Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.

666 views

Published on

КШПК

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація циклової комісії викладачів психолого-педагочних дисциплін.

 1. 1. Циклова комісія викладачів психолого-педагогічних дисциплін Бути педагогом, значить бути справжнім реформатором майбутнього життя України, бути апостолом Правди і Науки. Софія Русова
 2. 2. Завдання та функції циклової комісії Сучасним освітнім установам потрібні конкурентноспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії - акумулювати всі нововведення, які з'являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх, порівнювати і пропонувати студентам, педагогам найбільш актуальні та прогресивні. На сьогоднішній день циклова комісія розробляє нові особистісно-орієнтовані методи підготовки фахівців сучасної національної освіти.
 3. 3. Циклова комісія аналізує:  результати методичної роботи членів циклової комісії;  перспективні можливості в галузі комплексного методичного забезпечення освітніх програм;  задоволення потреб коледжу у випуску власної друкованої продукції (збірки педагогічного досвіду, методичні матеріали, дидактичний матеріал);  форму і зміст взаємовідвідуваних занять викладачів циклової комісії теоретичного і практичного спрямування;  рівень підготовки викладачів до атестації.
 4. 4. Циклова комісія прогнозує:  тенденції зміни ситуації в суспільстві та в освіті для коректування стратегії розвитку методичного забезпечення дисциплін;  наслідки запланованої методичної роботи викладачами циклової комісії.
 5. 5. Циклова комісія організовує:  поточне і перспективне планування методичної роботи комісії;  навчальну роботу викладачів;  роботу викладачів по комплексному методичному забезпеченню дисциплін;  роботу до підготовки та проведення відкритих занять;  аналіз роботи з підготовки матеріалів для обговорення на педагогічній раді.
 6. 6. Циклова комісія координує:  роботу викладачів циклової комісії. Циклова комісія керує:  роботою викладачів циклової комісії;  cтворенням сприятливого морально- психологічного мікроклімату в цикловій комісії; Циклова комісія коректує:  власний план роботи та індивідуальні плани викладачів;  плани роботи кабінетів.
 7. 7. Циклова комісія розробляє і редагує:  план роботи циклової комісії та документи, що забезпечують навчальний процес до кожної дисципліни;  методичні вказівки і рекомендації до виконання лабораторних, практичних, самостійних та курсових робіт;  методичні розробки викладачів, підготовлені до друку.
 8. 8. Циклова комісія узагальнює:  кращий педагогічний досвід викладачів циклової комісії;  пропозиції викладачів і студентів щодо удосконалення навчально- виховного процесу.
 9. 9. Циклова комісія контролює:  виконання навчальних планів і робочих програм;  виконання ухвалених рішень циклової комісії;  виконання годин педагогічного навантаження;  стан викладання і якість знань студентів з психолого-педагогічних дисциплін.
 10. 10. Циклова комісія затверджує:  тести чи завдання до контрольних робіт, критерії та норми їх оцінювання;  екзаменаційні матеріали;  робочі навчальні програми;  плани роботи кабінетів;  тематику курсових робіт.
 11. 11. Циклова комісія здійснює:  інформаційно-просвітницьку роботу з питань досягнень сучасних педагогічних наук і кращого педагогічного досвіду роботи;  науково-методичне забезпечення викладання психолого-педагогічних дисциплін;  надання методичної допомоги молодим викладачам та необхідних консультацій викладачам, студентам, батькам та випускникам коледжу.
 12. 12. Основні завдання роботи викладачів комісії:  Підвищувати ефективність викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання.  Удосконалювати критерії та норми оцінювання навчальних досягнень студентів, відповідно до системи організації навчального процесу.  Продовжувати пошук шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентноспроможного в умовах сьогодення.  Пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів.  Продовжувати вивчення основ педагогіки і психології, вироблення і впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяти розвитку їх здібностей та навчання учнів з особливими потребами.
 13. 13. Дисципліни, які читаються викладачами циклової комісії:1. Педагогіка. 2. Психологія. 3. Вступ до спеціальності. 4. Основи педагогічної майстерності. 5. Методика виховної роботи в ГПД та школі-інтернаті. 6. Методика навчальної та виховної роботи в ГПД та школі-інтернаті. 7. Методика самопідготовки. 7. Основи роботи з дитячими і юнацькими організаціями. 8. Основи корекційної педагогіки.
 14. 14. Викладачі комісії  У нашому навчальному закладі склалась добра традиція - добирати висококваліфіковані педагогічні кадри, які мають вищу фахову освіту, багатий досвід, сумлінно і творчо працюють на ниві освіти.  Не виключенням є наша циклова комісія. Всі члени досвідчені, повні творчого запалу викладачі, в їх числі спеціалісти та магістри, а також колишні випускники коледжу. Серед 5 членів комісії - 4 закінчили наш навчальний заклад.  Комісія досить активна. Всі викладачі беруть участь в різних заходах коледжу та заходах ВНЗ І-ІІ р.а. центрального регіону України.
 15. 15. Викладач, голова циклової комісії Березівська Тетяна Сергіївна  Дата народження: 13.02.1956 ВІЗИТНА КАРТКА  Освіта: вища, Уманський державний педагогічний інститут ім.П.Г.Тичини  Посада: викладач, голова циклової комісії викладачів психолого- педагогічних дисциплін  Педагогічний стаж роботи: 40 років  Категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  Звання: викладач-методист  Дисципліни, які викладає: педагогіка, вступ до спеціальності, методика навчальної та виховної роботи в ГПД та школах-інтернатах, ОПМ Спеціальність по диплому: педагогіка і методика початкового навчання
