SlideShare a Scribd company logo
Przykłady architektury
rozproszonej prezentacji
Tomasz Kalota
tomasz.kalota@uwr.edu.pl
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
TuEuropeana 2018, Wrocław 2018-11-26
Agenda
● Cyfrowy ekosystem
● Cyfrowa proweniencja
● Przykłady prezentacji
● Plany rozwoju
Cyfrowy ekosystem
● Przestrzeń do wspólnej eksploatacji zasobów cyfrowych
muzeów, bibliotek, archiwów i galerii.
● International Image Interoperability Framework™ -
https://iiif.io/
● Społeczność IIIF - https://iiif.io/community/
● Regionalny GLAM - współpraca na rzecz standaryzacji
przy digitalizacji i prezentacji obiektów cyfrowych.
● IIIF to nie jest format - kilka słów komentarza.
Cyfrowa proweniencja
● proweniencja - pochodzenie jakichś zjawisk lub osób
źródło: Słownik języka polskiego - https://sjp.pwn.pl/slowniki/proweniencja.html
● Zasada proweniencji - zdefiniowana została w 1898 roku przez Samuela Mullera,
Johana Adriana Feitha i Roberta Fruina. Jest to naczelna i naturalna zasada
archiwalna, stosowana powszechnie. Została zaakceptowana w 1910 przez I
Międzynarodowy Kongres Archiwistów i Bibliotekarzy w Brukseli.
W Polsce nazywana również zasadą przynależności zespołowej. Zasada
proweniencji jest to poszanowanie związku zachodzącego między:
○ aktami zespołu archiwalnego a kancelarią, która ów zespół utworzyła,
○ poszczególnymi dokumentami zespołu lub jego części między sobą.
źródło: Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_proweniencji
Cyfrowa proweniencja
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
http://iiif.ap.wroc.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ap.wroc.pl/manifest/PL_82_170_
0_02_01_132_34074.json
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
http://iiif.ossolineum.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ossolineum.pl/manifest/ZNI
O_6932_1_33368.json
Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu / Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu
https://iip.silesiasacra.pl/index.php?s=AAWR_V_7_1005
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
http://iip.bu.uni.wroc.pl/index.php?s=RKP_R_80_32333&p=45
Przykłady prezentacji
Archiwum Państwowe we Wrocławiu
Singularia Wratislauiensia, Breslauische Chronika a Miesco usque ad
Leopoldum I. R.
● http://iiif.ap.wroc.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ap.wroc
.pl/manifest/PL_82_28_0_4_568_34073.json
Geometrische Charte von dem Oder Strohm und dem Terrein welches
zwischen dem Ohla und Weyda Flusse liegt von der Tschechnitzer
Grenze bis zum des Schweidnitzer Wassers---[wyk. Klemt]
● http://iiif.ap.wroc.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ap.wroc
.pl/manifest/PL_82_170_0_02_01_132_34074.json
Wystawa "70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i
Północnych", przygotowana przez Archiwum Państwowe we
Wrocławiu
● https://www.ap.wroc.pl/wystawy/70-lat-dziedzictwa-archiwalnego-na-zie
miach-zachodnich-i-polnocnych-1945-2015
Przykłady prezentacji
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Pan Tadeusz [czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku
1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem]
● http://www.dbc.wroc.pl/publication/88610
manifest: http://iiif.ossolineum.pl/manifest/ZNIO_6932_1_33368.json
● http://www.dbc.wroc.pl/publication/88612
manifest: http://iiif.ossolineum.pl/manifest/ZNIO_6932_2_33369.json
Przykłady prezentacji
Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Sacra Veterum Temporum Historia / In Epitomen Contracta A P.
