SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
SUMA ORGANIC XS6
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
Liều lượng và thời gian áp dụng sản
phẩm theo từng nhóm cây trồng
Kết hợp các sản phẩm phòng trừ:
Cỏ dại, sâu bệnh, côn trùng, nấm và tuyến trùng gây hại
2
MỤC LỤC
„
„ NHÓM CÂY ĂN TRÁI ...................................................................................................................................... 03
„
„ NHÓM CÂY LƯƠNG THỰC ........................................................................................................................... 04
„
„ NHÓM CÂY RAU ĂN CỦ/QUẢ ..................................................................................................................... 05
„
„ NHÓM CÂY RAU ĂN LÁ................................................................................................................................ 06
„
„ NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP NGẮN NGÀY ............................................................................................... 07
„
„ NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY .................................................................................................... 08
„
„ NHÓM BÃI CỎ / SÂN GOLF .......................................................................................................................... 09
Liều lượng - cho 1 hecta
CÂY ĂN TRÁI (6 THÁNG)
CÔNG DỤNG SẢN PHẨM Ngày 1
Sau
60 ngày
Sau
90 ngày
Sau
120 ngày
Sau
180 ngày
Bón phân cung cấp
nguồn dinh dưỡng đầy đủ
và đa dạng giúp tăng
năng suất mùa vụ
SUMA ORGANIC XS6 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg
Lặp lại
như ngày 1
SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít -
Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA 2kg - 2kg -
Phòng trừ nấm ở cổ rễ,
thân, và nách lá
ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 2kg - 2kg -
Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít -
Lặp lại
như ngày 1
Phòng trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES 2kg - 2kg -
Phòng trừ nấm ở rễ,
thân, lá và cành
ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 2kg - 2kg -
Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX
Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần.
Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml
Cam, bưởi, chanh, táo, ổi, mít, nho, xoài, chuối, dừa, đu đủ, nhãn, vải, hồng
xiêm,bơ, quýt, vú sữa, khế, cóc, thanh long, lê, mận, sơ-ri, cau, bòn bon, măng
cụt, me, dứa, dưa hấu, sầu riêng, chanh dây, chôm chôm, kiwi, lựu, đào, …
NATURE BALANCE
3
Liều lượng - cho 1 hecta
CÂY LƯƠNG THỰC (120 NGÀY)
CÔNG DỤNG SẢN PHẨM
7-10 ngày
trước khi
trồng
Ngày 1
Sau
20 ngày
Sau
60 ngày
Sau
90 ngày
Sau
120 ngày
Phòng trừ cỏ dại SUMA ORGANIC QGPre 50-100kg - - - - -
Bón phân cung cấp
nguồn dinh dưỡng đầy đủ
và đa dạng giúp tăng
năng suất mùa vụ
SUMA ORGANIC XS6 - - 75 kg 75 kg 50 kg -
SUMA ORGANIC AQS - 6 lít - - - -
Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA - 2kg - - - -
Phòng trừ nấm ở cổ rễ,
thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 - 2kg - - - -
Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS - - 6 lít 4 lít - -
Phòng trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES - - 2kg 2kg - -
Phòng trừ nấm ở rễ,
thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 - - 2kg 2kg - -
Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX
Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần.
Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml
Lúa, ngô, …
NATURE BALANCE
4
Liều lượng - cho 1 hecta
CÂY RAU ĂN CỦ/QUẢ (90-100 NGÀY)
CÔNG DỤNG SẢN PHẨM
7-10 ngày
trước khi trồng
Ngày 1
Sau
20 ngày
Sau
60 ngày
Sau
90 ngày
Phòng trừ cỏ dại SUMA ORGANIC QGPre 50-100kg - - - -
Bón phân cung cấp
nguồn dinh dưỡng đầy đủ
và đa dạng giúp tăng
năng suất mùa vụ
SUMA ORGANIC XS6 - 50 kg 50 kg 50 kg -
SUMA ORGANIC AQS - 4 lít - - -
Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA - 2kg - - -
Phòng trừ nấm ở cổ rễ,
thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 - 2kg - - -
Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS - - 4 lít 4 lít -
Phòng trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES - - 2kg 2kg -
Phòng trừ nấm ở rễ,
thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 - - 2kg 2kg -
Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX
Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần.
Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml
Rau ăn quả - Bí đỏ, dưa chuột, su su, mướp, ớt chuông, cà chua, đậu cove, đậu hà lan, đậu bắp, …
Rau ăn củ - Khoai lang, khoai mì, củ dền, củ cải, cà rốt, hành tây, khoai tây, …
NATURE BALANCE
5
Liều lượng - cho 1 hecta
CÂY RAU ĂN LÁ (45 NGÀY)
CÔNG DỤNG SẢN PHẨM
7-10 ngày
trước khi trồng
Ngày 1
Sau
20 ngày
Sau
45 ngày
Phòng trừ cỏ dại SUMA ORGANIC QGPre 50-100kg - - -
Bón phân cung cấp
nguồn dinh dưỡng đầy đủ
và đa dạng giúp tăng
năng suất mùa vụ
SUMA ORGANIC XS6 - 50 kg 50 kg -
SUMA ORGANIC AQS - 4 lít - -
Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA - 2kg - -
Phòng trừ nấm ở cổ rễ,
thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 - 2kg - -
Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS - - 4 lít -
Phòng trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES - - 2kg -
Phòng trừ nấm ở rễ,
thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 - - 2kg -
Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX
Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần.
Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml
Cải ngọt, cải thìa, cải ngồng, cải thảo, cải bẹ xanh, bắp cải, cải rỗ, xà lách, rau muống, bông cải …
NATURE BALANCE
6
Liều lượng - cho 1 hecta
CÂY CÔNG NGHIỆP NGẮN NGÀY
CÔNG DỤNG SẢN PHẨM
7-10 ngày
trước khi trồng
Ngày 1
Sau
30 ngày
Sau
60 ngày
Sau
90 ngày
Sau
120 ngày
Phòng trừ cỏ dại SUMA ORGANIC QGPre 50-100kg - - - - -
Bón phân cung cấp
nguồn dinh dưỡng đầy đủ
và đa dạng giúp tăng
năng suất mùa vụ
SUMA ORGANIC XS6 - 50 kg 50 kg 25 kg 25 kg -
SUMA ORGANIC AQS - 4 lít - - - -
Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA - 2kg - - - -
Phòng trừ nấm ở cổ rễ,
thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 - 2kg - - - -
Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS - - 4 lít 4 lít - -
Phòng trừ sâu bọ,
côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES - - 2kg 2kg - -
Phòng trừ nấm ở rễ,
thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 - - 2kg 2kg - -
Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX
Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần.
Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml
Mía, lạc, đậu tương, bông, …
NATURE BALANCE
7
Liều lượng - cho 1 hecta
CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY
CÔNG DỤNG SẢN PHẨM Ngày 1
Sau
60 ngày
Sau
90 ngày
Sau
120 ngày
Sau
180 ngày
Bón phân cung cấp
nguồn dinh dưỡng đầy đủ
và đa dạng giúp tăng
năng suất mùa vụ
SUMA ORGANIC XS6 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg
Lặp lại
như ngày 1
SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít -
Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA 2kg - 2kg -
Phòng trừ nấm ở cổ rễ,
thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 2kg - 2kg -
Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít -
Lặp lại
như ngày 1
Phòng trừ sâu bọ,
côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES 2kg - 2kg -
Phòng trừ nấm ở rễ,
thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 2kg - 2kg -
Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX
Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần.
Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml
Hồ tiêu, cà phê, điều, chè, cao su …
NATURE BALANCE
8
Liều lượng - cho 1 hecta
BÃI CỎ / SÂN GOLF
CÔNG DỤNG SẢN PHẨM Ngày 1
Sau
60 ngày
Sau
90 ngày
Sau
120 ngày
Sau
180 ngày
Bón phân cung cấp
nguồn dinh dưỡng đầy đủ
và đa dạng giúp tăng
năng suất mùa vụ
SUMA ORGANIC XS6 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg
Lặp lại
như ngày 1
SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít -
Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA 2kg - 2kg -
Phòng trừ nấm ở cổ rễ,
thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 2kg - 2kg -
Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít -
Lặp lại
như ngày 1
Phòng trừ sâu bọ,
côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES 2kg - 2kg -
Phòng trừ nấm ở rễ,
thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 2kg - 2kg -
Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX
Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần.
Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml
NATURE BALANCE
9

