SlideShare a Scribd company logo
1 of 95
Download to read offline
6399 - Ztà LL I ..ut9(2015 j!ol!..“, 28) 1436 ke....%113:514
ISSN 0851 - 1195
I • •
ji..4?11
;LIU -
0537.76.50.25 - 0537.76.50.24:
0537.76.54.13
: (.4)
310 810 1014029004423101 33
pL.£11
ke,3.1.1
341 3i 45JUL.I1
e„,-,4J1
4.:U.9.9 Le-Le co_9.4c...11.1 4v J l è1L+.4
4 a,
‘4 4.5)4 I 5-Le.11 e L1à.L11
r_AJ,5400
r_à_). 200
r.A_,J 200
lateià 300
r>.A.b 300
r_Ajà 200
Latj.5250
Lcaei,5250
Lcati.b 250
1.4.4j.) 150
I
49L.1.113.LLII
13:11 ).µ.L.?-0 33 i La
,:).+) t y44-4 L-211_9 j..at.j
kp1.5'?11_9;k.±.1L,CLCLII3;4;_9.:,L111 L;Uc)113_,..4.1
.i4_ jJI4o?jtitl 3j.µ1
‘2.111.L.W I Lii_J.7.1.3
Y.)-41-411
j-tr+11 .4.L.L‘o
Lyb_rici x.11 L5"1-1_9-11-9 '.11-)_)-°-1•11=11•153 Un! ârgwpt I 4-3-19.-1-11 L51-à9 11 ‘.Ye9-+e-19 "1:. 4.:1""11 Ce_5-sel-L119
,,o J131
I à 421/-* 44.113 ;4..c1.411"
1664.15 r>3) i;j4-019 JI)3
11 4o;13 (2015 20) 1436 cjI.÷..2.7.1j1-à
'‘u4 D.1.9.11 L19_:,J
.).à.11 lely.à.J. I Ly.à1....4.11
.t.'..)4•›?I .2-1-L. D-191 4:». 941 'u t-?-t I
42.44.11 ..:J1e1).111
.2016/2015
7842
j )31-4' 2538.15 roi)
(2015 3,4 10) 1436 23
244111 ,_ L...,1)-L119 I L.,..5L.J1
2016/2015
(2015.1,....19..... 23) 1436 kvrJ1 45... 9 2.15.716 foi.)
1379 i>.)...;?2i1,5A...?•• J..1.4..11 1.59.351 fa._,
*à<1._.11„5j141,,,,,;••.(1 • UL.1(19591±,•.-2 2)
7842 7839
2L4Le Lyej...4.a.:,
,:,1!!11-.1t 4441 4L.Ic1.11
(2015_,, ,21)1436âu11S57 2.14.867 Psj ~y.
7832
I
(2015 y..-J, 28) 1436 àuJ19514 - 6399 ô-Là7 .11 7830
1436 j19-4 10 j JJL,.. 3091.15 fa-_, »
,:).*ILJ (2015 3.,J.4.2 27)
7845
1436 J192. 10 j JAJ.. 3092.15 rà., »14
(2015 27)
7845 I
1436 JI3..4 ,j...JJ 26 j j314.0 3093.15 ez,..à.) »14
J> j ù3 L (2015 12)
7846
1436 J1.3...1 „;,.. 26 j J.,JL,.0 3094.15
J.S.4 (2015 é 12)
7846 I k.....J.41
•4:).5141 j4044..)
1436 w Ù.4 29 ji.54. 1121.15 fJi ,j191
cc÷k701 454,...4 (2014 22)
7846
j 7JL c 1122.15 roi.) - ,j191
(2014 j <JJJ..J. 8) 1436 )..L.J... 15
7847 ja2.
:9 JJLw 1123.15 fa) _59z.11- L - 4P.9.1
(2014 )",...8) 1436 j iw 15
7850 «EVAC» ‘...).)1...1 ùt
j >51.4. 1124.15 Joi..) - j193
j 311-LU:D cd>, (2014 8) 1436 jâ c „:›4 15
7851 '4J3Là1
1125.15 rzJij -;•J - u.t.51)4 ,j19.1
(2014iL4......qà 8) 1436).4. ,:).415
7853 I k,,,....t...1,14.S„.4.11;,anii
28 jJ1w 1129.15 foi.) - IJ 4 j13..1»4..4*
JULL-2411. L (2015_,.eU.,. 20) 1436 j_9 1
7854 JJ-L11.
JJL,.. 1130.15 iti.j - -.J;_ ,..;L; - 4e113.1
Le,à..4 (2015 i.J12,,J 20) 1436 J_91 j 28
«AM ENSIF 4.5124, jui_u$21., JI
7855 MANAJIM»
,J)...3 27 j 7JLw 1171.15 rjj - -
;-)101 41. (2015 Le..i.)1.4 18) 1436 ,1311,531.4.?.
AM E NSIF» 4512., ô t làJ Ly7u119
7856 «MANAJIM
L"., JJL,.. 1126.15 143j 71.ej - _)943 - U.44, - 104)11 ;Le j19.1)).à.4*
(2015) 1.4 22) 1436)..>21
7857 rj J19 x 11
1÷)) `Là j 1127.15 (43) j13.1 j7-4.41
Ù31.41 (2015).e.I.4 22) 1436y.1,S1
7858 LL11.à.1
kid, ce
24-44 2(-2-lai ()-4 e>918!
(2015 jLe‘7.!« 11) 1436 26 2.15.545 rJ,,i)
j
(1997 9) 1418 45..)1.....?• 6 4...9 J)..)I..,=.11 2.97.777 J.:JJ_)
,:jUcl_J
;LJS..1. J3..„.12,11 .12!
7843
c
A, .I u l 9 1159 u.)_i.11141
...:J1J4.4.11;*
ji3t.4.2733.15
jJLw11 2797.95 1a9J)IJ~II 4.4:;, (2015 94..21) 1436 j19-1, 4
(1995 714 à9 14) 1416 i>,_.;j211 45.)1-4_?- ,:)-0 20 j
a. 4J41 ù 4 ;LA.L.4 JLA-X-O x.11
7843
j).51,,. 2734.15 f...à))=1„:).__<,:;_9,.5.43s11,••.1..9,.11,..11r,.1.4:11 .).?33J;1_,i
)A,..112797.95 1497JIJàiI 14.<, (2015.3..+42 21) 1436 J19.14
(1995 jwsg 14) 1416 •;)..;SI 20 j
„JJ1,1.3 4:501
7844
1436 j1.4.1., 10 jJJLw 3083.15 14.9) »Le
4.5. 4.44. L3.S.4 (2015 3.+13.,! 27)
7844
1436 ÙL,....4) c)4 28 j )..)14. 3084.15 14.9) ,.1_411 ùwSU )).à._41
k...4il.4.43 J4.›. j41., (2015 _9_,4y. 15)
7844
1436 Û1,...44.) L:›4 28 j )J1.,. 3085.15 foi) 4..45..(x11
0..-4)1_4.43 ) (2015 9 .33. 15)
7845
1436 ÛL44à.4j L)-4 28 j j3L,. 3086.15 149) 14.495.x11 1›1.411
4. JL449 S7 Lasa j ù24 (2015 3,4 15)
7845
1436 ,L)L., ) j4 26 j 73L. 3087.15 /43, LX-fi ù+_4ÿ1
L5j1-4-.4 (2015 3,4 13)
7845
1436 ÙL,a.47 ù4 26 j yl,o 3088.15 109,) 4498x13 ~LJI ù1oÿ41
j Ù...14 (2015 3.4. 13)
7845
1436 ùl,hoj ùA 28 j )J1... 3089.15 2"..95-T-n
L)4,-44 (2015 34 15)
7845
1436 c).4 28 j JJIw 3090.15
2L13.44. (2015 9 4 15)
7845
7831 (2015 _7 7! • 28) 1436 Zt_.,u113...) 14 - 6399
j )..%Lo3072.15 r13.) 3 J1,3
(2015 j.L.1.!-•3) 1436 75...u...à_11 45:5 so 18
;44.I ÙLD,2,41
7910 ,....5olx.11.:.L.,_+119 4.1Lx..11 fo.; I ••-•Iliol_33..!ù•‘.141_2_11;j13.?/19
3073.15 ixij 441 3 II
(2015 ,3) 1436 Lu...à.1' I ,55 18
,19f1 2L-1.)..J1 D-13-1 mil 'i,p1;,<11
:j1.141,..n 45. j
7911 Ù-29-<-19
_)JL,e 3074.15 109, JI c..)._5 <.;11 3 ;:t_4.3.31 ;L.pj-i.11 _,.!_*).9.J ji
(2015 3) 1436 Ù.x 18
j .t7 I JIbl cy4 ,19 1 D.1.4 ;441
isola-11
7913 J12211
.)•.'LA3075.15 reiJ I Lr'.‘9-5-731 9 `4-...109-n
r›It-•Yz (2015,...:!... 3) 1436 ;...u..à..11 s5 Cy3 18
.}.1 I • I
7914 u1.14LaJI
j .,,c14..3076.15 ta) I c.).2)<M1 3 2L.4.3.11 4±.}.11 j3.1
(2015 3) 1436 c.u.à.1l s3 ,:y4 18
c.J.4Le_11 ,531.a.41
7916
j ,...».)<711 3 ;4._;.1.3.11
(2015 , 3) 1436 18
7917 ...,10'>11
,....›e<•:11 9 ;L,.4,9.11
(2015 "..z.1!.. 3) 1436 I L53 ,:".0 18
7919 . ,
j .) 1.4..03079.15 los, 44.1 3
(2015,!..:!•, 3) 1436 C,-41 18
7920 i.12>t1 Le1.1.11C_•_.+119 jt_g_11 fo ;_.,1_33.
j )J1...3080.15 as, ,741 ,:„.0<-11 3.4+3.1.3.11
;t1;:•< (2015 3) 1436 4,./..t.4-11 S3 vo 18
)1101 ;L•tilin z)34.1 V1-*
7922
1÷u 1128.15 r‘ij j13.1
(2015......,, 22) 1436_,i.S1
7860 «UNISALTS»21...S)._.‘t
1436 Cy0 19 j 1695.15 ixi) - ZLe 4P.9J
..r.ILJ 1237726 los, 4 (2015 ,_51,2 8)
7861
1436 19 0: 1696.15 ça...)if. 6.4G -
1237708 1O.s, UoLx31 e..Axil-1 (2015 ,5L. 8)
7862 V.u,l9 3.91,11,1 ...
1436 „.•_.?.) 19 j 1697.15 - ;t_e. 4 191
i;..x.',Là.1 1237727 rij (2015 Sla 8)
7863 11.11,9_3 44;1
jI I
.4Lt13
1436 L31÷1...1., 25 j 3051.15 1a9, ;4111,13 3l *4)11 7,391 ,1,:à
:t,)141 ÙL.7.111 jci.44.13 j141 (2015 g 4 13)
7864 c.1312L.,
1436 ,:).4 12 j jJ1.4.o 3067.15 rxii2t+-1.13 a'D
L.4.S1.1•3 (2015 3-14.29)
7905 à41L119 _51...ax.-Lni ;il...),
•41.1 ‘:)!9•5-01.9 foyJ l ;1-3-1;j1
j3L,..3070.15 los,I ,L,.29<7119 r,L.4.3.11 ;4«,jtil yr,)_.9_1 ),3
ro;,1-•,1•; (2015 m,,•;• 3) 1436 'o. -L.111 u3 jo 18
r,1.111 ;.:0L.:1 ..13.1:t4„,11•;,1;9<n
jLail r.!1.7 L5.;bil
7907
)-)L,e, 3071.15 r,k, 3 4.11.3.31
(2015 3) 1436 L.,-0 18
.514.a.à j9
'D J Z.:914
7908 el-Ln L'L...›.+119jLx.11 ço lx .b...,13_9_?
(2015_7! ^al. 28) 1436 4_?....:JL.9.S 14 - 63993.1-C. 3.t.à.,311 7832
LC, udaei.dea
ciL111
7:44j tt, it
3
,:›4 26 i)JU.ii à.!In 24.3,)o t
ZUL,4 js
J4.4 j 44.i2...c ro
L.513;1+494'll ''Lit-‘4"'-4LL9 2L19-1-1
e • il 1)44»
47'03 L,,,z..‘t LJS ù-4 Lele. C..,)1.3_11c,L.115-411 2.1.1.15
1..4q 2449-4_C. 21J j12:4-9~L~JI L) .13i
21:4;,,,,t1 ja3ii
211-S. 2 .4c3_11 211-y_111 ç”.1u."3
-1÷,-9-S3 24430't1 '1;!11-, J4_4, j jc,7,„1.19
.2,1j44 2449_4_9_11
.24-43-4-231
4 3..1..1.1
2t.i.411 cya 3 3.3L1.1 :y3 j_91 r; t L'11;1''.;
t,31
uda:à t3)-24..‘-43 49 4 '4. 4411 4.! 4_4,..4.4.,..4.Î,oI,a31 La-c I -
`V O9 o ,tI L.5''-0a:L;
LJS,j
9'1 21-43-4- 21!. 4i1^ 2149-3U
4.0.; Lta
..11,1 Lek -
dao9ojj1 11,14 ..a;;1.1.0
21-!?33-•-n L.J•z•t1 4 L.5.)4-31 17':1^
,,Lc
4)-4,33 Ltb
31..4.f2
11_9 àw9 oxJ I IjI I „Li
4141 ,+_?-1.11 eita
1.4S. Ltb Jl .1-4.1111 ‘...y.t.1. >:1
j
(2015 21) 1436 7 ji.5L,c, 2.14.867 fcîj
It^U;;L40..9-112t-44
21-4351
41-492990 I, ,atl sàr3
'4111 ,:j9iLi1 '130.13 rdj
1436 c)1÷1u.1 c).4 14 1.15.62 rzij itA;i:
0.14368 1 4y,'219 .(20151 5 3,j3.! 2)
1434 J.9'21 (.5..)L,...? 8 j j.L,cJI 2.12.349 rlij
41,4 170 ;JI.L11*!,,, ‘2?3 ',JI:A,; s...1£*(.41.,_al (2013 u.,,_)1.0 20)
453 Ù.4 25 _)LL,
(2015..,7! ,..10) 1436
(-13n
koLc. •‘_•J 4.4:a.l.a.'"
W 113,>111
1395 2t.»,.11 453 27 j JJL4,112.75.840 ra_âj
41.3..U1» .(1975 30)
.«2tx b-L,L, 411J1-4-3_9<<" _4•11
2 L51.1.1
: 451.1 j_9-LA
: Zl+49.4-1111 t I -
2.12.349 rkii .j ..a_ki-t-e 4e US4-o. o*ii SIT,. il •
(2013 ctà _)L4 20) 1434 (19'21 8 j j3L.,,‘11
r.Lx.11 •
L5j1_311 j , US Ly0£.£113
Lè31-Sce.--21, J-Ç
C.}.414.2iLc.1.«:_',43 9i 4-1-43..a.c Zt!.!
7833 z4.4...) I (2015 28) 1436 14 - 6399 .5.u.
8 «;.1.11
214)-*-4 à 21!)1,-,311
j.A (5)
.„1L5.2,S1 vus'"L:9_à3 ;,..L.,-13
‘u,eg .u.4+.)..).11 ,4L; 4_444
.4191,,LC
dLc 1:5j ji 2L1L› ?-1 ti Lu3.) PLfi.o Lyu.3)-P
21-..1-7 Lek Lr,+,:)1 )-3--Y.
9;3111
:4. 1_731 c4.1.421.-,3212t2,111 c.,+:
Le 13
SI) 4-1e. (-13-b-9 'LJ-Leq. -
;_)Ltà...." JI 9i
91 21-43- LY•L'A) 91 4.
“it,14
t •a+4_9_4_,21
JL.“.`1 -
et+a-cl JI et_iità)
21!% 91. i1 itt 4.41
t.9)-311 e L41).3 ç' Ledl J)-U. '-.-4.mt1.a
c).4 18 i).5L1.1 49..
L:›4 I o3 aJ.11 r..1j1
ji9 ..) 4•11
45. ,Lc 453
L..14'.u:i L.4 4-41-?.-LL;
ji..-mg-
4),....u:_) 1,»11-4 ;l1L_?..ill j-1113,4ALLJI
21+” 21:.11,14 :a7,1.7U 409 1
‘U!-.49 SV `j-139 4÷4. ,2.:;11^14 21,;1%7U 410 1:.17119
41.4 :À_Mc. ..:,1÷nall -
ù15 Lel-c :I -
L5.544 Pli-L,1,:).4 4:›S.,:j 441 .443.;Lii.J12t•,--,11
21÷43-amil.4.411
2.12.349 i, j 41e.
44-M JI-41.1 (2013 4.),,j1.A 20) 1434 41911 45.51_4- 8
: ZULLIIL5.541.114.,.•,'à'3
11,11 Ji •
J.AL•Lzil ;134...1.1•
cjL4,..4., •
44:1;,_,1,11 •
.4-o. _24,11 -e'l t!lt-,11
5 ;J111
,:y33 S.)1.1.1 LOI ô.) ,"
: Ç51-2L4-?
24-4. 4.41,2. r.1_>?1,4;;1•7U
‘;L.4.? _)4•11 ülit.)19 24434.11
6;.51.L1
J.`,4441„, 'A
rtv„,1_,3-3 JL
144. 2t;;1.7U zt:.4;1),Y;t19
_.4‘119 41;10 0 7 I ji
B.S LeLe,3334-e'.9
.4é*L913 Z4.413 •
212J1 uLJI
24.43_4-1J1 it241.10g11 zue.111 t^ t;.
7 S31..0
: 4. L7.31 'i,,3.112t L
j91_1.111 -
.à»; 711_9 Zt,.._)41 -
(2015 w 28) 1436 43.x.1135 14 - 6399 .5 ..LC- 'it+ 4,4).11 ii..t.à..).311 7834
1
12; jt.1.1 ,;;L2,`, ,L.+1
ute. 34 i;..5LI.1
.c)L1L11 Lut 0:
13
2L-1-11 LJJ
‘wc.l.a.7.4
14 &..)1.1.1
-1.1
Ç.L3J1 11,,;11 crp.
21;;1•7U
W19 .0.51)_431
J3-3-C 3i 3i ‘'..r.t.-è+12u1.1
,:y1-4L111.1,:y.t3:1.4i,L;,*11
L.£119 2LS" 1 _411 4,1.`,L;
ù-4 2t-1-4.34'11 "Le
ù•r;'1^Ii C)-2j1-cr 1•4+.1 -119 .);1‘7n
t..)3,3.11 (Lyp
-
ccU113 4;;1•.;U 4y1.;L;;7113
tu.k.9.1.0
21.1LA L ;.1,4j
3i 31.L.clq 45)1,-0 31
t 19,),,LZ.(13 1_,L11 ,:e*.c.11,2;
j-J1 :4,` 4.1 Ç.I.,;(1
11-:.;11 J3-a-. j 4a3.111 eira ulc
~I 119L1-£.1L9
21-431..11 2U..111 a.ctà 929 (.:.›.0 9Î 21!)1,_9_11
2ti.3111 rz+Lsu. 2t.f`,U'i 21..4
&)1 j3 2L.èL.4.b'glq
1,11 c.).4 ~IJL 2L.4.11 4+11.1.13
4ul.15-1.124.4 JI
10
(12) c 4.5k.11:iL ;35t_. j31..1:J1 jL4JI P,^
41L) 1-Q-5 v 9 cj9 13 4^
.41113 ..)1,-+7.4‘2ii
ç
(9) .
fe-(/**_7--2 2149.1-ILU (z-zb)
‘...J.32-+1q. 2k-.t-4.9 4*11 j
,=11.15 et-4--cl (3) -
LIS t!.° 4*;,)ti5t1 .44.1 (:).0 jtS.
rt..(ru,
-
t
T ,,s2113 -
(:)-1-,,,âLLI• .1 2u_?..1.11 Lo tic Çl 4),c `2 l ;.'24.th
e , lt,11
(5) j-44- ro..eb)53 at!•
j..21,1 3 it 't2J'2M-X1 1 4.9 *.u.i....-77±.3
Luz, c).4 1.1.1.43„! (30) ,:j3n11 C1-41
X9 0 4izJJ 2t-1,9-21 ."1-141 j91 -L7i1 iL(e
ç l)13 tLI1),)-(2.-,4 '‘;t11-11 Lyk)_.i.111413
7835 7b..u.j.311 (2015 28) 1436 4,,,J1.9314 - 6399
19 S.al
Lr-13.) 2tL,1-,3J1
J1- 1 j L5-4 21-1-.,-01
24.4. 3-e-mil ,:•J1_1÷11a.113 4,33.3L111
L5.)1,'„T -I .j31-£111 jLeil ,:«3LcL4.1..?.1 L,11 J.,.;21 I
20 Lai
Ù-4 139:4
: '41111 i.144
,b1_14.1e,11 j4.4 j -
Zt .‘7,01 ,:ya r.
(:›.0 ;..5j13.11 km:3_31.101 ô,1,17 w'211 co_zà
cm9$-,% 11 J-19i-t!
Zt,•1,7U
l• ;:i_t _9_;Lii_11 I)'21 üI,It,
4w9 I ,L>x,'‘;LI__,Jkizu.i1.1.1.324.4.,4.11 •,.:,1!!11,11
21...‘,1)J
;.J1 .3! r,c! C.)L1 4:9 Zt÷o.
2L.t 43.4.A11‘:,1 !11,11 Lsie. 24,1„11 a,o 17 n
t:J1-4c)11,-,*; ,:).41.42) 2LIL.L4 ca_z_k.9
a:4.-11 u4"13_) Q.a1.c 4r.k)-sq.
j1.11 ,501L,1 (°.2-L.L."
21 '1.11
:241 Ç. I ,,•1.i15.2,J1;,.1_,,.9 (19
LSIL
:0
‘.2t.1.?..L11 ke_911 12L...1>)3
(:)1-é4L7..L1 ‘j1.3:JI
t j1.1>Lc u.n9+n2Lo (1t, L(r194
(:).4 El 1911 ç Ij-D :_b4152.01
c , Il üL4+1,11
cLx.11.)..).11.192 L11,9)111
',§312:3_11
Leil L
L9-g9 I j1-4.1.1 2LL..11
j LC,Lé LS r 91 .jA÷>JS Lel! ;»5-11.1 ù1-41 ù5-4-13
,.)i 2_143 .4«.;5_)L4
15 ;..)LIJ
,Lt-GJ 1o K Ly.‘+`j ù-4 & 4 j9 LA:4J
2L-el L.)4+:u LJ• ;,)-4 Le- 9 2'-LL:5 Li! ;_)9_)
_)35.11,1 j1..4-cS1
Ji Lel Lslc Ç4 (8) 24_,:Lo.; j91 tJI ,•)4?..11 2i;;1.7U
j
1..u.Lo
I j91 -Lji
tl..<1.1.?•'>11 II I ua j9.itx.7, foi I3 L9 I ale. 4.`JL,aLi ,
an re.L3 Lel ulc. Zt.r.L.,., (48) L >19 ,L)Le.às
Ut.
16
e J3L-41JS j 21-n" j 4191-1-7J1 jLeJ1 ,..39L-0.
j
jU4 .IA)-n t_1-4-?‘<2i 2131>
ur.1 JI j51.11_11_34.41t 1..41.?- I LIS SJÿ
1.L.J1j.).11.13
17;)111
.49L-021.31-(e ù.9.5j
.2L1-3111 (°-"L! ‘1)-4 L(r-?•)-4
18 i;.511.1
I cLc. I
jL:j15 ,e3
il,
LL>3
(2015 j±_,» 28) 1436 9.i 14 - 6399 3...1-G 7836
24
: 43.1:L1 1.414 ,13:L;
c.§.1*4J i.,7,0U u-'.9... 19 L.131 -
4.e-3119 2449 e‘111±4-L,31 J4-4 j Ly.J,^14
j •u4.1.>
47,1.7U 4,?..S94;t1 L.9.a13313 ).1cL4JI S9 L.Pis›L -
j4,t1‘4 5..)4.11 r1.42,1t.
-
4_24
21_ .)1..)'?;1 cijj -
25 SJLI.1
21.935...z13 ;1«.‘11.4
.32*-U Ul L:r4
24..4i o•il '‘«LI j144 21-xl4cLA Ly+i:j
iaL+111 ‘...)4u;à) 20, L,
LeLe ù9-19. --‘4L° r"-`b
IL t .4.203.11 ki.3.013jUad.4,1
26 ôJ11.1
2t2,111 JI 47-1 clz
L'..) 0 1)1 ..et.44.0 j-24J. jQa9 JJ~L,JI ~ju~19
.4L it-,331 .4:111;j1,1v
: Ù.11 (:).4 C..›.4 4 ;JIU
4+49 o • 45. _.).e.-.L4 _9 2t-p j4J4.1.1
ù_9 1.3.11
145
1434 LI.91 Ls..)1.0.?- 8 j ..).1.4.c.11 2.12.349 foij 1_I.1
oyLcÎ 4+4 jl_41.1(2013 um)Lo 20)
22
1;;!1,-,
1.11, 4,31i -
o• j1,5‘?ti
SJI 24)33L1.11
Le c‘"13)1
LYn LeL7-;'I Ù 91 "k-,41_) J --
LeLe- 41,-.-1 91 4?-1)-43 Lre,i Li5
24.4. 21_43.5.11 Lj+â ~jo 2u_411
..;Ulx.11
JL141 LIJ
4+a94. Ly.3 ;Il rz+.z,L;~Lc,.4.„11 -
A I.7U
;t+o”._11
-Lc1399 24ÂU.:,S1 -te-191313
.jL.$1 I,i.m j J.9 ,z•t1 441<_x.113 44'1,;
23 i›...5l.L1
2.;•L„91„,4
A9 O LL>3 L19_71
: 41.4
&<, Al.7t.1),L.,....1.1.1?.
4-1L-4.33 'o.11 L41,1.11.! 13i 3
13
4*u4-4,3 4Pic9-n É9.3-0 (°!• 4 '".;
24jg.a.211 S,L13.11 9Î ,:U.431,LI.1 JS« LiLe.
j1_4213 244_14 • ‘_.,1.;! II, :ziTi 1.7U
41.11I;!II,14 9 ztt.;;;n 21_4_41.4
*a__.?•9,3
7837 (2015 ,28) 1436 4...x113..i 14 - 6399
31 ;JI.L1
,:j1-412,3:11 j.2,,Ls4
‘...).”4"U -4_»1 Crc i 21L11^3-11
.2143)Lgj1a 4÷M Ù-<-(! U5 .J..3-74
2t_435.11 Ly.÷),)
1.t..;3}.5.4 Le a‘; 441
L.4"1 Llie"
e.)4.c1-1-e-119
L4.at v .Jj ùiLLLI„15 c.3
e L9'14319.)1+;•,)-,,e'Ll-c9
r1-14azltl Let-e• 44-4)-2-245:-11 201-‘4,-U .4 49
1,..51x1.1cLi
;.1,;-‘7,11 Ç.Loi 471)-,4*
4J;1.1e, 04+1..c. +_?•3
j_95,:d. I
ce,-£2431 2"4^ ti_9-.;
ùUr.b_43 ç.L.LL.1 44_2_1,139 u.v_é Lai Ç.1_5:0UI
.4 47,I.;1I Lai L.JI 4w30.11
at..jiLi.1.1 24.15-.4 "‘41.,41 b j141 2u_411
&I1 .4...;b3_11 JS _9 j 1+.;.' ..).4.mLci Le„,
i t_11 (10) S_)24`,L Ly,à1i11.
•Li-é.)-Li -à-1113 2415-44 SJI4t J-+.e.91
32 S3111
1.4 u-4-1. Ç<.-c,
4„.53 4_›-9111,31,33. (15)
j3÷2,9 J.4,m3a11 ,J.S1 Li&
vue) jbuz o ;3_LiL4 o (3U J,,S1
JI a~1. 421x111
ùi 4u1L.,11 LJU.;-
‘:›4› s), .4'2t
41.31„1111,:)4...11 LaaL.
33
Lyàl.L,1- .1 Ly..4„ti ju.1. 1
&J141J)1J14,-c13
.421_11<U j3+i wv_à12L7.1.1
273.al
21-P-L" 2j11-
-JC? (:)-4 c)",7.;i JI •1...L.‘'>11 il 45:1)1 2131,1,1
.1$;-,74'21 ‘E3J3S-1.1.1 .;t1,41 ,s41
4.1L44 2tAl..71.13 a. J1 :Iwo
L.J-! Lre Leji el-41 C)-4 t_3-+k3-4
.t3-42>_9-U :19--
28;.511,1
„4.eji ô JI,t7,,Al .a.e.11,:>.c. Jt44 2t2L,111
jLe.11 t3.4k9.A 4.L.,41 j3.>
-)4.11.1 LYLe-U L5-4 . '11^.! 21- 111
24b_9_)-.141. -11-443J L.5)- .4149 J-(2 .J3L-Lc
.4
L ...;SI•,2,1 J141 4a, I c., LILIS
•3:J. 1 4191,..1.1.11_31.1.113,3...c..4
JI Lele-
29 ;.,1111
3j1,17 -'21 t34.4 41.4JJ C;LI 5--L!-2
j41o„ut1).:,,-- Lite 1 .L1 t
I is,..‘t !).) .6)Ct.‘4.-4
30 ;
1121:1,91142.131 jj ël wlw ç9 1 Ly9t-ij-4
13 ;_.)1-, •vt I '45k9 4+49„,• II
Cji —Lit
44-4 1-cr L5J1--e :1;” ,r,D9
2L.,,LéL1.1,1 19,7_,-1 4_1
2t..!...4 e •1174.,.!IL tl et '14 91
44k1e•etoni1,L!-‘:1
;:‘ jI41 ‘uM -
.4!11, 4,Lc
c>4 .4..4,-Là.-1.1,:,41<2.4.11 J34 j9z, 'Ir
Z1÷4. 4 4.x11.4,3..1.1 41
„LnyuLa Si 3i j$311
7838(2015 28) 1436 ZL.?,..x.1193 14 - 6399 .1-Lc
41.111,13
ùjL£11 1,153 LI
2,13.? j9
,..4).1a, c.„›.4 4.4.-Lia I L5 '511
24491 •‘J 11,01
36
1.- 4J 4.t..a.4..c
jij cji , 24.4. S,)35-111
j35.3.11
37 ;.1..1,1
<4,1 ekr
t9-49-4 4.51J .'
2LLa3-4-L11 4!;1t.-,11:4...19Ly.:J1 1;7,.4 ,j35:111 j99 ).!.3
C.1,;-,74•2(1 i;j141
Liç_g L J.,..3-71
4!!Ite,11 .cyt2b.
LSA
31 ô Lelc, 1.1 JK...IS I u...,LL 3.99 4:2_411
,I41 ,1113-.)
e3-3.4 - .4441 î•j1..)*Ï 21..311911 a;..,111
,t 7,1
38
4..,49 4• Il
I I> 32 EtUe.13
jI41LAI j31,..t.111 L51 2ij..?.111 „y,
*à!!a, ,,L>. La. JI 1.:£53 0.510oLI L,JI ùj1x11 J13214_211244,
214.1m331 491 ,,337 41 Li1)1
càball j31_u_11 ,331
493-11 4191 LY4)
.0.+; 21.4 L iL.4
21÷4_)0•11 .4 .!11,11
J JIU ÙL.1
,:›4 32 3.51-1.1 OS 44e. t I j..,,t2n
1 1L, 11 çal 7:4)1,n
Lek çLa)I 91 24-4. 9
4,3111 31 ._49-3./IL? •2
ù-4 4-31 4.19LL:1-11 it-cre '-k)-
13 J333 ,l.(eic 43.l.4.c,1.1 31 2t_,Ai o. 114!;II,II IyI 3)n_.,4‘.4
j3.c1ot31 43. jl_7.1 2_133
491LYS, 4t1.2-1J
‘.5J1 4-1- 111 u4"13_) LIL9
ji.11.11_12b 3 l I J. 471,,
34 i;c1.1.1
L.),à_zè ct.c ,4.131-0.11
ZLILz11
:
S~9?LJ 110 1L 1....›/Lc. 3.), -.0U eLiM -
jU;41
:L41 1,3_)-4.113'1,5.3;41
451,) E,_)IJ>U 1313 ,oU
.2113 L.:LL? )1)i
1.,..1.J24152,J1J4 -
35
L.)4"13.) LY'127?
4;;1.7U3 Ztu_111
,.+1j.1.1-
7839 ke...4.))11 (2015 28) 1436 :4...,u.11 3.i 14 - 6399
Ù-4 -1 +1 4/1
.4.. 0 Lt.i. ‘:J
443.al
el...LLI.j!,;;;11».j_;...321 to-J..)-11EH)-3/1jC-,-4_,IJ 111)-4!
ùq.!11,-,11 4_4 i ,2016 L:).4
2b;1417U
* .5s1 _9J1 U-41
1395 S. Ly4 27 jl 2.75.840 cJi
...1.1c..4.n_4 (Di (1975 j10.9v 30)
Le 45)4_11 Lyci Il 0 ..)1911 «,,I7;,-11 2t.:,_?J»
45 F,JLI.1
4-e..95-xt1 JI Lue -L1-‘91
‘41.1.13 311,,7eàtl
.(2015 21) 1436211,53 LLi..14
1436 ke.x.11 L5.1 9 J J.Dt..wa 2.15.716 foij
1.59.351 rt..k) .11 1111÷.41.4 (2015 jtia 23)
cji...J.q (1959 j.c....4"~.) 2) 1379 L5à1..4-?, jjà1.4.a.11
.4-(14-41.1 4,5_)141re.; ,v;111
L.)4 .4)
..;Là ...),)LeL111.59.351 utt ei4
..2t.5.1(L4.11 4.5J141 r0. ,9;;711 ÙL.sq ( 1959 _7!..4-2,5 2) 1379
e!.4773 .„.)1...4,...i314.9 1.4.5
.)13-11 -Uwx7 SEL o,',..§12L11 131.12 fcLé._)
1.13.74 faj L«*._)_4L' ejy;
(2013 _9_2.4 27) 1434 ,D1.4..a.4.j x018 _)1_7
1436 j_9`2?1,..5.L4..?.. .)..)1 11 2.15.40 feL:éj LeLL3
(2015.1.J.Là 20)
y24_95.1.1r411_9
5 Lc LeLc. J
(1978 L5L4 9) 1398 ëÿ21L5JL.4..?.
"‘41;-1_,L11
c4.à12‘J.4 2415-4 -èt4 24.2,_£1.1
P-5-> t_9•+9,z Ù15 ,51) ,‘11, 3i
2491.,A aiLs, 11
5;,;; 2441„)4.11 Ly.,l.:‘'Ut
9i 2t...,l5-2,011.). 3-;
::1«:‘-.11 I ,- „)L,
40 e,..)L1.1
j91 -1-1-11iLeil cul C4.4'J
21;'!t;'311 Ù-e• LY?1.9-1:1 LP3
LIA (:)0 13 ;.al fc141 JL24‘.1.1 Ly.LZ.t9_1
J31-mal
I 44-0 j.44)1
41 ;..)L1.1
41.91-1-7-11 jL~Zjl e•L4. 21.9 21i-3131
;1÷, 21.5,14.1.1 1,..1>3.11
%7t1 U L;t,9_11
42 i;.51..1.1
4.11.e.ti 0: 0.5 .teli J. Lye5_£À1 j_9:aL;t-,331 f3_5.4
LL14 LO JS
LAI
43
ca,_£.2,, 45:13 j91-L7_11 ,) 4)-
45t L41 j1.).)1.43L.4..J1 I cys.
•&144,-11 L:y4 .a!,*4;-,_9 4.9
iL Vii»
(2015 28) 1436 zJ13.114 - 6399 7840Jas-
•r.4C‘:J. ,),Là ;Le. 0., /e9»
24.310.1'2i3 0.1L4s»
'11-4..c»
241124.'k3 .)..CL4 6Lit.ea
L
rZ,LL4j»
J~ijÎ I»
(,,,L141»
• 4.41 el
,1,),.!11 )1..L11,:bLt1e>LL4 0.1Lot •»
ULULA 0.1L4,e •»
45. •»
vc,,w t1I .4e..112LtIcLaA2t.14.c .»
t •L§..1.11,:ye2LedeLii-412t11.4.c .»
1436 ....11 L53 3 j
(2015_7 47! 17)
:
L1311;31.Li
I j1.4.1,31,:y.<1 2 II) 11_,;‘1
fit.à j..1.4.a.111.59.351 j1-2.j.1
jà3_2_33 (1959 2)
(12) ëliut .41 JI L J,l - (j3"21 .; .j.jui.11) 1
..t_n_e_c (13)3J-.;‘c. t 4.;14j (62) :;4'23»
(8) cjl.4.`i3»
•,21..4...11,:_',424 4,1.,L<S3-1....ti- 2
: l 71-7-11 L''Jtelc,L'ab>
:e..4.b:J*4,1. I k. - ù1.5.1a*.i - 4.?. :4:4»
â,'23,.&4
ë,zÎ III je »
I »
(0‘t ))
7841 (2015 0 28) 1436 4izJl9.i 14 - 6399
r4;13 e k.d4LA - cui.au 241%19»
,ùL;131.
t J51.44L.y:1- j.;j2t_11_,£.»
Lt4
e 4:).>i 19 - fre! o K 24:4»
11.`Lf2.9.)-a» le!.41< re`-!Jil>>
4231j..11-L.,,11.41»
Lfre_9..7145. 2the.r. • »
•»
')S'>19•41üL L L24 4JLoc •»
t
C.)3÷2.114.,
`1-(4- 1t 21-2'4
r.:141))
Zt..2Là
.4,11
: 4%1' I ‘5J1.3 - U I.J.t l â ke"219>>
2t.e..11 24.'4 ,LebiS1 45.513 r u4i»
-..t..,.)..?.J1 4:9 )2U.i 45.4.41_5•1-121,»),9 LI
21L .)1,).31
.(2015 7.47!., 23) 1436 a..../1L,53 9 j-In4)4
4_1•11 : e.L,L41
L, 4.49
(2015 28) 14367:1_3.13.i 14 - 6399 J.A.C.. .44.4-‘,011 7842
J..)1-4.0 2538.15 foïj j.3.1
(.51.x.t}41J-Le (2015949.. 10) 1436 jL,c 4j vo 23
E33 L.?•>e I CIL. &P.941.11
..4rt.4.? 4+i-1).0
.2016/2015
,21÷4. 541 Ù33_,.J13 j3
iJLAJI 1.13.50 (o.9,
2-11..L?1, (2013 45.1.41 2) 1434 3,.›.>S1 c.).4 21
15 '213 :41:,«Ii.111, L41j..1_11_9,:,1e1,_»-
L41
2016/2015 2131.?_.11 2t÷fli_à_11 L..1j-1113 IÇ.I.).à.iI
: JL:J.
..)1.4à.à.'2119 _) 1.9 ke.
(2015 (.5 1.4 20) 1436 (;)1+.1.24., jJ..b1..$3 1664.15 (a..)
z9_1_911 43_4.1 4;11 ..à1.bl.(,.,Lt1
.31,-,74'à113 JIen J1_ii*
L45 24.c. 0.511.1 117.97 rdj
41.4 2.4 't3 4 4).‘i»,3
1425 18 j.)..)Le‘11 2.00.368 r.9, L.51-e.9
41.1 17.97 t,-.J .1.t_LW. (2004 7)
41.4 2.4 i;.3l.1.1L+.‘,., '23 4
(si
:
j_11;i11_? _)1,_>1.(1
.(2015 451-4 20) 1436 (.54.2_21
Lss23.. :
7843 Zt..!..4....u."11 ô .t.à..).3.t (2015 28) 1436 ZL.,,...x113:114 - 6399 3.1t
.4.4.44)1.41»
2t+31111S..)L.I.1
JL9 J-!..).9 LI!
4.5 lira L e.4
LLL4 4 W I9 .4:01 jJI
.(2015)1,17!“, 11) 1436L.L...«.i21 L5.:5,:y.o 26 j
.,:.)1J-ts"..: 441
;.L.•14 4_,J3
le; tl
Lo4.4.../..ul (2015 21) 1436 4 jj.bL4.02733.15 ça,
1416 ‘...).4 20 j j.1.4.e...t1 2797.95 rilij j1j.à.11
:;.116::à1à1.<.24,-1 (1995 j!...z.4.314)
c".4 'a 4 t tl 45iLo..t.4 u4.14,4
.kpLoJal
j.laS I c.).!.3.5.J3 JL,L.11 I •711 .)..,_33 tUlc'D
1416 ,-.›.41 20 j..)L,c_11 2797.95 io.3j ei$J1
(1995 14)
LcS 4 o1,..t1 45iLo-t-4
‘to t o77
•711.»).9 )/L 1-.1.9
(D4...Q-41 1.4 .L,5dc.3.11 ,..).44.1.1 45:1J
II &,..)1!;;L,1
..2015 451.4 28
Lo _)J.3
4,JJ )1.).,à_11 c).4 ,1911 j1.111
1416 (:".4 20 j )J1.,,,L11 2797.95 rd.)
: (1995 _7,4k9:., 14)
1436 E,..u.à.'51 ‘5.41 26 j J.11.-§e, 2.15.545 çoij
(>4 s ja s (:).1'4 (2015 j!ol!,, 11)
>1..4.a..11 2.97.777 id.) :).L.1.1.1 .t.—; tl
(...) 44 (1997 9) 1418 3.)...i•SI ,5-11.4...?. 6
.4UiLL.L41 "I L L Led:1:dij ZULtil
;,* J3-db LOI
4.1.19 cbj-i.111-4.1
U
441.1.1t5t? :...4.1.,_71.17 81 rd) utc. ebq
1.81.254 fo.ii
t (1982 ,51..41 6) 1402 j c).411
jLt..4 ',.§.1.2.1.L* I 78.00 fd..) uLc3
1423 (:)..4 25 _)11. 1.02.297 rdj L*1.4_11
..3_91_4.5. (2002 3)
1403 w j 2 0: 2.82.382 rcjj (A9-...,j1,1
oyLcÎ 4_!,31 )L41.17.81 ~j v9iL J1 j+.!L.:‘,.. (1983 j.,.)...:116)
J.A,,n_11 2.97.777 foi cLc.. tUle'211
‘..JU4-• (1997 .y3.151 9) 1418 i's.)_.;SI jcL41-?.. 6
r(14> 229i
1:4J 245,14 tyi_(3
:
0.-Lb)1 21*1-'‘.01 L5-4 C)31!
-.4414 âc9j:t1.1 ili‹.co 500 ÎL.)..4 j1.1.5.2b 15
1418 S,. l ,5,11_4- 6 j,),*,,e,112.97.777 IO9j oxc i 4,11 jL:s11
,jtllo.aJl~o~iJLa~9~d :119. (1997 9)
4,421.133 10j1,l 1 ià
(2015 0•,28) 1436 "‘)...?...,..1193 14 - 6399 Ja.c. 7844
LjJL3LS X11 üL L JI 21_431i ‘41,1 US' J lti - L.)11,1»
0.,)L.4.&11 u.‘,..u41 .11t,_9_11 45j
21.e. 4 60 1 6 . 8 9 rzi I &,3 L 11
_91 j 2t_41-U Lt,j4JL5-41 ôJt.(-4?»
: I glas F,J 42. ji»
«
« - Diploma of master architect, in speciality architecture of
«buildings and constructions, délivré par kharkiv national
« university of civil engineering and architecture, Ukraine
« le 30 juin 2014, assorti du diploma of bachelor of
« architecture délivré par la même université,
« le 1" février 2013.»
L5L1.1
ti.b)_.1.?..)1_>.a.!'
.(2015 .3÷1_9.. 21) 1436 J19_.2., 4 j
3083.15 r19 )
1.1.4,11 3704 .3 ( 2015 3.+!9„) 27) 1436 J13.2,,. 10
45)Le.-+L.4 J.41.11 45. ).2bl.L11
0.à-4.e, 2013 ,5La 29 .4j„..à..112t.e.3......t1
L.),,LZ11 tIL,à*It.? -L.„-41 j_91,5.:,) 45) -4
661
I 4,1.1LAS J cz -
21!1(,-,_11 0.-01''t•I 45. j1-46616-4
,gin 60 1 6 . 8 9 rd c.)9.;1.2L.11 L.)-4 0.,,q1 *i>..)111 û LcrM )L,L1,1»
J L_).315-4i
:14.51-11-3 3i»
