SlideShare a Scribd company logo
1 of 29
Download to read offline
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGẮN HẠN THEO KHÓA
          Miễn, giảm cho Bộ đội xuất ngũ (kèm theo quyết định xuất ngũ và CMND) - (trừ các lớp chuyên đề)                         LỚP: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


              VI TÍNH VĂN PHÕNG (VI TÍNH A + VI TÍNH B)
                   Địa điểm học: 161- 165 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5


                           NGÀY KHAI GiẢNG
     TÊN LỚP          GiỜ HỌC                          THỜI GIAN       HỌC PHÍ (đ)
                           Ngày học: 2-4-6    Ngày học: 3-5-7


                  18g - 19g30    01/04 – T.Tiên     02/04 – T.Phương
  VI TÍNH VĂN PHÕNG                                      2 tháng        450,000đ
                  19g30 - 21g    01/04 – T.Tùng     02/04 – T.Tùng

     Lệ phí thi
                                                            150,000đ
    chứng chỉ A

    CHỨNG CHỈ B
                  18g - 21g                02/04 – T.Phương   2 tháng        800,000đ
    (ACCESS)

     Lệ phí thi
                                                            200,000đ
    chứng chỉ B

 THIẾT KẾ ĐỒ HỌA:


                  18g - 19g30               02/04 - C.Hiền
    CORELDRAW                                         1 tháng        400,000đ
                  19g30 - 21g


                  18g - 19g30    08/04 - C.Âu
    ILLUSTRATOR                                        1 tháng        400,000đ
                  19g30 - 21g

                  18g - 19g30    08/04 - C.Âu
ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO CĂN BẢN                                     1 tháng        500,000đ
                  19g30 - 21g

                  18g - 19g30    08/04 - C.Âu
ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO NÂNG CAO                                     5 tuần        800,000đ
                  19g30 - 21g


                  18g - 19g30
    PHOTOSHOP                                         1 tháng        400,000đ
                  19g30 - 21g               02/04 - C.Hiền

                  18g - 19g30
  XỬ LÝ ẢNH CĂN BẢN                                      1 tháng        500,000đ
                  19g30 - 21g               02/04 - C.Hiền


                  18g - 19g30               02/04 - C.Hiền
                                                            800,000đ
  XỬ LÝ ẢNH NÂNG CAO                                       5 tuần
800,000đ
 XỬ LÝ ẢNH NÂNG CAO                                  5 tuần
             19g30 - 21g


              8g -11g
 LẬP TRÌNH WEB-PHP
                                           2,5 tháng  2,000,000đ
    & MYSQL
              18g - 21g                02/04 - T.Thiện


  THIẾT KẾ NỘI THẤT    18g - 21g                          2 tháng  2,400,000đ

                       6/4 – T.Thiện Sáng CN + chiều CN
              8g - 11g                                600,000đ
 INTERNET MARKETING                                  6 buổi
              19g-16g
                       20/4 – T.Thiện Sáng CN + chiều CN


              8g-11g

             13g30-16g30
  THIẾT KẾ WEBSITE                                  2 tháng  1,500,000đ
             17g30 - 19g15               02/04 – T. Vũ

             19g30-21g                 02/04 – T. Vũ


              8g-11g
 THƢƠNG MẠI ĐiỆN TỬ                                  2 tháng  1,500,000đ
              18g-21g                 02/04 –T.Điền

CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ:

    CÀI ĐẶT,
              18g - 21g                02/04 – T.Hảo   2 tháng  1,200,000đ
  BẢO TRÌ MÁY TÍNH

QUẢN TRỊ MẠNG, BẢO MẬT
              18g - 21g    01/04 – T.Cường               2 tháng  1,500,000 đ
     MẠNG

THI CÔNG LẮP ĐẶT MẠNG   18g - 21g    Nhận HV hàng ngày              2 tháng  1,500,000 đ
                     LỚP: KỸ THUẬT LẠNH

    TÊN LỚP       GiỜ HỌC     NGÀY KHAI GiẢNG              THỜI GIAN  HỌC PHÍ (đ)


                      01/04 – T. Thái (D2.1)
              8g - 11g
                      15/04 - T.Toan (D2.1)

 ĐIỆN LẠNH CĂN BẢN                                  15 buổi   600,000đ

                      01/04 - T.Hậu (D1.1)
              18g - 21g
                      15/04 - T.Trọng (D2.2)              8g- 11g    22/04 - T.Toan (D2.1)

    TỦ LẠNH                                     1 tháng   900,000 đ

              18g - 21g    22/04 - T.Trọng (D2.1)
8g- 11g     25/3 - T.Toan ĐiỀU HÕA KHÔNG KHÍ       13g-16g                            1 tháng       1,200,000đ


                          25/3 - T.Hậu
                 18g - 21g
                          08/04 - T.Toan (D2.1)


   ĐIỆN LẠNH          18g - 21g    2/4 – T.Xuyên (D0.1)             1,5 tháng      1,500,000đ
   CÔNG NGHIỆP
                          Ôn tập bậc 3/7:
  ÔN CHỨNG NHẬN         18g - 21g    Ôn tập bậc 4/7 :               1 tháng       600,000đ
   BẬC NGHỀ 3/7

                     NHẬN ÔN THI XÁC ĐỊNH BẬC THỢ TỪ 3/7 ĐẾN 7/7


CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ


S/C BOARD MẠCH
                 18g - 21g    22/04 (2-4-6) - T.Cẩm Minh (D1.3)       1 tháng       1,200,000đ
CĂN BẢN


S/C BOARD MẠCH
                 18g - 21g    23/4 (3-5-7) - T.Cẩm Minh (D1.3)       1 tháng       1,800,000đ
NÂNG CAO                 8g - 11g
                                                        ĐK: biết điện lạnh CB
                                                           800,000 đ

SỬA CHỮA MÁY GiẶT         13g - 16g                            3 tuần    Giảm 20% HP cho học
                                                         viên đã học ĐLDD +
                                                          DHKK Inverter

                 18g - 21g    02/04 -Thầy Minh                 8g - 11g

MÁY ĐHKK INVERTER &                                                 ĐK: biết ĐLCB
                                                 3 tuần
MÁY ĐHKK TRUNG TÂM                                                  900,000đ

                 18g - 21g    01/04 - T.Minh + T.Trọng (D0.1)
                   LỚP: SỬA CHỮA XE GẮN MÁY

    TÊN LỚP          GiỜ HỌC      NGÀY KHAI GiẢNG               THỜI GIAN       HỌC PHÍ (đ)

                     * Khai giảng thường xuyên vào đầu tháng và giữa tháng
                             * Ngày học: 2-3-4-5-6-7
          * Học viên có thể học song song 01 lớp sửa chữa xe gắn máy căn bản và 01 lớp điện đèn căn bản
7g30 - 9g30   01/04     T.Khỏa (B1)

  S/C XE GẮN MÁY
              10g - 12g    15/04     T.Khỏa (B1)   1 tháng    500,000đ
    CĂN BẢN

              19g - 21g  01/04 + 15/04   T.Toại (B1)


              7g30 - 9g30   01/04     T.Huệ (B2)

  S/C XE GẮN MÁY
              10g - 12g    15/04     T.Huệ (B2)    1 tháng    600,000đ
    NÂNG CAO

              19g - 21g    01/04     T.Huệ (B2)


              7g30 - 9g30   01/04     T.Hà (B3)

  S/C XE GẮN MÁY
              10g - 12g                    1 tháng    700,000đ
   CHUYÊN SÂU

              19g - 21g    01/04     T.Hà (B3)


              7g30 - 9g30   15/04     T.Thì (B4)

  ĐIỆN ĐÈN CĂN BẢN     10g - 12g    02/04     T.Thì (B4)    1 tháng    600,000đ


              19g - 21g    15/04     T.Thì (B4)

              7g30 - 9g30

 ĐIỆN ĐÈN NÂNG CAO     10g - 12g    01/04     T.Thông (B5)   1 tháng    700,000đ


              19g - 21g    01/04     T.Thông (B5)

CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ


              7g30 - 9g30   15/04     T.Dũng (A0.7)
                                             1,000,000đ
   S/C XE TAY GA                             1 tháng
                                            HV cũ: 800.000 đ
              19g - 21g    15/04


              10g - 12g  15/04 (2-4-6)   T.Dũng (A0.7)         1,000,000 đ
 PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ                             1 tháng  Đã học lớp Tay ga:
              18g30 - 21g           T.Dũng (A0.7)          900,000 đ
            LỚP: SỬA CHỮA Ô TÔ (ngày học từ thứ 2 ->thứ 6)

    TÊN LỚP       GiỜ HỌC      NGÀY KHAI GIẢNG       THỜI GIAN   HỌC PHÍ (đ)


