SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби
Педагогічні працівники, усього 32 32 0%
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту
32 32 0%
у тому числі ті, що:
працюють у закладі освіти за
сумісництвом
4 4 0%
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Найменування
навчальної
дисципліни
Прізвище, ім’я,
по батькові
викладача
Найменування
посади
Найменування
закладу, який
закінчив
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація
згідно з
документом про
вищу освіту)
Кваліфікаційна
категорія,
педагогічне
звання (рік
встановлення,
підтвердження)
Педагогічний
стаж (повних
років)
Підвищення кваліфікації
за фахом (найменування
закладу або іншої
юридичної особи, що
має право на
підвищення
кваліфікації, номер, дата
видачі документа про
підвищення
кваліфікації)
Примітки
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Географія,
основи
здоров’я
Логонюк
Олена
Володимирівна
Директор,
вчитель
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1994 рік.
Географія,
біологія.
14 тарифний
розряд
Спеціаліст
вищої категорії.
Старший
учитель, (2007,
2012, 2017рік)
22 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
(21.03.2017) Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації СПК №
ДН24983906/7150-17;
КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
(03.11.2017) Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації СПК №
ДН24983906/7948
Алгебра і
геометрія
Мазуренко
Лариса
Дмитрівна
Заступник
директора з
виховної
роботи,
вчитель
Криворізький
державний
педагогічний
інститут, 1984
рік.
Математика.
14 тарифний
розряд
Спеціаліст
вищої категорії.
Старший
учитель.
2017 рік
33 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
(03.11.2016) Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації СПК №
ДН24983906/238216;
Початкова
освіта
Козинець
Юлія
Олександрівна
Заступник
директора з
навчально-
виховної
роботи,
вчитель
Мелітопольський
державний
педагогічний
університет,
2008 рік.
Початкові класи.
Педагогічна
освіта,
практична
психологія.
13 тарифний
розряд
Спеціаліст
першої категорії.
2015 рік
15 ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
(25.10.2013) Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації 12СПК
№951535
Початкова
освіта
Гандрабура
Ганна
Володимирівна
Вчитель
початкових
класів
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2010рік.
Початкова школа
12 тарифний
розряд
Спеціаліст
другої категорії
7 ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
(02.12.2016)
Посвідчення №23-342
Початкова
освіта
Гопкало
Світлана
Федорівна
Вчитель
початкових
класів
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1985 рік.
Педагогіка і
методика
початкового
навчання.
14 тарифний
розряд
Спеціаліст
вищої категорії.
2015 рік
36 ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
(27.09.2013) Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації 12СПК
№951535
Початкова
освіта
Горіна
Людмила
Валентинівна
Вчитель
початкових
класів
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1979 рік.
Педагогіка і
методика
початкового
навчання.
14 тарифний
розряд
Спеціаліст
вищої категорії.
Старший
учитель 2013 рік
38 ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
(24.11.2017) Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації №23-313
Початкова
освіта
Гульванюк
Зоя
Іванівна