More Related Content

Recently uploaded

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfXem Số Mệnh
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.TunQuc54
 
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...mayphatdienhondacom
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜInguyendoan3122102508
 
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiếtVợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiếtauthihaiyen2000
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbhoangphuc12ta6
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)LinhV602347
 

Recently uploaded (17)

BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CHÂN TRỜI ...
 
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN LỚP 12 SÁCH MỚI THEO FORM THI MỚI BGD 2025 - CÁNH DIỀU ...
 
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdfxemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
xemsomenh.com-Bố cục của lá số tử vi như thế nào.pdf
 
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
sách các Bài tập kinh tế vi mô chọn lọc.
 
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
mayphatdienhonda.com - Máy phát điện là gì ? cấu tạo và ứng dụng , phân loại ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
20 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024 MÔ...
 
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdfTalk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
Talk Academy Presentation 2024 (ENG) MICE.pdf
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 12 - SÁCH MỚI (BẢN HS+GV) (FORM BÀI TẬP 2025 CHUNG ...
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜICHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
CHƯƠNG 5. TTHCM VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC, CON NGƯỜI
 
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiếtVợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
Vợ chồng A Phủ - Tô Hoài - phân tích chi tiết
 
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsbkjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
kjsbgkjbskfkgabksfbgbsfjkvbksfbkbfskbskbkjsb
 
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT MÔN TOÁN CÁC TỈNH NĂM HỌC 2023-2024 CÓ ...
 
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
Đề cương môn Xã hội Chủ nghĩa Khoa học (sơ lược)
 

