SlideShare a Scribd company logo
> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag
de Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Plein 2
2511 CR Den Haag
Ministerie van Defensie
Plein 4
MPC 58 6
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl
Onze referentie
BS2021002802
Afschrift aan
de Voorzitter van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA Den Haag
Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.
Pagina 1 van 2
Datum 25 februari 2021
Betreft Stay Behind
Op basis van de uitkomsten van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945
en het dreigingsbeeld dat na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe oorlog niet
ondenkbeeldig was, heeft in de jaren 1946 tot 1992 in Nederland een ‘Stay
Behind’-organisatie bestaan. Deze organisatie had tot doel tijdens een vijandelijke
invasie en bezetting van Nederland verzetsactiviteiten uit te voeren in opdracht
van de Regering. Hiermee zou de weerbaarheid van de samenleving worden
vergroot, mocht de afschrikking falen. Over deze organisatie, die O&I (Operaties
en Inlichtingen) werd genoemd, hebben de voormalig minister-president Kok en
voormalige minister van Defensie Voorhoeve institutioneel onderzoek laten
uitvoeren door de historicus Dr. D. Engelen. Dit onderzoek is vervolgens in 2005
ook openbaar gemaakt. Nadien is deze ‘Stay Behind’-organisatie d.m.v. publicaties
en andere nieuwsuitingen uitgebreid in de publiciteit geweest.
In 2020 heeft het Werkverband ‘Stay Behind’, bestaande uit (klein)kinderen van
ex-leden van de O&I organisatie, de vaste commissie voor Defensie verzocht om
hen meer informatie te verschaffen over de feitelijke rol, verantwoordelijkheid en
activiteiten van hun (groot)vaders op basis van aanvullend archiefonderzoek.
Meerdere Wob-verzoeken zijn daar in de afgelopen jaren aan voorafgegaan.
Tevens verzoekt het Werkverband om de ex-leden van de voormalige ‘Stay
Behind’-organisatie alsnog een openbaar eerbetoon te geven voor hun inzet en
plichtsbetrachting.
Op 10 december 2020 heeft de minister van Defensie in samenwerking met het
ministerie van Algemene Zaken een vertegenwoordiging van het Werkverband
ontvangen en zich nader laten informeren over de achtergronden.
Hoewel onze ambtsvoorgangers hun erkentelijkheid al hadden betuigd aan de ex-
leden van de ‘Stay Behind’-organisatie in persoon en hen hadden bedankt voor de
opofferingen die zij zich hebben getroost, is een publieke erkenning en een
erkenning aan de nabestaanden tot op heden achterwege gebleven. Door middel
van deze brief willen wij, namens het gehele kabinet, publiekelijk alsnog onze
erkentelijkheid en grote waardering uitspreken in de richting van de ex-leden van
de voormalige Nederlandse ‘Stay Behind’-organisatie en hun nabestaanden.
Gedurende de vele jaren dat zij deel uitmaakten van de ‘Stay Behind’-organisatie
hebben de leden zich, vanuit een hoge mate van vaderlandsliefde, voor een deel
belangeloos en uiterst consciëntieus en professioneel op hun verantwoordelijke en
moeilijke taak voorbereid in het belang van ons Koninkrijk. Dit heeft in meerdere
Datum
25 februari 2021
Onze referentie
BS2021002802
Pagina 2 van 2
gezinnen aanzienlijke spanningen teweeg gebracht en beperkingen opgelegd in de
persoonlijke levens- en familiesfeer. De inzet verdient de allerhoogste waardering.
Met de vertegenwoordiging van het Werkverband ‘Stay Behind’ is afgesproken dat
nader archiefonderzoek naar de aanwezigheid van nog niet bekende gegevens zal
worden gestart en dat op grond van de uitkomsten van het onderzoek vervolgens
zal worden beoordeeld of en in hoeverre er, binnen de grenzen van de wet- en
regelgeving, verdere informatie kan worden verschaft aan de ex-leden van de
O&I-organisatie en hun nabestaanden. Wij zullen u daarover te zijner tijd nader
informeren.
De minister-president, De minister van Defensie,
De minister van Algemene Zaken,
M. Rutte Drs. A.th.B. Bijleveld-Schouten

More Related Content

More from Thierry Debels

Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX -  Modification non statutaire de mandatairesAVROX -  Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register  EUAstraZeneca - Transparency register  EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
Thierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Thierry Debels
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Thierry Debels
 
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Thierry Debels
 
Visietekst VRT 2021 - 2025
Visietekst VRT 2021 - 2025Visietekst VRT 2021 - 2025
Visietekst VRT 2021 - 2025
Thierry Debels
 

More from Thierry Debels (20)

Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX -  Modification non statutaire de mandatairesAVROX -  Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register  EUAstraZeneca - Transparency register  EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
 
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy NetworkAanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
Aanstellingsformulier Frank Vandenbrouck bij Policy Network
 
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
Collegebesluit houdende de subsidiëring en de niet-subsidiëring van kunsten -...
 
