SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
LMCP 1532
PEMBANGUNAN BANDAR
MAPAN
BANDAR PENILAIAN
NUR FARAEEN BINTI ZAINUDIN
A 149836
BANDAR PONTIAN, JOHOR
“Penghujung Benua Asia”
Sumber : www.khirkhalid.com
• Sumber :
jenineer.blogspot.com
• Sumber :
smktelokkerang.blogspo
t.com
Sumber : Johortravel.com
Latar belakang Bandar Pontian
• Majlis Daerah Pontian telah ditubuhkan pada 01hb November, 1976 di bawah Akta 124 (Akta Sementara) yang
kemudiannya diistiharkan sebagai Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pentadbiran Majlis ini merangkumi
kawasan seluas 1080 hektar meliputi Bandar Pontian, Pekan Nanas, Benut, Permas dan Ayer Baloi. Sebelum
tertubuhnya Majlis Daerah Pontian, Bandar Pontian ditadbirkan oleh Majlis Bandaran Pontian, sementara
Cawangan Pekan Nanas, Benut, Ayer Baloi dan Permas ditadbirkan oleh Majlis Tempatan masing-masing. Sejak
penubuhan Majlis Daerah Pontian ini, tiga buah Majlis Tempatan iaitu Majlis Tempatan Pekan Nanas, Majlis
Tempatan Benut dan Majlis Tempatan Ayer Baloi dan Majlis Bandaran Pontian telah dimansuhkan dan
pentadbirannya diambilalih oleh Majlis Daerah Pontian.
• Pentadbiran Majlis Daerah Pontian secara keseluruhannya merangkumi kawasan seluas 19,701 hektar dan
kawasan-kawasan 40 rantai kiri/kanan jalanraya utama di daerah Pontian. Walaubagaimanapun pemberian
perkhidmatan kebersihan dan lain-lain kemudahan asas adalah seluas lebih kurang 1,280 hektar sahaja. Kawasan-
kawasan lain adalah merupakan kawasan yang tertakluk di bawah kawalan majlis dari segi kawasan pembangunan
dan pengeluaran lesen perniagaan sahaja.
• Semua pegangan-pegangan yang tertakluk di dalam kawasan bercukai adalah dikenakan kadar Cukai Harta yang
berbeza mengikuti Syarat-syarat pegangan. Di kawasan ini juga Majlis memberikan perkhidmatan kebersihan dan
lain-lain kemudahan asas sebagaimana keperluan penduduk kawasannya berdasarkan peruntukan-peruntukan yang
diberi oleh Akta Kerajaan Tempatan.
• Dengan ini juga mana-mana bangunan yang didirikan di atas tanah-tanah yang tertakluk di dalam kawasan 40
rantai kiri kanan jalan bertar yang di gazetkan dikuatkuasakan pelan bangunan bagi membina sesebuah bangunan.
Sumber : Laman Web Rasmi Majlis Daerah Pontian
SKALA PENILAIAN
SKALA PENILAIAN
1-2 SANGAT TIDAK MEMUASKAN
3-4 TIDAK MEMUASKAN
5-6 SEDERHANA
7-8 MEMUASKAN
9-10 SANGAT MEMUASKAN
Alam sekitar
BIL PERKARA SKALA
1 Reka bentuk bandar 7
2 Kepelbagaian bio 9
3 Sampah 8
4 Eco-Footprint 6
5 Kawasan hijau 6
6 Perubahan cuaca 7
7 Kitar semula 8
8 Kualiti udara 9
0
2
4
6
8
10
reka bentuk
bandar
kepelbagaian
bio
sampah
eco-footprit
kawasan hijau
perubahan
cuaca
kitar semula
kualiti udara
ALAM SEKITAR
 Reka bentuk bandar Pontian pada tahap memuaskan kerana pada masa ini
bandar Pontian masih lagi dinaik taraf kawasannya
 Kepelbagaian bio pada tahap sangat memuaskan kerana flora dan faunanya
masih terjaga
 Sampah pada tahap memuaskan kerana diuruskan sepenuhnya oleh Majlis
Daerah Pontian (MDP)
 Eco-Footprint pada tahap sederhana kerana penduduk kurang pendedahan
 Kawasan hijau pada skala sederhana akibat pembangunan yang kini masih
dijalankan
 Perubahan cuaca memuaskan kerana panas dan sejuk seimbang sepanjang
tahun
 Kitar semula pada tahap memuaskan kerana penduduk rata-rata menyedari
kelebihan kitar semula
 Kualiti udara sangat memuaskan kerana jarang berlaku pencemaran udara
Ekonomi
BIL PERKARA SKALA
1 Pekerjaan 7
2 Pengangkutan 3
3 Peluang perniaagaan 7
 Pekerjaan pada tahap memuaskan kerana terdapat sektor perkilangan, industri
kecil sederhana, perikanan dan pertanian
Pengangkutan pada tahap tidak memuaskan kerana kurangnya jumlah
pengangkutan awam terutama bas
Peluang perniaagaan pada skala memuaskan kerana banyak bangunan kedai dibina
bagi tujuan perniagaan
0
1
2
3
4
5
6
7
pekerjaan
1/6/2002
peluang
perniagaan
EKONOMI
EKONOMI
Sosial
BIL PERKARA SKALA
1 Pendidikan 7
2 Penjagaan kesihatan 8
3 Makanan 7
Pendidikan pada tahap memuaskan kerana terdapat tadika, sekolah kebangsaan,
sekolah menengah, Giat Mara dan kolej komuniti di Pontian
Penjagaan kesihatan pada tahap memuaskan kerana bantuan yang diterima
daripada klinik-klinik kesihatan dan juga hospital
Makanan pada skala memuaskan kerana banyak pilihan antaranya makanan laut
6.5
7
7.5
8
pendidikan
penjagaan
kesihatan
makanan
SOSIAL
SOSIAL