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

Bioferti suma organic xs6 combined application 051821

 • 1. SUMA ORGANIC XS6 TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Liều lượng và thời gian áp dụng sản phẩm theo từng nhóm cây trồng Kết hợp các sản phẩm phòng trừ: Cỏ dại, sâu bệnh, côn trùng, nấm và tuyến trùng gây hại
 • 2. 2 MỤC LỤC „ „ NHÓM CÂY ĂN TRÁI ...................................................................................................................................... 03 „ „ NHÓM CÂY LƯƠNG THỰC ........................................................................................................................... 04 „ „ NHÓM CÂY RAU ĂN CỦ/QUẢ ..................................................................................................................... 05 „ „ NHÓM CÂY RAU ĂN LÁ................................................................................................................................ 06 „ „ NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP NGẮN NGÀY ............................................................................................... 07 „ „ NHÓM CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY .................................................................................................... 08 „ „ NHÓM BÃI CỎ / SÂN GOLF .......................................................................................................................... 09
 • 3. Liều lượng - cho 1 hecta CÂY ĂN TRÁI (6 THÁNG) CÔNG DỤNG SẢN PHẨM Ngày 1 Sau 60 ngày Sau 90 ngày Sau 120 ngày Sau 180 ngày Bón phân cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và đa dạng giúp tăng năng suất mùa vụ SUMA ORGANIC XS6 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg Lặp lại như ngày 1 SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít - Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA 2kg - 2kg - Phòng trừ nấm ở cổ rễ, thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 2kg - 2kg - Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít - Lặp lại như ngày 1 Phòng trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES 2kg - 2kg - Phòng trừ nấm ở rễ, thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 2kg - 2kg - Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần. Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml Cam, bưởi, chanh, táo, ổi, mít, nho, xoài, chuối, dừa, đu đủ, nhãn, vải, hồng xiêm,bơ, quýt, vú sữa, khế, cóc, thanh long, lê, mận, sơ-ri, cau, bòn bon, măng cụt, me, dứa, dưa hấu, sầu riêng, chanh dây, chôm chôm, kiwi, lựu, đào, … NATURE BALANCE 3
 • 4. Liều lượng - cho 1 hecta CÂY LƯƠNG THỰC (120 NGÀY) CÔNG DỤNG SẢN PHẨM 7-10 ngày trước khi trồng Ngày 1 Sau 20 ngày Sau 60 ngày Sau 90 ngày Sau 120 ngày Phòng trừ cỏ dại SUMA ORGANIC QGPre 50-100kg - - - - - Bón phân cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và đa dạng giúp tăng năng suất mùa vụ SUMA ORGANIC XS6 - - 75 kg 75 kg 50 kg - SUMA ORGANIC AQS - 6 lít - - - - Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA - 2kg - - - - Phòng trừ nấm ở cổ rễ, thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 - 2kg - - - - Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS - - 6 lít 4 lít - - Phòng trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES - - 2kg 2kg - - Phòng trừ nấm ở rễ, thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 - - 2kg 2kg - - Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần. Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml Lúa, ngô, … NATURE BALANCE 4
 • 5. Liều lượng - cho 1 hecta CÂY RAU ĂN CỦ/QUẢ (90-100 NGÀY) CÔNG DỤNG SẢN PHẨM 7-10 ngày trước khi trồng Ngày 1 Sau 20 ngày Sau 60 ngày Sau 90 ngày Phòng trừ cỏ dại SUMA ORGANIC QGPre 50-100kg - - - - Bón phân cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và đa dạng giúp tăng năng suất mùa vụ SUMA ORGANIC XS6 - 50 kg 50 kg 50 kg - SUMA ORGANIC AQS - 4 lít - - - Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA - 2kg - - - Phòng trừ nấm ở cổ rễ, thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 - 2kg - - - Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS - - 4 lít 4 lít - Phòng trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES - - 2kg 2kg - Phòng trừ nấm ở rễ, thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 - - 2kg 2kg - Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần. Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml Rau ăn quả - Bí đỏ, dưa chuột, su su, mướp, ớt chuông, cà chua, đậu cove, đậu hà lan, đậu bắp, … Rau ăn củ - Khoai lang, khoai mì, củ dền, củ cải, cà rốt, hành tây, khoai tây, … NATURE BALANCE 5
 • 6. Liều lượng - cho 1 hecta CÂY RAU ĂN LÁ (45 NGÀY) CÔNG DỤNG SẢN PHẨM 7-10 ngày trước khi trồng Ngày 1 Sau 20 ngày Sau 45 ngày Phòng trừ cỏ dại SUMA ORGANIC QGPre 50-100kg - - - Bón phân cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và đa dạng giúp tăng năng suất mùa vụ SUMA ORGANIC XS6 - 50 kg 50 kg - SUMA ORGANIC AQS - 4 lít - - Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA - 2kg - - Phòng trừ nấm ở cổ rễ, thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 - 2kg - - Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS - - 4 lít - Phòng trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES - - 2kg - Phòng trừ nấm ở rễ, thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 - - 2kg - Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần. Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml Cải ngọt, cải thìa, cải ngồng, cải thảo, cải bẹ xanh, bắp cải, cải rỗ, xà lách, rau muống, bông cải … NATURE BALANCE 6
 • 7. Liều lượng - cho 1 hecta CÂY CÔNG NGHIỆP NGẮN NGÀY CÔNG DỤNG SẢN PHẨM 7-10 ngày trước khi trồng Ngày 1 Sau 30 ngày Sau 60 ngày Sau 90 ngày Sau 120 ngày Phòng trừ cỏ dại SUMA ORGANIC QGPre 50-100kg - - - - - Bón phân cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và đa dạng giúp tăng năng suất mùa vụ SUMA ORGANIC XS6 - 50 kg 50 kg 25 kg 25 kg - SUMA ORGANIC AQS - 4 lít - - - - Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA - 2kg - - - - Phòng trừ nấm ở cổ rễ, thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 - 2kg - - - - Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS - - 4 lít 4 lít - - Phòng trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES - - 2kg 2kg - - Phòng trừ nấm ở rễ, thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 - - 2kg 2kg - - Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần. Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml Mía, lạc, đậu tương, bông, … NATURE BALANCE 7
 • 8. Liều lượng - cho 1 hecta CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY CÔNG DỤNG SẢN PHẨM Ngày 1 Sau 60 ngày Sau 90 ngày Sau 120 ngày Sau 180 ngày Bón phân cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và đa dạng giúp tăng năng suất mùa vụ SUMA ORGANIC XS6 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg Lặp lại như ngày 1 SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít - Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA 2kg - 2kg - Phòng trừ nấm ở cổ rễ, thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 2kg - 2kg - Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít - Lặp lại như ngày 1 Phòng trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES 2kg - 2kg - Phòng trừ nấm ở rễ, thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 2kg - 2kg - Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần. Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml Hồ tiêu, cà phê, điều, chè, cao su … NATURE BALANCE 8
 • 9. Liều lượng - cho 1 hecta BÃI CỎ / SÂN GOLF CÔNG DỤNG SẢN PHẨM Ngày 1 Sau 60 ngày Sau 90 ngày Sau 120 ngày Sau 180 ngày Bón phân cung cấp nguồn dinh dưỡng đầy đủ và đa dạng giúp tăng năng suất mùa vụ SUMA ORGANIC XS6 75 kg 75 kg 75 kg 75 kg Lặp lại như ngày 1 SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít - Phòng trừ tuyến trùng ORGANIC PROBIOTIC NEMA 2kg - 2kg - Phòng trừ nấm ở cổ rễ, thân, và nách lá ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 1.0 2kg - 2kg - Cung cấp dinh dưỡng SUMA ORGANIC AQS 3 lít - 3 lít - Lặp lại như ngày 1 Phòng trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC PROBIOTIC PES 2kg - 2kg - Phòng trừ nấm ở rễ, thân, lá và cành ORGANIC PROBIOTIC FUNGA 2.0 2kg - 2kg - Trừ sâu bọ, côn trùng ORGANIC MAX Khi có dấu hiệu bị sâu bọ tấn công, áp dụng liều lượng thấp/cao tùy vào mức độ nặng/nhẹ, mỗi 2 tuần 1 lần. Liều thấp: 350-700 ml Liều cao: 700-1400 ml NATURE BALANCE 9