               8g-11g       01/04 – T. Duy

  BẢO DƢỠNG Ô TÔ     14g-17g                     1 tháng    900,000đ


              18g30-21g       01/04 – T. Duy


               8g-11g

   SỬA CHỮA
                                      1 tháng    900,000đ
 ĐỘNG CƠ XẰNG - DẦU
SỬA CHỮA
                 14g-17g                     1 tháng       900,000đ
 ĐỘNG CƠ XẰNG - DẦU

                 18g30-21g         01/04 – T. Duy


                  8g-11g

   SỬA CHỮA
                 14g-17g         01/04 – T. Duy     1 tháng       900,000đ
  KHUNG GẦM Ô TÔ

                 18g30-21g


                  8g-11g          01/04 - T.Văn

    SỬA CHỮA
                 14g-17g         01/04 - T.Thiệp     1 tháng       900,000đ
    ĐIỆN Ô TÔ

                 18g30-21g


                  8g-11g
                                                 ĐK: biết bảo dƣỡng ô tô
  PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ                                1 tháng
                                                    900,000đ
                 18g30-21g


                  8g-11g
    SỬA CHỮA
                                          1 tháng      1,200,000đ
   ĐiỆN LẠNH Ô TÔ
                 18g30-21g        08/04 – T. Thiệp

                                                   1,200,000đ
 KTV CHẨN ĐOÁN ÔTÔ        18g-21g                     1 tháng
                        LỚP: ĐIỆN TỬ

     TÊN LỚP         GiỜ HỌC         NGÀY KHAI GiẢNG     THỜI GIAN     HỌC PHÍ (đ)

ĐiỆN TỬ DÂN DỤNG: Ngày học: 2-3-4-5-6-7


                 8g - 11g  T.Quân( nhận học viên hàng ngày)

                                                    500,000đ
  ĐiỆN TỬ CĂN BẢN        14g - 17g  T.Quân ( nhận học viên hàng ngày)   3 tuần


                 18g - 21g  01/04 - T.Trưởng + 15/04 T.Tấn


                 8g - 11g  15/4 - T.Tấn (T2->T6)

    SỬA CHỮA                                            ĐK: Biết ĐTCB
                 14g - 17g  Nhận học viên hàng ngày - T.Phú   1,5 tháng
  AMPLIFIER - MIXER                                         1,000,000đ

                 18g - 21g  08/4 - T.Tấn (T2->T6)


                 8g - 11g  Nhận học viên hàng ngày
                                                   ĐK: biết ĐTCB

    S/C TIVI MÀU
                 14g - 17g  Nhận học viên hàng ngày       2 tháng      2,000,000đ
    CRT VÀ LCD
                                               Giảm 20% học phí cho HV đã học
                                                  S/c Ngồn -Monitor
                 18g - 21g  Nhận học viên hàng ngày
ĐK: Biết ĐTCB, Amply, Tivi
    ÔN THI                                        Giảm 500.000 đ cho HV đã học CD-
 CHỨNG NHẬN BẬC NGHỀ       18g - 21g                    1,5 tháng      VCD tại Trƣờng
     3/7                                             1,500,000 đ

                                                   ĐK: biết TV LCD
  SỬA CHỮA TIVI LED       18g 21g  Nhận học viên hàng ngày       1 tháng
                                                   2,000,000đ

 S/C BẢO TRÌ LÕ VI SÓNG      8g - 11g
                                                 Đk biết ĐTCB+AMPLY
    VÀ BẾP TỪ                                 2 tháng
                                                   1,200,000đ
                 18g - 21g  31/03 - T.Tấn (T7 + CN)


ĐiỆN TỬ CÔNG NGHIỆP: Ngày học: 2-3-4-5-6-7


                 8g - 11g  15/04 - T.Quân (T2->T6)

 ĐiỆN TỬ CÔNG NGHIỆP
                 14g-17g  T.Quân (nhận HV mỗi ngày)      6 tuần
    CĂN BẢN                                            800,000đ

                 18g - 21g  15/04 - T.Quân (T2 -> T6)


                 8g - 11g


   S/C BOARD MẠCH        14g-17g  T.Quân (nhận HV mỗi ngày)               Đk: biết ĐTCN-CB
                                         6 tuần
 ĐiỆN TỬ CÔNG NGHIỆP                                         1,200,000đ

                 18g - 21g  15/04 - T.Q.Trường (T2 -> T6)

                       nhận HV hàng ngày 246 hoặc 357              ĐK: Biết ĐTCB
 LẬP TRÌNH VĐK CĂN BẢN      18g - 21g                    3 tuần
                       (Sáng – Chiều – Tối)                   500,000đ
                       nhận HV hàng ngày 246 hoặc 357              ĐK: Biết ĐTCB
 LẬP TRÌNH VĐK PIC 16F     18g - 21g                    1 tháng
                       (Sáng – Chiều – Tối)                   600,000đ
  THIẾT KẾ BẢNG LED             nhận HV hàng ngày 246 hoặc 357
                 18g - 21g                    3 tuần        800,000đ
   QUẢNG CÁO CB              (Sáng – Chiều – Tối)

  THIẾT KẾ BẢNG LED             nhận HV hàng ngày 246 hoặc 357
                 18g - 21g                    1 tháng       1,500,000đ
   QUẢNG CÁO NC              (Sáng – Chiều – Tối)


SỬA CHỮA MÁY VI TÍNH:


                 8g - 11g  01/04 - T.Tú + 15/04 T.Hải

   S/C MAINBOARD
                 14g - 17g  T. Hải (Nhận HV hàng ngày)     2 tháng       1,800,000đ
    MÁY VI TÍNH

                 18g 21g  01/04 - T.Tú + 15/04 T.Hải


                 8g - 11g  08/04 T.Hải + Thƣờng xuyên - T.Tú

                                                 (Đk: biết S/c mainboard)
  SỬA CHỮA LAPTOP        14g - 17g  T. Hải (Nhận HV hàng ngày)     3 tháng
                                                   3,500,000đ

                 18g -21g  08/04 T.Hải + Thƣờng xuyên - T.Tú


                 8g - 11g  Nhận học viên hàng ngày
                                                   1,200,000đ
   S/C BỘ NGUỒN                                      Giảm 30% học phí cho HV đã học
                 14g - 17g  Nhận học viên hàng ngày       1,5 tháng
  VÀ MONITOR LCD                                          sửa chữa TI vi


                 18g 21g  Nhận học viên hàng ngày
ÔN 3/7 SC MÁY TÍNH    18g 21g                          1 tháng      1,000,000 đ


               8g - 11g

   SỬA CHỮA IPAD      14g - 17g    Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu       2,5 tháng      800,000đ


               18g 21g


               8g - 11g     Nhận HV hàng ngày - T.Triển
   SỬA CHỮA MÁY IN                                  1 tháng       800,000đ
               18g 21g        01/04 - Thầy Triển


               8g - 11g
 S/C BOARD MẠCH MÁY IN
                                             5 tuần      1,000,000đ
               18g - 21g


               8g - 11g
 S/C MÁY IN ĐA CHỨC NĂNG
                                             5 tuần      1,000,000đ
               18g - 21g


  THI CÔNG LĐ MẠNG VP    18g - 21g  Nhận HV hàng ngày - T.Trƣờng (2-4-6) - (3-5-7) 3 tuần      1,000,000đ


KỸ THUẬT BẢO TRÌ MÁY TÍNH   18g - 21g  Nhận HV hàng ngày – T.Thiên Trường (2-4-6) (3-5-7)
                                            3 tuần        500,000đ
                 LỚP: SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI

     TÊN LỚP       GiỜ HỌC        NGÀY KHAI GiẢNG          THỜI GIAN      HỌC PHÍ (đ)


               8g - 11g

     SỬA CHỮA
                     Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu                  1,500,000đ
               14g - 17g  Ngày học: 2,3,4,5,6              1 tháng  Giảm 20% HP khi đăng ký
  ĐIỆN THOẠI CĂN BẢN

               18g - 21g


               8g - 11g
                     Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu
    SỬA CHỮA                                           (Đk: biết s/c đt căn bản)
               14g - 17g  Ngày học: 2,3,4,5,6              1 tháng
   ĐIỆN THOẠI NOKIA                                           2,000,000đ

               18g 21g


               8g - 11g

                     Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu
CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI IPHONE  14g - 17g  Ngày học: 2,3,4,5,6              1 tháng      3,500,000đ


               18g 21g


               8g - 11g

                     Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu
  SỮA CHỮA IPHONE      14g - 17g  Ngày học: 2,3,4,5,6             2,5 tháng      6,000,000đ
Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu
  SỮA CHỮA IPHONE                Ngày học: 2,3,4,5,6              2,5 tháng     6,000,000đ


                 18g 21g
        BẢNG GIÁ CÁC LỚP NGẮN HẠN KHAI GiẢNG THƢỜNG XUYÊN
         Miễn, giảm cho Bộ đội xuất ngũ (kèm theo quyết định xuất ngũ và CMND) - (trừ các lớp chuyên đề)                          CÁC LỚP PLC