«- Diploma of master architect, in speciality architecture of
«buildings and constructions, délivré par kharkiv national
«university of civil engineering and architecture, Ukraine
«le 30juin 2014, assorti du diplomaof bachelor of architecture
« délivré par la même université - ler février 2013.»
4„,. al I
.0.!4 ji.).a.qi ut,„
.(2015 3;4 21) 1436 4 jJoLJJ1. ly>3
LaeiP
)1011 Le4a.11 X119 411..t.11 r+.1e.:01
.m..o.:L (2015 3...4.9.?. 21) 1436 J1j...1 4 jjJl..4.0 2734.15 idj
1416 L5J1..c-i• cj.4 20 j jà1.41.11 2797.95 rjj j1j.à.11
(1995 14)
0.41.104.11 k...j-t.1 I ,:y.4 â o t ' " lI ‘.5.)1-41.-X4 ..L.Lt3
r., I •
JLIJI ro .1.';11y_39
1416 20 j J.,14.._11 2797.95 fz_à.
LJ"..3j-{r442.LJ.L.,L3,5:,..1- 1 (1995 14)
_à»._3 La ,:a..%)Lo_til 21A.9.11 2L.,).11,1 21-01.664/1 45. LZ6-16.0
4-4-&-0 .;
9JI‘15C ,31-Lcic j14 •711 L>A1
2t.4..1 4s:Li_11 Ly‘LI..11 45:J tt!m.L“, I -LL:13
jJLc 3084.15 rz,.:4,) 2t.”5._%.11 cbt-11 atAUI
3705 .3 ..L.0 ( 2015 3+13_2 15) 1436 cy.4 28
j
j-3.3 J.ALz11 L.+1.
2012 cyz 0.ot 04
Ly. U.11 tl1,7,14 ;;L?...)1,..11.1 Ls Zt
44.5,9 j.?. 7lA d I;; ï .v
1•11 q,ctG,sll JJI i;j1,t 7,1u_2_13
2015 L.,...)L4 19 _.) .1. q ô a t I
: Lsl, L4 j).3
*
I j_911 ôJLLI 4p.1.11 (z..013
1416 20 j )..)1.,m_11 2797.95 rz.i.)
: (1995 14)
7845 â 911 ..1.?.1 I (2015 28) 1436 *à_.;,-,_113.i 14 - 6399 .)..L<
j jJl+c, 3089.15 (oi) 2L435.x11 Ç.L.2.11
3710 ( 2015 15) 1436 ù.41 28
j-L1 JLx31
"a-à)t-4-71-U.9 214-41 2L.2_4LxJ1 2t-01.4-41 J1-4-11.1j
ùi .2013 3+1:3127 .1<)1.3
kJ cCe L£11 t11.-,;; I kfj 2L.“, 45,)
4-4- 0 J.X.?"
*
*
j 3090.15 (°i)k4,_g_<,z11 ù1,0
3711 ( 2015 3..?,13„? 15 ) 1436 ùl..,.a.4) c).4 28
(0-L4-4 4.5 ZLI4Lx.11 u..4)L9 Ly 41_4+24' 11
.2014 9=33_110 4.,)1..4..x.1.12L..4.4121A91121-“,),..LI.1
tlt-,;; IL? ..a.,)L4_2,11;;1_,.4.J.:‘41j..91).-ji 45)L4-2..4
2t_b-L4.? ai LycL£11
*
j 3085.15 (oi)2L4,5‹..z11 Ç21_2_11
3706 ( 2015 9119115) 1436 ùL4.4) ,)-0 28
,5)1_4-2-4 5. c21)..S1
.2014 »,)7<131
t_14-,A.14 k?)L42.11:L....41,331):;9 45.)1-4-2_4 c4-u..4r4 2I° jc,__.ti vl
._tet)31 Q11rLQJ 415_4 1;;;•.„.,, An LynL.xJI
)J1..4‘2 3086.15 (oi) ào9Sx1J i21_2_11 1)..a.4*
3707 Lc >y ( 2015 9113.,?15) 1436 ùL,àoj ,)-0 28
folm‘.41 jU-t-o 1.3.4,11 211.4Lx.11 ,391-‘4
1.;12,11 j_LIJ
45_)L4-t.4 .2009 X93 24 ..)L7..?
-4) 211,17 21A cc U.11 14 .&.iit,4a_t.1 j_31_3 3
*
*
j )..5L,42 3091.15 fd) ))11-4-
( 2015_9,427)1436 10
Û»,4 141,.. 4 45)1_4_2_4 „..)-4-4. 2L13-L11 r23.1..LI al4Lz..11 j
- ZL!.)1_4.21.1.1 21_...,..12.41 4.1221 *, ?11.-,,9_11
j91)2i3 45)L4.2L4 ,•ji .2011 ‘).4)L4 17 jLÿ
2t1 ;; 7,v4 ;1A1.- t 11,7,14 2u)L4-2_1.14,,,41
*
j 3087.15 (2:4)
3708 .5...LC wï Lyt:-;• ( 2015 9.4 13) 1436 c)1.4.à.4)C).4 26
4.5 Ç39.1.!-L1 ;a1.4LzJI
.2014 2 _il.L..1c1J)11.,
3. L ) !
*
j 3092.15 (oi) â49S.x.LI Ç.L.2_11 ùti0ÿtl 1)1.4
3713 J? ,11 ( 2015 3÷.1_5. 27 ) 1436 J13-4,1 10
PL`-4 4.5 j1.4-1e-4 ià3.4 -L.1
Ludi."-è - L.? 21.?)JL. ,L1.4 1.t
Q.u..LLJt 4.5jL4-2L4 (Di .2013 3.419_1 12
21;, t11,;;14
j )..11.,42 3088.15 (oi)2L43.5.zi1
3709 ( 2015 91I9? 13) 1436 ÙL,.._4)(:)-426
r2.1.,..u-4 45. 2LL4Lx.11
.2014)..4.4.; 21
t11.-,i; IL? ...!)1-4.2_1.1 .&,...41,131:›2;3 ,5)1_4_,L4 a Al.,
"a-1111.44. tA 21A5,-,! LZ.1i
(2015,±..!. 28) 1436 14 - 6399 .E *,t+.4-‘,011 3...u.).31I 7846
tJ.51,1 ut.c3
Ù.z, 230351 109, A-1.13
J1‘ 0.4.Cg-T 4..+è 21-471:3 «ALMADAR NOOR»
2t..,a_.;•.)
:~1, LQ
j )J1.4.e, 3093.15 1e..i3 0..43_(x.0
3714 ( 2015 Ly. ~i 12) 1436 J13..i1 0 26
J1_33 it
.2000 34,3 - j1.4.n:rD3
LyeL£11 t11,-.;4 tlq J315.?3 4.5iLg-x.41
*
._)).11.1 1:kr: 2t:11-X11,1 Là-11 0ù1 0 3.111 1-4g' 2338441 foij
E,J1.1.1
413.4 LSI! Lx.1.13 2Là. I t11..-,
)-44, ,5,111),)4. I lita j
.(2014 +..)22) 1436111.0 29 j,:yz
<:P
*
.-à.i.ee../1
.i.5./U .4.-.-.
k.+1.+.11i4-...-i-IL!
à.....'51-all cj,+.•:,
1118,
itleu,:s11
à.p.I.,.231,,.+1..e.
c.,1}1.11, ilp-Sull
4.4.4.../.11...,11
4...i.,11,..4c 4.ek11
: c...11.5.4 11.51,1'1,
X= 223275,42 ,«AL MADAR NOOR”
v3al. i
2'l.,,_.112400
u„..14450
Y = 349284,15 ,:,..,,3 .1_, 2..;j
r.„..1
--a.à......,. .4 .i i.)I..o.e
.J1,151 .7 cii
2010/12/12 2339441
,LL,11
j..1..4.0 3094.15 rd,)
3715 ..),Le. 2015 Ly4.1e....v..e.i 12 ) 1436 J13._.1
(°
i,„„ ù19..4.b.„
.2014 .5.4. 8 _)l.7q 1,1.04
j31j..13 SjLza-a
211,,i
jàLee 1121.15 rz4) kcià-k.‘41.4-,).4c....., kyr?. j13.5
41e> (2014 22) 1436 ,:).4 29
4 7,1,e4,..» 4.113
(1951 16) 1370
45 4-00 7.;.9
1377,1311,5A0-?.,›424j3112.57.164710.3
1 1 ~l~iL Lt199 bau ( 1957 17)
(1951 16) 1370 w, 9 oU.c.1444 jL",..11
Jr.
L:501 j13.2zSt., 1_3 .14_421 cic
ço_.,1241,:yr.
369.02 109, ÙJL413 . -9lICI-113 D.)41113 . -CAI 4,-,11 )..1,33.)1 „).1c.3
20,1..,11 (2002 j..)1_45) 1422 4.?—,r..n L53 ù.020
7847 -.4+4.011 Lip.311 (2015 7:t 28) 1436 àxz1195 14 - 6399
(2014.58) c...).4 15 jj.bL,.a, 1122.15 e.i33..e..31-31.:i - j13.1
.5!)..W 1_9
L;4'51.)° `t-e 13
„ `44.14t,i3 Log. (1951 16) 1370 j 9 4:9 JJLal-!
eu-o44,331,24j3,, 01
L3)-21 (1951 21) 1370 (:).4 14 j J.
(2002 u..)Lee 5) 1422 2L?..x.11,53 &‘) 20 j j.11 369.02 edi 2til.1.313 113 j.g.3
3. 29
‘:›4 2L0 j44.51 I t.11.,,312t.! 11 .&?j...!..al
..)_.>'41 1.5_k).1.1,19i.11,j 441 US
: .4e4. L4).)i
J.9`211
21.4.c._;-_, 16 LA LJI Lr2,-4.;
8 cc3 ;1.1 ,;,1.1A.i2—..11 „ »1,11 j •!.• U ji.,U1 :9.11.1 L.1311
. (1 951 16) 1370 j 9 j 4+.11 32 3
2t..41.111;..)111
a.;0 je4. Ctg. jf).? Lia 13 'ai t t 71 I I L.4 1.45q.
.(2014 7a-••2à 8) 1436 15 j
(2015 y 28) 1436 4.?„,r..313 14 - 6399.5.u. .4+4,0.11 -Là.).311 7848
‘5.5l.».t1 j G2.U.ee.41 ca.?
Pleal tijti um.)...Lill tejti
3.4* às61-
:I.AJII ,3S JA 41.1jill
4..dakyll
tii...ill
;1.1....ti ‘.124.41 :1...alj ti j ei. j
64i-11i
Ltà,)11
,..e
•
141:4-456.11 4414
kS_).1
02/07/2017 02/07/2014 LIA e 1800 X=166028,10 ''';'4A1 2 SELNITE ART 1838521 1
e 400 Y=099579,10
IMPORT-EXPORT
:S,)21
02/07/2017 02/07/2014 L:i_r1 e 5800 X=166028,10 '''.'-e" 2 SELNITE ART 1838522 2
++."4 e 400 Y=099579,10
IMPORT-EXPORT
1Sj....t
02/07/2017 02/07/2014 LIA e 5800 X=166028,10 '''''-°441 2 SELNITE ART 1838523 3
JUIe 3600 Y=099579,10
IMPORT-EXPORT
02/07/2017 02/07/2014 3,yle 1480 X=159931,58 „0-1) 2 4=..,é. 4.3.3.?..1 1838524 4
,-.-i."4 e 1320 Y=442773,41
02/07/2017 02/07/2014 ‘,1j. e 737
JI-4L' e 665
X=159931,58
Y=442773,41
4715) 2 4F.111 .1.?c- L.i.>1 1838525
5
02/07/2017 02/07/2014 3...›•1e 1500 X=093762,90 ..»..,:i 2 BATIACTU 1838526 6
(.31.1e 0 Y=071974,91
jaSI,Y.
18/09/2017 18/09/2014 ,-,,. e 4200 X=291088,27 LIA 2 -05,1....-. j•i 1838527 7
‘,...e.4 e 4670 Y=149946,23
18/09/2017 18/09/2014 LIA e 1300 X=286799,29 ...&fi 2 L'.›.4.4.L.5„,la(..31...› 1838528 8
4,-,.1.4 e 700 Y=206901,16
18/09/2017 18/09/2014 ..9_>•1 e 830
Jua e 3270
X=277338,12
Y=194559,78
,),1„. 2 ‘,J>?--,-. L.1'9Lii! 1838529
9
7849
(2015 28) 1436 àJl 93 14 - 6399
24/09/2017 24/09/2014 +1,)k• e 1800 X=265201,10 :J•144 3 ,1,,.., ,i.».... 1838530 1b
(.31.:', e 3000 Y=071354,20 L11-i9 ià
24/09/2017 24/09/2014 Li>t e 2200 X=265201,10 i.)1.4.3 3 à.,,, ,j).... 1838531 11
J-42, e 2000 Y=071354,20 Ckià
24/09/2017 24/09/2014 yje e 4900 X=265201,10 ‘...)1.114 3 .1.,,... ,.i. 1838532 12
(.31..-1 e 1200 Y=071354,20 Lilkil
:t.S.).1
24/09/2017 24/09/2014 (3).1e 180 X=320101,20 c."JU-..1 2 SECMAT 1838533 13
L.,34 e 860 Y=120090,85
24/09/2017 24/09/2014 3.).1e 2250 X=280034,49 _y.JS:4 2 eUe(:)...1-* 4,1-4-.1 1838534 14
.-,J,34 e 4900 Y=202617,13
24/09/2017 24/09/2014 L.-1..)e• e 3850 X=280034,49 _):,.)gi 2 este-:2-* 40-.'4 1838535 15
yià...,e 750 Y=202617,13
24/09/2017 24/09/2014 ‘1)b, e 4600 X=328141,26 'c-ill...1 2 STRATEGIE 1838536 16
Ju.1'e 850 Y=119728,15
DIVERS
7850E,-Là.).3J1(2015 28) 1436 4uJl9j 14 - 6399 J..LG
L c...à.à*,. (2014 8) 1436).4.0 V.o 15 j 1123.15 -
«EVAC» cj.11.x.11c).c
2I-e- 4P-5
`zi9 a 4.1.p71.3 _à*9 US' ro.-?-1*, ‘..)-mq (1951 j.,i.1116) 1370 9 cLc. Ç.1.4
4..:La 55 JI 45 J9 ,ail
(1957 17) 1377 j_911 24 4t)A,c,_11 2.57.1647 rd cz9
mil(1951 J..,_,.?116) 1370 9
cm_.;-)5 .1.41,3' 'D Jr. Il
91 (z._?.1.11.1 vr
(2002 u..)L4 5) 1422 :a_......,c11 L5S cy.020 û J.)1..,a,.11369.02 J Ulla...11_9 ôJ4111_92i.c1.‘ JIJi c1c.9
‘1 211^ 11 ~yc 9c
„>71,, «EVAC» 2ti 1,-,112t_..112t..,_)÷.LI, I „5-1_12t..c...).1.1
L13
J.X.1.1.t 4.9 ,:_)13'.-Lx1,I 1838273 5 1838272 ri) c).e 4
21÷.;LI..11 .C.3L1.1
21!.. je)-4,-!Ù.1-2-1J9tilte"11
.(2014 8) 1436 ,_:›4 15,j
ùàLxi...t1 11 9
.1..,fi I t il.:1 0....L-.'1.11I'Jjb
.g).0 1.1./...2.1
k+,....L11.!k.,...i.).11 k.,31.11j5y3 -&1..>:',-11 --,i2‘...11 keis)Ik,...,-1.,,,a_, ,,..c.Le ,L-141.4.a.ij ej, ,_«ci,UI ej,
é.,a1A11
,_,,i. 4850e X = 307430.42
2018 7,51.4 2011 J1.4 6 .z,L4.., 2 «EVAC» .7t.51,..4 1838272 1
,à,.:t.J. ,.., 140 Y = 112024.80
,.,_,..e. c 4600 X = 307430.42
2
2018 7,51.4 2011 ,51.4 6 .,:_d..1..4 2 “EVAC»74...5...1 1838273
„,,....._?. c 6600 Y = 112024.80
7851 4.4,4)1 ie.u,.311 (2015 w 28) 1436 ;à_.7-,..1133 14 - 6399 3-u.
(2014)*.o..i.qà 8) 1436. s j.o 15 jJ..1L+.0 1124.15 foi,' 431.1 - ».4.4
,:_,15)..4J. I c'e..4
"Le-
'29 4 o.; (1951 J.1_)...,116) 1370 9 j
42,4 55 J145 j3,,,A
-Le.1.99 (1957 0-2.5 17) 1377 ,191,5.)L4..?. ,:).<1 24 j j..51..,,D31 2.57.1647 roi, 43
J9.1...‘11.• 1(1951 j i 16 ) 1370 9
'‘L,L.41;.!—D3
f4_,,12,11
(2002 5) 1422 â2.eJl „53 v0 20 j I 3 2t_cl v,t1 "..133 )1Ji j.c.9
•
.a .4 4114 c>4 tO, à 1 .-,I:1L,11 L5l£._9
JUL-‘..
1
».,11.114, (14) 4 S..).1 I iôa L4J z:‘ `
52 3 47 Lyc3
.(1951 16) 1370 9 4.9.J.LA-11
;..)111
.1,..s.:131.3.1.1 I j.à j4SL41.1 L2.11,9431,2J1t11,;;145.e.11)...4.1 JI
.(2014 ,-“2.18) 1436 (.:}4 15 j .)y9
(2015 28) 1436 :t.?..›...11 35 14 - 6399 -)
E,..u.e...11 7852
.1t LJ kXrd
stteil tr-liti u4.Vty i:, aie j.311 61...da Lià) 4e....41 JIsà%102 141 Li%jtek) ) I-) ete—ijil
07/11/2017 08/11/2013 ‘::L.L- 2 SNARIMA 1838004 183370 1
07/11/2017 08/11/2013 ‘'-'4-, 2
ZS_>1
SNARIMA 1838005 183371 2
07/11/2017 08/11/2013 ‘:-L.L-
4)9
2
ks
SNARIMA 1838006 183372 3
07/11/2017 08/11/2013 ,:à+- 2
lis _A
SNARIMA 1838007 183373 4
r
07/11/2017 08/11/2013 c-L.L- 2
ksj..1
SNARIMA 1838008 183374 5
.LL.6.).?
07/11/2017 08/11/2013 viç! 2 kil--Ç-1:'+'»es411. ->e 1838015 183375 6
07/11/2017 08/11/2013 Ll'i:e4.°I 2 °J"--1;4÷-11.1-41 :L5)..1 1838016 183376 7
07/11/2017 08/11/2013 L:'il:,:9. 2 .4.51"5"1.411'911 '`. .›111 1838017 183377 8
07/11/2017 08/11/2013 viS) 2 'L'il -(-14.4z-41 1.'s.)1.1 1838018 183378 9
07/11/2017 08/11/2013 4q3S) 2 ii.eLLI:;,-..t11.-.1 .;..5.)-2 1838019 183379 10
07/11/2017 08/11/2013 vls) 2 .4iL5u3 ;41"a-41 '''‘.›.1 1838020 183380 11
07/11/2017 08/11/2013 -»'-'1 3
'i.s...›.1
SALIMAR 1838022 183381 12
11/12/2017 12/12/2013
ti£1.).•
L:5._A 2
àS.›.1
REMINEX 1838028 183382 13
11/12/2017 12/12/2013
ILA_rà
L3_ 2
:1/4.S. j..1
REMINEX 1838029 183383 14
7853 (2015 28) 1436..1133 14 - 6399 J.A.S-
(2014j*o..i.4./.Aà 8) 1436_,I.we 15 4.b.51.4e, 1125.15 rjj_19..%.11-4,31.1* - .51 .4 jIg.1».1.3
kg1-44S...4.4.1;t+)..L.1.1.14S).2d01E,..1.1LLt
•'; 4.1i3
45 LA+, '2L9 4c>.‘»3 7';_5 (1951 J..1_,.116) 1370 9 j .j..t1,31,..51.r.
4:4 55
(1957 j.4 , 1J 17)1377 ,13 1 L5.)1..4..? ‘:›424 ..)..)L,,112.57.1647 IO9j ...,.._)11,1.e.3
j X11,3 *t÷a.1.1 .L§1..11..i (1951 16) 1370 9 oUel
jOIJLi....1`214 u.Lc. ;;U3;,11
21, Lyb..3..L7,1 (2002 5) 1422 4.3..._11 „53 cyz 20 j J.1.4..c.11369.02 rzLé..),,i..L9,113 .itillm.11 3 3 j.c.3
P2(3
e714 3 L4.5.-,4-1 24; -.1.x.1.1 21.4 1_4.? I14..23.t..11 j 11 ke.4.1 ,II-,tI ule3
L.),..;.)
LÉ41-4 -))i
L131 E,,51.1.1
.D.1.-LX113 (5) Leb....1.e. JULUSI 4 LLI. .S3L4S-mLI
214.)12j1 &..)111
JI 3Q:.4 '4)31ï'-u)-e-? _))j2-L' jet Ç.L,?- L4 3 S3-(-e
.(2014 _7! 8) 1436
Pteeil tr-i» se4all te jti u.m.y.à.111 t..) J1.1 %.4>111 6.11.4k11
1 ;Lai.' mi,„j j , „
‘ 11à..)411 (.1..)'(„Nii....eil
16/05/2018 17/05/2014 17/05/2006 ,els) 2 -À-.g..-411 :s_rth 183199 1
i,_,L1...1
16/05/2018 17/05/2014 17/05/2006 els) 2 :À-..111.-.11 ;ksrlb 183204 2
16/05/2018 17/05/2014 17/05/2006 vIgl 2 k..13-1.-41ksrlaq 183205 3
kit -<-1
16/05/2018 17/05/2014 17/05/2006 ,?! 2 Z..111.-4.1:%•_)-liq 183206 4
16/05/2018 17/05/2014 17/05/2006 ,..,1! 2 Z..1112-431;s_A
iil .x..3
183207 5
ZI+4..4j.i I L.1.9.e.11 7854(2015 m7! 28) 14 - 6399
1.4:03.e (2015)..à. 20) 1436 ().4 28 0: _)à 1+0 1129.15 laj_j_9.x11- L - 013.1»..L4
k.4.L0.5.1 244: J.241 k5j-411 b.u La1L>,.o..L14 ji.11 41a.
4u-4 553 45
4 m.; ..t-c13.3 ( 1957 17) 1377 „131 ,:y3 24 49. J.IL,m_11 2.57.1647 roi..)
21-4.ct-£11 (1951 16) 1370 L,-.?-_) 9 ..)1.4 oy1cÎ 44 J1...12111
L5;.11 juL.214 u-,11
ro..?. LUI
(2002 Ly.,iL4 5) 1422 21.3.›.31,5,S Ù..,3 20 j j,I,a11 369.02 rj ;tiL1a.113 13 ;Le.11,... j1).3
Il
,:›42014).J3.1S 124 jbq 18238 td...) ,LL>i. I19 1 j4 (:),1413 Lelec
jUit.:,..• 2L4 ) 2t.,42,_;) 4_t ;1-4714 L.J..o.S.124:,.ix1.1
D.)LU
3./à 145 1838088 raâj âleal j-L113
L5-xl-U J3-4,11
41,1 9 21.; j,,_CLI.1 jet ÙJL.I.L9
.(2015 ).1....y 20) 1436 L131_.»)c..›.4 28 j j4S-1 ji_>3
*
1838088 1 J.9...L.1.
21-#43-''.)LI!
!'ç1).4
...-....-14isrti -4-L»:. ,.-,..1-K, ,...4-‘ ,..13.....11 11.:
à...U.11,:,...»..i "46.....,.*J I —2a.,...11 ""'-s'-‘rn fjJ;Le ,I.Aii Lé.-:,j-n ',-!...1-4...9 ;1-.......).H
Li..,..4 e 3100 X=215397,00 ',..+,Si.)-• it,,1.1.1.11'zi5j4.0
2 2007/10/24 1838088
'>11,...1. e 7400 Y= 127079,10 ,,,,,-' k...,L.SJ
7855 (2015 28) 1436 ;L.,uJ1_9 14 - 6399 tc
(2015_,..à.1.4. 20) 1436 L.tgelt.e.à,3 ,j.4 28 j_)..)1..4c. 1130.15 143j 3.3-ce.11- -,.oa y.113.1
«AMENSIF MANAJIM» n55j.w L.1`)LÀ.1,>4j...L11.3
J13
`23 j ,r,.?-1; ,lt ,...).?._;116) 1370 9 j
cu.,z 55_945 c_111,--,AII
( 1957 17) 1377 j9(1,s.5l.4..?- ,:›4 24 0: J..51_,a.11 2.57.1647 rz...é.) c3_,11.1 c1.c.9
L.51-c ( 1951 16) 1370 9 ,j1..ze c.Uzi .1 I
j3 •,_:i1.41.5i.t21_9,:bljL:4%/1,_,Lc2t.?_, —II
,13'1
(2002 j1.4 5 ) 1422 4_.,..x.11,53 C...}.41 20 0: JJ1.4.c..11369.02 J 2til.L113 ô,Lz.Jl92t.r.1.4.c.11 „4.3
Lya?
2014,
..2,2‘q
123 .)1_718237 fdi -‘_L,_>_:,.j.....,41_9,;,'S-1)..4.? ,:i LLI.likille..11t1I,à.
4+à4 07L4 «AMENSIF c..›.4
44-2
û J A7:....t_z4 3-A L.Q.5 1838086 fe..ij J.J13
•J13-I•114:I J9-1-3J1
24)1.1_11
.à ;4 J-4,4 45. .111 Ly1S1).4.
.(2015 ...).2.L4 20) 1436 c).4 28 j
Ji .1 j) 1838086 idj â.le.1.14.1a.J1
kee
-ii-.
;LoUs-11,;*i...3 Iitic.o.£.11 ,..à..;...4.11 ;t4c....).11;4›.1.,.0
J.3-4%-›-H _)t:'.
k.....-..,11
.4.-:,-).11 rjj
à.. .t...11
L9j.,r 1050
"il.....4 .3800
X = 212840,95
Y=453213,85
.;1.4;o1 2
AMENSIF»k5)...'.
«MANAJIM
2007 "..u.:S1 24 1838086
(2015 28) 1436 ;,1..?-,J1.3.i 14 - 6399 7856
(2015 „..u1.4 18) 1436 ,j3 71 L5J1.,,,,, ,:).4 27 4.,J.51.4.0 1171.15 ràii _33-kil - Li - Sl, o a. j13..1
«AM ENSI F MANAJIM» 45:..41 Ly4i.t.113 u 141x,
- - L.).1.51).4 J13
tl 4÷.4.4 ‘21_94_,:).yà c ïcL99L4S,n—?-1,4Ii ~ LI~'...}-d-4,q (1951 6) 1 370 t-..-g—?...)9j)JLA11.--à-?.).-24e./1
0..:.4 559 45
.L%-tq ( 1957.)!4 17) 1377 j31 C.›.0 24 j j..)I..,,a11 2.57.1647 (o.k) Ç.3,_>L1 j.c.3
ut.c .4.e)LZ11 (1951 j.?j...:1 16) 1370 L.L?) 9 oUti )1-4.1.1
lj L.5:01 jLi..2.,,t4 . L.<1 I jtt213 •‘,1_*)
I _9'1 fo__•LI.1
(2002 u..,,j1.4 5) 1422 (:).4 20 j j..1..4.n...11 369.02 faii,.5.1-e-1.1_9 0.9LIoJl9 6,LzJl3 21..ct 43
0à?9 J 211-, I .i,11
,.in 2015 ).2.12y. 2 18249 (di 133..1.1 ti cle3
4714 «AMENSIF MANAJIM»
:
y:0 l.4.5 1838100 (tij
1 I
24) 'LOI ;..)1_1,1
1.1LI! "9 21.:4 Lj " Ji
.(2015 u.,,jl..418) 1436 j_91,5,51_4-?- (:),127
u+.c. :
* *
I Lij 1838100 Idj jc—%:‘.?,..§.1x4* I 41=11 jj..1-?•
- - ju.S.
4,...e.,11.j5j.e.4a.e.i
itels1.1...1+....i4
kelle.11,j,....3 kl.......,.:,J1 ....ei..4J1
•,.1-....
k..i-_,-H ',-!-+L.4,9
01-,..le....c.11.,Li
',1-.....)â
4."--4•i-li Pi.)
Li y:, r 1050
YLe-le 7800
X=212840,95
Y=453213,85
.i1-..W ,oiliJI
ks:.,
“AMENSIF
MANA0Me
2008/01/2 1838100
I ZeJ.J.,).3.t (2015 71,7 28) 1436 ;:t..,,,...11.3.114 - 6399 .)
(2015).à1.4 22) 1436_,...3S11+3 j.51.4.3 1126.15 rajj -UW.1 Lp.11;1.4..?, ,j1.3.5».L4
L,40 J-11 Lya..u-. ):i..tI
- I L1.11 24-e- j19
* 3 44.417•;3 ojti.iï 1:43 LAS" (1951 L),..,;116) 1370 9 j
jj 45 Ù.4
( 1957 j!4., 17) 1377 Ly4 24 j )J441,112.57.1647 çzi) c1e.3
ut,.. 4.7 ut.° J..14 2t.,,e,W1 (1951 16) 1370 9 bUci 41)1_411 f41S—,1
jJ1
r:s_.•
(2002 Ly4iL4 5) 1422 2t.11 L.s...) vA 20 J j.l,aJI 369.02 r4ij ô_)4111_9 2t.c.1 j.g.3
Ji
HAMADA MINE- » àSy ,j).1.:).42131821à I
44: t «RALS
W 2
14, j .e1+4 Las 2137803 fdj j9141.,JUL-.4'D
jU LA:4111.4
.(2015,...4122) 1436.,..;•%q
-it,.....I1
ke....i..±.,5_,I.1.-4-Lx: k!-.4.91.-'-l-e. L..4 J9-,...-Hkle.,,J,11 keUx.11,:,,,x3 `4.-kt-n Pi.;11.aell ù 1,;JJI, Iii.,..e.,11 k.....i.,11
Lé,.:. e 12050 2.5,...1 <d-IAMADA
e..,-.-1-1:I 4,I4.11 Mimetine 2007/11/20 2137803
L,:,-,,e 1500 MINERALS»
7857
.0.4.4.440.11 7858(2015:! 28) 1436 4zzJ195 14 - 6399 JUS-
eLi14 22) 1436 j.bLea, 1127.15 la j1j..1
L LULLI(:,..1L.I..1.1 4:).e.
JI9
4_,47938
(1957 17) 1377 J.91,5J1.4..?. U o 24 j 2.57.1647
elLo L4+.,.4. '4 0951 16) 1370 9 bUr.'141J
(2002Ly‘oL4 5) 14222L.,ull L.53 (:).4 20 0:JJ1.4.e,11369.02 j,:)..)L41_92t9lle‘11,93.)4_7_113 j11* ,,Lc3
P23 ,4 I y 4
cc.) j.).a.t.1 I j 4,4 jl.4.1.1 uCue_.ILL; ci.Lit.&1,2).e
3.4 Ltf.L.i.4 4.1e ,:,1! tli.d %LI
L.54.LO
4.:-11 JL41.1 *««*_d5)2‘‘.11.3 Lyè,_&.? c LdJ (24c,_;,.)21) ÙJLAII L>.c.
24_,:1111 -c>.)1..L1
.21 o j 1)11.1 I L4 moï, JoL1JL Ù..)Lx1.13
.(2015 22) 1436 ..›.;.%tl& J 19 1,1.24.).,_>3
7859 ;44...)1 .u.311 (2015 28) 1436 :à..3»..s_11_93 14 - 6399 par
- - U.44, - Là).114.r„, 3U-141_5i I v LIU I ‘:).c.
tlj....eiltejei
eti-III Ji
u..9.Uillttejt.:i
.44:111 J1
a-la-11 ''‘...a.i..all Z....skyll s.t.%1.443
Z...zà.) ti j ibk)
Yelillic.....41
2014.09.26 2007.03.17 `iel-'A u'À-Alij
.4.3e.
2 CTT 2137717 1
2014.09.26 2007.03.17 ''-"
3
L>1.411'
.4.e.«
2 CTT 2137718 2
2013.10.17 2009.10.17 ...t5:1.4. _j11 2 CTT 2137786 3
2013.10.17 2009.10.17 x.)11 2 CTT 2137787 4
2014.01.31 2011.02.01 L.).4 2
Zs,ye,
SMIMTAF
2137912 5
2014.01.31 2011.02.01 ei"u"11-'
Jo 2 •lea-vderIell 2137916 6
2014.01.31 2011.02.01 ‘eiAL)."1-)
1).3..y
2
zsjà
IGA
2137918 7
2014.06.08 2011.06.08 ejA `»"Ii
*°:)a.«,:t
2 (:›.-. e.i.):1.911 2137924 8
2014.03.18 2012.04.04 .4.41,1-,...P 8
%,..s.).1
SMECM
2137944 9
2014.03.18 2012.04.04 Z544. :›11 8
4)41
SMECM
2137945 10
2014.03.18 2012.04.04 ...-.14...31 8
Z.S.)...1
SMECM
2137946 11
2014.03.18 2012.04.04 2(.11.:,..)M 6
ZS j..1
SMECM
2137947 12
2014.09.26 2012.07.20 .2(.:1.!} 2 j'he J-4.31 2137957 13
2014.09.26 2012.07.20 L11.4. ...) 2 S'e JL•il 2137958 14
2014.09.26 2012.07.20 x..11 2 ..)Ae .J-4.;i 2137959 15
2014.09.26 2012.11.28 e ÿ
.y
6 C-J-Jii •Ille ZetAl 2137978 16
2014.09.26 2013.03.12 uml.:S.. 2
Zs,ye,
AL JAWAD FOR
AGRICULTURE
& MINES
2137983 17
2014.09.26 2013.03.12 y:LU 2 .tea.1 4,,...à1,)4>e 2137984 18
2014.09.26 2013.03.12 4e%1L:‘"A:j 2 6:1:9i (:.tee4-.1 2137987 19
2014.09.26 2013.05.23 LyALÇA 6 eili....4A 01.1a..‘,411 2137993 20
2014.09.26 2013.07.09 cs.0 2 (:›-ii- C.1.):1-911 2137995 21
(2015 ,±,-! 28) 14362t..3«...s.1135 14 - 6399 J...LC I 3...u.).e.1I 7860
(2015_,,à11, 22) 1436i...;SIt.?...b LA 1128.15 toii
«UNISALTS» ‘L11
iel-!)121-cr-?- 4,119
4.4t tut.t..13 .99 US. ço__?• oit çoilià (:)...oq (1951 J.,,,.;116) 1370 j 9 ftrcriAll Lii-C et-11
0.1.444 .331324J3.,All
(1957 _7 ,z) —j..) 17) 1377 ,..1311 c.).4 24 j 2.57.1647 çoi
LP`H:L" cle• 21-4`)-9 2)-1.1 24.1_£.11 (1951 J.!..„.?) 16) 1370 9 oUc.i 44
2t_c .„t1 24,j1.;-,143
13i U~LLLI X11
(1951Li.!)qi 21) 1370 Lr‘-?..) (:›4 14,j
(2002 5) 1422 ;a_...11,53 ,:y.o 20 j .).1_,.c..11 369.02 roi, 0.âlle.113 j.?.33 J.
j JULI «UNISALTS» (,),11_,L1.13 ZLè.ln_11 ta" jr.3
'1)41Li.1: L5-é11.1 L.19-1-e
Lo
L43`2t1;..)1.1.1
Lret.o.5 j (07) ...11.+11«UNISALTS» I v c zJl Lyn...;•J .r24-43.
4..L t I 0 . 1t,n 0..TL..1.1
.(1951 1370 9 j jl.4.1.1L_O.._,...4..'11_7 11 -,:).4 32 3 8
,5_111 lie, L çl> Lo 3.31-1-1.13
.(2015.).2.12, 22) 1436 ))_>3
:
* *
- - b 4>114. ùàle.1.1 4:›e. c.L.4;a.›2›1
eleil tij..1 5LA0,4.1ii ti.)t.11 jsj. ZIN ju 61..31 c..,„tm 4....1j s.i.,..1 4....aii el,i
e-cupb
eij
4 :,..ie
"."11 -3')" '''''''LUI! 4.4.61.14
2017.09.25 2014.09.26
e 3566
1" p 6615 Y= 352 744.06
X= 459 099.46
2138059
3 UNISALTS Is..A
1
2017.09.25 2014.09.26
ti..A p 3566
YI-‘,1 p 10615
X= 45§ 099.46
Y= 352 744.06
2138060 2
2017.09.25 2014.09.26
144' e 9570
•it....i. t 11725
X=453 090.80
Y=355 656.00
2138061 3
2017.09.25 2014.09.26 j...a..iti.rti e 9570
Y1_•jo e 15725
X=453 090.80
Y=355 656.00
2138062 4
p
2138063
2014.09.26 2138065
2017.09.25 2014.09.26
tkA 5570
vtAae 15725
X=453 090.80
Y=355 656.00 5
2017.09.25 2014.09.26 's80jeg e 1570
11-.1e 15725
X=453 090.
Y=355 656.00
2138064 6
2017.09.25
teje e 2430
V1_42P e 15725
X=453 090.80
Y=355 656.00 7
7861 .u.).31 I (2015 j±,- 28) 1436 14 - 6399
Le,.b..L.(2015 jt.4 8) 1436 wj ‘:)..a 19 1).51..4, 1695.15 rz..:k) b.t c - ky?. j13.1
ju , ;t. .0.113.-ULLI 1237726 foij
ber -4315,3`1.e j13
4_1.4303 24
t (1951 j«!),:l 21) 1370 cya 14 j)3L,..,..11
(2002 v jl o 5) 1422 2t....x.11,53 20 j LA.11 369.02 ra..è.,) CJJ1-2-1.13 .cULLail3 J4-11' 13 2l-cl",
;'23 (jj tI ;
,:).4 120038/15 raï) •,_-_,>.:;j_.,4413 2015 J1.4 13 ù.aLLI.13 «dlia.11 BIG,;.; t ji1t.a3_U Il lz3
,.4C.
jj.i
2015 j1.48 •,1gL‘, (3) îq, 48 fo.15 - 11;i4,3LILLII Itl Lac tlôa;LàJ~~
IL II j ;:t_› L41 j.;.1,a j ja.1,I lie âxt1.1 Ji-Le j 2018 j La 7 j
1370 wj 9 j jL.,:43' .1 j.wJl j 1x11 Vo 32 3 8 c..)114,-, j Lei-G cc', 31..C11-4
.(1951 Lj.2,y;i 16)
2t+.;12,..11 't;31.1.1
,j,,;;7 I
.(2015 45. La 8) 1436 c..›.a 19 j
*
`4"-e'.,11.3.5.T.-4J":.
à.b.....›.i.11 ,.-à..;...,...11 7t...31WIk,-....1.14 à...Mail ûl.fra.i ît..ttall ..--e1.1.11.1-+! ...4.-,..A ...1-4, 'a-...-'')I PiJ
YU-4 t 3330 Douar X = 176265,50
à_."9.419;31-2 ,..,iLl.11 :e...,....i.J..111-y_c. 1237726
1.,.,1 e 340 B.Moufli Y =156449,98
j.).'0_1.1
(2015 < 28) 14367:4,—,...51 9 i 14 - 6399 7862
(2015 L51.4 8) 1436 ‘:›4 19 j J.51..4.0 1696.15 ça.iji.)..).1..c. -
Lyuilà I 1237708 dj4L4LLJI
ë tic -2t_115..)24?- 4119
lt (1951 16) 1370 j 9 j.).3L,c,-11,-- )...,L11
4i-4 38 J,., 011
1422 zJl ur.s (.:)..41 20 j JJL,c,.11 369.02 fa) *,d8e,_113 Lelr.
ÙL.1,q (2002 y.‘,,)L4 5)
,:.,9J 2015 u.4,JL4 19 jLè 4‘11 cd..)
.1237708 r,....4j,L.z0121.,n>.jel-.4 z_ jan
:
I L:), 38 I 21_>_9.14.1.11237708 ço-ki
.(1951 J.!_> 116) 1370 j9 e't- ‘1 !
2t÷)LI.J1
„5,111 j.).L1.1 s.41-4 I., tl ta,
.(2015 L5L4 8) 1436 L.).4 19 j
`d''-,-;'11 ,..à.1.4c.51 7...U..11 ;4..114 j5,1.1-4-t_
J.J1.3.ii .1.>
7to .1.11
0..4 ,4.211 &.1..,..a.i k4.0-:..)1 ,,,,-La 740-‘,11 ri,
i9-L.'454"' 4,11111
Iii-4.. 7200
%el..4-.1, ,. 3100
X = 244553,23
Y = 248883,26
J-4)14,..15 L.)..il-i 91J-1•? 1237708
7863 j.1 I L.u.3.4 I (2015 28) 1436 ;)...?....,...11.9:514 - 6399
C1-0.) ( 2 0 1 5 L.51.0 8) 1436 4:›0 19 jjà1.4.0 1697.15 ic.4) - 4515'
4.i.L9j 441.1+ ,..4.4‘11 Fe là.1 1237727 fcii
- 4115) 4-e,j13
41.4 303 24
•21!11,11 (1951 j.?)...:121) 1370 L'y314,j J.WAJI )1_›.3._11,1.3
(2002 um)1..4 5) 1422 2t....x.11,53 ,:y.o 20 j .i.l.,,,:,11369.02 raï LX'. 13 .t_è* ILI 13 i...)41-113 2t.t »j3 j1):4
jj tl
,:).4 120039/15 rd j J X13 2015 iL4 13 L IL Il 131c3
4_!'>11 .
:4?-1.1La
,1911S.al
(3) U`i' ëa1 ,L4.-1-?...11
j .c11.1 „5..z11.1 J3.i1 , E3,...Lxi.1 1237727 roi) -;..) 2018 L L 7 j. 4sici.u.. ..9 2015 L5Lo 8
oUti 44-2,4 32 3 8 A11 j 41, i1I
.(1951 J.:!)...:116) 1370 9 j..).1
k+.11.11I
ià oL> 1,4> ;0 45 J1 j-2 11.1ji
. (2 0 1 5 451-4 8) 1436 w, ,so 19 j
;da... ....i.i.....11 .)-11:75./4
à..41.,1.1k....111,1,.
ktUall Ù.1.,,,.3 k..UalI.:U...0...,..+I
