SlideShare a Scribd company logo
بسمه تعالی خلاصه ای از اطلاعات شخصی و سوابق کاری )رزومه( 
الف - اطلاعات شخصی : 
نام : سیداحمدرضا نام خانوادگی : حسینی نام 
1532/1/ پدر:سیدعبدالرحیم شماره شناسنامه: 62 متولد : 1 
وضعیت نظام وظیفه : دارای کارت پایان خدمت میزان آشنائی 
به زبان انگلیسی : متوسط 
رشته تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه محل 
تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی 
کارشناسی ارشد کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیک 
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران 
sahhosseiny@yahoo.com : آدرس ایمیل 
ب - آشنائی با نرم افزار ها و پکیج ها 
WINDOWS 2000 , NT وWINDOWS 98, XP,7,8 ، DOS -1 آشنائی با سیستم عامل های 
Word, Access ,Excel : شامل ( OFFICE 97,XP, -6 آشنائی با مجموعه) 2003,2007,2010 
)Access و ,Powerpoint 
، DOS تحت foxpro -5 آشنائی با نرم افزارهای بانک اطلاعاتی 2.6 
Borland و Borland C++ به زبانهای 3.0 DOS -4 آشنائی با برنامه نویسی تحت 
تحت ویندوز و C++ 5.06 
Turbo Pascal 7.0 5- 
و Visual Basic 6.0 , Visual C++ -3 آشنائی با زبانهای برنامه نویسی ویژوآل : , 6.0 
Delphi 7.0 
-2 آشنائی با نرم افزارهای کاربردی : 
MATLAB - SIMULINK , MAPLE , PROLOG , CLIPS , FLASH , PHP,… 
ج - سوابق کار با نرم افزارهای بانک اطلاعاتی 
-1 طراحی و پیاده سازی سیستم های بانک اطلاعاتی در حین خدمت نظام 
وظیفه در ارتش شامل : 
1-1 - طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعاتی ورود /خروج ثبت 
اقلام رایانه ای دایره ورودوخروج و کنترل کیفی اداره 
Fox Pro آماروانفورماتیک ستادمشترک ارتش ج . ا.ا . با استفاده از 
DOS 2.6 تحت 
CD 6-1 - طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعاتی ثبت و جستجوی 
های نرم افزارهای کارگاه نرم افزار اداره آماروانفورماتیک 
Access سماجا با استفاده از 97 
5-1 - طراحی و پیاده سازی سیستم پرسنلی و حضوروغیاب پرسنل 
SQL و VB وAccess اداره آمارو انفورماتیک سماجا با استفاده از 97 
Crystal Report و 
4-1 - طراحی و پیاده سازی برنامه بانک اطلاعاتی سیستم پرسنلی 
کارکنان شعب بانک ملی بعنوان پروژه درس پایگاه داده ها با 
DOS تحت - 3 FoxPro استفاده از 2.6 
3-1 - طراحی سیستم بانک اطلاعاتی یک بیمارستان مفروض بعنوان 
پروژه درس تحلیل و طراحی سیستمها 
د- پروژه های انجام شده در تحصیلات دانشگاهی : 
-1 پروژه پایانترم مقطع کارشناسی : واقعیت مجازی و کاربردهای آن در 
اینترنت و اینترانت ها 
Virtual Reality –( languages and Application in Internet & Intranets ) 
-6 پروژه درس سیستم های خبره در مقطع کارشناسی ارشد : طراحی و پیاده 
سازی یک محیط ویژوآل جهت مدلسازی سیستم های خبره مبتنی بر قائده ) 
)Visual Basic با استفاده از 6.0
Computer Knowledge Engineering In modeling & Development of Rule-Base Expert 
Systems (Using Fuzzy CLIPS) 
-5 پروژه درس پردازش تصویر در مقطع کارشناسی ارشد : 
با استفاده از (OCR) طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص متن فارسی 
Visual C++ زبان برنامه نویسی 6.0 
Persian Text Detection In Optical Character Recognition Systems 
در مقطع کارشناسی ارشد : طراحی ( Speech Processing ) پروژه درس پردازش گفتار 
و پیاده سازی نرم افزار تشخیص گفتار فارسی برای کلمه جدید و گوینده ناشناخته 
) H.M.M در سیستم )با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی و 
Persian Speech Processing of new word for Strange Speakers 
-4 پروژه پایانترم مقطع کارشناسی ارشد : تشخیص پلاک خودروی فارسی با 
ANFIS IRANian Lisence Plate Recognition Using استفاده از شبکه های فازی عصبی 
Neuro-Fuzzy NN(ANFIS) 
ه- کارهای انجام شده در زمینه دروس مقطع کارشناسی ارشد: 
Speech Processing -1 پردازش گفتار 
-1-1 طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص گفتار فارسی برای کلمه جدید و 
گوینده ناشناخته در سیستم )با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی 
)H.M.M) و 
Persian Speech Processing of new word for Strange Speakers 
MATLAB 7.0 Visual C++ نرم افزار های مورد استفاده: 6.0 
ART-FRE-LSOM-LVQ-MLP-OUTSOM-Persian speech Pattern : نرم افزارهای تولید شده 
recognizer 
-6-1 شیوه های جستجو در بازشناسی گفتار پیوسته – تحقیقاتی یادگیری 
ماشین-خبره با استفاده از درخت تصمیم 
KEEL,WEKA, MATLAB نرم افزار های مورد استفاده : 7.0 
-5-1 بازشناسی گفتار فارسی با استفاده از شبکه های عصبی فازی 