More Related Content

Viewers also liked

LMCP1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1532 Pembangunan Bandar MapanFaraeen Zainudin
 
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar (Perbaharui Bandar) (A156779)
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar (Perbaharui Bandar) (A156779)Tugasan 7 Rekabentuk Bandar (Perbaharui Bandar) (A156779)
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar (Perbaharui Bandar) (A156779)Nur Adila Sufia binti Ajeman
 
LMCP1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1532 Pembangunan Bandar MapanFaraeen Zainudin
 
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar Kajang : Memperbaharui Bandar (A156779)
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar Kajang : Memperbaharui Bandar (A156779)Tugasan 7 Rekabentuk Bandar Kajang : Memperbaharui Bandar (A156779)
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar Kajang : Memperbaharui Bandar (A156779)Nur Adila Sufia binti Ajeman
 
Lmcp1552 Pembangunan Mapan dalam Islam- Tugas akhir
Lmcp1552 Pembangunan Mapan dalam Islam- Tugas akhirLmcp1552 Pembangunan Mapan dalam Islam- Tugas akhir
Lmcp1552 Pembangunan Mapan dalam Islam- Tugas akhirFaraeen Zainudin
 
LMCP1522 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1522 Pembangunan Bandar Mapan LMCP1522 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1522 Pembangunan Bandar Mapan Faraeen Zainudin
 
Bandar terjejas dengan pemanasan global
Bandar terjejas dengan pemanasan globalBandar terjejas dengan pemanasan global
Bandar terjejas dengan pemanasan globalNorsyaza Aqilah
 
Tugasan 11 Bandar Berpusatkan Rumah Ibadah (A156779)
Tugasan 11 Bandar Berpusatkan Rumah Ibadah (A156779)Tugasan 11 Bandar Berpusatkan Rumah Ibadah (A156779)
Tugasan 11 Bandar Berpusatkan Rumah Ibadah (A156779)Nur Adila Sufia binti Ajeman
 
LMCP 1532(pembangunan bandar mapan cadangan memperbaharui bandar)
LMCP 1532(pembangunan bandar mapan cadangan memperbaharui bandar)LMCP 1532(pembangunan bandar mapan cadangan memperbaharui bandar)
LMCP 1532(pembangunan bandar mapan cadangan memperbaharui bandar)Kuzaifah Hafazzilah
 
