SlideShare a Scribd company logo
Z
ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 01
1
Nere arraina oso polita da. Oso ondo igeri egiten du.
Egunero jaten ematen diot.
GALDERAK ERANTZUN:
Nor da oso polita ?
…....................................................................................................................
Nola igeri egiten du ?
.......................................................................................................................
Noiz botatzen diot jateko ?
.......................................................................................................................
EGIA ALA GEZURRA IDATZI:
Nere arraina oso itsusia da.
Oso ondo igeri egiten du.
Inoiz ez diot jateko ezer ematen.
OSATU:
Nere arrraina oso ….................. da. Oso ….............. igeri egiten du. Nik
….................. jateko botatzen …..............
BAKOITZAREKIN ESALDI BAT EGIN:
1.- igeri egin 2.- bota
1.- ....................................................................................................................
2.-....................................................................................................................
N E R E A R R A I N AN E R E A R R A I N A
2
ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 02
Sagua oso itsusia da. Egun batean, amonak armairuan
gordetako gazta zati bat jan zuen.
GALDERAK ERANTZUN:
Ze izenburua du ipuinak ?
…....................................................................................................................
Nolakoa da sagua ?
.......................................................................................................................
Zer egin zuen egun batean ?
.......................................................................................................................
EGIA ALA GEZURRA IDATZI:
Sagua oso polita da.
Gazta puska bat jan zuen.
Gazta amonarena zen.
OSATU:
Sagua oso ….................. da. Egun batean ….............. puska bat jan zuen.
Nere amonak ….................. armairuan gorde zuen.
BAKOITZAREKIN ESALDI BAT EGIN:
1.- sagua 2.- armarioa
1.- ....................................................................................................................
2.-....................................................................................................................
S A G U A ETA G A Z T AS A G U A ETA G A Z T A
3
ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 03
Nere katua oso polita da. Rufo izena du. Nik asko maite
dut. Egun batean arrain bat jan zuen.
GALDERAK ERANTZUN:
Nor da oso polita ?
…....................................................................................................................
Nola deitzen da bere katua ?
.......................................................................................................................
Zer egin zuen egun batean ?
.......................................................................................................................
RUFO KATUA ARRAIN BAT JATEN MARRAZTU:
OSATU:
Nere katua oso polita da. …............ deitzen da. Nik asko maite dut.
Egun batean ….............. bat jan zuen.
BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN:
1.- Rufo 2.- arraina
1.- ....................................................................................................................
2.-....................................................................................................................
N E R E K A T U AN E R E K A T U A
4
ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 04
Txanogorritxuk ile kizkurra eta aurpegia borobila dauzka. Buruan
txano gorri bat du eta horregatik Txanogorritxo deitzen diote.
GALDERAK ERANTZUN:
Irakurketan nor agertzen da ?
…....................................................................................................................
Nolakoa da Txanogorritxu ?
.......................................................................................................................
Zer eramaten du buruan ?
.......................................................................................................................
EGIA ALA GEZURRA IDATZI:
Txano urdin bat eramaten du.
Bere ilea lisoa da.
Txanogorritxu deitzen diote.
OSATU:
Txanogorritxuk ile ….................. du eta aurpegia ….............. du. Buruan
.................. .................. bat eramaten du. Horregatik ….........................
Deitzen diote.
R duten hitzak borobildu:
1.- ilea 2.- aurpegia 3.- txanoa
4.- gorria 5.- otsoa 6.- amona
T X A N O G O R R I T X UT X A N O G O R R I T X U
5
“ ” “ ”
Txoriak oso animalia txikiak dira. Hegaz egiteko hegalak
dituzte. Batzuk garia jaten dute.
GALDERAK ERANTZUN:
Nortzuk dira oso txikiak ?
…....................................................................................................................
Zer dute hegaz egiteko ?
.......................................................................................................................
Zer jaten dute batzuk ?
.......................................................................................................................
EGIA ALA GEZURRA IDATZI:
Txoriak txikiak dira.
Txoriak animaliak dira.
Txoriek ez dute garirik jaten.
OSATU:
Txoriak ….................. oso …................. dira. Txoriek .......................
egiteko ….................... dituzte. Batzuk ..................... jaten dute.
BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN:
1.- animaliak 2.- garia
1.- ....................................................................................................................
2.-....................................................................................................................
ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 05
T X O R I A KT X O R I A K
6
ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 06
Igandean nere arrebaren urtebetetzea izan zen. Hiru urte
bete zituen. Amonak trapu panpin bat oparitu zion.
GALDERAK ERANTZUN:
Zenbat urte bete zituen arrebak ?
…....................................................................................................................
Noiz izan zen bere urtebetetzea ?
