SlideShare a Scribd company logo
KABIHASNANG ROME
“The Grandeur that was ROME!”
KABIHASNANG ROME
• Sa pagkamatay ni Alexander the Great, unti-
unting humina ang malawak na imperyong
Macedonia ang itinuturing na huling imperyo
sa Greece.
• Ito ay napasakamay ng paumpisa pa lamang
na kabihasnang nasa kanlurang Europa, ang
ROME.
HEOGRAPIYA NG ROME
• Ang Italy ay isang peninsula na nakausli sa
Mediterranean Sea.
• Binubuo ito ng maraming kabundukan at ilang
mga kapatagan. Pinakamahalaga dito ang
LATIUM
• Ang ILOG TIBER ay dumadaloy sa kapatagang
ito. Istratehiko ang lokasyon ng Rome dahil sa
ilog na ito na umuugnay sa Mediterrean Sea.
Mapa ng Italy sa Europa
ALAMAT NG ROMA
• Ayon sa alamat, nagsimula ang
ROME ay itinatag ng kambal
na si ROMULUS at REMUS.
• Habang sanggol pa lamang,
inilagay sila sa isang basket at
ipinaanod sa TIBER RIVER ng
kanilang amaing-hari sa takot
na angkinin ng kanyang
kambal ang kanyang trono.
• Ang kambal ay sinagip
at inaruga ng isang
babaing lobo.
• Nang lumaki ang dalawa
at nalaman ang kanilang
pinagmulan, inangkin
nila ang trono at
itinatag ang Rome sa
pampang ng TIBER
River.
ETRUSCAN
• Tribong may maitim na
balat na unang nanirahan
sa Rome.
• Sila ay magagaling sa
sining, musika at sayaw.
Dalubhasa rin sila sa
arkitektura, gawaing
metal at kalakalan.
• Tinuruan nila ang mga
Roman sa pagpapatayo ng
mga gusaling arko,
aqueducts etc.
ANG ROMAN REPUBLIC
• Pinatalsik ng mga Roman ang haring Etruscan
at nagtayo ng isang REPUBLIKA-isang
pamahalaang walang hari.
• Sa halip na pumili ng hari, naghalal ang mga
Roman ng dalawang (2) KONSUL na may
kapangyarihang tulad ng HARI at
nanunungkulan sa loob ng ISANG TAON.
• Bawat isa ay may kapangyarihang pigilin ang
pasya ng isa (CHECK and BALANCE of POWER)
ANG ROMAN REPUBLIC
• Dahil sa pagkakahati ng ng kapangyarihan ng
mga konsul, humina ang sangay ng
tagapagpaganap (EXECUTIVE)
• Sa oras ng kagipitan, kinakailangang pumili ng
DIKTADOR na manunungkulan sa loob lamang
ng anim na buwan. Mas makapangyarihan ang
isang DIKTADOR kaysa sa KONSUL.
• Ang Republika ay nakalaan lamang sa mga
PATRICIAN (Mayayaman). Tanging sila lamang
maaring mahalal sa pamahalaan.
LIPUNANG ROMAN
PATRICIAN
(MAHARLIKA/MAYAYAMAN
PLEBEIAN
(MASA/MAHIHIRAP)
TAGUMPAY NG PLEBEIAN
• Naghimagsik ang mga plebeian upang makamit ang
pantay na karapatan.
• Nagmartsa sila at lumikas sa kalapit na lugar na
tinaguriang BANAL NA BUNDOK. Doon sila nagbalak
magtayo ng sariling lungsod.
• Natakot ang mga patrician na mawawalan sila ng mga
manggagawa kaya sinuyo nila ito na bumalik sa Roma.
• Ngunit may mga kondisyon:
• A. Pagpapatawad ng utang
• B. Pagpapalaya sa mga naging alipin dahil sa utang
• C. Paghalal sa mga plebeian ng 2 TRIBUNE, na
magtatanggol sa kanilang karapatan.
ANG TRIBUNE
• Karapatan ng isang TRIBUNE o MAHISTRADO
na humadlang sa mga hakbang ng senado na
magkasama sa mga plebeian.
• Kapag nais hadlangan ng isang tribune ang
panukalang-batas, dapat lamang nyang isigaw
ang salitang “VETO” (Tutol Ako!)
• 12 TABLES- Kauna-unahang nasusulat na batas
sa ROME, naisulat sa labidang tanso at inilagay
sa rostra ng forum upang mabasa ng lahat.
12 TABLES OF ROME
PAGLAGANAP NG
KAPANGYARIHAN NG ROME
• Lumaganap ang kapangyarihan ng Rome sa
buong Italy matapos ang sunud-sunod na
digmaan .
• Sinunod nilang sakupin ang Greece, ngunit
nanaig ang Greece dahil tinulungan ni
Alexander the Great ang kanyang pinsang si
Haring Pyrrhus.
• Gumamit sila ng elepante na kinatatakutan ng
Rome. Itinuturing itong pinakamahal na
tagumpay kayat tinaguriang PYRRIC VICTORY.
• Ngunit hindi nagtagal, nagapi si Haring Pyrrhus
sa Labanan sa Beneventum at napabagsak ito
ng Rome.
• Sa kanyang tagumpay, tinawag ang ROMA
bilang “Reyna ng peninsula ng Italy”.
CARTHAGE VS. ROME
CARTHAGE VS. ROME
• Ang Digmaang PUNIC sa pagitan ng
CARTHAGE at ROME ay nag-ugat sa
pananakop ng Rome sa bahaging timog ng
Italy.
• Nagsisimula pa lamang ang Carthage noon na
maging makapangyarihan sa Mediterranean.
