SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби
Педагогічні працівники, усього 33 32 4%
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту
33 32 4%
у тому числі ті, що:
працюють у закладі освіти за
сумісництвом
4 4 0%
Примітка: із них 2 у відпустці по догляду за дитиною
Вакансії: соціальний педагог 0,5 ставки
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Найменування
навчальної
дисципліни
Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача
Найменування
посади
Найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)
Кваліфікаційна
категорія, педагогічне
звання (рік встановлення,
підтвердження)
Педагог
ічний
стаж
(повних
років)
Підвищення кваліфікації
за фахом (найменування
закладу або іншої
юридичної особи, що
має право на
підвищення
кваліфікації, номер, дата
видачі документа про
підвищення
кваліфікації)
Примітки
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Географія,
основи
здоров’я
Логонюк
Олена
Володимирівна
директор Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1994 рік.
Географія,
біологія.
відповідає займаній
посаді, 2015
22 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СПК №
ДН24983906/7150-17;
КНВЗ від 21.03.2017
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СПК №
ДН24983906/7948 від
03.11.2017
Вчитель
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії»,2012
та педагогічному
званню «старший
вчитель», 2017
Початкова
школа
Козинець
Юлія
Олександрівна
Заступник
директора з
навчально-
виховної роботи
Мелітопольський
державний
педагогічний
університет,
2008 рік.
Початкові класи.
Педагогічна
освіта,
практична
психологія.
15
ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12СПК
№951535 від
25.10.2013, вчителів
початкових класів
Вчитель
початкових
класів
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
першої категорії», 2015
Алгебра і
геометрія
Мазуренко
Лариса
Дмитрівна
Заступник
директора з
виховної роботи,
вчитель
Криворізький
державний
педагогічний
інститут, 1984
рік.
Математика.
33 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СПК №
ДН24983906/238216 від
03.11.2016
Вчитель
математики
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії», 2012
та педагогічному
званню «старший
вчитель», 2017
Початкова
школа
Гандрабура
Ганна
Володимирівна
Вчитель
початкових
класів
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2010рік.
Початкова школа
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
другої категорії», 2017
7 ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
Посвідчення №23-342
від 02.12.2016, вчителів
початкових класів
Початкова
школа
Гопкало
Світлана
Федорівна
Вчитель
початкових
класів
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1985 рік.
Педагогіка і
методика
початкового
навчання.
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії», 2015
36 ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації 12СПК
№951535 від
27.09.2013, вчителів
початкових класів
Початкова
школа
Горіна
Людмила
Валентинівна
Вчитель
початкових
класів
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1979 рік.
Педагогіка і
методика
початкового
навчання.
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії», 2013
38 ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації №23-313
від 24.11.2017, вчителів
початкових класів
Початкова
школа
Гульванюк
Зоя
Іванівна
Вчитель
початкових
класів
Криворізький
державний
педагогічний
університет, 2001
рік
Початкове
навчання і
народознавство.
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
першої категорії», 2014
15 ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації №23-313
від 19.04.2013, вчителів
початкових класів
Початкова
школа
Корніяшик
Дарина
Вадимівна
Вчитель
початкових
класів
ДВНЗ
Криворізький
національний
університет,
2014 рік.
Початкова освіта.
бакалавр, 2014 1 -
Початкова
школа
Ляса
Аліна
Вікторівна
Вчитель
початкових
класів
ДВНЗ
«Криворізький
педагогічний
університет»,
Початкова освіта.
спеціаліст, 2016 1 -
Початкова
школа
Ушакова
Катерина
Сергіївна
Вчитель
початкових
класів
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2007 рік.
Початкове
навчання
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
другої категорії», 2013
8 ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації №398 від
18.11.2011, вчителів
початкових класів
Мистецтво Кононова
Вероніка
Миколаївна
Заступник
директора
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2008 рік.
Педагогіка і
методика
середньої освіти.
Музика.
відповідає займаній
посаді,
2017
10 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СПК №
ДН24983906/3178-16
від 24.11.2016
Відпустка по
догляду за
дитиною
Вчитель
музичного
мистецтва,
Інтегрованого
курсу
«Мистецтво»
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
другої категорії», 2013
Технології.
Трудове
навчання
Гнатюк
Анна
Сергіївна
Вчитель
трудового
навчання
ДВНЗ
«Криворізький
державний
педагогічний
університет»,
2017 рік.
«Середня освіта.
Трудове навчання
та технології.
спеціаліст, 2017 1 -
Технології.
Інформатика
Краснікова
Світлана
Юріївна
Вчитель
інформатики
Кіровоградський
державний
педагогічний
присвоєно
кваліфікаційну
8 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
університет,
2003рік.
Педагогіка та
методика
середньої освіти.
Математика.
категорію «спеціаліст
другої категорії», 2017
післядипломної
педагогічної освіти»,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації СПК №
ДН24983906/9 від
20.01.2017, вчителів
інформатики
Історія
Правознавство
Васецький
Андрій
Вікторович
Вчитель історії
Вчитель
правознавства.
ДВНЗ
«Криворізький
державний