Вчитель
початкових
класів
Криворізький
державний
педагогічний
університет, 2001
рік
Початкове
навчання і
народознавство.
13 тарифний
розряд
Спеціаліст
першої категорії.
2014 рік
15 ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
(19.04.2013) Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації №23-313
Початкова
освіта
Корніяшик
Дарина
Вадимівна
Вчитель
початкових
класів
ДВНЗ
Криворізький
національний
університет,
2014 рік.
Початкова освіта.
10 тарифний
розряд
Бакалавр
1 -
Початкова
освіта
Ляса
Аліна
Вікторівна
Вчитель
початкових
класів
ДВНЗ
«Криворізький
національний
університет»,
2016 рік.
Початкова освіта.
11 тарифний
розряд
Спеціаліст
1 -
Початкова
освіта
Ушакова
Катерина
Сергіївна
Вчитель
початкових
класів
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2007 рік.
12 тарифний
розряд
Спеціаліст
другої категорії.
2013 рік
8 ДВНЗ «Криворізький
педагогічний
університет»,
(18.11.2011) Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації №398
Початкове
навчання
Мистецтво Кононова
Вероніка
Миколаївна
Заступник
директора.
Вчитель
музичного
мистецтва,
Інтегрованого
курсу
«Мистецтва»
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2008 рік.
Педагогіка і
методика
середньої освіти.
Музика.
12 тарифний
розряд
Спеціаліст
другої категорії.
2013 рік
10 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
(24.11.2016) Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації СПК №
ДН24983906/3178-16
Відпустка
по догляду
за дитиною
Технології.
Трудове
навчання
Гнатюк
Анна
Сергіївна
Вчитель
трудового
навчання
ДВНЗ
«Криворізький
державний
педагогічний
університет»,
2017 рік.
«Середня освіта.
Трудове навчання
та технології.
11 тарифний
розряд
Спеціаліст
1 -
Технології.
Інформатика
Краснікова
Світлана
Юріївна
Вчитель
інформатики
Кіровоградський
державний
педагогічний
університет,
2003рік.
Педагогіка та
методика
12 тарифний
розряд
Спеціаліст
другої категорії.
2017 рік
8 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
(20.01.2017) Свідоцтво
про підвищення
середньої освіти.
Математика.
кваліфікації СПК №
ДН24983906/9
Історія.
Правознавств
о
Васецький
Андрій
Вікторович
Вчитель.
Історія.
Правознавств
о.
ДВНЗ
«Криворізький
державний
педагогічний
університет»,
2017, Історик.
Вчитель історії та
географії
Спеціаліст - -
Українська
мова,
література
Жмуд Анастасія
Сергіївна
Вчитель
української
мови та
літератури
ДВНЗ
«Криворізький
державний
педагогічний
університет»,
2017 рік.
Українська мова і
література.
Спеціаліст 1 -
Українська
мова,
література
Смєлова Олена
Андріївна
Вчитель
української
мови та
літератури
Сімферопольськи
й державний
університет,
1999 рік.
Українська мова і
література.
13 тарифний
розряд
Спеціаліст
першої категорії.
2014 рік
19 Криворізький
державний
педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький
національний
університет»,
(21.03.2014)
524 (14.12.2012)
Англійська
мова
Шулакова
Світлана
Михайлівна
Вчитель. Криворізький
державний
14 тарифний
розряд
21 -
Англійська
мова
педагогічний
інститут, 1991рік.
Російська
мова та
література.
Англійська мова.
Спеціаліст
вищої категорії.
2016 рік
Англійська
мова
Приходько
Олена
Миколаївна
ДВНЗ
«Криворізьки
й
національний
університет»,
Англійська
мова та
література.
Німецька
мова та
література.
2016 рік.
Вчитель
англійської мови
10 тарифний
розряд
Бакалавр, 2016
2 -
