SlideShare a Scribd company logo
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
1
?‫מיתוס‬ ‫היא‬ ‫שהסוואה‬ ‫לך‬ ‫אגיד‬ ‫אם‬ ‫מה‬
‫צב‬
‫עם‬
‫ה‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬
‫ו‬
‫א‬ ‫בעיקר‬ ‫א‬
-
)‫(הסוואה‬ ‫ביוטי‬ ‫ולא‬ ‫ביוטי‬
‫סבר‬ ‫צבי‬
‫לשעבר‬
‫ב‬
,‫לביולוגיה‬ ‫מחלקה‬
‫ה‬
‫אוניברסיט‬
‫של‬ ‫ה‬
‫ארה"ב‬ ,‫אינדיאנה‬ ,‫אינדיאנפוליס‬
Sever.zvi@gmail.com
:‫מהמקור‬ ‫תורגם‬ ‫המאמר‬
Sever, Z., 2024. What If I Told You Camouflage is a Myth? Animal Coloration is
Mainly A-biotic and not Biotic (Camouflage). Research in Ecology, 6 (1): 14-27.
DOI: https://doi.org/10.30564/re.v6i1.6100
‫יר‬ ִ‫קצ‬ ַ‫ת‬
‫חיים‬ ‫שבעלי‬ ‫שהתפיסה‬ ‫טוען‬ ‫המחבר‬ ,‫הנוכחי‬ ‫במאמר‬
‫לכאורה‬
‫הימנעות‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מציגים‬
‫הסוואה‬ ‫באמצעות‬ ‫זיהוי‬
-
‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כלומר‬
‫ל‬ ‫תחפשות‬
‫סביבתם‬ ‫של‬ ‫הטבעיים‬ ‫צבעים‬
–
‫אינ‬
‫ה‬
‫המקרה‬
,‫אלא‬ ‫בטבע‬ ‫האמיתי‬
‫שולית‬
.‫בלבד‬
‫א‬ ‫בעיקר‬ ‫הוא‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫צבע‬
-
‫ביוטי‬
‫(אקו‬
-
)‫פיזיולוגי‬
‫ביוטי‬ ‫ולא‬
‫נפוצה‬ ‫אבולוציונית‬ ‫כתגובה‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫בקרב‬ ‫ההסוואה‬ ‫תופעת‬ ‫היעדר‬ ‫בדבר‬ ‫הטענה‬ .)‫(הסוואה‬
,
:‫טיעונים‬ ‫שלושה‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬
1
)
‫ש‬
‫הקרנת‬
‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫הטבעיים‬ ‫הצבעים‬
‫היא‬
‫לאקו‬ ‫בהקשר‬
-
‫פ‬
;‫יזיולוגיה‬
2
‫ו‬ ‫שטורף‬ )
‫נ‬
" ‫מהווים‬ ‫טרף‬
‫צמד‬
‫אב‬
‫לכך‬ ‫ובהתאם‬ "‫ולוציוני‬
,
‫את‬ ‫אחד‬ ‫לזהות‬ ‫איך‬ ‫יודעים‬ ‫הם‬
‫ו‬ ;)‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫אינה‬ ‫שהסוואה‬ ,‫שונות‬ ‫באסטרטגיות‬ ‫נוקטים‬ ‫הם‬ ‫לשרוד‬ ‫(כדי‬ ‫השני‬
-
3
‫של‬ ‫שהגישה‬ )
‫ייחוס‬
‫הסווא‬
‫ת‬
‫ל‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬
‫הקרנת‬
‫אנתרופוצנטרי‬ ‫היא‬ ‫הסביבה‬ ‫צבעי‬
‫ת‬
‫הביוטי‬ ‫הגישה‬ ‫במקום‬ .
‫ת‬
-
‫(הסוואה‬ ‫המקובלת‬ ‫אתולוגית‬
‫א‬ ‫בתנאים‬ ‫הכרה‬ ‫מציע‬ ‫הנוכחי‬ ‫המאמר‬ ,)‫צבעונית‬
-
‫ואקו‬ ‫ביוטים‬
-
‫מוב‬ ‫מחקר‬ ‫כתחום‬ ‫פיזיולוגיים‬
‫חן‬
" ‫שכותרתו‬ ,
‫הקרנה‬
,"‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫סביבה‬ ‫צבעי‬ ‫של‬
‫ו‬
‫זה‬ ‫מאמר‬
‫הוא‬
‫ק‬
‫ק‬ ‫ול‬
‫לאקו‬ ‫ורא‬
-
‫הצבע‬ ‫להבנת‬ ‫מיוחדת‬ ‫תרומה‬ ‫מציעה‬ ‫אכן‬ ‫הזאת‬ ‫שהגישה‬ ‫להוכיח‬ ‫פיזיולוגים‬
.‫חיים‬ ‫בבעלי‬
‫מפתח‬ ‫מילות‬
:
;‫אבולוציה‬
‫א‬
-
‫ביוטי‬
;‫אנתרופוצנטריות‬ ;
‫אקו‬
-
;‫אתולוגיה‬ ;‫פיזיולוגיה‬
‫ה‬
‫סוו‬
‫אה‬
;
.‫הקרנה‬
1
.