педагогічний
університет»,
2017. Історія.
Географія
спеціаліст, 2017 - -
Українська
мова та
література
Жмуд
Анастасія
Сергіївна
Вчитель
української мови
та літератури
ДВНЗ
«Криворізький
державний
педагогічний
університет»,
2017 рік.
Українська мова і
література.
спеціаліст, 2017 1 -
Українська
мова та
література
Смєлова Олена
Андріївна
Вчитель
української мови
та літератури
Сімферопольськи
й державний
університет,
1999 рік.
Українська мова і
література.
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
першої категорії», 2014
19 ДВНЗ Криворізький
державний
педагогічний
університет, №23-73
від 06.10.2017
Англійська
мова
Шулакова
Світлана
Михайлівна
Вчитель
англійської мова
Криворізький
державний
педагогічний
інститут, 1991рік.
Російська
мова та
література.
Англійська мова.
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії», 2016
21 ДВНЗ «Криворізький
національний
університет»
Криворізький
державний
педагогічний інститут,
№12СПВ 152738 від
27.03.2015
Англійська
мова
Приходько
Олена
Миколаївна
Вчитель
англійської мови
ДВНЗ
«Криворізький
національний
університет»,
Англійська мова
та література.
Німецька мова та
література. 2016
рік
бакалавр, 2016 2
Російська мова Зайцева Тамара
Олексіївна
Вчитель
російської мови
Костромський
державний
педагогічний
інститут,
1982 рік.
Російська
мова та
література.
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
першої категорії», 2016
33 ДВНЗ «Криворізький
державний
педагогічний
університет», №
12СПК 994714 від
21.03.2014, вчителів
російської мови
Російська мова Лук’яненко
Любов
Миколаївна
Вчитель
зарубіжної
літератури
Кіровоградський
державний
педагогічний
інститут, 1982рік,
російська мова та
література
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічному званню
«старший вчитель»,
2016
35 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
Свідоцтво про
підвищення
кваліфікації № 14 від
25.06.2015, вчителів
зарубіжної літератури
Фізика,
адгебра,
геометрія
Осауленко
Наталія
Василівна
Вчитель
фізики,
математики
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1988 рік.
Математика з
додатковою
спеціальністю
фізика
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
першої категорії», 2013
29 Криворізький
державний
педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький
національний
університет»,
№368 від 23.11.2012,
вчителів фізики,
математики
Алгебра,
геометрія
Тищенко
Галина
Тимофіївна
Вчитель
математики
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1978 рік.
Математика
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічному званню
«старший вчитель»,
2015
39 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
№5945 від 13.11.2014,
вчителів математики
Географія,
економіка
Дядичкіна
Людмила
Іванівна
Вчитель
географії
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1991 рік.
Географія
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
першої категорії», 2017
25 Криворізький
державний
педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький
національний
університет»,
№449 від 08.02.2016,
вчителів географії та
природознавства
Біологія, хімія Борисенко
Валентина
Миколаївна
Вчитель біології
і хімії
Ніжинський
Педагогічний
інститут, 1986
рік. Біологія і
хімія
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
першої категорії», 2017
30 Криворізький
державний
педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький
національний
університет»,
207 від 04.03.2016,
вчителів біології, хімії
Фізична
культура
Бедрій
Ольга
Миколаївна
Вчитель
фізичної
культури.
Луцький
державний
педагогічний
інститут, 1978
рік. Фізичне
виховання
відповідає раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст
вищої категорії» та
педагогічному званню
«старший вчитель»,
2015
38 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
№1968 від 22.02.2013,
вчителів фізичної
культури
Фізична
культура
Ромаскевич
Роман
Олегович
Вчитель
фізичної
культури,
керівник гуртка
Глухівський
національний
педагогічний
університет ім.
О. Довженка,
2017. Фізичне
виховання
молодший спеціаліст - -
Історія
Право
Костянецька
Анна Сергіївна
Вчитель історії
Вчитель
правознавства
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2006.Історія
Географія
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
другої категорії»,2012
11 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
№1968 від 22.02.2013,
вчителів історія та
права
Відпустка по
догляду за
дитиною
Початкова
школа
Сова
Юлія
Олександрівна
Педагог-
організатор
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2017. Початкова
освіта
- - -
Особи, які працюють за сумісництвом
Українська
мова та
література
Мамро
Олександр
Олегович
Вчитель
української мови
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2000 рік.
присвоєно
кваліфікаційну
категорію «спеціаліст
вищої категорії», 2015
16 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
Українська
мова,
література
Українська мова
та література.
№10305 від 13.03.2014,
вчителів української
мови та літератури
Українська
мова та
література
Кондратьєва
Анна
Ігорівна
Вчитель
української мови
та літератури
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2014 рік.
Українська мова
та література
спеціаліст
3 - Українська
мова,
література
Логопедія.
Соціальна
психологія
Орлова
Олена
Володимирівна
Корекційний
педагог
Бердянський
державний
педагогічний
університет, 2017
Логопедія і
спеціальна освіта
спеціаліст - - Корекційний
педагог
Практична
психологія
Ляса Марина
Вікторівна
Практична
психологія
ДВНЗ
«Криворізький
педагогічний
університет»,
2016 рік
спеціаліст - - Психолог