Російська
мова
Зайцева Тамара
Олексіївна
Костромський
державний
педагогічний
інститут,
1982 рік.
Російська
Вчитель
російської мови
13 тарифний
розряд
Спеціаліст
першої категорії.
(2011 рік, 2016
рік)
33 ДВНЗ «Криворізький
державний
педагогічний
університет»,
(21.03.2014)
12СПК 994714
мова та
література.
Російська
мова
Лук’яненко
Любов
Миколаївна
Кіровоградськ
ий державний
педагогічний
інститут,
1982рік,
російська
мова та
література
Вчитель
зарубіжної
літератури
14 тарифний
розряд
Спеціаліст
вищої категорії.
Старший
учитель.
2016рік.
35 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
(25.06.2015) Свідоцтво
про підвищення
кваліфікації № 14
Фізика,
адгебра,
геометрія
Осауленко
Наталія
Василівна
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1988 рік.
Математика з
додатковою
спеціальністю
фізика.
Вчитель
фізики,
математики
13 тарифний
розряд
Спеціаліст
першої категорії.
(2007 рік, 2013
рік)
29 Криворізький
державний
педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький
національний
університет»,
368 (23.11.2012)
Алгебра,
геометрія
Тищенко Галина
Тимофіївна
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1978 рік.
Математика.
Вчитель
математики
14 тарифний
розряд
Спеціаліст
вищої категорії.
Старший
учитель.
39 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
№5945 (13.11.2014)
(2010 рік, 2015
рік)
Географія,
Економіка
Дядичкіна
Людмила
Іванівна
Криворізький
державний
педагогічний
інститут,
1991 рік.
Географія
Вчитель географії 13 тарифний
розряд
Спеціаліст
першої категорії.
(2012 рік, 2017
рік)
25 Криворізький
державний
педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький
національний
університет»,
№449 (08.02.2016)
Біологія, хімія Борисенко
Валентина
Миколаївна
Ніжинський
Педагогічний
інститут, 1986
рік, Біологія і
хімія
Вчитель біології і
хімії
13 тарифний
розряд
Спеціаліст
першої
категорії.2017рік
30 Криворізький
державний
педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький
національний
університет»,
207 (04.03.2016)
Фізична
культура
Бедрій
Ольга
Миколаївна
Луцький
державний
педагогічний
інститут, 1978
рік. Фізичне
виховання
Вчитель фізичної
культури.
14 тарифний
розряд.
Спеціаліст
вищої категорії.
Старший
учитель. 2015рік
38 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
№1968 (22.02.2013)
Фізична
культура
Ромаскевич
Роман
Олегович
Вчитель фізичної
культури
Молодший
спеціаліст
- -
Особи, які працюють за сумісництвом
Українська
мова,
література
Мамро
Олександр
Олегович
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2000 рік.
Українська
мова та
література.
Вчитель
української мови
14 тарифний
розряд
Спеціаліст
вищої категорії.
(2010 рік, 2015
рік)
16 КНВЗ
«Дніпропетровський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти»,
№10305 (13.03.2014)
Українська
мова,
література
Українська
мова,
література
Кондратьєва
Анна
Ігорівна
Криворізький
державний
педагогічний
університет,
2014 рік.
Українська
мова та
література.
Вчитель
української мови
та літератури
11 тарифний
розряд
Спеціаліст
3 - Українська
мова,
література
Корекційний
педагог
Орлова Олена
Володимирівна
Бердянський
державний
педагогічний
університет,
2017
Логопедія і
спеціальна
освіта
Вчитель-логопед,
спеціальний
психолог
дошкільних та
загальноосвітніх
навчальних
закладів
11 тарифний
розряд
Спеціаліст
- - Корекційни
й педагог