• Nasubok ang kapangyarihan ng Rome at
Carthage sa tatlong Digmaang PUNIC-salitang
Latin na nagmula sa pangalang PHOENICIA.
TAGUMPAY SA SILANGAN
• Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Punic, ang
hukbo ng Rome ay pumunta sa silangan.
• Tinalo nila ang Macedonia at ginawang
lalawigan ito.
• Sinunog din ng Rome ang Corinth.
• Simula ng napasakamay ng Rome ang
maraming lupain at baybaying Mediterranean
Sea, tinawag ng mga taga ROME ito, MARE
NOSTRUM o Aming Dagat.
UNANG TRIUMVIRATE
• Nagkaroon ng digmaang sibil (digmaan na
mismong mamamayan ang nagkakaroon ng
alitan at digmaan) dahil sap ag-aagawan sa
kapangyarihan.
• Upang matapos ang digmaang sibil, nagkaroon
ang Rome ng FIRST TRIUMVIRATE (pagsasama
ng tatlong makapangyarihang tao na
mangangasiwa ng pamahalaan
• Ang First Triumvirate ay binubuo nina JULIUS
CEASAR, POMPEY, AT CRASSUS.
UNANG TRIUMVIRATE
CRASSUS
POMPEY
• Si Crassus ang pinakamayamang tao sa Rome na
nanguna sa pagpapakalma sa isang rebelyon ng
mga alipin.
• Si Pompey ay bayani sa kanyang pagkapanalo ng
labanan sa Spain
• Habang si Julius Ceasar ay isang gobernador ng
GAUL (FRANCE) na matagumpay niyang
napalawak ang teritoryp ng Rome hanggang
France at Belgium.
• Ang Triumvirate ay nangangakong mamumuno sa
Rome ng walang inggit at kompetisyon sa bawat
isa.
• Ngunit namatay si Crassus sa isang labanan at
tanging sina Pompey at Julius Ceasar ang naghati
sa kapangyrihan ng Rome.
• Suportado ng Senado (mambabatas) si Pompey habang
mabango si Julius Caesar sa mga mamamayan ng Rome
dahil sa mga kabayahinang nagawa nito bilang mahusay na
mandirigma at mga mabubuting reporma sa mga
mamamayan ng Rome.
• Ilan sa mga nagawang reporma ni Julius Ceasar ay ang
pagpapababa ng buwis, pagbibigay ng lupa sa mga
retiradong sundalo.
• Dahil sa kasikatan niya sa mga tao, muling pinabalik ng
Senado si Julius Ceasar sa Rome (CROSSING THE RUBICON)
ngunit sa isang kondisyon, bumalik siya na hindi kasama ang
angkanyang hukbo. Ngunit hindi ito sinunod ni Julius Ceasar
sa nakaambang na panganib at itoy isang patibong sa
kanyang buhay. Bumalik siya kasama niya ang kanyang mga
hukbo at sa takot ng mgs kalaban niya sa kapangyarihan ay
tumakas si Pompey patungong Greece ngunit natalo ang
kanilang pwersa.
• Dahil sa wala ng katunggali si Julius Ceasar sa
kapangyarihan, hinirang siyang DIKTADOR ng buong
Rome.
• Ngunit nangamba ang Senate na ideklara niya ang
kanyang sarili na HARI ng rome, nagkaroon ng isang
sabwatan kasama ang kaniyang matalik na kaibigan
na si MARCUS BRUTUS. Pinatay siya ng grupo ng
senador sa pangunguna ng kaniyang matatalik na
kaibigan sa pamamagitan ng pananaksak noong
March 15, 44 BCE at kinilala ito sa kasaysayan na
“THE IDES OF MARCH”
• Bago mamatay si Julius Ceasar, ay nagtalaga na siya
ng kanyang tagapagmana, ang kanyang apo sa
pamangkin na si OCTAVIAN.
•
SECOND TRIUMVIRATE
• -Binuo nina MARK ANTHONY, MARCUS
LEPIDUS AT OCTAVIAN ang SECOND
TRIUMVIRATE upang ibalik muli ang kaayusan
sa Rome.
• -Sa loob ng 10 taon, naghati sa kapangyarihan
sina OCTAVIAN at MARK ANTHONY.
• Pinamunuan ni Octavian ang Rome habang si
Mark Anthony ay ang EGYPT na nakilala at
nahumaling sa ganda ni Reyna Cleopatra at
ang huling reyna ng Egypt.
IKALAWANG TRIUMVIRATE
OCTAVIAN
(APO NI JULIUS
CAESAR)
MARC ANTHONY LEPIDUS
LABANAN SA ACTIUM
• -Habang nasa Egypt si Mark Anthony ay
napamahal siya sa huling reyna ng Egypt na si
Cleopatra at nagbalak na sakupin nila ang
Rome upang sila ang maghari nito.
• -Nang nalaman ni Octavian ang balak ng
dalawa, nagpadala siya ng isang ekspedisyon
upang hindi maisakaturan ang balak nina
Mark Anthony at Cleopatra.
• Matapos matalo ang hukbo ni Mark Anthony,
iniwan niya ang kanyang hukbo at sumunod
kay Cleopatra. Ngunit nagpakamatay si Mark
Anthony sa pag-aakala na namatay na ang
kanyang iniibig. –Nang nalaman ni Cleopatra
ang sinapit ni Mark Anthony, sa harap ng
pagkatalo kay Octavian, nagpakamatay rin si
Cleopatra sa pamamagitan ng tuklaw ng ahas.
