SlideShare a Scribd company logo
Metodik del 1 Motorisk inlärning
Vad är motorisk inlärning? Koordination, stor rörelsebank, kroppskontroll, förmågan att samordna rörelser med varandra och omgivningen Teknik, grenspecifika rörelser, effektiv rörelsestrategi, kan även ha stilkrav
Färdighet Definition: Förmågan att, som ett resultat av träning, prestera något med maximal säkerhet och minimal åtgång av energi och tid
Exempel på färdigheter Kognitiv färdighet, beslutsfattande Spatialt förutseende (var händer det?) Temporalt förutseende (när händer det?) Reaktionstid
Teknik - terminologi Open skill, färdighet i en oförutsägbar miljö Closedskill, färdighet i en förutsägbar miljö Enskild färdighet (en snurrspark) Periodisk färdighet (en uppvisning) Kontinuerlig färdighet (löpning)
Två teorier om motorisk inlärning Teorierna är olika, kan båda samtidigt ha rätt? Vad har man en teori till?
Generella motorprogram (GMP) Inlärda rörelser representeras av minnesspår Inlärningsprocessen delas in i faser Kognitiv fas Motorisk fas Automatiserad fas (Generalisering) När minnesspåret har skapats kan man utföra rörelsen genom att bara starta programmet
Vad är bra med GMP? GMP förklarar varför transfereffekter kan vara positiva eller negativa GMP förklarar varför en inlärd rörelse kan hämma inlärningen av en ny, snarlik rörelse GMP fungerar ofta bra för att förklara inlärning i ”closedskill-sporter”
Dynamisk systemteori (DS) Lokföraren Bilisten Helikopterpiloten
Grader av frihet (DS) Adepten kan redan utföra rörelsen. Svårigheten ligger i att det finns för många rörelsealternativ. När en rörelse är ny begränsar adepten ofta själv sina grader av frihet genom att ”frysa” några leder. Därför ser nybörjare ofta stela ut när de tränar.
Vad är DS bra för? ,[object Object]
DS förklarar rörelsestrategier med samma princip som andningsfrekvens, hjärtfrekvens mm. Att de är självreglerande
DS fungerar ofta bra för att förklara inlärning i ”openskill-sporter”,[object Object]
Metodik del 2 Kommunicera med en grupp
Allt du gör har betydelse Varje pass, varje minut, varje sekund är viktig! Vad du gör och hur du gör det påverkar, även saker som du inte vet om att du gör
Metodik för instruktion Visa, pröva, instruera, öva Rörelsen i centrum, inga eller mycket få ord Gruppen får pröva under några få minuter Instruktion, i parövningar är det ofta viktigt att instruera båda, även om det är en som kommer att göra tekniken. Gruppen får öva på rörelsen en längre tid
Det talade ordet Använd positiva termer, ”Förflytta dig åt höger” är oftast bättre än ”Stå inte still” Planera dina instruktioner och prioritera Ställ frågor för att aktivera eleverna Låt eleverna ställa frågor men bara om du vet att du har tid att besvara även lite längre frågor En anekdot om situationen eller teknikern kan göra det lättare för eleven att minnas
Kroppsspråk och röst Olika sätt att markera att någonting är viktigt Prioritera, betona bara det viktigaste Variera rytm och tonläge i språket Konstpauser Ögonkontakt Få gruppens uppmärksamhet innan du levererar budskapet Uppgiften SKALL klaras av, till varje pris
Metodik del 3 Träningsplanering för teknikinlärning
Vad är den begränsande faktorn? Om den begränsande faktorn inte är motorisk färdighet, varför träna teknikträning? En teknik som lärs in fel p.g.a bristande styrka, rörlighet etc. kommer att vara svår att lära om i ett senare skede.
Träningsupplägg Blockträning: Träningsform där de olika rörelser som skall läras in inom en avgränsad tid, exempelvis ett träningspass, tränas i separata block. Blandad träning: Träningsform där de olika rörelser som skall läras in inom en avgränsad tid, exempelvis ett träningspass, blandas under träningen.
Segmentering ,[object Object]
Delmetod (segmentering): Träningsform där en teknik lärs ut genom att olika moment av tekniken tränas separat. ,[object Object]
Teknikträning elit Störningsmoment Träffprocent Hög träningsbelastning kräver skadeförebyggande åtgärder Generalisering: Nya miljöer, ny sparring, nya regler Visualisering Generellt kan elitutövare träna mindre teknik, under försäsong kanske ingen teknik alls.
Feedback (återkoppling) Inre feedback Yttre feedback Kunskap om resultatet Kunskap om prestationen (eller; kunskap om utförandet)
Litteratur Jan-Ola HögbergEffektividrottsträning: RörelseläraiteoriochpraktikSISU Idrottsböcker, 2008 Richard A. Schmith, Craig A WrisbergMotor learning and performance 3.ed USA:Human Kinetics, 2004