     LỚP          THỜI GIAN            NGÀY HỌC             GIÁO VIÊN     HỌC PHÍ


LẬP TRÌNH PLC S7-200 CB      5 Tuần                             T.THỌ      800,000đ


LẬP TRÌNH PLC S7-200 NC      5 Tuần                             T.THỌ      1,000,000đ
                              (2-4-6) (3-5)- (18g-21g)

LẬP TRÌNH PLC S7-300 CB      5 Tuần                             T.HiẾU      1,000,000đ


LẬP TRÌNH PLC S7-300 NC      5 Tuần                             T.HiẾU      1,000,000đ


LẬP TRÌNH PLC S7-1200 CB     5 Tuần                             T.HiẾU      800,000đ


LẬP TRÌNH PLC S7-1200 NC     5 Tuần                             T.HiẾU      1,000,000đ


LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI CB    5 Tuần           (3-5-7) - (18g-21g)         T.THỌ      800,000đ


LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI NC    5 Tuần                             T.THỌ      1,000,000đ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG SCADA      3 Tuần                             T.HiẾU      1,200,000đ

            CÁC LỚP KHAI GiẢNG THEO KHÓA (Giờ học thỏa thuận với nhóm 5 sinh viên trở lên)

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH S7
                 3 Tuần                             T.HiẾU      1,000,000đ
SCL
THIẾT KẾ WEBSERVER
                 3 Tuần                             T.HiẾU      1,200,000đ
GIAO TiẾP PLC S7
THIẾT KẾ MẠNG TRUYỀN
THÔNG CÔNG NGHIỆP         3 Tuần                             T.HiẾU      1,800,000đ
PROFIBUS
                          CÁC LỚP CNC

     LỚP          THỜI GIAN             NGÀY HỌC- GIÁO VIÊN               HỌC PHÍ


AUTOCAD 2D            5 Tuần                                      500,000đ


AUTOCAD 3D            6 Tuần                                      600,000đ
                                Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7)
VẬN HÀNH BẢO TRÌ MÁY                       Giờ học: (18g-21g) Thầy Vỹ
                 4 Tuần                                      1,000,000đ
TiỆN CNC
VẬN HÀNH BẢO TRÌ MÁY
                 4 Tuần                                      1,000,000đ
PHAY CNC
Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7)
                             Giờ học: (18g-21g) Thầy Vỹ
ĐO LƢỜNG CƠ KHÍ CHÍNH
                 4 Tuần                            600,000đ
XÁC

             Giảm 10% cho học viên cũ và sinh viên khi đăng ký các lớp sau:

CADD VỚI SOLIDWORKS        6 Tuần      Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7) - Thầy Vỹ  800,000đ

LẬP TRÌNH GIA CÔNG
                 8 Tuần                            1,500,000đ
TiỆN CNC
LẬP TRÌNH GIA CÔNG
                 8 Tuần                            1,500,000đ
PHAY CNC
CAD/CAM CNC VỚI
PROENGINEER WIDLFIRE       6 Tuần                            1,200,000đ
CB
CAD/CAM CNC VỚI
PROENGINEER WIDLFIRE       8 Tuần                            1,500,000đ
NC
CADD VỚI INVENTOR         6 Tuần                            800,000đ
                          Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7) - Thầy Vỹ
CAD/CAM CNC VỚI
                 8 Tuần                            1,500,000đ
MASTERCAM
THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHUÔN
                 15 Tuần                           3,600,000đ
MẪU

KỸ THUẬT VIÊN TiỆN CNC      12 Tuần                           3,200,000đ


KỸ THUẬT VIÊN PHAY CNC      12 Tuần                           3,400,000đ

CAD/CAM CNC VỚI VISI
                 8 Tuần                            1,500,000đ
SERIES
                 ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - QUẤN DÂY

      LỚP         THỜI GIAN             NGÀY HỌC           HỌC PHÍ


ĐIỆN XÍ NGHIỆP

LẮP ĐẶT ĐIỆN DÂN DỤNG       6 Tuần                            1,200,000đ


LẮP ĐẶT ĐIỆN XÍ NGHIỆP      6 Tuần                            1,150,000đ


LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN          5 Tuần           Ngày học: 2-3-4-5-6       900,000đ
                                  Giờ học:
                               - Sáng: 8g30-11g30
BẢO TRÌ ĐIỆN XÍ NGHIỆP      5 Tuần                            900,000đ
                                 - Chiều: 14g-17g
                                 - Tối: 18g-21g
BẢO TRÌ HỆ THỐNG TỰ
                 8 Tuần                            900,000đ
ĐỘNG HÓA
VẬN HÀNH, CÀI ĐẶT
                 5 Tuần                            900,000đ
BIẾN TẦN

ÔN THI TAY NGHỀ 3/7        10 Tuần                           1,500,000đ


ĐIỆN DÂN DỤNG - THỰC HÀNH QUẤN DÂY
S/C THIẾT BỊ ĐIỆN
                 7 Tuần                            850,000đ
DÂN DỤNG

QUẤN DÂY 1 PHA CB         6 Tuần                            800,000đ
                                 Ngày học:
                            - Sáng: 2-4-6 hoặc Chiều: 3-5-7
QUẤN DÂY 1 PHA NC    7 Tuần                        750,000đ


QUẤN DÂY 3 PHA CB    8 Tuần                        800,000đ
                           Ngày học:
                      - Sáng: 2-4-6 hoặc Chiều: 3-5-7
QUẤN DÂY 3 PHA NC    8 Tuần            Giờ học:        750,000đ
                           Sáng: 8g-11g
QUẤN DÂY BIẾN ÁP CB   6 Tuần           Chiều: 14g-17g       700,000đ
                           Tối: 18g-21g

QUẤN DÂY BIẾN ÁP NC   6 Tuần                        650,000đ


QUẤN DÂY QUẠT ĐIỆN    8 Tuần                        800,000đ

QUẤN DÂY VẠN NĂNG CĂN
             7 Tuần                        850,000đ
BẢN
QUẤN DÂY VẠN NĂNG
             6 Tuần                        900,000đ
NÂNG CAO
            SỬA CHỮA MÁY MAY CÔNG NGHIỆP

     LỚP      THỜI GIAN          NGÀY HỌC         HỌC PHÍ

SỬA CHỮA MÁY MAY CÔNG
             4 Tuần                        600,000đ
NGHIỆP 1 KIM 2 KIM

SỬA CHỮA MÁY VẮT SỔ   3 Tuần                        600,000đ


SỬA CHỮA MÁY VIỀN    3 Tuần                        600,000đ


SỬA CHỮA MÁY TRỤ     4 Tuần            Ngày học:        600,000đ
                      (2-4-6) - (3-5-7) hoặc suốt tuần
                            Giờ học:
SỬA CHỮA MÁY ĐÍNH NÖT  4 Tuần                        800,000đ
                           Sáng: 8g-11g
                           Tối: 18g-21g
SỬA CHỮA MÁY ĐÍNH BỌ   4 Tuần                        800,000đ


SỬA CHỮA MÁY LÀM KHUY  4 Tuần                        800,000đ


SỬA CHỮA MÁY 12 KIM   4 Tuần                        800,000đ


ÔN 3/7 S/C MÁY MAY CN  6 Tuần                        1,000,000đ
                 TIỆN - PHAY BÀO - HÀN

     LỚP      THỜI GIAN          NGÀY HỌC         HỌC PHÍ


KỸ THUẬT TIỆN - PHAY BÀO

TIỆN CĂN BẢN       5 Tuần                        800,000đ


TIỆN NÂNG CAO      8 Tuần                        1,200,000đ
                         Ngày học: 2-3-4-5-6
                           Giờ học:
                          Sáng: 8g-11g
                          Tối: 18g-21g
Ngày học: 2-3-4-5-6
                             Giờ học:
TIỆN CHUYÊN SÂU      8 Tuần                           1,200,000đ
                            Sáng: 8g-11g
                            Tối: 18g-21g
ÔN 3/7 TiỆN        5 Tuần                           450,000đ


PHAY BÀO         8 Tuần                           1,200,000đ


KỸ THUẬT HÀN

HÀN CĂN BẢN        8 Tuần                           1,000,000đ


HÀN NÂNG CAO       8 Tuần     Ngày học: (2-4-6)-(3-5-7) hoặc suốt tuần  1,000,000đ
                             Giờ học:
ÔN 3/7 HÀN        8 Tuần            Sáng: 8g-11g         700,000đ
                           Chiều: 14g-17g
                          Tối: 18g-21g (2-4-6)
HÀN GIÓ ĐÁ        8 Tuần                           1,000,000đ