Francisco Steinhart
● http://digital.fides.org.pl/publication/1930
● http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4267682&fromLocationLi
nk=false&theme=nukat
Grafika śląska z XVIII w.
● http://www.dbc.wroc.pl/publication/2850
Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow = Księga
henrykowska
● http://digital.fides.org.pl/publication/834
● http://www.tomasz.kalota.pl/day-ut-ia-pobrusa-a-ti-poziwai/
Przykłady prezentacji
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Postilla super Evangelia
● http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/64878
● http://iip.bu.uni.wroc.pl/index.php?s=OSD_XV_F_171_19429&view=thumbnails&thumb_siz
e=medium&browser=seadragon&type_t=1&type_c=1&type_s=0&type_w=1
● prezentacja treści
● prezentacja opraw
● prezentacja znaków wodnych
Przykłady prezentacji
http://www.slasknasz.uni.wroc.pl/Gmina-Swierzawa-Atlas-materialow-i-zrodel-historycznych
Przykłady prezentacji
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
http://iip.bu.uni.wroc.pl/index.php?s=OZK_2504_IV_B_2495
Plany rozwoju
Leopoldina Online
Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów
Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy. W ramach
projektu zostaną rozbudowane istniejące usługi cyfrowe oraz uruchomione nowe.
Portal Leopoldina Online bedzie agregował nastepujące usługi cyfrowe:
● Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego
● Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego
● Muzeum Cyfrowe Uniwersytetu Wrocławskiego
● Georeferencyjna Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa Kartografików
● Archiwum Cyfrowe Uniwersytetu Wrocławskiego
● Wirtualne Laboratorium Transkrypcji
● System informacji naukowej
● System tezaurusów
● System automatycznego zarządzania identyfikatorami DOI
Plany rozwoju
Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki lwowskiej 1661–1946
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r.: Program Dziedzictwo kulturowe, priorytet 4 -
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
„Założeniem jest stworzenie warunków do efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej
zarówno dziedzictwo wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powstałej na obszarach
należących współcześnie do suwerennych państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą, ...)”. „Kluczowym efektem
działań (...) będzie zachowanie statusu materialnego i niematerialnego polskiego dziedzictwa kulturowego,
znajdującego się poza granicami kraju, jako świadectwa minionych wieków i cennego elementu kształtującego
współczesne postawy obywateli, budującego świadomość historyczną oraz tworzącego fundament tożsamości
kulturowej społeczeństwa”
Cele projektu:
● zabezpieczenie i zachowanie utraconych zasobów archiwalnych w zakresie
ochrony polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami Polski w wyniku
zmiany granic po II wojnie światowej,
● rozpoczęcie systematycznej digitalizacji zasobów archiwalnych, które obecnie
narażone są na uszkodzenie lub zniszczenie,
● udostępnienie i umiędzynarodowienie dostępu do zasobów polskiego
dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowej poprzez Bibliotekę Cyfrową UWr.
Kierownik projektu:
dr Helena Sojka-Masztalerz
http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownik/helena-sojka-masztalerz
Dziękuję za uwagę
i zapraszam do dyskusji
Tomasz Kalota
tomasz.kalota@uwr.edu.pl
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
TuEuropeana 2018, Wrocław 2018-11-26