‫ושיטות‬ ‫חומרים‬
‫אריסטו‬ ,‫הספירה‬ ‫לפני‬ ‫הרביעית‬ ‫(המאה‬ ‫קדם‬ ‫מימי‬ ‫הספרות‬ ‫של‬ ‫סקירה‬
1
‫ימינו‬ ‫עד‬ )
2
‫לטעון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נעשתה‬
‫חיים‬ ‫שבעלי‬ ‫התפיסה‬ ‫כי‬
‫ה‬ ָ
‫כאֹור‬ִ‫ל‬
‫המקרה‬ ‫אינה‬ ‫הסוואה‬ ‫באמצעות‬ ‫זיהוי‬ ‫הימנעות‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מציגים‬
‫בט‬ ‫האמיתי‬
.‫בע‬
2
.
‫מבוא‬
‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫הסוואה‬
‫ב‬
‫הוכר‬ ,‫הזה‬ ‫המדויק‬ ‫מונח‬
‫ה‬
‫ככז‬
‫ו‬
‫ערך‬ ‫הספירה‬ ‫לפני‬ ‫הרביעית‬ ‫במאה‬ ‫וכבר‬ ;‫קדם‬ ‫ימי‬ ‫מאז‬
‫ל‬ ‫להידמות‬ ‫כדי‬ ‫והדיונון‬ ‫התמנון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המבוצעים‬ ‫בצבע‬ ‫הפעילים‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫תצפיות‬ ‫אריסטו‬
‫ובית‬ ‫אבנים‬
‫דרווין‬ ‫ארסמוס‬ .‫היעלמות‬ ‫לצורך‬ ‫שמסביב‬ ‫הגידול‬
3
‫ו‬ ‫התיעוד‬ ,‫הביולוגי‬ ‫המחקר‬ ‫מאבות‬ ‫אחד‬ ,
‫השיטתיות‬
‫ב‬
‫קיום‬
‫כתב‬ ,‫בטבע‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬
‫ב‬
‫ספר‬
‫ו‬
Zoonomia
(
1794
–
1796
" :)
‫הרבה‬
‫עצמם‬ ‫את‬ ‫התאימו‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫מיני‬
‫ב‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫שונות‬ ‫בדרכים‬
‫י‬
‫הס‬ ‫או‬ ‫קשות‬ ‫קונכיות‬ ‫פיתוח‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫טחונם‬
‫(זו‬ "‫וואה‬
‫או‬
'‫עמ‬ ,'‫א‬ ‫נומיה‬
505
.)
'‫צ‬ ,‫נכדו‬
‫א‬
" ‫במונח‬ ‫אלא‬ "‫"הסוואה‬ ‫במונח‬ ‫השתמש‬ ‫לא‬ ,‫דרווין‬ ‫רלס‬
‫מּות‬ ַ‫תד‬ ִ
‫ה‬
"
4
‫החוקרים‬ ‫התייחסו‬ ‫שמאז‬ ‫נראה‬ .
‫לנושא‬ ‫המוקדשים‬ ‫ספרים‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫וכך‬ ,‫כמובנית‬ ‫בטבע‬ ‫הסוואה‬ ‫של‬ ‫לתופעה‬ ‫תמיד‬
8
-
2,5
.
‫ספרות‬ ‫יש‬
‫ענפה‬
‫בנושא‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שפורסמו‬ ‫רבים‬ ‫וסקרים‬ ‫ההסוואה‬ ‫בנושא‬
12
-
9
‫על‬ ‫שפורסמו‬ ‫רבים‬ ‫מחקרים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
2
‫הסוואה‬ ‫של‬ ‫האבולוציוניים‬ ‫ההיבטים‬
13
‫במאובנים‬ ‫שהתגלו‬ ‫צבעים‬ ‫בעקבות‬ ‫וחיקוי‬ ‫והסוואה‬
14
‫במקומות‬ .
‫במנגנונים‬ ‫מתמקדים‬ ‫הם‬ ,‫החוקרים‬ ‫בקרב‬ ‫הסכמה‬ ‫אין‬ ‫שבהם‬
‫ל‬ ‫אבל‬ ‫ההסוואה‬ ‫תופעת‬ ‫מאחורי‬
‫מטילים‬ ‫א‬
‫בקיומה‬ ‫ספק‬
15
–
17
.
‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לפני‬ ,‫הנושא‬ ‫על‬ ‫שכתב‬ ‫הראשון‬ ‫המתועד‬ ‫החוקר‬ ‫של‬ ‫המילים‬ ‫את‬ ‫לצטט‬ ‫ברצוני‬ ‫זה‬ ‫במאמר‬
-
2,300
‫לשנות‬ ‫יכול‬ ‫"הוא‬ :‫שנה‬
‫את‬
‫מאה‬ ‫(אריסטו‬ "‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לצבע‬ ‫להידמות‬ ‫לו‬ ‫לגרום‬ ‫כדי‬ ‫צבעו‬
4
"‫לפנה‬
‫ס‬
1
;)
‫הפתיחה‬ ‫מילות‬ ‫כן‬ ‫כמו‬
‫ב‬
‫אנדלר‬ ‫של‬ ‫מאמרו‬
15
‫זמן‬ ‫"מזה‬ :
‫בעלי‬ ‫של‬ ‫הכלליים‬ ‫והגוונים‬ ‫הצבעים‬ ‫כי‬ ‫ידוע‬ ‫רב‬
‫אינה‬ ‫התופעה‬ ‫כי‬ ‫ואטען‬ ‫משלהם‬ ‫שונה‬ ‫רציונל‬ ‫אציג‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ,‫כאן‬ ."‫שלהם‬ ‫לרקע‬ ‫להתאים‬ ‫נוטים‬ ‫החיים‬
‫ביוטית‬ ‫תגובה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
-
,‫הסוואה‬ ‫או‬ ‫רקע‬ ‫התאמת‬ ,‫לסביבה‬ ‫דמיון‬ ‫כלומר‬
‫ה‬
‫מבוצע‬
‫ת‬
‫חיות‬ ‫להטעות‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫א‬ ‫תגובה‬ ‫שזוהי‬ ,‫לומר‬ ‫יותר‬ ‫נכון‬ .‫אחרות‬
-
‫אקולוגית‬ ,‫ביוטית‬
-
‫צבעי‬ ‫של‬ ‫הקרנה‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ :‫פיזיולוגית‬
‫אקו‬ ‫יתרונות‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫הסביבה‬
-
‫פיזיו‬
.‫לוגיים‬
‫לאי‬ ‫בנוגע‬ ‫טענתי‬ ‫את‬ ‫מבסס‬ ‫אני‬
-
‫הסוואה‬ ‫של‬ ‫קיומה‬
‫ב‬
‫כ‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬
‫פתרון‬
‫נפו‬ ‫אבולוציוני‬
‫ץ‬
‫על‬ ‫בהסתמך‬
‫טיעוני‬ ‫שלושה‬
‫לאקו‬ ‫קשורה‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫הצבעים‬ ‫הקרנת‬ :‫ם‬
-
‫ונטרף‬ ‫טורף‬ ;‫פיזיולוגיה‬
‫"צמד‬ ‫מהווים‬
‫האחר‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫לזהות‬ ‫יודעים‬ ‫הם‬ ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬ "‫אבולוציוני‬
;
‫וה‬
‫ל‬ ‫אפשרות‬
‫אלה‬ ‫של‬ ‫אנתרופוצנטריות‬
‫ה‬
.‫בטבע‬ ‫מאוד‬ ‫נפוצה‬ ‫שהסוואה‬ ‫מתעקשים‬
3
.
‫ודיון‬ ‫תוצאות‬
–
‫הטיעונים‬ ‫שלושת‬
‫הקיו‬ ‫במלחמת‬ ‫התזונה‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫לפי‬
‫(עי‬ ‫ם‬
‫חיים‬ ‫קרון‬
-
‫ערב‬ ‫ארוחת‬
18
)
‫ב‬ ‫הכרוכה‬ ‫הסיכון‬ ‫ושאלת‬
‫(דילמת‬ ‫ה‬
‫הערב‬ ‫ארוחת‬
19
)
‫ה‬ ‫הנוכחי‬ ‫המאמר‬ ‫טענת‬ .‫חייו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אפשרית‬ ‫דרך‬ ‫כל‬ ‫לנסות‬ ‫צריך‬ ‫הנטרף‬ ,
‫י‬
‫א‬
‫האלה‬ ‫מהדרכים‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫היא‬ ‫שהסוואה‬
-
‫הצבעים‬ ‫כי‬ ‫אטען‬ ,‫בהמשך‬ .‫לטורף‬ ‫ולא‬ ‫לנטרף‬ ‫לא‬
‫למע‬ ‫הם‬ ‫להסוואה‬ ‫נועדו‬ ‫שכביכול‬
‫את‬ ‫המשרתים‬ ‫צבעים‬ ‫שה‬
‫ה‬
‫צרכי‬
‫ה‬ ‫ם‬
-
‫אביוטיים‬
.‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬
3.1
'‫א‬ ‫טיעון‬
-
‫ה‬
‫ח‬
‫זרת‬
‫אקולוגי‬ ‫פתרון‬ ‫היא‬ ‫הסביבה‬ ‫צבעי‬
-
‫פיזיולוגי‬
‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ "‫ש"עוטף‬ ‫הצבע‬ ‫שנושא‬ ‫להציע‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬
‫יבחן‬
‫לא‬
‫מבט‬ ‫מנקודת‬
'‫'ראיה‬ ‫ביוטית‬
‫מ‬ ‫אלא‬
‫ן‬
‫ה‬
-
‫א‬
-
‫ביוטי‬
‫ת‬
‫אחרות‬ ‫במילים‬ :
–
"
‫התאמה‬
‫אקולוגית‬
-
‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫למאפיינים‬ ‫פיזיולוגית‬
"
‫של‬ ‫התנאים‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ,
‫ה‬
‫החזרה‬
.
