SlideShare a Scribd company logo
index

Цахим тестийн тухай   Давуу, сул тал     Загвар цахим тест ­ 1  Загвар цахим тест ­ 
           Шавь цогцолбор сургууль
              Хуудас 1
index

Загвар цахим тест ­ 2
            Хуудас 2
davuu

Цахим тестийн тухай       Давуу, сул тал  Загвар цахим тест ­ 1  Загвар цахим тест ­ 
   Давуу тал
   Шалгалт авах цаг хугацаа хэмнэх
   Эдийн засгийн хэмнэлттэй
   Бүх хэлбэрийн тест бэлтгэх
   Дүн бодож цаг хугаца алдахгүй
   Анализ хийх
   Сурагч алдаандаа дүгнэлт хийх
   Байнг сайжруулах болосж

   Сул тал
   Компьютрийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй
   Санамсаргүй алдаа гаргах магадлалтай
   Тест шивэхэд цаг хугацаа зарцуулна
                    Хуудас 3
davuu

Загвар цахим тест ­ 2
            Хуудас 4
test tuhai

Цахим тестийн тухай   Давуу, сул тал     Загвар цахим тест ­ 1 Загвар цахим тест ­ 2           Цахим тестийн хэлбэр

           Нэг сонголттой тест 
           Олон сонголттой тест
           Нөхөх тест 
           Харгалзуулах тест
           Үнэн, худлыг сонгох тест
               Хуудас 5
test tuhai

Загвар цахим тест ­ 2
            Хуудас 6
tsahim test nuur 


                  цахим тест

Сургууль:   “Шавь” цогцолбор         Багшийн нэр:
Анги бүлэг:      5             Хичээлийн нэр:
Сурагчийн нэр:     х             Хичээлийн сэдэв:


Шалгалтын хувилбар сонгох:

Бөглөж дуусаад CTL + s дараарай
          Хуудас 7
tsahim test nuur 
Долгорлхам
Математик
Арифметик дундаж             
            
              Хуудас 8
test1


            Цахим тест 

        Хариултын хуудас
 Асуулт  1 2 3 4        5      6
 Хариулт a b a,c a Үр дүнтэй байх 1d,2a,3b,4c


 Хувилбар 1:                                        Дүн харах


 Асуулт 1
 2 + 47=

 a.     3  c.  40
 b.    47  d.  50
 асуулт 2.
 Алгоритм гэж юу вэ ? 

 а. Алгоритм гэдэг нь тодорхой үйлдлийн дараалал юм.
 в. Тодорхой шинж чанарыг хангасан дараалал 
 с. Мэдэхгүй 
 д. 1,2 ­р хариулт 

 Асуулт 3. 
  
 Дараах хариултаас хамгийн оновчтой хариултуудыг сонго.

 Алгоритмыг дүрслэх аргууд бол ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­.

 а. блок схемийн арга                                                     с. Үгээр дүрслэх арга 
 в. Үйл хөдлөлөөр дүрслэх арга                          д. дотоод сүлжээ

 Асуулт 4.
 үнэн худлыг сонго.

 Алгоритм нь чанаруудтай байдаг .

 а. үнэн 
 в.худал 

 асуулт 5.

 нөхөж гүйцээ.

 алгоритмын алхам бүр дээр тодорхой үр дүнд хүрч байвал 

 Асуулт 6.
 зөв харгалзуул .
1      гар                         а    боловсруулах төхөөрөмж
2      CPU                         в    хадгалах төхөөрөмж
3      HARD                         c    гаралтын төхөөрөмж 


                      Хуудас 9
test1
4  Monitor        d  оролтын төхөөрөмж
       Хуудас 10
test1
Дүн харах
      чанар гэнэ.
             Хуудас 11
test1
Хуудас 12
test2
                          Хариултын хуудас
Асуулт                1     2    3  4   5       6     7
Хариулт           b       b     a  c   a      d     c


Хувилбар 1

Асуулт 1.