.......................................................................................................................
Zer oparitu zion amonak ?
.......................................................................................................................
EGIA ALA GEZURRA IDATZI:
Arrebak bi urte bete zituen.
Panpina trapuzkoa zen.
Taberna batean ospatu genuen.
OSATU:
Joan den ….................. nere …......................... urtebetetzea izan zen.
................ urte bete zituen. Amonak trapu ….................... bat oparitu zion.
BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN:
1.- panpina 2.- arreba
1.- ....................................................................................................................
2.-....................................................................................................................
U R T E B E T E T Z E AU R T E B E T E T Z E A
7
ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 07
Ibai ondoan arrantzale bat dago. Amuan zizare bat jarri du. Hiru
arrain haundi eta bi txiki harrrapatu ditu. Gero bere etxera joan da.
GALDERAK ERANTZUN:
Non dago arrantzale bat ?
…....................................................................................................................
Zer jarri du amuan ?
.......................................................................................................................
Zenbat arrain harrrapatu ditu ?
.......................................................................................................................
EGIA ALA GEZURRA IDATZI:
Itsaso ondoan arrantzale bat dago.
Bost arrain harrapatu ditu.
Gero bere etxera joan da.
OSATU:
Arrantzale bat ….................. ondoan dago. …..................... bat …................
Jarri du. Hiru arrain .......................... eta bi …..…................. harrrapatu ditu.
Gero bere ….................... joan da.
BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN:
1.- zizarea 2.- ibaia
1.- ....................................................................................................................
2.-....................................................................................................................
A R R A N T Z A L E AA R R A N T Z A L E A
8
Udaberria gertu zegoen. Zelaietan loreak agertzen ziren.
Txoriak zuhaitzetan zeuden eta bere kantua entzuten zen.
GALDERAK ERANTZUN:
Zer zegoen gertu ?
…....................................................................................................................
Zer agertzen ziren zelaietan ?
.......................................................................................................................
Zer entzuten zen ?
.......................................................................................................................
Non zeuden txoriak ?
.......................................................................................................................
EGIA ALA GEZURRA IDATZI:
Txorien kantua entzuten zen.
Untxiak zuhaitzetan zeuden.
Loreak nere etxean agertzen ziren.
OSATU:
Zelaietan …...................... agertzen ziren. Txorien …..................... entzuten
ziren. Txoriak .......................... zeuden.
HITZ HONEKIN ESALDI BAT EGIN: 1.- zelaiak
1.- ....................................................................................................................
ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 08
U D A B E R R I AU D A B E R R I A
9
ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 09
Egun batean nere aitak sagar hazi bat ekarri zuen. Baratzean
landatu genuen eta gaur zuhaitz haundi bat dugu. Aurten
sagar gozoak jango ditugu.
GALDERAK ERANTZUN:
Zer ekarri zuen nere aitak egun batean ?
…....................................................................................................................
Non landatu genuen ?
.......................................................................................................................
Zer jango dugu aurten ?
.......................................................................................................................
EGIA ALA GEZURRA IDATZI:
Sagar hazia mendian landatu genuen.
Zuhaitza oso txikia da.
Udare gozoak jango ditugu.
OSATU:
Egun batean aitak …................. hazi bat ekarri zuen. Gure ….....................
Landatu genuen. Orain ......................... oso haundia da.
BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN:
1.- baratza 2.- sagarra
1.- ....................................................................................................................
2.-....................................................................................................................
S A G A R R O N D O AS A G A R R O N D O A
10
Egunez eguzkia dago eta argi asko dugu. Kaleak, pertsonak eta
kotxeak Ikusten ditugu. Etxe barruan dana argituta ikusten dugu.
Argia lehioetatik sartzen da.
GALDERAK ERANTZUN:
Zer gertatzen da egunez ?
…....................................................................................................................
Zer ikusten dugu kalean ?
.......................................................................................................................
Nondik sartzen da argia etxeetan ?
.......................................................................................................................
EGIA ALA GEZURRA IDATZI:
Argia lehioetatik sartzen da.
Egunez ilargia dago.
Argitasuna etxe barruan sartzen da.
OSATU:
Egunez …................. dago eta ....................... ematen digu. Kaleak, jendea
eta kotxeak …............... ditzakegu. Etxearen ......................... argitasun
haundia dago. Argia lehioetatik …...................... da.
BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN:
1.- lehioa 2.- kalea
1.- ....................................................................................................................
2.-....................................................................................................................
ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 10
A R G I AA R G I A