‫קשר‬
‫ו‬ ‫פיסיולוגיה‬ ‫בין‬
‫צוי‬ ‫כבר‬ ‫הגוף‬ ‫וכיוון‬ ‫צבע‬
‫ין‬
‫ידי‬ ‫על‬
‫שמידט‬
-
‫הקלאסי‬ ‫בספרו‬ ‫נילסן‬
20
.
‫מנדלסון‬
‫גם‬
‫זאת‬ ‫ציין‬
‫שלו‬ ‫והידע‬ ‫הניסיון‬ ‫לגבי‬
‫ב‬
‫ה‬ ‫המדבר‬ ‫יונקי‬ ‫את‬ ‫מצא‬ ‫הוא‬ ‫שם‬ ,‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫למדבריות‬ ‫התייחס‬
,‫גדולים‬
‫כדי‬ ‫וזאת‬ ,‫חיים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫הסביבה‬ ‫כצבע‬ ‫בהירים‬ ‫שהם‬ ,‫והנטרפים‬ ‫הטורפים‬
‫לפלוט‬/‫להחזיר‬
‫קרינת‬ ‫את‬
‫ה‬
‫שמש‬
21
‫'אסטרטגי‬ ‫המכונה‬ ,‫התופעה‬ .
‫טמפרטורה‬ ‫ת‬
'‫מקסימלית‬
22
‫בזוחלים‬ ‫גם‬ ‫רבות‬ ‫נחקרה‬
23
.
‫ה‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫מסבירים‬ ‫כללים‬ ‫מספר‬ ,‫כלשהי‬ ‫לחיה‬ ‫להתייחסות‬ ‫מעבר‬
-
‫א‬
-
,‫ביוטית‬
‫על‬ ‫אקולוגית‬ ‫פיזיולוגית‬
‫הוא‬ ‫שבו‬ ‫הגיאוגרפי‬ ‫לאזור‬ ‫החיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הגוף‬ ‫משקל‬ ‫שבין‬ ‫ביחס‬ ‫העוסקים‬ ,‫ברגמן‬ ‫חוקי‬ ‫כמו‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬
‫חי‬
24
,
‫אלן‬ ‫של‬ ‫הכלל‬ ‫או‬
‫הגוף‬ ‫אברי‬ ‫של‬ ‫אורכם‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫המתייחס‬
(
)'‫וכו‬ ‫המקור‬ ,‫הגפיים‬ ,‫הזנב‬ ,‫האוזניים‬
‫לטמפרטורה‬
‫ב‬
‫המחיה‬ ‫אזור‬
25,26
‫מקשרים‬ ‫כללים‬ ‫שני‬ .
‫את‬
‫בעלי‬ ‫צבע‬
‫ה‬
‫(צבעים‬ ‫גלוגר‬ ‫חוקי‬ :‫אקלים‬ ‫עם‬ ‫חיים‬
‫ולחים‬ ‫חמים‬ ‫באזורים‬ ‫יותר‬ ‫כהים‬
27
‫קרים‬ ‫באזורים‬ ‫יותר‬ ‫כהים‬ ‫(צבעים‬ ‫בוגרט‬ ‫וחוקי‬ )
,
‫להשפעות‬ ‫לב‬ ‫בשים‬
‫לכאורה‬ ‫מנוגדות‬
‫של‬ ‫הסקר‬ ‫פי‬ ‫על‬
‫האחרים‬ ‫וכל‬ ‫דלהיי‬
28
‫בציפורי‬ ‫העוסק‬
‫שיר‬
.)
