla být přijata na základě odborného poradenství (v případě potřeby) • Rodinná rada bude vazbou mezi rodinou a obchodem
 • 6. 6 Nepřizpůsobení vzájemných vztahů mezi rodinou a obchodem Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Neexistuje jednotný přístup, ale je nutné přizpůsobit vzájemné dynamicky se rozvíjející vztahy k podpoře dlouhodobého rozvoje rodinného podniku • Charta společnosti definuje strategickou orientaci v souladu s cíli rodiny • Povinnosti a kompetence by měly být dobře definovány • Dohoda akcionářů by měla definovat vztah mezi menšinou a většinou. Měli by definovat, jak mohou rodinní příslušníci prodat své akcie a jak bude společnost oceňována (zejména v případě dědictví, rozvodu ... smlouvy jsou nezbytné)
 • 7. 7 Nespravedlivé nebo netransparentní rozdělení aktiv Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Rodina by měla být opatrná, aby byla spravedlivá a otevřená v distribuci majetku, aby se zabránilo frustraci, žárlivosti atd. • Distribuce aktiv by měla být součástí globální strategie aktiv definované rodinou
 • 8. 8 Přenos rodinných konfliktů v podnikání Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Rodinná rada by měla organizovat zájmy členů rodiny v podnikání takovým způsobem, aby konflikty zůstávaly mimo podnikání • Může pokrývat zásady výstupu členů rodiny atd.
 • 9. 9 Rozdílné zacházení se sourozenci Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Může se jednat o: – Rozdíl ve vzdělání a obchodním přístupu mezi syny a dcerami – Výsady udělené nejstarším sourozencům – Atd. • Aby se předešlo konfliktům, mělo by být zajištěno stejné a spravedlivé zacházení se sourozenci
 • 10. 10 Integrace dětí do podnikání bez dobře promyšleného procesu Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Potenciální nástupci by měli být začleňováni do rozvoje podnikání co nejdříve • Rodinní kandidáti by měli splňovat stejné požadavky jako externí kandidáti • Výhodou může být nejprve získání zkušenosti mimo rodinný podnik
 • 11. 11 Fiktivní práce / odměna Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Správné řízení je založeno na zásadách čestnosti, integrity a spravedlnosti • S členy rodiny zapojenými do podnikání by mělo být zacházeno stejným způsobem jako s ostatními zaměstnanci
 • 12. 12 Nepředvídatelnost problémů souvisejících s fungováním společnosti Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Přechod mezi generacemi by měl být plánován dobře a s předstihem • Měl by být připraven pohotovostní plán, který by nahradil vedoucího podniku v případě jeho neočekávané absence (organizace odpovědnosti a rozhodovací proces)
 • 13. 13 Absence dohody o rizikovém chování společnosti Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Ochota riskovat by měla být definována představenstvem, které je rovněž odpovědné za identifikaci rizik a opatření k jejich krytí
 • 14. 14 Chaos mezi akcionářskými a manažerskými pozicemi Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Rodina by neměla mít možnost dávat pokyny vedení společnosti • Představenstvo zajišťuje, aby akcionáři získali odpovídající úroveň informací
 • 15. 15 Transakce mezi společností a rodinným příslušníkem Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Měly by být co nejvíce vyloučeny • V případě transakce by měli být informováni i ostatní členové a podmínky by měly být nezávislé
 • 16. 16 Zachování historických výsad Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Spravedlivé zacházení je nezbytné a mělo by být základním kamenem řízení • Z tohoto důvodu by měly být historické výsady odstraněny
 • 17. 17 Stanovení výše dividendy podle potřeb rodiny bez ohledu na schopnost účetní jednotky odměňovat její kapitál Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Rodinné podniky se někdy potýkají s protichůdnými agendami mezi potřebou financování růstu, potřebami členů v oblasti likvidity a touhou udržet kontrolu nad rodinnými podniky • Je proto zásadní, aby se rodina dohodla na kapitálové a finanční strategii, která zohledňuje potřeby likvidity a potřeby růstu
 • 18. 18 Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Neexistence definice rodinných hodnot a principů • Žádné rodinné schůzky (informace / rozhodnutí) • Nepřizpůsobení vzájemných vztahů mezi rodinou a obchodem • Nespravedlivé nebo netransparentní rozdělení aktiv • Přenos rodinných konfliktů v podnikání • Rozdílné zacházení se sourozenci • Integrace dětí do podnikání bez dobře promyšleného procesu • Fiktivní práce / odměna Shrnutí (1)
 • 19. 19 Hlavní úskalí, kterým je třeba se vyvarovat při řízení rodinného podnikání • Nepředvídatelnost problémů souvisejících s fungováním společnosti • Absence dohody o rizikovém chování společnosti • Chaos mezi akcionářskými a manažerskými pozicemi • Transakce mezi společností a rodinným příslušníkem • Zachování historických výsad • Stanovení výše dividendy podle potřeb rodiny bez ohledu na schopnost účetní jednotky odměňovat její kapitál Shrnutí (2)