SlideShare a Scribd company logo
Ignatius'un
Philadelphia'lılara
Mektubu
BÖLÜM 1
1 Theophorus olarak da bilinen Ignatius'tan, Baba Tanrı'nın ve
Rabbimiz İsa Mesih'in Asya'da Filadelfya'da bulunan kilisesine;
Merhamete kavuşan, Tanrı'nın uyumuna sabitlenen, Rabbimizin
tutkusuyla her zaman sevinen ve O'nun dirilişiyle tüm merhametiyle
tamamlanan Tanrı'yı, aynı zamanda ebedi ve lekesiz olan İsa
Mesih'in kanıyla da selamlıyorum. neşe; özellikle piskoposla, onunla
birlikte olan papazlarla ve İsa Mesih'in düşüncesine göre atanan
hizmetlilerle birlik içindeyseler; Kutsal Ruhu aracılığıyla kendi
isteğine göre tam bir sağlamlıkla onu yerleştirdi:
2 Tanıdığım hangi piskopos aranızdaki bu büyük hizmeti ne
kendisinden, ne insanlar tarafından, ne de boş bir zaferden elde etti;
ama Baba Tanrı'nın ve Rabbimiz İsa Mesih'in sevgisiyle.
3 Kimin ılımlılığına hayranım; sessizliğiyle, tüm boş konuşmalarıyla
diğerlerinden daha fazlasını yapabilen kişi. Çünkü o, arpın tellerine
uyduğu gibi, emirlere de uygundur.
4 Bu nedenle ruhum, her türlü erdemde verimli ve mükemmel
olduğunu bilerek, Tanrı'ya yönelik düşüncesini çok mutlu sayıyor;
sebatla dolu, tutkulardan arınmış ve yaşayan Tanrı'nın tüm
ölçülülüğüne uygun.
5 Bu nedenle hem ışığın hem de gerçeğin çocukları olur;
bölünmelerden ve sahte doktrinlerden kaçmak; ama çobanınız
neredeyse koyun gibi onu takip edersiniz.
6 Çünkü sahte bir zevkle inanmaya değer görünen birçok kurt,
Tanrı'nın yolunda koşanları esir alır; ama uyum içinde onlara yer
bulamayacaklar.
7 Bu nedenle İsa'nın kullanmadığı kötü bitkilerden uzak durun;
çünkü bunlar Baba'nın ekimi değil. Aranızda herhangi bir ayrılık
bulduğumdan değil, aksine her türlü saflığın olduğunu gördüm.
8 Çünkü Tanrı'dan ve İsa Mesih'ten olan herkes piskoposlarının
yanındadır. Ve tövbe ile kilisenin birliğine geri dönenlerin çoğu,
İsa'ya göre yaşayabilmeleri için aynı zamanda Tanrı'nın hizmetkarları
da olacaklar.
9 Aldanmayın kardeşler; Eğer biri onu takip ederse ve kilisede ayrılık
yaparsa, o kişi Tanrı'nın krallığını miras alamayacaktır. Eğer biri
başka bir görüşün peşinden giderse, İsa'nın tutkusunu kabul etmiyor
demektir.
10 Bu nedenle, hepiniz aynı kutsal Efkaristiya'ya katılmaya çalışın.
11 Çünkü Rabbimiz İsa Mesih'in tek bedeni vardır; ve kanının
birliğinden bir bardak; bir sunak;
12 Ayrıca bir piskopos, papazlığı ve hizmetkar arkadaşlarımla
birlikte bir piskopos var; öyle ki, ne yaparsanız yapın, onu Tanrı'nın
isteğine göre yapın.
BÖLÜM 2
1 Kardeşlerim, size olan sevgim beni daha da büyütüyor; ve senden
büyük bir sevinç duyarak seni tehlikeye karşı korumaya çalışıyorum;
daha doğrusu ben değil, İsa Mesih; Henüz acıya giden yolda
olduğum için, kime bağlı kalmaktan daha çok korkuyorum.
2 Ama Tanrı'ya yaptığınız dua beni yetkinliğe kavuşturacak, böylece
Tanrı'nın merhametiyle bana ayrılan paya ulaşacağım: Mesih'in
bedenine kaçar gibi Müjde'ye kaçmak; ve kilisenin papaz evi
konusunda Havarilere.
3 Peygamberleri de sevelim; çünkü onlar bizi Müjde'ye, Mesih'e
umut bağlamaya ve O'nu beklemeye yönlendirdiler.