.,•->4.4
44.->,,,.0
`4"-''',)-r I P-i.)
;3141 4,01.11
1......,.L., ,s 2490
Li.,.:, e 1400
,..,--, ,.I.1
X = 174546,17
Y = 15823448
+-0-..33‘,41-4-4 1237727
(2015 ..):Lr.7! 28) 1436 14 - 6399 U.G 7864
L41..2.J j1.544
Lye,...11-" 1
2LJLI.13 bel j9
,:rs,i.L.3..L4 &JI-11,4114.4 •• (201594.y. 13) 1436 ‘:)1..ba.4 V.o 25 jJJL.4.o 3051.15 91)à.
;k4U19 ..)1.4.aahl I E391.3.3 eljj I ;a4.9L.,411.1 ..a.à)I à`41 ‘:,)L3111
(1958i..11)..à 24)1377 ,j4.4,' 4 j j..54c.111.58.008 t.,..L1l ule. et-4
,--à.,)..4.11_7 11,:›4 11 Il (1959 4.5.La 5) 1378 J13_21 :.4 26 j j.)Ln..112.59.0200 rdi
4.‘.47.1.3 L4.5 tl2t..,_9L4j112t.pl c..)L.1..11(11..,4 Lod I Le.L.,..SI Ç.
(2015 L.L i 23) 1436 j 4 j 1553.15 ço.è.
21_OLLI3 e.,-,7eD ôJI ..n-ils•L4C,..cSi 24.91 —TU
.2015 3 Li? L-51c9
J.9113..)1.1.1
L.$4. 1-4.5 4.1119 JI s^7.4s21 ;_)ii_9 ‘pilk9-4 et jl 214 4131--"j-1.12Y.)41 i.)4-111 311-4-4
7865 tii (2015 'Y 28) 143621_,u1+ 14 - 6399
: C
' •
el
G C.
': r 1
t
f• 1 Sr%
;,. -;;
re;: .c,;•
-1. V ''-'
V t
`e ek S.
,
6-
. • ÎF sc L ,.
It ,.n
.
. -1_ ck.
,.,:.
›
••.:
,
-e.
(if
V f 't
•
ï
• • k
.- 3.
'1.-
(1-, c r.
ï ›..r
- - ••-
1
' •
s-
r
E. r '
- : '5.
::'''''j,
•':
,
- '
E- %•_. E- .• .
f S f ,--_- -S -1-- -Li: s
JJ
‘P f ,-,- S e.• t `..
...» '.•. ,,.
.-;,-
../..
- , -
.P
1 .. e
.Ç_._' 3
.
%
,„__
f.
if
.- H
-k c'", f
5--
4-_-_. c_
.
Lt
i
.É. I.c.- G
.r
Î . '-->i.
- r ._.•_ ,t
.C. `-:,-lk, c.", f
t .f Ç._
Î. ,,,
i'_
•. .-b c_7 e
E P
ct.LL.,.. .
i-Le.
.É." s
--t. f' f
ï
ç- -'. •P '
L
-
v •P
ï
f
!....
.-.
t.
4: S1"
e‘ e‘ e-
K K K
É- [ É--
+ ' S-
E... e.- É--
il K
É-- r É--
trr
(-
t•Pr:r.
.-,rr
-f
:.
,
Ç g _e• tf
„ „ „ „
4. 4. 4. 4.
% % % ek
•e 1..-Lr. Lk
e:s F .---,. LÊ. e‘
Y Y. e- F (7 i7.-
• ,.,, - t.:.
,-,. --. y y L., Le.
ç--- -,..- t •-', q
: :. FF •
e'
t....
:FF .f.
UI.1,-
e_"' i` e‘
,t
„- -
''_ '‘'_ ç
[
e‘
-
ç
-.
-
È,..2_ 'U ‘5:-
9 9 9
C• C• C—
1 1 1
r.
t• .5.--‘
ç -,--
f ‘E •E
- -
ï! ï''.
.e•A..e.'ek,
'
'
e'
a
ti
E
E.
ti
E
1
K
t.
i y_
-. f t:
(.•
,5.... -
• r
f —
E
[
• ,,,, _....., .
. r
eze
CI) 01 e.. c.0 NJ
--' 5,e_t7
(2015 11,7! 28) 1436 14 - 6399 ksc,..“,) I 7, I 7866
,---•
•C,
L,: —
•K
t'...- C.
•
,,1 i•
is,*. '' e:
,
î•-• Tg
.-t
re"
1
•
' (,_-_ —
ev: f' .-
4 ..'
; •
'- :ii
Lt
1
‘_'
.E
Lr q‘•
"CE
,G ,
1
t,
ii •t. .
-:t • s
,,.._
:'
C
el-C-
_:
'l
__ ,G,
f.
fs L ÇL
`e 1
Lt
c 'i`
- -
,-
,
r .
IV
(s
.k
‘b
L
Ï. %.
L
Ec
.r
-•
-k
',ç.'
.r.
(‘
. ' •
.E.r:.-
.
•k
•c,
r
C
. •ï
-f •:.
,
—, ..
e'' ,f,
,,t ...
i Z..
..„.
)-,
.P '--.‘.„ f.
:,
,,.•
•k '
'(ça'
E
r
f-
,L.
;
—
ç
es--
G
r
.g- '---,
f
.74 ,
--4
' •k _
‘(ç
r
,._
•P
E.‘
_
'‘G2
r
—
'' î.
L.,
f
1
L
,
"
,..-
-
.G , -,
, r- r •
îs.Ç... z< ,..-,.. ›
')
' ." .-_-
‘ aa:
r
=-..
' ,
--,
•
1
.4 e
R
..
-e-
Y.
K
e-
Y
K
FrEFFF
a—
È:'•
.e—
Y Y
K K
'. (1,z:
—
Y. Y.
K K
-
rr
-P
o~rrenirc-C•él.i~r~
.`t-
G
es es es .e-
. Y. Y ç.
Î.: 'i ek., c .:
C"
5-:--- L
•-e•-•• e-
.
c. 4
' ‘•
C..
.---• •-e•-•
(e_
.
q
.• ‘•
:-,-. r
•
Ë ‘U 1-1
— --. —
`É-- `P-- `P--
. .
1 i, i,
,
4,,
,,
.‘,...,
.a.
•
L
...-i
a
ti
É
a
ts
É
E
t
-4.: - -
-
«T,.' c., R-)
_
8 c.0
.... em. :..:;, • .,..,
7867 .4+4-.4,11 (2015 28) 1436 Jl3.i 14 - 6399
--È 1
,
,i_
F —
;:i--'•',i'.',
.,.
.,.
i.,
,c,L
É
i
e,
Lt
--- %
.--
•c,i....._
Lc
----
. _
„ r
11
.,.
z4..›.
, .L
r
È--,,
5-- c
:r
• .
,_
',----
.
'
f ct.
• t
v-- c
f
.
i'''
_
„:: L ,:. L.
GV
e.
f
.
F
LE
.
,,---
•,,
u0:
e-
'p__.
,G,
..e7--
K
su 5.—u.• ,- u
e- e- .L. .'-p___ L._ ,,___
,C-, ‘(•;.,
‘ .i.: e .:
K K K
r r r
4:
..,_
e
K
r
5.—..,-
e-
.
,_
'C' :
K
r
.È- u
— -,,-- g„
e- e-Lp.._ LE_
•
,-- L
't
,È •
.gr
e-
,
L
k'.
Y
L
't
s__
...ç
—
L
`e
,...
t.—
•
e-‘
LE
4'
•i:s
.e-,
q
q -: s-
e, es •
• • •
LE LE LE
4' 4' 4'
.i.: c.,
e.: !
L.
Lç.,-- E -'—:<-
.
____ L.-__. .___
.; L;
" L
---- E--- L.
c Ç ç
4 4
,._
E
es
_ e-•
,_.
L."
ç
4
‘‘: 'cl-:4--
e,
,_ %_
.
.•
te-
, ,
..• i'..,.
--Z*
-,
E.
ti
...z aîl'.
E.
is
L
E.
I-
c..
E
1--
tee- • e ''''•
,..
, ..,
c.
g—
(2015 i,,s7! 28) 143674..3...,_113.i 14 - 6399 JUL 7868
c.
_. . Ç.
C.,_.
•% 'f''
LÉ. •
"M• ,o •
t c.
i
•
•k
'Ck— Lt"
.,
' ..r..! i
K. .
..
C. C.
,..:.
ii.
,,.
c.
.....
-
,.
., *
..e _
.,...
ei. -
4. .,
,
..•
(-
(I,
•
.. •
,
......,,,..
,,..._:
.[. L.,-,, f.
f. :ÇL',
4t_.--_ Le
(î'„ 5----p_.
F
`5.
›.-
f
'Ci.-
t
-."
-[. L.
et_-.. Le
,,__..
iH-.
1 :Ç,',
'Fi L----
=.'
`e.
. P.-..
„
,
,.. -
:.
Y.
L:"7
r
Le_.e'
Y
-L--
r
-e--,_.
Y.
Le:-
r
L'
Y.
ek:
r
.e—
Y
''
r
4:—.
Y.
ek'
r
Ç__-• -‘
•e"
L-
•
É-: 'È.‘
•e“ •e"
p.«.. 1/4p___
—
5--,
•e-‘
p__.
is
•e"
e----
``..,
Ë su cu-
— — —
.e-' e..-s •ess
e---- e- %_-
'ck ek.., ek.,4
L's
y
'&__
•'-'
y
'
4•
y......
E-.--
Y.
t,
4-:
Y-_-
Y.
•
L'"--,_
_-.
Y.
t,
.'. ..'?.,.,>,,.........i.-.
—.. ,..
.! .
1,,... .e.'
;:.—
. ,
i
...i
[ [
îr'.
ïrr. ‘t
°P
; - 4 ,-
,
. „4-, I - •
IV_,
c) CO
rv •-•
c
4.3Ater4,
(2015..y.,•11. 28) 1436 14 - 6399 .
ra-.‘
. -f 1
.1_.
_
LL:" 1
e. LL:
L. i...
F •k_.
t: t'
c...
,
y
F
;[
•
. • -
› c.
-r_ CL
K
.‘
..,.,,,,,
.: •
••,. Ir
k
i
F- r
,...__
---
Ï.
P
Of'
.
L
g
ci
'e-,
L.
,,,,,
c. î---
1
L
of_ -c. --
r-
Li
.
L.
£_. 't -
F
Cc-r
ti,e4.e:,.,,, :
% •.,";
›
...
k,',, (f1-
(f,
i...- ,c•
-,
K
çe=_— •
L `'-'.
.K
_
.k
=
I `'-'.
•P f
• _
.K
_:-'•
'
,o h
e...‹
U-* e: 5.— e• s—e e•.• , - - • (....•• u... ..c
,__ ._.. ,_._ ,,___ ,..,.. ,_
..77--. •: ..i-- nek E. %;
fLç rtç Fr rK rK Kr
..._ ,
y y.
'L '-
,•• -_,--
'L 'L
. . Yç ç ç . _
y y F
,- d
e.,
-
ck, 'G.:
,, ,.
e... e.,
. .
'Î.: ks
_ e--‘.
•,,_- L- 5_— cr.s. 5.— E.
e .e.' .-4: - '-`-- -
,. ,• ,___ _ _ ,.......
.G, .C, Y Y Y Y
F t LL .
ç ,
.. ‘• .
u
.e.-
L.,___
c.
1
,Ê.' ,Ç1.-
.e-, .e-,
y_ y____
L.
,,,.
. '
, .„
.,• - ,
:
...ii î..,.
a
ii
Et;
E E
Ê.
1 t
p
.i.e (.•(..
L. ‘G.
E
Y«Ë
f _
Y Y.
.
••
't. U•
'...«
..‘ h
Piii reif ».,
,-„,, .........
• _•,.
7869 .1I
É
(2015 28) 1436 14 - 6399 k r<1...u_).11 7870
st
G .V"
C.•
c•
...., ‘
-.,,
,.„ ,,, i
4..--
L- -,.
ti_
'[.
,G,
-[
Î--.-
.
e. —
.
•e-‘ —
.7.1-,..t.
'''.. ',
..:'
' ,.•
5
f
F
L
. f
%-- r
. r
1 -
C.
%---
P
L
e•
F
,s.
: 1
'
+
' .
-
..:
,- •.,•i.
..,,
Èt1
.e•
ei,'
H
r
-C'
'ts
-e
.e-•
Z.
H
r
GLL---
-.--
.e-
c,..
[
.é,-
__-
g.
H
..
É.;
e--
g.
`f
s .,
É
L-
y
`f
r;
:1-,--
(L•
g.
.i2 u
f f
g. g.
.
,t.• 5.—
',1
y g.
,---.•
e..-..
g.
C.
'e...
e‘
g-
C.
c
L:z.'"-
•
g.
L.
•àl.
•,..-,, 1 ••••'
eL.s.' 7''
,.
--e-
ie.
'7,e. ..
-,
.4Ath,
u ,
•
i
,
î.
E-
[
Fi
.- elck
yk ki r .
?: Ib .
,
,,.
fJ
zgeIIWI°cm"me
7871 LL>31 (2015 28) 1436 14 - 6399
L
..': ,
%
___
.k .k
(Z,
&a'.
.k
t
.kg
g'T
. f
ç
r
•i..,_
c. É-
--. 1
r
5
.1
%! `,
— ît
—
C
i! •
.• sE..
ri
r
-
r•
.k
,c,
L.,
%,
,..
..,,
,..., • ,
- ,
„se., -.Q
f
.r r,-
c
Li.
,,
-•f--
.f- ,1
,, L
t ----1
„
's f
f. •Î''., L
Li.
p._.
, 'k
V
ç
ri
r
'
'
,Gs•
,,,..
v
V
. .
f
vc
,...
'
.
•
-
''' 'N.
''r
,
9-..'
E
g
'E. •<-
g F L_ L t.._
Y(...
`E
ç
_
.7 ,.
L.ç1:-..c
•e"s
---,
L.
•e"
-
L.
''.
‘:çL-;-
.e- .e-
,- ,,-
E
c.
e
.
.___.-
c.
...
4. .
• .
s;-5:34,,..Th
,..
,
.
i5
E
i_.
E
(1
1":
‘r_.
t
,,...
..' s'
Sté
t
4
...4
, .
0.,' 0.,r..) 0
.-'
_, w
c-.3
i.71‘.:. .; ..,
(2015 28) 1436 3.i 14 - 6399 Lt.p.3.11 7872
f --;-:
s
t
,
I 1,1
ç' e (-1
L .
.--
_
.... .
• .
,ç, eL.
,t
sc,
,,,
,...
L
ç,
.; •Y,
.. ,
G,
L
1/4 .
.,
‘.
G,
I
(.....
s•
y•
G,
t
—
,:,)È.J.,..-....
C.
,,,,... ;
:•?..e.:,.
•,.
. _
'1.''
sU
f
-g, ,
'Ê b=.
sr
•U
-g
'Ê
,
t L..
e.,
st.
-g
.Ê.
C
e"
,
L
- • ,
....
•'.' -
...,
. .
c-• .e---
r F r
—.c- ,',. È,r__ E..•
4-' •e-' .C's
k_.
— -'"
L L_ L_
L. .rsz-
.C'-'
— `P-•
L— -
E '.
' ,È-:
,-,
— `P--
.
'Î., cb.;
s—
e-,
`P__.
.
%
.e- .c.-
4. 4.
t t
C-
`'
.e.-
4.
Ï.
.e-
4'
.
ç
2_,..
Le_
4.
C.
c.,
L-
4.
C.
..,-
L-
4.
C.
,;.„. ,
, •
.
-,
: '
:-',
1;
E '
..
_
s'... .
.e , •
,e.
,• - ,,, ,
c.,C)
(..)C-t1
,....,
-e"
zeu,.,, -„,,t,
':. `C.r•-,::‘':>-.
7873 Lt.à).."..t (2015 28) 1436 9.i14 - 6399
r- '
,
.K
,
i,..
c
.
d.
=.....
-,-.14,
•
...-
G
i-
LL L
e,
1
K L."
ti.
-
.
Lt.,
,
. ,.
' • '".:
.
. :
r.:
.r
.,î
c'.
,E'.
P L7,IG 1
.k E--
n
G.
L,__
-K
,k
U•
'Y:,. ..
'
•
L'il*
--
(tv
ç
,_.
Le..
C ,
e:' k •
.k • .,.
---,.,
4
,.
$_._
ek. L
-.'
.È •
I,
% •
L',
k•
.,.
,.-,
LLe..
,--
'''
.
":, •
-. ..„.
. ,
L
E•
e‘
K
E..•
e'
.<-
e-•
K
.e‘
.
L
,..Ë
q..
L
‘e-'u:
---.
L
S-,-
L
C .-_-
•-'
Y
L-7-;
t.--
u
E
e_-
Y
,e- q•--
É.. L.,-
-_- t
Y .T
r t....
g_
`:<-
-e-,r,
----
,-,'—
L
e.'
-L--•
C-
':<-
-u--
ç
+'.
—
,...;__ .
E
e_."' _g...
•--- .e- .e-
‘.._.
ç C. C.
f 1 `f
..,-
.e-
C.
•,.
; , e
,,
, - -
'. i-
,;,". i ,
,, e
*
t,
E
i 1
•1 (.'
«t-
(r
li.L.•
.. •sx uks
, ‘. e.-.
.
''''
:..,
CO
CO
Ce)
03 CO : ,
Vii.
'F
(2015 28) 1436 iJ195 14 - 6399 k_o_‘4L).11FeJ_,.31 I 7874
c,. .G.
,.,
•
i:
,,..
.i,'...' t
`i—:..— -``':-
%- •‘ 't s
,,_:.
‘
.f.
L.
.v..
L.
[. '
•
..
.:,
•
,..
„..
•
.
•
L
.
,..: ,••
C, f
f L.
':
f•,--' .r
'
,,
1 :Î
.. •
,
ei.,
ï
.rri
,c._.
, og›,. r
,,_._ e-.• ,L,
,
.1.
(,.
..,,
.,
Y
•Li.-:-
K
F
ï ï
Y
.;.-7
F
y
,-,:
b•
r
.i.‘
.
ek
b•
r
5.-
.-‘ e'
. Ç.
ek.: ek.
K
r F
t‘
e,"
.
4._
`t
t-,'..
,_es
.
t....
`t
‘u
ï
.
t...
't
5--
ï
.
t.-
`e
.È'
e-•
Le---
.
'%.,•
•
e--
-_-
ek
_
• q_
• i--,
- _-.
. •
e%., ek
e'
Y.
LL
Ç
4'
e‘
Y-
L-E_
Ç
4
e‘
Y
-
Ç
.•
es
Y
.
Ç
4'
Lp__
.
•
t
1:: '''--
LÉ_ LÉ_
.
i. *
• •
...,..
- '
-
- -"«
ti• :
.7.„
e '
e:-
1•
F
K
Ê.
1
,..
iC.
i.
%...
1
›„
,
e
me?
:
'
.., ,
.P.
,..., r
4b.
, e. .e..
0
ei.Tke,.:
, -Ï
7875 (2015 28) 1436 4uJ19J 14 - 6399 par
NÂ
s.
ç"--
-t
f
•
--^
i:[
L.
i `1‘•
e
' ç
e.
i
le
C..
t
.G--
.''' ., •
' '
LE:
,
c-_.
,, f ,;--
c_,.
-7,--
, •n
`P
.„.._.
`-r
-
i..-
-
-
__,„_
,
.
zL
r
%-.
L
,
' -
-Ç'-. ç'.
.'' .e-
`É- `É--
• q•
r r
'
.e-'
Ler
•
r
É-
_..-
e-,
,_
”.ck
u,
d
.e-,
Lu.
•u
—.e-,
Lp__
ci--
L.,-
—.e-•
Lu.
ti
-P-
,,...._,,
•
t_i,
,,
i_.'
%
•
‘È
..2.-.e_.
ski
s__•- .
•__
,
e-
'ck
'--4.-
.e•-•
`_
—.
î
...
,r.
—
.er'
`P,._.-
.
Ï
.
L
.e-i
__
-
•Ê.‘
E._
.e•
__
.
5-.-
-,-
.e-
.
_.
;.• ,
-' ,'
• , , ,
-.7 „ 4, -
,,. .. -
,..'..:, ,›
• 4.
5,. "'•
I-
t. %...
, - ..,..3,...
,
—.., '.,
Y. .i, ,,
J .i.
Qom)
4,
01
4,
C.
(2015 28) 1436 ..;4u113...) 14 - 6399
‘'.
•G-- ..(.._ c.
r., r
•k
,c,
_
'%-,..
b
(•«.
'(1-,
V— 'Ç'e
,.,.•
.t•
`,E 41'
c ,v,
'cle.
,
f_ Él‘- ct
--- 3 t
î
(à-
' LE.
`E
(F,
ÎL
G,
Li-
fir
K
r
LLf.
•
.
r.e-
'
Lt-._
--c-'Ir ç
--çk
''._1Le l—,
ç
t Ê t
g ,
',--.1
,c,
LE
Ç,
ç,
'g çCe
k
•G,
,c,
`e ,c,
k
ç, `g ç,
. •k
i
,
!
eu-
•n
le
Ly4u?Uà
04)L2LJJJJ
(....-
(--
i
,
-1..
ï
I.— • --1.
L. ï-
ï
l...— ‘:.t
-
•..,...::'
,c, ,c, ,Ç, •
cc.
1
,
É—
Y
P--
Y.
P---
Y
P--
Y.
ç-s
—'
4. 4.
L
r
4.
L
--
4.
-,
C. ‘•
t•
ï
L' L- l--
1 i ï ç-'
, &__ ,
Y .
C. C C •; f:
•Ez-
ti
L
b
L
E
1
E (.‘ <...
.t-
t
----
.., ›. .:-...
-
./. r
- '-,
(7,. ,(Q c.4,
-4:1
7876
7877 (2015 . 28) 1436 tiJ193 14 - 6399
..
_
£ _s
1 E
c.
E __
.
,,
,
',. (i_.
-
,.6.
N
E
,°[
t
Éc-?
f
,,LE.
e,„ ,
LE,
,.
,
f
.
.Cr
„
1..
,_-_
•P
..<.-,
1/4g.
î„
.r
`i,.
-
f
',=..--:.
6.
Er.
•,
.r
-
.-
Y
.t'e
Y
5.-•<-
Y
e-
LÉ_
.c-
`--k_
.-'
`--p__
-G-'
LÉ_
`p__.
es
•
`-É_
ue-
`p__.
Y
,t.'
-
Lu_
Y
—
.-
-..<-
`e_
Y.
'
.,..
.-
•
,
.
.
...
•
e
,
- .1..:,
,..
,b ....
.. „
î
[
k
-_.
-.
„.•
••.r.
• . ...... ..
(.--.2-.
;,;,. • -,:
m•-
• .,t
Wt" r.)"'"
(2015 • • 28) 1436 Jj3 14 - 6399 7878
t...»• ‘. (_ ft;
v G.
r•
. .
fit.
,c,,_ ‘• rs.e_
E 1,. L---
„
,(.,,,,:.,::,.., î
L. L-
F LL.
,t'
`e:
C_.- • %.
l., _: " • -,. ....-,-:
rl
-
.
'Cl_
,.-
-
K —
ï
" .--
el
-1
.k
el
,, • —-,,
--
•k
'CL'
L'.. •—, ,.• -.I.
*k - •k
e-
e
•E. '
4..,,,„ .f
'[. '-G,
,C, `I
t ï
(--
•È.
'Es •C'
% •.ç,
.e.- t
•
ç'
/
-
‘e.
'[. Ç,
Z, t
.Ç---
,.., .p ,c„,..
r
% '.c, /
.... ,
, - ..:_.
•,,.
'4;
...- _.
--
e‘
.
k
r
e‘
.
[
'-.--
e.
.
K
F
È.::- 4à `".••
'e's 'e“ e‘
k K K
F r r
(p__ ,_ ,_ ,__.t‘
.e-
L-
.e.-
‘-•
`?
‘.‘
.e.-
L
`?
5."--
.e-
L
• ‘ U e‘
e., e_. ,...,
‘k-, '`k ck '''.;
ç _.
eÉ_'.
y
.•
,_-:
C.,___:‘• ç _ C".
—
.(eÉ: f f
y . .
g__
U `t.' L,
-G G .--
, '
, ..
.
' .. ; 4
• '-• • •••
, -?,.. f :,
...
...î
E E
...
(5
«t t
al
•-.1
cn
c3)
cil
cn W .
7879 )|&_3| (2015 28) 1436 14 - 6399.5.1C-
,-A•
'
E*
k
Ç.,
Ë.
ï
:i..
r.,_ .L.c.,
LE L-
,C, 1
_'
l.- . !,„e....
e•
_ . î
(E-
(P
ilï
s••
t
.
f Ë
ii
'
w ,•
-,.k.
ç•
_..
—
Ç._.. ,
,u_
1,
çe.
_
•
,
,..__
(...-
r.
-
,,-:,
.
.Pƒ
f
Î
f
t
I=
ce_
%r
Ï.
-P :
f f
'E.
i
'
Cr
E
___
y
ek
r
st.'
É
esLp__
y
Ï.,`
K
r
1_--
.<-
e'Lp_.
y
'ï
r
.-
,-_-_-
ï-
Y
l_
`e
—
i‘P.-
Y
L
, ,
È,
—
,.,.. sv.-
Y
L
_.
'--
t-
i‘k_.
L
`?
.i ,
ç__.
est...
L-
Y.
%.,
e
e-'L...
fr'--
Y.
(É
,t‘
É
•e-'
'e"«.
4.
ek
s-
.-
. --'
---'
4.
É
5.-
,__-
—
G':
LL
ç
‘'.
(..r.
r
r-=
,__•e-
—
._-'
Li--
ç .
es
-L-'
.
,5.
't.' 5
E.• -
es e.
`P-- •---
. .
,L. ,L.
- ,
,..:
...... .
- -_...
,,, .,
-,
,r
..:. ,,,.‘;
Î.
E.
tl
E
i.
E.
sk
t.‘(.»e.
y
«t.
I
, . ,..
...
1?
.
..',..
_
. .
01
CD
C-71
CO -1.•
(..
(2015 j±,:!,. 28) 1436....8.33 14 - 6399 J...1-C 011 Lt..„).41 7880
.r .,
}
.K ',!, e
.. 1
fi-
f
i-
e
%
Y
•=':-
[
,.
(I__
._,
.[,
,
',
f
ev-
r, r
__.
(iç
- .
., -,
•
•;
.-,
‘G,
.,'..-
.e- .e-
‘.G, •G,
-r..- ,-7_
,q
.
C.
.-.,..
g .
E;
.'-i-:
E:
.e.:
LÉ-
Y
L- %
,
'P---
Y
L•
4-.‘
Y
1/4--
5.-
-='
Y.
L.
.É-,
__
.
,
`--p._
,, ri_
ç---
-
C.
Lé_.
_c t-4-
C. C.
.:h f,
•
•
'
.
15
1a,
•
H--;
°3 E.,,.
c
7881 (2015 *<.1! 28) 1436 14 - 6399
g_ b-
i___ •
e É. :p_. i. t
i...
L. _
,r.
t
...:
-1.--,--,,,-
(1_1-
-n.
• '
..,
—
..'
›.....
f
.._=.
c
,-..
›[.
L 7
., ro
c.,
f
-,-
ro
f
;.__
,......
.c. .t-
(..-
,
-
.:,.
es es is
"u_ u_ e._
y y. y
K --
.L._
K
-<-
.U-_- 1A-
K K
,Ê.-(2.
.e-,
L
L
rrrurL-- `'i.,(1.,ek.,Î,
È, ,uÉ.7;10
.e,, .e.,
L L
L L
5---•La
.e-
%..
L-
Ês'— t.•! tr.s S-
‘,-__,- Ç.-r E-: ,:4-
Ç .e" i‘ .e.
,,.e' i‘ .i.'
t--- .._-- LE_
y y r--;
G, ç.:.., -1.,
--"- C
f f• -•
.-e-'
Le_
r.—:
•,,
q
•
.-e--•
Lu_ L.
r.—: r.---.•
Ç
-•
-,
i-‘
Ç
--'.
‘e-: ,'=-F,--r tç-
es es es
Y,__ LE. p___
C. C. C.
i‘ i, i‘
',''' e: :.. ,;
., ,. ' ,, .i
- ,..,
- '• e.
' -: .',-:.
E'
E
1
E*
E
/
g.
1
c
(r
..
E.
(E'
..
t-(....
‘r-
Y 1
,, • ,‘, ;
.., e
.
a)
a)
a)
cil
a)
•p. c,..1
a)
',-'1.'•
..•
(2015 28) 1436 3.i 14 -6399 . 7882
-.`r 1- Li •r i.. f 4,_.
.
._ .L r
_
i :.._:..,;•
(ie
..
;t•
i--
—
e-
t,.
,
f %r
.r.
C,
Lt, -"L-
c.,
•
'::':::,.:k....,•,::
''I '.,
.
-:2
L
•.
L
.
.[.
ci_.
t
`i È :
L
..-:
, .,..
., .,
:,-,.:.
...,
- .,;•
o.-
z,
-
c'."
t
C. L.
f
cl
1,
...
%.
.
,G, t (,...(.. ,-,r.. ,
%--; r •-•
.,. .. %.
p-: 1,
t
-
".: L.C. ,
r f.
L.
cr ,
t
ei.-
.
''. .E_
ri
`L- L —
v
t
. •:,
,•
È: 'È: L:%: 'U GLI---ee.. •z-
Le‘ ,„.e- .Le: .-e: .e--. .i•
y y y . •
.
,G, ,C, •C, f.-
Ç .S
!TI Lg: !•- I.: b. E.
t; K t; K
urrrur`i
,t '
.e.- Ve-
- '.
Y. Y
L L
''t
‘,„.t.'
•e.
--.'
Y
`,i.-
Ve.
->
Y
: eS
.0 u, ,e- c,.._
.e. .e... .e., .e.
LÉ_ F__. k- k-
ci- C.- c c-;
›. . b '
•c.,%,%ek..
---
_.'
g.
‘-.
-e=
r_ 5----• r
e:‘ e..:
-
g. g. g.
.
-E-- L-
— iii
tl, •'.' t.-
g g •Ç
(. k_.
Y Y C.
.e•..-,
' : ,.. ,
- _ -
'• . .:.,..1.,›
,
‘5
a i
(.. (...
a
..
171P-rip
e
e
6
iffïIrs5è
7883 (2015 28) 1436 quJl 9 14 - 6399 ac
Ic.
Le .--. •
î
i
`P
e t - 1
%,..
L[ `-`-e
cr ' L
L.-
Ç__:
P
,c, '
t
•
.„....„,
z.
fs f
..
ç-,
E 't-
k
f f
ek `.
f'
,t.
f r
GL_ ,,.E.
K
t
ç
K
r
q'
r
K
r
;,__
r
Ci
K
r ÉH
e-
p
.
,,._ ,p__ _
e-
L
Ç.
`-e
e-‘E
`L.
e-‘E
Ç.
e-
Le-_-
Y
c .,
È.,,-; 'È. Lz,z,
—
.e- e- e-
-
t
Y
'
'
'%., (1., '`,
(P__ `P__
y y
„
Çç
Ç
• .•
,t-,_
`P__
ç
Ç
L-L •-• 4-, ---.
,,__. , ,,___
_ u-_- _
'. '. '
• -. . .,
_ *
,-
, .. -
'
:
•
•=i e.
t
___ ,
(•1
.-1
e. cl
-4
N) I..'L ,
(2015 j1..,7.! , 28) 1436 14 - 6399 J.A.C. ;;4.e...i.1IaJ Ip.e..1 7884
S.
L'e=1:
‘V
.
%-s
I
.
.
L.Î.
(P
E
t
.`
- -
3
e
`g.1 (1.—
g
't
ç
,eL_.
t. _E,
,5_..— .k
.g--- 'ç'
., ,e
.. 1-
3
-k
ç,
t_.
,
,L. E..' y.-_ •k
*F-‘ç
.
3
ok
-
Le-
‘...r'±..-
•n
(is
f'
1,„
F.
-
f
,-.
1s
fi-
-- Ç
, '
Êl
e
._''
L.
Y.
Ç,
-L-----
K
r
`t.'
e
,_.
Y
G,
,•L--7
r
GI,,--•
,
..-
p.._
Y.
G,
r
-L---7
u
e
se-
,...
-
.
r
e.
se-
-
.
K
r
,t.--.
se'
K
r
®
E._
.È's
cj.
e_-s
c.---
h.
%
t.._,
e
es
è...
h.
%
.t., 5___-
e. ,
e‘ e‘
Le---c L---""c.
h. I.
.,, %.,
(._-
..,-
,..!‘
.--
Y
Le-
Ç
..
c.-.--
__
L-‘
---
Y>t2
LE-
Ç
4..
.,,--
,-
.---
.
‘L-!"
Ç
.
L7--;,,,.
-
,p__..e-
-
Y
Ç
.
L, ,t‘ q--
- ''- '7-'4:
.‘ .e- .-‘
L-- L--- __- Y-_-
. . Y
L7. L7. .
•
..r.
-
...
''.. .
' •• '
, ' ,.. z
., ,
.
E*
e
E
î'
E*
e
E
k b.
î.
(.‘
.P
f-
t:
t.
%...
1
...
''
.. ,
. 'f:,
L -4
.7- •
-4
-4 O)
,,....,s,,
._
7885 'i..1.4-mc.11 ô. t.j.?e11 (2015 28) 1436 14 - 6399
Ç.
,c.
---
-
‘
.--
;.-:.
'
-
ç,
• — L'z' î
LE_
cl-
ct.
t: . ,,__ 5 `É:. 'E
L
F.,
= ' ;•
c• E
S Lt.
(..:- et_
_.1c•
L. cl^
E
e_> et',
eL__
E ,
S L.
eu_ Y_.1
ï- E.
Y.
(...-
z.
(iv
ï
_-_-
cl, P
,E. f 4-•
,- C
f
us u,
s,
,L
. c,
c_ L-
F.-
f 4-,
c— ç
b'
f
—
L
',:.
P
e
f
_ ,
b-
ï-
f'
ï
----
ti
,E
5 f
,
5- G
e
f'
î
:
-
p
1
(r
e-•
E e
"e" e_-'
's-é.- s`c--:-:.
iq
É- F
.-
e,-.
K
F
L' - '—e te ..,-
•e- e- e-
K K K
F F F
--e-: ' e.' 5-- u
,-- ,-- ,- ,-. Y
`E `i 't 'Î.,
‘
Y.
'Î.,
_--
,,-
, G,_
Y
'i., %
•
-
k-?•j331L04_,)i
uti-b
j-.LY,à:41-.
1_).111',41
.
4)111(:>4j5.±1.11
[ C C
1 1 i•
. "
.
,
•
.
E* E'
_i .
. ,
›
- . .
. .. co coi z!.;.,
c.
F
(2015 _7 ,7! 28) 1436 X195 14 - 6399 J.LL 7886
f• ',-E--‘ ï
''.. L.
t .-•
4, `,--
‘
. f.
c. cl--- c----
, ---
• r
- -:.___ •r_
—
: •'
1 ‘(,Ç
'ck .c.1
[ C.
,
L
4 ,E-
— -*-
`t-_
Ç.Z •
Y- _, ç'
Li
oL
ci,.
i_l.
v
G,
•k
L
V
L. c.,
'V -
•k
LL.
LLil G.,
b2" ç•:.
.V
L
- (CE--r' c ,
C_-
j'
.
(F_.
* n
CL
_..
.E.c--:
LLE_ b-
,.-::.;
sr f .f•,:.
1. -c, 1/4-
Li_ b-
,
(e.
Ï.
-
r,-.
.
r...
.r .r
" çb ',r-
ff.
î
.
Kr
r
‘t.'
.
K
l.""
.
g
r
•
Y.
g
r
' CL-
' 'Y Y
g g
u r
le':___
u
`E
__
u
LE
,
.'
-
LE
---,
e
Y,_,-
L
LE
_ _ ,
•Ç' •-' •-' '-'
p__
c.-7 c-7 C Ç.
° ° ° *
'Î., rck %
(...,—
_
.
Lf •I
r‘-=
Y
Ê L...—
7 -
Cl.
. Y.
.
,..---' „_-- r•L'
Y sc Y
.V .
,e., GL_.
, -• ,4-
‘P_- __.
Y. Y. Y.
C. C. C.
..
,
— -
,... ,
,...
•
G•
E
a
is 1 Î.
E
,..'_
(..
i Y.
t
1
%.. ,p,
,
,
CO OD CO CO
e-
7887 .4.+41....) I..t.p.31 I (2015 s 28) 1436 ZL....z.113.i 14 - 6399
C e----— •k
• '''
I- I-
t .1..
Ud•el.)-•ilJI--
,
P__
i
ck t
of'
•P___
I
ci
L t
'i ,..,...e-4,
Lcu-
Z.
ie
i.
.[.. . -[. ,
1 ,..----
-
.•
.
ï
,
k
r
e.'
k
r
-
.<•
ï_
,L
k
r
u
e•
G
L
L
a
k
r
•e-.‘
e
'
L
î
a.
yY
k
r
i.,—
..,-
.e-
e
L
k
a
k
r
.-',-
-
-
-
-
..
L.
`e
,t1 s ,t.' 5--
-
L L
-
-
-c
-
e
„e,
L
-
L L. L-
.È-‘ e,
,
É
-__
-
. e
E-
e
47 4'
eb:, '`.,,
e- s_'
E
•
e-2
-
.-
4' 4'
% %
`--2-
'._.'k
—
__
ç
.t'.
É
—
Le:e
—....
ç
.
eÉ
u-.
E.
.e-•
C.
,
• s_
- ':<-
-e-
-
•
.e-•
1/4- C.
•
, ,...,„..
e
.
,
..t.
,L, .
E.
K
[
gi
[
1
i-
t
I
FS ..-,...-
... .,.•
L,
I6
CO CO CO
(2015 ._, 7.! 28) 1436 14 - 6399 J-LC. 7888
.
-f' -
- 1
(t.
. '''!---
.ti
G i_
1,
_
s,
i...
,
,
‘
..c:
ci--
L-
.r
‘c,
ti.
ï
•P
ri
6
î
.
f
î'
ti
.E---
g
!k
L .
•
ti.
[1..
Y
ck,
4.'e
Y
'ï,
S-..c
Y
<È,
i
-"‘E.-
.
'Li
ts —
__ _
.
—
es_
%,
%
Ês
E.
e
___
ck
e
es
..t_
•Ï'
5.,--
.<-
i__
%;
5.--.:z.
e-
-,-s
+.
e•
--
É
d-,
,-.,
If.
t_
.e'-'
-
I'
L
y
e.'
e-'
i'
5.--
e-'
y
-'.-
l'
.>‘
• .
' ,
33
•-r
.:--
[L
et 1
. (.'L.
..
Ç..
,
— ,.
L ,
.
- -
t
7889 I (2015 f.,< -1 28) 1436 13.i 14 -6399
,(;,
'- •
, 2 ck
'-, E .i. c
s'É
1
i
`P‘,.
ci.
,
',[,•,
i ‘E:-
'-
',.
Er ,..r.
,r...
%-.
r
‘v..,—.•.--
Lf
`«E7
Le
L.
.r
t
i..-
.E.
.
t
.c
4-..-
''--
ÿÿ
L_
z.
ie
f'
fl_
c
. ç
.., .
f• is?
•, El
ci,. cl_
›_'.. E-
__/
Î.
..,.
•,
E.5-7
‘•g.
L..
f.
L
eL
--
-
c
'E
U:
y
ç'
-.
K
r
gÉ_1-
4.'
y
‘(.7'
..--1_-
K
r
r_.
5--
•._<:-
Ï
Y
ç'
L..7_
K
r
È,_,
e'
.%.,`
K
r
.-
,t.,
[....
-e-L...
'î:
K
r
c,„.....
,.4...
e‘‘e_.
ç
Ï'
K
r
tL5-_-_,
ç_'
er.
Y
L.
p. s,-_-, __,
oe- •e`
L"---. P-'"
Y Y
L L,
`E
%
,s'----..,
•,e:
----
Y
L-
.Ê.‘(.,7__-
.c-‘
Ï.,
u,s ,ei, __e e .
.e-• .c-s .e—
L&_- LÉ_
y y y
h., 1;, .,
`L:1 f- U ,É.'
se- se- c: u,
--‘ ---,___ __ ,e_
`, , ---- LE—
L'- L ra Y Y
Ç-=. C. L.
‘É• • i, t
ç,',.-
®
--,
e-
L.
1,
..: ..
' .. ''''
, .
,
L
E
(
[
1
E.
î.
(1'
(t
'.
,: ,'.
.
Li_
... .<, .,)_-t.L
(2015 )1,..7! 28) 1436 14 - 6399 7890
— F
%:
fl-
(E_
,_ •: le
L
.-
•k
,c,t. .t
.
E.
ç''Ë
.K
e.
; c.L
.--
of
.
*
f
t-,.
i.
f of
. t
•k
h.
.t'
k.
•k
f
,r,
î
.
,G,
•Lg--
K
‘.
.
ç,
•'-'-
K
:ci---
.
,G,
•("----
K
-
Y.
%
K
,Ès.
--.
Y.
%
K
-L-
Y
.,'
K
e‘
%_
Y
L-
.e-
&-._
47
L-
e‘
LÉ_
L
4' ----
.‘
LÉ_
L
C-
e‘
.
—
e‘
'e--
«
—•— • '
•'' .e"
.. .
ci-. . c
„
.- É- -
. - f ,--', t
Ç- Ç Ç
e--
.
-,
Ï
e- L--
.
',-
'''à . ,
,
L
..«-,
t
L
E'
g•
1
. ,
. .9 e, 1..i.-L
7891 (2015 28) 1436 4.3,c1133 14 - 6399
ï f
_e-,.
‘i‘
`‘kLc,
c ,••.<
r.
c
.
'V
Îl.
t
e
T.
-
i._
tr
E
-E- 1
.
(1-_.•
[. 'î
,L!„
c•--.
,,!,.
.._
P-
rç,.
%•
L.
,p --_
,[-..,
î
------,
z.
.
-.-- f
''''-'
r
c-
.
.
f É.
ç
t_.
%
L.
• ff
-
F
L.
.
[.
, .t
f
ç .c
„_,
%
L.
(L.r.•
--
c.- ..e • •.' L----
‘• u: ..4-
`çÉ4 `-çk_' f :i,: f s
Y ci -'•-
-L-dI -LI :ç
rrrurr'e
•,----:
e.'
L
's: 'Ë. -`‘—:, .É`'
' e‘ e' ç
Cî'' » '-
L. L.. L..
' ,t•
' -' ---
-e' -.-
, .c i:_ , ,
!‘ ''s
----
t L .
Ç Ç
,_cI_:,
ç
•
Ç
LE-.
.e‘
-
Ç
Y
C
'''. (:-.
Y Y .
L C
,..
' '...
''' ''''
, .
..-i
:
E'
ts
E'
L E f
<7; 8
.
(0
c0 .00 E .
(2015 JI, 28) 1436 ZL,u113,..› 14 - 6399 J.L.c.
£' ,-
'..
,...
:is t
,-... '
.,
LE
- .
î
i
(lecl__ et-,.
•L Ê
_7,_:
,-el,--
r e.--: ---.- ---
,....
z.
`P
t f..
— .
sr.
f. c.
:— 'e -
_
.=-_-
su.
1 t
'!--
..
F
K
r r
ek
K
r
Y
%; 1;
r É-
K
'
LL
Y
E-'
L&__
Y
Li'
Y
LL
Y
_.
'-'.
.
e"..‘
E-=
.
.,‘" .
---- Le---
.
t,
t
t
"e''
c. 1 1
C.
..s,
.
_
...
...
g,
E
Î. e:
. . .......,
,,..
. _
a.
È:
I 7892
7893 (2015 _ml! 28) 1436 ;L3—,_11.9.i 14 — 6399 .5
,C--
su'
k
%,
G
r;_t_L
,GÉ
„
î
`F«..
,c,
sc,,....
Li
i:
,ç,t-
L
LL
Y‘,.
;
î
4—
ï •
Le-
[.,
C.
'i"
-
.r
c.
‘k.
r
G
LP•
G'
—
-
Le-
•P
f
C:
k
.C.
La
-
L[e
— —
»
e_
-E
4——.
£
f
,,..._.
fÆ.
Ê
-
'i-,
c..
,,
L.-
f.
çt.
É
eÜ
-E=.
Y.
•G-,
L---,.
r
,Ê-.•e
e‘
.=
Y.
‘G.,
-'—..2—
K
r
s--
e---
Y.
L....—
K
r
&_-
Y.
Ç
K
r
es
,U
Y
Ç
K
r
_..4.-
P__
Y
Ç
K
r
e--
e:‘
----
.
%
Ë
e_.‘
g--
.
Î.,
È.'
es
t
«
k.,
:LCL;
—
!‘
g—
.
k-,
:,Æ.
--.
Y.
•
ç
:.
L7-
I
—
es
---
Y
'.
ç
,
e"'
L'e
Y
.
t•
“
'
le:
'---'
Y
,.C'..
u
L:e
L.---
Y
,L.
u
Gi”
e-'
..
' — 'k
'?..
,
L
.:z-
E
K
E
Î..
E '
ts
E
_
-
. k.
T--
t
t
Y f
%:.
. ..
_
-
, c
:
5 i'' 8cm c§ -,..e_
(2015 j.!.:!, 28) 1436 ;.4,..x113...) 14 - 6399 7894
'k.
v -C.
1
i.
çie,G,
ç, L_
.•
,G, .G-L. "Cl
L. ;i...
p
'é-
L. .k
i.
-
eu-
LU1.4>J
.
Ç
L.._
il -
f
L_
-K
,_
p
1 -k
L
-
.e- e_-` e.-' .e- .e-• --e--
y. y- y
..c, Ç., ,c-, Y Y Y
› .`= E. ‘ .Ï ek
K K
r r r r r [
e: u ‘t.' ,'---- .É-• ‘ , ÇL__
,.. ,.. ;.-.
LÉ_ LE_ 'E. LÉ_ .1' C C',
4* Y 4« 4« ç'-,- Ç.- ç_ .* t-
L. L. L. L. •• ". '* -*
`E `e ek 'Ï.,, 'i ek
e. -
'&._ LÉ. .e- .e- 4-‘ e-
Y* Y" Y YG.
F-7:' M t!
—r
Ç
"--r L- L -"
-e 'e ÇÇ
.f. t• •
G g '--
ï .
` E_ '
C (7
.
:.:.... ,
r ;
—
Î._
L L
g•
.P '. f — L. .
, .
(c. eo f •(-!...
7895 (2015 28) 1436 14 - 6399
,%•
g..
r 4;
,
.1
(E_
"
P
-----
— 1
r K —
-- L
•_. î
-
tr--.-"
_•_.
t
ci
`F__ •
LEC-
CL
scs içs,
z,
,.._
î
.P. L. î-
f f
•P
K
,. -
-_-_--
e
K
,•
-2:
K
`-:-
Lel '.• ,
K
'
K
,e1' 5.--, -
`.;. r.k
K K 1/4-
LÉ_
1/4--
'&__
1/4--
'L
.
L.
e-
:.----
-I.
'
-E-,
.
el'e.'L
L..--:, - f 5:--,- f
__, tl
Y_ Y__ - -
Ç Ç
—
L
—
L
—
c.
L
.-
._.
e.
:
t5 tç 1
E
Ï.
(..
_ sc_
(r
--
_
(2015 28) 1436 14 - 6399 3...u).311 7896
'Cr's '
,'‘ f'
L-
1.
(>1
L
‘
.
î
ç ,
;,..,% r
f
C.
€..
G
r
t•
.
EE..
î
(t-_
`P
1 U
_-__-- sV,
(...
LE.
1
‘£."
(._.
't.
sL.
L.
.-.'
.t.i,
L.
.É.
.c,
(e
®.--,,,_,..,..,
La,
-n
Lr
«-.,
.f
'f,
i
.
f
(4
•P
.f.
,
f
(,,4
.,..
.
.f.
r:ï
î
(,
e'
`É.
4.
ck':
hh
r
.e''
LÊ._
4.
'%
r
5:-
.e-'
`p_
4.
rÎ.,
h
u
.É''
L,T.:
.'
-«--
4*
%,
u_
e
e'
'L•-•
4.
ck.,
,t.,
e
.e''
'--
4.
,G.,:.
.z.
.i:'
P----
%
-
e
-t---
.
`-''L.
‘.
t
e.
t--
«
L-e-'e_
r
4.
_U-r
.C.-
`E--
Y
L•
i,
U ,e-,'
_.C.:
.e-
'É-
Y
L.
i,
‘„--
-4-
4-‘