KLASIKAL NA KABIHASNANG ROME
AUGUSTUS CEASAR:
UNANG EMPEROR NG ROME
• -Sa pagkatalo at pagkamatay ni Mark Anthony,
Lepidus na lang ang katunggali ni Octavian sa
kpangyarihan. Ngunit nawala sa kanyang ang
pamamahala sa Gaul at ipinatapon siya sa
Cerceii, Italy.
• -Nang bumalik si Octavian sa Rome, iginawad
ng Senate ang titulong AUGUSTUS na ang ibig
sabihin ay BANAL o HINDI PANGKARANIWAN.
Mula noong kinalala si OCTAVIAN na
AUGUSTUS.
PAX ROMANA (ROMAN PEACE)
• Sa pamamahala ni Augustus, napalawak niya ang
teritoryo ng Rome silangan ng Mesopotamia,
Atlantic Ocean at Sahara Desert sa Africa.
• Sa pangakalahatan ang imperyong Rome ay
nagkaroon ng tahimik at masagana ng 250 years.
Tinawag itong PAX ROMANA o Kapayapaang
ROME. Umunlad ang kalakalan, sagana sa
pagkain ang imperyo at ligtas ang mga daan,
dagat at karagatan sa mga tulisan dahil sa takot
sa Rome.
MGA EMPERADOR
PAGKATAPOS NI AUGUSTUS
CAESAR
• Bago namatay si Augustus Caesar (OCTAVIAN)
noong 14 CE (Common Era), nakapili na siya
na hahalili sa kanya. Si Tiberius ay ginawaran
ng SENATE ng titulo bilang IMPERATOR o
EMPERADOR.
• Pagkatapos ni Tiberius (emperador ng Rome
sa panahon ni Jesus Christ) nagkaroon ng ibat-
ibang uri ng emperador.
• TIBERIUS –Magaling na administrator ngunit
isang diktador.
• CALIGULA – Nilustay ang pera ng imperyo sa
maluluhang kasayahan tulad ng gladiator. May
sakit sa isip si Caligula at hinirang niya ang
kanyang kabayo bilang CONSUL at iniisip niya
na siya ay isang gladiator.
• CLAUDIUS – Isang mahusay na administrador
• NERO – Ipinapatay niya ang lahat na hindi niya
kinatutuwaan kabilang ang kanyang ina at
asawa. Inakusahan siya ng panununog sa Rome
at natutuwa pa siya habang nagaganap ito.
CALIGULA AT ANG KANYANG
KONSUL NA KABAYO
NERO HABANG
NASUSUNOG
ANG
KALAKHANG
ROME
• VESPASIAN – Kilala ang kanyang panunungkulan na
may patakarang maayos sa pananalapi at
nagpatayo ng maraming imprastraktura tulad ng
public bath at amphitheater para sa mga gladiator.
• NERVA – Nagpautang sa mga magsasaka at nag
laan ng pundo para sa mga ulila
• TRAJAN – Narating ng imperyong Rome ang
pinakamalawak na hangganan.
• HADRIAN – Pinalakas ang mga hangganan ng
imperyo. Nagpatayo ng HADRIAN WALL sa England.
• ANTONINUS PIUS – Ipinagbawal ang pagpapahirap
sa mga Kristiyano.
• MARCUS AURELIUS – Isang scholar at manunulat.
KABIHASNANG ROME
• Sa pagsakop ng Rome sa mga lungsod estado
ng Greece, libu-libong Greek ang tumutungo
sa Italy.
• Tinangay din ng mga heneral ng Rome ang
mga gawang sining at aklat ng Greece sa
pagbabalik nila sa Rome.
• Kumalat ang kabihasnang Greece sa Italy at
maraming Roman ang tumungo sa Athens
upang mag-aral.
• Naimpluwensyahan ng Greece ang
kabihasnang Rome.
BATAS
• Ang mga Roman ay kilala bilang
pinakadakilang mambabatas ng sinaunang
panahon.
• Ang kahalagahan ng TWELVE TABLES ay ang
katotohanan na wala itong tinatanging uri ng
lipunan
• Nakasaad dito ang mga karapatan ng mga
mamamayan at pamamaraan ayon sa batas.
PANITIKAN
• Ang panitikan ng Rome
karamihan ay salin lamang
sa mga tula at dula ng
Greece.
• Halimbawa nito si Livicius
Andronicus na nagsalin ng
“ODYSSEY” sa Latin.
• TERRENCE (Unang
manunulat ng Komedya)
• Cicero bilang orador at
manunulat.
INHENYERIYA (ENGINEERING)
COLOSSEUM AQUEDUCTS
APPIAN WAY
BASILICA
PANANAMIT
TUNIC (kasuotang pambahay)
Toga (panlabas)
PANANAMIT
STOLA (kasuotang pambahay)
PALLA (isinusuot sa ibabaw ng
Stola)
GAYA-GAYA, PUTO MAYA?!
PAMPROSESONG TANONG
• 1. ANO ANG KAUGNAYAN NG HEOGRAPIYA SA
PAG-UNLAD NG KABIHASNANG ROME?
• 2. BAKIT MAHALAGA SA ROME ANG
PAGKAPANALO SA DIGMAANG PUNIC?
• SA KABUUAN, ILARAWAN ANG PAG-UNLAD AT
PAGLKAS NG KABIHASNANG ROME?
Thank you!
You can use this PowerPoint template for free based on creative commons license.
Follow us on Twitter @slideh or subscribe to our mailing list
Or upload your presentation for free and share online in SlideOnline.com
www.SlideHunter.com
Upload to Slide Online.comDownload Free Templates