4 Onlar da iman ederek İsa Mesih'in birliğinde kurtuldular;
sevilmeye layık, hayranlık uyandıran kutsal insanlar olmak;
5 İsa Mesih'ten tanıklık almış olanlar ve ortak umudumuzun
Müjdesi'nde sayılanlar.
6 Ama biri size Yahudi yasasını vaaz ederse, onu dinlemeyin; çünkü
Mesih'in öğretisini sünnetli birinden almak, Yahudiliği sünnetsiz
birinden almaktan daha iyidir.
7 Ama eğer biri ya da diğeri Mesih İsa hakkında konuşmuyorsa, bana
öyle geliyor ki bunlar, üzerinde yalnızca insan adlarının yazılı olduğu
ölülerin anıtları ve mezarları gibi görünüyor.
8 Bu nedenle bu dünyanın prensinin kötü oyunlarından ve
tuzaklarından kaçının; onun kurnazlığı yüzünden herhangi bir
zamanda baskı altında kalmazsanız, hayırseverliğinizden soğursunuz.
Ama hep birlikte, bölünmez bir yürekle aynı yere gelin.
9 Ve size karşı vicdanım rahat olduğu için ve aranızda hiç kimsenin
ona çok ya da az yük olmakla övünecek bir şeyi olmadığı için
Tanrıma şükrediyorum.
10 Ve aralarında konuştuğum herkesin aleyhine bir tanık olmamasını
diliyorum.
11 Çünkü bazıları beni benliğe göre aldatmış olsa da, Tanrı'dan gelen
ruh aldatılmıyor; çünkü nereden geldiğini de nereye gittiğini de bilir
ve kalbin sırlarını azarlar.
12 Aranızdayken ağladım; Yüksek sesle konuştum: Piskoposla,
papaz eviyle ve diyakozlarla ilgilenin.
13 Bazıları bunu aranıza gelecek ayrılığı önceden görmek için
söylediğimi sandılar.
14 Ama o benim tanığımdır ki, onun uğruna hiçbir kimseden hiçbir
şey öğrenmedim. Ama ruh bu şekilde şunu söyleyerek konuştu:
Piskopos olmadan hiçbir şey yapmayın:
15 Bedenlerinizi Tanrı'nın tapınakları gibi tutun: Birliği sevin;
Bölümlerden kaçın; Babasının olduğu gibi, Mesih'in takipçileri olun.
16 Bu nedenle birliğe bağlı bir adam olarak kendime yakışanı yaptım.
Çünkü ayrılığın ve gazabın olduğu yerde Tanrı yaşamaz.
17 Ama Tanrı'nın birliğine ve piskoposun konseyine dönerlerse, Rab
tövbe edenlerin hepsini affeder.
18 Çünkü sizi her türlü bağdan kurtaracağına dair İsa Mesih'in
lütfuna güveniyorum.
19 Yine de size şunu öğütlerim: Hiçbir şeyi çekişmeden değil,
Mesih'in talimatına göre yapın.
20 Çünkü bazılarının şunu söylediğini duydum; Orijinallerinde yazılı
olduğunu bulmadıkça İncil'de yazılı olduğuna inanmayacağım. Ve
dedim ki: Yazılmıştır; bozuk nüshalarında önlerinde duranlara cevap
verdiler.
21 Ama benim için dünyadaki bütün bozulmamış anıtların yerine İsa
Mesih'tir; bu lekesiz anıtlar, haçı, ölümü, dirilişi ve kendisinden
kaynaklanan imanla birlikte; dualarınız aracılığıyla haklı çıkmayı
arzuladığım şey.
22 Kâhinler gerçekten iyidir; ama Kutsalların Kutsalı'nın teslim
edildiği Baş Rahip çok daha iyidir; ve Allah'ın sırları tek başına ona
emanet edilmiştir.
23 O, Baba'nın kapısıdır; İbrahim, İshak, Yakup ve tüm
peygamberler onunla içeri girerler; Havariler ve kilisenin yanı sıra.
24 Ve bütün bunlar Tanrı'nın birliğine yöneliktir. Ne var ki İncil'de
biraz var. diğer tüm muafiyetlerden çok daha üstün olan şey; yani
Kurtarıcımız Rab İsa Mesih'in ortaya çıkışı, onun tutkusu ve dirilişi.