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
Laeken - Château Royal - Accessibilité tunnel souterrain
 
Visietekst VRT 2021 - 2025
Visietekst VRT 2021 - 2025Visietekst VRT 2021 - 2025
Visietekst VRT 2021 - 2025
 

Kamerbrief erkenning Stay Behind

  • 1. > Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Ministerie van Defensie Plein 4 MPC 58 6 Postbus 20701 2500 ES Den Haag www.defensie.nl Onze referentie BS2021002802 Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA Den Haag Bij beantwoording, datum, onze referentie en onderwerp vermelden. Pagina 1 van 2 Datum 25 februari 2021 Betreft Stay Behind Op basis van de uitkomsten van de Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945 en het dreigingsbeeld dat na de Tweede Wereldoorlog een nieuwe oorlog niet ondenkbeeldig was, heeft in de jaren 1946 tot 1992 in Nederland een ‘Stay Behind’-organisatie bestaan. Deze organisatie had tot doel tijdens een vijandelijke invasie en bezetting van Nederland verzetsactiviteiten uit te voeren in opdracht van de Regering. Hiermee zou de weerbaarheid van de samenleving worden vergroot, mocht de afschrikking falen. Over deze organisatie, die O&I (Operaties en Inlichtingen) werd genoemd, hebben de voormalig minister-president Kok en voormalige minister van Defensie Voorhoeve institutioneel onderzoek laten uitvoeren door de historicus Dr. D. Engelen. Dit onderzoek is vervolgens in 2005 ook openbaar gemaakt. Nadien is deze ‘Stay Behind’-organisatie d.m.v. publicaties en andere nieuwsuitingen uitgebreid in de publiciteit geweest. In 2020 heeft het Werkverband ‘Stay Behind’, bestaande uit (klein)kinderen van ex-leden van de O&I organisatie, de vaste commissie voor Defensie verzocht om hen meer informatie te verschaffen over de feitelijke rol, verantwoordelijkheid en activiteiten van hun (groot)vaders op basis van aanvullend archiefonderzoek. Meerdere Wob-verzoeken zijn daar in de afgelopen jaren aan voorafgegaan. Tevens verzoekt het Werkverband om de ex-leden van de voormalige ‘Stay Behind’-organisatie alsnog een openbaar eerbetoon te geven voor hun inzet en plichtsbetrachting. Op 10 december 2020 heeft de minister van Defensie in samenwerking met het ministerie van Algemene Zaken een vertegenwoordiging van het Werkverband ontvangen en zich nader laten informeren over de achtergronden. Hoewel onze ambtsvoorgangers hun erkentelijkheid al hadden betuigd aan de ex- leden van de ‘Stay Behind’-organisatie in persoon en hen hadden bedankt voor de opofferingen die zij zich hebben getroost, is een publieke erkenning en een erkenning aan de nabestaanden tot op heden achterwege gebleven. Door middel van deze brief willen wij, namens het gehele kabinet, publiekelijk alsnog onze erkentelijkheid en grote waardering uitspreken in de richting van de ex-leden van de voormalige Nederlandse ‘Stay Behind’-organisatie en hun nabestaanden. Gedurende de vele jaren dat zij deel uitmaakten van de ‘Stay Behind’-organisatie hebben de leden zich, vanuit een hoge mate van vaderlandsliefde, voor een deel belangeloos en uiterst consciëntieus en professioneel op hun verantwoordelijke en moeilijke taak voorbereid in het belang van ons Koninkrijk. Dit heeft in meerdere
  • 2. Datum 25 februari 2021 Onze referentie BS2021002802 Pagina 2 van 2 gezinnen aanzienlijke spanningen teweeg gebracht en beperkingen opgelegd in de persoonlijke levens- en familiesfeer. De inzet verdient de allerhoogste waardering. Met de vertegenwoordiging van het Werkverband ‘Stay Behind’ is afgesproken dat nader archiefonderzoek naar de aanwezigheid van nog niet bekende gegevens zal worden gestart en dat op grond van de uitkomsten van het onderzoek vervolgens zal worden beoordeeld of en in hoeverre er, binnen de grenzen van de wet- en regelgeving, verdere informatie kan worden verschaft aan de ex-leden van de O&I-organisatie en hun nabestaanden. Wij zullen u daarover te zijner tijd nader informeren. De minister-president, De minister van Defensie, De minister van Algemene Zaken, M. Rutte Drs. A.th.B. Bijleveld-Schouten