More Related Content

What's hot

KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
Noemi Marcera
 
Kabihasnang mycenaean
Kabihasnang mycenaeanKabihasnang mycenaean
Kabihasnang mycenaean
kelvin kent giron
 
Digmaang Punic
Digmaang PunicDigmaang Punic
Digmaang Punic
Angel Mediavillo
 
imperyong Romano at ang Pagbagsak nito
imperyong Romano at ang Pagbagsak nitoimperyong Romano at ang Pagbagsak nito
imperyong Romano at ang Pagbagsak nito
ria de los santos
 
Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WARGRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
eliasjoy
 
Kabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at myceneanKabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at mycenean
aaronstaclara
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
enrico baldoviso
 
Pagbagsak ng Imperyong Roma
Pagbagsak ng Imperyong RomaPagbagsak ng Imperyong Roma
Pagbagsak ng Imperyong Roma
Ingrid
 
Kabihasnang Ehipto
Kabihasnang EhiptoKabihasnang Ehipto
Kabihasnang Minoan
 Kabihasnang Minoan Kabihasnang Minoan
Kabihasnang Minoan
edmond84
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
Noemi Marcera
 
IMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANOIMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANO
Sophia Marie Verdeflor
 
Sinaunang Sibilisasyon sa Africa
Sinaunang Sibilisasyon sa AfricaSinaunang Sibilisasyon sa Africa
Sinaunang Sibilisasyon sa Africa
Daron Magsino
 
Kabihasnang Roman
Kabihasnang RomanKabihasnang Roman
Kabihasnang Roman
Jelai Anger
 
Sinaunang Kabihasnan ng Roma
Sinaunang Kabihasnan ng RomaSinaunang Kabihasnan ng Roma
Sinaunang Kabihasnan ng Roma
Ray Jason Bornasal
 
Kabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamiaKabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamia
Nitz Antiniolos
 
Deepen heograpiyang pantao
Deepen heograpiyang pantaoDeepen heograpiyang pantao
Deepen heograpiyang pantao
Olhen Rence Duque
 
Kabihasnang Maya
Kabihasnang MayaKabihasnang Maya
Kabihasnang Maya
direkmj
 

What's hot (20)

KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
KABIHASNANG KLASIKAL SA AFRICA
 
Kabihasnang mycenaean
Kabihasnang mycenaeanKabihasnang mycenaean
Kabihasnang mycenaean
 
Digmaang Punic
Digmaang PunicDigmaang Punic
Digmaang Punic
 
imperyong Romano at ang Pagbagsak nito
imperyong Romano at ang Pagbagsak nitoimperyong Romano at ang Pagbagsak nito
imperyong Romano at ang Pagbagsak nito
 
Heograpiyang Pantao
Heograpiyang PantaoHeograpiyang Pantao
Heograpiyang Pantao
 
GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WARGRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
GRAECO-PERSIAN WAR AND PELOPONNESIAN WAR
 
Kabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at myceneanKabihasnang minoan at mycenean
Kabihasnang minoan at mycenean
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
 
Pagbagsak ng Imperyong Roma
Pagbagsak ng Imperyong RomaPagbagsak ng Imperyong Roma
Pagbagsak ng Imperyong Roma
 
Kabihasnang Ehipto
Kabihasnang EhiptoKabihasnang Ehipto
Kabihasnang Ehipto
 
Kabihasnang Minoan
 Kabihasnang Minoan Kabihasnang Minoan
Kabihasnang Minoan
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
IMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANOIMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANO
 
Sinaunang Sibilisasyon sa Africa
Sinaunang Sibilisasyon sa AfricaSinaunang Sibilisasyon sa Africa
Sinaunang Sibilisasyon sa Africa
 
Kabihasnang Roman
Kabihasnang RomanKabihasnang Roman
Kabihasnang Roman
 
Sinaunang Kabihasnan ng Roma
Sinaunang Kabihasnan ng RomaSinaunang Kabihasnan ng Roma
Sinaunang Kabihasnan ng Roma
 
Kabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamiaKabihasnang mesopotamia
Kabihasnang mesopotamia
 
Deepen heograpiyang pantao
Deepen heograpiyang pantaoDeepen heograpiyang pantao
Deepen heograpiyang pantao
 
Kabihasnang Maya
Kabihasnang MayaKabihasnang Maya
Kabihasnang Maya
 
Kabihasnang minoan
Kabihasnang minoanKabihasnang minoan
Kabihasnang minoan
 

Similar to KLASIKAL NA KABIHASNANG ROME

_Kabihasnang Romano Copy.pdf
_Kabihasnang Romano Copy.pdf_Kabihasnang Romano Copy.pdf
_Kabihasnang Romano Copy.pdf
LheaGracielleVicta1
 
Kabihasna ng roma part2
Kabihasna ng roma  part2Kabihasna ng roma  part2
Kabihasna ng roma part2
campollo2des
 
Rome - Republic to Imperial country
Rome - Republic to Imperial countryRome - Republic to Imperial country
Rome - Republic to Imperial country
Maybeline Andres
 
Power point presentation1
Power point presentation1Power point presentation1
Power point presentation1
Shaira Castro
 
roma-190808230527.pdf
roma-190808230527.pdfroma-190808230527.pdf
roma-190808230527.pdf
ROLANDOMORALES28
 
Ang Roma
Ang RomaAng Roma
Ang Roma
group_4ap
 
Aralin 10 KABIHASNANG ROME.pptx
Aralin 10 KABIHASNANG ROME.pptxAralin 10 KABIHASNANG ROME.pptx
Aralin 10 KABIHASNANG ROME.pptx
JayjJamelo
 
Kabihasnan ng sinaunang roma1
Kabihasnan ng sinaunang roma1Kabihasnan ng sinaunang roma1
Kabihasnan ng sinaunang roma1
campollo2des
 