Y
C.
i,
.,
_
f.
E*
ti
[
1
‘,.e.
(r
`>.
.
1
.
.
(---
,
L
— >
7:1 ii.i
._.--.
al _ -T..
.•
7897 (2015 j._<,y.!% 1436 14 - 6399
 ©
',
r .cl,
i_ [
. —
:r. r-_e.
-c
—
Î
i
(
,G,
,
; e:
% i.
' 't.•
-k ,--._
es
î
(t_
.
P
Î),
p.
.K
r
f...- %:_
iT 'se-
k
© ,
';:, 1--- -
e
.b«
le
.
(•-,,
-
•P
f
î,.,
,p
-'''
#
—
-
.r
eF,
î.4_
t-
.r f
>, .i,,—
.0
L.
-'''
.
î
É_
—
,_
'
Y
K
r
‘t.'
'--
K
r
e..,-
es'
5—
-
e-
Y
K
r
,
.h‘
L
ç
L.
.-'
È,1 , '
e É
,k_ i_
ç ç.
L t._
q__ ,
L .È-
.7 ç- g
,,_ .
ii -E-- ---
L... `g. Ç
ï, c (Ë
,u. c,--
--'r `-4..
- (T.,‘
--- -,--
G
Y Y. ç C.
5:-,-- f :-,- I' L ,e- çt--e- .e- e- .e- ,-.,-, É :".4.-
`'• ' `'- ' '' É .‘
', ', '' • `É- - LÉ-
'È_ t (:,!- . (i-
C. c.
i-. c- i, 1 1
.
,_
'
.
k,
[
É E
g:
1
r--(.. ,.e. 4_ .
(r
1
i
.
(.; ,
-,,-. F.' -ci; _ i_t.
(2015 28) 1436 ;;L.,,,,J1v 14 - 6399 7898
.Ç'l.
F.
'et
E
'CI-2-LP,
Le—
1
- LÏ:
. '&'
___ a
' !.
c'•7',—
-.=-
—
î
LE_
c.—
,,..
i
.
(--
t
_
ci—
•. i.
t "s'l
ok .k
,
.k
,..--
-
-I-- i
£ `C-
G-
4---
•
r..--
çi,
t ,
.:
Y
P.
'''
.L.L.
*C
b-
Le.u.
•n
`P
ç
..-.,
.f.
‘1-
%•
ç
ï
L-
f
•r
sc,. ,
î. ï
,_ _.,.
.P .r
f i
1,, ç.•
•
r-
Ï.
,.
., sr
.f s%
Li-
%•
,-•
î
L-
›
.
Î
`t--
t_ e.,
• ...•
4-. •e-
Y Y
Ç, ,G,
_- Li---
g
r r
,
..,
.e.-
Y
,G.
-r-:-
r
.
--
y
(1;
g
r
,u.
.-
y
'çb.
g
r
5.—,
.c_.
y
.%.,`
g
r
e_.'
....
Y
L-
-
.
e_
Y
L-•
ï
'''.
L-
--- 1/4,7
.e-
.-.- LF—
Y
L ç.
Ï.,
,
,
e
C.
%
,t, cL._.
É -,-
.-e: .-e--
LÉ- P__.
Ce. Ce.
% 4k.,
'
. '
'E--
C6.
.
u
€ -
.i. es
` LÉ
. Cg'
FC. rC.
,
e-
L
I.
E
il
E
1
E.
ii
E
g:
1
e
•k
.
I
.
(_
E
R).w R;
N, 7i". f --tc
16f.q%çrriric,‘ri5-sr9
7899 3-u).311 (2015 28) 1436 ;',L.,u11.5. 14 - 6399 J
;i.
ît
,.
(!---
P
't'
E.,„.
t,2
.P_ --.
'C
L.
(Id-
La ,
C.
,,,
' '' f'
%
ç,
•' .
_
›.
f î
U
‘
L-u_
s(--;;-
F
•t.'
‘
_
'•:'-'---
K
É--
5.-
— -'
LÉ_ F
‘-,s---- .Ï.;
K K
F F
,U
--.
e_-'
'%*
K
F-
,q,-,--
'--
e_'s
(Ï7
fk
K
[—Ï.,
.E.--:
.Ç'
1/4 --
'
•e
e--
«
%
•'.'
.4.'
(----
(k
5.---
re:
("--
ce.
'%.,
`.--..z-
‘
Lp__
«
L -
.'.
‘
Lu_
el.
ç
‘,'.
Lr 5:-41
oc.'
--
-
ç
..
.e-
sL"
ç
4'.
-`:
c:
C.
.C'
.
U
f
''
''-.
•
-
7.,
c.
r
ts ts
,..F_ ‘,
I
.
`b
--.
(2015 il 28) 1436 ;4_,,,....s.113.:114 - 6399 7900
%--- 1
P
p, •,%..
[ l,...
.,.. -r------
.C:
1.
(i_
4_
,_.
cl '
[
1
‘,ç
G.,
[
k
,t, -r= 'Ct; t'
[
k
-
,..,
L.L.
- P
1
- -
t
F__
4
e_
4
e_.
4.
K
— —
-e'el t'
— — LZ.
Le--
y
'%'
e,
y
'ck
Ès
e
.e-
`---
cl'
`-.<-
Ç.
`----
'
Y-_-
[
1
''
•
P-- `L--
C [
1
È
ts
E
1 Ï I L, ,
R) . R.)
7901 .u.).e.1 I (2015 28) 1436 4_,..%.11 3.i 14 - 6399
5.—
__
ç, `L
u_
£
.
1
pi t'
• ti_
,• t.r
Pi ,t'
. ti
,• ,t.
pl
r
L. ,r,
.e
CL
-n.
.-_ Ï
. .E-,.
L i
f ,.
,
Ë
i
,.i Ï.
t' 1
4,_
:e-•
,„
y
Ç,
r
:e- :e-•
_ ,_ i._ e-p_‘_ i‘
y y •e-'
sc„ ç, Y Y Y
fl ek ek,
b• K K L
r r r r r
.Ê- t.i.
c-.
:e-:
'&._
Y Y
L
`e
, . ci_
È ,-,.
:e-• :e-
'L 'p__
y y
L L
e:''
----
'1
.,
Ë •L-: 5.—
— '--
e..' .,,' ç''
-.---- -v---
( .
r:, c, ck,k.
Le_e—
y
t_
t
Ç
+.
L,e'
t_,.
`L
Ç
4-•
`p_-_.
y
ç
‘,.-
î,
•
y
ç
ç
:›f•
. ,-•-•
c
C.
•
,.
' '',-1: LG:-i-,
L L
' '
i i.
• .1
—
...:
g: e.
,..s
. y -
......
„ ,..
,›
(2015 J.,,,7! 28) 1436 14 - 6399 JUS 7902
e,k
-11.. î.
E.
El--'
î
-ç-•
LÉ: il
çr
.
f-
(k-
•c,..,
I_
•
fi
,...
,r,
K
`_.
L.--- ,e
---
.n
-
r
•,'G.,
..
i
.
•P
•f
ck-
.t.
‘‘•G:.K
ï-
L-
'P .
p ,c,
L.p.
'`Ii.- r
---
• ,t.•
y e
c
E; E;
"r r
`a--..,
.C-
E
Kr
.- .
Y
•e-
. Y
_..
5.--
Y
i•
.d.'-',
ce.
'%.:
,
.i.‘
y
%
,
.e,
y
r'k.:
c,._
..-,
Y__
q•
rl.,,
-_,.-_
,..e—
'Er.,.
..--
•
5-.--fi.---f
Ç
_ •_-.- -
e_-‘ ï e_"'
''-‘. Ï. •
---. ç ci,
-• >
,
-
Y.
LE•
C.
e.,
Y.
i•
s_
-_-_
Y
i•
,
_
r
ÉT
ts
E
E
1 îl
L., (.›.(..L.
t
•• t
Ç.
-
'
Ii:
.
.
_
_ L- -
,
...4., e)
•
7903 I3JI (2015 28) 1436 3-i 14 - 6399
,G, C
L. ,
— -1-. 'çl'
,..Tri —
,1.
-.
—
('•
6"
C.
—
(--.
-C.
(k
1
i.
1 L
C
,- -
`5---•-
G,
z-- _
e. r
'Sec-
CL,..-
'C'6ct
' C-.
CL•6
.0
.cs
ci-
•n
Ï.,_
r f
Gb- ï•
i-.-- ,-- ,
c
.
f .f.
•Ç-
%-- Î
,
.
—
.f
%---
.
•
't,
%.
- -- -:-
(t_.•.—
e'
sc,'
K
r
,,.
-,;-
t..;
r
.e''
sççg,.
.L.,-
K
r
es
•
É
K
r
es es
É.; É.:
K K
_E:
y
L
t.,',
.
L
ç
,t • Le_'
‘t.'
y
,--
`e_-
t-
47
L
•
cLer
r r
„ ,L._
,u..e7'
›, ----c. c-.-
. )». e.
.e-
c
Ç
.e-
.
cs
Ç
Ê.
-
c .
`'Ë,
.
':--
cr
(,
C.
£
:
a
ti
E
1
E
L
.
1
,!:,r_.
t
.
.).
,.
(_ .
. .
— ait,.,.
cy)
:,,...
E-
E
sze-
r)
9E171,(£1.sLoz).(2015 . 28) 1436 Jl3.i 14 — 6399 7904
t‘
i•-
1 r 2; (s•
‘
.-
r
Lj -;
E
'--:
`e'•
E
ok
c—_
—
•
i'
,
-
(t
—
i
'..___. iz •C,- I. —
•L-.
U
,.,
E î
t'
I
L
. t
ii
ut
i« f
I. C.
ut
i
E2_
,
.c
.
f.
•E, r
:
7.
6
î.
.2
r
-F-
-
,
.•.,
!.
6
f
Ç.
i.
,.,__._
.-,
•.
6„-
,_
•F
- --
•'
u, •t: 5.- . • Ç,..
`É.- `P-- 'É- 1/4,_ 1/4,__
y g. y
.6, ,c, .c,
q . ç ' .
c,.. .`- Lg-_ ..-1 ' E., E:‘ E;s
u r r r r r
',---
'L
Y
L-
-Œ,,
Le--
.
L
-c
-
g: -.--,
Le-- L'--
. Y
L• L
`i `f
,:-._
.e.,
L
&_.
.i.
.. ,‘.•
e, e,
'&__ Le_
-.7 ç-L7
'` '.
,
e,
'p_
'i.,
,..
T
`,i.
L
ç.
4•
;
,- es
(
. Y
L
' 1
,
Y
1
C .
1
, :-.. ,
...
,:.
...--i. f
FI ki
E E
E
a—t
Y
î. î-- ,i.
,
.., „.... ,.
N, _ .,
7905 (2015 28) 1436 ;L?.....,..11_93 14 - 6399 .5.as
kpli>1(:)4.1.11 (2015,949. 29) 1436 j1.9..‘t c.).4 12 j J.5L.4e, 3067.15 fc.ii
4.4 1.15 Lea....Ls."'àl I ôjlJJ ga al I k.4
4L1.13 fl j9
21,;!1;,9.11cLx..11 (.5...L...1Ç.11.1,111Z4Lto.! (1958 24)1377 J.1.4.:J11.58.008 utz
4!. 47';_9 •II
cà.L. (1959 L5LA 5) 1378 ,113.<1(:).4 26 jJ.51.,112.59.0200
ele..;,1;19 cul_fric3 2L!.3L.411.12t...)141ÙL3111,:ii_.:4q ;t_.i_og,_,J1 Il
J41ÙL?.111.i+I1;3.1...L.,1_? (2015 j.? 23) 1436 4 Lj_)111553.15 roi)41_113
,*411.L13 j1,,-,74‘21El.)159 vclbga s•1_51 eLeLeS1 4,91 I
.454. 1.0
W21
e..)4144.4.4 J-Lc U.13 7 `iI S ji 9 oçljl4, 4,91 el?. il ù
: 4,1.2 L4S-
(2015 28) 1436 ZL.,,.....,J1.9314 - 6399 -.4+4,4)1 3.1p.e.11 7906
L).M›..J1crà......
4,53-11 Cl»a-!..,11
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
djs.lt.i.rt.._.. .
4-,'Icl-1 u»A--3_til
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
..).4..11 .I.LICSI4-331-£10.) k-?jt--11 44-1-11 01-y.
ijJ
Zl13.11i
--.
*-1...).l-ll .filEyeajl,i1.46.-11
4i1-1 "i-°L3-1_, L./l•-'' ,)i--4 1
iière4'431
.4.,.)LJI .4... (j... :_,,,,,,--1.-,,,js.JI
à)1_1._.z}....j.s...11-1I (...).. ..Ii1.J„,-,1.41_. .1,ztiby.,4.11 2
.4:)1 .-d .4-,1-11 u. (..-i}-'-'-"Lie, .1,dibiejl....b,..›:441/
.5•Ji-- 14--?...)1-11 u.LrY...) ,,5_,1-'-'-
ibLII 44Ji-1I 4.1_,S-11 ,‘ ig,,L.)... , ..9.Lil,_,..).:.4. 3
4.--11 41,1Ls-jil ç.r' -il u-' 4-`
à ,..11 .4-..}--)1DI (:)-. 45...)1-'"--' L...e,1.ee1Le''‘:'0.31
Le_l_il ;à4... „sil L.j.. (5_,L.....-0
4) ''' " .4--?..}-11 3,S'46:'-n .q -ç:.,-° Li'l ,...9„,1%.01,,..,.:.4.
L5.-12 1 'Ç--.}-'l .)-- 3,!÷2à:11 L.,---
Ls-),_> -6-9-_,13 L.)-;ÈL)... -13 4Le.,.......
4:,13-11 .4.s.-ll u..
à..,.1bi11 ,..-._.,s.-s (:).. „il:,
.à...q1,-)1à..-).-11
Ls-13 14--__,1.)-.._.1)--- L.A27.11 5
4 )L -11 4--...F u--_.2.)-,--
4-t,,L)JI 3..}..11 L:"....._1)..a...,
5.1_,IYI .4...j.s.J1 Ç....rs .,:iii:1 1.-C1-4.4 L....e::::-Lye-1-...11 6
àe,-3:ib..11à.....J.L.R L.)... ‘1_-,1...cL.,...
àr;i1LJ .à....j3J1,.).,,:iii:; 1.21—,...
LsJIJI '4.- .)1_11 L.).... 45.,jis.1 i-CL.,... 14L,9›:_ L..]1 7
4.,pui 'àr,..___41 ()...3 4)14 ..C1-..,,,
LJUiJI à._)1..11 u..., LJlsl I_CL.,..
;.5LIJ
.(2015 345_129) 1436 „113_.<1 c.412
7907 (2015 28) 1436 4-.e._,_113 14 - 6399
il ..Lx14.e.111 LD132a.9
Lo9-1 (15) J-4.C. ';•• .ul )1144
L.Sk Ll).17 J֏.
jt_a_11 r.;1•7112; 1Â3.11
ô jij3.1seiJjwww.enssup.gov.ma )3
LaS ,www.rnmsp.gov.ma 24”..ax.11
.2L>L1.1,5 D.)-24.4,94oLat .1Cy.(ey.
1.1M (:).4 (19 2t-.?•_)•..in J 1'1 .4.+1*L1 i;;Là.S.11
453iLt.11 ro 11.711 j 4,4-zbil 45.,:à1..121 re,1.711
“:31,32... (6) 12L11 L:y.41
21A i,,11 p4.: L isAtl ù.4) i
3 3.11.1
&Q L5 cLati (3) 2tZLt.
rLI-7t4 zul-<41
Lelei 45°L-11
tl
roof 9 Lek c Lu rasa,
.‘Là• I j14,-`21J19.o
L.5)-;"I LI! C.)9 471.! C -(413
ra.e:g
4 3..)1.1.1
utr. (3) :a2n.1:3'
21-L-43- 1 "n"Le tt Li4".t:'_) ù-4 Li-<1
.".1c11 (:).?3539 Lso_LIJI jLiJI ro.l1.714
5 3.*1.1
La.(i--.U4Lx.o3 Lo+Lo '211 J-4-1-,4
: LaS
,},L.1.1 LUI j1,2.,-"P
1.-t-i.,,,, t9 9-' ,11-.-- : j.911 J4-i-eil - 1
.,,!,,-.. ....,i).,..„45,,,,...L.Ji ,`,,,113 .4_11
.,:,.4.1113Zt.,..uill f.lksi
,.4.113 6__it3 iik.94 ,..:41.1, : ,,ILtil il.a.i.YI - 2
J4•-., 4:1-4 ù''''.--1•1 2 -,..)-d4 2'1.-4J-t•I.9.1
3 ,_-_.LcL. (3).1,U.1
el.n.11 ,:,.,±113 JUJI ,,1....11 i,j1j3 c,1_,,..1.,...;,...1
L4141 I j j1.):;_g
.LeLfs'.q .1:4 J-14 2LIn.÷31.LIL_Ct31.13.11 9i ià 14.W_,L4..4
.441.1 j1j3
ji..5Lw33070.15 ro:91) 4,41‘j.à9--(3-119
5 (2015 J241! 3) 1436 ô ..L.t.i.11 ‘..).4 18
jile) (:).4 4.1.13elà.5.11‘:31-4 I ic.÷
1.4%111 3j1 à..i c4oLoi.11 4st..!..e'LLII 45.J.31111 .1•43L1.11
C..)-I9-5-7219
ùl_!-•-,1 4 j_).1_111.58.008 (çà') oLL,
2t,;41:9.1.1 I 24Lt.4.? (1958 rl 24) 1377
o•
1387,19111_.!...)j,:›413j j..51..a.11401.67ç4-g
24cU.,11 cLc (1967 22)
oJ à3 _â9L41.5 o • II ‘:.,1)1.3*?11,__,.,,c1.1.4_9,:_14)...)_9‘.2.1U,....,1D23q
o7i_9
1423 2L?_x.11 S.8 j _).1.,,e=11 2.02.854 roi
coL£11 rolU ÙLL? (2003 10)
4p47*;9 LaS
1426 jl_g_ct (:)..4 29 j 2.04.403 roi j 9
jnJ9aJl v°-]9-Q j (2005 2)
44.; o.';';_9 L4.5
1426 JI9 w,•_>4 29 j j..)1_,o,JI 2.05.1367 r4- j c_9.)3,1 ute.9
JI.)`,21 4.41.41 1„!;,..‘; (2005 2)
o• 11
r.;1•711.2 _1:7UL!_9
21A !1:,9.14 ;4-4,9-(z11 _)43-L2713
d,)41 4394t il
jr
L1.31ê,..)U1
jLx.11 r4;1.714
„P j'a! 21_4I ôcLSJ1 eix11
1Abp_11 )1.101 ù_4 j_311
)1)11' I ù 7II
:
t -
j2t.5_,L41,1 Jo9J..-
Lt:L4.q -
(2015 28) 1436 Z4,—,..113.i 14 - 6399 7908
9.51.4e3071.15 fo.ij 4.1.1 4:).0-51119
-Le...Lu (2015 I. 3) 1436 S-te.à..11 ,:).4 18
jlle) ‘5.4 I 9.191.4.4.1.1 e LIS-11 vleaol r+là:j
JUS! rz+Lit.:L11 &JI j9,LaLa1I4t19
I ,j...!,-(1_5 4.74.1."-t I .../..›.÷11.5
6 S.L.1.1
20 3 O v, c31.» 211-,;; J .1 JS 4;
.20 Ù,41 5 '41‘
7 ;J1.1.1
ÙL!..,L.,1 4 j fo.Â
Z4Lt,..? (1958 j.elié 24) 1377
4o _à*9 L.o > ‘244. 3-o-s_11
1387,191&.)&413jj..*,,31401.67rd_4».11-,-‘,)-ULsLe-9
›Le. Plia; ù_mq (1967 3÷».3. 22)
4 o.,. o7;_9
1423 âuJl 45.3 8 j 2.02.854 J.
;JI ‘eitik9-4.? (2003 10)
44.17.;.3 LeS
1426 J13...4 (:.›.0 29 j j..)L,,LII 2.04.403 roi) J. 9
j-131 (2005 .i.t..4-1J
1426 j1.5...1 29 j ,)..11.,,m21 2.05.1367 ràj
(2005 2)
2U-49.4-x11
211 C.)13509 eitil .•, z: 119 fe .11.711 ).!_33 &.4
A KI Zl43.5-zti o.+_)L5-13 ..1.-U1I _›.i..33-113
‘t;i141 24.o.
: L4
(0.;1.714
â;3.'1 .4+41 &c.1..:1531 jLz 0I .).1e,1 eix_11
c*1..4L.J1 3j1413
: L4 j1)..201 (.5 0“),79
elj_.?•1ùKo3 -
ùLz7221 j
LiUq .1 L..4.e.L1.1 Lc -
21-4 . I ;1---.14al. ù -
411 !;).
j c L;;;11
it411 I t_12
2090
: jLtil re07,3
(30x k..4.12tL:A;t1J..1.4
‘Pt..;,1,/,J1211-,;c11
100
j..c. 20 L:.›..o 10 c.).t ute.
at,;;; L4
9 ;..)1.1,1
‘:„}S. c>lig
45,11a.1 I J1,JI 10. 1•711 ,DUzi 8 ;.31...I.1
www.enssup.gov.ma b,I j911 uLc
‘$:11,:›51«à49i ;j1_3331_):-;,; L9 9
10
4!4,,)11;,..L?.)...14 )1).111-Let
.(2015 o.; 3) 1436 e.....L._&11,5..S jo18 j
7909 3,...L.,),%5 I (2015 28) 1436 ;4,-,..113..) 14 - 6399 par
211,-;;;
6 SJLI.I
20 3 0 ‘.*.y.? 31 ‘,“ I J5 Ly.c
.20 ,.:ya 5 Ztt,;;;
7 .i51.1.1
1.4.:>*21 j c ty•
L,11i,o.11_,..3; o t I Uri.; II .44.to
.2090 JI 401121.)3.1/11.1
: J-C 24;,11:31 .1 rz,__13
Litz t.43.. (15) 1_.1.‘.c (r,- j )4i
!»^.9 e' j '1-01 t1-4'4
eixJ1 41L,LJI E),1.392
4,13,z_KPÎ ul.c3 www.enssup.gov.ma
US.‘www.rnmsp.gov.ma3j41 • 11 21,;11-;.3_11
4>I l ~Sy~I _J3L.•331,
2 ;..)1.1.1
j Lie 1 C.).9 j.9 2t-..? >IP JI L) .4441 C.Ç.Li5.11
Lyo i;j113 4,>3 j
(:).4 ,LPSI (6) J. W199 1 24...»•Lt_11 â~ 1a11
3 e...)1.1.1
(30x ',;t441-eit, I!I + (70 x
100
8 S.al
j LI I •".y.21}.1.* I 2L.1 3
}-1.1 &41
uLc. 20 ù.0 1 0 L.1113. 2t1-•;)>; utz
21t,;;;
9;..)11.I
SI.L 110 &O :a41.e 21A c).104.
1-.11 jL.:11 rt,1l•711 c,U.ci 8 E+.51.1.1
www.enssup. ;j1j3..13 L:).?.35,33
10 LW
.(2015 3) 1436 ù..4 18 j_lel_).14
.›L)1_711
Lel (3) 21n1:1
jL.1_11 2t.1,335-x11
21-?-J-Ln Jt.Î & J JI &:).9o"1
21.1•11r1«((,Uza3.A3 (o_el utc
j
.)4:j JI Ù94.11 çe'$^' Ù ù•-<-49
•-le9120I LY•La 1
4;U
uLc ,e1.4.a.ci (3) :itnt Ù4..1
z1.à.É41 24.3._(,11 2tt., Lei
41Leil
5 ;.51.I.1
0% /1q.
: p<
ja L2.1.1 i -al _,L,Li..2t I
..,,,, 5...à9-4 J..»,-- : J.,,'D il..,,-ted I - 1
,,,,I.:11 tIL.; ;,ti,1•:1,1 :k....j<s.II Zt_..,1_,_...J1.,
.",I Iri. o. 91,1â1 ,i,.4.:.-3 ,71-11 ..1.....,.+113 4.11...1I
„:„.,9S.;.11.92t.,...»jj1 cl.la.;
P1419 ,à_alà3.11.., à.1....1.,. : ,,i1-1.11 )41>D - 2
tiL,,-.-? 9.! LeL.':q ','"'"L! `'.?>.)-‘4' ;11.4...,-LI3 ,:,L.c.L.., (3) ,2,'
qu'Ail ,.t.-,013 , j Lx1 I r> , 1. : II .i,j1,59 .:-,. L.ed,.....Li. I
•,bel L,'95-'9
j J-1)1,3
.4:124q t.411
(2015 _m-!, 28) 1436 4u1195 14 - 6399 J.-1-G L.L.1).311 7910
24c.-7 .. I 2L.zi+c,.1.1 (:)13.1.c3 tl
Lei.c.1_43 (15) _.4.c ,4‘4.3-
,Lpst
3,1;,14,i3 www.enssup.gov.ma
1_45 ‘www.mmsp.gov.ma ë.)141 ;1,;.;1-;3_11
.2t_>.L.-I.1,_5j_;:1LI; 4..4›.;4e
2 &..)1.1.1
i;c-LiS,J1 1 z];y.!
..)12,413 L 3.)1413
ut.c (6) 21.11111:1
.:4C: .a 11
3 ;_b1.1.1
fae:#.». ù. o . I Olt cl,ati (3):itn1.1 c)..4
rL1.714 J I 2t.t-.3.-<--,n 21"11 Ù9-41J.
L Le3-2-11
lo.p:IcUc k p1.4
,k9L JI L;Jjo71 s•L‘e, n-4%-;
4e..)41
Lel L4 (3) ztnt. L5L.,ti 9Ï21.:,?.1
2Là1<1.1 (.5-4 L/-(1
-14
5 'ib1.1.1
J,7
Le.5
joL:11 &-L1.1 il,...Leil
4,, 5.,...›.3 J,1,-- : j,j'el j4-7-e111 - 1
2 ,.:,1..cLa, (3) 2,),11
zi;;I•ul k.,..9‹,ti .....,,i,,,!.:n tu,..i., „IL,
,:,1_,.,...1 ...,3i,lâ1,:„...3513 eLal ,_.,±119 )L,Jl
Ù9-<-"-Il9'a'..,1 alla;
cy.13 ._,i..alk9.14 j.I.A1.,.. : ,i1.111 _)1.!:,..i:il - 2
3 ,_-_,LcL. (3) _,U;
J4--.! 9 4-1-4 L"";" I l ;1-"J-0 4 ',1+ ,,-11
,e1..11 2_,....,413 411.11 r,1•111 ib_à •-.*1-...nt.,....L>1
.)-1â1 ir!._95-'9
11,7,3
-Luk9J1 ji ,s4LI
111.4.e3072.15 j
J-2-1—iU (2015 ilo7!,3) 1436 3...u.à..11,5:1,2).4 18
1 JI .4..!..4.113.Lii..5.11,:j1.4. I
jLa..11 LIL:J* I &,)13_9.?
474-Lxil
13 â L..1.-,3_114.1,:t.11_,?).3
,'„)L.+J..,1 4 j 1 58.008 r.à*
c11.:,111 â L,, (1958 ).11,7L9 24) 1377
0!.47ï9 1_3_911! ,vs-
1387 j9'2(1brijc..)..o 1 3j).)1_,A_11401.67 fd)
:;1-4»e1-2.11 ,.:,4)1;411 (1967 ,9.?...»..3.;! 22)
pJ4413 L3,5 ,244. 0,11
tclo. 7î_.9
1423 21_3....11 ,53 8 j 2.02.854 rzi
j1 j3 90, coL.4..11 c11.;;11 ù (2003 yIJti9 10)
ao US' ,211',I-,321:a..,..»1t_11
1426 j13-2Z, 29 j j.bLA.J1 2.04.403 r43.j ‘...4 9
j 413.111 j).; (2005 2)
.»40-3 lo< ,,>1..1c1
1426 J1..'1,. C..›.41 29 j J.,b1..,e,11 2.05.1367 foi, L.43
r11_)141 (;)el..4.44.4 (2005 ,_7 0 2)
t 244.3 4.il
t r,I,711„. j9 ,:)..4 :1
jI41 j4 * t
LaJI r.11.714 2Là_15,11 24..4.3_(x11 ;t1,11,11 j1„).L.
jja1 I ;cid/Sil ùl 1 ,..›.1et1 ù 3 etyLil ,L.z413
J1413 J1,-.741 4 à_x1.4 21+)LJI :;t_.?.j.u.11
Le) &44;s7.3 Leie..11,°,..zi13 4..11_2_11 r,„i•-m
Ù15.43 -
j -
LiLL ù 1 2T LJ, I Lc -
7911 (2015 • 28) 1436 14 - 6399
41-4e' 3073.15 id._) y-4 I ùl..9-5-1-11.9`t-1-L6_91124P:idli-,b.:).9-ihi
Z .4*.a+5 .t..à.-LeeL (2015 )141!--“, 3) 1436 3...u..à.11,s3 c).4 18
_)1.1=1 (191
‘•&s4L‘11 459.à..»1 j Û.J.)14,7 ,,t1
.).1à1 v.,9.5.33 4741LII,L4.›..419JLIJI
.(.,11Crij l>>("1-1 3 21 ! ;t^331 ;1-2..ji—.11
4 j JJL,.._111.58.008 ro_è' j A.11„.1c.
.à.,114.? (1958 yl 24) 1377
' 4 *:«;_9 1..4+.441
1387 &413 jj.. 401.67rd.)47<ili
2.e.L.*.11 (1967 91 3, 22)
US. ••,2,4j..53
1423 ;;L...11 S. 8 j J.L.,c..11 2.02.854 rz,--.9.) L.11-c9
'je j3 L;L:•,? (2003 y1 9 10)
L4.5
1426 J13_.4 29 j j..L,.m.11 2.04.403 ço_è'j cle
j 2t_13,..L11 i2.1b3,, j (2005 2)
44...47;9 91-45 )41.3i
1426 J13...1 29 j 2.05.1367 rzj,.)
,_•..•,1,)141 4.7:21'33,4 (2005 j:Lo
Zi.+4»3.c, • tl
,L>.?..35.:13 L').41 Z_IJU L.3
L1911;.LI.1
.4L,L11 z:A4
j}.11 k4,1 I _,LSI 2LLz4I3
JI iticj cj.,3
r!It7i1 ôji_j_9q
6
j!.à...ti. 20 3 0 C.r.u.. :31ii.3** à.J Lc 4L Z»::1
•20 ‘...)-45.re•Li-32,.211^;"
7 S.L.1.1
211,;;; I • L .u..;-'210:11.e J.,,x11 1,-,;;;11J-L2-4,11,-éLai
; L:9_*?Un:; '&2J.LC
.2090 ù•1 Lei olt2U3ILLI 2t7
: 411.11. I ;11,4_44:«1_,-I rz*3
(30x L-3; II + (70 x J..u..)
100
8 ë.1.11
11J1 • .L.)..z.‘t
(.5.4 ).4 1-e L4
Ùji I j..c 20 Ù.g 10 ,:y.c. ji.; 2.A`Le
9
1..K...,ine.1_>4 1-0 c 211 L .a Cj:03.4.1 ja. I "a---T-ri &C. (:)15q.
(Ltà35.3_9 ‘.L.z+113 4ILL.11 Uci 8 3.311.I
www.enssup.gov.ma ;j1j_.4.1
L)1-.-‘21Ly ':.)--?-145-J1
10 ;.al
CJIJL:LL.>21eli..?•i ùKA.3
-
.(2015 1 074 14363...1...J.11 ,53,:>418 j 1,4)24
.4111-4s. : I
(2015 28) 1436 ;:l133 14 - 6399 0.11 '6,-L!)ei 7912
6 ;ill.!
j:cat.39 20 3 0 Z11.,-,;>; j ,J5 01.
.20 L.,..415
t- 7, 111 (.1.)-t-4j1Laî
4.4 *.c.-1 4..1,.c_1. I c..)1_9:,c.,9 -
4.11
(15) 1wc L.1
t1 -4'g
4 341 l_k311 13
Las www.mmsp.gov.ma ;_)141 2Lt..43 ,•11
L1,1 j.„2, L...3.11 LIS-2 oi...433 4.4 Io •i*
2 S..al
.2030:_31ju*- '21j;it.5)1 2t7,,11
: 4111.11
(30x24.11.1:1L J...uk...4)+(70 x
100
• l,tl ZL>i'àt ,*211
C)3J J9 l ul.c. 20 L:›9 10 c)..c. Jia..; 2i_134: 2tL,;;;
9 ;J111
,:)..J.3.5..J3 44-1C x119 JLx11 r,1,711 ,o1e.`1 8 3,A1.1
www.enssup.gov.ma j1_59U 3iL(1.21 ut.c l i ‘1105I
10 e...)1.1.1
j1,)1111:14
.(2015 f.t47! 3) 14363-LtJI S3 c>so 18 j ~L11L )y9
.4111 -4-c- &?.)1- 1 L5-.
)1.1n1
4_?-3
(6) utc 45.
*,;t t1.,;11 .,&A,.LZ11
3 S..51..1.1
L›.0 cj-àS1 L 4ÇA4GL-Ci (3) 2t.nt
re!I.714 24435..x.11 21LI.,11 ,)
0.?-1-11 &a LI! c.)9.7i. Ù-23.5j3 Le.. 1
21441.11 ra{izIpLaS.ut.0 cLu (eut j .14:,>•— I (4.4 AeUq
rcz,
4
Lel Lek (3) ;CUI (Di_.1
"t`;1(1.1 ')4"13.) r4-e±» ‘21-:"?-3 J-<-1
"Lz.41,3 4 Ltil f,11.7t4
5 i;.1.1.1
L:),.)14,...> I u.t.c
: .4,4» 4<
J4Lyill 3.;.1.1 j1..!.1.e211
2 ..:,LeL. (3) L.'51;
_L_,2::,,,. t.,...9_,, JLI-- : :_liVi ii.„-:_ri - 1
,,I.c tu„.5, à:il...1J 2,.„»,<-,.n •‘i.....L.,.....11.,
.,_.1,-.-.: ....9i_11 c„..,3553 ,...L..11,.,113411,11
,L,..._41.113 :4_,.,:di i›ILi
3 ,..:,Lel......, (3) 2_,t;
c4.1.4 ,....à.;11k9.11., à1......-, : 4,it.01 iL4..e.:11 - 2
J4-°' ji 4,...u., ,L,-..:41 ZL.?„_L11., à1._55,1,1
e.L..11 .L...,_413 >il ,*.,!ii,,L,,,,,.L.„1,,,J
9-4 JI)j.9
211,
7913 ;;44—_).11 (2015 28) 1436 _9.i 14 - 6399 c._
U1924-9 -
1_43.1 (15) rwc 21-"'0";- ,I)-9
Lek &!.711^.9 i+3
ebtil t19 jL,J1 ro,l.7tl E5j1j3.113.1L‹.41 j911 9 'LJ
il j33 ult3 www.enssup.gov.ma
Los ,www.rnmsp.gov.ma cjI41 24.g9o•11 21,;11;,9-11
Lcÿ 1 j.`,1.3..11 ,15q o_.›.433
2
j1.1m j911
a 9x11 Lku I 4-?-9 45.9-25t-1 4-:.••• I
Lsi-c• .`L'19""' (6) `L.`-' L4 v ra9xt,l 214 'LLII 21-?.>-1-n
c.j4r el!.1tAll
3 ;,1,1.1
,JéSl Lsl.c (3) 2_;U'
JLAJI tell‘714 à l 24.35--,11 4 l
,It
C)-4 Lski L:)-235,33
Zt! 41.11 fo..(e:31.e}o3 rata ,Let_ttq
X 9 9" SJ~Î liL5!
43,A1.1
,j.à1 ,c.L.a_c.1 (3) (:).4
2i-,La12 -49-(x1121t^ " r4-(e ÷» ù-4 J-<1
2'_t_... +119 4.4_2_11 I.7IL
5 ;Jul
LILL J.47 ,t2
LeS.
J-4t-I-L I iS.L1.1 it.t13./ I
1.4)., t9....9.4 j,V," : ,J9Ÿ1 i 41.ïài I - 1
.iti,l..:11 4,4_,_<.sril :4...1_,J4r,1,11 e.ILi,
•,-,I ,,,.....91,LS1 ,..›...,j_<;3 ,e1.11 ..t.-,+113 jUll
.ii-195:29 24-iji f.Lià.)
3 ..Ll..L- (3) ...t,U;
c4.1.19 -L11à44 j.1.,.;, : ,iltil jizeil - 2
...14,-.-. 31 tiu.-, ù-,-1 ' ;,--.--J-L14 2t1.4_,-1•1
,•,_.,41.5 ti iiIii:,1,040:>.IeL•11 41L....11 r).-
._)-61i/C-<-7.9
j 1 )3.3
9 14 j.).tj 1lo9Jl9i rà41
9à1.4:3074.15 roij 1 ,:j S:013 .41-!...Z6_91124»jd 1
(2015 JI 0 3)3) 1436 EI.L.a.C701 ‘..).4 18
‘:).4 ‘1.91 ".4.4.1 ôoLUSJI r ‘1"1.;
tl j_9. (:*.1.4L.111 453.à}-11 tl
,DL÷.. 4 J j..)LAJI 1.58.008 rJ...) cLiq
21A .1-_911 ç.Lt..1 I 45, t Il :aq1.1.4. (1958 yI 24) 1377
Q~,o7;9oJteï~99ls, v > ît.,...434 •11
1387 j_911,..u..),:)..413,) 4.ed1j
JI;o ,t_i_mq (1967 34,,9_2 22)
‘21÷4. z:9_13q
t4,4,t ov;_.9
1423 2t?......11 S. 8 J j..)l.,.e.11 2.02.854 roi)
;JI 4,45.L13_cq ceDLZII clt,;11 (2003 10)
US"
1426 c..)..4 29 J .),A,,,_11 2.04.403 rc.._k)
(2005 2)
4_4;47ibxb,-x-1 É99 L.45
1426 J13-4' C_›.0 29 J 2.05.1367 cz...k)
;; (2005 ..)*.o
0.4jo.n
)13eDil S° -J. ro.;
...21_15..1.12t.”‹.x.11 c4,LA) j9_11 ..L*19
.4.4à9 • n
: 4.14.La )..›9
JL,J1 rz1.714 2t.a1S.1.1 2 .1÷435,x11 :7A2
,5o12_11
LtIP'T '"U JileJ C)-4 L1.3 11
ùe>4).+7:3 JUJI
‘51-2 1-4
•,,11_•_LeD ç ly l Ù1.5.43
.1 -
(2015 j.0%! 28) 1436 à JI95 14 - 6399 J..LG 3,..L.311 7914
4.L.51.4e3075.15 r..à1) ,i441,t).1_5-5.0' 19 .44141 kmjtill j.!_j_5.1
+4.5 (2015 j!4%! - 3) 1436 (:).4 18
JLIoLy.4 J.51 Z1-.1.).1.11 raeka:i
JUJI ‘:*1.41.odl ;LI 1 ,:71.41>J1.1
4,41,.11
I W9 JI9â.;t-73.1121÷jt.11_>:,,33
ùû 4 jJ.L4:,_11 1 58.008 toi)
;1.,;31.1 1.L511 2t..,Lt-4.! (1958 _>e.1)..è 24) 1377
Le!
1387 j91_,.....),....).413j).5L,m_11401.67 o_k),>1.1.11.3_4,1,1.t.3
24eLZ11 (1967 22)
1_414,5 ,244.
4,2..;47';,5
1423 2L...›.11 ,..53 8 j )..)1,a,11 2.02.854 roi.) j.e3
ceLZ.11 (2003 ).2.1iè 10)
.2i 1 1,,,91124..)_itl. 1
1426 j19_2.' 29 ,j j..)1.4...11 2.04.403 foi) ià9_.<,.,_>1.1 Olt.
J-C j ZU9-131 4,à1à.5.4 (2005 f.t 2)
4 4!. o7.Z.3
1426 j15_.1 ,:).4 29 j j..)1_,n_11 2.05.1367 roi)
b1)41 4 94 rs.‘..y*“.3 1-.1,*;1'; ôfL1wo l 1 (2005 2)
24.4_)4.11
4.54I.LIILUz419 (1L.,J1r!1.711 )..!3.3 C.).4
,Sj412u.2„..L.i;_924.03'4•11
4SL 1.4_)
1o.tt.7t4 âaLSLI :t÷41.55.x11 j1..)_,L.
j! j'ai 24:41 ;e,Lci.5.11 c)c...<3.3 ,‘L,41,9
1,'.11'711 (;)i i..9-? C-44 1-51-11 .)1-1c1 L)-4 L1.3 1
: 41.2 La j1_,..à.-11 j.1,311
t h-&
-
Li124q -
6;311.1
,11..e.i• 20 9 0 2L1.3.u. Za-; ; L I LIS ‘).c. ‘z,.;
.20 ,:›4 5 jiL- 211,;i;
7 ;J1.1.1
41,7'; ùt LS. I 41›-.211j 4,1.c
1,-,,;111J-Lt.41.1ej
20 0~juLo~9ljt.vLzloâ~I~~tS)l C17 -un
:
(30x7:44.120..,7, ; il + (70 x
100
8
LUI •
L)-4
‘PSI ult 20 Lyz 10 c..).£. 24)1.,e: 20,-;;; c).11,-,Lx.J1
4a I *4j rat, ;.; ; ut.c.
9 SJI.1.1
45412_11 1,;1.711 j3_1 8 S..51.1,1
www.enssup.gov.ma ëjlj9JJ 15.1.1 )1.'21
• L)Lj-t;t1Ittc: ÿyÎ ;-11 U-ÇI-4 1-.' °i 1 j3-11
10 SJIII
1a
(2015 7 3) 1436 i,-Lx_à_..11,53 L5.4 18 j J~L1JL )y9
(2015 > 28) 14362L?...x.1193 14 - 6399 .)7915 ke-4.011
6 aT 1 2t%1441 ù131£.3 t _4'2 LJ -
2L.?..)„L11
i;j1j_91 www.enssup.gov.mal
La5 ,www.mrnsp.gov.ma i;j1..)V1 24.394.11 2,;!1,;,331
LUI Ls.)_..;S J.;1_,...3_11JS.q Di-433 4;», •
2
21,,J-C JI jj.in 44t1.1 Ds1 11 ùL l z_7A1
U-4 Cr-).3-.1}-11 ùi11 4?9 J CY.!-13-.,.}-11
20 3 0 C.".1-.1 Z91./ 4L,a; _)1÷7-;-1 JS U-e• Lrj-4:"
.20 5 j5"24.,:Leâj
7 i;.5111
I j1+13-'211j
II lo, oy z.,:tiL1112t.>3.1.411
.209 0 z__911‘.3.- .,51.›.14. j2S.)1 ,`,.,o
: j -JI 9 I LeLc âa;l~lldL,~:II"L
(30 x 1;:tt, (70 x
=',:t.1.34J1à1.,;;;11
100
8 E,.51.1.1
L11 ,:yl_z..4:7a1 0._is2 0'21 2L..-1
()..4 "21 Litt9 ,5-:.1,4,1• .1 L11
utc 20 Vo 10 Ji 2.44. at.,74; LsLc
utc
9 EI,.5l11
1-(i-âAy-,:x.,-.!_.9+,à-1.• I
4501IJI JL.J1 10!1.711 ,bUci 8 ;.51.11
www.enssup.gov.ma 1 j91.1 911
..1.)1_•_L.4.'21 44;1. I c...›.51.âL SJI j 9_11,:i.4.?
10 5.5111
2t!,
.(2015,1<171,- 3) 1436 3...u.:cUl „53,:).4 18.9 ~L11L )y9
Ani -1-se
1.4,9 (15) ,L;)1..zus>11 L77-à
ù'171 1^.9 tIJ. s?t LJ!à.
r.:1.711 47;9 41 j92i I
I. (:).4 Li:8S ( ) ,Lc. cy193 .1
3 .5111
i0.<1%.÷. C..)-41 J_â~I L5 oLacÎ (3) ;ant )..0
1,_1.,1LJLaJI 111 4÷a. 35-›.31 'at,1,1t jrco L)3;.+,..1
ù-4 L..10 21--i-J.3 c).”7'.! Ù-1,5‹:,*3
.‘.1„,,t. featoiL > I .1
._•,1j1.7...;.'21.513..0
4 i,..5LL1
JéSI „le (3) 4.,,U1* 21.1?...I ,_LJL-
21(11511 244.55.zil 4L I lI j) o C)-4 J-<-!
C_L2413 r0
!t,714
5;,5111
• LIS
: 41.2 L.5
J..L.1.1 LUI jl...-,.3›11
2 ,L,L.cl—, (3) ,_,t
-)'. t9."'9. JI--.. J92'1 ji+.;:)i i - 1
I . : !I iln.:4 ;là_ta_LI. i ;La"( , I Zt.,,L,,J1_,r, t
,_-_,1 ,7.: .3i,làrl ,),,,Ç.3.3 ,,L.Ji ,2.,:±113 jl.,11
t:)-'95-LIL9 "L.:-1"J i ('Ll'a'''
3 ,:A.c.L..., (3) ..nt
,.41,13 :__i3169.14 ,..-.11,7 : .»..111 j1.4,.'il - 2
JLF_... 3i 4:L4., j--,41 >4._,.14 àd.=._,I.L
elx11 j.-.-,113 411.,11 rl, . 7 h &,.)1 ji,-,. Lol .-.: -,...I
:2à1;11 ,7,%9,:J14 11,:à1)4_7.>s21o.:Lea Lsel) -3
.4;t4 j1_4.4
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية
اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