HÀN TIG-MAG        8 Tuần                           1,600,000đ
                   MAY GIA DỤNG

       LỚP    THỜI GIAN             NGÀY HỌC         HỌC PHÍ


MAY CÔNG NGHIỆP

MAY CÔNG NGHIỆP ÁO GIÓ   5 tuần          Ngày học: 2-3-4-5-6-7      500,000đ


MAY CÔNG NGHIỆP SƠ MI   5 tuần              Giờ học:         500,000đ


MAY CÔNG NGHIỆP THUN    5 tuần            Sáng: 8g-11g         500,000đ


MAY CÔNG NGHIỆP SƠ MI   5 tuần          Chiều: 13g30-14g30       500,000đ


VẮT SỔ           5 tuần            Tối: 18g-21g         500,000đ


THUÊ MÁY          1 buổi           Thuê 3 buổi/ lần        40,000đ


MAY GIA ĐÌNH

MAY CĂN BÀN        1 tháng                           300,000

MAY SƠ MI QUẦN TÂY NỮ   1 tháng                          400,000đ


MAY SƠ MI QUẦN TÂY NAM  1 tháng                          400,000đ


MAY THỜI TRANG CĂN BẢN  1 tháng                          450,000đ

MAY THỜI TRANG NÂNG
             1 tháng   Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7)        500,000đ
CAO

MAY THỜI TRANG TỰ CHỌN  1 tháng        Giờ học:               600,000đ


MAY ViỆT PHỤC       1 tháng         Sáng: 8g-11g           700,000đ
MAY ĐẦM THỜI TRANG     1 tháng          Chiều: 13g30-16g30        800,000đ


CHUYÊN ĐỀ VEST NỮ     1 tháng            Tối: 18g-21g         700,000đ


MAY CHUYÊN SÂU NỮ     13 tháng                          6,000,000đ


MAY CHUYÊN SÂU NAM     12 tháng                          4,500,000đ
                   THIẾT KẾ THỜI TRANG

     LỚP       THỜI GIAN              NGÀY HỌC        HỌC PHÍ


VẼ MỸ THUẬT        1 tháng        Ngày học: (2-4)           450,000đ

HÌNH HỌA - KÝ HỌA     1 tháng         Giờ học: 18g-21g          450,000đ


KỸ THUẬT VẼ TRÊN VẢI    1 tháng                           1,200,000đ


KỸ THUẬT MAY CĂN BẢN    1 tháng     Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7)       300,000đ

THIẾT KẾ RẬP ÁO      1 tháng         Giờ học:              700,000đ


THIẾT KẾ RẬP QUẦN     1 tháng           Sáng: 8g-11g          500,000đ


THIẾT KẾ RẬP VÁY      1 tháng          Chiều: 13g30-16g30        500,000đ

THIẾT KẾ RẬP ĐẦM THỜI
              1 tháng            Tối: 18g-21g         800,000đ
TRANG
THIẾT KẾ THỜI TRANG TRẺ
              1 tháng                           700,000đ
EM
THIẾT KẾ THỜI TRANG ÁO
              1 tháng                           800,000đ
DÀI
THIẾT KẾ MẪU SOIRRE
              1 tháng     Ngày học: (2- 4) Tối : 18g-21g       1,000,000đ
CƢỚI
THIẾT KẾ RẬP SOIRRE
              1 tháng     Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7)       1,500,000đ
CƢỚI
NGUYỄN TẮC, NGUYÊN LÝ
              1 tháng                           400,000đ
TRONG THỜI TRANG
THẨM MỸ HỌC TRONG THỜI
              1 tháng     Ngày học: (2- 4) Tối : 18g-21g       400,000đ
TRANG

VẬT LiỆU MAY        1 tháng                           300,000đ
                   NỮ CÔNG GIA CHÁNH

     LỚP       CẤP ĐỘ     THỜI GIAN            NGÀY HỌC  HỌC PHÍ


BẮT BÔNG KEM
Trang trí bánh kem căn bản    CẤP 1   1 tháng                     300,000đ

Trang trí bánh kem các loại
                 CẤP 2   1 tháng         Ngày học: (2-4-6)    300,000đ
hoa nâng cao
Trang trí bánh kem hình thú,
                 CẤP 3   1 tháng          Giờ học 18g30-20g30  350,000đ
cảnh và ngƣời
Trang trí bánh kem dạng thú
                 CẤP 4   1 tháng                     350,000đ
mini
Trang trí bánh kem dạng thú
                 CẤP 5   1 tháng                     400,000đ
nổi

TỈA CỦ
Tỉa hoa văn, đƣờng viền căn
                 CẤP 1   1 tháng                     300,000đ
bản

Tỉa các loại hoa         CẤP 2   1 tháng         Ngày học: (2-4-6)    300,000đ

Tỉa các loại cây cảnh, chim
                 CẤP 3   1 tháng          Giờ học 18g30-20g30  350,000đ
chóc
Tỉa và trang trí trái cây trên
                 CẤP 4   1 tháng                     350,000đ
bàn ăn

Tỉa 12 con giáp          CẤP 5   1 tháng                     400,000đ


CẮM HOA

Cắm hoa căn bản          CẤP 1   1 tháng                     300,000đ


Cắm hoa bàn tiệc         CẤP 2   1 tháng         Ngày học: (2-4-6)    300,000đ
Kết hoa hội nghị, khai
trƣơng,              CẤP 3   1 tháng          Giờ học 18g30-20g30  350,000đ
lễ tiệc
Kết hoa cô dâu          CẤP 4   1 tháng                     350,000đ
                       THẨM MỸ

       LỚP         THỜI GIAN          NGÀY HỌC            HỌC PHÍ


TRANG TRÍ MÓNG CHUYÊN SÂU:

VẼ CỌ NÉT             2 tháng     Ngày học: (2-4-6)              400,000đ

                               8g-10g
VẼ KIM              1 tháng     Giờ học:                  250,000đ
                               14g-16g

VẼ CỌ BẢN             1 tháng                           350,000đ
                         Ngày học: (3-5)

VẼ THÖ              2 tháng                           400,000đ
                            Sáng: 8g-10g

VẼ NGƢỜI             2 tháng                           600,000đ
                            Chiều: 14g-16g

VẼ MÓNG NỔI            2 tháng                           800,000đ
                             Tối 17g-20g (2-4;3-5)
VẼ TRÊN ĐiỆN THOẠI DI
                 2 tháng                           1,500,000đ
ĐỘNG
LÀM MÓNG CHUYÊN SÂU:

LÀM MÓNG CĂN BẢN      1 tháng    Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6)        250,000đ


LÀM MÓNG NÂNG CAO     1 tháng     Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5)  300,000đ


SƠN HOA VĂN        1 tháng                           200,000đ


KỸ THUẬT ĐẮP BỘT (NAILS)  2 tháng    Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6)        1,500,000đ

KỸ THUẬT ĐẮP GEL
              2 tháng     Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5)  1,500,000đ
(GEL NAILS)

KỸ THUẬT NỐI LÔNG MI    3 Tuần                           2,000,000đ

vẼ AIRBRUSH TRÊN MÓNG   1 tháng                           1,000,000đ


ĐÍNH HỘT TRÊN MÓNG     1 tháng                           800,000đ


LÀM MÓNG CHUYÊN SÂU:

BÍM TÓC CĂN BẢN      1 tháng    Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6)        200,000đ


BÍM TÓC NÂNG CAO      1 tháng     Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5)  250,000đ

CHẢI BỚI CĂN BẢN      2 tháng                           500,000đ


CHẢI BỚI NÂNG CAO     2 tháng                           900,000đ


MASSAGE CHUYÊN SÂU:

MASSAGE MẶT CĂN BẢN    1 tháng    Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6)        700,000đ


MASSAGE MẶT NÂNG CAO    3 tháng     Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5)  2,500,000đ


MASSAGE THÁI        1 tháng                           1,500,000đ


TRANG ĐIỂM CÔ DÂU

TRANG ĐIỂM CƠ BẢN 1    1 tháng    Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6)        250,000đ


TRANG ĐIỂM CƠ BẢN 2    1 tháng     Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5)  350,000đ


TRANG ĐIỂM CÔ DÂU     2 tháng                           600,000đ


TRANG ĐIỂM CHUYÊN SÂU

TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN     1 tháng                           900,000đ

TRANG ĐIỂM
              2 tháng    Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6)        1,500,000đ
CHUYÊN SÂU 1
TRANG ĐIỂM
              2 tháng     Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5)  3,000,000đ
CHUYÊN SÂU 2
                   CẮT - UỐN TÓC
CẮT - UỐN TÓC

     TÊN LỚP       THỜI GIAN      KHAI GIANG THƢỜNG XUYÊN       HỌC PHÍ


LỚP THỢ PHỤ

Khoá kỹ thuật gội đầu      6 buổi                         500,000đ
                          Ngày học: 2-3-4-5-6-7
                       Giờ học: sáng hoặc Chiều hoặc Tối
Rửa mặt - massage        6 buổi                         500,000đ