2, 5, 17, 8 тоонуудын арифметик дундажийг олоорой.

            a.9        b.8         c.7         d.6Асуулт 2. Зургаан сарын зургаан өдрийн турш өглөөний 9 цагт агаарын температур 12С, 1

            a.12С                 b.13С      d.14С

Асуулт 3

15,6; 25: 38,9 тоонуудын арифметик дундажийг олоорой.

a. 26,5
b. 39,75
c. 13,5

Асуулт 4
72 тоо нь ямар нэг тооны 90% болно. Эдгээр тоонуудын арифметик дундажийг олоорой.  
A 64,8          b.153         c. 76            d.72

Асуулт 5

Хоёр тооны арифметик дундаж нь 23 бөгөөд нэг тоо 15,9 бол нөгөө тоог олоорой.

a. 30,1
b. 7,1
c. 13,1

Асуулт 6

Хоёр тооны арифметик дундаж нь 1,36. Нэг нь нөгөөгөөс 2,4 дахин бага байх хоёр тоог ол

a. 1,36; 1,36       b. 0,6; 1,72       c. 0,9; 1,82       d. 0,8; 1,92

Асуулт 7

13,84; 14,23; 12,66 ба 15,03 тоонуудын арифметик дундажийг олоорой. 
a. 12,94         b. 13,04           c. 13,94           d. 14


             Хуудас 13
test2


Асуулт 8.

Болд 5 хичээлээ 4,5 цаг давтжээ. Нэг хичээлийг дундажаар хэдэн минут давтсан бэ?

a. 90мин           b. 54мин             c. 0,9мин             d. 0,375мин

Асуулт 9.

Нэгийг нөгөөд хуваахад 2 ноогдож 38 үлдэх, хоёр тооны арифметик дундаж 257,5 бол уг 

a. 159; 356
b. 238,5; 276,5


Асуулт 10 .

Нэг нь нөгөөгөөсөө 4 дахин бага байх хоёр тооны арифметик дундаж нь 235,7 бол тэдгээр
         үгэнд хэдэн авиа , хэдэн үсэг байна вэ ?

a. 94,28;  377,12           b.  117,85; 353,55          c. 47,14; 188,56    
             Хуудас 14
test2
   8    9    10
 b    a    a
c.11С
             Хуудас 15
test2
Хуудас 16
test2
Хуудас 17
test2
Хуудас 18
дүн                                                                    цахим тестийн үнэлгээ .
сургууль              шавь            нэр        Долгорлхам
анги                 5            хичээлийн  нэр Математик
бүлэг                х            хичээлийн сэдэв  Арифметик дундаж 


үнэлгээ харах хуудас.

   Хувилбар – 1                                     Хувилбар 1
    асуулт          оноо   хариулт                      асуулт       оноо
               1      0                               1    1
               2      1 зөв                             2    1
               3      1 зөв                             3    1
               4      1 зөв                             4    1
               5      1 зөв                             5    1
                                                     6    1
                                                     7    1
                                                     8    1
                                                     9    1
               6      1 зөв                             10    1
                                                авах оноо

       авсан оноо              5                      авсан оноо

      зөв хариулт               5                      зөв хариулт 

      буруу хариулт              0                     буруу хариулт 
        хувь                                        хувь 
      үсэг үнэлгээ              F                      үсэг үнэлгээ 


                                           Маш сайн байна.БАЯР ХҮРГЭЕ.
Муу байна,дахин хийнэ үү!                                           дахин эхлэх 3#цахим тестийн нүүр
                        Хуудас 19
дүн
     хариулт 
     зөв
     зөв
     зөв
     зөв
     зөв
     зөв
     зөв
     зөв
     зөв
     зөв

       10

         10

         10

          0
         100
       A


йна.БАЯР ХҮРГЭЕ.
                 дахин эхлэх #tsahim test nuur 
             Хуудас 20
дүн
Хуудас 21
цахим тестийн нүүр
            цахим тест

