SlideShare a Scribd company logo
-
-
Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Song việt trong những năm qua, luôn dẫn đầu về lĩnh vực công nghệ màn cuốn ngăn
khói, ngăn cháy tự động, mang lại cho khách hàng các giải pháp mang tính cách mạng với giá cả hợp lý để khắc phục các vấn đế về
kiểm soát và khói lửa. Các hệ thống màn cuốn ngăn khói, ngăn cháy tự động của chúng tôi, với chế độ an toàn cao khi sử dụng trọng
lực, kết hợp với công nghệ điện tử hiện đại, tạo ra một trong những hệ thống tiên tiến mang tính đột phá trên thị trường.
+84 (0) 8 22474543
+84 (0) 4 66869342

More Related Content

Viewers also liked

The blues
The bluesThe blues
The blues
nmoudan
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
http://songviet-jsc.com/
 
PLNOG Automation@Brainly
PLNOG Automation@BrainlyPLNOG Automation@Brainly
PLNOG Automation@Brainly
vespian_256
 
Cửa cuốn chống cháy VFS 120
Cửa cuốn chống cháy VFS 120Cửa cuốn chống cháy VFS 120
Cửa cuốn chống cháy VFS 120
http://songviet-jsc.com/
 
New Apostles: The Lasting Effects of Paul’s Reception Among British Missionaries
New Apostles: The Lasting Effects of Paul’s Reception Among British MissionariesNew Apostles: The Lasting Effects of Paul’s Reception Among British Missionaries
New Apostles: The Lasting Effects of Paul’s Reception Among British Missionaries
Christina_Harker
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
http://songviet-jsc.com/
 
Short slidepresentation
Short slidepresentationShort slidepresentation
Short slidepresentation
janetlightheart
 

Viewers also liked (8)

The blues
The bluesThe blues
The blues
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
 
PLNOG Automation@Brainly
PLNOG Automation@BrainlyPLNOG Automation@Brainly
PLNOG Automation@Brainly
 
Cửa cuốn chống cháy VFS 120
Cửa cuốn chống cháy VFS 120Cửa cuốn chống cháy VFS 120
Cửa cuốn chống cháy VFS 120
 
New Apostles: The Lasting Effects of Paul’s Reception Among British Missionaries
New Apostles: The Lasting Effects of Paul’s Reception Among British MissionariesNew Apostles: The Lasting Effects of Paul’s Reception Among British Missionaries
New Apostles: The Lasting Effects of Paul’s Reception Among British Missionaries
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
 
Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
 
Short slidepresentation
Short slidepresentationShort slidepresentation
Short slidepresentation
 

More from http://songviet-jsc.com/

Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
http://songviet-jsc.com/
 
Kinh nghiệm khi mua cửa cuốn
Kinh nghiệm khi mua cửa cuốnKinh nghiệm khi mua cửa cuốn
Kinh nghiệm khi mua cửa cuốn
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn gấp
Cửa cuốn gấpCửa cuốn gấp
Cửa cuốn gấp
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn tốc độ cao
Cửa cuốn tốc độ caoCửa cuốn tốc độ cao
Cửa cuốn tốc độ cao
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn gấp
Cửa cuốn gấpCửa cuốn gấp
Cửa cuốn gấp
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
http://songviet-jsc.com/
 
Báo gái cửa cuốn ô thoáng ventilation
Báo gái cửa cuốn ô thoáng ventilation Báo gái cửa cuốn ô thoáng ventilation
Báo gái cửa cuốn ô thoáng ventilation
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
http://songviet-jsc.com/
 
Cửa cuốn
Cửa cuốnCửa cuốn

More from http://songviet-jsc.com/ (15)

Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
 
Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
 
Kinh nghiệm khi mua cửa cuốn
Kinh nghiệm khi mua cửa cuốnKinh nghiệm khi mua cửa cuốn
Kinh nghiệm khi mua cửa cuốn
 
Cửa cuốn gấp
Cửa cuốn gấpCửa cuốn gấp
Cửa cuốn gấp
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
 
Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
 
Cửa cuốn tốc độ cao
Cửa cuốn tốc độ caoCửa cuốn tốc độ cao
Cửa cuốn tốc độ cao
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
 
Cửa cuốn gấp
Cửa cuốn gấpCửa cuốn gấp
Cửa cuốn gấp
 
Cửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úcCửa cuốn công nghệ úc
Cửa cuốn công nghệ úc
 
Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
 
Báo gái cửa cuốn ô thoáng ventilation
Báo gái cửa cuốn ô thoáng ventilation Báo gái cửa cuốn ô thoáng ventilation
Báo gái cửa cuốn ô thoáng ventilation
 
Cửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đứcCửa cuốn công nghệ đức
Cửa cuốn công nghệ đức
 
Cửa cuốn
Cửa cuốnCửa cuốn
Cửa cuốn
 

Màn ngăn khói, ngăn cháy

  • 1. - - Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Song việt trong những năm qua, luôn dẫn đầu về lĩnh vực công nghệ màn cuốn ngăn khói, ngăn cháy tự động, mang lại cho khách hàng các giải pháp mang tính cách mạng với giá cả hợp lý để khắc phục các vấn đế về kiểm soát và khói lửa. Các hệ thống màn cuốn ngăn khói, ngăn cháy tự động của chúng tôi, với chế độ an toàn cao khi sử dụng trọng lực, kết hợp với công nghệ điện tử hiện đại, tạo ra một trong những hệ thống tiên tiến mang tính đột phá trên thị trường.
  • 2.
  • 3.
  • 4. +84 (0) 8 22474543 +84 (0) 4 66869342