LỚP THỢ CHÍNH ( Học phí trọn khóa 9.500.000đ GiẢM CÕN 6.000.000đ)
Cắt tóc nam CB         1 tháng                         1,.500,000đ

Cắt tóc nữ CB         1 tháng                         2,000,000đ


Uốn tóc lạnh          1 tuần                         500,000đ
                          Ngày học: 2-3-4-5-6-7
                           Sáng: 08g30-11g30
Uốn Setting           2 tuần                         1,000,000đ
                           Chiều:13g30-16g30
Duỗi siêu thẳng- Duỗi volum            Tối: 18g00-21g00 (2-4-6)
                6 buổi                         1,500,000đ
CB

Nhuộm màu tóc căn bản      6 buổi                         1,500,000đ

Nối tóc            1 tháng                         1,500,000đ


LỚP NÂNG CAO (đăng ký trọn khóa: 12.500.000đ GiẢM CÕN 7.000.000đ)

Cắt tóc nam nâng cao      1 tháng                         2,000,000đ


Cắt tóc nữ nâng cao      1 tháng                         2,500,000đ

                           Ngày học: 2-3-4-5-6-7
Điều trị tóc          6 ngày                         1,500,000đ
                      Giờ học: Sáng hoặc Chiều hoặc Tối (2-4-6)
Uốn tóc lạnh- Uốn setting
                1 tháng                         1,500,000đ
NC
Duỗi siêu thẳng- Duỗi volum
                6 buổi                         1,500,000đ
NC

Nhuộm màu tóc nâng cao     1 tháng                         3,500,000đ
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04
Lich khai giang thang 04