Speech Recognition with FUZZY Neural Networks 
Visual C++ 6.0 , MATLAB نرم افزار های مورد استفاده : 7.0 
-4-1 مدلسازی آکوستیکی گفتار با استفاده از مدل پنهان مارکوف 
Speech Processing Acoustic Modeling Using H.M.M- Hidden Markov Model 
MATLAB نرم افزار مورد استفاده: 7.0 
Expert Systems -6 سیستم های خبره 
-1-6 طراحی و پیاده سازی یک محیط ویژوآل جهت مدلسازی سیستم های 
خبره مبتنی بر قائده 
Computer Knowledge Engineering In modeling & Development of Rule-Base Expert 
Systems 
Visual Basic 6.0 - Fuzzy CLIP V.E.S.M. : نرم افزار های مورد استفاده 
-6-6 تمرینات وپروژه های درس مهندسی دانش و سیستمهای خبره شامل 
موارد ذیل : 
Visual Prolog + CLIPS Expert Systems 
تمرین 1-طراحی قوانینی برای روابط پیچیده فامیلی با استفاده از پرولوگ 
تمرین 6 – نوشتن کاراکترهای خوانده شده از طریق صفحه کلید به داخل فایل 
تمرین 5 -تبدیل حروف موجود دریک فایل از بزرگ به کوچک و نوشتن آنها در 
فایل دیگر 
تمرین 4 – یافتن کوتاهترین مسیر در یک شبکه برای حرکت از یک شهر به شهر 
-- Traveler Sales Man Problem-T.S.P. دیگر
Visual Prolog - Expert تمرین 3 -طراحی سیستم خبره برای کارخانه تولید شکلات 
Systems 
-5-6 طراحی سیستم خبره برای عیب یابی اتومبیل با استفاده از پرولوگ 
Visual Prolog- Expert Systems 
-4-6 طراحی سیستم خبره فازی برای عیب یابی اتومبیل با استفاده از 
FUZZY CLIPS 
-3-6 کاربرد سیستمهای خبره در خدمات کتابداری و اطلاع رسانی 
اینترنتی تحقیقاتی 
Neural Networks شبکه های عصبی 
-2-6 طراحی و پیاده سازی سیستمی برای بازشناسی کلمات دستنویس فارسی 
با حروف گسسته با استفاده از لغتنامة معین بکارگیری شبکة عصبی 
Visual C++ 6.0 RBF سلسله مراتبی 
با استفاده از سیستم فازی عصبی Henon -7-6 شناسائی و کنترل سیستم 
ANFIS Control of Chaotic HENON Systems Using ANFIS 
MATLAB7.0 
-8-6 تحقیقاتی سینماتیک و دینامیک رباتها در درس رباتیکز 
Sweeper Mobile Robots 
-9-6 تحقیقاتی رباتیکز بررسی ربات رنگ پاش در کارخانجات ایران 
خودرو 
-11-6 تحقیقاتی رباتیکز بررسی یک ربات نمونه گیردر صنایع ذوب فلزات - 
KR 30 L16 34 
Sensors in Robots -11-6 تحقیقاتی رباتیکز بررسی انواع سنسورها در رباتها 
طراحی و پیاده سازی -Image Processing -16-6 تحقیقاتی پردازش تصویر 
پردازش تصویر + شبکه های عصبی ( (OCR) سیستم تشخیص متن فارسی 
)Image Processing +Neural Networks 
طراحی و : RBF -15-6 پردازش تصویر + سیستم های فازی + شبکه عصبی 
پیاده سازی سیستم تشخیص پلاک خودروی فارسی با استفاده از شبکه 
ANFIS های فازی عصبی 
IRANian Adaptive License Plate Recognition Using Neuro-Fuzzy NN(ANFIS) ----- 
Borland C++ 5.6 windows MATLAB 7.0 
I.A.L.P.R : نرم افزار تولید شده 
-6 پردازش تصویر دیجیتال حل کامل تمرینات کتاب رافائل .سی -15-6 
کامل تمرینات همه فصلها مربوط به MATLAB .گونزالس بهمراه کد 
MATLAB آخرین ویرایش کتاب بهمراه کد های مربوطه به زبان 7.0 
یادگیری ماشین حل کامل تمرینات کتاب شیلینگ بهمراه کد های 
MATLAB مربوطه به زبان 7.0 
-14-6 حل تمرینات دروس سیگنالها و سیستمها – کامپایلر- پردازش تصویر 
– رباتیکز – زبان ماشین واسمبلی – سیستمهای خبره – شبکه های 
عصبی – مدارمنطقی – مدارهای الکتریکی – معماری کامپیوتر – 
پردازش زبانهای طبیعی – یادگیری ماشین- بینائی ماشین – برنامه 
(TURBO PASCAL) مبانی کامپیوتر - C++ سازی پیشرفته 
بهبود ماشینهای بردار پشتیبان در Leaning Machine -13-6 یادگیری ماشین 
بازشناسی الگو با استفاده از روشهای تحلیل آماری الگو 
Improvement in SUPPORT VECTOR Classification using statistical Data Analysis and its 
Applications (IN FACE Recognition) 
MATLAB و 7.0 Visual C++ : نرم افزارهای مورد استفاده 
Face recognition : نرم افزار تولید شده 
-61-2 دسته بندی الگو بوسیله ماشین های یادگیری بردار پشتیبان 
Pattern Classification using Support Vector Machines 
-61-2 ماشینهای بردار پشتیبان و کاربردهای آنها در بازشناسی الگو
Support Vector Machine Application in Pattern Recognition 
-61-2 تشخیص الگو با استفاده از روشهای آماری 
Pattern Recognition using statistical Methods MATLAB 7.0 
طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص : Speech Processing -19-6 پردازش گفتار 
گفتار فارسی برای کلمه جدید و گوینده ناشناخته در سیستم )با 
بهمراه 117 صفحه )H.M.M استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی و 
UML-Rational ROSE مستندات طراحی نرم افزار 