More Related Content

What's hot

Додаток 23 Євдокіївка
Додаток 23 ЄвдокіївкаДодаток 23 Євдокіївка
Додаток 23 Євдокіївка
magschool
 
якісний склад педпрацівників
якісний склад педпрацівниківякісний склад педпрацівників
якісний склад педпрацівників
Rebbit2015
 
додаток 23. Євдокіївка
додаток 23. Євдокіївкадодаток 23. Євдокіївка
додаток 23. Євдокіївка
magschool
 
інформац я про якісний склад педпрац вник_в
інформац я про якісний склад педпрац вник_вінформац я про якісний склад педпрац вник_в
інформац я про якісний склад педпрац вник_в
62kosh
 

What's hot (20)

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпеченняВідомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпеченняВідомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 
додаток 29.2. кзш 122 курси
додаток 29.2. кзш 122 курсидодаток 29.2. кзш 122 курси
додаток 29.2. кзш 122 курси
 
Dodatok29osn
Dodatok29osnDodatok29osn
Dodatok29osn
 
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівниківІнформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівниківІнформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
Додаток 23 Євдокіївка
Додаток 23 ЄвдокіївкаДодаток 23 Євдокіївка
Додаток 23 Євдокіївка
 
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Кількісні та якісні показники кадрового забезпеченняКількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 
Dod.23
Dod.23Dod.23
Dod.23
 
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 
якісний склад новий
якісний склад новийякісний склад новий
якісний склад новий
 
інформація про якісний склад педагогічних працівників
 інформація про якісний склад педагогічних працівників інформація про якісний склад педагогічних працівників
інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
Відомість про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, наявність...
Відомість про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, наявність...Відомість про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, наявність...
Відомість про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, наявність...
 
якісний склад педпрацівників
якісний склад педпрацівниківякісний склад педпрацівників
якісний склад педпрацівників
 
Kadrove zabezp 122
Kadrove zabezp 122Kadrove zabezp 122
Kadrove zabezp 122
 
Dodatok29 2018
Dodatok29 2018Dodatok29 2018
Dodatok29 2018
 
додаток 29, кадри 2
додаток 29, кадри 2додаток 29, кадри 2
додаток 29, кадри 2
 
додаток 23. Євдокіївка
додаток 23. Євдокіївкадодаток 23. Євдокіївка
додаток 23. Євдокіївка
 
Dod29
Dod29Dod29
Dod29
 
інформац я про якісний склад педпрац вник_в
інформац я про якісний склад педпрац вник_вінформац я про якісний склад педпрац вник_в
інформац я про якісний склад педпрац вник_в
 