Pemanasan Global
Pemanasan GlobalPemanasan Global
Pemanasan GlobalHaizadKamal
 

Viewers also liked (17)

Agenda tempatan 21 (a156779)
Agenda tempatan 21 (a156779)Agenda tempatan 21 (a156779)
Agenda tempatan 21 (a156779)
 
LMCP1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1532 Pembangunan Bandar Mapan
 
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar (Perbaharui Bandar) (A156779)
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar (Perbaharui Bandar) (A156779)Tugasan 7 Rekabentuk Bandar (Perbaharui Bandar) (A156779)
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar (Perbaharui Bandar) (A156779)
 
LMCP1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1532 Pembangunan Bandar MapanLMCP1532 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1532 Pembangunan Bandar Mapan
 
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar Kajang : Memperbaharui Bandar (A156779)
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar Kajang : Memperbaharui Bandar (A156779)Tugasan 7 Rekabentuk Bandar Kajang : Memperbaharui Bandar (A156779)
Tugasan 7 Rekabentuk Bandar Kajang : Memperbaharui Bandar (A156779)
 
Lmcp1552 Pembangunan Mapan dalam Islam- Tugas akhir
Lmcp1552 Pembangunan Mapan dalam Islam- Tugas akhirLmcp1552 Pembangunan Mapan dalam Islam- Tugas akhir
Lmcp1552 Pembangunan Mapan dalam Islam- Tugas akhir
 
LMCP1522 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1522 Pembangunan Bandar Mapan LMCP1522 Pembangunan Bandar Mapan
LMCP1522 Pembangunan Bandar Mapan
 
Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)
Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)
Tugasan 6 Pemanasan Global (a156779)
 
Tugasan 3 Penswastaan (A156779)
Tugasan 3 Penswastaan (A156779)Tugasan 3 Penswastaan (A156779)
Tugasan 3 Penswastaan (A156779)
 
Bandar terjejas dengan pemanasan global
Bandar terjejas dengan pemanasan globalBandar terjejas dengan pemanasan global
Bandar terjejas dengan pemanasan global
 
Tugasan 9 Isu Isu Alam Sekitar (A156779)
Tugasan 9 Isu Isu Alam Sekitar (A156779)Tugasan 9 Isu Isu Alam Sekitar (A156779)
Tugasan 9 Isu Isu Alam Sekitar (A156779)
 
Tugasan 11 Bandar Berpusatkan Rumah Ibadah (A156779)
Tugasan 11 Bandar Berpusatkan Rumah Ibadah (A156779)Tugasan 11 Bandar Berpusatkan Rumah Ibadah (A156779)
Tugasan 11 Bandar Berpusatkan Rumah Ibadah (A156779)
 
Amalan terbaik bandar mapan (a156779)
Amalan terbaik bandar mapan (a156779) Amalan terbaik bandar mapan (a156779)
Amalan terbaik bandar mapan (a156779)
 
Tugasan 7
Tugasan 7Tugasan 7
Tugasan 7
 
Task 7
Task 7Task 7
Task 7
 
LMCP 1532(pembangunan bandar mapan cadangan memperbaharui bandar)
LMCP 1532(pembangunan bandar mapan cadangan memperbaharui bandar)LMCP 1532(pembangunan bandar mapan cadangan memperbaharui bandar)
LMCP 1532(pembangunan bandar mapan cadangan memperbaharui bandar)
 
Pemanasan Global
Pemanasan GlobalPemanasan Global
Pemanasan Global
 

Recently uploaded

PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PSV 2021.pptx
PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PSV 2021.pptxPELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PSV 2021.pptx
PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PSV 2021.pptxYUSYAILABINTIYUNUSMo
 
Kisah Nabi Sulaiman dengan Pasukan Semut
Kisah Nabi Sulaiman dengan Pasukan SemutKisah Nabi Sulaiman dengan Pasukan Semut
Kisah Nabi Sulaiman dengan Pasukan SemutNodd Nittong
 