Persian Speech Processing of new word for Strange Speakers 
Visual C++ و 6.0 MATLAB زبان برنامه نویسی 7.0 
ART-FRE-LSOM-LVQ-MLP-OUTSOM-Pattern : نرم افزارهای تولید شده 
-61-6 شیوه های جستجو در بازشناسی گفتار پیوسته 37 صفحه تحقیقاتی 
ز - دروس مورد علاقه جهت تدریس ، پروژه ها و حل تمرینات و کارهای عملی 
انجام شده در زمینه این دروس : 
-61-6 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان پاسکال ، برنامه نویسی 
زبان ماشین واسمبلی ، ذخیره و بازیابی ، C++ پیشرفته به زبان 
اطلاعات ، پایگاه داده ها ، سیستم عامل ، اصول طراحی 
کامپایلرها ، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ، تحلیل 
و طراحی سیستمها ، مهندسی نرم افزار ، شبکه های کامپیوتری 
پیشرفته ، سیستم های توزیع شده. 
-66-6 هوش مصنوعی پیشرفته، سیستم های خبره ، پردازش تصویر ، پردازش 
سیگنالها و سیستمها ، یادگیری ،Speech Processing گفتار دیجیتال 
پردازش ، Neural Networks شبکه های عصبی ،Learning Machines ماشین 
زبانهای طبیعی ، رباتیکز ، 
کارهای انجام شده در زمینه دروس مقطع کارشناسی : 
-65-6 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پاسکال حل تمرینات کتاب مهندس 
روحانی رانکوهی – نوشتن برنامه های مختلف به زبان پاسکال تحت 
DOS تحت Turbo Pascal داس - 7.0 
حل تمرینات کتاب مهندس عین الله C++ -64-6 برنامه سازی پیشرفته به زبان 
Borland C++ - جعفرنژاد قمی – نوشتن برنامه های مختلف به زبان 
DOS تحت Borland C++ 6.02 
-63-6 زبان ماشین و اسمبلی حل تمرینات – نوشتن برنامه های مختلف به 
Assembly زبان 1.02 
-62-6 سیستم های عامل : 1- شبیه سازی عملکرد سیستم عامل در مدیریت 
همراه با محیط (Ready – Run- Blocked- completed) پردازه ها بطور کامل 
-6 شبیه سازی های عملکرد DOS تحت Borland C++ گرافیکی سطح بالا 
: Multi partition: Best Fit سیستم عامل در مدریت حافظه به روشهای مختلف 
–First Fit-worst fit-quick fit - single partition 
DOS تحت Borland C++ : نرم افزار مورد استفاده 
-67-6 طراحی کامپایلرها - طراحی و پیاده سازی کامپایلری شبیه به 
بهمراه 142 - DOS همراه با محیط ادیتوری پیشرفته تحت QuickBasic 
اجرای لینکر و ساخت فایل اجرائی - Warning و 531 پیغام Error پیغام 
بهمراه مستندات کامل طراحی هر پنج بخش مربوط به کامپایلر exe 
شامل 
Semantic Analyzer + syntax Analyzer + code Builder+ Lexical Analyzer +parser 
نرم افزار تولید شده DOS تحت Borland C++ مستندات پیاده سازی با زبان 
FARSBASE.exe : 
-68-6 تحلیل و طراحی سیستمها /پایگاه داده ها : طراحی و پیاده سازی 
نرم افزار بانک اطلاعاتی سیستم پرسنلی کارکنان شعب بانک ملی 64 
نرم افزار DOS تحت FoxPro صفحه مستندات با زبان برنامه نویسی 2.6 
BMIDBF : تولید شده
-69-6 سیستم بانک اطلاعاتی یک بیمارستان مفروض بهمراه 35 صفحه 
(DFD) مستندات 
DOS تحت FoxPro نرم افزار مورد استفاده : 2.6 
Hospital.exe نرم افزار تولید شده 
-51-6 طراحی و پیاده سازی سیستم پرسنلی ثبت اطلاعات- حضوروغیاب پرسنل 
+ گزارش گیری به روشهای مختلف – ارتباط با کارت ساعت زنی + 
با استفاده از (DFD) تنظیمات شبکه بهمراه 35 صفحه مستندات 
نرم افزار تولید شده : Access 97 , VB ,SQL, Crystal Report 
Amar_personel.exe 
-51-6 طراحی و پیاده سازی سیستم انبار - بانک اطلاعاتی ورود /خروج 
با استفاده از (DFD) ثبت اقلام رایانه ای بهمراه 15 صفحه مستندات 
Anbar : نرم افزار تولید شده DOS تحت FoxPro 2.6 
های CD -56-6 طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعاتی ثبت و جستجوی 
نرم افزارهای کارگاه نرم افزار اداره آماروانفورماتیک سماجا + 
(DFD) 97 Access , گزارشگیری به روشهای مختلف بهمراه 10 صفحه مستندات 
Sabt_CD.exe : نرم افزار تولید شده VB ,SQL, Crystal Report 
-55-6 هوش مصنوعی پیشرفته : طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازی 
شطرنج )بازی اتوماتیک کامپیوتر -یکنفره – دو نفره بهمراه 385 
Borland C++ با زبان برنامه نویسی 5.06 UML صفحه مستندات طراحی 
DOS تحت 
-54-6 شبیه سازی کامپیوتری شبیه سازی ایستگاه پمپ بنزین با دو صف و 
شش جایگاه صف اول: 6 جایگاه بنزین و 1 جایگاه گازوئیل صف دوم 
6 جایگاه گازوئیل و یک بنزین - رسم جدول شبیه سازی + شبیه : 
تحت Borland C++ سازی گرافیکی محیط واقعی با زبان برنامه نویسی 
DOS 
-53-2 تحقیق در عملیات مطالعه تطبیقی روشهای فراهوشمند الگوریتمهای 
مورچه گان، ژنتیک، جستجوی ممنوعه، شبیه سازی انلینگ و شبکه 
های عصبی در مدلسازی بهینه یابی 20 صفحه تحقیقاتی