25 Sevgili peygamberler ondan söz etti; ama müjde bozulmamışlığın
mükemmelliğidir. O halde eğer hayırla iman ederseniz, hepsi bir
arada iyidir.
BÖLÜM 3
1 Şimdi Suriye'deki Antakya kilisesine gelince, bana, dualarınız ve
İsa Mesih'te ona gösterdiğiniz cesaret sayesinde kilisenin barış içinde
olduğu söylendi; Tanrı'nın kilisesi olarak, oraya Tanrı'nın elçisi
olarak gidecek bir papaz atamak size düşecek; Öyle ki, bir araya
geldiklerinde onlarla birlikte sevinsin ve Tanrı'nın adını yüceltsin.
2 Böyle bir hizmete layık bulunacak olan İsa Mesih'teki o adama ne
mutlu! ve siz de yüceltileceksiniz.
3 Şimdi eğer istekliyseniz, bunu Tanrı'nın lütfu için yapmanız
imkânsız değildir; diğer komşu kiliselerin de gönderdiği gibi, bazı
piskoposlar, bazı rahipler ve diyakonlar.
4 Çok değerli bir adam olan Kilikya papazı Philo'ya gelince, o hala
bana Tanrı'nın sözüyle hizmet ediyor: Suriye'den bile beni takip eden,
hayatıyla ilgilenmeyen eşsiz iyi bir insan olan Agathopolis'li Rheus
ile birlikte: Bunlar aynı zamanda size şahitlik ediyorum.
5 Ben de sizin için Tanrı'ya şükranlarımı sunuyorum ki, Rab'bin sizi
kabul ettiği gibi siz de onları kabul ediyorsunuz. Ama onları
lekeleyenler İsa Mesih'in lütfuyla bağışlansın.
6 Troas'taki kardeşlerin hayırseverliği sizi selamlıyor; şimdi de Efes
ve İzmirliler tarafından benimle birlikte saygı uğruna gönderilen
Burrhus aracılığıyla yazıyorum.
7 Rabbimiz İsa Mesih onları onurlandırsın; bedenen, candan ve ruhen
kime umut bağladılar; inançla, sevgiyle, birlik içinde. Ortak
umudumuz olan Mesih İsa'ya elveda.

More Related Content

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
Bodo (बर') - जिसु ख्रीष्टनि बेसेनगोसा थै - The Precious Blood of Jesus Christ...
 
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Turkish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Ignatius'un Philadelphia'lılara Mektubu BÖLÜM 1 1 Theophorus olarak da bilinen Ignatius'tan, Baba Tanrı'nın ve Rabbimiz İsa Mesih'in Asya'da Filadelfya'da bulunan kilisesine; Merhamete kavuşan, Tanrı'nın uyumuna sabitlenen, Rabbimizin tutkusuyla her zaman sevinen ve O'nun dirilişiyle tüm merhametiyle tamamlanan Tanrı'yı, aynı zamanda ebedi ve lekesiz olan İsa Mesih'in kanıyla da selamlıyorum. neşe; özellikle piskoposla, onunla birlikte olan papazlarla ve İsa Mesih'in düşüncesine göre atanan hizmetlilerle birlik içindeyseler; Kutsal Ruhu aracılığıyla kendi isteğine göre tam bir sağlamlıkla onu yerleştirdi: 2 Tanıdığım hangi piskopos aranızdaki bu büyük hizmeti ne kendisinden, ne insanlar tarafından, ne de boş bir zaferden elde etti; ama Baba Tanrı'nın ve Rabbimiz İsa Mesih'in sevgisiyle. 3 Kimin ılımlılığına hayranım; sessizliğiyle, tüm boş konuşmalarıyla diğerlerinden daha fazlasını yapabilen kişi. Çünkü o, arpın tellerine uyduğu gibi, emirlere de uygundur. 4 Bu nedenle ruhum, her türlü erdemde verimli ve mükemmel olduğunu bilerek, Tanrı'ya yönelik düşüncesini çok mutlu sayıyor; sebatla dolu, tutkulardan arınmış ve yaşayan Tanrı'nın tüm ölçülülüğüne uygun. 5 Bu nedenle hem ışığın hem de gerçeğin çocukları olur; bölünmelerden ve sahte doktrinlerden kaçmak; ama çobanınız neredeyse koyun gibi onu takip edersiniz. 