Sinaunang rome-1231047055668100-2
Sinaunang rome-1231047055668100-2Sinaunang rome-1231047055668100-2
Sinaunang rome-1231047055668100-2
Vincent Pol Martinez
 
Sinaunang Rome
Sinaunang RomeSinaunang Rome
Sinaunang Rome
dranel
 
Ang republic ng rome at ang imperyong roman
Ang republic ng rome at ang imperyong romanAng republic ng rome at ang imperyong roman
Ang republic ng rome at ang imperyong roman
Rendell Apalin
 
/ITALY\
/ITALY\/ITALY\
group 4 report-1230536727114917-1
group 4 report-1230536727114917-1group 4 report-1230536727114917-1
group 4 report-1230536727114917-1
Dimple Molejon
 
Marife report-1230536727114917-1
Marife report-1230536727114917-1Marife report-1230536727114917-1
Marife report-1230536727114917-1
Dimple Molejon
 
Imperyong romano
Imperyong romanoImperyong romano
Imperyong romano
titserRex
 

Similar to KLASIKAL NA KABIHASNANG ROME (20)

_Kabihasnang Romano Copy.pdf
_Kabihasnang Romano Copy.pdf_Kabihasnang Romano Copy.pdf
_Kabihasnang Romano Copy.pdf
 
Kabihasna ng roma part2
Kabihasna ng roma  part2Kabihasna ng roma  part2
Kabihasna ng roma part2
 
Rome - Republic to Imperial country
Rome - Republic to Imperial countryRome - Republic to Imperial country
Rome - Republic to Imperial country
 
Power point presentation1
Power point presentation1Power point presentation1
Power point presentation1
 
roma-190808230527.pdf
roma-190808230527.pdfroma-190808230527.pdf
roma-190808230527.pdf
 
Ang Roma
Ang RomaAng Roma
Ang Roma
 
Aralin 10 KABIHASNANG ROME.pptx
Aralin 10 KABIHASNANG ROME.pptxAralin 10 KABIHASNANG ROME.pptx
Aralin 10 KABIHASNANG ROME.pptx
 
Pinagmulan
PinagmulanPinagmulan
Pinagmulan
 
Kabihasnan ng sinaunang roma1
Kabihasnan ng sinaunang roma1Kabihasnan ng sinaunang roma1
Kabihasnan ng sinaunang roma1
 
Sinaunang rome-1231047055668100-2
Sinaunang rome-1231047055668100-2Sinaunang rome-1231047055668100-2
Sinaunang rome-1231047055668100-2
 
Sinaunang Rome
Sinaunang RomeSinaunang Rome
Sinaunang Rome
 
Ang republic ng rome at ang imperyong roman
Ang republic ng rome at ang imperyong romanAng republic ng rome at ang imperyong roman
Ang republic ng rome at ang imperyong roman
 
Sd
SdSd
Sd
 
/ITALY\
/ITALY\/ITALY\
/ITALY\
 
group 4 report-1230536727114917-1
group 4 report-1230536727114917-1group 4 report-1230536727114917-1
group 4 report-1230536727114917-1
 
Marife report-1230536727114917-1
Marife report-1230536727114917-1Marife report-1230536727114917-1
Marife report-1230536727114917-1
 
Ang sinaunang roma
Ang sinaunang romaAng sinaunang roma
Ang sinaunang roma
 
Pagkakabuo ng imperyong romano
Pagkakabuo ng imperyong romanoPagkakabuo ng imperyong romano
Pagkakabuo ng imperyong romano
 
Imperyong romano
Imperyong romanoImperyong romano
Imperyong romano
 
IMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANOIMPERYONG ROMANO
IMPERYONG ROMANO
 

More from Eric Valladolid

TRANSISYUNAL NA PANAHON
TRANSISYUNAL NA PANAHONTRANSISYUNAL NA PANAHON
TRANSISYUNAL NA PANAHON
Eric Valladolid
 
Austronesian
AustronesianAustronesian
Austronesian
Eric Valladolid
 
Kabihasnang egyptian
Kabihasnang egyptianKabihasnang egyptian
Kabihasnang egyptian
Eric Valladolid
 
Klasikal na kabihasnan ng greece at rome
Klasikal na kabihasnan ng greece at romeKlasikal na kabihasnan ng greece at rome
Klasikal na kabihasnan ng greece at rome
Eric Valladolid
 
KASAYSAYAN NG MUNDO: PANAHON NG MEDIEVAL
KASAYSAYAN NG MUNDO: PANAHON NG MEDIEVALKASAYSAYAN NG MUNDO: PANAHON NG MEDIEVAL
KASAYSAYAN NG MUNDO: PANAHON NG MEDIEVAL
Eric Valladolid
 
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMOANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
Eric Valladolid
 

More from Eric Valladolid (6)

TRANSISYUNAL NA PANAHON
TRANSISYUNAL NA PANAHONTRANSISYUNAL NA PANAHON
TRANSISYUNAL NA PANAHON
 
Austronesian
AustronesianAustronesian
Austronesian
 
Kabihasnang egyptian
Kabihasnang egyptianKabihasnang egyptian
Kabihasnang egyptian
 
Klasikal na kabihasnan ng greece at rome
Klasikal na kabihasnan ng greece at romeKlasikal na kabihasnan ng greece at rome
Klasikal na kabihasnan ng greece at rome
 
KASAYSAYAN NG MUNDO: PANAHON NG MEDIEVAL
KASAYSAYAN NG MUNDO: PANAHON NG MEDIEVALKASAYSAYAN NG MUNDO: PANAHON NG MEDIEVAL
KASAYSAYAN NG MUNDO: PANAHON NG MEDIEVAL
 
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMOANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
ANG KASAYSAYAN NG MUNDO: PIYUDALISMO
 

Recently uploaded

DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
JaiahMarieAdo
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
shennamalnegro1
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Leonor Bagnos
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
ErikaCapillo2
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculumMATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
nelavi131
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
ShennaPanes
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
CristalTeves
 

Recently uploaded (9)

DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
GRADE 3 LESSON.pptx FOR STUDNETS GRADE 3
 
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
GRADE 2 | Quarter 4 Week 6 Prepositions of Place | MELC Based English | Teach...
 
