SlideShare a Scribd company logo
Khai thác Web với Amazon  Elastic Compute Cloud Phan Thái Trung PHP day 2009 – Ha Noi
Điện toán đám mây ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Ví dụ minh hoạ: Twitter
Ví dụ minh hoạ 2: Animoto
Tại sao nên sử dụng đám mây? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Một dự án ,[object Object]
Khai thác Amazon EC2 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Pantheon Tải hệ thống Thời gian đáp ứng Số trang / giây
Các dịch vụ tối ưu máy chủ ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Trình diễn ,[object Object],[object Object],[object Object]
Liên kết ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Cảm ơn! ,[object Object]
 

More Related Content

Similar to Amazon Cloud for High Performance Websites

Tìm hiểu về cloud computing
Tìm hiểu về cloud computingTìm hiểu về cloud computing
Tìm hiểu về cloud computing
lanhuonga3
 
cấu hình cloudstack
cấu hình cloudstackcấu hình cloudstack
cấu hình cloudstack
vietbm9
 
Final report for cloud computing course.pptx
Final report for cloud computing course.pptxFinal report for cloud computing course.pptx
Final report for cloud computing course.pptx
Samm877816
 
Tìm hiểu về OpenStack
Tìm hiểu về OpenStackTìm hiểu về OpenStack
Tìm hiểu về OpenStack
lanhuonga3
 
Kinh nghiệm triển khai K8s tại Stringee - Mr Trần Tiến.pdf
Kinh nghiệm triển khai K8s tại Stringee - Mr Trần Tiến.pdfKinh nghiệm triển khai K8s tại Stringee - Mr Trần Tiến.pdf
Kinh nghiệm triển khai K8s tại Stringee - Mr Trần Tiến.pdf
Stringee JSC
 
Baocao ltm
Baocao ltmBaocao ltm
Baocao ltmptlong96
 
Điên toán đám mây
Điên toán đám mâyĐiên toán đám mây
Điên toán đám mây
Tue Nguyen Dinh
 
Tìm hiểu về điện toán đám mây
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTìm hiểu về điện toán đám mây
Tìm hiểu về điện toán đám mây
Tam Pham Minh
 
Bài thuyết trình môn công nghệ web
Bài thuyết trình môn công nghệ webBài thuyết trình môn công nghệ web
Bài thuyết trình môn công nghệ web
Tony Huynh
 
Web Architecture
Web ArchitectureWeb Architecture
Web Architecture
Hiep Luong
 
Videoconferencereport
VideoconferencereportVideoconferencereport
Videoconferencereporttuanle1984
 
Competitive Analysis _Local Cloud_2022.pdf
Competitive Analysis _Local Cloud_2022.pdfCompetitive Analysis _Local Cloud_2022.pdf
Competitive Analysis _Local Cloud_2022.pdf
(Alex) Chương Nguyễn
 
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharp
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharpGiao trinh asp.ne_tvoi_csharp
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharpngohanty13
 
Web performace with Adflex
Web performace with AdflexWeb performace with Adflex
Web performace with Adflex
Tuyển Đoàn
 
Hướng dẫn cấu hình monitor vmware es xi host dùng cacti
Hướng dẫn cấu hình monitor vmware es xi host dùng cactiHướng dẫn cấu hình monitor vmware es xi host dùng cacti
Hướng dẫn cấu hình monitor vmware es xi host dùng cacti
laonap166
 
Docker 101
Docker 101Docker 101
Docker 101
Lâm Đào
 

Similar to Amazon Cloud for High Performance Websites (20)

Tìm hiểu về cloud computing
Tìm hiểu về cloud computingTìm hiểu về cloud computing
Tìm hiểu về cloud computing
 
cấu hình cloudstack
cấu hình cloudstackcấu hình cloudstack
cấu hình cloudstack
 
Final report for cloud computing course.pptx
Final report for cloud computing course.pptxFinal report for cloud computing course.pptx
Final report for cloud computing course.pptx
 
Netlogistics
NetlogisticsNetlogistics
Netlogistics
 
Tìm hiểu về OpenStack
Tìm hiểu về OpenStackTìm hiểu về OpenStack
Tìm hiểu về OpenStack
 
Kinh nghiệm triển khai K8s tại Stringee - Mr Trần Tiến.pdf
Kinh nghiệm triển khai K8s tại Stringee - Mr Trần Tiến.pdfKinh nghiệm triển khai K8s tại Stringee - Mr Trần Tiến.pdf
Kinh nghiệm triển khai K8s tại Stringee - Mr Trần Tiến.pdf
 
Baocao ltm
Baocao ltmBaocao ltm
Baocao ltm
 
Gioithieu cloud computing-phienbannhap
Gioithieu cloud computing-phienbannhapGioithieu cloud computing-phienbannhap
Gioithieu cloud computing-phienbannhap
 
Điên toán đám mây
Điên toán đám mâyĐiên toán đám mây
Điên toán đám mây
 
Tìm hiểu về điện toán đám mây
Tìm hiểu về điện toán đám mâyTìm hiểu về điện toán đám mây
Tìm hiểu về điện toán đám mây
 
Bài thuyết trình môn công nghệ web
Bài thuyết trình môn công nghệ webBài thuyết trình môn công nghệ web
Bài thuyết trình môn công nghệ web
 
Asp control
Asp controlAsp control
Asp control
 
Web Architecture
Web ArchitectureWeb Architecture
Web Architecture
 
Videoconferencereport
VideoconferencereportVideoconferencereport
Videoconferencereport
 
Competitive Analysis _Local Cloud_2022.pdf
Competitive Analysis _Local Cloud_2022.pdfCompetitive Analysis _Local Cloud_2022.pdf
Competitive Analysis _Local Cloud_2022.pdf
 
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharp
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharpGiao trinh asp.ne_tvoi_csharp
Giao trinh asp.ne_tvoi_csharp
 
Web performace with Adflex
Web performace with AdflexWeb performace with Adflex
Web performace with Adflex
 
Hướng dẫn cấu hình monitor vmware es xi host dùng cacti
Hướng dẫn cấu hình monitor vmware es xi host dùng cactiHướng dẫn cấu hình monitor vmware es xi host dùng cacti
Hướng dẫn cấu hình monitor vmware es xi host dùng cacti
 
03 udpt php
03 udpt   php03 udpt   php
03 udpt php
 
Docker 101
Docker 101Docker 101
Docker 101
 

Amazon Cloud for High Performance Websites

Editor's Notes

  1. Đi thuê hơn là tự đầu tư Điện toán đám mây: Sử dụng tài nguyên theo yêu cầu, có thể thay đổi, với chi phí trả cho mỗi lần sử dụng. Bạn có thể truy cập, sử dụng bất kỳ tài nguyên nào ở mỗi thời điểm. Bạn không cần quan tâm bên trong đám mây làm cách nào hoặc như thế nào. Thông thường các cty lớn sẽ bỏ ra 1 phần dư thừa các tài nguyên để cho thuê, để tận dụng: Tài nguyên Con người Năng lượng Amazon Machine Images (AMIs) là các môi trường máy chủ được đóng gói, dựa trên Linux® / Windows 32/ 64