Similar to Відомості кадрового забезпечення

29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
Rebbit2015
 
29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
Rebbit2015
 

Similar to Відомості кадрового забезпечення (17)

якісний склад пп1
якісний склад пп1якісний склад пп1
якісний склад пп1
 
29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
 
29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
29 2 t簾tцtб¦-¦¬¦¦ tᦦ¦¬¦-¦+ ¦¬¦¦¦+¦¬tа¦-tжtц¦-¦-¦¬¦¦tц¦-
 
Додаток 29 кадри.doc
Додаток 29 кадри.docДодаток 29 кадри.doc
Додаток 29 кадри.doc
 
кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу
кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладукількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу
кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу
 
Відомості про показники кадрового забезпечення
Відомості про показники кадрового забезпеченняВідомості про показники кадрового забезпечення
Відомості про показники кадрового забезпечення
 
ВІДОМОСТІ
ВІДОМОСТІ ВІДОМОСТІ
ВІДОМОСТІ
 
1. загальна інформація про кадрове забезпечення
1. загальна інформація про кадрове забезпечення1. загальна інформація про кадрове забезпечення
1. загальна інформація про кадрове забезпечення
 
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівниківІнформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
Gipertext v pdf
Gipertext v pdfGipertext v pdf
Gipertext v pdf
 
кадри 2
кадри 2кадри 2
кадри 2
 
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
форми для лицензування 29 про кадрове забезпечення
форми для лицензування 29 про кадрове забезпеченняформи для лицензування 29 про кадрове забезпечення
форми для лицензування 29 про кадрове забезпечення
 
ВІДОМОСТІ
ВІДОМОСТІ ВІДОМОСТІ
ВІДОМОСТІ
 
ВІДОМОСТІ
ВІДОМОСТІ ВІДОМОСТІ
ВІДОМОСТІ
 
якісний склад педагогічних працівників
якісний склад педагогічних працівниківякісний склад педагогічних працівників
якісний склад педагогічних працівників
 
педсклад
педскладпедсклад
педсклад
 

More from Світлана Краснікова

More from Світлана Краснікова (19)

Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
 
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
 
п3. обладнання навчальних приміщень
п3. обладнання навчальних приміщеньп3. обладнання навчальних приміщень
п3. обладнання навчальних приміщень
 
п2. приміщеннями навчального призначення
п2. приміщеннями навчального призначенняп2. приміщеннями навчального призначення
п2. приміщеннями навчального призначення
 
п1. площу приміщень
п1. площу приміщеньп1. площу приміщень
п1. площу приміщень
 
Якісний склад
Якісний складЯкісний склад
Якісний склад
 
Кадрове забезпечення
Кадрове забезпеченняКадрове забезпечення
Кадрове забезпечення
 
Інформаційна довідка кзш № 82
Інформаційна довідка кзш № 82 Інформаційна довідка кзш № 82
Інформаційна довідка кзш № 82
 
Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Обладнання навчальних приміщень та майданчиківОбладнання навчальних приміщень та майданчиків
Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
 
Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Обладнання навчальних приміщень та майданчиківОбладнання навчальних приміщень та майданчиків
Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
 
Забезпечення приміщеннями навчального призначення
Забезпечення приміщеннями навчального призначенняЗабезпечення приміщеннями навчального призначення
Забезпечення приміщеннями навчального призначення
 
. Інформація про загальну площу приміщень
. Інформація про загальну площу приміщень. Інформація про загальну площу приміщень
. Інформація про загальну площу приміщень
 
Забезпечення підручниками та навчальними посібниками
Забезпечення підручниками та навчальними посібникамиЗабезпечення підручниками та навчальними посібниками
Забезпечення підручниками та навчальними посібниками
 
Забезпечення підручниками та навчальними посібниками
Забезпечення підручниками та навчальними посібникамиЗабезпечення підручниками та навчальними посібниками
Забезпечення підручниками та навчальними посібниками
 
Про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
Про навчально-методичне та інформаційне забезпеченняПро навчально-методичне та інформаційне забезпечення
Про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
 
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
 
ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
 
Інформаційна довідка КЗШ №82 ліцензія
Інформаційна довідка КЗШ №82 ліцензіяІнформаційна довідка КЗШ №82 ліцензія
Інформаційна довідка КЗШ №82 ліцензія
 