More Related Content

Similar to RESUME

Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#
danesh_fd
 
مفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
Ali Rasoulian
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
عباس بني اسدي مقدم
 
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab Farsi ResumeMohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab
 
Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab Fasi ResumeMohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab
 
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, IranNavid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Hamed Takmil
 
Software Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in ImplementationSoftware Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in Implementation
Morteza Zakeri
 
نمونه سوال رایانه کار مقدماتی -هاجر امینی-هنرستان رازی باباحیدر-منطقه فارسان
نمونه سوال رایانه کار مقدماتی -هاجر امینی-هنرستان رازی باباحیدر-منطقه فارساننمونه سوال رایانه کار مقدماتی -هاجر امینی-هنرستان رازی باباحیدر-منطقه فارسان
نمونه سوال رایانه کار مقدماتی -هاجر امینی-هنرستان رازی باباحیدر-منطقه فارسان
tarasad
 
IranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_MultitenantIranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_Multitenant
Oracle Freelancer
 
چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟
Masoud Sharifi
 
FreePBX Introduction
FreePBX IntroductionFreePBX Introduction
FreePBX Introduction
Hossein Yavari
 
programing.pptx
programing.pptxprograming.pptx
programing.pptx
NasratullahMirzai2
 
13940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.513940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.5
Ehsan Khanahmadi
 
Machine & Assembly Language - Chapter 1
Machine & Assembly Language - Chapter 1Machine & Assembly Language - Chapter 1
Machine & Assembly Language - Chapter 1
M Nemati
 
سیستم تئوری
سیستم تئوریسیستم تئوری
سیستم تئوری
kimia2015
 
معماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندرویدمعماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندروید
Hamid Saberi
 
نرم افزار سیستم
نرم افزار سیستمنرم افزار سیستم
نرم افزار سیستم
Aarohi Yadav
 
مفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوتر
مفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوترمفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوتر
مفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوتر
Hossein Zahed
 

Similar to RESUME (20)

Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#Mohamady zahedy c#
Mohamady zahedy c#
 
مفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکرمفاهیم اولیه داکر
مفاهیم اولیه داکر
 
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
 
Microsoft BI Sumery
Microsoft BI SumeryMicrosoft BI Sumery
Microsoft BI Sumery
 
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab Farsi ResumeMohammad Mahdi Arab Farsi Resume
Mohammad Mahdi Arab Farsi Resume
 
Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab Fasi ResumeMohammad Mahdi Arab Fasi Resume
Mohammad Mahdi Arab Fasi Resume
 
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, IranNavid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
Navid Conference - 1394 - Shiraz, Iran
 
Software Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in ImplementationSoftware Fault Avoidance in Implementation
Software Fault Avoidance in Implementation
 
نمونه سوال رایانه کار مقدماتی -هاجر امینی-هنرستان رازی باباحیدر-منطقه فارسان
نمونه سوال رایانه کار مقدماتی -هاجر امینی-هنرستان رازی باباحیدر-منطقه فارساننمونه سوال رایانه کار مقدماتی -هاجر امینی-هنرستان رازی باباحیدر-منطقه فارسان
نمونه سوال رایانه کار مقدماتی -هاجر امینی-هنرستان رازی باباحیدر-منطقه فارسان
 
IranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_MultitenantIranOUG_Oracle_Multitenant
IranOUG_Oracle_Multitenant
 
چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟چرا نود.جی اس؟
چرا نود.جی اس؟
 
FreePBX Introduction
FreePBX IntroductionFreePBX Introduction
FreePBX Introduction
 
programing.pptx
programing.pptxprograming.pptx
programing.pptx
 
13940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.513940305-NetManagementOS_ver1.5
13940305-NetManagementOS_ver1.5
 
Machine & Assembly Language - Chapter 1
Machine & Assembly Language - Chapter 1Machine & Assembly Language - Chapter 1
Machine & Assembly Language - Chapter 1
 
سیستم تئوری
سیستم تئوریسیستم تئوری
سیستم تئوری
 
معماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندرویدمعماری سیستم عامل آندروید
معماری سیستم عامل آندروید
 
نرم افزار سیستم
نرم افزار سیستمنرم افزار سیستم
نرم افزار سیستم
 
مفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوتر
مفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوترمفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوتر
مفاهیم اساسی برنامه نویسی کامپیوتر
 
C++
C++C++
C++
 

More from Ahmad Reza Hosseiny (6)