More Related Content

More from Mustapha Taki (14)

Marches publics ar
Marches publics arMarches publics ar
Marches publics ar
 
Ccagt 1-2000
Ccagt 1-2000Ccagt 1-2000
Ccagt 1-2000
 
Ccag emo
Ccag emoCcag emo
Ccag emo
 
Ccag+emo
Ccag+emoCcag+emo
Ccag+emo
 
Bo 6470 ar
Bo 6470 arBo 6470 ar
Bo 6470 ar
 
Bo 6318 ar
Bo 6318 arBo 6318 ar
Bo 6318 ar
 
Bo 3753 ar
Bo 3753 arBo 3753 ar
Bo 3753 ar
 
Avp decret 2.14.394_ar
Avp decret 2.14.394_arAvp decret 2.14.394_ar
Avp decret 2.14.394_ar
 
Arrete fixant les_regles_et_les_conditions_de_revision_des_prix_des_mp
Arrete fixant les_regles_et_les_conditions_de_revision_des_prix_des_mpArrete fixant les_regles_et_les_conditions_de_revision_des_prix_des_mp
Arrete fixant les_regles_et_les_conditions_de_revision_des_prix_des_mp
 
10 3
10 310 3
10 3
 
10 3 2
10 3 210 3 2
10 3 2
 
2211 0 a
2211 0 a2211 0 a
2211 0 a
 
D 2.12.349 ar
D 2.12.349 arD 2.12.349 ar
D 2.12.349 ar
 
Ri+onda+français+220714
Ri+onda+français+220714Ri+onda+français+220714
Ri+onda+français+220714
 

اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية

 • 1. 6399 - Ztà LL I ..ut9(2015 j!ol!..“, 28) 1436 ke....%113:514 ISSN 0851 - 1195 I • • ji..4?11 ;LIU - 0537.76.50.25 - 0537.76.50.24: 0537.76.54.13 : (.4) 310 810 1014029004423101 33 pL.£11 ke,3.1.1 341 3i 45JUL.I1 e„,-,4J1 4.:U.9.9 Le-Le co_9.4c...11.1 4v J l è1L+.4 4 a, ‘4 4.5)4 I 5-Le.11 e L1à.L11 r_AJ,5400 r_à_). 200 r.A_,J 200 lateià 300 r>.A.b 300 r_Ajà 200 Latj.5250 Lcaei,5250 Lcati.b 250 1.4.4j.) 150 I 49L.1.113.LLII 13:11 ).µ.L.?-0 33 i La ,:).+) t y44-4 L-211_9 j..at.j kp1.5'?11_9;k.±.1L,CLCLII3;4;_9.:,L111 L;Uc)113_,..4.1 .i4_ jJI4o?jtitl 3j.µ1 ‘2.111.L.W I Lii_J.7.1.3 Y.)-41-411 j-tr+11 .4.L.L‘o Lyb_rici x.11 L5"1-1_9-11-9 '.11-)_)-°-1•11=11•153 Un! ârgwpt I 4-3-19.-1-11 L51-à9 11 ‘.Ye9-+e-19 "1:. 4.:1""11 Ce_5-sel-L119 ,,o J131 I à 421/-* 44.113 ;4..c1.411" 1664.15 r>3) i;j4-019 JI)3 11 4o;13 (2015 20) 1436 cjI.÷..2.7.1j1-à '‘u4 D.1.9.11 L19_:,J .).à.11 lely.à.J. I Ly.à1....4.11 .t.'..)4•›?I .2-1-L. D-191 4:». 941 'u t-?-t I 42.44.11 ..:J1e1).111 .2016/2015 7842 j )31-4' 2538.15 roi) (2015 3,4 10) 1436 23 244111 ,_ L...,1)-L119 I L.,..5L.J1 2016/2015 (2015.1,....19..... 23) 1436 kvrJ1 45... 9 2.15.716 foi.) 1379 i>.)...;?2i1,5A...?•• J..1.4..11 1.59.351 fa._, *à<1._.11„5j141,,,,,;••.(1 • UL.1(19591±,•.-2 2) 7842 7839 2L4Le Lyej...4.a.:, ,:,1!!11-.1t 4441 4L.Ic1.11 (2015_,, ,21)1436âu11S57 2.14.867 Psj ~y. 7832 I
 • 2. (2015 y..-J, 28) 1436 àuJ19514 - 6399 ô-Là7 .11 7830 1436 j19-4 10 j JJL,.. 3091.15 fa-_, » ,:).*ILJ (2015 3.,J.4.2 27) 7845 1436 J192. 10 j JAJ.. 3092.15 rà., »14 (2015 27) 7845 I 1436 JI3..4 ,j...JJ 26 j j314.0 3093.15 ez,..à.) »14 J> j ù3 L (2015 12) 7846 1436 J1.3...1 „;,.. 26 j J.,JL,.0 3094.15 J.S.4 (2015 é 12) 7846 I k.....J.41 •4:).5141 j4044..) 1436 w Ù.4 29 ji.54. 1121.15 fJi ,j191 cc÷k701 454,...4 (2014 22) 7846 j 7JL c 1122.15 roi.) - ,j191 (2014 j <JJJ..J. 8) 1436 )..L.J... 15 7847 ja2. :9 JJLw 1123.15 fa) _59z.11- L - 4P.9.1 (2014 )",...8) 1436 j iw 15 7850 «EVAC» ‘...).)1...1 ùt j >51.4. 1124.15 Joi..) - j193 j 311-LU:D cd>, (2014 8) 1436 jâ c „:›4 15 7851 '4J3Là1 1125.15 rzJij -;•J - u.t.51)4 ,j19.1 (2014iL4......qà 8) 1436).4. ,:).415 7853 I k,,,....t...1,14.S„.4.11;,anii 28 jJ1w 1129.15 foi.) - IJ 4 j13..1»4..4* JULL-2411. L (2015_,.eU.,. 20) 1436 j_9 1 7854 JJ-L11. JJL,.. 1130.15 iti.j - -.J;_ ,..;L; - 4e113.1 Le,à..4 (2015 i.J12,,J 20) 1436 J_91 j 28 «AM ENSIF 4.5124, jui_u$21., JI 7855 MANAJIM» ,J)...3 27 j 7JLw 1171.15 rjj - - ;-)101 41. (2015 Le..i.)1.4 18) 1436 ,1311,531.4.?. AM E NSIF» 4512., ô t làJ Ly7u119 7856 «MANAJIM L"., JJL,.. 1126.15 143j 71.ej - _)943 - U.44, - 104)11 ;Le j19.1)).à.4* (2015) 1.4 22) 1436)..>21 7857 rj J19 x 11 1÷)) `Là j 1127.15 (43) j13.1 j7-4.41 Ù31.41 (2015).e.I.4 22) 1436y.1,S1 7858 LL11.à.1 kid, ce 24-44 2(-2-lai ()-4 e>918! (2015 jLe‘7.!« 11) 1436 26 2.15.545 rJ,,i) j (1997 9) 1418 45..)1.....?• 6 4...9 J)..)I..,=.11 2.97.777 J.:JJ_) ,:jUcl_J ;LJS..1. J3..„.12,11 .12! 7843 c A, .I u l 9 1159 u.)_i.11141 ...:J1J4.4.11;* ji3t.4.2733.15 jJLw11 2797.95 1a9J)IJ~II 4.4:;, (2015 94..21) 1436 j19-1, 4 (1995 714 à9 14) 1416 i>,_.;j211 45.)1-4_?- ,:)-0 20 j a. 4J41 ù 4 ;LA.L.4 JLA-X-O x.11 7843 j).51,,. 2734.15 f...à))=1„:).__<,:;_9,.5.43s11,••.1..9,.11,..11r,.1.4:11 .).?33J;1_,i )A,..112797.95 1497JIJàiI 14.<, (2015.3..+42 21) 1436 J19.14 (1995 jwsg 14) 1416 •;)..;SI 20 j „JJ1,1.3 4:501 7844 1436 j1.4.1., 10 jJJLw 3083.15 14.9) »Le 4.5. 4.44. L3.S.4 (2015 3.+13.,! 27) 7844 1436 ÙL,....4) c)4 28 j )..)14. 3084.15 14.9) ,.1_411 ùwSU )).à._41 k...4il.4.43 J4.›. j41., (2015 _9_,4y. 15) 7844 1436 Û1,...44.) L:›4 28 j )J1.,. 3085.15 foi) 4..45..(x11 0..-4)1_4.43 ) (2015 9 .33. 15) 7845 1436 ÛL44à.4j L)-4 28 j j3L,. 3086.15 149) 14.495.x11 1›1.411 4. JL449 S7 Lasa j ù24 (2015 3,4 15) 7845 1436 ,L)L., ) j4 26 j 73L. 3087.15 /43, LX-fi ù+_4ÿ1 L5j1-4-.4 (2015 3,4 13) 7845 1436 ÙL,a.47 ù4 26 j yl,o 3088.15 109,) 4498x13 ~LJI ù1oÿ41 j Ù...14 (2015 3.4. 13) 7845 1436 ùl,hoj ùA 28 j )J1... 3089.15 2"..95-T-n L)4,-44 (2015 34 15) 7845 1436 c).4 28 j JJIw 3090.15 2L13.44. (2015 9 4 15) 7845
 • 3. 7831 (2015 _7 7! • 28) 1436 Zt_.,u113...) 14 - 6399 j )..%Lo3072.15 r13.) 3 J1,3 (2015 j.L.1.!-•3) 1436 75...u...à_11 45:5 so 18 ;44.I ÙLD,2,41 7910 ,....5olx.11.:.L.,_+119 4.1Lx..11 fo.; I ••-•Iliol_33..!ù•‘.141_2_11;j13.?/19 3073.15 ixij 441 3 II (2015 ,3) 1436 Lu...à.1' I ,55 18 ,19f1 2L-1.)..J1 D-13-1 mil 'i,p1;,<11 :j1.141,..n 45. j 7911 Ù-29-<-19 _)JL,e 3074.15 109, JI c..)._5 <.;11 3 ;:t_4.3.31 ;L.pj-i.11 _,.!_*).9.J ji (2015 3) 1436 Ù.x 18 j .t7 I JIbl cy4 ,19 1 D.1.4 ;441 isola-11 7913 J12211 .)•.'LA3075.15 reiJ I Lr'.‘9-5-731 9 `4-...109-n r›It-•Yz (2015,...:!... 3) 1436 ;...u..à..11 s5 Cy3 18 .}.1 I • I 7914 u1.14LaJI j .,,c14..3076.15 ta) I c.).2)<M1 3 2L.4.3.11 4±.}.11 j3.1 (2015 3) 1436 c.u.à.1l s3 ,:y4 18 c.J.4Le_11 ,531.a.41 7916 j ,...».)<711 3 ;4._;.1.3.11 (2015 , 3) 1436 18 7917 ...,10'>11 ,....›e<•:11 9 ;L,.4,9.11 (2015 "..z.1!.. 3) 1436 I L53 ,:".0 18 7919 . , j .) 1.4..03079.15 los, 44.1 3 (2015,!..:!•, 3) 1436 C,-41 18 7920 i.12>t1 Le1.1.11C_•_.+119 jt_g_11 fo ;_.,1_33. j )J1...3080.15 as, ,741 ,:„.0<-11 3.4+3.1.3.11 ;t1;:•< (2015 3) 1436 4,./..t.4-11 S3 vo 18 )1101 ;L•tilin z)34.1 V1-* 7922 1÷u 1128.15 r‘ij j13.1 (2015......,, 22) 1436_,i.S1 7860 «UNISALTS»21...S)._.‘t 1436 Cy0 19 j 1695.15 ixi) - ZLe 4P.9J ..r.ILJ 1237726 los, 4 (2015 ,_51,2 8) 7861 1436 19 0: 1696.15 ça...)if. 6.4G - 1237708 1O.s, UoLx31 e..Axil-1 (2015 ,5L. 8) 7862 V.u,l9 3.91,11,1 ... 1436 „.•_.?.) 19 j 1697.15 - ;t_e. 4 191 i;..x.',Là.1 1237727 rij (2015 Sla 8) 7863 11.11,9_3 44;1 jI I .4Lt13 1436 L31÷1...1., 25 j 3051.15 1a9, ;4111,13 3l *4)11 7,391 ,1,:à :t,)141 ÙL.7.111 jci.44.13 j141 (2015 g 4 13) 7864 c.1312L., 1436 ,:).4 12 j jJ1.4.o 3067.15 rxii2t+-1.13 a'D L.4.S1.1•3 (2015 3-14.29) 7905 à41L119 _51...ax.-Lni ;il...), •41.1 ‘:)!9•5-01.9 foyJ l ;1-3-1;j1 j3L,..3070.15 los,I ,L,.29<7119 r,L.4.3.11 ;4«,jtil yr,)_.9_1 ),3 ro;,1-•,1•; (2015 m,,•;• 3) 1436 'o. -L.111 u3 jo 18 r,1.111 ;.:0L.:1 ..13.1:t4„,11•;,1;9<n jLail r.!1.7 L5.;bil 7907 )-)L,e, 3071.15 r,k, 3 4.11.3.31 (2015 3) 1436 L.,-0 18 .514.a.à j9 'D J Z.:914 7908 el-Ln L'L...›.+119jLx.11 ço lx .b...,13_9_?
 • 4. (2015_7! ^al. 28) 1436 4_?....:JL.9.S 14 - 63993.1-C. 3.t.à.,311 7832 LC, udaei.dea ciL111 7:44j tt, it 3 ,:›4 26 i)JU.ii à.!In 24.3,)o t ZUL,4 js J4.4 j 44.i2...c ro L.513;1+494'll ''Lit-‘4"'-4LL9 2L19-1-1 e • il 1)44» 47'03 L,,,z..‘t LJS ù-4 Lele. C..,)1.3_11c,L.115-411 2.1.1.15 1..4q 2449-4_C. 21J j12:4-9~L~JI L) .13i 21:4;,,,,t1 ja3ii 211-S. 2 .4c3_11 211-y_111 ç”.1u."3 -1÷,-9-S3 24430't1 '1;!11-, J4_4, j jc,7,„1.19 .2,1j44 2449_4_9_11 .24-43-4-231 4 3..1..1.1 2t.i.411 cya 3 3.3L1.1 :y3 j_91 r; t L'11;1''.; t,31 uda:à t3)-24..‘-43 49 4 '4. 4411 4.! 4_4,..4.4.,..4.Î,oI,a31 La-c I - `V O9 o ,tI L.5''-0a:L; LJS,j 9'1 21-43-4- 21!. 4i1^ 2149-3U 4.0.; Lta ..11,1 Lek - dao9ojj1 11,14 ..a;;1.1.0 21-!?33-•-n L.J•z•t1 4 L.5.)4-31 17':1^ ,,Lc 4)-4,33 Ltb 31..4.f2 11_9 àw9 oxJ I IjI I „Li 4141 ,+_?-1.11 eita 1.4S. Ltb Jl .1-4.1111 ‘...y.t.1. >:1 j (2015 21) 1436 7 ji.5L,c, 2.14.867 fcîj It^U;;L40..9-112t-44 21-4351 41-492990 I, ,atl sàr3 '4111 ,:j9iLi1 '130.13 rdj 1436 c)1÷1u.1 c).4 14 1.15.62 rzij itA;i: 0.14368 1 4y,'219 .(20151 5 3,j3.! 2) 1434 J.9'21 (.5..)L,...? 8 j j.L,cJI 2.12.349 rlij 41,4 170 ;JI.L11*!,,, ‘2?3 ',JI:A,; s...1£*(.41.,_al (2013 u.,,_)1.0 20) 453 Ù.4 25 _)LL, (2015..,7! ,..10) 1436 (-13n koLc. •‘_•J 4.4:a.l.a.'" W 113,>111 1395 2t.»,.11 453 27 j JJL4,112.75.840 ra_âj 41.3..U1» .(1975 30) .«2tx b-L,L, 411J1-4-3_9<<" _4•11 2 L51.1.1 : 451.1 j_9-LA : Zl+49.4-1111 t I - 2.12.349 rkii .j ..a_ki-t-e 4e US4-o. o*ii SIT,. il • (2013 ctà _)L4 20) 1434 (19'21 8 j j3L.,,‘11 r.Lx.11 • L5j1_311 j , US Ly0£.£113 Lè31-Sce.--21, J-Ç C.}.414.2iLc.1.«:_',43 9i 4-1-43..a.c Zt!.!
 • 5. 7833 z4.4...) I (2015 28) 1436 14 - 6399 .5.u. 8 «;.1.11 214)-*-4 à 21!)1,-,311 j.A (5) .„1L5.2,S1 vus'"L:9_à3 ;,..L.,-13 ‘u,eg .u.4+.)..).11 ,4L; 4_444 .4191,,LC dLc 1:5j ji 2L1L› ?-1 ti Lu3.) PLfi.o Lyu.3)-P 21-..1-7 Lek Lr,+,:)1 )-3--Y. 9;3111 :4. 1_731 c4.1.421.-,3212t2,111 c.,+: Le 13 SI) 4-1e. (-13-b-9 'LJ-Leq. - ;_)Ltà...." JI 9i 91 21-43- LY•L'A) 91 4. “it,14 t •a+4_9_4_,21 JL.“.`1 - et+a-cl JI et_iità) 21!% 91. i1 itt 4.41 t.9)-311 e L41).3 ç' Ledl J)-U. '-.-4.mt1.a c).4 18 i).5L1.1 49.. L:›4 I o3 aJ.11 r..1j1 ji9 ..) 4•11 45. ,Lc 453 L..14'.u:i L.4 4-41-?.-LL; ji..-mg- 4),....u:_) 1,»11-4 ;l1L_?..ill j-1113,4ALLJI 21+” 21:.11,14 :a7,1.7U 409 1 ‘U!-.49 SV `j-139 4÷4. ,2.:;11^14 21,;1%7U 410 1:.17119 41.4 :À_Mc. ..:,1÷nall - ù15 Lel-c :I - L5.544 Pli-L,1,:).4 4:›S.,:j 441 .443.;Lii.J12t•,--,11 21÷43-amil.4.411 2.12.349 i, j 41e. 44-M JI-41.1 (2013 4.),,j1.A 20) 1434 41911 45.51_4- 8 : ZULLIIL5.541.114.,.•,'à'3 11,11 Ji • J.AL•Lzil ;134...1.1• cjL4,..4., • 44:1;,_,1,11 • .4-o. _24,11 -e'l t!lt-,11 5 ;J111 ,:y33 S.)1.1.1 LOI ô.) ," : Ç51-2L4-? 24-4. 4.41,2. r.1_>?1,4;;1•7U ‘;L.4.? _)4•11 ülit.)19 24434.11 6;.51.L1 J.`,4441„, 'A rtv„,1_,3-3 JL 144. 2t;;1.7U zt:.4;1),Y;t19 _.4‘119 41;10 0 7 I ji B.S LeLe,3334-e'.9 .4é*L913 Z4.413 • 212J1 uLJI 24.43_4-1J1 it241.10g11 zue.111 t^ t;. 7 S31..0 : 4. L7.31 'i,,3.112t L j91_1.111 - .à»; 711_9 Zt,.._)41 -
 • 6. (2015 w 28) 1436 43.x.1135 14 - 6399 .5 ..LC- 'it+ 4,4).11 ii..t.à..).311 7834 1 12; jt.1.1 ,;;L2,`, ,L.+1 ute. 34 i;..5LI.1 .c)L1L11 Lut 0: 13 2L-1-11 LJJ ‘wc.l.a.7.4 14 &..)1.1.1 -1.1 Ç.L3J1 11,,;11 crp. 21;;1•7U W19 .0.51)_431 J3-3-C 3i 3i ‘'..r.t.-è+12u1.1 ,:y1-4L111.1,:y.t3:1.4i,L;,*11 L.£119 2LS" 1 _411 4,1.`,L; ù-4 2t-1-4.34'11 "Le ù•r;'1^Ii C)-2j1-cr 1•4+.1 -119 .);1‘7n t..)3,3.11 (Lyp - ccU113 4;;1•.;U 4y1.;L;;7113 tu.k.9.1.0 21.1LA L ;.1,4j 3i 31.L.clq 45)1,-0 31 t 19,),,LZ.(13 1_,L11 ,:e*.c.11,2; j-J1 :4,` 4.1 Ç.I.,;(1 11-:.;11 J3-a-. j 4a3.111 eira ulc ~I 119L1-£.1L9 21-431..11 2U..111 a.ctà 929 (.:.›.0 9Î 21!)1,_9_11 2ti.3111 rz+Lsu. 2t.f`,U'i 21..4 &)1 j3 2L.èL.4.b'glq 1,11 c.).4 ~IJL 2L.4.11 4+11.1.13 4ul.15-1.124.4 JI 10 (12) c 4.5k.11:iL ;35t_. j31..1:J1 jL4JI P,^ 41L) 1-Q-5 v 9 cj9 13 4^ .41113 ..)1,-+7.4‘2ii ç (9) . fe-(/**_7--2 2149.1-ILU (z-zb) ‘...J.32-+1q. 2k-.t-4.9 4*11 j ,=11.15 et-4--cl (3) - LIS t!.° 4*;,)ti5t1 .44.1 (:).0 jtS. rt..(ru, - t T ,,s2113 - (:)-1-,,,âLLI• .1 2u_?..1.11 Lo tic Çl 4),c `2 l ;.'24.th e , lt,11 (5) j-44- ro..eb)53 at!• j..21,1 3 it 't2J'2M-X1 1 4.9 *.u.i....-77±.3 Luz, c).4 1.1.1.43„! (30) ,:j3n11 C1-41 X9 0 4izJJ 2t-1,9-21 ."1-141 j91 -L7i1 iL(e ç l)13 tLI1),)-(2.-,4 '‘;t11-11 Lyk)_.i.111413
 • 7. 7835 7b..u.j.311 (2015 28) 1436 4,,,J1.9314 - 6399 19 S.al Lr-13.) 2tL,1-,3J1 J1- 1 j L5-4 21-1-.,-01 24.4. 3-e-mil ,:•J1_1÷11a.113 4,33.3L111 L5.)1,'„T -I .j31-£111 jLeil ,:«3LcL4.1..?.1 L,11 J.,.;21 I 20 Lai Ù-4 139:4 : '41111 i.144 ,b1_14.1e,11 j4.4 j - Zt .‘7,01 ,:ya r. (:›.0 ;..5j13.11 km:3_31.101 ô,1,17 w'211 co_zà cm9$-,% 11 J-19i-t! Zt,•1,7U l• ;:i_t _9_;Lii_11 I)'21 üI,It, 4w9 I ,L>x,'‘;LI__,Jkizu.i1.1.1.324.4.,4.11 •,.:,1!!11,11 21...‘,1)J ;.J1 .3! r,c! C.)L1 4:9 Zt÷o. 2L.t 43.4.A11‘:,1 !11,11 Lsie. 24,1„11 a,o 17 n t:J1-4c)11,-,*; ,:).41.42) 2LIL.L4 ca_z_k.9 a:4.-11 u4"13_) Q.a1.c 4r.k)-sq. j1.11 ,501L,1 (°.2-L.L." 21 '1.11 :241 Ç. I ,,•1.i15.2,J1;,.1_,,.9 (19 LSIL :0 ‘.2t.1.?..L11 ke_911 12L...1>)3 (:)1-é4L7..L1 ‘j1.3:JI t j1.1>Lc u.n9+n2Lo (1t, L(r194 (:).4 El 1911 ç Ij-D :_b4152.01 c , Il üL4+1,11 cLx.11.)..).11.192 L11,9)111 ',§312:3_11 Leil L L9-g9 I j1-4.1.1 2LL..11 j LC,Lé LS r 91 .jA÷>JS Lel! ;»5-11.1 ù1-41 ù5-4-13 ,.)i 2_143 .4«.;5_)L4 15 ;..)LIJ ,Lt-GJ 1o K Ly.‘+`j ù-4 & 4 j9 LA:4J 2L-el L.)4+:u LJ• ;,)-4 Le- 9 2'-LL:5 Li! ;_)9_) _)35.11,1 j1..4-cS1 Ji Lel Lslc Ç4 (8) 24_,:Lo.; j91 tJI ,•)4?..11 2i;;1.7U j 1..u.Lo I j91 -Lji tl..<1.1.?•'>11 II I ua j9.itx.7, foi I3 L9 I ale. 4.`JL,aLi , an re.L3 Lel ulc. Zt.r.L.,., (48) L >19 ,L)Le.às Ut. 16 e J3L-41JS j 21-n" j 4191-1-7J1 jLeJ1 ,..39L-0. j jU4 .IA)-n t_1-4-?‘<2i 2131> ur.1 JI j51.11_11_34.41t 1..41.?- I LIS SJÿ 1.L.J1j.).11.13 17;)111 .49L-021.31-(e ù.9.5j .2L1-3111 (°-"L! ‘1)-4 L(r-?•)-4 18 i;.511.1 I cLc. I jL:j15 ,e3 il, LL>3
 • 8. (2015 j±_,» 28) 1436 9.i 14 - 6399 3...1-G 7836 24 : 43.1:L1 1.414 ,13:L; c.§.1*4J i.,7,0U u-'.9... 19 L.131 - 4.e-3119 2449 e‘111±4-L,31 J4-4 j Ly.J,^14 j •u4.1.> 47,1.7U 4,?..S94;t1 L.9.a13313 ).1cL4JI S9 L.Pis›L - j4,t1‘4 5..)4.11 r1.42,1t. - 4_24 21_ .)1..)'?;1 cijj - 25 SJLI.1 21.935...z13 ;1«.‘11.4 .32*-U Ul L:r4 24..4i o•il '‘«LI j144 21-xl4cLA Ly+i:j iaL+111 ‘...)4u;à) 20, L, LeLe ù9-19. --‘4L° r"-`b IL t .4.203.11 ki.3.013jUad.4,1 26 ôJ11.1 2t2,111 JI 47-1 clz L'..) 0 1)1 ..et.44.0 j-24J. jQa9 JJ~L,JI ~ju~19 .4L it-,331 .4:111;j1,1v : Ù.11 (:).4 C..›.4 4 ;JIU 4+49 o • 45. _.).e.-.L4 _9 2t-p j4J4.1.1 ù_9 1.3.11 145 1434 LI.91 Ls..)1.0.?- 8 j ..).1.4.c.11 2.12.349 foij 1_I.1 oyLcÎ 4+4 jl_41.1(2013 um)Lo 20) 22 1;;!1,-, 1.11, 4,31i - o• j1,5‘?ti SJI 24)33L1.11 Le c‘"13)1 LYn LeL7-;'I Ù 91 "k-,41_) J -- LeLe- 41,-.-1 91 4?-1)-43 Lre,i Li5 24.4. 21_43.5.11 Lj+â ~jo 2u_411 ..;Ulx.11 JL141 LIJ 4+a94. Ly.3 ;Il rz+.z,L;~Lc,.4.„11 - A I.7U ;t+o”._11 -Lc1399 24ÂU.:,S1 -te-191313 .jL.$1 I,i.m j J.9 ,z•t1 441<_x.113 44'1,; 23 i›...5l.L1 2.;•L„91„,4 A9 O LL>3 L19_71 : 41.4 &<, Al.7t.1),L.,....1.1.1?. 4-1L-4.33 'o.11 L41,1.11.! 13i 3 13 4*u4-4,3 4Pic9-n É9.3-0 (°!• 4 '".; 24jg.a.211 S,L13.11 9Î ,:U.431,LI.1 JS« LiLe. j1_4213 244_14 • ‘_.,1.;! II, :ziTi 1.7U 41.11I;!II,14 9 ztt.;;;n 21_4_41.4 *a__.?•9,3
 • 9. 7837 (2015 ,28) 1436 4...x113..i 14 - 6399 31 ;JI.L1 ,:j1-412,3:11 j.2,,Ls4 ‘...).”4"U -4_»1 Crc i 21L11^3-11 .2143)Lgj1a 4÷M Ù-<-(! U5 .J..3-74 2t_435.11 Ly.÷),) 1.t..;3}.5.4 Le a‘; 441 L.4"1 Llie" e.)4.c1-1-e-119 L4.at v .Jj ùiLLLI„15 c.3 e L9'14319.)1+;•,)-,,e'Ll-c9 r1-14azltl Let-e• 44-4)-2-245:-11 201-‘4,-U .4 49 1,..51x1.1cLi ;.1,;-‘7,11 Ç.Loi 471)-,4* 4J;1.1e, 04+1..c. +_?•3 j_95,:d. I ce,-£2431 2"4^ ti_9-.; ùUr.b_43 ç.L.LL.1 44_2_1,139 u.v_é Lai Ç.1_5:0UI .4 47,I.;1I Lai L.JI 4w30.11 at..jiLi.1.1 24.15-.4 "‘41.,41 b j141 2u_411 &I1 .4...;b3_11 JS _9 j 1+.;.' ..).4.mLci Le„, i t_11 (10) S_)24`,L Ly,à1i11. •Li-é.)-Li -à-1113 2415-44 SJI4t J-+.e.91 32 S3111 1.4 u-4-1. Ç<.-c, 4„.53 4_›-9111,31,33. (15) j3÷2,9 J.4,m3a11 ,J.S1 Li& vue) jbuz o ;3_LiL4 o (3U J,,S1 JI a~1. 421x111 ùi 4u1L.,11 LJU.;- ‘:›4› s), .4'2t 41.31„1111,:)4...11 LaaL. 33 Lyàl.L,1- .1 Ly..4„ti ju.1. 1 &J141J)1J14,-c13 .421_11<U j3+i wv_à12L7.1.1 273.al 21-P-L" 2j11- -JC? (:)-4 c)",7.;i JI •1...L.‘'>11 il 45:1)1 2131,1,1 .1$;-,74'21 ‘E3J3S-1.1.1 .;t1,41 ,s41 4.1L44 2tAl..71.13 a. J1 :Iwo L.J-! Lre Leji el-41 C)-4 t_3-+k3-4 .t3-42>_9-U :19-- 28;.511,1 „4.eji ô JI,t7,,Al .a.e.11,:>.c. Jt44 2t2L,111 jLe.11 t3.4k9.A 4.L.,41 j3.> -)4.11.1 LYLe-U L5-4 . '11^.! 21- 111 24b_9_)-.141. -11-443J L.5)- .4149 J-(2 .J3L-Lc .4 L ...;SI•,2,1 J141 4a, I c., LILIS •3:J. 1 4191,..1.1.11_31.1.113,3...c..4 JI Lele- 29 ;.,1111 3j1,17 -'21 t34.4 41.4JJ C;LI 5--L!-2 j41o„ut1).:,,-- Lite 1 .L1 t I is,..‘t !).) .6)Ct.‘4.-4 30 ; 1121:1,91142.131 jj ël wlw ç9 1 Ly9t-ij-4 13 ;_.)1-, •vt I '45k9 4+49„,• II Cji —Lit 44-4 1-cr L5J1--e :1;” ,r,D9 2L.,,LéL1.1,1 19,7_,-1 4_1 2t..!...4 e •1174.,.!IL tl et '14 91 44k1e•etoni1,L!-‘:1 ;:‘ jI41 ‘uM - .4!11, 4,Lc c>4 .4..4,-Là.-1.1,:,41<2.4.11 J34 j9z, 'Ir Z1÷4. 4 4.x11.4,3..1.1 41 „LnyuLa Si 3i j$311
 • 10. 7838(2015 28) 1436 ZL.?,..x.1193 14 - 6399 .1-Lc 41.111,13 ùjL£11 1,153 LI 2,13.? j9 ,..4).1a, c.„›.4 4.4.-Lia I L5 '511 24491 •‘J 11,01 36 1.- 4J 4.t..a.4..c jij cji , 24.4. S,)35-111 j35.3.11 37 ;.1..1,1 <4,1 ekr t9-49-4 4.51J .' 2LLa3-4-L11 4!;1t.-,11:4...19Ly.:J1 1;7,.4 ,j35:111 j99 ).!.3 C.1,;-,74•2(1 i;j141 Liç_g L J.,..3-71 4!!Ite,11 .cyt2b. LSA 31 ô Lelc, 1.1 JK...IS I u...,LL 3.99 4:2_411 ,I41 ,1113-.) e3-3.4 - .4441 î•j1..)*Ï 21..311911 a;..,111 ,t 7,1 38 4..,49 4• Il I I> 32 EtUe.13 jI41LAI j31,..t.111 L51 2ij..?.111 „y, *à!!a, ,,L>. La. JI 1.:£53 0.510oLI L,JI ùj1x11 J13214_211244, 214.1m331 491 ,,337 41 Li1)1 càball j31_u_11 ,331 493-11 4191 LY4) .0.+; 21.4 L iL.4 21÷4_)0•11 .4 .!11,11 J JIU ÙL.1 ,:›4 32 3.51-1.1 OS 44e. t I j..,,t2n 1 1L, 11 çal 7:4)1,n Lek çLa)I 91 24-4. 9 4,3111 31 ._49-3./IL? •2 ù-4 4-31 4.19LL:1-11 it-cre '-k)- 13 J333 ,l.(eic 43.l.4.c,1.1 31 2t_,Ai o. 114!;II,II IyI 3)n_.,4‘.4 j3.c1ot31 43. jl_7.1 2_133 491LYS, 4t1.2-1J ‘.5J1 4-1- 111 u4"13_) LIL9 ji.11.11_12b 3 l I J. 471,, 34 i;c1.1.1 L.),à_zè ct.c ,4.131-0.11 ZLILz11 : S~9?LJ 110 1L 1....›/Lc. 3.), -.0U eLiM - jU;41 :L41 1,3_)-4.113'1,5.3;41 451,) E,_)IJ>U 1313 ,oU .2113 L.:LL? )1)i 1.,..1.J24152,J1J4 - 35 L.)4"13.) LY'127? 4;;1.7U3 Ztu_111 ,.+1j.1.1-
 • 11. 7839 ke...4.))11 (2015 28) 1436 :4...,u.11 3.i 14 - 6399 Ù-4 -1 +1 4/1 .4.. 0 Lt.i. ‘:J 443.al el...LLI.j!,;;;11».j_;...321 to-J..)-11EH)-3/1jC-,-4_,IJ 111)-4! ùq.!11,-,11 4_4 i ,2016 L:).4 2b;1417U * .5s1 _9J1 U-41 1395 S. Ly4 27 jl 2.75.840 cJi ...1.1c..4.n_4 (Di (1975 j10.9v 30) Le 45)4_11 Lyci Il 0 ..)1911 «,,I7;,-11 2t.:,_?J» 45 F,JLI.1 4-e..95-xt1 JI Lue -L1-‘91 ‘41.1.13 311,,7eàtl .(2015 21) 1436211,53 LLi..14 1436 ke.x.11 L5.1 9 J J.Dt..wa 2.15.716 foij 1.59.351 rt..k) .11 1111÷.41.4 (2015 jtia 23) cji...J.q (1959 j.c....4"~.) 2) 1379 L5à1..4-?, jjà1.4.a.11 .4-(14-41.1 4,5_)141re.; ,v;111 L.)4 .4) ..;Là ...),)LeL111.59.351 utt ei4 ..2t.5.1(L4.11 4.5J141 r0. ,9;;711 ÙL.sq ( 1959 _7!..4-2,5 2) 1379 e!.4773 .„.)1...4,...i314.9 1.4.5 .)13-11 -Uwx7 SEL o,',..§12L11 131.12 fcLé._) 1.13.74 faj L«*._)_4L' ejy; (2013 _9_2.4 27) 1434 ,D1.4..a.4.j x018 _)1_7 1436 j_9`2?1,..5.L4..?.. .)..)1 11 2.15.40 feL:éj LeLL3 (2015.1.J.Là 20) y24_95.1.1r411_9 5 Lc LeLc. J (1978 L5L4 9) 1398 ëÿ21L5JL.4..?. "‘41;-1_,L11 c4.à12‘J.4 2415-4 -èt4 24.2,_£1.1 P-5-> t_9•+9,z Ù15 ,51) ,‘11, 3i 2491.,A aiLs, 11 5;,;; 2441„)4.11 Ly.,l.:‘'Ut 9i 2t...,l5-2,011.). 3-; ::1«:‘-.11 I ,- „)L, 40 e,..)L1.1 j91 -1-1-11iLeil cul C4.4'J 21;'!t;'311 Ù-e• LY?1.9-1:1 LP3 LIA (:)0 13 ;.al fc141 JL24‘.1.1 Ly.LZ.t9_1 J31-mal I 44-0 j.44)1 41 ;..)L1.1 41.91-1-7-11 jL~Zjl e•L4. 21.9 21i-3131 ;1÷, 21.5,14.1.1 1,..1>3.11 %7t1 U L;t,9_11 42 i;.51..1.1 4.11.e.ti 0: 0.5 .teli J. Lye5_£À1 j_9:aL;t-,331 f3_5.4 LL14 LO JS LAI 43 ca,_£.2,, 45:13 j91-L7_11 ,) 4)- 45t L41 j1.).)1.43L.4..J1 I cys. •&144,-11 L:y4 .a!,*4;-,_9 4.9
 • 12. iL Vii» (2015 28) 1436 zJ13.114 - 6399 7840Jas- •r.4C‘:J. ,),Là ;Le. 0., /e9» 24.310.1'2i3 0.1L4s» '11-4..c» 241124.'k3 .)..CL4 6Lit.ea L rZ,LL4j» J~ijÎ I» (,,,L141» • 4.41 el ,1,),.!11 )1..L11,:bLt1e>LL4 0.1Lot •» ULULA 0.1L4,e •» 45. •» vc,,w t1I .4e..112LtIcLaA2t.14.c .» t •L§..1.11,:ye2LedeLii-412t11.4.c .» 1436 ....11 L53 3 j (2015_7 47! 17) : L1311;31.Li I j1.4.1,31,:y.<1 2 II) 11_,;‘1 fit.à j..1.4.a.111.59.351 j1-2.j.1 jà3_2_33 (1959 2) (12) ëliut .41 JI L J,l - (j3"21 .; .j.jui.11) 1 ..t_n_e_c (13)3J-.;‘c. t 4.;14j (62) :;4'23» (8) cjl.4.`i3» •,21..4...11,:_',424 4,1.,L<S3-1....ti- 2 : l 71-7-11 L''Jtelc,L'ab> :e..4.b:J*4,1. I k. - ù1.5.1a*.i - 4.?. :4:4» â,'23,.&4 ë,zÎ III je » I » (0‘t ))
 • 13. 7841 (2015 0 28) 1436 4izJl9.i 14 - 6399 r4;13 e k.d4LA - cui.au 241%19» ,ùL;131. t J51.44L.y:1- j.;j2t_11_,£.» Lt4 e 4:).>i 19 - fre! o K 24:4» 11.`Lf2.9.)-a» le!.41< re`-!Jil>> 4231j..11-L.,,11.41» Lfre_9..7145. 2the.r. • » •» ')S'>19•41üL L L24 4JLoc •» t C.)3÷2.114., `1-(4- 1t 21-2'4 r.:141)) Zt..2Là .4,11 : 4%1' I ‘5J1.3 - U I.J.t l â ke"219>> 2t.e..11 24.'4 ,LebiS1 45.513 r u4i» -..t..,.)..?.J1 4:9 )2U.i 45.4.41_5•1-121,»),9 LI 21L .)1,).31 .(2015 7.47!., 23) 1436 a..../1L,53 9 j-In4)4 4_1•11 : e.L,L41 L, 4.49
 • 14. (2015 28) 14367:1_3.13.i 14 - 6399 J.A.C.. .44.4-‘,011 7842 J..)1-4.0 2538.15 foïj j.3.1 (.51.x.t}41J-Le (2015949.. 10) 1436 jL,c 4j vo 23 E33 L.?•>e I CIL. &P.941.11 ..4rt.4.? 4+i-1).0 .2016/2015 ,21÷4. 541 Ù33_,.J13 j3 iJLAJI 1.13.50 (o.9, 2-11..L?1, (2013 45.1.41 2) 1434 3,.›.>S1 c.).4 21 15 '213 :41:,«Ii.111, L41j..1_11_9,:,1e1,_»- L41 2016/2015 2131.?_.11 2t÷fli_à_11 L..1j-1113 IÇ.I.).à.iI : JL:J. ..)1.4à.à.'2119 _) 1.9 ke. (2015 (.5 1.4 20) 1436 (;)1+.1.24., jJ..b1..$3 1664.15 (a..) z9_1_911 43_4.1 4;11 ..à1.bl.(,.,Lt1 .31,-,74'à113 JIen J1_ii* L45 24.c. 0.511.1 117.97 rdj 41.4 2.4 't3 4 4).‘i»,3 1425 18 j.)..)Le‘11 2.00.368 r.9, L.51-e.9 41.1 17.97 t,-.J .1.t_LW. (2004 7) 41.4 2.4 i;.3l.1.1L+.‘,., '23 4 (si : j_11;i11_? _)1,_>1.(1 .(2015 451-4 20) 1436 (.54.2_21 Lss23.. :
 • 15. 7843 Zt..!..4....u."11 ô .t.à..).3.t (2015 28) 1436 ZL.,,...x113:114 - 6399 3.1t .4.4.44)1.41» 2t+31111S..)L.I.1 JL9 J-!..).9 LI! 4.5 lira L e.4 LLL4 4 W I9 .4:01 jJI .(2015)1,17!“, 11) 1436L.L...«.i21 L5.:5,:y.o 26 j .,:.)1J-ts"..: 441 ;.L.•14 4_,J3 le; tl Lo4.4.../..ul (2015 21) 1436 4 jj.bL4.02733.15 ça, 1416 ‘...).4 20 j j.1.4.e...t1 2797.95 rilij j1j.à.11 :;.116::à1à1.<.24,-1 (1995 j!...z.4.314) c".4 'a 4 t tl 45iLo..t.4 u4.14,4 .kpLoJal j.laS I c.).!.3.5.J3 JL,L.11 I •711 .)..,_33 tUlc'D 1416 ,-.›.41 20 j..)L,c_11 2797.95 io.3j ei$J1 (1995 14) LcS 4 o1,..t1 45iLo-t-4 ‘to t o77 •711.»).9 )/L 1-.1.9 (D4...Q-41 1.4 .L,5dc.3.11 ,..).44.1.1 45:1J II &,..)1!;;L,1 ..2015 451.4 28 Lo _)J.3 4,JJ )1.).,à_11 c).4 ,1911 j1.111 1416 (:".4 20 j )J1.,,,L11 2797.95 rd.) : (1995 _7,4k9:., 14) 1436 E,..u.à.'51 ‘5.41 26 j J.11.-§e, 2.15.545 çoij (>4 s ja s (:).1'4 (2015 j!ol!,, 11) >1..4.a..11 2.97.777 id.) :).L.1.1.1 .t.—; tl (...) 44 (1997 9) 1418 3.)...i•SI ,5-11.4...?. 6 .4UiLL.L41 "I L L Led:1:dij ZULtil ;,* J3-db LOI 4.1.19 cbj-i.111-4.1 U 441.1.1t5t? :...4.1.,_71.17 81 rd) utc. ebq 1.81.254 fo.ii t (1982 ,51..41 6) 1402 j c).411 jLt..4 ',.§.1.2.1.L* I 78.00 fd..) uLc3 1423 (:)..4 25 _)11. 1.02.297 rdj L*1.4_11 ..3_91_4.5. (2002 3) 1403 w j 2 0: 2.82.382 rcjj (A9-...,j1,1 oyLcÎ 4_!,31 )L41.17.81 ~j v9iL J1 j+.!L.:‘,.. (1983 j.,.)...:116) J.A,,n_11 2.97.777 foi cLc.. tUle'211 ‘..JU4-• (1997 .y3.151 9) 1418 i's.)_.;SI jcL41-?.. 6 r(14> 229i 1:4J 245,14 tyi_(3 : 0.-Lb)1 21*1-'‘.01 L5-4 C)31! -.4414 âc9j:t1.1 ili‹.co 500 ÎL.)..4 j1.1.5.2b 15 1418 S,. l ,5,11_4- 6 j,),*,,e,112.97.777 IO9j oxc i 4,11 jL:s11 ,jtllo.aJl~o~iJLa~9~d :119. (1997 9) 4,421.133 10j1,l 1 ià
 • 16. (2015 0•,28) 1436 "‘)...?...,..1193 14 - 6399 Ja.c. 7844 LjJL3LS X11 üL L JI 21_431i ‘41,1 US' J lti - L.)11,1» 0.,)L.4.&11 u.‘,..u41 .11t,_9_11 45j 21.e. 4 60 1 6 . 8 9 rzi I &,3 L 11 _91 j 2t_41-U Lt,j4JL5-41 ôJt.(-4?» : I glas F,J 42. ji» « « - Diploma of master architect, in speciality architecture of «buildings and constructions, délivré par kharkiv national « university of civil engineering and architecture, Ukraine « le 30 juin 2014, assorti du diploma of bachelor of « architecture délivré par la même université, « le 1" février 2013.» L5L1.1 ti.b)_.1.?..)1_>.a.!' .(2015 .3÷1_9.. 21) 1436 J19_.2., 4 j 3083.15 r19 ) 1.1.4,11 3704 .3 ( 2015 3.+!9„) 27) 1436 J13.2,,. 10 45)Le.-+L.4 J.41.11 45. ).2bl.L11 0.à-4.e, 2013 ,5La 29 .4j„..à..112t.e.3......t1 L.),,LZ11 tIL,à*It.? -L.„-41 j_91,5.:,) 45) -4 661 I 4,1.1LAS J cz - 21!1(,-,_11 0.-01''t•I 45. j1-46616-4 ,gin 60 1 6 . 8 9 rd c.)9.;1.2L.11 L.)-4 0.,,q1 *i>..)111 û LcrM )L,L1,1» J L_).315-4i :14.51-11-3 3i» «- Diploma of master architect, in speciality architecture of «buildings and constructions, délivré par kharkiv national «university of civil engineering and architecture, Ukraine «le 30juin 2014, assorti du diplomaof bachelor of architecture « délivré par la même université - ler février 2013.» 4„,. al I .0.!4 ji.).a.qi ut,„ .(2015 3;4 21) 1436 4 jJoLJJ1. ly>3 LaeiP )1011 Le4a.11 X119 411..t.11 r+.1e.:01 .m..o.:L (2015 3...4.9.?. 21) 1436 J1j...1 4 jjJl..4.0 2734.15 idj 1416 L5J1..c-i• cj.4 20 j jà1.41.11 2797.95 rjj j1j.à.11 (1995 14) 0.41.104.11 k...j-t.1 I ,:y.4 â o t ' " lI ‘.5.)1-41.-X4 ..L.Lt3 r., I • JLIJI ro .1.';11y_39 1416 20 j J.,14.._11 2797.95 fz_à. LJ"..3j-{r442.LJ.L.,L3,5:,..1- 1 (1995 14) _à»._3 La ,:a..%)Lo_til 21A.9.11 2L.,).11,1 21-01.664/1 45. LZ6-16.0 4-4-&-0 .; 9JI‘15C ,31-Lcic j14 •711 L>A1 2t.4..1 4s:Li_11 Ly‘LI..11 45:J tt!m.L“, I -LL:13 jJLc 3084.15 rz,.:4,) 2t.”5._%.11 cbt-11 atAUI 3705 .3 ..L.0 ( 2015 3+13_2 15) 1436 cy.4 28 j j-3.3 J.ALz11 L.+1. 2012 cyz 0.ot 04 Ly. U.11 tl1,7,14 ;;L?...)1,..11.1 Ls Zt 44.5,9 j.?. 7lA d I;; ï .v 1•11 q,ctG,sll JJI i;j1,t 7,1u_2_13 2015 L.,...)L4 19 _.) .1. q ô a t I : Lsl, L4 j).3 * I j_911 ôJLLI 4p.1.11 (z..013 1416 20 j )..)1.,m_11 2797.95 rz.i.) : (1995 14)
 • 17. 7845 â 911 ..1.?.1 I (2015 28) 1436 *à_.;,-,_113.i 14 - 6399 .)..L< j jJl+c, 3089.15 (oi) 2L435.x11 Ç.L.2.11 3710 ( 2015 15) 1436 ù.41 28 j-L1 JLx31 "a-à)t-4-71-U.9 214-41 2L.2_4LxJ1 2t-01.4-41 J1-4-11.1j ùi .2013 3+1:3127 .1<)1.3 kJ cCe L£11 t11.-,;; I kfj 2L.“, 45,) 4-4- 0 J.X.?" * * j 3090.15 (°i)k4,_g_<,z11 ù1,0 3711 ( 2015 3..?,13„? 15 ) 1436 ùl..,.a.4) c).4 28 (0-L4-4 4.5 ZLI4Lx.11 u..4)L9 Ly 41_4+24' 11 .2014 9=33_110 4.,)1..4..x.1.12L..4.4121A91121-“,),..LI.1 tlt-,;; IL? ..a.,)L4_2,11;;1_,.4.J.:‘41j..91).-ji 45)L4-2..4 2t_b-L4.? ai LycL£11 * j 3085.15 (oi)2L4,5‹..z11 Ç21_2_11 3706 ( 2015 9119115) 1436 ùL4.4) ,)-0 28 ,5)1_4-2-4 5. c21)..S1 .2014 »,)7<131 t_14-,A.14 k?)L42.11:L....41,331):;9 45.)1-4-2_4 c4-u..4r4 2I° jc,__.ti vl ._tet)31 Q11rLQJ 415_4 1;;;•.„.,, An LynL.xJI )J1..4‘2 3086.15 (oi) ào9Sx1J i21_2_11 1)..a.4* 3707 Lc >y ( 2015 9113.,?15) 1436 ùL,àoj ,)-0 28 folm‘.41 jU-t-o 1.3.4,11 211.4Lx.11 ,391-‘4 1.;12,11 j_LIJ 45_)L4-t.4 .2009 X93 24 ..)L7..? -4) 211,17 21A cc U.11 14 .&.iit,4a_t.1 j_31_3 3 * * j )..5L,42 3091.15 fd) ))11-4- ( 2015_9,427)1436 10 Û»,4 141,.. 4 45)1_4_2_4 „..)-4-4. 2L13-L11 r23.1..LI al4Lz..11 j - ZL!.)1_4.21.1.1 21_...,..12.41 4.1221 *, ?11.-,,9_11 j91)2i3 45)L4.2L4 ,•ji .2011 ‘).4)L4 17 jLÿ 2t1 ;; 7,v4 ;1A1.- t 11,7,14 2u)L4-2_1.14,,,41 * j 3087.15 (2:4) 3708 .5...LC wï Lyt:-;• ( 2015 9.4 13) 1436 c)1.4.à.4)C).4 26 4.5 Ç39.1.!-L1 ;a1.4LzJI .2014 2 _il.L..1c1J)11., 3. L ) ! * j 3092.15 (oi) â49S.x.LI Ç.L.2_11 ùti0ÿtl 1)1.4 3713 J? ,11 ( 2015 3÷.1_5. 27 ) 1436 J13-4,1 10 PL`-4 4.5 j1.4-1e-4 ià3.4 -L.1 Ludi."-è - L.? 21.?)JL. ,L1.4 1.t Q.u..LLJt 4.5jL4-2L4 (Di .2013 3.419_1 12 21;, t11,;;14 j )..11.,42 3088.15 (oi)2L43.5.zi1 3709 ( 2015 91I9? 13) 1436 ÙL,.._4)(:)-426 r2.1.,..u-4 45. 2LL4Lx.11 .2014)..4.4.; 21 t11.-,i; IL? ...!)1-4.2_1.1 .&,...41,131:›2;3 ,5)1_4_,L4 a Al., "a-1111.44. tA 21A5,-,! LZ.1i
 • 18. (2015,±..!. 28) 1436 14 - 6399 .E *,t+.4-‘,011 3...u.).31I 7846 tJ.51,1 ut.c3 Ù.z, 230351 109, A-1.13 J1‘ 0.4.Cg-T 4..+è 21-471:3 «ALMADAR NOOR» 2t..,a_.;•.) :~1, LQ j )J1.4.e, 3093.15 1e..i3 0..43_(x.0 3714 ( 2015 Ly. ~i 12) 1436 J13..i1 0 26 J1_33 it .2000 34,3 - j1.4.n:rD3 LyeL£11 t11,-.;4 tlq J315.?3 4.5iLg-x.41 * ._)).11.1 1:kr: 2t:11-X11,1 Là-11 0ù1 0 3.111 1-4g' 2338441 foij E,J1.1.1 413.4 LSI! Lx.1.13 2Là. I t11..-, )-44, ,5,111),)4. I lita j .(2014 +..)22) 1436111.0 29 j,:yz <:P * .-à.i.ee../1 .i.5./U .4.-.-. k.+1.+.11i4-...-i-IL! à.....'51-all cj,+.•:, 1118, itleu,:s11 à.p.I.,.231,,.+1..e. c.,1}1.11, ilp-Sull 4.4.4.../.11...,11 4...i.,11,..4c 4.ek11 : c...11.5.4 11.51,1'1, X= 223275,42 ,«AL MADAR NOOR” v3al. i 2'l.,,_.112400 u„..14450 Y = 349284,15 ,:,..,,3 .1_, 2..;j r.„..1 --a.à......,. .4 .i i.)I..o.e .J1,151 .7 cii 2010/12/12 2339441 ,LL,11 j..1..4.0 3094.15 rd,) 3715 ..),Le. 2015 Ly4.1e....v..e.i 12 ) 1436 J13._.1 (° i,„„ ù19..4.b.„ .2014 .5.4. 8 _)l.7q 1,1.04 j31j..13 SjLza-a 211,,i jàLee 1121.15 rz4) kcià-k.‘41.4-,).4c....., kyr?. j13.5 41e> (2014 22) 1436 ,:).4 29 4 7,1,e4,..» 4.113 (1951 16) 1370 45 4-00 7.;.9 1377,1311,5A0-?.,›424j3112.57.164710.3 1 1 ~l~iL Lt199 bau ( 1957 17) (1951 16) 1370 w, 9 oU.c.1444 jL",..11 Jr. L:501 j13.2zSt., 1_3 .14_421 cic ço_.,1241,:yr. 369.02 109, ÙJL413 . -9lICI-113 D.)41113 . -CAI 4,-,11 )..1,33.)1 „).1c.3 20,1..,11 (2002 j..)1_45) 1422 4.?—,r..n L53 ù.020
 • 19. 7847 -.4+4.011 Lip.311 (2015 7:t 28) 1436 àxz1195 14 - 6399 (2014.58) c...).4 15 jj.bL,.a, 1122.15 e.i33..e..31-31.:i - j13.1 .5!)..W 1_9 L;4'51.)° `t-e 13 „ `44.14t,i3 Log. (1951 16) 1370 j 9 4:9 JJLal-! eu-o44,331,24j3,, 01 L3)-21 (1951 21) 1370 (:).4 14 j J. (2002 u..)Lee 5) 1422 2L?..x.11,53 &‘) 20 j j.11 369.02 edi 2til.1.313 113 j.g.3 3. 29 ‘:›4 2L0 j44.51 I t.11.,,312t.! 11 .&?j...!..al ..)_.>'41 1.5_k).1.1,19i.11,j 441 US : .4e4. L4).)i J.9`211 21.4.c._;-_, 16 LA LJI Lr2,-4.; 8 cc3 ;1.1 ,;,1.1A.i2—..11 „ »1,11 j •!.• U ji.,U1 :9.11.1 L.1311 . (1 951 16) 1370 j 9 j 4+.11 32 3 2t..41.111;..)111 a.;0 je4. Ctg. jf).? Lia 13 'ai t t 71 I I L.4 1.45q. .(2014 7a-••2à 8) 1436 15 j
 • 20. (2015 y 28) 1436 4.?„,r..313 14 - 6399.5.u. .4+4,0.11 -Là.).311 7848 ‘5.5l.».t1 j G2.U.ee.41 ca.? Pleal tijti um.)...Lill tejti 3.4* às61- :I.AJII ,3S JA 41.1jill 4..dakyll tii...ill ;1.1....ti ‘.124.41 :1...alj ti j ei. j 64i-11i Ltà,)11 ,..e • 141:4-456.11 4414 kS_).1 02/07/2017 02/07/2014 LIA e 1800 X=166028,10 ''';'4A1 2 SELNITE ART 1838521 1 e 400 Y=099579,10 IMPORT-EXPORT :S,)21 02/07/2017 02/07/2014 L:i_r1 e 5800 X=166028,10 '''.'-e" 2 SELNITE ART 1838522 2 ++."4 e 400 Y=099579,10 IMPORT-EXPORT 1Sj....t 02/07/2017 02/07/2014 LIA e 5800 X=166028,10 '''''-°441 2 SELNITE ART 1838523 3 JUIe 3600 Y=099579,10 IMPORT-EXPORT 02/07/2017 02/07/2014 3,yle 1480 X=159931,58 „0-1) 2 4=..,é. 4.3.3.?..1 1838524 4 ,-.-i."4 e 1320 Y=442773,41 02/07/2017 02/07/2014 ‘,1j. e 737 JI-4L' e 665 X=159931,58 Y=442773,41 4715) 2 4F.111 .1.?c- L.i.>1 1838525 5 02/07/2017 02/07/2014 3...›•1e 1500 X=093762,90 ..»..,:i 2 BATIACTU 1838526 6 (.31.1e 0 Y=071974,91 jaSI,Y. 18/09/2017 18/09/2014 ,-,,. e 4200 X=291088,27 LIA 2 -05,1....-. j•i 1838527 7 ‘,...e.4 e 4670 Y=149946,23 18/09/2017 18/09/2014 LIA e 1300 X=286799,29 ...&fi 2 L'.›.4.4.L.5„,la(..31...› 1838528 8 4,-,.1.4 e 700 Y=206901,16 18/09/2017 18/09/2014 ..9_>•1 e 830 Jua e 3270 X=277338,12 Y=194559,78 ,),1„. 2 ‘,J>?--,-. L.1'9Lii! 1838529 9
 • 21. 7849 (2015 28) 1436 àJl 93 14 - 6399 24/09/2017 24/09/2014 +1,)k• e 1800 X=265201,10 :J•144 3 ,1,,.., ,i.».... 1838530 1b (.31.:', e 3000 Y=071354,20 L11-i9 ià 24/09/2017 24/09/2014 Li>t e 2200 X=265201,10 i.)1.4.3 3 à.,,, ,j).... 1838531 11 J-42, e 2000 Y=071354,20 Ckià 24/09/2017 24/09/2014 yje e 4900 X=265201,10 ‘...)1.114 3 .1.,,... ,.i. 1838532 12 (.31..-1 e 1200 Y=071354,20 Lilkil :t.S.).1 24/09/2017 24/09/2014 (3).1e 180 X=320101,20 c."JU-..1 2 SECMAT 1838533 13 L.,34 e 860 Y=120090,85 24/09/2017 24/09/2014 3.).1e 2250 X=280034,49 _y.JS:4 2 eUe(:)...1-* 4,1-4-.1 1838534 14 .-,J,34 e 4900 Y=202617,13 24/09/2017 24/09/2014 L.-1..)e• e 3850 X=280034,49 _):,.)gi 2 este-:2-* 40-.'4 1838535 15 yià...,e 750 Y=202617,13 24/09/2017 24/09/2014 ‘1)b, e 4600 X=328141,26 'c-ill...1 2 STRATEGIE 1838536 16 Ju.1'e 850 Y=119728,15 DIVERS