статут кзш №82
 статут кзш №82 статут кзш №82
статут кзш №82
 

Recently uploaded

Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
OASISENGLISHOFFICIAL
 

Recently uploaded (12)

Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
exam ЄВІ example of this exam for students for masters degree 2024
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 

Відомості кадрового забезпечення

 • 1. ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби Педагогічні працівники, усього 33 32 4% у тому числі ті, що: мають відповідну освіту 33 32 4% у тому числі ті, що: працюють у закладі освіти за сумісництвом 4 4 0% Примітка: із них 2 у відпустці по догляду за дитиною Вакансії: соціальний педагог 0,5 ставки
 • 2. 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педагог ічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації) Примітки Особи, які працюють за основним місцем роботи Географія, основи здоров’я Логонюк Олена Володимирівна директор Криворізький державний педагогічний інститут, 1994 рік. Географія, біологія. відповідає займаній посаді, 2015 22 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН24983906/7150-17; КНВЗ від 21.03.2017 «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН24983906/7948 від 03.11.2017 Вчитель відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»,2012 та педагогічному званню «старший вчитель», 2017
 • 3. Початкова школа Козинець Юлія Олександрівна Заступник директора з навчально- виховної роботи Мелітопольський державний педагогічний університет, 2008 рік. Початкові класи. Педагогічна освіта, практична психологія. 15 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №951535 від 25.10.2013, вчителів початкових класів Вчитель початкових класів присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2015 Алгебра і геометрія Мазуренко Лариса Дмитрівна Заступник директора з виховної роботи, вчитель Криворізький державний педагогічний інститут, 1984 рік. Математика. 33 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН24983906/238216 від 03.11.2016 Вчитель математики відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», 2012 та педагогічному званню «старший вчитель», 2017 Початкова школа Гандрабура Ганна Володимирівна Вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний університет, 2010рік. Початкова школа присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2017 7 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», Посвідчення №23-342 від 02.12.2016, вчителів початкових класів
 • 4. Початкова школа Гопкало Світлана Федорівна Вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний інститут, 1985 рік. Педагогіка і методика початкового навчання. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2015 36 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №951535 від 27.09.2013, вчителів початкових класів Початкова школа Горіна Людмила Валентинівна Вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний інститут, 1979 рік. Педагогіка і методика початкового навчання. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2013 38 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», Свідоцтво про підвищення кваліфікації №23-313 від 24.11.2017, вчителів початкових класів Початкова школа Гульванюк Зоя Іванівна Вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний університет, 2001 рік Початкове навчання і народознавство. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2014 15 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», Свідоцтво про підвищення кваліфікації №23-313 від 19.04.2013, вчителів початкових класів Початкова школа Корніяшик Дарина Вадимівна Вчитель початкових класів ДВНЗ Криворізький національний університет, 2014 рік. Початкова освіта. бакалавр, 2014 1 -
 • 5. Початкова школа Ляса Аліна Вікторівна Вчитель початкових класів ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», Початкова освіта. спеціаліст, 2016 1 - Початкова школа Ушакова Катерина Сергіївна Вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний університет, 2007 рік. Початкове навчання присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2013 8 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», Свідоцтво про підвищення кваліфікації №398 від 18.11.2011, вчителів початкових класів Мистецтво Кононова Вероніка Миколаївна Заступник директора Криворізький державний педагогічний університет, 2008 рік. Педагогіка і методика середньої освіти. Музика. відповідає займаній посаді, 2017 10 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН24983906/3178-16 від 24.11.2016 Відпустка по догляду за дитиною Вчитель музичного мистецтва, Інтегрованого курсу «Мистецтво» присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2013 Технології. Трудове навчання Гнатюк Анна Сергіївна Вчитель трудового навчання ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», 2017 рік. «Середня освіта. Трудове навчання та технології. спеціаліст, 2017 1 - Технології. Інформатика Краснікова Світлана Юріївна Вчитель інформатики Кіровоградський державний педагогічний присвоєно кваліфікаційну 8 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут
 • 6. університет, 2003рік. Педагогіка та методика середньої освіти. Математика. категорію «спеціаліст другої категорії», 2017 післядипломної педагогічної освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН24983906/9 від 20.01.2017, вчителів інформатики Історія Правознавство Васецький Андрій Вікторович Вчитель історії Вчитель правознавства. ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», 2017. Історія. Географія спеціаліст, 2017 - - Українська мова та література Жмуд Анастасія Сергіївна Вчитель української мови та літератури ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», 2017 рік. Українська мова і література. спеціаліст, 2017 1 - Українська мова та література Смєлова Олена Андріївна Вчитель української мови та літератури Сімферопольськи й державний університет, 1999 рік. Українська мова і література. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2014 19 ДВНЗ Криворізький державний педагогічний університет, №23-73 від 06.10.2017
 • 7. Англійська мова Шулакова Світлана Михайлівна Вчитель англійської мова Криворізький державний педагогічний інститут, 1991рік. Російська мова та література. Англійська мова. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2016 21 ДВНЗ «Криворізький національний університет» Криворізький державний педагогічний інститут, №12СПВ 152738 від 27.03.2015 Англійська мова Приходько Олена Миколаївна Вчитель англійської мови ДВНЗ «Криворізький національний університет», Англійська мова та література. Німецька мова та література. 2016 рік бакалавр, 2016 2 Російська мова Зайцева Тамара Олексіївна Вчитель російської мови Костромський державний педагогічний інститут, 1982 рік. Російська мова та література. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2016 33 ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», № 12СПК 994714 від 21.03.2014, вчителів російської мови Російська мова Лук’яненко Любов Миколаївна Вчитель зарубіжної літератури Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1982рік, російська мова та література відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший вчитель», 2016 35 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 14 від 25.06.2015, вчителів зарубіжної літератури
 • 8. Фізика, адгебра, геометрія Осауленко Наталія Василівна Вчитель фізики, математики Криворізький державний педагогічний інститут, 1988 рік. Математика з додатковою спеціальністю фізика присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2013 29 Криворізький державний педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», №368 від 23.11.2012, вчителів фізики, математики Алгебра, геометрія Тищенко Галина Тимофіївна Вчитель математики Криворізький державний педагогічний інститут, 1978 рік. Математика відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший вчитель», 2015 39 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», №5945 від 13.11.2014, вчителів математики Географія, економіка Дядичкіна Людмила Іванівна Вчитель географії Криворізький державний педагогічний інститут, 1991 рік. Географія присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2017 25 Криворізький державний педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», №449 від 08.02.2016, вчителів географії та природознавства Біологія, хімія Борисенко Валентина Миколаївна Вчитель біології і хімії Ніжинський Педагогічний інститут, 1986 рік. Біологія і хімія присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2017 30 Криворізький державний педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», 207 від 04.03.2016, вчителів біології, хімії
 • 9. Фізична культура Бедрій Ольга Миколаївна Вчитель фізичної культури. Луцький державний педагогічний інститут, 1978 рік. Фізичне виховання відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший вчитель», 2015 38 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», №1968 від 22.02.2013, вчителів фізичної культури Фізична культура Ромаскевич Роман Олегович Вчитель фізичної культури, керівник гуртка Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка, 2017. Фізичне виховання молодший спеціаліст - - Історія Право Костянецька Анна Сергіївна Вчитель історії Вчитель правознавства Криворізький державний педагогічний університет, 2006.Історія Географія присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»,2012 11 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», №1968 від 22.02.2013, вчителів історія та права Відпустка по догляду за дитиною Початкова школа Сова Юлія Олександрівна Педагог- організатор Криворізький державний педагогічний університет, 2017. Початкова освіта - - - Особи, які працюють за сумісництвом Українська мова та література Мамро Олександр Олегович Вчитель української мови Криворізький державний педагогічний університет, 2000 рік. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 2015 16 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Українська мова, література
 • 10. Українська мова та література. №10305 від 13.03.2014, вчителів української мови та літератури Українська мова та література Кондратьєва Анна Ігорівна Вчитель української мови та літератури Криворізький державний педагогічний університет, 2014 рік. Українська мова та література спеціаліст 3 - Українська мова, література Логопедія. Соціальна психологія Орлова Олена Володимирівна Корекційний педагог Бердянський державний педагогічний університет, 2017 Логопедія і спеціальна освіта спеціаліст - - Корекційний педагог Практична психологія Ляса Марина Вікторівна Практична психологія ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», 2016 рік спеціаліст - - Психолог