6 Çünkü sahte bir zevkle inanmaya değer görünen birçok kurt, Tanrı'nın yolunda koşanları esir alır; ama uyum içinde onlara yer bulamayacaklar. 7 Bu nedenle İsa'nın kullanmadığı kötü bitkilerden uzak durun; çünkü bunlar Baba'nın ekimi değil. Aranızda herhangi bir ayrılık bulduğumdan değil, aksine her türlü saflığın olduğunu gördüm. 8 Çünkü Tanrı'dan ve İsa Mesih'ten olan herkes piskoposlarının yanındadır. Ve tövbe ile kilisenin birliğine geri dönenlerin çoğu, İsa'ya göre yaşayabilmeleri için aynı zamanda Tanrı'nın hizmetkarları da olacaklar. 9 Aldanmayın kardeşler; Eğer biri onu takip ederse ve kilisede ayrılık yaparsa, o kişi Tanrı'nın krallığını miras alamayacaktır. Eğer biri başka bir görüşün peşinden giderse, İsa'nın tutkusunu kabul etmiyor demektir. 10 Bu nedenle, hepiniz aynı kutsal Efkaristiya'ya katılmaya çalışın. 11 Çünkü Rabbimiz İsa Mesih'in tek bedeni vardır; ve kanının birliğinden bir bardak; bir sunak; 12 Ayrıca bir piskopos, papazlığı ve hizmetkar arkadaşlarımla birlikte bir piskopos var; öyle ki, ne yaparsanız yapın, onu Tanrı'nın isteğine göre yapın. BÖLÜM 2 1 Kardeşlerim, size olan sevgim beni daha da büyütüyor; ve senden büyük bir sevinç duyarak seni tehlikeye karşı korumaya çalışıyorum; daha doğrusu ben değil, İsa Mesih; Henüz acıya giden yolda olduğum için, kime bağlı kalmaktan daha çok korkuyorum. 2 Ama Tanrı'ya yaptığınız dua beni yetkinliğe kavuşturacak, böylece Tanrı'nın merhametiyle bana ayrılan paya ulaşacağım: Mesih'in bedenine kaçar gibi Müjde'ye kaçmak; ve kilisenin papaz evi konusunda Havarilere. 3 Peygamberleri de sevelim; çünkü onlar bizi Müjde'ye, Mesih'e umut bağlamaya ve O'nu beklemeye yönlendirdiler. 4 Onlar da iman ederek İsa Mesih'in birliğinde kurtuldular; sevilmeye layık, hayranlık uyandıran kutsal insanlar olmak; 5 İsa Mesih'ten tanıklık almış olanlar ve ortak umudumuzun Müjdesi'nde sayılanlar. 6 Ama biri size Yahudi yasasını vaaz ederse, onu dinlemeyin; çünkü Mesih'in öğretisini sünnetli birinden almak, Yahudiliği sünnetsiz birinden almaktan daha iyidir. 7 Ama eğer biri ya da diğeri Mesih İsa hakkında konuşmuyorsa, bana öyle geliyor ki bunlar, üzerinde yalnızca insan adlarının yazılı olduğu ölülerin anıtları ve mezarları gibi görünüyor. 8 Bu nedenle bu dünyanın prensinin kötü oyunlarından ve tuzaklarından kaçının; onun kurnazlığı yüzünden herhangi bir zamanda baskı altında kalmazsanız, hayırseverliğinizden soğursunuz. Ama hep birlikte, bölünmez bir yürekle aynı yere gelin. 9 Ve size karşı vicdanım rahat olduğu için ve aranızda hiç kimsenin ona çok ya da az yük olmakla övünecek bir şeyi olmadığı için Tanrıma şükrediyorum. 10 Ve aralarında konuştuğum herkesin aleyhine bir tanık olmamasını diliyorum. 11 Çünkü bazıları beni benliğe göre aldatmış olsa da, Tanrı'dan gelen ruh aldatılmıyor; çünkü nereden geldiğini de nereye gittiğini de bilir ve kalbin sırlarını azarlar. 12 Aranızdayken ağladım; Yüksek sesle konuştum: Piskoposla, papaz eviyle ve diyakozlarla ilgilenin. 13 Bazıları bunu aranıza gelecek ayrılığı önceden görmek için söylediğimi sandılar. 