 16. 16. Педагогічне кредо Життєве кредо Учитись важко, а учить ще важче. Але не мусиш зупинятись ти! Якщо студентам віддаєш ти все найкраще То й сам сягнеш нової висоти.  Візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява...  Візьми усмішку і подаруй її тому, хто так її потребує.  Візьми доброту і яви її тому, хто сам не вміє віддавати.  Візьми віру і віддай кожному, хто не має її.  Візьми любов і неси її всьому світові.
 17. 17. Коло науково-педагогічних інтересів  Розвиток особистості студента в процесі інтерактивного навчання.  Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів та професійне самовдосконалення вчителя.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до пошуково-дослідницької діяльності.
 18. 18. Результат навчального тренінгу «Нова українська школа»
 19. 19. Методичні посібники
 20. 20. Публікації
 21. 21. Публікації
 22. 22. Навчальні програми
 23. 23. Викладач, секретар циклової комісії Чечель Світлана Миколаївна ВІЗИТНА КАРТКА  Дата народження: 21.03.1971  Освіта: вища, Уманський державний педагогічний інститут ім.П.Г.Тичини  Посада: викладач, секретар циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін  Педагогічний стаж роботи: 21 рік  Категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  Дисципліни, які викладає: педагогіка, вступ до спеціальності, методика навчальної та виховної роботи в ГПД та школах-інтернатах, ОДР, практикум в ЛОТ  Спеціальність по диплому: педагогіка і методика початкової освіти
 24. 24. Педагогічне кредо Життєве кредо «Найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у стосунках зі студентами та колегами, постійний творчий пошук і самовдосконалення» «Життя – це постійний рух, нові цікаві знайомства і взаємодопомога»
 25. 25. Коло науково-педагогічних інтересів Працює над питанням: «Формування професійної самосвідомості майбутнього вчителя національної школи, використання активних методів навчання у викладанні педагогічних дисциплін, творчий підхід до формування професійної майстерності вчителя школи».
 26. 26. Нагороди
 27. 27. Навчальні посібники
 28. 28. Публікації
 29. 29. Публікації
 30. 30. Навчальні програми
 31. 31. Викладач Жерепа Ольга Петрівна ВІЗИТНА КАРТКА  Дата народження: 28.08.1957  Освіта: вища, Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С.Пушкіна  Посада: викладач циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін  Педагогічний стаж роботи: 40 років  Категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  Звання: старший викладач  Дисципліни, які викладає: педагогіка, вступ до спеціальності, ОПМ, методика навчальної та виховної роботи в ГПД та школах- інтернатах, практикум в ЛОТ  Спеціальність по диплому: педагогіка і методика початкового навчання
 32. 32. Педагогічне кредо Життєве кредо «Донести до серця кожного студента знання, досвід і практичні вміння» «Досвід – дитина думки, а думка – дитина дії. Дія – головний ключ до успіху».
 33. 33. Коло науково-педагогічних інтересів Працює над питанням: теорія і методика формування у майбутніх учителів професійної готовності до роботи на комунікативних засадах.
 34. 34. Нагороди
 35. 35. Доробки педагога
 36. 36. Викладач Попик Оксана Олександрівна ВІЗИТНА КАРТКА  Дата народження: 06.11.1970  Освіта: вища, Український державний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова, ДВНЗ «Переяслав- Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  Посада: практичний психолог, викладач циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін  Педагогічний стаж роботи: 22 роки  Категорія: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії  Звання: викладач-методист  Дисципліни, які викладає: психологія  Спеціальність по диплому: практичний психолог, викладач психологічних дисциплін у ВНЗ ІІІ-IV р.а.
 37. 37. Педагогічне кредо Життєве кредо «Той хто мало знає, і навчити зможе мало...» «Поки ми нарікаємо на життя – воно минає»
 38. 38. Коло науково-педагогічних інтересів Працює над питанням: «Психологічні механізми формування особистості, розвиток критичного мислення, дослідженням проблем вікової та педагогічної психології, проблеми особистісної підготовки майбутнього фахівця до професійної діяльності».
 39. 39. Нагороди
 40. 40. Навчальні посібники
 41. 41. Навчальні програми
 42. 42. Викладач Савченко Марина Валентинівна ВІЗИТНА КАРТКА  Дата народження: 29.07.1984 р.  Освіта: вища, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  Посада: викладач циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін  Педагогічний стаж роботи: 12 років  Категорія: спеціаліст першої кваліфікаційної категорії  Дисципліни, які викладає: психологія  Спеціальність по диплому: викладач педагогічних та психологічних дисциплін і методики початкового навчання, практичний психолог.
 43. 43. Педагогічне кредо Життєве кредо «Гуманність і творчість – два крила педагога!» «Не витрачай свій час в марній боротьбі за досконалість, просто прагни робити все якнайкраще».
 44. 44. Коло науково-педагогічних інтересів Працює над питанням підготовка майбутніх учителів школи в умовах інформаційного суспільства; впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальний процес ВНЗ.
 45. 45. Нагороди
 46. 46. Навчальні програми
 47. 47. Методичні посібники
 48. 48. Виступи на педрадах, методрадах, семінарах, конференціях
 49. 49. Відкриті заняття
 50. 50. Обговорення відкритих занять
 51. 51. Керуємо педагогічною практикою в школі
 52. 52. Працюємо з обдарованими студентами
 53. 53. Проведення декад психолого- педагогічних дисциплін
 54. 54. Використання ІКТ
 55. 55. Працюємо як керівники академічних груп
 56. 56. Співпраця з ветеранами комісії
 57. 57. Резюме Уважність, енергійність, відповідальність, комунікабельність, висока працездатність, пунктуальність, тактовність, здатність до самоосвіти, – це ті якості, які характерні всім викладачам комісії психолого- педагогічних дисциплін.
 58. 58. Презентацію підготувала голова комісії викладачів психолого-педагогічних дисциплін Березівська Т.С.

×