Сургууль:  “Шавь” цогцолбор     Багшийн нэр:
Анги бүлэг:   5          Хичээлийн нэр:
Сурагчийн нэр:  х          Хичээлийн сэдэв:


Шалгалтын хувилбар сонгох:

Бөглөж дуусаад CTL + s дараарай
         Хуудас 22
цахим тестийн нүүр
Нарантуяа
математик
геометр
        Хуудас 23
test3
Асуулт         1      2       3    4    5    6    7    8
Хариулт    b       b      b       b    c    b    a    c


Хувилбар 3

асуулт 1гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэр хэдэн градустай тэнцүү вэ? 

a.90     b.180     c.360    d.аль нь ч биш
Асуулт 2

тэгш өнцгийн 3/5 нь хэдэн градус вэ?

 a.108    b.54     c.150    d.аль нь ч биш

асуулт3

тэгш өнцөгт гурвалжны нэг хурц өнцөг нь 36 градус бол нөгөө хурц өнцгийг ол .

a.144     b.324     c.54    d.аль нь ч биш

асуулт 4

90 градусаас их өнцгийг ямар өнцөг гэх вэ ?

a.хурц    b.мохоо c.дэлгэмэл 
                d. тэгш өнцөг

Асуулт 5 

гурвалжны оройгоос татсан эгц хэрчмийг түүний ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ гэнэ

a тал     b.суурь    c.өндөр d.өнцөг

Асуулт 6

квадратын талыг 0,5 метрээр нэмэгдүүлбэл приметр нь хэдээр нэмэгдэх вэ ?

a.0,2 м    b.2м     c.20м    d. 1,5 м

асуулт 7.

6 цагийн болон минутын зүүний хоорондох өнцөг хэд байх вэ?

a.180     b.270     c.240    d.210           Хуудас 24
test3
Асуулт 8

тойргийг таллан хуваадаг шугамыг юу гэж нэрлэдэг вэ ?

a.радиус   b. өнцөг c.диаметрd.талбай

асуулт 9.

дөрвөн өнцөгтүүдийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр хэд вэ?

a.180    b.360   c.90   d. аль нь ч биш

Асуулт 10

2 паралель шулуунууд огтолцох уу? 

a. огтолцоно b. огтолцохгүй
          Хуудас 25
test3
          9    10
        b    b
өгөө хурц өнцгийг ол .
­­­­­­­­­­­­ гэнэ
эдээр нэмэгдэх вэ ?
                 Хуудас 26
test3
Хуудас 27

More Related Content

What's hot

Tsahimtest 2 odnoo
Tsahimtest 2 odnooTsahimtest 2 odnoo
Tsahimtest 2 odnoo
margad1
 
Testmz
TestmzTestmz
Testmz
Ylalt
 
Tsahimtest odnoo
Tsahimtest odnooTsahimtest odnoo
Tsahimtest odnoo
margad1
 
Test ariunsanaa
Test ariunsanaaTest ariunsanaa
Test ariunsanaa
3-B
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
tsemaa
 
Tsahim test
Tsahim testTsahim test
Tsahim test
Amaraa_A
 
Tsahin test delgertsetseg
Tsahin test delgertsetsegTsahin test delgertsetseg
Tsahin test delgertsetseg
sokodeke
 
тест
тесттест
тест
Shidten
 
тест
тесттест
тест
Dogooo
 

What's hot (12)

Tsahimtest 2 odnoo
Tsahimtest 2 odnooTsahimtest 2 odnoo
Tsahimtest 2 odnoo
 
Testmz
TestmzTestmz
Testmz
 
Test batbulgan
Test batbulganTest batbulgan
Test batbulgan
 
Tsahimtest odnoo
Tsahimtest odnooTsahimtest odnoo
Tsahimtest odnoo
 
Test chimeddolgor
Test chimeddolgorTest chimeddolgor
Test chimeddolgor
 
Test ariunsanaa
Test ariunsanaaTest ariunsanaa
Test ariunsanaa
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
Tsahim test 11
Tsahim test 11Tsahim test 11
Tsahim test 11
 