Bahaya vape dan rokok (Seminar Remaja Kebangsaan)-1.pptx
Bahaya vape dan rokok (Seminar Remaja Kebangsaan)-1.pptxBahaya vape dan rokok (Seminar Remaja Kebangsaan)-1.pptx
Bahaya vape dan rokok (Seminar Remaja Kebangsaan)-1.pptxkedekut1
 
Bab 2 Sebatian Karbon new copy kimi.pptx
Bab 2 Sebatian Karbon new copy kimi.pptxBab 2 Sebatian Karbon new copy kimi.pptx
Bab 2 Sebatian Karbon new copy kimi.pptxFarid Salleh
 
RANCNCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH HAL EHWAL MURID
RANCNCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH HAL EHWAL MURIDRANCNCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH HAL EHWAL MURID
RANCNCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH HAL EHWAL MURIDWanHaniff4
 
SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1.3
SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1.3SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1.3
SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1.3👩‍🎓
 
NOTA ULANGKAJI KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 4
NOTA ULANGKAJI KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 4NOTA ULANGKAJI KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 4
NOTA ULANGKAJI KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 4👩‍🎓
 

Recently uploaded (7)

PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PSV 2021.pptx
PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PSV 2021.pptxPELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PSV 2021.pptx
PELAN TAKTIKAL DAN OPERASI PSV 2021.pptx
 
Kisah Nabi Sulaiman dengan Pasukan Semut
Kisah Nabi Sulaiman dengan Pasukan SemutKisah Nabi Sulaiman dengan Pasukan Semut
Kisah Nabi Sulaiman dengan Pasukan Semut
 
Bahaya vape dan rokok (Seminar Remaja Kebangsaan)-1.pptx
Bahaya vape dan rokok (Seminar Remaja Kebangsaan)-1.pptxBahaya vape dan rokok (Seminar Remaja Kebangsaan)-1.pptx
Bahaya vape dan rokok (Seminar Remaja Kebangsaan)-1.pptx
 
Bab 2 Sebatian Karbon new copy kimi.pptx
Bab 2 Sebatian Karbon new copy kimi.pptxBab 2 Sebatian Karbon new copy kimi.pptx
Bab 2 Sebatian Karbon new copy kimi.pptx
 
RANCNCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH HAL EHWAL MURID
RANCNCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH HAL EHWAL MURIDRANCNCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH HAL EHWAL MURID
RANCNCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH HAL EHWAL MURID
 
SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1.3
SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1.3SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1.3
SEJARAH TINGKATAN 4 BAB 1.3
 
NOTA ULANGKAJI KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 4
NOTA ULANGKAJI KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 4NOTA ULANGKAJI KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 4
NOTA ULANGKAJI KEJURUTERAAN AWAM TINGKATAN 4
 