More Related Content

What's hot

інформація про якісний склад педагогічних працівників
інформація про якісний склад педагогічних працівниківінформація про якісний склад педагогічних працівників
інформація про якісний склад педагогічних працівників
school29.dndz
 
додаток 23. Євдокіївка
додаток 23. Євдокіївкадодаток 23. Євдокіївка
додаток 23. Євдокіївка
magschool
 
Додаток 23 Євдокіївка
Додаток 23 ЄвдокіївкаДодаток 23 Євдокіївка
Додаток 23 Євдокіївка
magschool
 
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.
Yana Sidorenko
 

What's hot (20)

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпеченняВідомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Кількісні та якісні показники кадрового забезпеченняКількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 
інформація про якісний склад педагогічних працівників
 інформація про якісний склад педагогічних працівників інформація про якісний склад педагогічних працівників
інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
інформація про якісний склад педагогічних працівників
інформація про якісний склад педагогічних працівниківінформація про якісний склад педагогічних працівників
інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівниківІнформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
Kadrove new
Kadrove newKadrove new
Kadrove new
 
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівниківІнформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
додаток 23. Євдокіївка
додаток 23. Євдокіївкадодаток 23. Євдокіївка
додаток 23. Євдокіївка
 
Кадровий склад
Кадровий складКадровий склад
Кадровий склад
 
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівниківІнформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
Kadrovuy sklad 2021
Kadrovuy sklad 2021Kadrovuy sklad 2021
Kadrovuy sklad 2021
 
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівниківІнформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
Якісний склад
Якісний складЯкісний склад
Якісний склад
 
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
Kadrove
KadroveKadrove
Kadrove
 
5.ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньо...
5.ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньо...5.ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньо...
5.ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньо...
 
Додаток 23 Євдокіївка
Додаток 23 ЄвдокіївкаДодаток 23 Євдокіївка
Додаток 23 Євдокіївка
 
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівниківІнформація про якісний склад педагогічних працівників
Інформація про якісний склад педагогічних працівників
 
Dodatok29
Dodatok29Dodatok29
Dodatok29
 
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.
Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.
 

Similar to Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

Кадрове забезпечення.pdf
Кадрове забезпечення.pdfКадрове забезпечення.pdf
Кадрове забезпечення.pdf
ssuser09eb931
 
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 2023.pdf
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 2023.pdfКількісні та якісні показники кадрового забезпечення 2023.pdf
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 2023.pdf
ssusercb90d71
 

Similar to Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення (20)

Додаток 29 кадри.doc
Додаток 29 кадри.docДодаток 29 кадри.doc
Додаток 29 кадри.doc
 
додаток 29
додаток 29додаток 29
додаток 29
 
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпеченняВідомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпеченняВідомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 
Dodatok29 2018
Dodatok29 2018Dodatok29 2018
Dodatok29 2018
 
кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу
кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладукількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу
кількісні та якісні показники кадрового забезпечення закладу
 
Vidomosti pro kil ta jak2.pdf
Vidomosti pro kil ta jak2.pdfVidomosti pro kil ta jak2.pdf
Vidomosti pro kil ta jak2.pdf
 
Gipertext v pdf
Gipertext v pdfGipertext v pdf
Gipertext v pdf
 
Кадрове забезпечення.pdf
Кадрове забезпечення.pdfКадрове забезпечення.pdf
Кадрове забезпечення.pdf
 
кадри 2
кадри 2кадри 2
кадри 2
 
29dodato
29dodato29dodato
29dodato
 
Відомість про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, наявність...
Відомість про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, наявність...Відомість про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, наявність...
Відомість про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення, наявність...
 
Dodatok 29 kadri
Dodatok 29 kadriDodatok 29 kadri
Dodatok 29 kadri
 
Dodatok29 2018
Dodatok29 2018Dodatok29 2018
Dodatok29 2018
 
Kadrove zabespechennya.fr12
Kadrove zabespechennya.fr12Kadrove zabespechennya.fr12
Kadrove zabespechennya.fr12
 
Kadrove zabespechennya.fr12
Kadrove zabespechennya.fr12Kadrove zabespechennya.fr12
Kadrove zabespechennya.fr12
 
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 2023.pdf
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 2023.pdfКількісні та якісні показники кадрового забезпечення 2023.pdf
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення 2023.pdf
 
D 29, 30, 31
D 29, 30, 31D 29, 30, 31
D 29, 30, 31
 
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Кількісні та якісні показники кадрового забезпеченняКількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
 
форми для лицензування 29 про кадрове забезпечення
форми для лицензування 29 про кадрове забезпеченняформи для лицензування 29 про кадрове забезпечення
форми для лицензування 29 про кадрове забезпечення
 

More from Світлана Краснікова

More from Світлана Краснікова (18)

Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
 
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasuPoryadok zarahuvannya do pershogo klasu
Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu
 
п3. обладнання навчальних приміщень
п3. обладнання навчальних приміщеньп3. обладнання навчальних приміщень
п3. обладнання навчальних приміщень
 