Tsahim test
Tsahim testTsahim test
Tsahim test
 
Tsahin test delgertsetseg
Tsahin test delgertsetsegTsahin test delgertsetseg
Tsahin test delgertsetseg
 
тест
тесттест
тест
 
тест
тесттест
тест
 

Similar to тест боловсруулах

тест боловсруулах
тест боловсруулахтест боловсруулах
тест боловсруулах
Baaay
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
oyuko
 
тест болорOds
тест болорOdsтест болорOds
тест болорOds
bolor4
 
цахим судалгаа цээгий Ods
цахим судалгаа цээгий Odsцахим судалгаа цээгий Ods
цахим судалгаа цээгий Ods
TSETSEGMAA53
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
monhooerdnee
 
тест
тесттест
тест
Dogooo
 
тест
тесттест
тест
Dogooo
 
тест
тесттест
тест
Dogooo
 
тест
тесттест
тест
Dogooo
 
Tsahimtest odnoo
Tsahimtest odnooTsahimtest odnoo
Tsahimtest odnoo
margad1
 
7 р анги монгол хэл холбоо үг цц
7 р анги монгол хэл холбоо үг цц7 р анги монгол хэл холбоо үг цц
7 р анги монгол хэл холбоо үг цц
naranbatsarantuya
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
tsoogii25
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
ayur
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
A177
 

Similar to тест боловсруулах (20)

тест боловсруулах
тест боловсруулахтест боловсруулах
тест боловсруулах
 
тест
тесттест
тест
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
Mecm
MecmMecm
Mecm
 
тест болорOds
тест болорOdsтест болорOds
тест болорOds
 
цахим судалгаа цээгий Ods
цахим судалгаа цээгий Odsцахим судалгаа цээгий Ods
цахим судалгаа цээгий Ods
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
Tsahim test s1
Tsahim test s1Tsahim test s1
Tsahim test s1
 
тест
тесттест
тест
 
тест
тесттест
тест
 
тест
тесттест
тест
 
тест
тесттест
тест
 
Ubuntu tsahim test munkhzul пропорц
Ubuntu tsahim test munkhzul пропорцUbuntu tsahim test munkhzul пропорц
Ubuntu tsahim test munkhzul пропорц
 
Tsahimtest odnoo
Tsahimtest odnooTsahimtest odnoo
Tsahimtest odnoo
 
7 р анги монгол хэл холбоо үг цц
7 р анги монгол хэл холбоо үг цц7 р анги монгол хэл холбоо үг цц
7 р анги монгол хэл холбоо үг цц
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 
цахим тест
цахим тест цахим тест
цахим тест
 