‫לתומכי‬ ‫מאפשר‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫בעוד‬
‫ה‬
‫לטעון‬ ‫הסוואה‬
‫מינם‬ ‫מבני‬ ‫יותר‬ ‫כהים‬ ‫הטרופי‬ ‫הגשם‬ ‫ביער‬ ‫שהמינים‬
‫ה‬ ‫המאמר‬ ,‫ביער‬ ‫טובה‬ ‫הסוואה‬ ‫מאפשר‬ ‫הכהה‬ ‫הצבע‬ ‫כי‬ ,‫ויבשים‬ ‫קרים‬ ‫באזורים‬ ‫השוכנים‬
‫נוכחי‬
‫מתייחס‬
‫דווקא‬
‫ל‬
‫הא‬ ‫הסבר‬
-
‫כגורם‬ )‫הסביבה‬ ‫(השפעת‬ ‫ביוטי‬
‫ה‬
.‫החיה‬ ‫צבע‬ ‫על‬ ‫משפיע‬
‫הגי‬ ‫ואחרים‬ ‫העש‬ ,‫הדוב‬ ,‫הצבוע‬ ,‫הנמר‬ ,‫הגמל‬ ‫שלגבי‬ ‫הרי‬ ‫כך‬ ‫אכן‬ ‫זה‬ ‫אם‬
‫לצבעיהם‬ ‫הסבר‬ ‫לחפש‬ ‫יותר‬ ‫וני‬
‫א‬ ‫כמחזירים‬
‫של‬ ‫אלה‬ ‫ת‬
‫שלהם‬ ‫הגידול‬ ‫בית‬
‫כהסוואה‬ ‫ולא‬
-
,‫כלומר‬
‫ה‬ ‫ההסבר‬
‫אקו‬
-
‫מספר‬ ‫להלן‬ .‫פיזיולוגי‬
‫דוגמאות‬
-
‫ה‬ ‫אלא‬ ‫הסוואה‬ ‫לא‬
‫קרנה‬
.‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫צבעי‬ ‫של‬
Cephalopods
(
‫ראש‬/‫ּיֹות‬ִ‫ילֹונ‬ ִ
‫ס‬
-
‫רגל‬
‫י‬
‫ים‬
:)
‫שינוי‬ ‫רבגוניות‬
‫החי‬ ‫בממלכת‬ ‫הצבע‬
‫הכי‬ ‫כנראה‬ ‫היא‬
‫מפות‬
‫ח‬
‫ת‬
‫ומשוכלל‬
‫ת‬
‫ב‬
‫הימיות‬ ‫רכיכות‬
(
‫ודיונונים‬ ‫תמנונים‬
)
.
‫הנלון‬ ‫לפי‬
‫והאחרים‬
29
‫מערכת‬ ‫פיתחו‬ ‫הימיות‬ ‫הרכיכות‬ :
‫בעיצוב‬ ‫השולטת‬ ‫מתוחכמת‬ ‫חזותית‬
‫ה‬
‫ה‬ ...‫והסוואה‬ ‫לתקשורת‬ ‫גוף‬
‫רגליים‬ ‫ראש‬
:‫שונה‬ ‫הגנה‬ ‫טקטיקת‬ ‫פיתחו‬
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
3
‫שלהם‬ ‫המתוחכם‬ ‫ובעור‬ ‫החדה‬ ‫בראייה‬ ‫משתמשים‬ ‫הם‬
–
‫עדין‬ ‫וכוונון‬ ‫מהיר‬ ‫לשינוי‬ ‫ישירה‬ ‫עצבית‬ ‫שליטה‬ ‫עם‬
‫אופטי‬ ‫לגיוון‬
–
‫את‬ ‫במהירות‬ ‫להתאים‬ ‫כדי‬
‫תבנית‬
‫בלתי‬ ‫למערך‬ ‫מדהימה‬ ‫בהתאמה‬ ‫להסוואה‬ ‫שלהם‬ ‫הגוף‬
‫סלעים‬ ‫שוניות‬ ,‫צבעוניות‬ ‫אלמוגים‬ ‫שוניות‬ :‫חזותיים‬ ‫רקעים‬ ‫של‬ ‫מוגבל‬
‫מתונות‬
‫אצות‬ ‫יערות‬ ,
‫או‬ ‫חול‬ ‫מישורי‬ ,
.‫ואחרים‬ ‫ים‬ ‫צמחי‬ ‫של‬ ‫מרבצים‬ ,‫בוץ‬
‫והדיונונים‬ ‫התמונונים‬ ‫של‬ ‫היכולת‬
(coleoid cephalopods)
‫כי‬ ‫אם‬ ,‫שלהם‬ ‫לסביבה‬ ‫בהתאם‬ ‫צבע‬ ‫לשנות‬
‫ה‬
‫י‬
‫מדהי‬ ‫א‬
‫מה‬
‫ה‬ ,
‫י‬
‫אינ‬ ‫א‬
‫ה‬
‫ביוטית‬ ‫לסיבה‬ ‫הוכחה‬
-
‫הכנ‬ ‫או‬ ‫ההיטרפות‬ ‫סכנת‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ,‫כלומר‬
‫ות‬
‫לקראת‬
‫"הסו‬ ‫המילה‬ ‫במקום‬ ‫ואם‬ ;‫טריפה‬
‫"ה‬ ‫כותבים‬ ‫אנחנו‬ "‫ואה‬
‫קרנה‬
‫של‬
‫צבע‬
‫בית‬
‫ה‬
‫גידול‬
‫יכולת‬ ‫עדיין‬ ‫כן‬ ‫זה‬ ,"
‫החיות‬ ‫של‬ ‫האנטומיה‬ ‫עם‬ ,‫מרשימה‬
‫ועדיין‬ ‫שהייתה‬
‫נלמד‬
‫ת‬
‫האלה‬ ‫היכולות‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫לעומק‬
31,30
.