More Related Content

What's hot

Gramatika baldintzazko perpausa sinpleak
Gramatika baldintzazko perpausa sinpleakGramatika baldintzazko perpausa sinpleak
Gramatika baldintzazko perpausa sinpleakidoialariz
 
Pinta, gure behia
Pinta, gure behia Pinta, gure behia
Pinta, gure behia
idoialariz
 
Buruketak... gero eta hobeto ebazten
Buruketak... gero eta hobeto ebaztenBuruketak... gero eta hobeto ebazten
Buruketak... gero eta hobeto ebaztenidoialariz
 
Irakurgai oso laburrak piktoekin 1 nire katuak
Irakurgai oso laburrak piktoekin 1 nire katuakIrakurgai oso laburrak piktoekin 1 nire katuak
Irakurgai oso laburrak piktoekin 1 nire katuak
idoialariz
 
Leku deskribapena idazteko txantiloia
Leku deskribapena idazteko txantiloia  Leku deskribapena idazteko txantiloia
Leku deskribapena idazteko txantiloia
idoialariz
 
7 gaia metroko abentura euskara 4 santillana
7 gaia metroko abentura euskara 4 santillana7 gaia metroko abentura euskara 4 santillana
7 gaia metroko abentura euskara 4 santillana
idoialariz
 
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana 5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
idoialariz
 
4 maila buruketak 1
4 maila buruketak 1 4 maila buruketak 1
4 maila buruketak 1
idoialariz
 
Leku deskribapena idazten pausoka
Leku deskribapena idazten pausokaLeku deskribapena idazten pausoka
Leku deskribapena idazten pausoka
idoialariz
 
Buruketak 2. maila egokitzapena
Buruketak 2. maila egokitzapenaBuruketak 2. maila egokitzapena
Buruketak 2. maila egokitzapenaidoialariz
 
Ulermena escolar letra NERE NIRE LAGUNA
Ulermena escolar letra NERE NIRE LAGUNAUlermena escolar letra NERE NIRE LAGUNA
Ulermena escolar letra NERE NIRE LAGUNA
idoialariz
 
Buruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatu
Buruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatuBuruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatu
Buruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatuidoialariz
 
Ulermena JOKIN GAIXORIK DAGO
Ulermena  JOKIN GAIXORIK DAGOUlermena  JOKIN GAIXORIK DAGO
Ulermena JOKIN GAIXORIK DAGO
idoialariz
 
Maritxu teilatuko
Maritxu teilatuko Maritxu teilatuko
Maritxu teilatuko
idoialariz
 
Silaba trabatuen hormairudiak
Silaba trabatuen hormairudiakSilaba trabatuen hormairudiak
Silaba trabatuen hormairudiak
mirenostatxu
 
Udarako lan koadernoa mate euskeraz
Udarako lan koadernoa mate euskerazUdarako lan koadernoa mate euskeraz
Udarako lan koadernoa mate euskeraz
MargaGutierrez
 
Ulermena escolar letra BASERRIA
Ulermena escolar letra BASERRIAUlermena escolar letra BASERRIA
Ulermena escolar letra BASERRIA
idoialariz
 
Hitzak banatu I
Hitzak banatu IHitzak banatu I
Hitzak banatu I
idoialariz
 
Sekuentziak istorioak idatzi
Sekuentziak istorioak idatziSekuentziak istorioak idatzi
Sekuentziak istorioak idatziidoialariz
 
Udarako lan koadernoa 13
Udarako lan koadernoa 13Udarako lan koadernoa 13
Udarako lan koadernoa 13MargaGutierrez
 

What's hot (20)

Gramatika baldintzazko perpausa sinpleak
Gramatika baldintzazko perpausa sinpleakGramatika baldintzazko perpausa sinpleak
Gramatika baldintzazko perpausa sinpleak
 
Pinta, gure behia
Pinta, gure behia Pinta, gure behia
Pinta, gure behia
 
Buruketak... gero eta hobeto ebazten
Buruketak... gero eta hobeto ebaztenBuruketak... gero eta hobeto ebazten
Buruketak... gero eta hobeto ebazten
 
Irakurgai oso laburrak piktoekin 1 nire katuak
Irakurgai oso laburrak piktoekin 1 nire katuakIrakurgai oso laburrak piktoekin 1 nire katuak
Irakurgai oso laburrak piktoekin 1 nire katuak
 