LMCP1532 Pembangunan Bandar Mapan

 • 1. LMCP 1532 PEMBANGUNAN BANDAR MAPAN BANDAR PENILAIAN NUR FARAEEN BINTI ZAINUDIN A 149836
 • 2. BANDAR PONTIAN, JOHOR “Penghujung Benua Asia” Sumber : www.khirkhalid.com
 • 3. • Sumber : jenineer.blogspot.com • Sumber : smktelokkerang.blogspo t.com
 • 5. Latar belakang Bandar Pontian • Majlis Daerah Pontian telah ditubuhkan pada 01hb November, 1976 di bawah Akta 124 (Akta Sementara) yang kemudiannya diistiharkan sebagai Akta 171, Akta Kerajaan Tempatan 1976. Pentadbiran Majlis ini merangkumi kawasan seluas 1080 hektar meliputi Bandar Pontian, Pekan Nanas, Benut, Permas dan Ayer Baloi. Sebelum tertubuhnya Majlis Daerah Pontian, Bandar Pontian ditadbirkan oleh Majlis Bandaran Pontian, sementara Cawangan Pekan Nanas, Benut, Ayer Baloi dan Permas ditadbirkan oleh Majlis Tempatan masing-masing. Sejak penubuhan Majlis Daerah Pontian ini, tiga buah Majlis Tempatan iaitu Majlis Tempatan Pekan Nanas, Majlis Tempatan Benut dan Majlis Tempatan Ayer Baloi dan Majlis Bandaran Pontian telah dimansuhkan dan pentadbirannya diambilalih oleh Majlis Daerah Pontian. • Pentadbiran Majlis Daerah Pontian secara keseluruhannya merangkumi kawasan seluas 19,701 hektar dan kawasan-kawasan 40 rantai kiri/kanan jalanraya utama di daerah Pontian. Walaubagaimanapun pemberian perkhidmatan kebersihan dan lain-lain kemudahan asas adalah seluas lebih kurang 1,280 hektar sahaja. Kawasan- kawasan lain adalah merupakan kawasan yang tertakluk di bawah kawalan majlis dari segi kawasan pembangunan dan pengeluaran lesen perniagaan sahaja. • Semua pegangan-pegangan yang tertakluk di dalam kawasan bercukai adalah dikenakan kadar Cukai Harta yang berbeza mengikuti Syarat-syarat pegangan. Di kawasan ini juga Majlis memberikan perkhidmatan kebersihan dan lain-lain kemudahan asas sebagaimana keperluan penduduk kawasannya berdasarkan peruntukan-peruntukan yang diberi oleh Akta Kerajaan Tempatan. • Dengan ini juga mana-mana bangunan yang didirikan di atas tanah-tanah yang tertakluk di dalam kawasan 40 rantai kiri kanan jalan bertar yang di gazetkan dikuatkuasakan pelan bangunan bagi membina sesebuah bangunan. Sumber : Laman Web Rasmi Majlis Daerah Pontian
 • 6. SKALA PENILAIAN SKALA PENILAIAN 1-2 SANGAT TIDAK MEMUASKAN 3-4 TIDAK MEMUASKAN 5-6 SEDERHANA 7-8 MEMUASKAN 9-10 SANGAT MEMUASKAN
 • 7. Alam sekitar BIL PERKARA SKALA 1 Reka bentuk bandar 7 2 Kepelbagaian bio 9 3 Sampah 8 4 Eco-Footprint 6 5 Kawasan hijau 6 6 Perubahan cuaca 7 7 Kitar semula 8 8 Kualiti udara 9
 • 9.  Reka bentuk bandar Pontian pada tahap memuaskan kerana pada masa ini bandar Pontian masih lagi dinaik taraf kawasannya  Kepelbagaian bio pada tahap sangat memuaskan kerana flora dan faunanya masih terjaga  Sampah pada tahap memuaskan kerana diuruskan sepenuhnya oleh Majlis Daerah Pontian (MDP)  Eco-Footprint pada tahap sederhana kerana penduduk kurang pendedahan  Kawasan hijau pada skala sederhana akibat pembangunan yang kini masih dijalankan  Perubahan cuaca memuaskan kerana panas dan sejuk seimbang sepanjang tahun  Kitar semula pada tahap memuaskan kerana penduduk rata-rata menyedari kelebihan kitar semula  Kualiti udara sangat memuaskan kerana jarang berlaku pencemaran udara
 • 10. Ekonomi BIL PERKARA SKALA 1 Pekerjaan 7 2 Pengangkutan 3 3 Peluang perniaagaan 7  Pekerjaan pada tahap memuaskan kerana terdapat sektor perkilangan, industri kecil sederhana, perikanan dan pertanian Pengangkutan pada tahap tidak memuaskan kerana kurangnya jumlah pengangkutan awam terutama bas Peluang perniaagaan pada skala memuaskan kerana banyak bangunan kedai dibina bagi tujuan perniagaan
 • 12. Sosial BIL PERKARA SKALA 1 Pendidikan 7 2 Penjagaan kesihatan 8 3 Makanan 7 Pendidikan pada tahap memuaskan kerana terdapat tadika, sekolah kebangsaan, sekolah menengah, Giat Mara dan kolej komuniti di Pontian Penjagaan kesihatan pada tahap memuaskan kerana bantuan yang diterima daripada klinik-klinik kesihatan dan juga hospital Makanan pada skala memuaskan kerana banyak pilihan antaranya makanan laut