,‫דומה‬ ‫באופן‬
‫ש‬ ‫מכיוון‬
‫ל‬ ‫יש‬
‫חיה‬
‫הצבעים‬ ‫את‬ ‫מושלמת‬ ‫בצורה‬ ‫לחקות‬ ‫היכולת‬ ‫את‬
‫הסביבה‬ ‫של‬
-
‫מגוון‬ ‫כלומר‬
‫צבעים‬
‫ה‬ ,
‫יא‬
‫מנצל‬
‫ת‬
‫מינית‬ ‫תוך‬ ‫לתקשורת‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫יכולת‬
32
.)‫להלן‬ ‫(ראה‬ ‫הזיקיות‬ ‫אצל‬ ‫כמוכר‬
:‫חרקים‬
‫ה‬ ‫העש‬
( ‫שחור‬
Peppered moth
)
‫נח‬ ‫הוא‬ ‫היום‬ ‫ובשעות‬ ‫בלילה‬ ‫פעיל‬ ‫המפורסם‬
‫מתחת‬
‫ל‬
‫ענפים‬
‫אופקיים‬
‫העץ‬ ‫בחופת‬
33
‫לכן‬ .
‫(ראה‬ ‫בו‬ ‫מבחינות‬ ‫לא‬ ‫הענפים‬ ‫מעל‬ ‫מזון‬ ‫שמחפשות‬ ‫שהציפורים‬ ‫פלא‬ ‫זה‬ ‫אין‬
‫תעשייתי‬ ‫מלניזם‬ ‫על‬ ‫מג'רוס‬ ‫של‬ ‫בספרו‬ ‫דומה‬ ‫ביקורת‬
34
‫של‬ ‫הכהה‬ ‫צבעו‬ ‫על‬ ‫בהסבר‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫זאת‬ ‫למרות‬ .)
,‫ואכן‬ .‫שלו‬ ‫המזוהמת‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫שכאילו‬ ,‫העש‬
‫וולס‬
33
‫ב‬ ‫לחפש‬ ‫מציע‬
‫ה‬ ‫גורם‬
‫א‬
-
‫ביוטי‬
‫ה‬ ‫את‬
‫כגון‬ ,‫כיוון‬
‫"מלניזם‬
‫ו‬ ‫במחלוקת‬ ‫שנוי‬ ‫הנושא‬ ."‫תרמי‬ )‫(כהות‬
‫מלט‬
35
"?‫מאמין‬ ‫אתה‬ ‫ולמי‬ ‫"במה‬ ‫השאלה‬ ‫עם‬ ‫זאת‬ ‫מסכם‬
‫של‬ ‫המחקר‬
‫וסטב‬ ‫וולטון‬
‫נס‬
36
,
‫אשר‬
‫ש‬ ‫לכך‬ ‫הוכחה‬ ‫מספק‬ ‫אינו‬ ,‫מלאכותי‬ ‫טריפה‬ ‫ניסוי‬ ‫ביצעו‬
‫הקרנת‬
‫רקע‬
‫בית‬
‫הגידול‬
‫הוא‬
‫ביוטית‬ ‫תגובה‬
‫הא‬ ‫באפשרות‬ ‫להתמקד‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫מגביר‬ ‫אפילו‬ ,‫אלא‬ ,‫הסוואה‬ ‫של‬
-
‫ב‬
‫כפי‬ ,‫יוטית‬
‫על‬ ‫המרשים‬ ‫מהמחקר‬ ‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫שניתן‬
‫העש‬
‫בוגונג‬
‫באוסטרליה‬
37
.
:‫עכבישים‬
‫שבאמצעות‬ ‫מנגנונים‬ ‫של‬ ‫שפע‬ ‫מציגים‬ ‫עכבישים‬
‫ם‬
‫צבע‬ ‫להפיק‬ ‫ניתן‬
38
‫דיווחים‬ ‫יש‬ ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬
‫פרחים‬ ‫בתוך‬ ‫מוסווים‬ ‫עכבישים‬ ‫על‬
39
‫בתוך‬ ,
‫מארזי‬
‫ביצים‬
40
‫עצמם‬ ‫של‬ ‫הקורים‬ ‫ברקע‬ ‫הסוואתם‬ ‫ואף‬
41
‫אולם‬ .