Leku deskribapena idazteko txantiloia
Leku deskribapena idazteko txantiloia  Leku deskribapena idazteko txantiloia
Leku deskribapena idazteko txantiloia
 
7 gaia metroko abentura euskara 4 santillana
7 gaia metroko abentura euskara 4 santillana7 gaia metroko abentura euskara 4 santillana
7 gaia metroko abentura euskara 4 santillana
 
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana 5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
5. maila buruketa egokituak 1- 7 zifrarainoko zenbakiak- trebegai santillana
 
4 maila buruketak 1
4 maila buruketak 1 4 maila buruketak 1
4 maila buruketak 1
 
Leku deskribapena idazten pausoka
Leku deskribapena idazten pausokaLeku deskribapena idazten pausoka
Leku deskribapena idazten pausoka
 
Buruketak 2. maila egokitzapena
Buruketak 2. maila egokitzapenaBuruketak 2. maila egokitzapena
Buruketak 2. maila egokitzapena
 
Ulermena escolar letra NERE NIRE LAGUNA
Ulermena escolar letra NERE NIRE LAGUNAUlermena escolar letra NERE NIRE LAGUNA
Ulermena escolar letra NERE NIRE LAGUNA
 
Buruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatu
Buruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatuBuruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatu
Buruketak txantiloiarekin II -eragiketa bat batu kendu-biderkatu
 
Ulermena JOKIN GAIXORIK DAGO
Ulermena  JOKIN GAIXORIK DAGOUlermena  JOKIN GAIXORIK DAGO
Ulermena JOKIN GAIXORIK DAGO
 
Maritxu teilatuko
Maritxu teilatuko Maritxu teilatuko
Maritxu teilatuko
 
Silaba trabatuen hormairudiak
Silaba trabatuen hormairudiakSilaba trabatuen hormairudiak
Silaba trabatuen hormairudiak
 
Udarako lan koadernoa mate euskeraz
Udarako lan koadernoa mate euskerazUdarako lan koadernoa mate euskeraz
Udarako lan koadernoa mate euskeraz
 
Ulermena escolar letra BASERRIA
Ulermena escolar letra BASERRIAUlermena escolar letra BASERRIA
Ulermena escolar letra BASERRIA
 
Hitzak banatu I
Hitzak banatu IHitzak banatu I
Hitzak banatu I
 
Sekuentziak istorioak idatzi
Sekuentziak istorioak idatziSekuentziak istorioak idatzi
Sekuentziak istorioak idatzi
 
Udarako lan koadernoa 13
Udarako lan koadernoa 13Udarako lan koadernoa 13
Udarako lan koadernoa 13
 

Similar to Fitxak 10 ulermena

16 19
16 1916 19
16 19
krodrigu
 
IVAPen gomendioak web orriak idazteko
IVAPen gomendioak web orriak idaztekoIVAPen gomendioak web orriak idazteko
IVAPen gomendioak web orriak idazteko
Irekia - EJGV
 
4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskuaplanesdeigualdad
 
Sumendiak
SumendiakSumendiak
SumendiakMirenHP
 
Aurora borealak pdf
Aurora borealak pdfAurora borealak pdf
Aurora borealak pdfMirenHP
 
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)planesdeigualdad
 
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)planesdeigualdad
 
Euskadiko gazteak 2016
Euskadiko gazteak 2016Euskadiko gazteak 2016
Euskadiko gazteak 2016
Irekia - EJGV
 
Tsunamiak pdf
Tsunamiak pdfTsunamiak pdf
Tsunamiak pdfMirenHP
 
Gazteen emantzipazioa Euskadin 2015
Gazteen emantzipazioa Euskadin 2015Gazteen emantzipazioa Euskadin 2015
Gazteen emantzipazioa Euskadin 2015
Irekia - EJGV
 
4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskuaplanesdeigualdad
 
4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskuaplanesdeigualdad
 
4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskuaplanesdeigualdad
 
4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskuaplanesdeigualdad
 

Similar to Fitxak 10 ulermena (20)

16 19
16 1916 19
16 19
 
Psiko asperger
Psiko aspergerPsiko asperger
Psiko asperger
 
IVAPen gomendioak web orriak idazteko
IVAPen gomendioak web orriak idaztekoIVAPen gomendioak web orriak idazteko
IVAPen gomendioak web orriak idazteko
 