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Lich khai giang thang 04

 • 1. LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGẮN HẠN THEO KHÓA Miễn, giảm cho Bộ đội xuất ngũ (kèm theo quyết định xuất ngũ và CMND) - (trừ các lớp chuyên đề) LỚP: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VI TÍNH VĂN PHÕNG (VI TÍNH A + VI TÍNH B) Địa điểm học: 161- 165 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5 NGÀY KHAI GiẢNG TÊN LỚP GiỜ HỌC THỜI GIAN HỌC PHÍ (đ) Ngày học: 2-4-6 Ngày học: 3-5-7 18g - 19g30 01/04 – T.Tiên 02/04 – T.Phương VI TÍNH VĂN PHÕNG 2 tháng 450,000đ 19g30 - 21g 01/04 – T.Tùng 02/04 – T.Tùng Lệ phí thi 150,000đ chứng chỉ A CHỨNG CHỈ B 18g - 21g 02/04 – T.Phương 2 tháng 800,000đ (ACCESS) Lệ phí thi 200,000đ chứng chỉ B THIẾT KẾ ĐỒ HỌA: 18g - 19g30 02/04 - C.Hiền CORELDRAW 1 tháng 400,000đ 19g30 - 21g 18g - 19g30 08/04 - C.Âu ILLUSTRATOR 1 tháng 400,000đ 19g30 - 21g 18g - 19g30 08/04 - C.Âu ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO CĂN BẢN 1 tháng 500,000đ 19g30 - 21g 18g - 19g30 08/04 - C.Âu ĐỒ HỌA QUẢNG CÁO NÂNG CAO 5 tuần 800,000đ 19g30 - 21g 18g - 19g30 PHOTOSHOP 1 tháng 400,000đ 19g30 - 21g 02/04 - C.Hiền 18g - 19g30 XỬ LÝ ẢNH CĂN BẢN 1 tháng 500,000đ 19g30 - 21g 02/04 - C.Hiền 18g - 19g30 02/04 - C.Hiền 800,000đ XỬ LÝ ẢNH NÂNG CAO 5 tuần
 • 2. 800,000đ XỬ LÝ ẢNH NÂNG CAO 5 tuần 19g30 - 21g 8g -11g LẬP TRÌNH WEB-PHP 2,5 tháng 2,000,000đ & MYSQL 18g - 21g 02/04 - T.Thiện THIẾT KẾ NỘI THẤT 18g - 21g 2 tháng 2,400,000đ 6/4 – T.Thiện Sáng CN + chiều CN 8g - 11g 600,000đ INTERNET MARKETING 6 buổi 19g-16g 20/4 – T.Thiện Sáng CN + chiều CN 8g-11g 13g30-16g30 THIẾT KẾ WEBSITE 2 tháng 1,500,000đ 17g30 - 19g15 02/04 – T. Vũ 19g30-21g 02/04 – T. Vũ 8g-11g THƢƠNG MẠI ĐiỆN TỬ 2 tháng 1,500,000đ 18g-21g 02/04 –T.Điền CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ: CÀI ĐẶT, 18g - 21g 02/04 – T.Hảo 2 tháng 1,200,000đ BẢO TRÌ MÁY TÍNH QUẢN TRỊ MẠNG, BẢO MẬT 18g - 21g 01/04 – T.Cường 2 tháng 1,500,000 đ MẠNG THI CÔNG LẮP ĐẶT MẠNG 18g - 21g Nhận HV hàng ngày 2 tháng 1,500,000 đ LỚP: KỸ THUẬT LẠNH TÊN LỚP GiỜ HỌC NGÀY KHAI GiẢNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (đ) 01/04 – T. Thái (D2.1) 8g - 11g 15/04 - T.Toan (D2.1) ĐIỆN LẠNH CĂN BẢN 15 buổi 600,000đ 01/04 - T.Hậu (D1.1) 18g - 21g 15/04 - T.Trọng (D2.2) 8g- 11g 22/04 - T.Toan (D2.1) TỦ LẠNH 1 tháng 900,000 đ 18g - 21g 22/04 - T.Trọng (D2.1)
 • 3. 8g- 11g 25/3 - T.Toan ĐiỀU HÕA KHÔNG KHÍ 13g-16g 1 tháng 1,200,000đ 25/3 - T.Hậu 18g - 21g 08/04 - T.Toan (D2.1) ĐIỆN LẠNH 18g - 21g 2/4 – T.Xuyên (D0.1) 1,5 tháng 1,500,000đ CÔNG NGHIỆP Ôn tập bậc 3/7: ÔN CHỨNG NHẬN 18g - 21g Ôn tập bậc 4/7 : 1 tháng 600,000đ BẬC NGHỀ 3/7 NHẬN ÔN THI XÁC ĐỊNH BẬC THỢ TỪ 3/7 ĐẾN 7/7 CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ S/C BOARD MẠCH 18g - 21g 22/04 (2-4-6) - T.Cẩm Minh (D1.3) 1 tháng 1,200,000đ CĂN BẢN S/C BOARD MẠCH 18g - 21g 23/4 (3-5-7) - T.Cẩm Minh (D1.3) 1 tháng 1,800,000đ NÂNG CAO 8g - 11g ĐK: biết điện lạnh CB 800,000 đ SỬA CHỮA MÁY GiẶT 13g - 16g 3 tuần Giảm 20% HP cho học viên đã học ĐLDD + DHKK Inverter 18g - 21g 02/04 -Thầy Minh 8g - 11g MÁY ĐHKK INVERTER & ĐK: biết ĐLCB 3 tuần MÁY ĐHKK TRUNG TÂM 900,000đ 18g - 21g 01/04 - T.Minh + T.Trọng (D0.1) LỚP: SỬA CHỮA XE GẮN MÁY TÊN LỚP GiỜ HỌC NGÀY KHAI GiẢNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (đ) * Khai giảng thường xuyên vào đầu tháng và giữa tháng * Ngày học: 2-3-4-5-6-7 * Học viên có thể học song song 01 lớp sửa chữa xe gắn máy căn bản và 01 lớp điện đèn căn bản
 • 4. 7g30 - 9g30 01/04 T.Khỏa (B1) S/C XE GẮN MÁY 10g - 12g 15/04 T.Khỏa (B1) 1 tháng 500,000đ CĂN BẢN 19g - 21g 01/04 + 15/04 T.Toại (B1) 7g30 - 9g30 01/04 T.Huệ (B2) S/C XE GẮN MÁY 10g - 12g 15/04 T.Huệ (B2) 1 tháng 600,000đ NÂNG CAO 19g - 21g 01/04 T.Huệ (B2) 7g30 - 9g30 01/04 T.Hà (B3) S/C XE GẮN MÁY 10g - 12g 1 tháng 700,000đ CHUYÊN SÂU 19g - 21g 01/04 T.Hà (B3) 7g30 - 9g30 15/04 T.Thì (B4) ĐIỆN ĐÈN CĂN BẢN 10g - 12g 02/04 T.Thì (B4) 1 tháng 600,000đ 19g - 21g 15/04 T.Thì (B4) 7g30 - 9g30 ĐIỆN ĐÈN NÂNG CAO 10g - 12g 01/04 T.Thông (B5) 1 tháng 700,000đ 19g - 21g 01/04 T.Thông (B5) CÁC LỚP CHUYÊN ĐỀ 7g30 - 9g30 15/04 T.Dũng (A0.7) 1,000,000đ S/C XE TAY GA 1 tháng HV cũ: 800.000 đ 19g - 21g 15/04 10g - 12g 15/04 (2-4-6) T.Dũng (A0.7) 1,000,000 đ PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 1 tháng Đã học lớp Tay ga: 18g30 - 21g T.Dũng (A0.7) 900,000 đ LỚP: SỬA CHỮA Ô TÔ (ngày học từ thứ 2 ->thứ 6) TÊN LỚP GiỜ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (đ) 8g-11g 01/04 – T. Duy BẢO DƢỠNG Ô TÔ 14g-17g 1 tháng 900,000đ 18g30-21g 01/04 – T. Duy 8g-11g SỬA CHỮA 1 tháng 900,000đ ĐỘNG CƠ XẰNG - DẦU
 • 5. SỬA CHỮA 14g-17g 1 tháng 900,000đ ĐỘNG CƠ XẰNG - DẦU 18g30-21g 01/04 – T. Duy 8g-11g SỬA CHỮA 14g-17g 01/04 – T. Duy 1 tháng 900,000đ KHUNG GẦM Ô TÔ 18g30-21g 8g-11g 01/04 - T.Văn SỬA CHỮA 14g-17g 01/04 - T.Thiệp 1 tháng 900,000đ ĐIỆN Ô TÔ 18g30-21g 8g-11g ĐK: biết bảo dƣỡng ô tô PHUN XĂNG ĐIỆN TỬ 1 tháng 900,000đ 18g30-21g 8g-11g SỬA CHỮA 1 tháng 1,200,000đ ĐiỆN LẠNH Ô TÔ 18g30-21g 08/04 – T. Thiệp 1,200,000đ KTV CHẨN ĐOÁN ÔTÔ 18g-21g 1 tháng LỚP: ĐIỆN TỬ TÊN LỚP GiỜ HỌC NGÀY KHAI GiẢNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (đ) ĐiỆN TỬ DÂN DỤNG: Ngày học: 2-3-4-5-6-7 8g - 11g T.Quân( nhận học viên hàng ngày) 500,000đ ĐiỆN TỬ CĂN BẢN 14g - 17g T.Quân ( nhận học viên hàng ngày) 3 tuần 18g - 21g 01/04 - T.Trưởng + 15/04 T.Tấn 8g - 11g 15/4 - T.Tấn (T2->T6) SỬA CHỮA ĐK: Biết ĐTCB 14g - 17g Nhận học viên hàng ngày - T.Phú 1,5 tháng AMPLIFIER - MIXER 1,000,000đ 18g - 21g 08/4 - T.Tấn (T2->T6) 8g - 11g Nhận học viên hàng ngày ĐK: biết ĐTCB S/C TIVI MÀU 14g - 17g Nhận học viên hàng ngày 2 tháng 2,000,000đ CRT VÀ LCD Giảm 20% học phí cho HV đã học S/c Ngồn -Monitor 18g - 21g Nhận học viên hàng ngày