‫גם‬ ‫כי‬ ,"‫מה"הסוואה‬ ‫מושפעים‬ ‫שלהם‬ ‫הנטרפים‬ ‫ולא‬ ‫הטורפים‬ ‫שלא‬ ‫נראה‬
‫אלה‬
‫וגם‬
‫אלה‬
‫מבחינים‬
‫ב‬
‫קרינת‬
( ‫סגול‬ ‫על‬
UV
)
‫אותם‬ ‫לזהות‬ ‫לטורפים‬ ‫שעוזר‬ ‫מה‬ ,‫העכבישים‬ ‫קורי‬ ‫על‬
‫של‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫מסב‬ ‫וגם‬
‫הנטר‬
‫פים‬
‫אליהם‬
41
.
‫וקאסאס‬ ‫פיגון‬
42
‫סרטב‬ :‫מציינים‬
‫ישים‬
‫לעיננו‬ ‫נראים‬ ‫בלתי‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬
‫מרהיב‬ ‫באופן‬
‫הם‬ ‫כאשר‬
‫לצבע‬ ‫תואמים‬
‫הם‬ ‫עליהם‬ ‫בפרחים‬
‫צדים‬
,‫זאת‬ ‫עם‬ ;
‫עדיין‬
‫ל‬ ‫ראיות‬ ‫אין‬
‫בתפישת‬ ‫יתרון‬ ‫כבעלת‬ ‫צבעים‬ ‫התאמת‬
‫לדבורים‬ ‫נראית‬ ‫בלתי‬ ‫אינה‬ ‫לפרחים‬ ‫סרטבישים‬ ‫שהתאמת‬ ‫בעובדה‬ ‫תלויה‬ ‫כנראה‬ ‫זו‬ ‫תוצאה‬ ,‫טרף‬ ‫יותר‬
.‫שלהם‬ ‫הנפוץ‬ ‫הטרף‬ ‫שהם‬ ‫וזבובים‬
‫ה‬ ‫קרינת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנוצר‬ ‫בניגוד‬ ‫מבחין‬ ‫שהטרף‬ ‫בגלל‬
UV
‫ולמעשה‬ "‫"המוסווה‬ ‫העכביש‬ ‫לכיוון‬ ‫נמשך‬ ‫הוא‬ ,
‫יד‬ ‫על‬ ‫התפוש‬ ‫פרח‬ ‫מעדיף‬
‫עכביש‬ ‫י‬
43
.
:‫דגים‬
‫של‬ ‫ההתנהגות‬
‫סול‬ ‫דגי‬
(
‫רבנו‬ ‫משה‬ ‫דגי‬/‫סוליתאים‬
-
‫משוטח‬ ‫גופם‬
)
‫צעירים‬
‫של‬ ‫העדפה‬ ‫כוללת‬
‫דומה‬ ‫רקע‬
‫גופם‬ ‫לצבע‬
44
‫ו‬ ,
‫אז‬ ‫גם‬
‫לחול‬ ‫התאמתם‬
‫אינה‬
‫מושל‬
‫מת‬
‫בחול‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫קוברים‬ ‫עדיין‬ ‫והם‬ ,
45
,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ .
‫(רא‬ ‫סרטנים‬ ‫הם‬ ‫הזה‬ ‫בגיל‬ ‫שלהם‬ ‫הטורפים‬
‫ה‬
46
‫ואיור‬
1
‫ב‬
-
47
‫אינה‬ ‫שההסוואה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .)
‫על‬ ‫נמצא‬ ‫הדג‬ ‫כאשר‬ ‫ולכן‬ ‫הקרקע‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מהלכים‬ ‫סרטנים‬ .‫מגילוי‬ ‫להימנע‬ ‫כדי‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫שבה‬ ‫המערכת‬
‫הקרקע‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫התכולים‬ ‫הים‬ ‫מי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫בו‬ ‫מבחין‬ ‫הסרטן‬ ‫הקרקע‬ ‫פני‬
‫הסרטן‬ ‫עומד‬ ‫עליה‬
‫יכולת‬ .
‫ו‬
‫של‬
‫דג‬
‫הסול‬
‫צבע‬ ‫את‬ ‫לשנות‬
‫גופו‬
‫לז‬
‫ה‬
‫הסב‬ ‫של‬
‫שצבעו‬ ‫כדי‬ ‫לדג‬ ‫להיות‬ ‫שאמורים‬ ‫חיישנים‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫מעידה‬ ‫יבה‬
.‫במאמר‬ ‫כבר‬ ‫שנאמר‬ ‫כפי‬ ,‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫לזה‬ ‫ויותאם‬ ‫ישתנה‬
:‫זוחלים‬
‫אריסטו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫צוינה‬ ‫אפילו‬ ‫והיא‬ ,‫בהסוואה‬ ‫לשימוש‬ ‫שטוען‬ ‫למי‬ ‫קלאסית‬ ‫דוגמה‬ ‫משמשת‬ ‫הזיקית‬
1
,
‫לספק‬ ‫מבלי‬ ‫צבע‬ ‫לשנות‬ ‫היכולת‬ ‫של‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ציין‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫אם‬
‫שרוב‬ ‫גילו‬ ‫מחקרים‬ ,‫ואכן‬ ;‫לכך‬ ‫הסבר‬
‫קשור‬ ‫בזיקיות‬ ‫הצבע‬ ‫שינויי‬
‫ים‬
‫לתקשורת‬
‫תוך‬
‫מיני‬
‫ת‬
49,48
‫סטיוארט‬ ‫שבו‬ ‫במחקר‬ .