PORTUGAL
PORTUGALPORTUGAL
PORTUGAL
 
4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua
 
GEO3
GEO3GEO3
GEO3
 
GEOLOGIBAIAK
GEOLOGIBAIAKGEOLOGIBAIAK
GEOLOGIBAIAK
 
Sumendiak
SumendiakSumendiak
Sumendiak
 
Aurora borealak pdf
Aurora borealak pdfAurora borealak pdf
Aurora borealak pdf
 
3 gaia izakibizidunak
3 gaia izakibizidunak3 gaia izakibizidunak
3 gaia izakibizidunak
 
3 gaia izakibizidunak
3 gaia izakibizidunak3 gaia izakibizidunak
3 gaia izakibizidunak
 
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)
 
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)
3. albi baterako ezgaitasuna (apunteak)
 
Euskadiko gazteak 2016
Euskadiko gazteak 2016Euskadiko gazteak 2016
Euskadiko gazteak 2016
 
Tsunamiak pdf
Tsunamiak pdfTsunamiak pdf
Tsunamiak pdf
 
Gazteen emantzipazioa Euskadin 2015
Gazteen emantzipazioa Euskadin 2015Gazteen emantzipazioa Euskadin 2015
Gazteen emantzipazioa Euskadin 2015
 
4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua
 
4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua
 
4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua
 
4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua4. haurdunaldiaren arriskua
4. haurdunaldiaren arriskua
 

More from Javi Muñoz

Parkour euro
Parkour euroParkour euro
Parkour euro
Javi Muñoz
 
Parkour reloj
Parkour relojParkour reloj
Parkour reloj
Javi Muñoz
 
Parkour batuketak
Parkour batuketakParkour batuketak
Parkour batuketak
Javi Muñoz
 
Euskal Herria Gure ohiturak Txanela 5 2.gaia
Euskal Herria Gure ohiturak Txanela 5 2.gaiaEuskal Herria Gure ohiturak Txanela 5 2.gaia
Euskal Herria Gure ohiturak Txanela 5 2.gaia
Javi Muñoz
 
Euskal Herria mapak Txanela 5 2.gaia Ariketak
Euskal Herria mapak Txanela 5 2.gaia AriketakEuskal Herria mapak Txanela 5 2.gaia Ariketak
Euskal Herria mapak Txanela 5 2.gaia Ariketak
Javi Muñoz
 
Euskal Herria txanela 5 2.gaia
Euskal Herria txanela 5 2.gaiaEuskal Herria txanela 5 2.gaia
Euskal Herria txanela 5 2.gaia
Javi Muñoz
 
Unibertsoa Txanela 5 1.gaia (egokituta)
Unibertsoa Txanela 5 1.gaia (egokituta)Unibertsoa Txanela 5 1.gaia (egokituta)
Unibertsoa Txanela 5 1.gaia (egokituta)
Javi Muñoz
 
Eguzki Sistema Txanela 5 1.gaia ariketak
Eguzki Sistema Txanela 5 1.gaia ariketakEguzki Sistema Txanela 5 1.gaia ariketak
Eguzki Sistema Txanela 5 1.gaia ariketak
Javi Muñoz
 
Eguzki Sistema txostena txanela 1.gaia
Eguzki Sistema txostena txanela 1.gaiaEguzki Sistema txostena txanela 1.gaia
Eguzki Sistema txostena txanela 1.gaia
Javi Muñoz
 
Hamarrekoak 90 arte
Hamarrekoak 90 arteHamarrekoak 90 arte
Hamarrekoak 90 arte
Javi Muñoz
 
Asteko egunak
Asteko egunakAsteko egunak
Asteko egunak
Javi Muñoz
 
Hilabeteak zerrenda
Hilabeteak zerrendaHilabeteak zerrenda
Hilabeteak zerrenda
Javi Muñoz
 
Hilabeteen noria
Hilabeteen noriaHilabeteen noria
Hilabeteen noria
Javi Muñoz
 
Donostia 200 urte - Kontrola.
Donostia 200 urte - Kontrola.Donostia 200 urte - Kontrola.
Donostia 200 urte - Kontrola.
Javi Muñoz
 
Ud elikagaiak naty 2013
Ud elikagaiak naty 2013Ud elikagaiak naty 2013
Ud elikagaiak naty 2013
Javi Muñoz
 
Kabi gabeko zikoina
Kabi gabeko zikoinaKabi gabeko zikoina
Kabi gabeko zikoina
Javi Muñoz
 