RESUME
RESUMERESUME
RESUME
 
RESUME
RESUMERESUME
RESUME
 
RESUME
RESUMERESUME
RESUME
 
RESUME
RESUMERESUME
RESUME
 
RESUME
RESUMERESUME
RESUME
 
RESUME
RESUMERESUME
RESUME
 

RESUME

  • 1. بسمه تعالی خلاصه ای از اطلاعات شخصی و سوابق کاری )رزومه( الف - اطلاعات شخصی : نام : سیداحمدرضا نام خانوادگی : حسینی نام 1532/1/ پدر:سیدعبدالرحیم شماره شناسنامه: 62 متولد : 1 وضعیت نظام وظیفه : دارای کارت پایان خدمت میزان آشنائی به زبان انگلیسی : متوسط رشته تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر – نرم افزار دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی کارشناسی ارشد کامپیوتر – گرایش هوش مصنوعی و رباتیک دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات تهران sahhosseiny@yahoo.com : آدرس ایمیل ب - آشنائی با نرم افزار ها و پکیج ها WINDOWS 2000 , NT وWINDOWS 98, XP,7,8 ، DOS -1 آشنائی با سیستم عامل های Word, Access ,Excel : شامل ( OFFICE 97,XP, -6 آشنائی با مجموعه) 2003,2007,2010 )Access و ,Powerpoint ، DOS تحت foxpro -5 آشنائی با نرم افزارهای بانک اطلاعاتی 2.6 Borland و Borland C++ به زبانهای 3.0 DOS -4 آشنائی با برنامه نویسی تحت تحت ویندوز و C++ 5.06 Turbo Pascal 7.0 5- و Visual Basic 6.0 , Visual C++ -3 آشنائی با زبانهای برنامه نویسی ویژوآل : , 6.0 Delphi 7.0 -2 آشنائی با نرم افزارهای کاربردی : MATLAB - SIMULINK , MAPLE , PROLOG , CLIPS , FLASH , PHP,… ج - سوابق کار با نرم افزارهای بانک اطلاعاتی -1 طراحی و پیاده سازی سیستم های بانک اطلاعاتی در حین خدمت نظام وظیفه در ارتش شامل : 1-1 - طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعاتی ورود /خروج ثبت اقلام رایانه ای دایره ورودوخروج و کنترل کیفی اداره Fox Pro آماروانفورماتیک ستادمشترک ارتش ج . ا.ا . با استفاده از DOS 2.6 تحت CD 6-1 - طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعاتی ثبت و جستجوی های نرم افزارهای کارگاه نرم افزار اداره آماروانفورماتیک Access سماجا با استفاده از 97 5-1 - طراحی و پیاده سازی سیستم پرسنلی و حضوروغیاب پرسنل SQL و VB وAccess اداره آمارو انفورماتیک سماجا با استفاده از 97 Crystal Report و 4-1 - طراحی و پیاده سازی برنامه بانک اطلاعاتی سیستم پرسنلی کارکنان شعب بانک ملی بعنوان پروژه درس پایگاه داده ها با DOS تحت - 3 FoxPro استفاده از 2.6 3-1 - طراحی سیستم بانک اطلاعاتی یک بیمارستان مفروض بعنوان پروژه درس تحلیل و طراحی سیستمها د- پروژه های انجام شده در تحصیلات دانشگاهی : -1 پروژه پایانترم مقطع کارشناسی : واقعیت مجازی و کاربردهای آن در اینترنت و اینترانت ها Virtual Reality –( languages and Application in Internet & Intranets ) -6 پروژه درس سیستم های خبره در مقطع کارشناسی ارشد : طراحی و پیاده سازی یک محیط ویژوآل جهت مدلسازی سیستم های خبره مبتنی بر قائده ) )Visual Basic با استفاده از 6.0
  • 2. Computer Knowledge Engineering In modeling & Development of Rule-Base Expert Systems (Using Fuzzy CLIPS) -5 پروژه درس پردازش تصویر در مقطع کارشناسی ارشد : با استفاده از (OCR) طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص متن فارسی Visual C++ زبان برنامه نویسی 6.0 Persian Text Detection In Optical Character Recognition Systems در مقطع کارشناسی ارشد : طراحی ( Speech Processing ) پروژه درس پردازش گفتار و پیاده سازی نرم افزار تشخیص گفتار فارسی برای کلمه جدید و گوینده ناشناخته ) H.M.M در سیستم )با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی و Persian Speech Processing of new word for Strange Speakers -4 پروژه پایانترم مقطع کارشناسی ارشد : تشخیص پلاک خودروی فارسی با ANFIS IRANian Lisence Plate Recognition Using استفاده از شبکه های فازی عصبی Neuro-Fuzzy NN(ANFIS) ه- کارهای انجام شده در زمینه دروس مقطع کارشناسی ارشد: Speech Processing -1 پردازش گفتار -1-1 طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص گفتار فارسی برای کلمه جدید و گوینده ناشناخته در سیستم )با استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی )H.M.M) و Persian Speech Processing of new word for Strange Speakers MATLAB 7.0 Visual C++ نرم افزار های مورد استفاده: 6.0 ART-FRE-LSOM-LVQ-MLP-OUTSOM-Persian speech Pattern : نرم افزارهای تولید شده recognizer -6-1 شیوه های جستجو در بازشناسی گفتار پیوسته – تحقیقاتی یادگیری ماشین-خبره با