More Related Content

More from Maelstrom

Skift forum organisation slutversion
Skift forum organisation slutversionSkift forum organisation slutversion
Skift forum organisation slutversionMaelstrom
 
Skift forum organisation
Skift forum organisationSkift forum organisation
Skift forum organisationMaelstrom
 
Skift forum utbildning
Skift forum utbildning Skift forum utbildning
Skift forum utbildning Maelstrom
 
Skift forum idrotter tävling
Skift forum idrotter tävlingSkift forum idrotter tävling
Skift forum idrotter tävlingMaelstrom
 
Träningsplan mma ht 2010
Träningsplan mma ht 2010Träningsplan mma ht 2010
Träningsplan mma ht 2010Maelstrom
 
Skift forum inbjudan
Skift forum inbjudanSkift forum inbjudan
Skift forum inbjudanMaelstrom
 
Sb&ks gr.tränarutbildn. rörelseanalys 2010 05-26
Sb&ks gr.tränarutbildn. rörelseanalys 2010 05-26Sb&ks gr.tränarutbildn. rörelseanalys 2010 05-26
Sb&ks gr.tränarutbildn. rörelseanalys 2010 05-26
Maelstrom
 

More from Maelstrom (7)

Skift forum organisation slutversion
Skift forum organisation slutversionSkift forum organisation slutversion
Skift forum organisation slutversion
 
Skift forum organisation
Skift forum organisationSkift forum organisation
Skift forum organisation
 
Skift forum utbildning
Skift forum utbildning Skift forum utbildning
Skift forum utbildning
 
Skift forum idrotter tävling
Skift forum idrotter tävlingSkift forum idrotter tävling
Skift forum idrotter tävling
 
Träningsplan mma ht 2010
Träningsplan mma ht 2010Träningsplan mma ht 2010
Träningsplan mma ht 2010
 
Skift forum inbjudan
Skift forum inbjudanSkift forum inbjudan
Skift forum inbjudan
 
Sb&ks gr.tränarutbildn. rörelseanalys 2010 05-26
Sb&ks gr.tränarutbildn. rörelseanalys 2010 05-26Sb&ks gr.tränarutbildn. rörelseanalys 2010 05-26
Sb&ks gr.tränarutbildn. rörelseanalys 2010 05-26
 