 • 22. 7850E,-Là.).3J1(2015 28) 1436 4uJl9j 14 - 6399 J..LG L c...à.à*,. (2014 8) 1436).4.0 V.o 15 j 1123.15 - «EVAC» cj.11.x.11c).c 2I-e- 4P-5 `zi9 a 4.1.p71.3 _à*9 US' ro.-?-1*, ‘..)-mq (1951 j.,i.1116) 1370 9 cLc. Ç.1.4 4..:La 55 JI 45 J9 ,ail (1957 17) 1377 j_911 24 4t)A,c,_11 2.57.1647 rd cz9 mil(1951 J..,_,.?116) 1370 9 cm_.;-)5 .1.41,3' 'D Jr. Il 91 (z._?.1.11.1 vr (2002 u..)L4 5) 1422 :a_......,c11 L5S cy.020 û J.)1..,a,.11369.02 J Ulla...11_9 ôJ4111_92i.c1.‘ JIJi c1c.9 ‘1 211^ 11 ~yc 9c „>71,, «EVAC» 2ti 1,-,112t_..112t..,_)÷.LI, I „5-1_12t..c...).1.1 L13 J.X.1.1.t 4.9 ,:_)13'.-Lx1,I 1838273 5 1838272 ri) c).e 4 21÷.;LI..11 .C.3L1.1 21!.. je)-4,-!Ù.1-2-1J9tilte"11 .(2014 8) 1436 ,_:›4 15,j ùàLxi...t1 11 9 .1..,fi I t il.:1 0....L-.'1.11I'Jjb .g).0 1.1./...2.1 k+,....L11.!k.,...i.).11 k.,31.11j5y3 -&1..>:',-11 --,i2‘...11 keis)Ik,...,-1.,,,a_, ,,..c.Le ,L-141.4.a.ij ej, ,_«ci,UI ej, é.,a1A11 ,_,,i. 4850e X = 307430.42 2018 7,51.4 2011 J1.4 6 .z,L4.., 2 «EVAC» .7t.51,..4 1838272 1 ,à,.:t.J. ,.., 140 Y = 112024.80 ,.,_,..e. c 4600 X = 307430.42 2 2018 7,51.4 2011 ,51.4 6 .,:_d..1..4 2 “EVAC»74...5...1 1838273 „,,....._?. c 6600 Y = 112024.80
 • 23. 7851 4.4,4)1 ie.u,.311 (2015 w 28) 1436 ;à_.7-,..1133 14 - 6399 3-u. (2014)*.o..i.qà 8) 1436. s j.o 15 jJ..1L+.0 1124.15 foi,' 431.1 - ».4.4 ,:_,15)..4J. I c'e..4 "Le- '29 4 o.; (1951 J.1_)...,116) 1370 9 j 42,4 55 J145 j3,,,A -Le.1.99 (1957 0-2.5 17) 1377 ,191,5.)L4..?. ,:).<1 24 j j..51..,,D31 2.57.1647 roi, 43 J9.1...‘11.• 1(1951 j i 16 ) 1370 9 '‘L,L.41;.!—D3 f4_,,12,11 (2002 5) 1422 â2.eJl „53 v0 20 j I 3 2t_cl v,t1 "..133 )1Ji j.c.9 • .a .4 4114 c>4 tO, à 1 .-,I:1L,11 L5l£._9 JUL-‘.. 1 ».,11.114, (14) 4 S..).1 I iôa L4J z:‘ ` 52 3 47 Lyc3 .(1951 16) 1370 9 4.9.J.LA-11 ;..)111 .1,..s.:131.3.1.1 I j.à j4SL41.1 L2.11,9431,2J1t11,;;145.e.11)...4.1 JI .(2014 ,-“2.18) 1436 (.:}4 15 j .)y9
 • 24. (2015 28) 1436 :t.?..›...11 35 14 - 6399 -) E,..u.e...11 7852 .1t LJ kXrd stteil tr-liti u4.Vty i:, aie j.311 61...da Lià) 4e....41 JIsà%102 141 Li%jtek) ) I-) ete—ijil 07/11/2017 08/11/2013 ‘::L.L- 2 SNARIMA 1838004 183370 1 07/11/2017 08/11/2013 ‘'-'4-, 2 ZS_>1 SNARIMA 1838005 183371 2 07/11/2017 08/11/2013 ‘:-L.L- 4)9 2 ks SNARIMA 1838006 183372 3 07/11/2017 08/11/2013 ,:à+- 2 lis _A SNARIMA 1838007 183373 4 r 07/11/2017 08/11/2013 c-L.L- 2 ksj..1 SNARIMA 1838008 183374 5 .LL.6.).? 07/11/2017 08/11/2013 viç! 2 kil--Ç-1:'+'»es411. ->e 1838015 183375 6 07/11/2017 08/11/2013 Ll'i:e4.°I 2 °J"--1;4÷-11.1-41 :L5)..1 1838016 183376 7 07/11/2017 08/11/2013 L:'il:,:9. 2 .4.51"5"1.411'911 '`. .›111 1838017 183377 8 07/11/2017 08/11/2013 viS) 2 'L'il -(-14.4z-41 1.'s.)1.1 1838018 183378 9 07/11/2017 08/11/2013 4q3S) 2 ii.eLLI:;,-..t11.-.1 .;..5.)-2 1838019 183379 10 07/11/2017 08/11/2013 vls) 2 .4iL5u3 ;41"a-41 '''‘.›.1 1838020 183380 11 07/11/2017 08/11/2013 -»'-'1 3 'i.s...›.1 SALIMAR 1838022 183381 12 11/12/2017 12/12/2013 ti£1.).• L:5._A 2 àS.›.1 REMINEX 1838028 183382 13 11/12/2017 12/12/2013 ILA_rà L3_ 2 :1/4.S. j..1 REMINEX 1838029 183383 14
 • 25. 7853 (2015 28) 1436..1133 14 - 6399 J.A.S- (2014j*o..i.4./.Aà 8) 1436_,I.we 15 4.b.51.4e, 1125.15 rjj_19..%.11-4,31.1* - .51 .4 jIg.1».1.3 kg1-44S...4.4.1;t+)..L.1.1.14S).2d01E,..1.1LLt •'; 4.1i3 45 LA+, '2L9 4c>.‘»3 7';_5 (1951 J..1_,.116) 1370 9 j .j..t1,31,..51.r. 4:4 55 (1957 j.4 , 1J 17)1377 ,13 1 L5.)1..4..? ‘:›424 ..)..)L,,112.57.1647 IO9j ...,.._)11,1.e.3 j X11,3 *t÷a.1.1 .L§1..11..i (1951 16) 1370 9 oUel jOIJLi....1`214 u.Lc. ;;U3;,11 21, Lyb..3..L7,1 (2002 5) 1422 4.3..._11 „53 cyz 20 j J.1.4..c.11369.02 rzLé..),,i..L9,113 .itillm.11 3 3 j.c.3 P2(3 e714 3 L4.5.-,4-1 24; -.1.x.1.1 21.4 1_4.? I14..23.t..11 j 11 ke.4.1 ,II-,tI ule3 L.),..;.) LÉ41-4 -))i L131 E,,51.1.1 .D.1.-LX113 (5) Leb....1.e. JULUSI 4 LLI. .S3L4S-mLI 214.)12j1 &..)111 JI 3Q:.4 '4)31ï'-u)-e-? _))j2-L' jet Ç.L,?- L4 3 S3-(-e .(2014 _7! 8) 1436 Pteeil tr-i» se4all te jti u.m.y.à.111 t..) J1.1 %.4>111 6.11.4k11 1 ;Lai.' mi,„j j , „ ‘ 11à..)411 (.1..)'(„Nii....eil 16/05/2018 17/05/2014 17/05/2006 ,els) 2 -À-.g..-411 :s_rth 183199 1 i,_,L1...1 16/05/2018 17/05/2014 17/05/2006 els) 2 :À-..111.-.11 ;ksrlb 183204 2 16/05/2018 17/05/2014 17/05/2006 vIgl 2 k..13-1.-41ksrlaq 183205 3 kit -<-1 16/05/2018 17/05/2014 17/05/2006 ,?! 2 Z..111.-4.1:%•_)-liq 183206 4 16/05/2018 17/05/2014 17/05/2006 ,..,1! 2 Z..1112-431;s_A iil .x..3 183207 5
 • 26. ZI+4..4j.i I L.1.9.e.11 7854(2015 m7! 28) 14 - 6399 1.4:03.e (2015)..à. 20) 1436 ().4 28 0: _)à 1+0 1129.15 laj_j_9.x11- L - 013.1»..L4 k.4.L0.5.1 244: J.241 k5j-411 b.u La1L>,.o..L14 ji.11 41a. 4u-4 553 45 4 m.; ..t-c13.3 ( 1957 17) 1377 „131 ,:y3 24 49. J.IL,m_11 2.57.1647 roi..) 21-4.ct-£11 (1951 16) 1370 L,-.?-_) 9 ..)1.4 oy1cÎ 44 J1...12111 L5;.11 juL.214 u-,11 ro..?. LUI (2002 Ly.,iL4 5) 1422 21.3.›.31,5,S Ù..,3 20 j j,I,a11 369.02 rj ;tiL1a.113 13 ;Le.11,... j1).3 Il ,:›42014).J3.1S 124 jbq 18238 td...) ,LL>i. I19 1 j4 (:),1413 Lelec jUit.:,..• 2L4 ) 2t.,42,_;) 4_t ;1-4714 L.J..o.S.124:,.ix1.1 D.)LU 3./à 145 1838088 raâj âleal j-L113 L5-xl-U J3-4,11 41,1 9 21.; j,,_CLI.1 jet ÙJL.I.L9 .(2015 ).1....y 20) 1436 L131_.»)c..›.4 28 j j4S-1 ji_>3 * 1838088 1 J.9...L.1. 21-#43-''.)LI! !'ç1).4 ...-....-14isrti -4-L»:. ,.-,..1-K, ,...4-‘ ,..13.....11 11.: à...U.11,:,...»..i "46.....,.*J I —2a.,...11 ""'-s'-‘rn fjJ;Le ,I.Aii Lé.-:,j-n ',-!...1-4...9 ;1-.......).H Li..,..4 e 3100 X=215397,00 ',..+,Si.)-• it,,1.1.1.11'zi5j4.0 2 2007/10/24 1838088 '>11,...1. e 7400 Y= 127079,10 ,,,,,-' k...,L.SJ
 • 27. 7855 (2015 28) 1436 ;L.,uJ1_9 14 - 6399 tc (2015_,..à.1.4. 20) 1436 L.tgelt.e.à,3 ,j.4 28 j_)..)1..4c. 1130.15 143j 3.3-ce.11- -,.oa y.113.1 «AMENSIF MANAJIM» n55j.w L.1`)LÀ.1,>4j...L11.3 J13 `23 j ,r,.?-1; ,lt ,...).?._;116) 1370 9 j cu.,z 55_945 c_111,--,AII ( 1957 17) 1377 j9(1,s.5l.4..?- ,:›4 24 0: J..51_,a.11 2.57.1647 rz...é.) c3_,11.1 c1.c.9 L.51-c ( 1951 16) 1370 9 ,j1..ze c.Uzi .1 I j3 •,_:i1.41.5i.t21_9,:bljL:4%/1,_,Lc2t.?_, —II ,13'1 (2002 j1.4 5 ) 1422 4_.,..x.11,53 C...}.41 20 0: JJ1.4.c..11369.02 J 2til.L113 ô,Lz.Jl92t.r.1.4.c.11 „4.3 Lya? 2014, ..2,2‘q 123 .)1_718237 fdi -‘_L,_>_:,.j.....,41_9,;,'S-1)..4.? ,:i LLI.likille..11t1I,à. 4+à4 07L4 «AMENSIF c..›.4 44-2 û J A7:....t_z4 3-A L.Q.5 1838086 fe..ij J.J13 •J13-I•114:I J9-1-3J1 24)1.1_11 .à ;4 J-4,4 45. .111 Ly1S1).4. .(2015 ...).2.L4 20) 1436 c).4 28 j Ji .1 j) 1838086 idj â.le.1.14.1a.J1 kee -ii-. ;LoUs-11,;*i...3 Iitic.o.£.11 ,..à..;...4.11 ;t4c....).11;4›.1.,.0 J.3-4%-›-H _)t:'. k.....-..,11 .4.-:,-).11 rjj à.. .t...11 L9j.,r 1050 "il.....4 .3800 X = 212840,95 Y=453213,85 .;1.4;o1 2 AMENSIF»k5)...'. «MANAJIM 2007 "..u.:S1 24 1838086
 • 28. (2015 28) 1436 ;,1..?-,J1.3.i 14 - 6399 7856 (2015 „..u1.4 18) 1436 ,j3 71 L5J1.,,,,, ,:).4 27 4.,J.51.4.0 1171.15 ràii _33-kil - Li - Sl, o a. j13..1 «AM ENSI F MANAJIM» 45:..41 Ly4i.t.113 u 141x, - - L.).1.51).4 J13 tl 4÷.4.4 ‘21_94_,:).yà c ïcL99L4S,n—?-1,4Ii ~ LI~'...}-d-4,q (1951 6) 1 370 t-..-g—?...)9j)JLA11.--à-?.).-24e./1 0..:.4 559 45 .L%-tq ( 1957.)!4 17) 1377 j31 C.›.0 24 j j..)I..,,a11 2.57.1647 (o.k) Ç.3,_>L1 j.c.3 ut.c .4.e)LZ11 (1951 j.?j...:1 16) 1370 L.L?) 9 oUti )1-4.1.1 lj L.5:01 jLi..2.,,t4 . L.<1 I jtt213 •‘,1_*) I _9'1 fo__•LI.1 (2002 u..,,j1.4 5) 1422 (:).4 20 j j..1..4.n...11 369.02 faii,.5.1-e-1.1_9 0.9LIoJl9 6,LzJl3 21..ct 43 0à?9 J 211-, I .i,11 ,.in 2015 ).2.12y. 2 18249 (di 133..1.1 ti cle3 4714 «AMENSIF MANAJIM» : y:0 l.4.5 1838100 (tij 1 I 24) 'LOI ;..)1_1,1 1.1LI! "9 21.:4 Lj " Ji .(2015 u.,,jl..418) 1436 j_91,5,51_4-?- (:),127 u+.c. : * * I Lij 1838100 Idj jc—%:‘.?,..§.1x4* I 41=11 jj..1-?• - - ju.S. 4,...e.,11.j5j.e.4a.e.i itels1.1...1+....i4 kelle.11,j,....3 kl.......,.:,J1 ....ei..4J1 •,.1-.... k..i-_,-H ',-!-+L.4,9 01-,..le....c.11.,Li ',1-.....)â 4."--4•i-li Pi.) Li y:, r 1050 YLe-le 7800 X=212840,95 Y=453213,85 .i1-..W ,oiliJI ks:., “AMENSIF MANA0Me 2008/01/2 1838100
 • 29. I ZeJ.J.,).3.t (2015 71,7 28) 1436 ;:t..,,,...11.3.114 - 6399 .) (2015).à1.4 22) 1436_,...3S11+3 j.51.4.3 1126.15 rajj -UW.1 Lp.11;1.4..?, ,j1.3.5».L4 L,40 J-11 Lya..u-. ):i..tI - I L1.11 24-e- j19 * 3 44.417•;3 ojti.iï 1:43 LAS" (1951 L),..,;116) 1370 9 j jj 45 Ù.4 ( 1957 j!4., 17) 1377 Ly4 24 j )J441,112.57.1647 çzi) c1e.3 ut,.. 4.7 ut.° J..14 2t.,,e,W1 (1951 16) 1370 9 bUci 41)1_411 f41S—,1 jJ1 r:s_.• (2002 Ly4iL4 5) 1422 2t.11 L.s...) vA 20 J j.l,aJI 369.02 r4ij ô_)4111_9 2t.c.1 j.g.3 Ji HAMADA MINE- » àSy ,j).1.:).42131821à I 44: t «RALS W 2 14, j .e1+4 Las 2137803 fdj j9141.,JUL-.4'D jU LA:4111.4 .(2015,...4122) 1436.,..;•%q -it,.....I1 ke....i..±.,5_,I.1.-4-Lx: k!-.4.91.-'-l-e. L..4 J9-,...-Hkle.,,J,11 keUx.11,:,,,x3 `4.-kt-n Pi.;11.aell ù 1,;JJI, Iii.,..e.,11 k.....i.,11 Lé,.:. e 12050 2.5,...1 <d-IAMADA e..,-.-1-1:I 4,I4.11 Mimetine 2007/11/20 2137803 L,:,-,,e 1500 MINERALS» 7857
 • 30. .0.4.4.440.11 7858(2015:! 28) 1436 4zzJ195 14 - 6399 JUS- eLi14 22) 1436 j.bLea, 1127.15 la j1j..1 L LULLI(:,..1L.I..1.1 4:).e. JI9 4_,47938 (1957 17) 1377 J.91,5J1.4..?. U o 24 j 2.57.1647 elLo L4+.,.4. '4 0951 16) 1370 9 bUr.'141J (2002Ly‘oL4 5) 14222L.,ull L.53 (:).4 20 0:JJ1.4.e,11369.02 j,:)..)L41_92t9lle‘11,93.)4_7_113 j11* ,,Lc3 P23 ,4 I y 4 cc.) j.).a.t.1 I j 4,4 jl.4.1.1 uCue_.ILL; ci.Lit.&1,2).e 3.4 Ltf.L.i.4 4.1e ,:,1! tli.d %LI L.54.LO 4.:-11 JL41.1 *««*_d5)2‘‘.11.3 Lyè,_&.? c LdJ (24c,_;,.)21) ÙJLAII L>.c. 24_,:1111 -c>.)1..L1 .21 o j 1)11.1 I L4 moï, JoL1JL Ù..)Lx1.13 .(2015 22) 1436 ..›.;.%tl& J 19 1,1.24.).,_>3
 • 31. 7859 ;44...)1 .u.311 (2015 28) 1436 :à..3»..s_11_93 14 - 6399 par - - U.44, - Là).114.r„, 3U-141_5i I v LIU I ‘:).c. tlj....eiltejei eti-III Ji u..9.Uillttejt.:i .44:111 J1 a-la-11 ''‘...a.i..all Z....skyll s.t.%1.443 Z...zà.) ti j ibk) Yelillic.....41 2014.09.26 2007.03.17 `iel-'A u'À-Alij .4.3e. 2 CTT 2137717 1 2014.09.26 2007.03.17 ''-" 3 L>1.411' .4.e.« 2 CTT 2137718 2 2013.10.17 2009.10.17 ...t5:1.4. _j11 2 CTT 2137786 3 2013.10.17 2009.10.17 x.)11 2 CTT 2137787 4 2014.01.31 2011.02.01 L.).4 2 Zs,ye, SMIMTAF 2137912 5 2014.01.31 2011.02.01 ei"u"11-' Jo 2 •lea-vderIell 2137916 6 2014.01.31 2011.02.01 ‘eiAL)."1-) 1).3..y 2 zsjà IGA 2137918 7 2014.06.08 2011.06.08 ejA `»"Ii *°:)a.«,:t 2 (:›.-. e.i.):1.911 2137924 8 2014.03.18 2012.04.04 .4.41,1-,...P 8 %,..s.).1 SMECM 2137944 9 2014.03.18 2012.04.04 Z544. :›11 8 4)41 SMECM 2137945 10 2014.03.18 2012.04.04 ...-.14...31 8 Z.S.)...1 SMECM 2137946 11 2014.03.18 2012.04.04 2(.11.:,..)M 6 ZS j..1 SMECM 2137947 12 2014.09.26 2012.07.20 .2(.:1.!} 2 j'he J-4.31 2137957 13 2014.09.26 2012.07.20 L11.4. ...) 2 S'e JL•il 2137958 14 2014.09.26 2012.07.20 x..11 2 ..)Ae .J-4.;i 2137959 15 2014.09.26 2012.11.28 e ÿ .y 6 C-J-Jii •Ille ZetAl 2137978 16 2014.09.26 2013.03.12 uml.:S.. 2 Zs,ye, AL JAWAD FOR AGRICULTURE & MINES 2137983 17 2014.09.26 2013.03.12 y:LU 2 .tea.1 4,,...à1,)4>e 2137984 18 2014.09.26 2013.03.12 4e%1L:‘"A:j 2 6:1:9i (:.tee4-.1 2137987 19 2014.09.26 2013.05.23 LyALÇA 6 eili....4A 01.1a..‘,411 2137993 20 2014.09.26 2013.07.09 cs.0 2 (:›-ii- C.1.):1-911 2137995 21
 • 32. (2015 ,±,-! 28) 14362t..3«...s.1135 14 - 6399 J...LC I 3...u.).e.1I 7860 (2015_,,à11, 22) 1436i...;SIt.?...b LA 1128.15 toii «UNISALTS» ‘L11 iel-!)121-cr-?- 4,119 4.4t tut.t..13 .99 US. ço__?• oit çoilià (:)...oq (1951 J.,,,.;116) 1370 j 9 ftrcriAll Lii-C et-11 0.1.444 .331324J3.,All (1957 _7 ,z) —j..) 17) 1377 ,..1311 c.).4 24 j 2.57.1647 çoi LP`H:L" cle• 21-4`)-9 2)-1.1 24.1_£.11 (1951 J.!..„.?) 16) 1370 9 oUc.i 44 2t_c .„t1 24,j1.;-,143 13i U~LLLI X11 (1951Li.!)qi 21) 1370 Lr‘-?..) (:›4 14,j (2002 5) 1422 ;a_...11,53 ,:y.o 20 j .).1_,.c..11 369.02 roi, 0.âlle.113 j.?.33 J. j JULI «UNISALTS» (,),11_,L1.13 ZLè.ln_11 ta" jr.3 '1)41Li.1: L5-é11.1 L.19-1-e Lo L43`2t1;..)1.1.1 Lret.o.5 j (07) ...11.+11«UNISALTS» I v c zJl Lyn...;•J .r24-43. 4..L t I 0 . 1t,n 0..TL..1.1 .(1951 1370 9 j jl.4.1.1L_O.._,...4..'11_7 11 -,:).4 32 3 8 ,5_111 lie, L çl> Lo 3.31-1-1.13 .(2015.).2.12, 22) 1436 ))_>3 : * * - - b 4>114. ùàle.1.1 4:›e. c.L.4;a.›2›1 eleil tij..1 5LA0,4.1ii ti.)t.11 jsj. ZIN ju 61..31 c..,„tm 4....1j s.i.,..1 4....aii el,i e-cupb eij 4 :,..ie "."11 -3')" '''''''LUI! 4.4.61.14 2017.09.25 2014.09.26 e 3566 1" p 6615 Y= 352 744.06 X= 459 099.46 2138059 3 UNISALTS Is..A 1 2017.09.25 2014.09.26 ti..A p 3566 YI-‘,1 p 10615 X= 45§ 099.46 Y= 352 744.06 2138060 2 2017.09.25 2014.09.26 144' e 9570 •it....i. t 11725 X=453 090.80 Y=355 656.00 2138061 3 2017.09.25 2014.09.26 j...a..iti.rti e 9570 Y1_•jo e 15725 X=453 090.80 Y=355 656.00 2138062 4 p 2138063 2014.09.26 2138065 2017.09.25 2014.09.26 tkA 5570 vtAae 15725 X=453 090.80 Y=355 656.00 5 2017.09.25 2014.09.26 's80jeg e 1570 11-.1e 15725 X=453 090. Y=355 656.00 2138064 6 2017.09.25 teje e 2430 V1_42P e 15725 X=453 090.80 Y=355 656.00 7
 • 33. 7861 .u.).31 I (2015 j±,- 28) 1436 14 - 6399 Le,.b..L.(2015 jt.4 8) 1436 wj ‘:)..a 19 1).51..4, 1695.15 rz..:k) b.t c - ky?. j13.1 ju , ;t. .0.113.-ULLI 1237726 foij ber -4315,3`1.e j13 4_1.4303 24 t (1951 j«!),:l 21) 1370 cya 14 j)3L,..,..11 (2002 v jl o 5) 1422 2t....x.11,53 20 j LA.11 369.02 ra..è.,) CJJ1-2-1.13 .cULLail3 J4-11' 13 2l-cl", ;'23 (jj tI ; ,:).4 120038/15 raï) •,_-_,>.:;j_.,4413 2015 J1.4 13 ù.aLLI.13 «dlia.11 BIG,;.; t ji1t.a3_U Il lz3 ,.4C. jj.i 2015 j1.48 •,1gL‘, (3) îq, 48 fo.15 - 11;i4,3LILLII Itl Lac tlôa;LàJ~~ IL II j ;:t_› L41 j.;.1,a j ja.1,I lie âxt1.1 Ji-Le j 2018 j La 7 j 1370 wj 9 j jL.,:43' .1 j.wJl j 1x11 Vo 32 3 8 c..)114,-, j Lei-G cc', 31..C11-4 .(1951 Lj.2,y;i 16) 2t+.;12,..11 't;31.1.1 ,j,,;;7 I .(2015 45. La 8) 1436 c..›.a 19 j * `4"-e'.,11.3.5.T.-4J":. à.b.....›.i.11 ,.-à..;...,...11 7t...31WIk,-....1.14 à...Mail ûl.fra.i ît..ttall ..--e1.1.11.1-+! ...4.-,..A ...1-4, 'a-...-'')I PiJ YU-4 t 3330 Douar X = 176265,50 à_."9.419;31-2 ,..,iLl.11 :e...,....i.J..111-y_c. 1237726 1.,.,1 e 340 B.Moufli Y =156449,98 j.).'0_1.1
 • 34. (2015 < 28) 14367:4,—,...51 9 i 14 - 6399 7862 (2015 L51.4 8) 1436 ‘:›4 19 j J.51..4.0 1696.15 ça.iji.)..).1..c. - Lyuilà I 1237708 dj4L4LLJI ë tic -2t_115..)24?- 4119 lt (1951 16) 1370 j 9 j.).3L,c,-11,-- )...,L11 4i-4 38 J,., 011 1422 zJl ur.s (.:)..41 20 j JJL,c,.11 369.02 fa) *,d8e,_113 Lelr. ÙL.1,q (2002 y.‘,,)L4 5) ,:.,9J 2015 u.4,JL4 19 jLè 4‘11 cd..) .1237708 r,....4j,L.z0121.,n>.jel-.4 z_ jan : I L:), 38 I 21_>_9.14.1.11237708 ço-ki .(1951 J.!_> 116) 1370 j9 e't- ‘1 ! 2t÷)LI.J1 „5,111 j.).L1.1 s.41-4 I., tl ta, .(2015 L5L4 8) 1436 L.).4 19 j `d''-,-;'11 ,..à.1.4c.51 7...U..11 ;4..114 j5,1.1-4-t_ J.J1.3.ii .1.> 7to .1.11 0..4 ,4.211 &.1..,..a.i k4.0-:..)1 ,,,,-La 740-‘,11 ri, i9-L.'454"' 4,11111 Iii-4.. 7200 %el..4-.1, ,. 3100 X = 244553,23 Y = 248883,26 J-4)14,..15 L.)..il-i 91J-1•? 1237708
 • 35. 7863 j.1 I L.u.3.4 I (2015 28) 1436 ;)...?....,...11.9:514 - 6399 C1-0.) ( 2 0 1 5 L.51.0 8) 1436 4:›0 19 jjà1.4.0 1697.15 ic.4) - 4515' 4.i.L9j 441.1+ ,..4.4‘11 Fe là.1 1237727 fcii - 4115) 4-e,j13 41.4 303 24 •21!11,11 (1951 j.?)...:121) 1370 L'y314,j J.WAJI )1_›.3._11,1.3 (2002 um)1..4 5) 1422 2t....x.11,53 ,:y.o 20 j .i.l.,,,:,11369.02 raï LX'. 13 .t_è* ILI 13 i...)41-113 2t.t »j3 j1):4 jj tl ,:).4 120039/15 rd j J X13 2015 iL4 13 L IL Il 131c3 4_!'>11 . :4?-1.1La ,1911S.al (3) U`i' ëa1 ,L4.-1-?...11 j .c11.1 „5..z11.1 J3.i1 , E3,...Lxi.1 1237727 roi) -;..) 2018 L L 7 j. 4sici.u.. ..9 2015 L5Lo 8 oUti 44-2,4 32 3 8 A11 j 41, i1I .(1951 J.:!)...:116) 1370 9 j..).1 k+.11.11I ià oL> 1,4> ;0 45 J1 j-2 11.1ji . (2 0 1 5 451-4 8) 1436 w, ,so 19 j ;da... ....i.i.....11 .)-11:75./4 à..41.,1.1k....111,1,. ktUall Ù.1.,,,.3 k..UalI.:U...0...,..+I .,•->4.4 44.->,,,.0 `4"-''',)-r I P-i.) ;3141 4,01.11 1......,.L., ,s 2490 Li.,.:, e 1400 ,..,--, ,.I.1 X = 174546,17 Y = 15823448 +-0-..33‘,41-4-4 1237727
 • 36. (2015 ..):Lr.7! 28) 1436 14 - 6399 U.G 7864 L41..2.J j1.544 Lye,...11-" 1 2LJLI.13 bel j9 ,:rs,i.L.3..L4 &JI-11,4114.4 •• (201594.y. 13) 1436 ‘:)1..ba.4 V.o 25 jJJL.4.o 3051.15 91)à. ;k4U19 ..)1.4.aahl I E391.3.3 eljj I ;a4.9L.,411.1 ..a.à)I à`41 ‘:,)L3111 (1958i..11)..à 24)1377 ,j4.4,' 4 j j..54c.111.58.008 t.,..L1l ule. et-4 ,--à.,)..4.11_7 11,:›4 11 Il (1959 4.5.La 5) 1378 J13_21 :.4 26 j j.)Ln..112.59.0200 rdi 4.‘.47.1.3 L4.5 tl2t..,_9L4j112t.pl c..)L.1..11(11..,4 Lod I Le.L.,..SI Ç. (2015 L.L i 23) 1436 j 4 j 1553.15 ço.è. 21_OLLI3 e.,-,7eD ôJI ..n-ils•L4C,..cSi 24.91 —TU .2015 3 Li? L-51c9 J.9113..)1.1.1 L.$4. 1-4.5 4.1119 JI s^7.4s21 ;_)ii_9 ‘pilk9-4 et jl 214 4131--"j-1.12Y.)41 i.)4-111 311-4-4
 • 37. 7865 tii (2015 'Y 28) 143621_,u1+ 14 - 6399 : C ' • el G C. ': r 1 t f• 1 Sr% ;,. -;; re;: .c,;• -1. V ''-' V t `e ek S. , 6- . • ÎF sc L ,. It ,.n . . -1_ ck. ,.,:. › ••.: , -e. (if V f 't • ï • • k .- 3. '1.- (1-, c r. ï ›..r - - ••- 1 ' • s- r E. r ' - : '5. ::'''''j, •': , - ' E- %•_. E- .• . f S f ,--_- -S -1-- -Li: s JJ ‘P f ,-,- S e.• t `.. ...» '.•. ,,. .-;,- ../.. - , - .P 1 .. e .Ç_._' 3 . % ,„__ f. if .- H -k c'", f 5-- 4-_-_. c_ . Lt i .É. I.c.- G .r Î . '-->i. - r ._.•_ ,t .C. `-:,-lk, c.", f t .f Ç._ Î. ,,, i'_ •. .-b c_7 e E P ct.LL.,.. . i-Le. .É." s --t. f' f ï ç- -'. •P ' L - v •P ï f !.... .-. t. 4: S1" e‘ e‘ e- K K K É- [ É-- + ' S- E... e.- É-- il K É-- r É-- trr (- t•Pr:r. .-,rr -f :. , Ç g _e• tf „ „ „ „ 4. 4. 4. 4. % % % ek •e 1..-Lr. Lk e:s F .---,. LÊ. e‘ Y Y. e- F (7 i7.- • ,.,, - t.:. ,-,. --. y y L., Le. ç--- -,..- t •-', q : :. FF • e' t.... :FF .f. UI.1,- e_"' i` e‘ ,t „- - ''_ '‘'_ ç [ e‘ - ç -. - È,..2_ 'U ‘5:- 9 9 9 C• C• C— 1 1 1 r. t• .5.--‘ ç -,-- f ‘E •E - - ï! ï''. .e•A..e.'ek, ' ' e' a ti E E. ti E 1 K t. i y_ -. f t: (.• ,5.... - • r f — E [ • ,,,, _....., . . r eze CI) 01 e.. c.0 NJ --' 5,e_t7
 • 38. (2015 11,7! 28) 1436 14 - 6399 ksc,..“,) I 7, I 7866 ,---• •C, L,: — •K t'...- C. • ,,1 i• is,*. '' e: , î•-• Tg .-t re" 1 • ' (,_-_ — ev: f' .- 4 ..' ; • '- :ii Lt 1 ‘_' .E Lr q‘• "CE ,G , 1 t, ii •t. . -:t • s ,,.._ :' C el-C- _: 'l __ ,G, f. fs L ÇL `e 1 Lt c 'i` - - ,- , r . IV (s .k ‘b L Ï. %. L Ec .r -• -k ',ç.' .r. (‘ . ' • .E.r:.- . •k •c, r C . •ï -f •:. , —, .. e'' ,f, ,,t ... i Z.. ..„. )-, .P '--.‘.„ f. :, ,,.• •k ' '(ça' E r f- ,L. ; — ç es-- G r .g- '---, f .74 , --4 ' •k _ ‘(ç r ,._ •P E.‘ _ '‘G2 r — '' î. L., f 1 L , " ,..- - .G , -, , r- r • îs.Ç... z< ,..-,.. › ') ' ." .-_- ‘ aa: r =-.. ' , --, • 1 .4 e R .. -e- Y. K e- Y K FrEFFF a— È:'• .e— Y Y K K '. (1,z: — Y. Y. K K - rr -P o~rrenirc-C•él.i~r~ .`t- G es es es .e- . Y. Y ç. Î.: 'i ek., c .: C" 5-:--- L •-e•-•• e- . c. 4 ' ‘• C.. .---• •-e•-• (e_ . q .• ‘• :-,-. r • Ë ‘U 1-1 — --. — `É-- `P-- `P-- . . 1 i, i, , 4,, ,, .‘,..., .a. • L ...-i a ti É a ts É E t -4.: - - - «T,.' c., R-) _ 8 c.0 .... em. :..:;, • .,..,
 • 39. 7867 .4+4-.4,11 (2015 28) 1436 Jl3.i 14 - 6399 --È 1 , ,i_ F — ;:i--'•',i'.', .,. .,. i., ,c,L É i e, Lt --- % .-- •c,i....._ Lc ---- . _ „ r 11 .,. z4..›. , .L r È--,, 5-- c :r • . ,_ ',---- . ' f ct. • t v-- c f . i''' _ „:: L ,:. L. GV e. f . F LE . ,,--- •,, u0: e- 'p__. ,G, ..e7-- K su 5.—u.• ,- u e- e- .L. .'-p___ L._ ,,___ ,C-, ‘(•;., ‘ .i.: e .: K K K r r r 4: ..,_ e K r 5.—..,- e- . ,_ 'C' : K r .È- u — -,,-- g„ e- e-Lp.._ LE_ • ,-- L 't ,È • .gr e- , L k'. Y L 't s__ ...ç — L `e ,... t.— • e-‘ LE 4' •i:s .e-, q q -: s- e, es • • • • LE LE LE 4' 4' 4' .i.: c., e.: ! L. Lç.,-- E -'—:<- . ____ L.-__. .___ .; L; " L ---- E--- L. c Ç ç 4 4 ,._ E es _ e-• ,_. L." ç 4 ‘‘: 'cl-:4-- e, ,_ %_ . .• te- , , ..• i'..,. --Z* -, E. ti ...z aîl'. E. is L E. I- c.. E 1-- tee- • e ''''• ,.. , .., c. g—
 • 40. (2015 i,,s7! 28) 143674..3...,_113.i 14 - 6399 JUL 7868 c. _. . Ç. C.,_. •% 'f'' LÉ. • "M• ,o • t c. i • •k 'Ck— Lt" ., ' ..r..! i K. . .. C. C. ,..:. ii. ,,. c. ..... - ,. ., * ..e _ .,... ei. - 4. ., , ..• (- (I, • .. • , ......,,,.. ,,..._: .[. L.,-,, f. f. :ÇL', 4t_.--_ Le (î'„ 5----p_. F `5. ›.- f 'Ci.- t -." -[. L. et_-.. Le ,,__.. iH-. 1 :Ç,', 'Fi L---- =.' `e. . P.-.. „ , ,.. - :. Y. L:"7 r Le_.e' Y -L-- r -e--,_. Y. Le:- r L' Y. ek: r .e— Y '' r 4:—. Y. ek' r Ç__-• -‘ •e" L- • É-: 'È.‘ •e“ •e" p.«.. 1/4p___ — 5--, •e-‘ p__. is •e" e---- ``.., Ë su cu- — — — .e-' e..-s •ess e---- e- %_- 'ck ek.., ek.,4 L's y '&__ •'-' y ' 4• y...... E-.-- Y. t, 4-: Y-_- Y. • L'"--,_ _-. Y. t, .'. ..'?.,.,>,,.........i.-. —.. ,.. .! . 1,,... .e.' ;:.— . , i ...i [ [ îr'. ïrr. ‘t °P ; - 4 ,- , . „4-, I - • IV_, c) CO rv •-• c 4.3Ater4,
 • 41. (2015..y.,•11. 28) 1436 14 - 6399 . ra-.‘ . -f 1 .1_. _ LL:" 1 e. LL: L. i... F •k_. t: t' c... , y F ;[ • . • - › c. -r_ CL K .‘ ..,.,,,,, .: • ••,. Ir k i F- r ,...__ --- Ï. P Of' . L g ci 'e-, L. ,,,,, c. î--- 1 L of_ -c. -- r- Li . L. £_. 't - F Cc-r ti,e4.e:,.,,, : % •.,"; › ... k,',, (f1- (f, i...- ,c• -, K çe=_— • L `'-'. .K _ .k = I `'-'. •P f • _ .K _:-'• ' ,o h e...‹ U-* e: 5.— e• s—e e•.• , - - • (....•• u... ..c ,__ ._.. ,_._ ,,___ ,..,.. ,_ ..77--. •: ..i-- nek E. %; fLç rtç Fr rK rK Kr ..._ , y y. 'L '- ,•• -_,-- 'L 'L . . Yç ç ç . _ y y F ,- d e., - ck, 'G.: ,, ,. e... e., . . 'Î.: ks _ e--‘. •,,_- L- 5_— cr.s. 5.— E. e .e.' .-4: - '-`-- - ,. ,• ,___ _ _ ,....... .G, .C, Y Y Y Y F t LL . ç , .. ‘• . u .e.- L.,___ c. 1 ,Ê.' ,Ç1.- .e-, .e-, y_ y____ L. ,,,. . ' , .„ .,• - , : ...ii î..,. a ii Et; E E Ê. 1 t p .i.e (.•(.. L. ‘G. E Y«Ë f _ Y Y. . •• 't. U• '...« ..‘ h Piii reif »., ,-„,, ......... • _•,. 7869 .1I É
 • 42. (2015 28) 1436 14 - 6399 k r<1...u_).11 7870 st G .V" C.• c• ...., ‘ -.,, ,.„ ,,, i 4..-- L- -,. ti_ '[. ,G, -[ Î--.- . e. — . •e-‘ — .7.1-,..t. '''.. ', ..:' ' ,.• 5 f F L . f %-- r . r 1 - C. %--- P L e• F ,s. : 1 ' + ' . - ..: ,- •.,•i. ..,, Èt1 .e• ei,' H r -C' 'ts -e .e-• Z. H r GLL--- -.-- .e- c,.. [ .é,- __- g. H .. É.; e-- g. `f s ., É L- y `f r; :1-,-- (L• g. .i2 u f f g. g. . ,t.• 5.— ',1 y g. ,---.• e..-.. g. C. 'e... e‘ g- C. c L:z.'"- • g. L. •àl. •,..-,, 1 ••••' eL.s.' 7'' ,. --e- ie. '7,e. .. -, .4Ath, u , • i , î. E- [ Fi .- elck yk ki r . ?: Ib . , ,,. fJ zgeIIWI°cm"me
 • 43. 7871 LL>31 (2015 28) 1436 14 - 6399 L ..': , % ___ .k .k (Z, &a'. .k t .kg g'T . f ç r •i..,_ c. É- --. 1 r 5 .1 %! `, — ît — C i! • .• sE.. ri r - r• .k ,c, L., %, ,.. ..,, ,..., • , - , „se., -.Q f .r r,- c Li. ,, -•f-- .f- ,1 ,, L t ----1 „ 's f f. •Î''., L Li. p._. , 'k V ç ri r ' ' ,Gs• ,,,.. v V . . f vc ,... ' . • - ''' 'N. ''r , 9-..' E g 'E. •<- g F L_ L t.._ Y(... `E ç _ .7 ,. L.ç1:-..c •e"s ---, L. •e" - L. ''. ‘:çL-;- .e- .e- ,- ,,- E c. e . .___.- c. ... 4. . • . s;-5:34,,..Th ,.. , . i5 E i_. E (1 1": ‘r_. t ,,... ..' s' Sté t 4 ...4 , . 0.,' 0.,r..) 0 .-' _, w c-.3 i.71‘.:. .; ..,
 • 44. (2015 28) 1436 3.i 14 - 6399 Lt.p.3.11 7872 f --;-: s t , I 1,1 ç' e (-1 L . .-- _ .... . • . ,ç, eL. ,t sc, ,,, ,... L ç, .; •Y, .. , G, L 1/4 . ., ‘. G, I (..... s• y• G, t — ,:,)È.J.,..-.... C. ,,,,... ; :•?..e.:,. •,. . _ '1.'' sU f -g, , 'Ê b=. sr •U -g 'Ê , t L.. e., st. -g .Ê. C e" , L - • , .... •'.' - ..., . . c-• .e--- r F r —.c- ,',. È,r__ E..• 4-' •e-' .C's k_. — -'" L L_ L_ L. .rsz- .C'-' — `P-• L— - E '. ' ,È-: ,-, — `P-- . 'Î., cb.; s— e-, `P__. . % .e- .c.- 4. 4. t t C- `' .e.- 4. Ï. .e- 4' . ç 2_,.. Le_ 4. C. c., L- 4. C. ..,- L- 4. C. ,;.„. , , • . -, : ' :-', 1; E ' .. _ s'... . .e , • ,e. ,• - ,,, , c.,C) (..)C-t1 ,...., -e" zeu,.,, -„,,t, ':. `C.r•-,::‘':>-.
 • 45. 7873 Lt.à).."..t (2015 28) 1436 9.i14 - 6399 r- ' , .K , i,.. c . d. =..... -,-.14, • ...- G i- LL L e, 1 K L." ti. - . Lt., , . ,. ' • '".: . . : r.: .r .,î c'. ,E'. P L7,IG 1 .k E-- n G. L,__ -K ,k U• 'Y:,. .. ' • L'il* -- (tv ç ,_. Le.. C , e:' k • .k • .,. ---,., 4 ,. $_._ ek. L -.' .È • I, % • L', k• .,. ,.-, LLe.. ,-- ''' . ":, • -. ..„. . , L E• e‘ K E..• e' .<- e-• K .e‘ . L ,..Ë q.. L ‘e-'u: ---. L S-,- L C .-_- •-' Y L-7-; t.-- u E e_- Y ,e- q•-- É.. L.,- -_- t Y .T r t.... g_ `:<- -e-,r, ---- ,-,'— L e.' -L--• C- ':<- -u-- ç +'. — ,...;__ . E e_."' _g... •--- .e- .e- ‘.._. ç C. C. f 1 `f ..,- .e- C. •,. ; , e ,, , - - '. i- ,;,". i , ,, e * t, E i 1 •1 (.' «t- (r li.L.• .. •sx uks , ‘. e.-. . '''' :.., CO CO Ce) 03 CO : , Vii. 'F
 • 46. (2015 28) 1436 iJ195 14 - 6399 k_o_‘4L).11FeJ_,.31 I 7874 c,. .G. ,., • i: ,,.. .i,'...' t `i—:..— -``':- %- •‘ 't s ,,_:. ‘ .f. L. .v.. L. [. ' • .. .:, • ,.. „.. • . • L . ,..: ,•• C, f f L. ': f•,--' .r ' ,, 1 :Î .. • , ei., ï .rri ,c._. , og›,. r ,,_._ e-.• ,L, , .1. (,. ..,, ., Y •Li.-:- K F ï ï Y .;.-7 F y ,-,: b• r .i.‘ . ek b• r 5.- .-‘ e' . Ç. ek.: ek. K r F t‘ e," . 4._ `t t-,'.. ,_es . t.... `t ‘u ï . t... 't 5-- ï . t.- `e .È' e-• Le--- . '%.,• • e-- -_- ek _ • q_ • i--, - _-. . • e%., ek e' Y. LL Ç 4' e‘ Y- L-E_ Ç 4 e‘ Y - Ç .• es Y . Ç 4' Lp__ . • t 1:: '''-- LÉ_ LÉ_ . i. * • • ...,.. - ' - - -"« ti• : .7.„ e ' e:- 1• F K Ê. 1 ,.. iC. i. %... 1 ›„ , e me? : ' .., , .P. ,..., r 4b. , e. .e.. 0 ei.Tke,.: , -Ï
 • 47. 7875 (2015 28) 1436 4uJ19J 14 - 6399 par NÂ s. ç"-- -t f • --^ i:[ L. i `1‘• e ' ç e. i le C.. t .G-- .''' ., • ' ' LE: , c-_. ,, f ,;-- c_,. -7,-- , •n `P .„.._. `-r - i..- - - __,„_ , . zL r %-. L , ' - -Ç'-. ç'. .'' .e- `É- `É-- • q• r r ' .e-' Ler • r É- _..- e-, ,_ ”.ck u, d .e-, Lu. •u —.e-, Lp__ ci-- L.,- —.e-• Lu. ti -P- ,,...._,, • t_i, ,, i_.' % • ‘È ..2.-.e_. ski s__•- . •__ , e- 'ck '--4.- .e•-• `_ —. î ... ,r. — .er' `P,._.- . Ï . L .e-i __ - •Ê.‘ E._ .e• __ . 5-.- -,- .e- . _. ;.• , -' ,' • , , , -.7 „ 4, - ,,. .. - ,..'..:, ,› • 4. 5,. "'• I- t. %... , - ..,..3,... , —.., '., Y. .i, ,, J .i. Qom) 4, 01 4, C.
 • 48. (2015 28) 1436 ..;4u113...) 14 - 6399 ‘'. •G-- ..(.._ c. r., r •k ,c, _ '%-,.. b (•«. '(1-, V— 'Ç'e ,.,.• .t• `,E 41' c ,v, 'cle. , f_ Él‘- ct --- 3 t î (à- ' LE. `E (F, ÎL G, Li- fir K r LLf. • . r.e- ' Lt-._ --c-'Ir ç --çk ''._1Le l—, ç t Ê t g , ',--.1 ,c, LE Ç, ç, 'g çCe k •G, ,c, `e ,c, k ç, `g ç, . •k i , ! eu- •n le Ly4u?Uà 04)L2LJJJJ (....- (-- i , -1.. ï I.— • --1. L. ï- ï l...— ‘:.t - •..,...::' ,c, ,c, ,Ç, • cc. 1 , É— Y P-- Y. P--- Y P-- Y. ç-s —' 4. 4. L r 4. L -- 4. -, C. ‘• t• ï L' L- l-- 1 i ï ç-' , &__ , Y . C. C C •; f: •Ez- ti L b L E 1 E (.‘ <... .t- t ---- .., ›. .:-... - ./. r - '-, (7,. ,(Q c.4, -4:1 7876
 • 49. 7877 (2015 . 28) 1436 tiJ193 14 - 6399 .. _ £ _s 1 E c. E __ . ,, , ',. (i_. - ,.6. N E ,°[ t Éc-? f ,,LE. e,„ , LE, ,. , f . .Cr „ 1.. ,_-_ •P ..<.-, 1/4g. î„ .r `i,. - f ',=..--:. 6. Er. •, .r - .- Y .t'e Y 5.-•<- Y e- LÉ_ .c- `--k_ .-' `--p__ -G-' LÉ_ `p__. es • `-É_ ue- `p__. Y ,t.' - Lu_ Y — .- -..<- `e_ Y. ' .,.. .- • , . . ... • e , - .1..:, ,.. ,b .... .. „ î [ k -_. -. „.• ••.r. • . ...... .. (.--.2-. ;,;,. • -,: m•- • .,t Wt" r.)"'"
 • 50. (2015 • • 28) 1436 Jj3 14 - 6399 7878 t...»• ‘. (_ ft; v G. r• . . fit. ,c,,_ ‘• rs.e_ E 1,. L--- „ ,(.,,,,:.,::,.., î L. L- F LL. ,t' `e: C_.- • %. l., _: " • -,. ....-,-: rl - . 'Cl_ ,.- - K — ï " .-- el -1 .k el ,, • —-,, -- •k 'CL' L'.. •—, ,.• -.I. *k - •k e- e •E. ' 4..,,,„ .f '[. '-G, ,C, `I t ï (-- •È. 'Es •C' % •.ç, .e.- t • ç' / - ‘e. '[. Ç, Z, t .Ç--- ,.., .p ,c„,.. r % '.c, / .... , , - ..:_. •,,. '4; ...- _. -- e‘ . k r e‘ . [ '-.-- e. . K F È.::- 4à `".•• 'e's 'e“ e‘ k K K F r r (p__ ,_ ,_ ,__.t‘ .e- L- .e.- ‘-• `? ‘.‘ .e.- L `? 5."-- .e- L • ‘ U e‘ e., e_. ,..., ‘k-, '`k ck '''.; ç _. eÉ_'. y .• ,_-: C.,___:‘• ç _ C". — .(eÉ: f f y . . g__ U `t.' L, -G G .-- , ' , .. . ' .. ; 4 • '-• • ••• , -?,.. f :, ... ...î E E ... (5 «t t al •-.1 cn c3) cil cn W .
 • 51. 7879 )|&_3| (2015 28) 1436 14 - 6399.5.1C- ,-A• ' E* k Ç., Ë. ï :i.. r.,_ .L.c., LE L- ,C, 1 _' l.- . !,„e.... e• _ . î (E- (P ilï s•• t . f Ë ii ' w ,• -,.k. ç• _.. — Ç._.. , ,u_ 1, çe. _ • , ,..__ (...- r. - ,,-:, . .Pƒ f Î f t I= ce_ %r Ï. -P : f f 'E. i ' Cr E ___ y ek r st.' É esLp__ y Ï.,` K r 1_-- .<- e'Lp_. y 'ï r .- ,-_-_- ï- Y l_ `e — i‘P.- Y L , , È, — ,.,.. sv.- Y L _. '-- t- i‘k_. L `? .i , ç__. est... L- Y. %., e e-'L... fr'-- Y. (É ,t‘ É •e-' 'e"«. 4. ek s- .- . --' ---' 4. É 5.- ,__- — G': LL ç ‘'. (..r. r r-= ,__•e- — ._-' Li-- ç . es -L-' . ,5. 't.' 5 E.• - es e. `P-- •--- . . ,L. ,L. - , ,..: ...... . - -_... ,,, ., -, ,r ..:. ,,,.‘; Î. E. tl E i. E. sk t.‘(.»e. y «t. I , . ,.. ... 1? . ..',.. _ . . 01 CD C-71 CO -1.• (..
 • 52. (2015 j±,:!,. 28) 1436....8.33 14 - 6399 J...1-C 011 Lt..„).41 7880 .r ., } .K ',!, e .. 1 fi- f i- e % Y •=':- [ ,. (I__ ._, .[, , ', f ev- r, r __. (iç - . ., -, • •; .-, ‘G, .,'..- .e- .e- ‘.G, •G, -r..- ,-7_ ,q . C. .-.,.. g . E; .'-i-: E: .e.: LÉ- Y L- % , 'P--- Y L• 4-.‘ Y 1/4-- 5.- -=' Y. L. .É-, __ . , `--p._ ,, ri_ ç--- - C. Lé_. _c t-4- C. C. .:h f, • • ' . 15 1a, • H--; °3 E.,,. c
 • 53. 7881 (2015 *<.1! 28) 1436 14 - 6399 g_ b- i___ • e É. :p_. i. t i... L. _ ,r. t ...: -1.--,--,,,- (1_1- -n. • ' .., — ..' ›..... f .._=. c ,-.. ›[. L 7 ., ro c., f -,- ro f ;.__ ,...... .c. .t- (..- , - .:,. es es is "u_ u_ e._ y y. y K -- .L._ K -<- .U-_- 1A- K K ,Ê.-(2. .e-, L L rrrurL-- `'i.,(1.,ek.,Î, È, ,uÉ.7;10 .e,, .e., L L L L 5---•La .e- %.. L- Ês'— t.•! tr.s S- ‘,-__,- Ç.-r E-: ,:4- Ç .e" i‘ .e. ,,.e' i‘ .i.' t--- .._-- LE_ y y r--; G, ç.:.., -1., --"- C f f• -• .-e-' Le_ r.—: •,, q • .-e--• Lu_ L. r.—: r.---.• Ç -• -, i-‘ Ç --'. ‘e-: ,'=-F,--r tç- es es es Y,__ LE. p___ C. C. C. i‘ i, i‘ ',''' e: :.. ,; ., ,. ' ,, .i - ,.., - '• e. ' -: .',-:. E' E 1 E* E / g. 1 c (r .. E. (E' .. t-(.... ‘r- Y 1 ,, • ,‘, ; .., e . a) a) a) cil a) •p. c,..1 a) ',-'1.'• ..•
 • 54. (2015 28) 1436 3.i 14 -6399 . 7882 -.`r 1- Li •r i.. f 4,_. . ._ .L r _ i :.._:..,;• (ie .. ;t• i-- — e- t,. , f %r .r. C, Lt, -"L- c., • '::':::,.:k....,•,:: ''I '., . -:2 L •. L . .[. ci_. t `i È : L ..-: , .,.. ., ., :,-,.:. ..., - .,;• o.- z, - c'." t C. L. f cl 1, ... %. . ,G, t (,...(.. ,-,r.. , %--; r •-• .,. .. %. p-: 1, t - ".: L.C. , r f. L. cr , t ei.- . ''. .E_ ri `L- L — v t . •:, ,• È: 'È: L:%: 'U GLI---ee.. •z- Le‘ ,„.e- .Le: .-e: .e--. .i• y y y . • . ,G, ,C, •C, f.- Ç .S !TI Lg: !•- I.: b. E. t; K t; K urrrur`i ,t ' .e.- Ve- - '. Y. Y L L ''t ‘,„.t.' •e. --.' Y `,i.- Ve. -> Y : eS .0 u, ,e- c,.._ .e. .e... .e., .e. LÉ_ F__. k- k- ci- C.- c c-; ›. . b ' •c.,%,%ek.. --- _.' g. ‘-. -e= r_ 5----• r e:‘ e..: - g. g. g. . -E-- L- — iii tl, •'.' t.- g g •Ç (. k_. Y Y C. .e•..-, ' : ,.. , - _ - '• . .:.,..1.,› , ‘5 a i (.. (... a .. 171P-rip e e 6 iffïIrs5è
 • 55. 7883 (2015 28) 1436 quJl 9 14 - 6399 ac Ic. Le .--. • î i `P e t - 1 %,.. L[ `-`-e cr ' L L.- Ç__: P ,c, ' t • .„....„, z. fs f .. ç-, E 't- k f f ek `. f' ,t. f r GL_ ,,.E. K t ç K r q' r K r ;,__ r Ci K r ÉH e- p . ,,._ ,p__ _ e- L Ç. `-e e-‘E `L. e-‘E Ç. e- Le-_- Y c ., È.,,-; 'È. Lz,z, — .e- e- e- - t Y ' ' '%., (1., '`, (P__ `P__ y y „ Çç Ç • .• ,t-,_ `P__ ç Ç L-L •-• 4-, ---. ,,__. , ,,___ _ u-_- _ '. '. ' • -. . ., _ * ,- , .. - ' : • •=i e. t ___ , (•1 .-1 e. cl -4 N) I..'L ,