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
Grade 1 Reading for National Learning Camp for Reading Intervention Lesson 1
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdfYUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
YUNIT III KWANTITATIBONG PANANALIKSIK.pdf
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculumMATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
MATATAG-FILIPINO-CG-Grades-4 curriculum curriculum curriculum
 
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docxbanghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
banghay aralin grade-7 3rd kwarter_072158.docx
 
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong FilipinoAralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
Aralin 1 : Salitang may titik Aa sa Alpabetong Filipino
 

KLASIKAL NA KABIHASNANG ROME

 • 2. KABIHASNANG ROME • Sa pagkamatay ni Alexander the Great, unti- unting humina ang malawak na imperyong Macedonia ang itinuturing na huling imperyo sa Greece. • Ito ay napasakamay ng paumpisa pa lamang na kabihasnang nasa kanlurang Europa, ang ROME.
 • 4. • Ang Italy ay isang peninsula na nakausli sa Mediterranean Sea. • Binubuo ito ng maraming kabundukan at ilang mga kapatagan. Pinakamahalaga dito ang LATIUM • Ang ILOG TIBER ay dumadaloy sa kapatagang ito. Istratehiko ang lokasyon ng Rome dahil sa ilog na ito na umuugnay sa Mediterrean Sea.
 • 5. Mapa ng Italy sa Europa
 • 6. ALAMAT NG ROMA • Ayon sa alamat, nagsimula ang ROME ay itinatag ng kambal na si ROMULUS at REMUS. • Habang sanggol pa lamang, inilagay sila sa isang basket at ipinaanod sa TIBER RIVER ng kanilang amaing-hari sa takot na angkinin ng kanyang kambal ang kanyang trono.
 • 7. • Ang kambal ay sinagip at inaruga ng isang babaing lobo. • Nang lumaki ang dalawa at nalaman ang kanilang pinagmulan, inangkin nila ang trono at itinatag ang Rome sa pampang ng TIBER River.
 • 8. ETRUSCAN • Tribong may maitim na balat na unang nanirahan sa Rome. • Sila ay magagaling sa sining, musika at sayaw. Dalubhasa rin sila sa arkitektura, gawaing metal at kalakalan. • Tinuruan nila ang mga Roman sa pagpapatayo ng mga gusaling arko, aqueducts etc.
 • 9. ANG ROMAN REPUBLIC • Pinatalsik ng mga Roman ang haring Etruscan at nagtayo ng isang REPUBLIKA-isang pamahalaang walang hari. • Sa halip na pumili ng hari, naghalal ang mga Roman ng dalawang (2) KONSUL na may kapangyarihang tulad ng HARI at nanunungkulan sa loob ng ISANG TAON. • Bawat isa ay may kapangyarihang pigilin ang pasya ng isa (CHECK and BALANCE of POWER)
 • 10. ANG ROMAN REPUBLIC • Dahil sa pagkakahati ng ng kapangyarihan ng mga konsul, humina ang sangay ng tagapagpaganap (EXECUTIVE) • Sa oras ng kagipitan, kinakailangang pumili ng DIKTADOR na manunungkulan sa loob lamang ng anim na buwan. Mas makapangyarihan ang isang DIKTADOR kaysa sa KONSUL. • Ang Republika ay nakalaan lamang sa mga PATRICIAN (Mayayaman). Tanging sila lamang maaring mahalal sa pamahalaan.
 • 12. TAGUMPAY NG PLEBEIAN • Naghimagsik ang mga plebeian upang makamit ang pantay na karapatan. • Nagmartsa sila at lumikas sa kalapit na lugar na tinaguriang BANAL NA BUNDOK. Doon sila nagbalak magtayo ng sariling lungsod. • Natakot ang mga patrician na mawawalan sila ng mga manggagawa kaya sinuyo nila ito na bumalik sa Roma. • Ngunit may mga kondisyon: • A. Pagpapatawad ng utang • B. Pagpapalaya sa mga naging alipin dahil sa utang • C. Paghalal sa mga plebeian ng 2 TRIBUNE, na magtatanggol sa kanilang karapatan.
 • 13. ANG TRIBUNE • Karapatan ng isang TRIBUNE o MAHISTRADO na humadlang sa mga hakbang ng senado na magkasama sa mga plebeian. • Kapag nais hadlangan ng isang tribune ang panukalang-batas, dapat lamang nyang isigaw ang salitang “VETO” (Tutol Ako!) • 12 TABLES- Kauna-unahang nasusulat na batas sa ROME, naisulat sa labidang tanso at inilagay sa rostra ng forum upang mabasa ng lahat.
 • 14. 12 TABLES OF ROME
 • 15. PAGLAGANAP NG KAPANGYARIHAN NG ROME • Lumaganap ang kapangyarihan ng Rome sa buong Italy matapos ang sunud-sunod na digmaan . • Sinunod nilang sakupin ang Greece, ngunit nanaig ang Greece dahil tinulungan ni Alexander the Great ang kanyang pinsang si Haring Pyrrhus. • Gumamit sila ng elepante na kinatatakutan ng Rome. Itinuturing itong pinakamahal na tagumpay kayat tinaguriang PYRRIC VICTORY.