Zulo zulo zulotxo amona
Zulo zulo zulotxo amonaZulo zulo zulotxo amona
Zulo zulo zulotxo amona
Javi Muñoz
 
Batuketa kenketazko buruketak from monica roige
Batuketa kenketazko buruketak from monica roigeBatuketa kenketazko buruketak from monica roige
Batuketa kenketazko buruketak from monica roige
Javi Muñoz
 
Esaldi zuzena kopiatu
Esaldi zuzena kopiatuEsaldi zuzena kopiatu
Esaldi zuzena kopiatu
Javi Muñoz
 
Oinez eskolara -Bikoteka irakurtzen
Oinez eskolara -Bikoteka irakurtzenOinez eskolara -Bikoteka irakurtzen
Oinez eskolara -Bikoteka irakurtzen
Javi Muñoz
 

More from Javi Muñoz (20)

Parkour euro
Parkour euroParkour euro
Parkour euro
 
Parkour reloj
Parkour relojParkour reloj
Parkour reloj
 
Parkour batuketak
Parkour batuketakParkour batuketak
Parkour batuketak
 
Euskal Herria Gure ohiturak Txanela 5 2.gaia
Euskal Herria Gure ohiturak Txanela 5 2.gaiaEuskal Herria Gure ohiturak Txanela 5 2.gaia
Euskal Herria Gure ohiturak Txanela 5 2.gaia
 
Euskal Herria mapak Txanela 5 2.gaia Ariketak
Euskal Herria mapak Txanela 5 2.gaia AriketakEuskal Herria mapak Txanela 5 2.gaia Ariketak
Euskal Herria mapak Txanela 5 2.gaia Ariketak
 
Euskal Herria txanela 5 2.gaia
Euskal Herria txanela 5 2.gaiaEuskal Herria txanela 5 2.gaia
Euskal Herria txanela 5 2.gaia
 
Unibertsoa Txanela 5 1.gaia (egokituta)
Unibertsoa Txanela 5 1.gaia (egokituta)Unibertsoa Txanela 5 1.gaia (egokituta)
Unibertsoa Txanela 5 1.gaia (egokituta)
 
Eguzki Sistema Txanela 5 1.gaia ariketak
Eguzki Sistema Txanela 5 1.gaia ariketakEguzki Sistema Txanela 5 1.gaia ariketak
Eguzki Sistema Txanela 5 1.gaia ariketak
 
Eguzki Sistema txostena txanela 1.gaia
Eguzki Sistema txostena txanela 1.gaiaEguzki Sistema txostena txanela 1.gaia
Eguzki Sistema txostena txanela 1.gaia
 
Hamarrekoak 90 arte
Hamarrekoak 90 arteHamarrekoak 90 arte
Hamarrekoak 90 arte
 
Asteko egunak
Asteko egunakAsteko egunak
Asteko egunak
 
Hilabeteak zerrenda
Hilabeteak zerrendaHilabeteak zerrenda
Hilabeteak zerrenda
 
Hilabeteen noria
Hilabeteen noriaHilabeteen noria
Hilabeteen noria
 
Donostia 200 urte - Kontrola.
Donostia 200 urte - Kontrola.Donostia 200 urte - Kontrola.
Donostia 200 urte - Kontrola.
 
Ud elikagaiak naty 2013
Ud elikagaiak naty 2013Ud elikagaiak naty 2013
Ud elikagaiak naty 2013
 
Kabi gabeko zikoina
Kabi gabeko zikoinaKabi gabeko zikoina
Kabi gabeko zikoina
 
Zulo zulo zulotxo amona
Zulo zulo zulotxo amonaZulo zulo zulotxo amona
Zulo zulo zulotxo amona
 
Batuketa kenketazko buruketak from monica roige
Batuketa kenketazko buruketak from monica roigeBatuketa kenketazko buruketak from monica roige
Batuketa kenketazko buruketak from monica roige
 
Esaldi zuzena kopiatu
Esaldi zuzena kopiatuEsaldi zuzena kopiatu
Esaldi zuzena kopiatu
 
Oinez eskolara -Bikoteka irakurtzen
Oinez eskolara -Bikoteka irakurtzenOinez eskolara -Bikoteka irakurtzen
Oinez eskolara -Bikoteka irakurtzen
 