 • 6. ĐK: Biết ĐTCB, Amply, Tivi ÔN THI Giảm 500.000 đ cho HV đã học CD- CHỨNG NHẬN BẬC NGHỀ 18g - 21g 1,5 tháng VCD tại Trƣờng 3/7 1,500,000 đ ĐK: biết TV LCD SỬA CHỮA TIVI LED 18g 21g Nhận học viên hàng ngày 1 tháng 2,000,000đ S/C BẢO TRÌ LÕ VI SÓNG 8g - 11g Đk biết ĐTCB+AMPLY VÀ BẾP TỪ 2 tháng 1,200,000đ 18g - 21g 31/03 - T.Tấn (T7 + CN) ĐiỆN TỬ CÔNG NGHIỆP: Ngày học: 2-3-4-5-6-7 8g - 11g 15/04 - T.Quân (T2->T6) ĐiỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 14g-17g T.Quân (nhận HV mỗi ngày) 6 tuần CĂN BẢN 800,000đ 18g - 21g 15/04 - T.Quân (T2 -> T6) 8g - 11g S/C BOARD MẠCH 14g-17g T.Quân (nhận HV mỗi ngày) Đk: biết ĐTCN-CB 6 tuần ĐiỆN TỬ CÔNG NGHIỆP 1,200,000đ 18g - 21g 15/04 - T.Q.Trường (T2 -> T6) nhận HV hàng ngày 246 hoặc 357 ĐK: Biết ĐTCB LẬP TRÌNH VĐK CĂN BẢN 18g - 21g 3 tuần (Sáng – Chiều – Tối) 500,000đ nhận HV hàng ngày 246 hoặc 357 ĐK: Biết ĐTCB LẬP TRÌNH VĐK PIC 16F 18g - 21g 1 tháng (Sáng – Chiều – Tối) 600,000đ THIẾT KẾ BẢNG LED nhận HV hàng ngày 246 hoặc 357 18g - 21g 3 tuần 800,000đ QUẢNG CÁO CB (Sáng – Chiều – Tối) THIẾT KẾ BẢNG LED nhận HV hàng ngày 246 hoặc 357 18g - 21g 1 tháng 1,500,000đ QUẢNG CÁO NC (Sáng – Chiều – Tối) SỬA CHỮA MÁY VI TÍNH: 8g - 11g 01/04 - T.Tú + 15/04 T.Hải S/C MAINBOARD 14g - 17g T. Hải (Nhận HV hàng ngày) 2 tháng 1,800,000đ MÁY VI TÍNH 18g 21g 01/04 - T.Tú + 15/04 T.Hải 8g - 11g 08/04 T.Hải + Thƣờng xuyên - T.Tú (Đk: biết S/c mainboard) SỬA CHỮA LAPTOP 14g - 17g T. Hải (Nhận HV hàng ngày) 3 tháng 3,500,000đ 18g -21g 08/04 T.Hải + Thƣờng xuyên - T.Tú 8g - 11g Nhận học viên hàng ngày 1,200,000đ S/C BỘ NGUỒN Giảm 30% học phí cho HV đã học 14g - 17g Nhận học viên hàng ngày 1,5 tháng VÀ MONITOR LCD sửa chữa TI vi 18g 21g Nhận học viên hàng ngày
 • 7. ÔN 3/7 SC MÁY TÍNH 18g 21g 1 tháng 1,000,000 đ 8g - 11g SỬA CHỮA IPAD 14g - 17g Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu 2,5 tháng 800,000đ 18g 21g 8g - 11g Nhận HV hàng ngày - T.Triển SỬA CHỮA MÁY IN 1 tháng 800,000đ 18g 21g 01/04 - Thầy Triển 8g - 11g S/C BOARD MẠCH MÁY IN 5 tuần 1,000,000đ 18g - 21g 8g - 11g S/C MÁY IN ĐA CHỨC NĂNG 5 tuần 1,000,000đ 18g - 21g THI CÔNG LĐ MẠNG VP 18g - 21g Nhận HV hàng ngày - T.Trƣờng (2-4-6) - (3-5-7) 3 tuần 1,000,000đ KỸ THUẬT BẢO TRÌ MÁY TÍNH 18g - 21g Nhận HV hàng ngày – T.Thiên Trường (2-4-6) (3-5-7) 3 tuần 500,000đ LỚP: SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI TÊN LỚP GiỜ HỌC NGÀY KHAI GiẢNG THỜI GIAN HỌC PHÍ (đ) 8g - 11g SỬA CHỮA Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu 1,500,000đ 14g - 17g Ngày học: 2,3,4,5,6 1 tháng Giảm 20% HP khi đăng ký ĐIỆN THOẠI CĂN BẢN 18g - 21g 8g - 11g Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu SỬA CHỮA (Đk: biết s/c đt căn bản) 14g - 17g Ngày học: 2,3,4,5,6 1 tháng ĐIỆN THOẠI NOKIA 2,000,000đ 18g 21g 8g - 11g Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu CÀI ĐẶT VÀ XỬ LÝ LỖI IPHONE 14g - 17g Ngày học: 2,3,4,5,6 1 tháng 3,500,000đ 18g 21g 8g - 11g Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu SỮA CHỮA IPHONE 14g - 17g Ngày học: 2,3,4,5,6 2,5 tháng 6,000,000đ
 • 8. Nhận HV hàng ngày - Thầy Hậu SỮA CHỮA IPHONE Ngày học: 2,3,4,5,6 2,5 tháng 6,000,000đ 18g 21g BẢNG GIÁ CÁC LỚP NGẮN HẠN KHAI GiẢNG THƢỜNG XUYÊN Miễn, giảm cho Bộ đội xuất ngũ (kèm theo quyết định xuất ngũ và CMND) - (trừ các lớp chuyên đề) CÁC LỚP PLC LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC GIÁO VIÊN HỌC PHÍ LẬP TRÌNH PLC S7-200 CB 5 Tuần T.THỌ 800,000đ LẬP TRÌNH PLC S7-200 NC 5 Tuần T.THỌ 1,000,000đ (2-4-6) (3-5)- (18g-21g) LẬP TRÌNH PLC S7-300 CB 5 Tuần T.HiẾU 1,000,000đ LẬP TRÌNH PLC S7-300 NC 5 Tuần T.HiẾU 1,000,000đ LẬP TRÌNH PLC S7-1200 CB 5 Tuần T.HiẾU 800,000đ LẬP TRÌNH PLC S7-1200 NC 5 Tuần T.HiẾU 1,000,000đ LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI CB 5 Tuần (3-5-7) - (18g-21g) T.THỌ 800,000đ LẬP TRÌNH PLC MITSUBISHI NC 5 Tuần T.THỌ 1,000,000đ THIẾT KẾ HỆ THỐNG SCADA 3 Tuần T.HiẾU 1,200,000đ CÁC LỚP KHAI GiẢNG THEO KHÓA (Giờ học thỏa thuận với nhóm 5 sinh viên trở lên) NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH S7 3 Tuần T.HiẾU 1,000,000đ SCL THIẾT KẾ WEBSERVER 3 Tuần T.HiẾU 1,200,000đ GIAO TiẾP PLC S7 THIẾT KẾ MẠNG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP 3 Tuần T.HiẾU 1,800,000đ PROFIBUS CÁC LỚP CNC LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC- GIÁO VIÊN HỌC PHÍ AUTOCAD 2D 5 Tuần 500,000đ AUTOCAD 3D 6 Tuần 600,000đ Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7) VẬN HÀNH BẢO TRÌ MÁY Giờ học: (18g-21g) Thầy Vỹ 4 Tuần 1,000,000đ TiỆN CNC VẬN HÀNH BẢO TRÌ MÁY 4 Tuần 1,000,000đ PHAY CNC
 • 9. Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7) Giờ học: (18g-21g) Thầy Vỹ ĐO LƢỜNG CƠ KHÍ CHÍNH 4 Tuần 600,000đ XÁC Giảm 10% cho học viên cũ và sinh viên khi đăng ký các lớp sau: CADD VỚI SOLIDWORKS 6 Tuần Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7) - Thầy Vỹ 800,000đ LẬP TRÌNH GIA CÔNG 8 Tuần 1,500,000đ TiỆN CNC LẬP TRÌNH GIA CÔNG 8 Tuần 1,500,000đ PHAY CNC CAD/CAM CNC VỚI PROENGINEER WIDLFIRE 6 Tuần 1,200,000đ CB CAD/CAM CNC VỚI PROENGINEER WIDLFIRE 8 Tuần 1,500,000đ NC CADD VỚI INVENTOR 6 Tuần 800,000đ Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7) - Thầy Vỹ CAD/CAM CNC VỚI 8 Tuần 1,500,000đ MASTERCAM THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHUÔN 15 Tuần 3,600,000đ MẪU KỸ THUẬT VIÊN TiỆN CNC 12 Tuần 3,200,000đ KỸ THUẬT VIÊN PHAY CNC 12 Tuần 3,400,000đ CAD/CAM CNC VỚI VISI 8 Tuần 1,500,000đ SERIES ĐIỆN CÔNG NGHIỆP - QUẤN DÂY LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC HỌC PHÍ ĐIỆN XÍ NGHIỆP LẮP ĐẶT ĐIỆN DÂN DỤNG 6 Tuần 1,200,000đ LẮP ĐẶT ĐIỆN XÍ NGHIỆP 6 Tuần 1,150,000đ LẮP ĐẶT TỦ ĐIỆN 5 Tuần Ngày học: 2-3-4-5-6 900,000đ Giờ học: - Sáng: 8g30-11g30 BẢO TRÌ ĐIỆN XÍ NGHIỆP 5 Tuần 900,000đ - Chiều: 14g-17g - Tối: 18g-21g BẢO TRÌ HỆ THỐNG TỰ 8 Tuần 900,000đ ĐỘNG HÓA VẬN HÀNH, CÀI ĐẶT 5 Tuần 900,000đ BIẾN TẦN ÔN THI TAY NGHỀ 3/7 10 Tuần 1,500,000đ ĐIỆN DÂN DỤNG - THỰC HÀNH QUẤN DÂY S/C THIẾT BỊ ĐIỆN 7 Tuần 850,000đ DÂN DỤNG QUẤN DÂY 1 PHA CB 6 Tuần 800,000đ Ngày học: - Sáng: 2-4-6 hoặc Chiều: 3-5-7
 • 10. QUẤN DÂY 1 PHA NC 7 Tuần 750,000đ QUẤN DÂY 3 PHA CB 8 Tuần 800,000đ Ngày học: - Sáng: 2-4-6 hoặc Chiều: 3-5-7 QUẤN DÂY 3 PHA NC 8 Tuần Giờ học: 750,000đ Sáng: 8g-11g QUẤN DÂY BIẾN ÁP CB 6 Tuần Chiều: 14g-17g 700,000đ Tối: 18g-21g QUẤN DÂY BIẾN ÁP NC 6 Tuần 650,000đ QUẤN DÂY QUẠT ĐIỆN 8 Tuần 800,000đ QUẤN DÂY VẠN NĂNG CĂN 7 Tuần 850,000đ BẢN QUẤN DÂY VẠN NĂNG 6 Tuần 900,000đ NÂNG CAO SỬA CHỮA MÁY MAY CÔNG NGHIỆP LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC HỌC PHÍ SỬA CHỮA MÁY MAY CÔNG 4 Tuần 600,000đ NGHIỆP 1 KIM 2 KIM SỬA CHỮA MÁY VẮT SỔ 3 Tuần 600,000đ SỬA CHỮA MÁY VIỀN 3 Tuần 600,000đ SỬA CHỮA MÁY TRỤ 4 Tuần Ngày học: 600,000đ (2-4-6) - (3-5-7) hoặc suốt tuần Giờ học: SỬA CHỮA MÁY ĐÍNH NÖT 4 Tuần 800,000đ Sáng: 8g-11g Tối: 18g-21g SỬA CHỮA MÁY ĐÍNH BỌ 4 Tuần 800,000đ SỬA CHỮA MÁY LÀM KHUY 4 Tuần 800,000đ SỬA CHỮA MÁY 12 KIM 4 Tuần 800,000đ ÔN 3/7 S/C MÁY MAY CN 6 Tuần 1,000,000đ TIỆN - PHAY BÀO - HÀN LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC HỌC PHÍ KỸ THUẬT TIỆN - PHAY BÀO TIỆN CĂN BẢN 5 Tuần 800,000đ TIỆN NÂNG CAO 8 Tuần 1,200,000đ Ngày học: 2-3-4-5-6 Giờ học: Sáng: 8g-11g Tối: 18g-21g