استفاده از درخت تصمیم KEEL,WEKA, MATLAB نرم افزار های مورد استفاده : 7.0 -5-1 بازشناسی گفتار فارسی با استفاده از شبکه های عصبی فازی Speech Recognition with FUZZY Neural Networks Visual C++ 6.0 , MATLAB نرم افزار های مورد استفاده : 7.0 -4-1 مدلسازی آکوستیکی گفتار با استفاده از مدل پنهان مارکوف Speech Processing Acoustic Modeling Using H.M.M- Hidden Markov Model MATLAB نرم افزار مورد استفاده: 7.0 Expert Systems -6 سیستم های خبره -1-6 طراحی و پیاده سازی یک محیط ویژوآل جهت مدلسازی سیستم های خبره مبتنی بر قائده Computer Knowledge Engineering In modeling & Development of Rule-Base Expert Systems Visual Basic 6.0 - Fuzzy CLIP V.E.S.M. : نرم افزار های مورد استفاده -6-6 تمرینات وپروژه های درس مهندسی دانش و سیستمهای خبره شامل موارد ذیل : Visual Prolog + CLIPS Expert Systems تمرین 1-طراحی قوانینی برای روابط پیچیده فامیلی با استفاده از پرولوگ تمرین 6 – نوشتن کاراکترهای خوانده شده از طریق صفحه کلید به داخل فایل تمرین 5 -تبدیل حروف موجود دریک فایل از بزرگ به کوچک و نوشتن آنها در فایل دیگر تمرین 4 – یافتن کوتاهترین مسیر در یک شبکه برای حرکت از یک شهر به شهر -- Traveler Sales Man Problem-T.S.P. دیگر
  • 3. Visual Prolog - Expert تمرین 3 -طراحی سیستم خبره برای کارخانه تولید شکلات Systems -5-6 طراحی سیستم خبره برای عیب یابی اتومبیل با استفاده از پرولوگ Visual Prolog- Expert Systems -4-6 طراحی سیستم خبره فازی برای عیب یابی اتومبیل با استفاده از FUZZY CLIPS -3-6 کاربرد سیستمهای خبره در خدمات کتابداری و اطلاع رسانی اینترنتی تحقیقاتی Neural Networks شبکه های عصبی -2-6 طراحی و پیاده سازی سیستمی برای بازشناسی کلمات دستنویس فارسی با حروف گسسته با استفاده از لغتنامة معین بکارگیری شبکة عصبی Visual C++ 6.0 RBF سلسله مراتبی با استفاده از سیستم فازی عصبی Henon -7-6 شناسائی و کنترل سیستم ANFIS Control of Chaotic HENON Systems Using ANFIS MATLAB7.0 -8-6 تحقیقاتی سینماتیک و دینامیک رباتها در درس رباتیکز Sweeper Mobile Robots -9-6 تحقیقاتی رباتیکز بررسی ربات رنگ پاش در کارخانجات ایران خودرو -11-6 تحقیقاتی رباتیکز بررسی یک ربات نمونه گیردر صنایع ذوب فلزات - KR 30 L16 34 Sensors in Robots -11-6 تحقیقاتی رباتیکز بررسی انواع سنسورها در رباتها طراحی و پیاده سازی -Image Processing -16-6 تحقیقاتی پردازش تصویر پردازش تصویر + شبکه های عصبی ( (OCR) سیستم تشخیص متن فارسی )Image Processing +Neural Networks طراحی و : RBF -15-6 پردازش تصویر + سیستم های فازی + شبکه عصبی پیاده سازی سیستم تشخیص پلاک خودروی فارسی با استفاده از شبکه ANFIS های فازی عصبی IRANian Adaptive License Plate Recognition Using Neuro-Fuzzy NN(ANFIS) ----- Borland C++ 5.6 windows MATLAB 7.0 I.A.L.P.R : نرم افزار تولید شده -6 پردازش تصویر دیجیتال حل کامل تمرینات کتاب رافائل .سی -15-6 کامل تمرینات همه فصلها مربوط به MATLAB .گونزالس بهمراه کد MATLAB آخرین ویرایش کتاب بهمراه کد های مربوطه به زبان 7.0 یادگیری ماشین حل کامل تمرینات کتاب شیلینگ بهمراه کد های MATLAB مربوطه به زبان 7.0 -14-6 حل تمرینات دروس سیگنالها و سیستمها – کامپایلر- پردازش تصویر – رباتیکز – زبان ماشین واسمبلی – سیستمهای خبره – شبکه های عصبی – مدارمنطقی – مدارهای الکتریکی – معماری کامپیوتر – پردازش زبانهای طبیعی – یادگیری ماشین- بینائی ماشین – برنامه (TURBO PASCAL) مبانی کامپیوتر - C++ سازی پیشرفته بهبود ماشینهای بردار پشتیبان در Leaning Machine -13-6 یادگیری ماشین بازشناسی الگو با استفاده از روشهای تحلیل آماری الگو Improvement in SUPPORT VECTOR Classification using statistical Data Analysis and its Applications (IN FACE Recognition) MATLAB و 7.0 Visual C++ : نرم افزارهای مورد استفاده Face recognition : نرم افزار تولید شده -61-2 دسته بندی الگو بوسیله ماشین های یادگیری بردار پشتیبان Pattern Classification using Support Vector Machines -61-2 ماشینهای بردار پشتیبان و کاربردهای آنها در بازشناسی الگو