тест боловсруулах

 • 1. index Цахим тестийн тухай Давуу, сул тал Загвар цахим тест ­ 1 Загвар цахим тест ­  Шавь цогцолбор сургууль Хуудас 1
 • 3. davuu Цахим тестийн тухай Давуу, сул тал Загвар цахим тест ­ 1 Загвар цахим тест ­  Давуу тал Шалгалт авах цаг хугацаа хэмнэх Эдийн засгийн хэмнэлттэй Бүх хэлбэрийн тест бэлтгэх Дүн бодож цаг хугаца алдахгүй Анализ хийх Сурагч алдаандаа дүгнэлт хийх Байнг сайжруулах болосж Сул тал Компьютрийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй Санамсаргүй алдаа гаргах магадлалтай Тест шивэхэд цаг хугацаа зарцуулна Хуудас 3
 • 5. test tuhai Цахим тестийн тухай Давуу, сул тал Загвар цахим тест ­ 1 Загвар цахим тест ­ 2 Цахим тестийн хэлбэр Нэг сонголттой тест  Олон сонголттой тест Нөхөх тест  Харгалзуулах тест Үнэн, худлыг сонгох тест Хуудас 5
 • 7. tsahim test nuur  цахим тест Сургууль: “Шавь” цогцолбор Багшийн нэр: Анги бүлэг: 5 Хичээлийн нэр: Сурагчийн нэр: х Хичээлийн сэдэв: Шалгалтын хувилбар сонгох: Бөглөж дуусаад CTL + s дараарай Хуудас 7
 • 9. test1 Цахим тест  Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 Хариулт a b a,c a Үр дүнтэй байх 1d,2a,3b,4c Хувилбар 1: Дүн харах Асуулт 1 2 + 47= a. 3 c. 40 b. 47 d. 50 асуулт 2. Алгоритм гэж юу вэ ?  а. Алгоритм гэдэг нь тодорхой үйлдлийн дараалал юм. в. Тодорхой шинж чанарыг хангасан дараалал  с. Мэдэхгүй  д. 1,2 ­р хариулт  Асуулт 3.    Дараах хариултаас хамгийн оновчтой хариултуудыг сонго. Алгоритмыг дүрслэх аргууд бол ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. а. блок схемийн арга                                                     с. Үгээр дүрслэх арга  в. Үйл хөдлөлөөр дүрслэх арга  д. дотоод сүлжээ Асуулт 4. үнэн худлыг сонго. Алгоритм нь чанаруудтай байдаг . а. үнэн  в.худал  асуулт 5. нөхөж гүйцээ. алгоритмын алхам бүр дээр тодорхой үр дүнд хүрч байвал  Асуулт 6. зөв харгалзуул . 1 гар  а боловсруулах төхөөрөмж 2 CPU в хадгалах төхөөрөмж 3 HARD c гаралтын төхөөрөмж  Хуудас 9
 • 10. test1 4 Monitor d оролтын төхөөрөмж Хуудас 10
 • 11. test1 Дүн харах чанар гэнэ. Хуудас 11
 • 13. test2 Хариултын хуудас Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 Хариулт b b a c a d c Хувилбар 1 Асуулт 1. 2, 5, 17, 8 тоонуудын арифметик дундажийг олоорой. a.9 b.8 c.7 d.6 Асуулт 2. Зургаан сарын зургаан өдрийн турш өглөөний 9 цагт агаарын температур 12С, 1 a.12С       b.13С d.14С Асуулт 3 15,6; 25: 38,9 тоонуудын арифметик дундажийг олоорой. a. 26,5 b. 39,75 c. 13,5 Асуулт 4 72 тоо нь ямар нэг тооны 90% болно. Эдгээр тоонуудын арифметик дундажийг олоорой.   A 64,8          b.153         c. 76            d.72 Асуулт 5 Хоёр тооны арифметик дундаж нь 23 бөгөөд нэг тоо 15,9 бол нөгөө тоог олоорой. a. 30,1 b. 7,1 c. 13,1 Асуулт 6 Хоёр тооны арифметик дундаж нь 1,36. Нэг нь нөгөөгөөс 2,4 дахин бага байх хоёр тоог ол a. 1,36; 1,36       b. 0,6; 1,72       c. 0,9; 1,82       d. 0,8; 1,92 Асуулт 7 13,84; 14,23; 12,66 ба 15,03 тоонуудын арифметик дундажийг олоорой.  a. 12,94         b. 13,04           c. 13,94           d. 14 Хуудас 13