п2. приміщеннями навчального призначення
п2. приміщеннями навчального призначенняп2. приміщеннями навчального призначення
п2. приміщеннями навчального призначення
 
п1. площу приміщень
п1. площу приміщеньп1. площу приміщень
п1. площу приміщень
 
Кадрове забезпечення
Кадрове забезпеченняКадрове забезпечення
Кадрове забезпечення
 
Інформаційна довідка кзш № 82
Інформаційна довідка кзш № 82 Інформаційна довідка кзш № 82
Інформаційна довідка кзш № 82
 
Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Обладнання навчальних приміщень та майданчиківОбладнання навчальних приміщень та майданчиків
Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
 
Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Обладнання навчальних приміщень та майданчиківОбладнання навчальних приміщень та майданчиків
Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
 
Забезпечення приміщеннями навчального призначення
Забезпечення приміщеннями навчального призначенняЗабезпечення приміщеннями навчального призначення
Забезпечення приміщеннями навчального призначення
 
. Інформація про загальну площу приміщень
. Інформація про загальну площу приміщень. Інформація про загальну площу приміщень
. Інформація про загальну площу приміщень
 
Забезпечення підручниками та навчальними посібниками
Забезпечення підручниками та навчальними посібникамиЗабезпечення підручниками та навчальними посібниками
Забезпечення підручниками та навчальними посібниками
 
Забезпечення підручниками та навчальними посібниками
Забезпечення підручниками та навчальними посібникамиЗабезпечення підручниками та навчальними посібниками
Забезпечення підручниками та навчальними посібниками
 
Про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
Про навчально-методичне та інформаційне забезпеченняПро навчально-методичне та інформаційне забезпечення
Про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
 
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
 
ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
ВІДОМОСТІ про навчально-методичне та інформаційне забезпечення
 
Інформаційна довідка КЗШ №82 ліцензія
Інформаційна довідка КЗШ №82 ліцензіяІнформаційна довідка КЗШ №82 ліцензія
Інформаційна довідка КЗШ №82 ліцензія
 
статут кзш №82
 статут кзш №82 статут кзш №82
статут кзш №82
 

Recently uploaded

Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Collaborator.pro
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
ssuser7541ef1
 

Recently uploaded (13)

Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з нимиХвороби картоплі та заходи боротьби з ними
Хвороби картоплі та заходи боротьби з ними
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
Анастасія Крижановська. Як AI-революція вплинула на бізнес контент-агентства?
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptxПасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
Пасивний будинок Енергоефективність ОБСБД.pptx
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