 • 11. Ngày học: 2-3-4-5-6 Giờ học: TIỆN CHUYÊN SÂU 8 Tuần 1,200,000đ Sáng: 8g-11g Tối: 18g-21g ÔN 3/7 TiỆN 5 Tuần 450,000đ PHAY BÀO 8 Tuần 1,200,000đ KỸ THUẬT HÀN HÀN CĂN BẢN 8 Tuần 1,000,000đ HÀN NÂNG CAO 8 Tuần Ngày học: (2-4-6)-(3-5-7) hoặc suốt tuần 1,000,000đ Giờ học: ÔN 3/7 HÀN 8 Tuần Sáng: 8g-11g 700,000đ Chiều: 14g-17g Tối: 18g-21g (2-4-6) HÀN GIÓ ĐÁ 8 Tuần 1,000,000đ HÀN TIG-MAG 8 Tuần 1,600,000đ MAY GIA DỤNG LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC HỌC PHÍ MAY CÔNG NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ÁO GIÓ 5 tuần Ngày học: 2-3-4-5-6-7 500,000đ MAY CÔNG NGHIỆP SƠ MI 5 tuần Giờ học: 500,000đ MAY CÔNG NGHIỆP THUN 5 tuần Sáng: 8g-11g 500,000đ MAY CÔNG NGHIỆP SƠ MI 5 tuần Chiều: 13g30-14g30 500,000đ VẮT SỔ 5 tuần Tối: 18g-21g 500,000đ THUÊ MÁY 1 buổi Thuê 3 buổi/ lần 40,000đ MAY GIA ĐÌNH MAY CĂN BÀN 1 tháng 300,000 MAY SƠ MI QUẦN TÂY NỮ 1 tháng 400,000đ MAY SƠ MI QUẦN TÂY NAM 1 tháng 400,000đ MAY THỜI TRANG CĂN BẢN 1 tháng 450,000đ MAY THỜI TRANG NÂNG 1 tháng Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7) 500,000đ CAO MAY THỜI TRANG TỰ CHỌN 1 tháng Giờ học: 600,000đ MAY ViỆT PHỤC 1 tháng Sáng: 8g-11g 700,000đ
 • 12. MAY ĐẦM THỜI TRANG 1 tháng Chiều: 13g30-16g30 800,000đ CHUYÊN ĐỀ VEST NỮ 1 tháng Tối: 18g-21g 700,000đ MAY CHUYÊN SÂU NỮ 13 tháng 6,000,000đ MAY CHUYÊN SÂU NAM 12 tháng 4,500,000đ THIẾT KẾ THỜI TRANG LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC HỌC PHÍ VẼ MỸ THUẬT 1 tháng Ngày học: (2-4) 450,000đ HÌNH HỌA - KÝ HỌA 1 tháng Giờ học: 18g-21g 450,000đ KỸ THUẬT VẼ TRÊN VẢI 1 tháng 1,200,000đ KỸ THUẬT MAY CĂN BẢN 1 tháng Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7) 300,000đ THIẾT KẾ RẬP ÁO 1 tháng Giờ học: 700,000đ THIẾT KẾ RẬP QUẦN 1 tháng Sáng: 8g-11g 500,000đ THIẾT KẾ RẬP VÁY 1 tháng Chiều: 13g30-16g30 500,000đ THIẾT KẾ RẬP ĐẦM THỜI 1 tháng Tối: 18g-21g 800,000đ TRANG THIẾT KẾ THỜI TRANG TRẺ 1 tháng 700,000đ EM THIẾT KẾ THỜI TRANG ÁO 1 tháng 800,000đ DÀI THIẾT KẾ MẪU SOIRRE 1 tháng Ngày học: (2- 4) Tối : 18g-21g 1,000,000đ CƢỚI THIẾT KẾ RẬP SOIRRE 1 tháng Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-7) 1,500,000đ CƢỚI NGUYỄN TẮC, NGUYÊN LÝ 1 tháng 400,000đ TRONG THỜI TRANG THẨM MỸ HỌC TRONG THỜI 1 tháng Ngày học: (2- 4) Tối : 18g-21g 400,000đ TRANG VẬT LiỆU MAY 1 tháng 300,000đ NỮ CÔNG GIA CHÁNH LỚP CẤP ĐỘ THỜI GIAN NGÀY HỌC HỌC PHÍ BẮT BÔNG KEM
 • 13. Trang trí bánh kem căn bản CẤP 1 1 tháng 300,000đ Trang trí bánh kem các loại CẤP 2 1 tháng Ngày học: (2-4-6) 300,000đ hoa nâng cao Trang trí bánh kem hình thú, CẤP 3 1 tháng Giờ học 18g30-20g30 350,000đ cảnh và ngƣời Trang trí bánh kem dạng thú CẤP 4 1 tháng 350,000đ mini Trang trí bánh kem dạng thú CẤP 5 1 tháng 400,000đ nổi TỈA CỦ Tỉa hoa văn, đƣờng viền căn CẤP 1 1 tháng 300,000đ bản Tỉa các loại hoa CẤP 2 1 tháng Ngày học: (2-4-6) 300,000đ Tỉa các loại cây cảnh, chim CẤP 3 1 tháng Giờ học 18g30-20g30 350,000đ chóc Tỉa và trang trí trái cây trên CẤP 4 1 tháng 350,000đ bàn ăn Tỉa 12 con giáp CẤP 5 1 tháng 400,000đ CẮM HOA Cắm hoa căn bản CẤP 1 1 tháng 300,000đ Cắm hoa bàn tiệc CẤP 2 1 tháng Ngày học: (2-4-6) 300,000đ Kết hoa hội nghị, khai trƣơng, CẤP 3 1 tháng Giờ học 18g30-20g30 350,000đ lễ tiệc Kết hoa cô dâu CẤP 4 1 tháng 350,000đ THẨM MỸ LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC HỌC PHÍ TRANG TRÍ MÓNG CHUYÊN SÂU: VẼ CỌ NÉT 2 tháng Ngày học: (2-4-6) 400,000đ 8g-10g VẼ KIM 1 tháng Giờ học: 250,000đ 14g-16g VẼ CỌ BẢN 1 tháng 350,000đ Ngày học: (3-5) VẼ THÖ 2 tháng 400,000đ Sáng: 8g-10g VẼ NGƢỜI 2 tháng 600,000đ Chiều: 14g-16g VẼ MÓNG NỔI 2 tháng 800,000đ Tối 17g-20g (2-4;3-5) VẼ TRÊN ĐiỆN THOẠI DI 2 tháng 1,500,000đ ĐỘNG
 • 14. LÀM MÓNG CHUYÊN SÂU: LÀM MÓNG CĂN BẢN 1 tháng Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6) 250,000đ LÀM MÓNG NÂNG CAO 1 tháng Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5) 300,000đ SƠN HOA VĂN 1 tháng 200,000đ KỸ THUẬT ĐẮP BỘT (NAILS) 2 tháng Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6) 1,500,000đ KỸ THUẬT ĐẮP GEL 2 tháng Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5) 1,500,000đ (GEL NAILS) KỸ THUẬT NỐI LÔNG MI 3 Tuần 2,000,000đ vẼ AIRBRUSH TRÊN MÓNG 1 tháng 1,000,000đ ĐÍNH HỘT TRÊN MÓNG 1 tháng 800,000đ LÀM MÓNG CHUYÊN SÂU: BÍM TÓC CĂN BẢN 1 tháng Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6) 200,000đ BÍM TÓC NÂNG CAO 1 tháng Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5) 250,000đ CHẢI BỚI CĂN BẢN 2 tháng 500,000đ CHẢI BỚI NÂNG CAO 2 tháng 900,000đ MASSAGE CHUYÊN SÂU: MASSAGE MẶT CĂN BẢN 1 tháng Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6) 700,000đ MASSAGE MẶT NÂNG CAO 3 tháng Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5) 2,500,000đ MASSAGE THÁI 1 tháng 1,500,000đ TRANG ĐIỂM CÔ DÂU TRANG ĐIỂM CƠ BẢN 1 1 tháng Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6) 250,000đ TRANG ĐIỂM CƠ BẢN 2 1 tháng Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5) 350,000đ TRANG ĐIỂM CÔ DÂU 2 tháng 600,000đ TRANG ĐIỂM CHUYÊN SÂU TRANG ĐIỂM CÁ NHÂN 1 tháng 900,000đ TRANG ĐIỂM 2 tháng Ngày học: (2-4-6) hoặc (3-5-6) 1,500,000đ CHUYÊN SÂU 1 TRANG ĐIỂM 2 tháng Giờ học: Sáng - Chiều - Tối (2-4) - (3-5) 3,000,000đ CHUYÊN SÂU 2 CẮT - UỐN TÓC
 • 15. CẮT - UỐN TÓC TÊN LỚP THỜI GIAN KHAI GIANG THƢỜNG XUYÊN HỌC PHÍ LỚP THỢ PHỤ Khoá kỹ thuật gội đầu 6 buổi 500,000đ Ngày học: 2-3-4-5-6-7 Giờ học: sáng hoặc Chiều hoặc Tối Rửa mặt - massage 6 buổi 500,000đ LỚP THỢ CHÍNH ( Học phí trọn khóa 9.500.000đ GiẢM CÕN 6.000.000đ) Cắt tóc nam CB 1 tháng 1,.500,000đ Cắt tóc nữ CB 1 tháng 2,000,000đ Uốn tóc lạnh 1 tuần 500,000đ Ngày học: 2-3-4-5-6-7 Sáng: 08g30-11g30 Uốn Setting 2 tuần 1,000,000đ Chiều:13g30-16g30 Duỗi siêu thẳng- Duỗi volum Tối: 18g00-21g00 (2-4-6) 6 buổi 1,500,000đ CB Nhuộm màu tóc căn bản 6 buổi 1,500,000đ Nối tóc 1 tháng 1,500,000đ LỚP NÂNG CAO (đăng ký trọn khóa: 12.500.000đ GiẢM CÕN 7.000.000đ) Cắt tóc nam nâng cao 1 tháng 2,000,000đ Cắt tóc nữ nâng cao 1 tháng 2,500,000đ Ngày học: 2-3-4-5-6-7 Điều trị tóc 6 ngày 1,500,000đ Giờ học: Sáng hoặc Chiều hoặc Tối (2-4-6) Uốn tóc lạnh- Uốn setting 1 tháng 1,500,000đ NC Duỗi siêu thẳng- Duỗi volum 6 buổi 1,500,000đ NC Nhuộm màu tóc nâng cao 1 tháng 3,500,000đ