More Related Content

Featured

Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 

Featured (20)

Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 

Przykłady architektury rozproszonej prezentacji

 • 1. Przykłady architektury rozproszonej prezentacji Tomasz Kalota tomasz.kalota@uwr.edu.pl Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu TuEuropeana 2018, Wrocław 2018-11-26
 • 2. Agenda ● Cyfrowy ekosystem ● Cyfrowa proweniencja ● Przykłady prezentacji ● Plany rozwoju
 • 3. Cyfrowy ekosystem ● Przestrzeń do wspólnej eksploatacji zasobów cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów i galerii. ● International Image Interoperability Framework™ - https://iiif.io/ ● Społeczność IIIF - https://iiif.io/community/ ● Regionalny GLAM - współpraca na rzecz standaryzacji przy digitalizacji i prezentacji obiektów cyfrowych. ● IIIF to nie jest format - kilka słów komentarza.
 • 4. Cyfrowa proweniencja ● proweniencja - pochodzenie jakichś zjawisk lub osób źródło: Słownik języka polskiego - https://sjp.pwn.pl/slowniki/proweniencja.html ● Zasada proweniencji - zdefiniowana została w 1898 roku przez Samuela Mullera, Johana Adriana Feitha i Roberta Fruina. Jest to naczelna i naturalna zasada archiwalna, stosowana powszechnie. Została zaakceptowana w 1910 przez I Międzynarodowy Kongres Archiwistów i Bibliotekarzy w Brukseli. W Polsce nazywana również zasadą przynależności zespołowej. Zasada proweniencji jest to poszanowanie związku zachodzącego między: ○ aktami zespołu archiwalnego a kancelarią, która ów zespół utworzyła, ○ poszczególnymi dokumentami zespołu lub jego części między sobą. źródło: Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_proweniencji
 • 5. Cyfrowa proweniencja Archiwum Państwowe we Wrocławiu http://iiif.ap.wroc.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ap.wroc.pl/manifest/PL_82_170_ 0_02_01_132_34074.json Zakład Narodowy im. Ossolińskich http://iiif.ossolineum.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ossolineum.pl/manifest/ZNI O_6932_1_33368.json Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu / Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu https://iip.silesiasacra.pl/index.php?s=AAWR_V_7_1005 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu http://iip.bu.uni.wroc.pl/index.php?s=RKP_R_80_32333&p=45
 • 6. Przykłady prezentacji Archiwum Państwowe we Wrocławiu Singularia Wratislauiensia, Breslauische Chronika a Miesco usque ad Leopoldum I. R. ● http://iiif.ap.wroc.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ap.wroc .pl/manifest/PL_82_28_0_4_568_34073.json Geometrische Charte von dem Oder Strohm und dem Terrein welches zwischen dem Ohla und Weyda Flusse liegt von der Tschechnitzer Grenze bis zum des Schweidnitzer Wassers---[wyk. Klemt] ● http://iiif.ap.wroc.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ap.wroc .pl/manifest/PL_82_170_0_02_01_132_34074.json Wystawa "70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych", przygotowana przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu ● https://www.ap.wroc.pl/wystawy/70-lat-dziedzictwa-archiwalnego-na-zie miach-zachodnich-i-polnocnych-1945-2015
 • 7. Przykłady prezentacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich Pan Tadeusz [czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem] ● http://www.dbc.wroc.pl/publication/88610 manifest: http://iiif.ossolineum.pl/manifest/ZNIO_6932_1_33368.json ● http://www.dbc.wroc.pl/publication/88612 manifest: http://iiif.ossolineum.pl/manifest/ZNIO_6932_2_33369.json
 • 8. Przykłady prezentacji Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Sacra Veterum Temporum Historia / In Epitomen Contracta A P. Francisco Steinhart ● http://digital.fides.org.pl/publication/1930 ● http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4267682&fromLocationLi nk=false&theme=nukat Grafika śląska z XVIII w. ● http://www.dbc.wroc.pl/publication/2850 Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow = Księga henrykowska ● http://digital.fides.org.pl/publication/834 ● http://www.tomasz.kalota.pl/day-ut-ia-pobrusa-a-ti-poziwai/
 • 9. Przykłady prezentacji Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Postilla super Evangelia ● http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/64878 ● http://iip.bu.uni.wroc.pl/index.php?s=OSD_XV_F_171_19429&view=thumbnails&thumb_siz e=medium&browser=seadragon&type_t=1&type_c=1&type_s=0&type_w=1 ● prezentacja treści ● prezentacja opraw ● prezentacja znaków wodnych
 • 11. Przykłady prezentacji Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu http://iip.bu.uni.wroc.pl/index.php?s=OZK_2504_IV_B_2495
 • 12. Plany rozwoju Leopoldina Online Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy. W ramach projektu zostaną rozbudowane istniejące usługi cyfrowe oraz uruchomione nowe. Portal Leopoldina Online bedzie agregował nastepujące usługi cyfrowe: ● Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego ● Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego ● Muzeum Cyfrowe Uniwersytetu Wrocławskiego ● Georeferencyjna Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa Kartografików ● Archiwum Cyfrowe Uniwersytetu Wrocławskiego ● Wirtualne Laboratorium Transkrypcji ● System informacji naukowej ● System tezaurusów ● System automatycznego zarządzania identyfikatorami DOI
 • 13. Plany rozwoju Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki lwowskiej 1661–1946 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r.: Program Dziedzictwo kulturowe, priorytet 4 - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą „Założeniem jest stworzenie warunków do efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej zarówno dziedzictwo wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powstałej na obszarach należących współcześnie do suwerennych państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą, ...)”. „Kluczowym efektem działań (...) będzie zachowanie statusu materialnego i niematerialnego polskiego dziedzictwa kulturowego, znajdującego się poza granicami kraju, jako świadectwa minionych wieków i cennego elementu kształtującego współczesne postawy obywateli, budującego świadomość historyczną oraz tworzącego fundament tożsamości kulturowej społeczeństwa” Cele projektu: ● zabezpieczenie i zachowanie utraconych zasobów archiwalnych w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami Polski w wyniku zmiany granic po II wojnie światowej, ● rozpoczęcie systematycznej digitalizacji zasobów archiwalnych, które obecnie narażone są na uszkodzenie lub zniszczenie, ● udostępnienie i umiędzynarodowienie dostępu do zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowej poprzez Bibliotekę Cyfrową UWr. Kierownik projektu: dr Helena Sojka-Masztalerz http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownik/helena-sojka-masztalerz
 • 14. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji Tomasz Kalota tomasz.kalota@uwr.edu.pl Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu TuEuropeana 2018, Wrocław 2018-11-26