 • 16. • Ngunit hindi nagtagal, nagapi si Haring Pyrrhus sa Labanan sa Beneventum at napabagsak ito ng Rome. • Sa kanyang tagumpay, tinawag ang ROMA bilang “Reyna ng peninsula ng Italy”.
 • 18. CARTHAGE VS. ROME • Ang Digmaang PUNIC sa pagitan ng CARTHAGE at ROME ay nag-ugat sa pananakop ng Rome sa bahaging timog ng Italy. • Nagsisimula pa lamang ang Carthage noon na maging makapangyarihan sa Mediterranean. • Nasubok ang kapangyarihan ng Rome at Carthage sa tatlong Digmaang PUNIC-salitang Latin na nagmula sa pangalang PHOENICIA.
 • 19. TAGUMPAY SA SILANGAN • Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Punic, ang hukbo ng Rome ay pumunta sa silangan. • Tinalo nila ang Macedonia at ginawang lalawigan ito. • Sinunog din ng Rome ang Corinth. • Simula ng napasakamay ng Rome ang maraming lupain at baybaying Mediterranean Sea, tinawag ng mga taga ROME ito, MARE NOSTRUM o Aming Dagat.
 • 20. UNANG TRIUMVIRATE • Nagkaroon ng digmaang sibil (digmaan na mismong mamamayan ang nagkakaroon ng alitan at digmaan) dahil sap ag-aagawan sa kapangyarihan. • Upang matapos ang digmaang sibil, nagkaroon ang Rome ng FIRST TRIUMVIRATE (pagsasama ng tatlong makapangyarihang tao na mangangasiwa ng pamahalaan • Ang First Triumvirate ay binubuo nina JULIUS CEASAR, POMPEY, AT CRASSUS.
 • 22. • Si Crassus ang pinakamayamang tao sa Rome na nanguna sa pagpapakalma sa isang rebelyon ng mga alipin. • Si Pompey ay bayani sa kanyang pagkapanalo ng labanan sa Spain • Habang si Julius Ceasar ay isang gobernador ng GAUL (FRANCE) na matagumpay niyang napalawak ang teritoryp ng Rome hanggang France at Belgium. • Ang Triumvirate ay nangangakong mamumuno sa Rome ng walang inggit at kompetisyon sa bawat isa. • Ngunit namatay si Crassus sa isang labanan at tanging sina Pompey at Julius Ceasar ang naghati sa kapangyrihan ng Rome.
 • 23. • Suportado ng Senado (mambabatas) si Pompey habang mabango si Julius Caesar sa mga mamamayan ng Rome dahil sa mga kabayahinang nagawa nito bilang mahusay na mandirigma at mga mabubuting reporma sa mga mamamayan ng Rome. • Ilan sa mga nagawang reporma ni Julius Ceasar ay ang pagpapababa ng buwis, pagbibigay ng lupa sa mga retiradong sundalo. • Dahil sa kasikatan niya sa mga tao, muling pinabalik ng Senado si Julius Ceasar sa Rome (CROSSING THE RUBICON) ngunit sa isang kondisyon, bumalik siya na hindi kasama ang angkanyang hukbo. Ngunit hindi ito sinunod ni Julius Ceasar sa nakaambang na panganib at itoy isang patibong sa kanyang buhay. Bumalik siya kasama niya ang kanyang mga hukbo at sa takot ng mgs kalaban niya sa kapangyarihan ay tumakas si Pompey patungong Greece ngunit natalo ang kanilang pwersa.
 • 24. • Dahil sa wala ng katunggali si Julius Ceasar sa kapangyarihan, hinirang siyang DIKTADOR ng buong Rome. • Ngunit nangamba ang Senate na ideklara niya ang kanyang sarili na HARI ng rome, nagkaroon ng isang sabwatan kasama ang kaniyang matalik na kaibigan na si MARCUS BRUTUS. Pinatay siya ng grupo ng senador sa pangunguna ng kaniyang matatalik na kaibigan sa pamamagitan ng pananaksak noong March 15, 44 BCE at kinilala ito sa kasaysayan na “THE IDES OF MARCH” • Bago mamatay si Julius Ceasar, ay nagtalaga na siya ng kanyang tagapagmana, ang kanyang apo sa pamangkin na si OCTAVIAN. •
 • 25. SECOND TRIUMVIRATE • -Binuo nina MARK ANTHONY, MARCUS LEPIDUS AT OCTAVIAN ang SECOND TRIUMVIRATE upang ibalik muli ang kaayusan sa Rome. • -Sa loob ng 10 taon, naghati sa kapangyarihan sina OCTAVIAN at MARK ANTHONY. • Pinamunuan ni Octavian ang Rome habang si Mark Anthony ay ang EGYPT na nakilala at nahumaling sa ganda ni Reyna Cleopatra at ang huling reyna ng Egypt.
 • 26. IKALAWANG TRIUMVIRATE OCTAVIAN (APO NI JULIUS CAESAR) MARC ANTHONY LEPIDUS
 • 27. LABANAN SA ACTIUM • -Habang nasa Egypt si Mark Anthony ay napamahal siya sa huling reyna ng Egypt na si Cleopatra at nagbalak na sakupin nila ang Rome upang sila ang maghari nito. • -Nang nalaman ni Octavian ang balak ng dalawa, nagpadala siya ng isang ekspedisyon upang hindi maisakaturan ang balak nina Mark Anthony at Cleopatra.
 • 28. • Matapos matalo ang hukbo ni Mark Anthony, iniwan niya ang kanyang hukbo at sumunod kay Cleopatra. Ngunit nagpakamatay si Mark Anthony sa pag-aakala na namatay na ang kanyang iniibig. –Nang nalaman ni Cleopatra ang sinapit ni Mark Anthony, sa harap ng pagkatalo kay Octavian, nagpakamatay rin si Cleopatra sa pamamagitan ng tuklaw ng ahas.