 • 1. ВІДОМОСТІ про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти 1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти Педагогічні працівники Необхідно (осіб) Фактично (осіб) Відсоток потреби Педагогічні працівники, усього 32 32 0% у тому числі ті, що: мають відповідну освіту 32 32 0% у тому числі ті, що: працюють у закладі освіти за сумісництвом 4 4 0%
 • 2. 2. Інформація про якісний склад педагогічних працівників Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові викладача Найменування посади Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту) Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання (рік встановлення, підтвердження) Педагогічний стаж (повних років) Підвищення кваліфікації за фахом (найменування закладу або іншої юридичної особи, що має право на підвищення кваліфікації, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації) Примітки Особи, які працюють за основним місцем роботи Географія, основи здоров’я Логонюк Олена Володимирівна Директор, вчитель Криворізький державний педагогічний інститут, 1994 рік. Географія, біологія. 14 тарифний розряд Спеціаліст вищої категорії. Старший учитель, (2007, 2012, 2017рік) 22 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», (21.03.2017) Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН24983906/7150-17; КНВЗ «Дніпропетровський
 • 3. обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», (03.11.2017) Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН24983906/7948 Алгебра і геометрія Мазуренко Лариса Дмитрівна Заступник директора з виховної роботи, вчитель Криворізький державний педагогічний інститут, 1984 рік. Математика. 14 тарифний розряд Спеціаліст вищої категорії. Старший учитель. 2017 рік 33 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», (03.11.2016) Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН24983906/238216; Початкова освіта Козинець Юлія Олександрівна Заступник директора з навчально- виховної роботи, вчитель Мелітопольський державний педагогічний університет, 2008 рік. Початкові класи. Педагогічна освіта, практична психологія. 13 тарифний розряд Спеціаліст першої категорії. 2015 рік 15 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», (25.10.2013) Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №951535
 • 4. Початкова освіта Гандрабура Ганна Володимирівна Вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний університет, 2010рік. Початкова школа 12 тарифний розряд Спеціаліст другої категорії 7 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», (02.12.2016) Посвідчення №23-342 Початкова освіта Гопкало Світлана Федорівна Вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний інститут, 1985 рік. Педагогіка і методика початкового навчання. 14 тарифний розряд Спеціаліст вищої категорії. 2015 рік 36 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», (27.09.2013) Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК №951535 Початкова освіта Горіна Людмила Валентинівна Вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний інститут, 1979 рік. Педагогіка і методика початкового навчання. 14 тарифний розряд Спеціаліст вищої категорії. Старший учитель 2013 рік 38 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», (24.11.2017) Свідоцтво про підвищення кваліфікації №23-313
 • 5. Початкова освіта Гульванюк Зоя Іванівна Вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний університет, 2001 рік Початкове навчання і народознавство. 13 тарифний розряд Спеціаліст першої категорії. 2014 рік 15 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», (19.04.2013) Свідоцтво про підвищення кваліфікації №23-313 Початкова освіта Корніяшик Дарина Вадимівна Вчитель початкових класів ДВНЗ Криворізький національний університет, 2014 рік. Початкова освіта. 10 тарифний розряд Бакалавр 1 - Початкова освіта Ляса Аліна Вікторівна Вчитель початкових класів ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2016 рік. Початкова освіта. 11 тарифний розряд Спеціаліст 1 - Початкова освіта Ушакова Катерина Сергіївна Вчитель початкових класів Криворізький державний педагогічний університет, 2007 рік. 12 тарифний розряд Спеціаліст другої категорії. 2013 рік 8 ДВНЗ «Криворізький педагогічний університет», (18.11.2011) Свідоцтво про підвищення кваліфікації №398
 • 6. Початкове навчання Мистецтво Кононова Вероніка Миколаївна Заступник директора. Вчитель музичного мистецтва, Інтегрованого курсу «Мистецтва» Криворізький державний педагогічний університет, 2008 рік. Педагогіка і методика середньої освіти. Музика. 12 тарифний розряд Спеціаліст другої категорії. 2013 рік 10 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», (24.11.2016) Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № ДН24983906/3178-16 Відпустка по догляду за дитиною Технології. Трудове навчання Гнатюк Анна Сергіївна Вчитель трудового навчання ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», 2017 рік. «Середня освіта. Трудове навчання та технології. 11 тарифний розряд Спеціаліст 1 - Технології. Інформатика Краснікова Світлана Юріївна Вчитель інформатики Кіровоградський державний педагогічний університет, 2003рік. Педагогіка та методика 12 тарифний розряд Спеціаліст другої категорії. 2017 рік 8 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», (20.01.2017) Свідоцтво про підвищення