 • 56. (2015 j1..,7.! , 28) 1436 14 - 6399 J.A.C. ;;4.e...i.1IaJ Ip.e..1 7884 S. L'e=1: ‘V . %-s I . . L.Î. (P E t .` - - 3 e `g.1 (1.— g 't ç ,eL_. t. _E, ,5_..— .k .g--- 'ç' ., ,e .. 1- 3 -k ç, t_. , ,L. E..' y.-_ •k *F-‘ç . 3 ok - Le- ‘...r'±..- •n (is f' 1,„ F. - f ,-. 1s fi- -- Ç , ' Êl e ._'' L. Y. Ç, -L----- K r `t.' e ,_. Y G, ,•L--7 r GI,,--• , ..- p.._ Y. G, r -L---7 u e se- ,... - . r e. se- - . K r ,t.--. se' K r ® E._ .È's cj. e_-s c.--- h. % t.._, e es è... h. % .t., 5___- e. , e‘ e‘ Le---c L---""c. h. I. .,, %., (._- ..,- ,..!‘ .-- Y Le- Ç .. c.-.-- __ L-‘ --- Y>t2 LE- Ç 4.. .,,-- ,- .--- . ‘L-!" Ç . L7--;,,,. - ,p__..e- - Y Ç . L, ,t‘ q-- - ''- '7-'4: .‘ .e- .-‘ L-- L--- __- Y-_- . . Y L7. L7. . • ..r. - ... ''.. . ' •• ' , ' ,.. z ., , . E* e E î' E* e E k b. î. (.‘ .P f- t: t. %... 1 ... '' .. , . 'f:, L -4 .7- • -4 -4 O) ,,....,s,, ._
 • 57. 7885 'i..1.4-mc.11 ô. t.j.?e11 (2015 28) 1436 14 - 6399 Ç. ,c. --- - ‘ .-- ;.-:. ' - ç, • — L'z' î LE_ cl- ct. t: . ,,__ 5 `É:. 'E L F., = ' ;• c• E S Lt. (..:- et_ _.1c• L. cl^ E e_> et', eL__ E , S L. eu_ Y_.1 ï- E. Y. (...- z. (iv ï _-_- cl, P ,E. f 4-• ,- C f us u, s, ,L . c, c_ L- F.- f 4-, c— ç b' f — L ',:. P e f _ , b- ï- f' ï ---- ti ,E 5 f , 5- G e f' î : - p 1 (r e-• E e "e" e_-' 's-é.- s`c--:-:. iq É- F .- e,-. K F L' - '—e te ..,- •e- e- e- K K K F F F --e-: ' e.' 5-- u ,-- ,-- ,- ,-. Y `E `i 't 'Î., ‘ Y. 'Î., _-- ,,- , G,_ Y 'i., % • - k-?•j331L04_,)i uti-b j-.LY,à:41-. 1_).111',41 . 4)111(:>4j5.±1.11 [ C C 1 1 i• . " . , • . E* E' _i . . , › - . . . .. co coi z!.;., c. F
 • 58. (2015 _7 ,7! 28) 1436 X195 14 - 6399 J.LL 7886 f• ',-E--‘ ï ''.. L. t .-• 4, `,-- ‘ . f. c. cl--- c---- , --- • r - -:.___ •r_ — : •' 1 ‘(,Ç 'ck .c.1 [ C. , L 4 ,E- — -*- `t-_ Ç.Z • Y- _, ç' Li oL ci,. i_l. v G, •k L V L. c., 'V - •k LL. LLil G., b2" ç•:. .V L - (CE--r' c , C_- j' . (F_. * n CL _.. .E.c--: LLE_ b- ,.-::.; sr f .f•,:. 1. -c, 1/4- Li_ b- , (e. Ï. - r,-. . r... .r .r " çb ',r- ff. î . Kr r ‘t.' . K l."" . g r • Y. g r ' CL- ' 'Y Y g g u r le':___ u `E __ u LE , .' - LE ---, e Y,_,- L LE _ _ , •Ç' •-' •-' '-' p__ c.-7 c-7 C Ç. ° ° ° * 'Î., rck % (...,— _ . Lf •I r‘-= Y Ê L...— 7 - Cl. . Y. . ,..---' „_-- r•L' Y sc Y .V . ,e., GL_. , -• ,4- ‘P_- __. Y. Y. Y. C. C. C. .. , — - ,... , ,... • G• E a is 1 Î. E ,..'_ (.. i Y. t 1 %.. ,p, , , CO OD CO CO e-
 • 59. 7887 .4.+41....) I..t.p.31 I (2015 s 28) 1436 ZL....z.113.i 14 - 6399 C e----— •k • ''' I- I- t .1.. Ud•el.)-•ilJI-- , P__ i ck t of' •P___ I ci L t 'i ,..,...e-4, Lcu- Z. ie i. .[.. . -[. , 1 ,..---- - .• . ï , k r e.' k r - .<• ï_ ,L k r u e• G L L a k r •e-.‘ e ' L î a. yY k r i.,— ..,- .e- e L k a k r .-',- - - - - .. L. `e ,t1 s ,t.' 5-- - L L - - -c - e „e, L - L L. L- .È-‘ e, , É -__ - . e E- e 47 4' eb:, '`.,, e- s_' E • e-2 - .- 4' 4' % % `--2- '._.'k — __ ç .t'. É — Le:e —.... ç . eÉ u-. E. .e-• C. , • s_ - ':<- -e- - • .e-• 1/4- C. • , ,...,„.. e . , ..t. ,L, . E. K [ gi [ 1 i- t I FS ..-,...- ... .,.• L, I6 CO CO CO
 • 60. (2015 ._, 7.! 28) 1436 14 - 6399 J-LC. 7888 . -f' - - 1 (t. . '''!--- .ti G i_ 1, _ s, i... , , ‘ ..c: ci-- L- .r ‘c, ti. ï •P ri 6 î . f î' ti .E--- g !k L . • ti. [1.. Y ck, 4.'e Y 'ï, S-..c Y <È, i -"‘E.- . 'Li ts — __ _ . — es_ %, % Ês E. e ___ ck e es ..t_ •Ï' 5.,-- .<- i__ %; 5.--.:z. e- -,-s +. e• -- É d-, ,-., If. t_ .e'-' - I' L y e.' e-' i' 5.-- e-' y -'.- l' .>‘ • . ' , 33 •-r .:-- [L et 1 . (.'L. .. Ç.. , — ,. L , . - - t
 • 61. 7889 I (2015 f.,< -1 28) 1436 13.i 14 -6399 ,(;, '- • , 2 ck '-, E .i. c s'É 1 i `P‘,. ci. , ',[,•, i ‘E:- '- ',. Er ,..r. ,r... %-. r ‘v..,—.•.-- Lf `«E7 Le L. .r t i..- .E. . t .c 4-..- ''-- ÿÿ L_ z. ie f' fl_ c . ç .., . f• is? •, El ci,. cl_ ›_'.. E- __/ Î. ..,. •, E.5-7 ‘•g. L.. f. L eL -- - c 'E U: y ç' -. K r gÉ_1- 4.' y ‘(.7' ..--1_- K r r_. 5-- •._<:- Ï Y ç' L..7_ K r È,_, e' .%.,` K r .- ,t., [.... -e-L... 'î: K r c,„..... ,.4... e‘‘e_. ç Ï' K r tL5-_-_, ç_' er. Y L. p. s,-_-, __, oe- •e` L"---. P-'" Y Y L L, `E % ,s'----.., •,e: ---- Y L- .Ê.‘(.,7__- .c-‘ Ï., u,s ,ei, __e e . .e-• .c-s .e— L&_- LÉ_ y y y h., 1;, ., `L:1 f- U ,É.' se- se- c: u, --‘ ---,___ __ ,e_ `, , ---- LE— L'- L ra Y Y Ç-=. C. L. ‘É• • i, t ç,',.- ® --, e- L. 1, ..: .. ' .. '''' , . , L E ( [ 1 E. î. (1' (t '. ,: ,'. . Li_ ... .<, .,)_-t.L
 • 62. (2015 )1,..7! 28) 1436 14 - 6399 7890 — F %: fl- (E_ ,_ •: le L .- •k ,c,t. .t . E. ç''Ë .K e. ; c.L .-- of . * f t-,. i. f of . t •k h. .t' k. •k f ,r, î . ,G, •Lg-- K ‘. . ç, •'-'- K :ci--- . ,G, •("---- K - Y. % K ,Ès. --. Y. % K -L- Y .,' K e‘ %_ Y L- .e- &-._ 47 L- e‘ LÉ_ L 4' ---- .‘ LÉ_ L C- e‘ . — e‘ 'e-- « —•— • ' •'' .e" .. . ci-. . c „ .- É- - . - f ,--', t Ç- Ç Ç e-- . -, Ï e- L-- . ',- '''à . , , L ..«-, t L E' g• 1 . , . .9 e, 1..i.-L
 • 63. 7891 (2015 28) 1436 4.3,c1133 14 - 6399 ï f _e-,. ‘i‘ `‘kLc, c ,••.< r. c . 'V Îl. t e T. - i._ tr E -E- 1 . (1-_.• [. 'î ,L!„ c•--. ,,!,. .._ P- rç,. %• L. ,p --_ ,[-.., î ------, z. . -.-- f ''''-' r c- . . f É. ç t_. % L. • ff - F L. . [. , .t f ç .c „_, % L. (L.r.• -- c.- ..e • •.' L---- ‘• u: ..4- `çÉ4 `-çk_' f :i,: f s Y ci -'•- -L-dI -LI :ç rrrurr'e •,----: e.' L 's: 'Ë. -`‘—:, .É`' ' e‘ e' ç Cî'' » '- L. L.. L.. ' ,t• ' -' --- -e' -.- , .c i:_ , , !‘ ''s ---- t L . Ç Ç ,_cI_:, ç • Ç LE-. .e‘ - Ç Y C '''. (:-. Y Y . L C ,.. ' '... ''' '''' , . ..-i : E' ts E' L E f <7; 8 . (0 c0 .00 E .
 • 64. (2015 JI, 28) 1436 ZL,u113,..› 14 - 6399 J.L.c. £' ,- '.. ,... :is t ,-... ' ., LE - . î i (lecl__ et-,. •L Ê _7,_: ,-el,-- r e.--: ---.- --- ,.... z. `P t f.. — . sr. f. c. :— 'e - _ .=-_- su. 1 t '!-- .. F K r r ek K r Y %; 1; r É- K ' LL Y E-' L&__ Y Li' Y LL Y _. '-'. . e"..‘ E-= . .,‘" . ---- Le--- . t, t t "e'' c. 1 1 C. ..s, . _ ... ... g, E Î. e: . . ......., ,,.. . _ a. È: I 7892
 • 65. 7893 (2015 _ml! 28) 1436 ;L3—,_11.9.i 14 — 6399 .5 ,C-- su' k %, G r;_t_L ,GÉ „ î `F«.. ,c, sc,,.... Li i: ,ç,t- L LL Y‘,. ; î 4— ï • Le- [., C. 'i" - .r c. ‘k. r G LP• G' — - Le- •P f C: k .C. La - L[e — — » e_ -E 4——. £ f ,,..._. fÆ. Ê - 'i-, c.. ,, L.- f. çt. É eÜ -E=. Y. •G-, L---,. r ,Ê-.•e e‘ .= Y. ‘G., -'—..2— K r s-- e--- Y. L....— K r &_- Y. Ç K r es ,U Y Ç K r _..4.- P__ Y Ç K r e-- e:‘ ---- . % Ë e_.‘ g-- . Î., È.' es t « k., :LCL; — !‘ g— . k-, :,Æ. --. Y. • ç :. L7- I — es --- Y '. ç , e"' L'e Y . t• “ ' le: '---' Y ,.C'.. u L:e L.--- Y ,L. u Gi” e-' .. ' — 'k '?.. , L .:z- E K E Î.. E ' ts E _ - . k. T-- t t Y f %:. . .. _ - , c : 5 i'' 8cm c§ -,..e_
 • 66. (2015 j.!.:!, 28) 1436 ;.4,..x113...) 14 - 6399 7894 'k. v -C. 1 i. çie,G, ç, L_ .• ,G, .G-L. "Cl L. ;i... p 'é- L. .k i. - eu- LU1.4>J . Ç L.._ il - f L_ -K ,_ p 1 -k L - .e- e_-` e.-' .e- .e-• --e-- y. y- y ..c, Ç., ,c-, Y Y Y › .`= E. ‘ .Ï ek K K r r r r r [ e: u ‘t.' ,'---- .É-• ‘ , ÇL__ ,.. ,.. ;.-. LÉ_ LE_ 'E. LÉ_ .1' C C', 4* Y 4« 4« ç'-,- Ç.- ç_ .* t- L. L. L. L. •• ". '* -* `E `e ek 'Ï.,, 'i ek e. - '&._ LÉ. .e- .e- 4-‘ e- Y* Y" Y YG. F-7:' M t! —r Ç "--r L- L -" -e 'e ÇÇ .f. t• • G g '-- ï . ` E_ ' C (7 . :.:.... , r ; — Î._ L L g• .P '. f — L. . , . (c. eo f •(-!...
 • 67. 7895 (2015 28) 1436 14 - 6399 ,%• g.. r 4; , .1 (E_ " P ----- — 1 r K — -- L •_. î - tr--.-" _•_. t ci `F__ • LEC- CL scs içs, z, ,.._ î .P. L. î- f f •P K ,. - -_-_-- e K ,• -2: K `-:- Lel '.• , K ' K ,e1' 5.--, - `.;. r.k K K 1/4- LÉ_ 1/4-- '&__ 1/4-- 'L . L. e- :.---- -I. ' -E-, . el'e.'L L..--:, - f 5:--,- f __, tl Y_ Y__ - - Ç Ç — L — L — c. L .- ._. e. : t5 tç 1 E Ï. (.. _ sc_ (r -- _
 • 68. (2015 28) 1436 14 - 6399 3...u).311 7896 'Cr's ' ,'‘ f' L- 1. (>1 L ‘ . î ç , ;,..,% r f C. €.. G r t• . EE.. î (t-_ `P 1 U _-__-- sV, (... LE. 1 ‘£." (._. 't. sL. L. .-.' .t.i, L. .É. .c, (e ®.--,,,_,..,.., La, -n Lr «-., .f 'f, i . f (4 •P .f. , f (,,4 .,.. . .f. r:ï î (, e' `É. 4. ck': hh r .e'' LÊ._ 4. '% r 5:- .e-' `p_ 4. rÎ., h u .É'' L,T.: .' -«-- 4* %, u_ e e' 'L•-• 4. ck., ,t., e .e'' '-- 4. ,G.,:. .z. .i:' P---- % - e -t--- . `-''L. ‘. t e. t-- « L-e-'e_ r 4. _U-r .C.- `E-- Y L• i, U ,e-,' _.C.: .e- 'É- Y L. i, ‘„-- -4- 4-‘ Y C. i, ., _ f. E* ti [ 1 ‘,.e. (r `>. . 1 . . (--- , L — > 7:1 ii.i ._.--. al _ -T.. .•
 • 69. 7897 (2015 j._<,y.!% 1436 14 - 6399 © ', r .cl, i_ [ . — :r. r-_e. -c — Î i ( ,G, , ; e: % i. ' 't.• -k ,--._ es î (t_ . P Î), p. .K r f...- %:_ iT 'se- k © , ';:, 1--- - e .b« le . (•-,, - •P f î,., ,p -''' # — - .r eF, î.4_ t- .r f >, .i,,— .0 L. -''' . î É_ — ,_ ' Y K r ‘t.' '-- K r e..,- es' 5— - e- Y K r , .h‘ L ç L. .-' È,1 , ' e É ,k_ i_ ç ç. L t._ q__ , L .È- .7 ç- g ,,_ . ii -E-- --- L... `g. Ç ï, c (Ë ,u. c,-- --'r `-4.. - (T.,‘ --- -,-- G Y Y. ç C. 5:-,-- f :-,- I' L ,e- çt--e- .e- e- .e- ,-.,-, É :".4.- `'• ' `'- ' '' É .‘ ', ', '' • `É- - LÉ- 'È_ t (:,!- . (i- C. c. i-. c- i, 1 1 . ,_ ' . k, [ É E g: 1 r--(.. ,.e. 4_ . (r 1 i . (.; , -,,-. F.' -ci; _ i_t.
 • 70. (2015 28) 1436 ;;L.,,,,J1v 14 - 6399 7898 .Ç'l. F. 'et E 'CI-2-LP, Le— 1 - LÏ: . '&' ___ a ' !. c'•7',— -.=- — î LE_ c.— ,,.. i . (-- t _ ci— •. i. t "s'l ok .k , .k ,..-- - -I-- i £ `C- G- 4--- • r..-- çi, t , .: Y P. ''' .L.L. *C b- Le.u. •n `P ç ..-., .f. ‘1- %• ç ï L- f •r sc,. , î. ï ,_ _.,. .P .r f i 1,, ç.• • r- Ï. ,. ., sr .f s% Li- %• ,-• î L- › . Î `t-- t_ e., • ...• 4-. •e- Y Y Ç, ,G, _- Li--- g r r , .., .e.- Y ,G. -r-:- r . -- y (1; g r ,u. .- y 'çb. g r 5.—, .c_. y .%.,` g r e_.' .... Y L- - . e_ Y L-• ï '''. L- --- 1/4,7 .e- .-.- LF— Y L ç. Ï., , , e C. % ,t, cL._. É -,- .-e: .-e-- LÉ- P__. Ce. Ce. % 4k., ' . ' 'E-- C6. . u € - .i. es ` LÉ . Cg' FC. rC. , e- L I. E il E 1 E. ii E g: 1 e •k . I . (_ E R).w R; N, 7i". f --tc 16f.q%çrriric,‘ri5-sr9
 • 71. 7899 3-u).311 (2015 28) 1436 ;',L.,u11.5. 14 - 6399 J ;i. ît ,. (!--- P 't' E.,„. t,2 .P_ --. 'C L. (Id- La , C. ,,, ' '' f' % ç, •' . _ ›. f î U ‘ L-u_ s(--;;- F •t.' ‘ _ '•:'-'--- K É-- 5.- — -' LÉ_ F ‘-,s---- .Ï.; K K F F ,U --. e_-' '%* K F- ,q,-,-- '-- e_'s (Ï7 fk K [—Ï., .E.--: .Ç' 1/4 -- ' •e e-- « % •'.' .4.' (---- (k 5.--- re: ("-- ce. '%., `.--..z- ‘ Lp__ « L - .'. ‘ Lu_ el. ç ‘,'. Lr 5:-41 oc.' -- - ç .. .e- sL" ç 4'. -`: c: C. .C' . U f '' ''-. • - 7., c. r ts ts ,..F_ ‘, I . `b --.
 • 72. (2015 il 28) 1436 ;4_,,,....s.113.:114 - 6399 7900 %--- 1 P p, •,%.. [ l,... .,.. -r------ .C: 1. (i_ 4_ ,_. cl ' [ 1 ‘,ç G., [ k ,t, -r= 'Ct; t' [ k - ,.., L.L. - P 1 - - t F__ 4 e_ 4 e_. 4. K — — -e'el t' — — LZ. Le-- y '%' e, y 'ck Ès e .e- `--- cl' `-.<- Ç. `---- ' Y-_- [ 1 '' • P-- `L-- C [ 1 È ts E 1 Ï I L, , R) . R.)
 • 73. 7901 .u.).e.1 I (2015 28) 1436 4_,..%.11 3.i 14 - 6399 5.— __ ç, `L u_ £ . 1 pi t' • ti_ ,• t.r Pi ,t' . ti ,• ,t. pl r L. ,r, .e CL -n. .-_ Ï . .E-,. L i f ,. , Ë i ,.i Ï. t' 1 4,_ :e-• ,„ y Ç, r :e- :e-• _ ,_ i._ e-p_‘_ i‘ y y •e-' sc„ ç, Y Y Y fl ek ek, b• K K L r r r r r .Ê- t.i. c-. :e-: '&._ Y Y L `e , . ci_ È ,-,. :e-• :e- 'L 'p__ y y L L e:'' ---- '1 ., Ë •L-: 5.— — '-- e..' .,,' ç'' -.---- -v--- ( . r:, c, ck,k. Le_e— y t_ t Ç +. L,e' t_,. `L Ç 4-• `p_-_. y ç ‘,.- î, • y ç ç :›f• . ,-•-• c C. • ,. ' '',-1: LG:-i-, L L ' ' i i. • .1 — ...: g: e. ,..s . y - ...... „ ,.. ,›
 • 74. (2015 J.,,,7! 28) 1436 14 - 6399 JUS 7902 e,k -11.. î. E. El--' î -ç-• LÉ: il çr . f- (k- •c,.., I_ • fi ,... ,r, K `_. L.--- ,e --- .n - r •,'G., .. i . •P •f ck- .t. ‘‘•G:.K ï- L- 'P . p ,c, L.p. '`Ii.- r --- • ,t.• y e c E; E; "r r `a--.., .C- E Kr .- . Y •e- . Y _.. 5.-- Y i• .d.'-', ce. '%.: , .i.‘ y % , .e, y r'k.: c,._ ..-, Y__ q• rl.,, -_,.-_ ,..e— 'Er.,. ..-- • 5-.--fi.---f Ç _ •_-.- - e_-‘ ï e_"' ''-‘. Ï. • ---. ç ci, -• > , - Y. LE• C. e., Y. i• s_ -_-_ Y i• , _ r ÉT ts E E 1 îl L., (.›.(..L. t •• t Ç. - ' Ii: . . _ _ L- - , ...4., e) •
 • 75. 7903 I3JI (2015 28) 1436 3-i 14 - 6399 ,G, C L. , — -1-. 'çl' ,..Tri — ,1. -. — ('• 6" C. — (--. -C. (k 1 i. 1 L C ,- - `5---•- G, z-- _ e. r 'Sec- CL,..- 'C'6ct ' C-. CL•6 .0 .cs ci- •n Ï.,_ r f Gb- ï• i-.-- ,-- , c . f .f. •Ç- %-- Î , . — .f %--- . • 't, %. - -- -:- (t_.•.— e' sc,' K r ,,. -,;- t..; r .e'' sççg,. .L.,- K r es • É K r es es É.; É.: K K _E: y L t.,', . L ç ,t • Le_' ‘t.' y ,-- `e_- t- 47 L • cLer r r „ ,L._ ,u..e7' ›, ----c. c-.- . )». e. .e- c Ç .e- . cs Ç Ê. - c . `'Ë, . ':-- cr (, C. £ : a ti E 1 E L . 1 ,!:,r_. t . .). ,. (_ . . . — ait,.,. cy) :,,...
 • 76. E- E sze- r) 9E171,(£1.sLoz).(2015 . 28) 1436 Jl3.i 14 — 6399 7904 t‘ i•- 1 r 2; (s• ‘ .- r Lj -; E '--: `e'• E ok c—_ — • i' , - (t — i '..___. iz •C,- I. — •L-. U ,., E î t' I L . t ii ut i« f I. C. ut i E2_ , .c . f. •E, r : 7. 6 î. .2 r -F- - , .•., !. 6 f Ç. i. ,.,__._ .-, •. 6„- ,_ •F - -- •' u, •t: 5.- . • Ç,.. `É.- `P-- 'É- 1/4,_ 1/4,__ y g. y .6, ,c, .c, q . ç ' . c,.. .`- Lg-_ ..-1 ' E., E:‘ E;s u r r r r r ',--- 'L Y L- -Œ,, Le-- . L -c - g: -.--, Le-- L'-- . Y L• L `i `f ,:-._ .e., L &_. .i. .. ,‘.• e, e, '&__ Le_ -.7 ç-L7 '` '. , e, 'p_ 'i., ,.. T `,i. L ç. 4• ; ,- es ( . Y L ' 1 , Y 1 C . 1 , :-.. , ... ,:. ...--i. f FI ki E E E a—t Y î. î-- ,i. , .., „.... ,. N, _ .,
 • 77. 7905 (2015 28) 1436 ;L?.....,..11_93 14 - 6399 .5.as kpli>1(:)4.1.11 (2015,949. 29) 1436 j1.9..‘t c.).4 12 j J.5L.4e, 3067.15 fc.ii 4.4 1.15 Lea....Ls."'àl I ôjlJJ ga al I k.4 4L1.13 fl j9 21,;!1;,9.11cLx..11 (.5...L...1Ç.11.1,111Z4Lto.! (1958 24)1377 J.1.4.:J11.58.008 utz 4!. 47';_9 •II cà.L. (1959 L5LA 5) 1378 ,113.<1(:).4 26 jJ.51.,112.59.0200 ele..;,1;19 cul_fric3 2L!.3L.411.12t...)141ÙL3111,:ii_.:4q ;t_.i_og,_,J1 Il J41ÙL?.111.i+I1;3.1...L.,1_? (2015 j.? 23) 1436 4 Lj_)111553.15 roi)41_113 ,*411.L13 j1,,-,74‘21El.)159 vclbga s•1_51 eLeLeS1 4,91 I .454. 1.0 W21 e..)4144.4.4 J-Lc U.13 7 `iI S ji 9 oçljl4, 4,91 el?. il ù : 4,1.2 L4S-
 • 78. (2015 28) 1436 ZL.,,.....,J1.9314 - 6399 -.4+4,4)1 3.1p.e.11 7906 L).M›..J1crà...... 4,53-11 Cl»a-!..,11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 djs.lt.i.rt.._.. . 4-,'Icl-1 u»A--3_til 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ..).4..11 .I.LICSI4-331-£10.) k-?jt--11 44-1-11 01-y. ijJ Zl13.11i --. *-1...).l-ll .filEyeajl,i1.46.-11 4i1-1 "i-°L3-1_, L./l•-'' ,)i--4 1 iière4'431 .4.,.)LJI .4... (j... :_,,,,,,--1.-,,,js.JI à)1_1._.z}....j.s...11-1I (...).. ..Ii1.J„,-,1.41_. .1,ztiby.,4.11 2 .4:)1 .-d .4-,1-11 u. (..-i}-'-'-"Lie, .1,dibiejl....b,..›:441/ .5•Ji-- 14--?...)1-11 u.LrY...) ,,5_,1-'-'- ibLII 44Ji-1I 4.1_,S-11 ,‘ ig,,L.)... , ..9.Lil,_,..).:.4. 3 4.--11 41,1Ls-jil ç.r' -il u-' 4-` à ,..11 .4-..}--)1DI (:)-. 45...)1-'"--' L...e,1.ee1Le''‘:'0.31 Le_l_il ;à4... „sil L.j.. (5_,L.....-0 4) ''' " .4--?..}-11 3,S'46:'-n .q -ç:.,-° Li'l ,...9„,1%.01,,..,.:.4. L5.-12 1 'Ç--.}-'l .)-- 3,!÷2à:11 L.,--- Ls-),_> -6-9-_,13 L.)-;ÈL)... -13 4Le.,....... 4:,13-11 .4.s.-ll u.. à..,.1bi11 ,..-._.,s.-s (:).. „il:, .à...q1,-)1à..-).-11 Ls-13 14--__,1.)-.._.1)--- L.A27.11 5 4 )L -11 4--...F u--_.2.)-,-- 4-t,,L)JI 3..}..11 L:"....._1)..a..., 5.1_,IYI .4...j.s.J1 Ç....rs .,:iii:1 1.-C1-4.4 L....e::::-Lye-1-...11 6 àe,-3:ib..11à.....J.L.R L.)... ‘1_-,1...cL.,... àr;i1LJ .à....j3J1,.).,,:iii:; 1.21—,... LsJIJI '4.- .)1_11 L.).... 45.,jis.1 i-CL.,... 14L,9›:_ L..]1 7 4.,pui 'àr,..___41 ()...3 4)14 ..C1-..,,, LJUiJI à._)1..11 u..., LJlsl I_CL.,.. ;.5LIJ .(2015 345_129) 1436 „113_.<1 c.412
 • 79. 7907 (2015 28) 1436 4-.e._,_113 14 - 6399 il ..Lx14.e.111 LD132a.9 Lo9-1 (15) J-4.C. ';•• .ul )1144 L.Sk Ll).17 J÷è. jt_a_11 r.;1•7112; 1Â3.11 ô jij3.1seiJjwww.enssup.gov.ma )3 LaS ,www.rnmsp.gov.ma 24”..ax.11 .2L>L1.1,5 D.)-24.4,94oLat .1Cy.(ey. 1.1M (:).4 (19 2t-.?•_)•..in J 1'1 .4.+1*L1 i;;Là.S.11 453iLt.11 ro 11.711 j 4,4-zbil 45.,:à1..121 re,1.711 “:31,32... (6) 12L11 L:y.41 21A i,,11 p4.: L isAtl ù.4) i 3 3.11.1 &Q L5 cLati (3) 2tZLt. rLI-7t4 zul-<41 Lelei 45°L-11 tl roof 9 Lek c Lu rasa, .‘Là• I j14,-`21J19.o L.5)-;"I LI! C.)9 471.! C -(413 ra.e:g 4 3..)1.1.1 utr. (3) :a2n.1:3' 21-L-43- 1 "n"Le tt Li4".t:'_) ù-4 Li-<1 .".1c11 (:).?3539 Lso_LIJI jLiJI ro.l1.714 5 3.*1.1 La.(i--.U4Lx.o3 Lo+Lo '211 J-4-1-,4 : LaS ,},L.1.1 LUI j1,2.,-"P 1.-t-i.,,,, t9 9-' ,11-.-- : j.911 J4-i-eil - 1 .,,!,,-.. ....,i).,..„45,,,,...L.Ji ,`,,,113 .4_11 .,:,.4.1113Zt.,..uill f.lksi ,.4.113 6__it3 iik.94 ,..:41.1, : ,,ILtil il.a.i.YI - 2 J4•-., 4:1-4 ù''''.--1•1 2 -,..)-d4 2'1.-4J-t•I.9.1 3 ,_-_.LcL. (3).1,U.1 el.n.11 ,:,.,±113 JUJI ,,1....11 i,j1j3 c,1_,,..1.,...;,...1 L4141 I j j1.):;_g .LeLfs'.q .1:4 J-14 2LIn.÷31.LIL_Ct31.13.11 9i ià 14.W_,L4..4 .441.1 j1j3 ji..5Lw33070.15 ro:91) 4,41‘j.à9--(3-119 5 (2015 J241! 3) 1436 ô ..L.t.i.11 ‘..).4 18 jile) (:).4 4.1.13elà.5.11‘:31-4 I ic.÷ 1.4%111 3j1 à..i c4oLoi.11 4st..!..e'LLII 45.J.31111 .1•43L1.11 C..)-I9-5-7219 ùl_!-•-,1 4 j_).1_111.58.008 (çà') oLL, 2t,;41:9.1.1 I 24Lt.4.? (1958 rl 24) 1377 o• 1387,19111_.!...)j,:›413j j..51..a.11401.67ç4-g 24cU.,11 cLc (1967 22) oJ à3 _â9L41.5 o • II ‘:.,1)1.3*?11,__,.,,c1.1.4_9,:_14)...)_9‘.2.1U,....,1D23q o7i_9 1423 2L?_x.11 S.8 j _).1.,,e=11 2.02.854 roi coL£11 rolU ÙLL? (2003 10) 4p47*;9 LaS 1426 jl_g_ct (:)..4 29 j 2.04.403 roi j 9 jnJ9aJl v°-]9-Q j (2005 2) 44.; o.';';_9 L4.5 1426 JI9 w,•_>4 29 j j..)1_,o,JI 2.05.1367 r4- j c_9.)3,1 ute.9 JI.)`,21 4.41.41 1„!;,..‘; (2005 2) o• 11 r.;1•711.2 _1:7UL!_9 21A !1:,9.14 ;4-4,9-(z11 _)43-L2713 d,)41 4394t il jr L1.31ê,..)U1 jLx.11 r4;1.714 „P j'a! 21_4I ôcLSJ1 eix11 1Abp_11 )1.101 ù_4 j_311 )1)11' I ù 7II : t - j2t.5_,L41,1 Jo9J..- Lt:L4.q -
 • 80. (2015 28) 1436 Z4,—,..113.i 14 - 6399 7908 9.51.4e3071.15 fo.ij 4.1.1 4:).0-51119 -Le...Lu (2015 I. 3) 1436 S-te.à..11 ,:).4 18 jlle) ‘5.4 I 9.191.4.4.1.1 e LIS-11 vleaol r+là:j JUS! rz+Lit.:L11 &JI j9,LaLa1I4t19 I ,j...!,-(1_5 4.74.1."-t I .../..›.÷11.5 6 S.L.1.1 20 3 O v, c31.» 211-,;; J .1 JS 4; .20 Ù,41 5 '41‘ 7 ;J1.1.1 ÙL!..,L.,1 4 j fo. Z4Lt,..? (1958 j.elié 24) 1377 4o _à*9 L.o > ‘244. 3-o-s_11 1387,191&.)&413jj..*,,31401.67rd_4».11-,-‘,)-ULsLe-9 ›Le. Plia; ù_mq (1967 3÷».3. 22) 4 o.,. o7;_9 1423 âuJl 45.3 8 j 2.02.854 J. ;JI ‘eitik9-4.? (2003 10) 44.17.;.3 LeS 1426 J13...4 (:.›.0 29 j j..)L,,LII 2.04.403 roi) J. 9 j-131 (2005 .i.t..4-1J 1426 j1.5...1 29 j ,)..11.,,m21 2.05.1367 ràj (2005 2) 2U-49.4-x11 211 C.)13509 eitil .•, z: 119 fe .11.711 ).!_33 &.4 A KI Zl43.5-zti o.+_)L5-13 ..1.-U1I _›.i..33-113 ‘t;i141 24.o. : L4 (0.;1.714 â;3.'1 .4+41 &c.1..:1531 jLz 0I .).1e,1 eix_11 c*1..4L.J1 3j1413 : L4 j1)..201 (.5 0“),79 elj_.?•1ùKo3 - ùLz7221 j LiUq .1 L..4.e.L1.1 Lc - 21-4 . I ;1---.14al. ù - 411 !;). j c L;;;11 it411 I t_12 2090 : jLtil re07,3 (30x k..4.12tL:A;t1J..1.4 ‘Pt..;,1,/,J1211-,;c11 100 j..c. 20 L:.›..o 10 c.).t ute. at,;;; L4 9 ;..)1.1,1 ‘:„}S. c>lig 45,11a.1 I J1,JI 10. 1•711 ,DUzi 8 ;.31...I.1 www.enssup.gov.ma b,I j911 uLc ‘$:11,:›51«à49i ;j1_3331_):-;,; L9 9 10 4!4,,)11;,..L?.)...14 )1).111-Let .(2015 o.; 3) 1436 e.....L._&11,5..S jo18 j
 • 81. 7909 3,...L.,),%5 I (2015 28) 1436 ;4,-,..113..) 14 - 6399 par 211,-;;; 6 SJLI.I 20 3 0 ‘.*.y.? 31 ‘,“ I J5 Ly.c .20 ,.:ya 5 Ztt,;;; 7 .i51.1.1 1.4.:>*21 j c ty• L,11i,o.11_,..3; o t I Uri.; II .44.to .2090 JI 401121.)3.1/11.1 : J-C 24;,11:31 .1 rz,__13 Litz t.43.. (15) 1_.1.‘.c (r,- j )4i !»^.9 e' j '1-01 t1-4'4 eixJ1 41L,LJI E),1.392 4,13,z_KPÎ ul.c3 www.enssup.gov.ma US.‘www.rnmsp.gov.ma3j41 • 11 21,;11-;.3_11 4>I l ~Sy~I _J3L.•331, 2 ;..)1.1.1 j Lie 1 C.).9 j.9 2t-..? >IP JI L) .4441 C.Ç.Li5.11 Lyo i;j113 4,>3 j (:).4 ,LPSI (6) J. W199 1 24...»•Lt_11 â~ 1a11 3 e...)1.1.1 (30x ',;t441-eit, I!I + (70 x 100 8 S.al j LI I •".y.21}.1.* I 2L.1 3 }-1.1 &41 uLc. 20 ù.0 1 0 L.1113. 2t1-•;)>; utz 21t,;;; 9;..)11.I SI.L 110 &O :a41.e 21A c).104. 1-.11 jL.:11 rt,1l•711 c,U.ci 8 E+.51.1.1 www.enssup. ;j1j3..13 L:).?.35,33 10 LW .(2015 3) 1436 ù..4 18 j_lel_).14 .›L)1_711 Lel (3) 21n1:1 jL.1_11 2t.1,335-x11 21-?-J-Ln Jt.Î & J JI &:).9o"1 21.1•11r1«((,Uza3.A3 (o_el utc j .)4:j JI Ù94.11 çe'$^' Ù ù•-<-49 •-le9120I LY•La 1 4;U uLc ,e1.4.a.ci (3) :itnt Ù4..1 z1.à.É41 24.3._(,11 2tt., Lei 41Leil 5 ;.51.I.1 0% /1q. : p< ja L2.1.1 i -al _,L,Li..2t I ..,,,, 5...à9-4 J..»,-- : J.,,'D il..,,-ted I - 1 ,,,,I.:11 tIL.; ;,ti,1•:1,1 :k....j<s.II Zt_..,1_,_...J1., .",I Iri. o. 91,1â1 ,i,.4.:.-3 ,71-11 ..1.....,.+113 4.11...1I „:„.,9S.;.11.92t.,...»jj1 cl.la.; P1419 ,à_alà3.11.., à.1....1.,. : ,,i1-1.11 )41>D - 2 tiL,,-.-? 9.! LeL.':q ','"'"L! `'.?>.)-‘4' ;11.4...,-LI3 ,:,L.c.L.., (3) ,2,' qu'Ail ,.t.-,013 , j Lx1 I r> , 1. : II .i,j1,59 .:-,. L.ed,.....Li. I •,bel L,'95-'9 j J-1)1,3 .4:124q t.411
 • 82. (2015 _m-!, 28) 1436 4u1195 14 - 6399 J.-1-G L.L.1).311 7910 24c.-7 .. I 2L.zi+c,.1.1 (:)13.1.c3 tl Lei.c.1_43 (15) _.4.c ,4‘4.3- ,Lpst 3,1;,14,i3 www.enssup.gov.ma 1_45 ‘www.mmsp.gov.ma ë.)141 ;1,;.;1-;3_11 .2t_>.L.-I.1,_5j_;:1LI; 4..4›.;4e 2 &..)1.1.1 i;c-LiS,J1 1 z];y.! ..)12,413 L 3.)1413 ut.c (6) 21.11111:1 .:4C: .a 11 3 ;_b1.1.1 fae:#.». ù. o . I Olt cl,ati (3):itn1.1 c)..4 rL1.714 J I 2t.t-.3.-<--,n 21"11 Ù9-41J. L Le3-2-11 lo.p:IcUc k p1.4 ,k9L JI L;Jjo71 s•L‘e, n-4%-; 4e..)41 Lel L4 (3) ztnt. L5L.,ti 9Ï21.:,?.1 2Là1<1.1 (.5-4 L/-(1 -14 5 'ib1.1.1 J,7 Le.5 joL:11 &-L1.1 il,...Leil 4,, 5.,...›.3 J,1,-- : j,j'el j4-7-e111 - 1 2 ,.:,1..cLa, (3) 2,),11 zi;;I•ul k.,..9‹,ti .....,,i,,,!.:n tu,..i., „IL, ,:,1_,.,...1 ...,3i,lâ1,:„...3513 eLal ,_.,±119 )L,Jl Ù9-<-"-Il9'a'..,1 alla; cy.13 ._,i..alk9.14 j.I.A1.,.. : ,i1.111 _)1.!:,..i:il - 2 3 ,_-_,LcL. (3) _,U; J4--.! 9 4-1-4 L"";" I l ;1-"J-0 4 ',1+ ,,-11 ,e1..11 2_,....,413 411.11 r,1•111 ib_à •-.*1-...nt.,....L>1 .)-1â1 ir!._95-'9 11,7,3 -Luk9J1 ji ,s4LI 111.4.e3072.15 j J-2-1—iU (2015 ilo7!,3) 1436 3...u.à..11,5:1,2).4 18 1 JI .4..!..4.113.Lii..5.11,:j1.4. I jLa..11 LIL:J* I &,)13_9.? 474-Lxil 13 â L..1.-,3_114.1,:t.11_,?).3 ,'„)L.+J..,1 4 j 1 58.008 r.à* c11.:,111 â L,, (1958 ).11,7L9 24) 1377 0!.47ï9 1_3_911! ,vs- 1387 j9'2(1brijc..)..o 1 3j).)1_,A_11401.67 fd) :;1-4»e1-2.11 ,.:,4)1;411 (1967 ,9.?...»..3.;! 22) pJ4413 L3,5 ,244. 0,11 tclo. 7î_.9 1423 21_3....11 ,53 8 j 2.02.854 rzi j1 j3 90, coL.4..11 c11.;;11 ù (2003 yIJti9 10) ao US' ,211',I-,321:a..,..»1t_11 1426 j13-2Z, 29 j j.bLA.J1 2.04.403 r43.j ‘...4 9 j 413.111 j).; (2005 2) .»40-3 lo< ,,>1..1c1 1426 J1..'1,. C..›.41 29 j J.,b1..,e,11 2.05.1367 foi, L.43 r11_)141 (;)el..4.44.4 (2005 ,_7 0 2) t 244.3 4.il t r,I,711„. j9 ,:)..4 :1 jI41 j4 * t LaJI r.11.714 2Là_15,11 24..4.3_(x11 ;t1,11,11 j1„).L. jja1 I ;cid/Sil ùl 1 ,..›.1et1 ù 3 etyLil ,L.z413 J1413 J1,-.741 4 à_x1.4 21+)LJI :;t_.?.j.u.11 Le) &44;s7.3 Leie..11,°,..zi13 4..11_2_11 r,„i•-m Ù15.43 - j - LiLL ù 1 2T LJ, I Lc -
 • 83. 7911 (2015 • 28) 1436 14 - 6399 41-4e' 3073.15 id._) y-4 I ùl..9-5-1-11.9`t-1-L6_91124P:idli-,b.:).9-ihi Z .4*.a+5 .t..à.-LeeL (2015 )141!--“, 3) 1436 3...u..à.11,s3 c).4 18 _)1.1=1 (191 ‘•&s4L‘11 459.à..»1 j Û.J.)14,7 ,,t1 .).1à1 v.,9.5.33 4741LII,L4.›..419JLIJI .(.,11Crij l>>("1-1 3 21 ! ;t^331 ;1-2..ji—.11 4 j JJL,.._111.58.008 ro_è' j A.11„.1c. .à.,114.? (1958 yl 24) 1377 ' 4 *:«;_9 1..4+.441 1387 &413 jj.. 401.67rd.)47<ili 2.e.L.*.11 (1967 91 3, 22) US. ••,2,4j..53 1423 ;;L...11 S. 8 j J.L.,c..11 2.02.854 rz,--.9.) L.11-c9 'je j3 L;L:•,? (2003 y1 9 10) L4.5 1426 J13_.4 29 j j..L,.m.11 2.04.403 ço_è'j cle j 2t_13,..L11 i2.1b3,, j (2005 2) 44...47;9 91-45 )41.3i 1426 J13...1 29 j 2.05.1367 rzj,.) ,_•..•,1,)141 4.7:21'33,4 (2005 j:Lo Zi.+4»3.c, • tl ,L>.?..35.:13 L').41 Z_IJU L.3 L1911;.LI.1 .4L,L11 z:A4 j}.11 k4,1 I _,LSI 2LLz4I3 JI iticj cj.,3 r!It7i1 ôji_j_9q 6 j!.à...ti. 20 3 0 C.r.u.. :31ii.3** à.J Lc 4L Z»::1 •20 ‘...)-45.re•Li-32,.211^;" 7 S.L.1.1 211,;;; I • L .u..;-'210:11.e J.,,x11 1,-,;;;11J-L2-4,11,-éLai ; L:9_*?Un:; '&2J.LC .2090 ù•1 Lei olt2U3ILLI 2t7 : 411.11. I ;11,4_44:«1_,-I rz*3 (30x L-3; II + (70 x J..u..) 100 8 ë.1.11 11J1 • .L.)..z.‘t (.5.4 ).4 1-e L4 Ùji I j..c 20 Ù.g 10 ,:y.c. ji.; 2.A`Le 9 1..K...,ine.1_>4 1-0 c 211 L .a Cj:03.4.1 ja. I "a---T-ri &C. (:)15q. (Ltà35.3_9 ‘.L.z+113 4ILL.11 Uci 8 3.311.I www.enssup.gov.ma ;j1j_.4.1 L)1-.-‘21Ly ':.)--?-145-J1 10 ;.al CJIJL:LL.>21eli..?•i ùKA.3 - .(2015 1 074 14363...1...J.11 ,53,:>418 j 1,4)24 .4111-4s. : I
 • 84. (2015 28) 1436 ;:l133 14 - 6399 0.11 '6,-L!)ei 7912 6 ;ill.! j:cat.39 20 3 0 Z11.,-,;>; j ,J5 01. .20 L.,..415 t- 7, 111 (.1.)-t-4j1Laî 4.4 *.c.-1 4..1,.c_1. I c..)1_9:,c.,9 - 4.11 (15) 1wc L.1 t1 -4'g 4 341 l_k311 13 Las www.mmsp.gov.ma ;_)141 2Lt..43 ,•11 L1,1 j.„2, L...3.11 LIS-2 oi...433 4.4 Io •i* 2 S..al .2030:_31ju*- '21j;it.5)1 2t7,,11 : 4111.11 (30x24.11.1:1L J...uk...4)+(70 x 100 • l,tl ZL>i'àt ,*211 C)3J J9 l ul.c. 20 L:›9 10 c)..c. Jia..; 2i_134: 2tL,;;; 9 ;J111 ,:)..J.3.5..J3 44-1C x119 JLx11 r,1,711 ,o1e.`1 8 3,A1.1 www.enssup.gov.ma j1_59U 3iL(1.21 ut.c l i ‘1105I 10 e...)1.1.1 j1,)1111:14 .(2015 f.t47! 3) 14363-LtJI S3 c>so 18 j ~L11L )y9 .4111 -4-c- &?.)1- 1 L5-. )1.1n1 4_?-3 (6) utc 45. *,;t t1.,;11 .,&A,.LZ11 3 S..51..1.1 L›.0 cj-àS1 L 4ÇA4GL-Ci (3) 2t.nt re!I.714 24435..x.11 21LI.,11 ,) 0.?-1-11 &a LI! c.)9.7i. Ù-23.5j3 Le.. 1 21441.11 ra{izIpLaS.ut.0 cLu (eut j .14:,>•— I (4.4 AeUq rcz, 4 Lel Lek (3) ;CUI (Di_.1 "t`;1(1.1 ')4"13.) r4-e±» ‘21-:"?-3 J-<-1 "Lz.41,3 4 Ltil f,11.7t4 5 i;.1.1.1 L:),.)14,...> I u.t.c : .4,4» 4< J4Lyill 3.;.1.1 j1..!.1.e211 2 ..:,LeL. (3) L.'51; _L_,2::,,,. t.,...9_,, JLI-- : :_liVi ii.„-:_ri - 1 ,,I.c tu„.5, à:il...1J 2,.„»,<-,.n •‘i.....L.,.....11., .,_.1,-.-.: ....9i_11 c„..,3553 ,...L..11,.,113411,11 ,L,..._41.113 :4_,.,:di i›ILi 3 ,..:,Lel......, (3) 2_,t; c4.1.4 ,....à.;11k9.11., à1......-, : 4,it.01 iL4..e.:11 - 2 J4-°' ji 4,...u., ,L,-..:41 ZL.?„_L11., à1._55,1,1 e.L..11 .L...,_413 >il ,*.,!ii,,L,,,,,.L.„1,,,J 9-4 JI)j.9 211,
 • 85. 7913 ;;44—_).11 (2015 28) 1436 _9.i 14 - 6399 c._ U1924-9 - 1_43.1 (15) rwc 21-"'0";- ,I)-9 Lek &!.711^.9 i+3 ebtil t19 jL,J1 ro,l.7tl E5j1j3.113.1L‹.41 j911 9 'LJ il j33 ult3 www.enssup.gov.ma Los ,www.rnmsp.gov.ma cjI41 24.g9o•11 21,;11;,9-11 Lcÿ 1 j.`,1.3..11 ,15q o_.›.433 2 j1.1m j911 a 9x11 Lku I 4-?-9 45.9-25t-1 4-:.••• I Lsi-c• .`L'19""' (6) `L.`-' L4 v ra9xt,l 214 'LLII 21-?.>-1-n c.j4r el!.1tAll 3 ;,1,1.1 ,JéSl Lsl.c (3) 2_;U' JLAJI tell‘714 à l 24.35--,11 4 l ,It C)-4 Lski L:)-235,33 Zt! 41.11 fo..(e:31.e}o3 rata ,Let_ttq X 9 9" SJ~Î liL5! 43,A1.1 ,j.à1 ,c.L.a_c.1 (3) (:).4 2i-,La12 -49-(x1121t^ " r4-(e ÷» ù-4 J-<1 2'_t_... +119 4.4_2_11 I.7IL 5 ;Jul LILL J.47 ,t2 LeS. J-4t-I-L I iS.L1.1 it.t13./ I 1.4)., t9....9.4 j,V," : ,J9Ÿ1 i 41.ïài I - 1 .iti,l..:11 4,4_,_<.sril :4...1_,J4r,1,11 e.ILi, •,-,I ,,,.....91,LS1 ,..›...,j_<;3 ,e1.11 ..t.-,+113 jUll .ii-195:29 24-iji f.Lià.) 3 ..Ll..L- (3) ...t,U; c4.1.19 -L11à44 j.1.,.;, : ,iltil jizeil - 2 ...14,-.-. 31 tiu.-, ù-,-1 ' ;,--.--J-L14 2t1.4_,-1•1 ,•,_.,41.5 ti iiIii:,1,040:>.IeL•11 41L....11 r).- ._)-61i/C-<-7.9 j 1 )3.3 9 14 j.).tj 1lo9Jl9i rà41 9à1.4:3074.15 roij 1 ,:j S:013 .41-!...Z6_91124»jd 1 (2015 JI 0 3)3) 1436 EI.L.a.C701 ‘..).4 18 ‘:).4 ‘1.91 ".4.4.1 ôoLUSJI r ‘1"1.; tl j_9. (:*.1.4L.111 453.à}-11 tl ,DL÷.. 4 J j..)LAJI 1.58.008 rJ...) cLiq 21A .1-_911 ç.Lt..1 I 45, t Il :aq1.1.4. (1958 yI 24) 1377 Q~,o7;9oJteï~99ls, v > ît.,...434 •11 1387 j_911,..u..),:)..413,) 4.ed1j JI;o ,t_i_mq (1967 34,,9_2 22) ‘21÷4. z:9_13q t4,4,t ov;_.9 1423 2t?......11 S. 8 J j..)l.,.e.11 2.02.854 roi) ;JI 4,45.L13_cq ceDLZII clt,;11 (2003 10) US" 1426 c..)..4 29 J .),A,,,_11 2.04.403 rc.._k) (2005 2) 4_4;47ibxb,-x-1 É99 L.45 1426 J13-4' C_›.0 29 J 2.05.1367 cz...k) ;; (2005 ..)*.o 0.4jo.n )13eDil S° -J. ro.; ...21_15..1.12t.”‹.x.11 c4,LA) j9_11 ..L*19 .4.4à9 • n : 4.14.La )..›9 JL,J1 rz1.714 2t.a1S.1.1 2 .1÷435,x11 :7A2 ,5o12_11 LtIP'T '"U JileJ C)-4 L1.3 11 ùe>4).+7:3 JUJI ‘51-2 1-4 •,,11_•_LeD ç ly l Ù1.5.43 .1 -
 • 86. (2015 j.0%! 28) 1436 à JI95 14 - 6399 J..LG 3,..L.311 7914 4.L.51.4e3075.15 r..à1) ,i441,t).1_5-5.0' 19 .44141 kmjtill j.!_j_5.1 +4.5 (2015 j!4%! - 3) 1436 (:).4 18 JLIoLy.4 J.51 Z1-.1.).1.11 raeka:i JUJI ‘:*1.41.odl ;LI 1 ,:71.41>J1.1 4,41,.11 I W9 JI9â.;t-73.1121÷jt.11_>:,,33 ùû 4 jJ.L4:,_11 1 58.008 toi) ;1.,;31.1 1.L511 2t..,Lt-4.! (1958 _>e.1)..è 24) 1377 Le! 1387 j91_,.....),....).413j).5L,m_11401.67 o_k),>1.1.11.3_4,1,1.t.3 24eLZ11 (1967 22) 1_414,5 ,244. 4,2..;47';,5 1423 2L...›.11 ,..53 8 j )..)1,a,11 2.02.854 roi.) j.e3 ceLZ.11 (2003 ).2.1iè 10) .2i 1 1,,,91124..)_itl. 1 1426 j19_2.' 29 ,j j..)1.4...11 2.04.403 foi) ià9_.<,.,_>1.1 Olt. J-C j ZU9-131 4,à1à.5.4 (2005 f.t 2) 4 4!. o7.Z.3 1426 j15_.1 ,:).4 29 j j..)1_,n_11 2.05.1367 roi) b1)41 4 94 rs.‘..y*“.3 1-.1,*;1'; ôfL1wo l 1 (2005 2) 24.4_)4.11 4.54I.LIILUz419 (1L.,J1r!1.711 )..!3.3 C.).4 ,Sj412u.2„..L.i;_924.03'4•11 4SL 1.4_) 1o.tt.7t4 âaLSLI :t÷41.55.x11 j1..)_,L. j! j'ai 24:41 ;e,Lci.5.11 c)c...<3.3 ,‘L,41,9 1,'.11'711 (;)i i..9-? C-44 1-51-11 .)1-1c1 L)-4 L1.3 1 : 41.2 La j1_,..à.-11 j.1,311 t h-& - Li124q - 6;311.1 ,11..e.i• 20 9 0 2L1.3.u. Za-; ; L I LIS ‘).c. ‘z,.; .20 ,:›4 5 jiL- 211,;i; 7 ;J1.1.1 41,7'; ùt LS. I 41›-.211j 4,1.c 1,-,,;111J-Lt.41.1ej 20 0~juLo~9ljt.vLzloâ~I~~tS)l C17 -un : (30x7:44.120..,7, ; il + (70 x 100 8 LUI • L)-4 ‘PSI ult 20 Lyz 10 c..).£. 24)1.,e: 20,-;;; c).11,-,Lx.J1 4a I *4j rat, ;.; ; ut.c. 9 SJI.1.1 45412_11 1,;1.711 j3_1 8 S..51.1,1 www.enssup.gov.ma ëjlj9JJ 15.1.1 )1.'21 • L)Lj-t;t1Ittc: ÿyÎ ;-11 U-ÇI-4 1-.' °i 1 j3-11 10 SJIII 1a (2015 7 3) 1436 i,-Lx_à_..11,53 L5.4 18 j J~L1JL )y9
 • 87. (2015 > 28) 14362L?...x.1193 14 - 6399 .)7915 ke-4.011 6 aT 1 2t%1441 ù131£.3 t _4'2 LJ - 2L.?..)„L11 i;j1j_91 www.enssup.gov.mal La5 ,www.mrnsp.gov.ma i;j1..)V1 24.394.11 2,;!1,;,331 LUI Ls.)_..;S J.;1_,...3_11JS.q Di-433 4;», • 2 21,,J-C JI jj.in 44t1.1 Ds1 11 ùL l z_7A1 U-4 Cr-).3-.1}-11 ùi11 4?9 J CY.!-13-.,.}-11 20 3 0 C.".1-.1 Z91./ 4L,a; _)1÷7-;-1 JS U-e• Lrj-4:" .20 5 j5"24.,:Leâj 7 i;.5111 I j1+13-'211j II lo, oy z.,:tiL1112t.>3.1.411 .209 0 z__911‘.3.- .,51.›.14. j2S.)1 ,`,.,o : j -JI 9 I LeLc âa;l~lldL,~:II"L (30 x 1;:tt, (70 x =',:t.1.34J1à1.,;;;11 100 8 E,.51.1.1 L11 ,:yl_z..4:7a1 0._is2 0'21 2L..-1 ()..4 "21 Litt9 ,5-:.1,4,1• .1 L11 utc 20 Vo 10 Ji 2.44. at.,74; LsLc utc 9 EI,.5l11 1-(i-âAy-,:x.,-.!_.9+,à-1.• I 4501IJI JL.J1 10!1.711 ,bUci 8 ;.51.11 www.enssup.gov.ma 1 j91.1 911 ..1.)1_•_L.4.'21 44;1. I c...›.51.âL SJI j 9_11,:i.4.? 10 5.5111 2t!, .(2015,1<171,- 3) 1436 3...u.:cUl „53,:).4 18.9 ~L11L )y9 Ani -1-se 1.4,9 (15) ,L;)1..zus>11 L77-à ù'171 1^.9 tIJ. s?t LJ!à. r.:1.711 47;9 41 j92i I I. (:).4 Li:8S ( ) ,Lc. cy193 .1 3 .5111 i0.<1%.÷. C..)-41 J_â~I L5 oLacÎ (3) ;ant )..0 1,_1.,1LJLaJI 111 4÷a. 35-›.31 'at,1,1t jrco L)3;.+,..1 ù-4 L..10 21--i-J.3 c).”7'.! Ù-1,5‹:,*3 .‘.1„,,t. featoiL > I .1 ._•,1j1.7...;.'21.513..0 4 i,..5LL1 JéSI „le (3) 4.,,U1* 21.1?...I ,_LJL- 21(11511 244.55.zil 4L I lI j) o C)-4 J-<-! C_L2413 r0 !t,714 5;,5111 • LIS : 41.2 L.5 J..L.1.1 LUI jl...-,.3›11 2 ,L,L.cl—, (3) ,_,t -)'. t9."'9. JI--.. J92'1 ji+.;:)i i - 1 I . : !I iln.:4 ;là_ta_LI. i ;La"( , I Zt.,,L,,J1_,r, t ,_-_,1 ,7.: .3i,làrl ,),,,Ç.3.3 ,,L.Ji ,2.,:±113 jl.,11 t:)-'95-LIL9 "L.:-1"J i ('Ll'a''' 3 ,:A.c.L..., (3) ..nt ,.41,13 :__i3169.14 ,..-.11,7 : .»..111 j1.4,.'il - 2 JLF_... 3i 4:L4., j--,41 >4._,.14 àd.=._,I.L elx11 j.-.-,113 411.,11 rl, . 7 h &,.)1 ji,-,. Lol .-.: -,...I :2à1;11 ,7,%9,:J14 11,:à1)4_7.>s21o.:Lea Lsel) -3 .4;t4 j1_4.4