Metodik 2010 05-26

 • 1. Metodik del 1 Motorisk inlärning
 • 2. Vad är motorisk inlärning? Koordination, stor rörelsebank, kroppskontroll, förmågan att samordna rörelser med varandra och omgivningen Teknik, grenspecifika rörelser, effektiv rörelsestrategi, kan även ha stilkrav
 • 3. Färdighet Definition: Förmågan att, som ett resultat av träning, prestera något med maximal säkerhet och minimal åtgång av energi och tid
 • 4. Exempel på färdigheter Kognitiv färdighet, beslutsfattande Spatialt förutseende (var händer det?) Temporalt förutseende (när händer det?) Reaktionstid
 • 5. Teknik - terminologi Open skill, färdighet i en oförutsägbar miljö Closedskill, färdighet i en förutsägbar miljö Enskild färdighet (en snurrspark) Periodisk färdighet (en uppvisning) Kontinuerlig färdighet (löpning)
 • 6. Två teorier om motorisk inlärning Teorierna är olika, kan båda samtidigt ha rätt? Vad har man en teori till?
 • 7. Generella motorprogram (GMP) Inlärda rörelser representeras av minnesspår Inlärningsprocessen delas in i faser Kognitiv fas Motorisk fas Automatiserad fas (Generalisering) När minnesspåret har skapats kan man utföra rörelsen genom att bara starta programmet
 • 8. Vad är bra med GMP? GMP förklarar varför transfereffekter kan vara positiva eller negativa GMP förklarar varför en inlärd rörelse kan hämma inlärningen av en ny, snarlik rörelse GMP fungerar ofta bra för att förklara inlärning i ”closedskill-sporter”
 • 9. Dynamisk systemteori (DS) Lokföraren Bilisten Helikopterpiloten
 • 10. Grader av frihet (DS) Adepten kan redan utföra rörelsen. Svårigheten ligger i att det finns för många rörelsealternativ. När en rörelse är ny begränsar adepten ofta själv sina grader av frihet genom att ”frysa” några leder. Därför ser nybörjare ofta stela ut när de tränar.
 • 11.
 • 12. DS förklarar rörelsestrategier med samma princip som andningsfrekvens, hjärtfrekvens mm. Att de är självreglerande
 • 13.
 • 14. Metodik del 2 Kommunicera med en grupp
 • 15. Allt du gör har betydelse Varje pass, varje minut, varje sekund är viktig! Vad du gör och hur du gör det påverkar, även saker som du inte vet om att du gör
 • 16. Metodik för instruktion Visa, pröva, instruera, öva Rörelsen i centrum, inga eller mycket få ord Gruppen får pröva under några få minuter Instruktion, i parövningar är det ofta viktigt att instruera båda, även om det är en som kommer att göra tekniken. Gruppen får öva på rörelsen en längre tid
 • 17. Det talade ordet Använd positiva termer, ”Förflytta dig åt höger” är oftast bättre än ”Stå inte still” Planera dina instruktioner och prioritera Ställ frågor för att aktivera eleverna Låt eleverna ställa frågor men bara om du vet att du har tid att besvara även lite längre frågor En anekdot om situationen eller teknikern kan göra det lättare för eleven att minnas
 • 18. Kroppsspråk och röst Olika sätt att markera att någonting är viktigt Prioritera, betona bara det viktigaste Variera rytm och tonläge i språket Konstpauser Ögonkontakt Få gruppens uppmärksamhet innan du levererar budskapet Uppgiften SKALL klaras av, till varje pris
 • 19. Metodik del 3 Träningsplanering för teknikinlärning
 • 20. Vad är den begränsande faktorn? Om den begränsande faktorn inte är motorisk färdighet, varför träna teknikträning? En teknik som lärs in fel p.g.a bristande styrka, rörlighet etc. kommer att vara svår att lära om i ett senare skede.
 • 21. Träningsupplägg Blockträning: Träningsform där de olika rörelser som skall läras in inom en avgränsad tid, exempelvis ett träningspass, tränas i separata block. Blandad träning: Träningsform där de olika rörelser som skall läras in inom en avgränsad tid, exempelvis ett träningspass, blandas under träningen.
 • 22.
 • 23.
 • 24. Teknikträning elit Störningsmoment Träffprocent Hög träningsbelastning kräver skadeförebyggande åtgärder Generalisering: Nya miljöer, ny sparring, nya regler Visualisering Generellt kan elitutövare träna mindre teknik, under försäsong kanske ingen teknik alls.
 • 25. Feedback (återkoppling) Inre feedback Yttre feedback Kunskap om resultatet Kunskap om prestationen (eller; kunskap om utförandet)
 • 26. Litteratur Jan-Ola HögbergEffektividrottsträning: RörelseläraiteoriochpraktikSISU Idrottsböcker, 2008 Richard A. Schmith, Craig A WrisbergMotor learning and performance 3.ed USA:Human Kinetics, 2004