  • 4. Support Vector Machine Application in Pattern Recognition -61-2 تشخیص الگو با استفاده از روشهای آماری Pattern Recognition using statistical Methods MATLAB 7.0 طراحی و پیاده سازی سیستم تشخیص : Speech Processing -19-6 پردازش گفتار گفتار فارسی برای کلمه جدید و گوینده ناشناخته در سیستم )با بهمراه 117 صفحه )H.M.M استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی و UML-Rational ROSE مستندات طراحی نرم افزار Persian Speech Processing of new word for Strange Speakers Visual C++ و 6.0 MATLAB زبان برنامه نویسی 7.0 ART-FRE-LSOM-LVQ-MLP-OUTSOM-Pattern : نرم افزارهای تولید شده -61-6 شیوه های جستجو در بازشناسی گفتار پیوسته 37 صفحه تحقیقاتی ز - دروس مورد علاقه جهت تدریس ، پروژه ها و حل تمرینات و کارهای عملی انجام شده در زمینه این دروس : -61-6 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی به زبان پاسکال ، برنامه نویسی زبان ماشین واسمبلی ، ذخیره و بازیابی ، C++ پیشرفته به زبان اطلاعات ، پایگاه داده ها ، سیستم عامل ، اصول طراحی کامپایلرها ، طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی ، تحلیل و طراحی سیستمها ، مهندسی نرم افزار ، شبکه های کامپیوتری پیشرفته ، سیستم های توزیع شده. -66-6 هوش مصنوعی پیشرفته، سیستم های خبره ، پردازش تصویر ، پردازش سیگنالها و سیستمها ، یادگیری ،Speech Processing گفتار دیجیتال پردازش ، Neural Networks شبکه های عصبی ،Learning Machines ماشین زبانهای طبیعی ، رباتیکز ، کارهای انجام شده در زمینه دروس مقطع کارشناسی : -65-6 مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پاسکال حل تمرینات کتاب مهندس روحانی رانکوهی – نوشتن برنامه های مختلف به زبان پاسکال تحت DOS تحت Turbo Pascal داس - 7.0 حل تمرینات کتاب مهندس عین الله C++ -64-6 برنامه سازی پیشرفته به زبان Borland C++ - جعفرنژاد قمی – نوشتن برنامه های مختلف به زبان DOS تحت Borland C++ 6.02 -63-6 زبان ماشین و اسمبلی حل تمرینات – نوشتن برنامه های مختلف به Assembly زبان 1.02 -62-6 سیستم های عامل : 1- شبیه سازی عملکرد سیستم عامل در مدیریت همراه با محیط (Ready – Run- Blocked- completed) پردازه ها بطور کامل -6 شبیه سازی های عملکرد DOS تحت Borland C++ گرافیکی سطح بالا : Multi partition: Best Fit سیستم عامل در مدریت حافظه به روشهای مختلف –First Fit-worst fit-quick fit - single partition DOS تحت Borland C++ : نرم افزار مورد استفاده -67-6 طراحی کامپایلرها - طراحی و پیاده سازی کامپایلری شبیه به بهمراه 142 - DOS همراه با محیط ادیتوری پیشرفته تحت QuickBasic اجرای لینکر و ساخت فایل اجرائی - Warning و 531 پیغام Error پیغام بهمراه مستندات کامل طراحی هر پنج بخش مربوط به کامپایلر exe شامل Semantic Analyzer + syntax Analyzer + code Builder+ Lexical Analyzer +parser نرم افزار تولید شده DOS تحت Borland C++ مستندات پیاده سازی با زبان FARSBASE.exe : -68-6 تحلیل و طراحی سیستمها /پایگاه داده ها : طراحی و پیاده سازی نرم افزار بانک اطلاعاتی سیستم پرسنلی کارکنان شعب بانک ملی 64 نرم افزار DOS تحت FoxPro صفحه مستندات با زبان برنامه نویسی 2.6 BMIDBF : تولید شده
  • 5. -69-6 سیستم بانک اطلاعاتی یک بیمارستان مفروض بهمراه 35 صفحه (DFD) مستندات DOS تحت FoxPro نرم افزار مورد استفاده : 2.6 Hospital.exe نرم افزار تولید شده -51-6 طراحی و پیاده سازی سیستم پرسنلی ثبت اطلاعات- حضوروغیاب پرسنل + گزارش گیری به روشهای مختلف – ارتباط با کارت ساعت زنی + با استفاده از (DFD) تنظیمات شبکه بهمراه 35 صفحه مستندات نرم افزار تولید شده : Access 97 , VB ,SQL, Crystal Report Amar_personel.exe -51-6 طراحی و پیاده سازی سیستم انبار - بانک اطلاعاتی ورود /خروج با استفاده از (DFD) ثبت اقلام رایانه ای بهمراه 15 صفحه مستندات Anbar : نرم افزار تولید شده DOS تحت FoxPro 2.6 های CD -56-6 طراحی و پیاده سازی سیستم بانک اطلاعاتی ثبت و جستجوی نرم افزارهای کارگاه نرم افزار اداره آماروانفورماتیک سماجا + (DFD) 97 Access , گزارشگیری به روشهای مختلف بهمراه 10 صفحه مستندات Sabt_CD.exe : نرم افزار تولید شده VB ,SQL, Crystal Report -55-6 هوش مصنوعی پیشرفته : طراحی و پیاده سازی نرم افزار بازی شطرنج )بازی اتوماتیک کامپیوتر -یکنفره – دو نفره بهمراه 385 Borland C++ با زبان برنامه نویسی 5.06 UML صفحه مستندات طراحی DOS تحت -54-6 شبیه سازی کامپیوتری شبیه سازی ایستگاه پمپ بنزین با دو صف و شش جایگاه صف اول: 6 جایگاه بنزین و 1 جایگاه گازوئیل صف دوم 6 جایگاه گازوئیل و یک بنزین - رسم جدول شبیه سازی + شبیه : تحت Borland C++ سازی گرافیکی محیط واقعی با زبان برنامه نویسی DOS -53-2 تحقیق در عملیات مطالعه تطبیقی روشهای فراهوشمند الگوریتمهای مورچه گان، ژنتیک، جستجوی ممنوعه، شبیه سازی انلینگ و شبکه های عصبی در مدلسازی بهینه یابی 20 صفحه تحقیقاتی