14 Ama o benim tanığımdır ki, onun uğruna hiçbir kimseden hiçbir şey öğrenmedim. Ama ruh bu şekilde şunu söyleyerek konuştu: Piskopos olmadan hiçbir şey yapmayın: 15 Bedenlerinizi Tanrı'nın tapınakları gibi tutun: Birliği sevin; Bölümlerden kaçın; Babasının olduğu gibi, Mesih'in takipçileri olun. 16 Bu nedenle birliğe bağlı bir adam olarak kendime yakışanı yaptım. Çünkü ayrılığın ve gazabın olduğu yerde Tanrı yaşamaz. 17 Ama Tanrı'nın birliğine ve piskoposun konseyine dönerlerse, Rab tövbe edenlerin hepsini affeder. 18 Çünkü sizi her türlü bağdan kurtaracağına dair İsa Mesih'in lütfuna güveniyorum. 19 Yine de size şunu öğütlerim: Hiçbir şeyi çekişmeden değil, Mesih'in talimatına göre yapın. 20 Çünkü bazılarının şunu söylediğini duydum; Orijinallerinde yazılı olduğunu bulmadıkça İncil'de yazılı olduğuna inanmayacağım. Ve dedim ki: Yazılmıştır; bozuk nüshalarında önlerinde duranlara cevap verdiler. 21 Ama benim için dünyadaki bütün bozulmamış anıtların yerine İsa Mesih'tir; bu lekesiz anıtlar, haçı, ölümü, dirilişi ve kendisinden kaynaklanan imanla birlikte; dualarınız aracılığıyla haklı çıkmayı arzuladığım şey. 22 Kâhinler gerçekten iyidir; ama Kutsalların Kutsalı'nın teslim edildiği Baş Rahip çok daha iyidir; ve Allah'ın sırları tek başına ona emanet edilmiştir. 23 O, Baba'nın kapısıdır; İbrahim, İshak, Yakup ve tüm peygamberler onunla içeri girerler; Havariler ve kilisenin yanı sıra. 24 Ve bütün bunlar Tanrı'nın birliğine yöneliktir. Ne var ki İncil'de biraz var. diğer tüm muafiyetlerden çok daha üstün olan şey; yani Kurtarıcımız Rab İsa Mesih'in ortaya çıkışı, onun tutkusu ve dirilişi. 25 Sevgili peygamberler ondan söz etti; ama müjde bozulmamışlığın mükemmelliğidir. O halde eğer hayırla iman ederseniz, hepsi bir arada iyidir. BÖLÜM 3 1 Şimdi Suriye'deki Antakya kilisesine gelince, bana, dualarınız ve İsa Mesih'te ona gösterdiğiniz cesaret sayesinde kilisenin barış içinde olduğu söylendi; Tanrı'nın kilisesi olarak, oraya Tanrı'nın elçisi olarak gidecek bir papaz atamak size düşecek; Öyle ki, bir araya geldiklerinde onlarla birlikte sevinsin ve Tanrı'nın adını yüceltsin. 2 Böyle bir hizmete layık bulunacak olan İsa Mesih'teki o adama ne mutlu! ve siz de yüceltileceksiniz. 3 Şimdi eğer istekliyseniz, bunu Tanrı'nın lütfu için yapmanız imkânsız değildir; diğer komşu kiliselerin de gönderdiği gibi, bazı piskoposlar, bazı rahipler ve diyakonlar. 4 Çok değerli bir adam olan Kilikya papazı Philo'ya gelince, o hala bana Tanrı'nın sözüyle hizmet ediyor: Suriye'den bile beni takip eden, hayatıyla ilgilenmeyen eşsiz iyi bir insan olan Agathopolis'li Rheus ile birlikte: Bunlar aynı zamanda size şahitlik ediyorum. 5 Ben de sizin için Tanrı'ya şükranlarımı sunuyorum ki, Rab'bin sizi kabul ettiği gibi siz de onları kabul ediyorsunuz. Ama onları lekeleyenler İsa Mesih'in lütfuyla bağışlansın. 6 Troas'taki kardeşlerin hayırseverliği sizi selamlıyor; şimdi de Efes ve İzmirliler tarafından benimle birlikte saygı uğruna gönderilen Burrhus aracılığıyla yazıyorum. 7 Rabbimiz İsa Mesih onları onurlandırsın; bedenen, candan ve ruhen kime umut bağladılar; inançla, sevgiyle, birlik içinde. Ortak umudumuz olan Mesih İsa'ya elveda.