 • 30. AUGUSTUS CEASAR: UNANG EMPEROR NG ROME • -Sa pagkatalo at pagkamatay ni Mark Anthony, Lepidus na lang ang katunggali ni Octavian sa kpangyarihan. Ngunit nawala sa kanyang ang pamamahala sa Gaul at ipinatapon siya sa Cerceii, Italy. • -Nang bumalik si Octavian sa Rome, iginawad ng Senate ang titulong AUGUSTUS na ang ibig sabihin ay BANAL o HINDI PANGKARANIWAN. Mula noong kinalala si OCTAVIAN na AUGUSTUS.
 • 31. PAX ROMANA (ROMAN PEACE) • Sa pamamahala ni Augustus, napalawak niya ang teritoryo ng Rome silangan ng Mesopotamia, Atlantic Ocean at Sahara Desert sa Africa. • Sa pangakalahatan ang imperyong Rome ay nagkaroon ng tahimik at masagana ng 250 years. Tinawag itong PAX ROMANA o Kapayapaang ROME. Umunlad ang kalakalan, sagana sa pagkain ang imperyo at ligtas ang mga daan, dagat at karagatan sa mga tulisan dahil sa takot sa Rome.
 • 32. MGA EMPERADOR PAGKATAPOS NI AUGUSTUS CAESAR • Bago namatay si Augustus Caesar (OCTAVIAN) noong 14 CE (Common Era), nakapili na siya na hahalili sa kanya. Si Tiberius ay ginawaran ng SENATE ng titulo bilang IMPERATOR o EMPERADOR. • Pagkatapos ni Tiberius (emperador ng Rome sa panahon ni Jesus Christ) nagkaroon ng ibat- ibang uri ng emperador.
 • 33. • TIBERIUS –Magaling na administrator ngunit isang diktador. • CALIGULA – Nilustay ang pera ng imperyo sa maluluhang kasayahan tulad ng gladiator. May sakit sa isip si Caligula at hinirang niya ang kanyang kabayo bilang CONSUL at iniisip niya na siya ay isang gladiator. • CLAUDIUS – Isang mahusay na administrador • NERO – Ipinapatay niya ang lahat na hindi niya kinatutuwaan kabilang ang kanyang ina at asawa. Inakusahan siya ng panununog sa Rome at natutuwa pa siya habang nagaganap ito.
 • 34. CALIGULA AT ANG KANYANG KONSUL NA KABAYO
 • 36. • VESPASIAN – Kilala ang kanyang panunungkulan na may patakarang maayos sa pananalapi at nagpatayo ng maraming imprastraktura tulad ng public bath at amphitheater para sa mga gladiator. • NERVA – Nagpautang sa mga magsasaka at nag laan ng pundo para sa mga ulila • TRAJAN – Narating ng imperyong Rome ang pinakamalawak na hangganan. • HADRIAN – Pinalakas ang mga hangganan ng imperyo. Nagpatayo ng HADRIAN WALL sa England. • ANTONINUS PIUS – Ipinagbawal ang pagpapahirap sa mga Kristiyano. • MARCUS AURELIUS – Isang scholar at manunulat.
 • 37. KABIHASNANG ROME • Sa pagsakop ng Rome sa mga lungsod estado ng Greece, libu-libong Greek ang tumutungo sa Italy. • Tinangay din ng mga heneral ng Rome ang mga gawang sining at aklat ng Greece sa pagbabalik nila sa Rome. • Kumalat ang kabihasnang Greece sa Italy at maraming Roman ang tumungo sa Athens upang mag-aral. • Naimpluwensyahan ng Greece ang kabihasnang Rome.
 • 38. BATAS • Ang mga Roman ay kilala bilang pinakadakilang mambabatas ng sinaunang panahon. • Ang kahalagahan ng TWELVE TABLES ay ang katotohanan na wala itong tinatanging uri ng lipunan • Nakasaad dito ang mga karapatan ng mga mamamayan at pamamaraan ayon sa batas.
 • 39. PANITIKAN • Ang panitikan ng Rome karamihan ay salin lamang sa mga tula at dula ng Greece. • Halimbawa nito si Livicius Andronicus na nagsalin ng “ODYSSEY” sa Latin. • TERRENCE (Unang manunulat ng Komedya) • Cicero bilang orador at manunulat.
 • 42. PANANAMIT STOLA (kasuotang pambahay) PALLA (isinusuot sa ibabaw ng Stola)
 • 44. PAMPROSESONG TANONG • 1. ANO ANG KAUGNAYAN NG HEOGRAPIYA SA PAG-UNLAD NG KABIHASNANG ROME? • 2. BAKIT MAHALAGA SA ROME ANG PAGKAPANALO SA DIGMAANG PUNIC? • SA KABUUAN, ILARAWAN ANG PAG-UNLAD AT PAGLKAS NG KABIHASNANG ROME?
 • 45. Thank you! You can use this PowerPoint template for free based on creative commons license. Follow us on Twitter @slideh or subscribe to our mailing list Or upload your presentation for free and share online in SlideOnline.com www.SlideHunter.com Upload to Slide Online.comDownload Free Templates

Editor's Notes

 1. You can remove this slide if you need. But we will strongly appreciate that you help us to spread the voice and let your colleagues and audience to download our free templates. Here are a free resources: Prepare your presentations: SlideHunter.com lets you download free templates for your presentations. Share online: SlideOnline.com lets you upload presentations for free.