Fitxak 10 ulermena

 • 1. Z
 • 2. ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 01 1 Nere arraina oso polita da. Oso ondo igeri egiten du. Egunero jaten ematen diot. GALDERAK ERANTZUN: Nor da oso polita ? ….................................................................................................................... Nola igeri egiten du ? ....................................................................................................................... Noiz botatzen diot jateko ? ....................................................................................................................... EGIA ALA GEZURRA IDATZI: Nere arraina oso itsusia da. Oso ondo igeri egiten du. Inoiz ez diot jateko ezer ematen. OSATU: Nere arrraina oso ….................. da. Oso ….............. igeri egiten du. Nik ….................. jateko botatzen ….............. BAKOITZAREKIN ESALDI BAT EGIN: 1.- igeri egin 2.- bota 1.- .................................................................................................................... 2.-.................................................................................................................... N E R E A R R A I N AN E R E A R R A I N A
 • 3. 2 ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 02 Sagua oso itsusia da. Egun batean, amonak armairuan gordetako gazta zati bat jan zuen. GALDERAK ERANTZUN: Ze izenburua du ipuinak ? ….................................................................................................................... Nolakoa da sagua ? ....................................................................................................................... Zer egin zuen egun batean ? ....................................................................................................................... EGIA ALA GEZURRA IDATZI: Sagua oso polita da. Gazta puska bat jan zuen. Gazta amonarena zen. OSATU: Sagua oso ….................. da. Egun batean ….............. puska bat jan zuen. Nere amonak ….................. armairuan gorde zuen. BAKOITZAREKIN ESALDI BAT EGIN: 1.- sagua 2.- armarioa 1.- .................................................................................................................... 2.-.................................................................................................................... S A G U A ETA G A Z T AS A G U A ETA G A Z T A
 • 4. 3 ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 03 Nere katua oso polita da. Rufo izena du. Nik asko maite dut. Egun batean arrain bat jan zuen. GALDERAK ERANTZUN: Nor da oso polita ? ….................................................................................................................... Nola deitzen da bere katua ? ....................................................................................................................... Zer egin zuen egun batean ? ....................................................................................................................... RUFO KATUA ARRAIN BAT JATEN MARRAZTU: OSATU: Nere katua oso polita da. …............ deitzen da. Nik asko maite dut. Egun batean ….............. bat jan zuen. BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN: 1.- Rufo 2.- arraina 1.- .................................................................................................................... 2.-.................................................................................................................... N E R E K A T U AN E R E K A T U A
 • 5. 4 ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 04 Txanogorritxuk ile kizkurra eta aurpegia borobila dauzka. Buruan txano gorri bat du eta horregatik Txanogorritxo deitzen diote. GALDERAK ERANTZUN: Irakurketan nor agertzen da ? ….................................................................................................................... Nolakoa da Txanogorritxu ? ....................................................................................................................... Zer eramaten du buruan ? ....................................................................................................................... EGIA ALA GEZURRA IDATZI: Txano urdin bat eramaten du. Bere ilea lisoa da. Txanogorritxu deitzen diote. OSATU: Txanogorritxuk ile ….................. du eta aurpegia ….............. du. Buruan .................. .................. bat eramaten du. Horregatik …......................... Deitzen diote. R duten hitzak borobildu: 1.- ilea 2.- aurpegia 3.- txanoa 4.- gorria 5.- otsoa 6.- amona T X A N O G O R R I T X UT X A N O G O R R I T X U
 • 6. 5 “ ” “ ” Txoriak oso animalia txikiak dira. Hegaz egiteko hegalak dituzte. Batzuk garia jaten dute. GALDERAK ERANTZUN: Nortzuk dira oso txikiak ? ….................................................................................................................... Zer dute hegaz egiteko ? ....................................................................................................................... Zer jaten dute batzuk ? ....................................................................................................................... EGIA ALA GEZURRA IDATZI: Txoriak txikiak dira. Txoriak animaliak dira. Txoriek ez dute garirik jaten. OSATU: Txoriak ….................. oso …................. dira. Txoriek ....................... egiteko ….................... dituzte. Batzuk ..................... jaten dute. BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN: 1.- animaliak 2.- garia 1.- .................................................................................................................... 2.-.................................................................................................................... ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 05 T X O R I A KT X O R I A K