 • 7. середньої освіти. Математика. кваліфікації СПК № ДН24983906/9 Історія. Правознавств о Васецький Андрій Вікторович Вчитель. Історія. Правознавств о. ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», 2017, Історик. Вчитель історії та географії Спеціаліст - - Українська мова, література Жмуд Анастасія Сергіївна Вчитель української мови та літератури ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», 2017 рік. Українська мова і література. Спеціаліст 1 - Українська мова, література Смєлова Олена Андріївна Вчитель української мови та літератури Сімферопольськи й державний університет, 1999 рік. Українська мова і література. 13 тарифний розряд Спеціаліст першої категорії. 2014 рік 19 Криворізький державний педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», (21.03.2014) 524 (14.12.2012) Англійська мова Шулакова Світлана Михайлівна Вчитель. Криворізький державний 14 тарифний розряд 21 -
 • 8. Англійська мова педагогічний інститут, 1991рік. Російська мова та література. Англійська мова. Спеціаліст вищої категорії. 2016 рік Англійська мова Приходько Олена Миколаївна ДВНЗ «Криворізьки й національний університет», Англійська мова та література. Німецька мова та література. 2016 рік. Вчитель англійської мови 10 тарифний розряд Бакалавр, 2016 2 - Російська мова Зайцева Тамара Олексіївна Костромський державний педагогічний інститут, 1982 рік. Російська Вчитель російської мови 13 тарифний розряд Спеціаліст першої категорії. (2011 рік, 2016 рік) 33 ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», (21.03.2014) 12СПК 994714
 • 9. мова та література. Російська мова Лук’яненко Любов Миколаївна Кіровоградськ ий державний педагогічний інститут, 1982рік, російська мова та література Вчитель зарубіжної літератури 14 тарифний розряд Спеціаліст вищої категорії. Старший учитель. 2016рік. 35 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», (25.06.2015) Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 14 Фізика, адгебра, геометрія Осауленко Наталія Василівна Криворізький державний педагогічний інститут, 1988 рік. Математика з додатковою спеціальністю фізика. Вчитель фізики, математики 13 тарифний розряд Спеціаліст першої категорії. (2007 рік, 2013 рік) 29 Криворізький державний педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», 368 (23.11.2012) Алгебра, геометрія Тищенко Галина Тимофіївна Криворізький державний педагогічний інститут, 1978 рік. Математика. Вчитель математики 14 тарифний розряд Спеціаліст вищої категорії. Старший учитель. 39 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», №5945 (13.11.2014)
 • 10. (2010 рік, 2015 рік) Географія, Економіка Дядичкіна Людмила Іванівна Криворізький державний педагогічний інститут, 1991 рік. Географія Вчитель географії 13 тарифний розряд Спеціаліст першої категорії. (2012 рік, 2017 рік) 25 Криворізький державний педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», №449 (08.02.2016) Біологія, хімія Борисенко Валентина Миколаївна Ніжинський Педагогічний інститут, 1986 рік, Біологія і хімія Вчитель біології і хімії 13 тарифний розряд Спеціаліст першої категорії.2017рік 30 Криворізький державний педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», 207 (04.03.2016) Фізична культура Бедрій Ольга Миколаївна Луцький державний педагогічний інститут, 1978 рік. Фізичне виховання Вчитель фізичної культури. 14 тарифний розряд. Спеціаліст вищої категорії. Старший учитель. 2015рік 38 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», №1968 (22.02.2013) Фізична культура Ромаскевич Роман Олегович Вчитель фізичної культури Молодший спеціаліст - -
 • 11. Особи, які працюють за сумісництвом Українська мова, література Мамро Олександр Олегович Криворізький державний педагогічний університет, 2000 рік. Українська мова та література. Вчитель української мови 14 тарифний розряд Спеціаліст вищої категорії. (2010 рік, 2015 рік) 16 КНВЗ «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», №10305 (13.03.2014) Українська мова, література Українська мова, література Кондратьєва Анна Ігорівна Криворізький державний педагогічний університет, 2014 рік. Українська мова та література. Вчитель української мови та літератури 11 тарифний розряд Спеціаліст 3 - Українська мова, література Корекційний педагог Орлова Олена Володимирівна Бердянський державний педагогічний університет, 2017 Логопедія і спеціальна освіта Вчитель-логопед, спеціальний психолог дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 11 тарифний розряд Спеціаліст - - Корекційни й педагог