 • 14. test2 Асуулт 8. Болд 5 хичээлээ 4,5 цаг давтжээ. Нэг хичээлийг дундажаар хэдэн минут давтсан бэ? a. 90мин           b. 54мин             c. 0,9мин             d. 0,375мин Асуулт 9. Нэгийг нөгөөд хуваахад 2 ноогдож 38 үлдэх, хоёр тооны арифметик дундаж 257,5 бол уг  a. 159; 356 b. 238,5; 276,5 Асуулт 10 . Нэг нь нөгөөгөөсөө 4 дахин бага байх хоёр тооны арифметик дундаж нь 235,7 бол тэдгээр үгэнд хэдэн авиа , хэдэн үсэг байна вэ ? a. 94,28;  377,12           b.  117,85; 353,55          c. 47,14; 188,56     Хуудас 14
 • 15. test2 8 9 10 b a a c.11С Хуудас 15
 • 19. дүн                                                                     цахим тестийн үнэлгээ . сургууль  шавь  нэр  Долгорлхам анги  5 хичээлийн  нэр Математик бүлэг х хичээлийн сэдэв  Арифметик дундаж  үнэлгээ харах хуудас. Хувилбар – 1  Хувилбар 1 асуулт  оноо хариулт  асуулт  оноо 1 0 1 1 2 1 зөв 2 1 3 1 зөв 3 1 4 1 зөв 4 1 5 1 зөв 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 6 1 зөв 10 1 авах оноо авсан оноо 5 авсан оноо зөв хариулт  5 зөв хариулт  буруу хариулт  0 буруу хариулт  хувь  хувь  үсэг үнэлгээ  F үсэг үнэлгээ  Маш сайн байна.БАЯР ХҮРГЭЕ. Муу байна,дахин хийнэ үү! дахин эхлэх 3#цахим тестийн нүүр Хуудас 19
 • 20. дүн хариулт  зөв зөв зөв зөв зөв зөв зөв зөв зөв зөв 10 10 10 0 100 A йна.БАЯР ХҮРГЭЕ.      дахин эхлэх #tsahim test nuur  Хуудас 20
 • 22. цахим тестийн нүүр цахим тест Сургууль: “Шавь” цогцолбор Багшийн нэр: Анги бүлэг: 5 Хичээлийн нэр: Сурагчийн нэр: х Хичээлийн сэдэв: Шалгалтын хувилбар сонгох: Бөглөж дуусаад CTL + s дараарай Хуудас 22
 • 24. test3 Асуулт 1 2 3 4 5 6 7 8 Хариулт b b b b c b a c Хувилбар 3 асуулт 1 гурвалжны дотоод өнцгүүдийн нийлбэр хэдэн градустай тэнцүү вэ?  a.90 b.180 c.360 d.аль нь ч биш Асуулт 2 тэгш өнцгийн 3/5 нь хэдэн градус вэ?  a.108 b.54 c.150 d.аль нь ч биш асуулт3 тэгш өнцөгт гурвалжны нэг хурц өнцөг нь 36 градус бол нөгөө хурц өнцгийг ол . a.144 b.324 c.54 d.аль нь ч биш асуулт 4 90 градусаас их өнцгийг ямар өнцөг гэх вэ ? a.хурц b.мохоо c.дэлгэмэл  d. тэгш өнцөг Асуулт 5  гурвалжны оройгоос татсан эгц хэрчмийг түүний ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ гэнэ a тал b.суурь c.өндөр d.өнцөг Асуулт 6 квадратын талыг 0,5 метрээр нэмэгдүүлбэл приметр нь хэдээр нэмэгдэх вэ ? a.0,2 м b.2м c.20м d. 1,5 м асуулт 7. 6 цагийн болон минутын зүүний хоорондох өнцөг хэд байх вэ? a.180 b.270 c.240 d.210 Хуудас 24
 • 25. test3 Асуулт 8 тойргийг таллан хуваадаг шугамыг юу гэж нэрлэдэг вэ ? a.радиус  b. өнцөг c.диаметрd.талбай асуулт 9. дөрвөн өнцөгтүүдийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр хэд вэ? a.180 b.360 c.90 d. аль нь ч биш Асуулт 10 2 паралель шулуунууд огтолцох уу?  a. огтолцоно b. огтолцохгүй Хуудас 25
 • 26. test3 9 10 b b өгөө хурц өнцгийг ол . ­­­­­­­­­­­­ гэнэ эдээр нэмэгдэх вэ ? Хуудас 26