 • 7. 6 ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 06 Igandean nere arrebaren urtebetetzea izan zen. Hiru urte bete zituen. Amonak trapu panpin bat oparitu zion. GALDERAK ERANTZUN: Zenbat urte bete zituen arrebak ? ….................................................................................................................... Noiz izan zen bere urtebetetzea ? ....................................................................................................................... Zer oparitu zion amonak ? ....................................................................................................................... EGIA ALA GEZURRA IDATZI: Arrebak bi urte bete zituen. Panpina trapuzkoa zen. Taberna batean ospatu genuen. OSATU: Joan den ….................. nere …......................... urtebetetzea izan zen. ................ urte bete zituen. Amonak trapu ….................... bat oparitu zion. BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN: 1.- panpina 2.- arreba 1.- .................................................................................................................... 2.-.................................................................................................................... U R T E B E T E T Z E AU R T E B E T E T Z E A
 • 8. 7 ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 07 Ibai ondoan arrantzale bat dago. Amuan zizare bat jarri du. Hiru arrain haundi eta bi txiki harrrapatu ditu. Gero bere etxera joan da. GALDERAK ERANTZUN: Non dago arrantzale bat ? ….................................................................................................................... Zer jarri du amuan ? ....................................................................................................................... Zenbat arrain harrrapatu ditu ? ....................................................................................................................... EGIA ALA GEZURRA IDATZI: Itsaso ondoan arrantzale bat dago. Bost arrain harrapatu ditu. Gero bere etxera joan da. OSATU: Arrantzale bat ….................. ondoan dago. …..................... bat …................ Jarri du. Hiru arrain .......................... eta bi …..…................. harrrapatu ditu. Gero bere ….................... joan da. BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN: 1.- zizarea 2.- ibaia 1.- .................................................................................................................... 2.-.................................................................................................................... A R R A N T Z A L E AA R R A N T Z A L E A
 • 9. 8 Udaberria gertu zegoen. Zelaietan loreak agertzen ziren. Txoriak zuhaitzetan zeuden eta bere kantua entzuten zen. GALDERAK ERANTZUN: Zer zegoen gertu ? ….................................................................................................................... Zer agertzen ziren zelaietan ? ....................................................................................................................... Zer entzuten zen ? ....................................................................................................................... Non zeuden txoriak ? ....................................................................................................................... EGIA ALA GEZURRA IDATZI: Txorien kantua entzuten zen. Untxiak zuhaitzetan zeuden. Loreak nere etxean agertzen ziren. OSATU: Zelaietan …...................... agertzen ziren. Txorien …..................... entzuten ziren. Txoriak .......................... zeuden. HITZ HONEKIN ESALDI BAT EGIN: 1.- zelaiak 1.- .................................................................................................................... ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 08 U D A B E R R I AU D A B E R R I A
 • 10. 9 ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 09 Egun batean nere aitak sagar hazi bat ekarri zuen. Baratzean landatu genuen eta gaur zuhaitz haundi bat dugu. Aurten sagar gozoak jango ditugu. GALDERAK ERANTZUN: Zer ekarri zuen nere aitak egun batean ? ….................................................................................................................... Non landatu genuen ? ....................................................................................................................... Zer jango dugu aurten ? ....................................................................................................................... EGIA ALA GEZURRA IDATZI: Sagar hazia mendian landatu genuen. Zuhaitza oso txikia da. Udare gozoak jango ditugu. OSATU: Egun batean aitak …................. hazi bat ekarri zuen. Gure …..................... Landatu genuen. Orain ......................... oso haundia da. BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN: 1.- baratza 2.- sagarra 1.- .................................................................................................................... 2.-.................................................................................................................... S A G A R R O N D O AS A G A R R O N D O A
 • 11. 10 Egunez eguzkia dago eta argi asko dugu. Kaleak, pertsonak eta kotxeak Ikusten ditugu. Etxe barruan dana argituta ikusten dugu. Argia lehioetatik sartzen da. GALDERAK ERANTZUN: Zer gertatzen da egunez ? ….................................................................................................................... Zer ikusten dugu kalean ? ....................................................................................................................... Nondik sartzen da argia etxeetan ? ....................................................................................................................... EGIA ALA GEZURRA IDATZI: Argia lehioetatik sartzen da. Egunez ilargia dago. Argitasuna etxe barruan sartzen da. OSATU: Egunez …................. dago eta ....................... ematen digu. Kaleak, jendea eta kotxeak …............... ditzakegu. Etxearen ......................... argitasun haundia dago. Argia lehioetatik …...................... da. BI HITZ HAUEKIN ESALDI BAT EGIN: 1.- lehioa 2.- kalea 1.- .................................................................................................................... 2.-.................................................................................................................... ULERMEN IRAKURKETAKO FITXAK - 10 A R G I AA R G I A