-
‫ומוסאלי‬ ‫פוקס‬
50
‫בדקו‬
21
‫מצא‬ ‫הם‬ ,‫ננסיות‬ ‫זיקיות‬ ‫של‬ ‫מינים‬
‫ו‬
‫הזיקיות‬ ‫אצל‬ ‫הצבעים‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫המדהימה‬ ‫שהיכולת‬ ‫להניח‬ ‫"שסביר‬
‫ה‬ ‫את‬ ‫לשכלל‬ ‫כדי‬ ‫יותר‬ ‫התפתחה‬ ‫הננסיות‬
‫איתות‬
".‫תואם‬ ‫ברקע‬ ‫להעלם‬ ‫להם‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ‫ופחות‬ ‫החברתי‬
‫ב‬ ,‫הזיקיות‬ ‫ליד‬ ‫טורפים‬ ‫של‬ ‫נוכחות‬ ‫בחנו‬ ‫כאשר‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬
‫ה‬
‫להסוואה‬ ‫צבע‬ ‫שינויי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬
50
‫המחברים‬ ,
‫ב‬ ‫צבע‬ ‫שינויי‬ ‫בדקו‬ ‫שהם‬ ‫בגלל‬ ‫אולי‬ ,‫לנצפה‬ ‫הצפוי‬ ‫בין‬ ‫התאמה‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫לגשר‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫ניסו‬
‫ה‬
‫קשר‬
,‫ביוטי‬
‫התנאים‬ ‫עם‬ ‫ולא‬ ,‫הטורף‬
‫הא‬
-
‫ה‬ ‫כגון‬ ,‫ביוטיים‬
‫קרנת‬
‫ה‬
‫סביב‬
‫ה‬
‫בשנת‬ ‫שפורסם‬ ‫זיקיות‬ ‫על‬ ‫במחקר‬ .
2008
48
‫טענו‬ ,
‫סטיוארט‬
-
‫ומוסאלי‬ ‫פוקס‬
:
‫בצבע‬ ‫בולטים‬ ‫שינויים‬ ‫להפגין‬ ‫היכולת‬ ‫של‬ ‫שהאבולוציה‬ ‫מציעות‬ ‫שלנו‬ ‫"התוצאות‬
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
4
‫נובעת‬
‫מ‬
.‫הסוואה‬ ,‫לחשוב‬ ‫שמקובל‬ ‫כפי‬ ,‫ולא‬ ‫חברתיים‬ ‫איתותים‬ ‫לספק‬ ‫אסטרטגיה‬
,‫זו‬ ‫הצהרה‬ ‫בעקבות‬
‫אח‬ ‫מומחה‬
:‫טען‬ ‫ההסוואה‬ ‫בתחום‬ ‫ר‬
‫אחד‬ ‫"אף‬
‫מעולם‬
‫מספקת‬ ‫הזיקית‬ ‫של‬ ‫המיוחדת‬ ‫שהיכולת‬ ‫הוכיח‬ ‫לא‬
"‫הסוואה‬
51
.
:‫יונקים‬
‫להת‬ ‫הקוטב‬ ‫לדוב‬ ‫שמאפשר‬ ‫מה‬ ‫הוא‬ ‫הלבן‬ ‫ההסוואה‬ ‫שצבע‬ ‫לטעון‬ ‫נכון‬ ‫לא‬
‫ב‬ ‫קרב‬
‫גנ‬
‫י‬
‫ב‬
‫ה‬
,‫שלו‬ ‫לטרף‬
‫גור‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הדוב‬ ‫של‬ ‫העיקרי‬ ‫שהטרף‬ ‫העובדה‬ ‫לאור‬
‫י‬
‫הים‬ ‫כלבי‬
52
‫מתחת‬ ‫שנמצא‬ ‫טרף‬ ,
‫הקרח‬ ‫לגושי‬
53
‫כדי‬ .
‫מחבוא‬ ‫גג‬ ‫את‬ ‫הקוטב‬ ‫דוב‬ ‫ממוטט‬ ,‫שלו‬ ‫הטרף‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬
‫ם‬
‫גור‬ ‫של‬ ‫הקפוא‬
‫י‬
‫הים‬ ‫כלבי‬
54
‫צבע‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ .
‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫אבולוציונית‬ ‫מבחינה‬ ‫מתאים‬ ‫הקוטב‬ ‫דוב‬ ‫של‬ ‫גופו‬
‫התנאים‬
‫הא‬
-
‫ביוטי‬
‫ם‬
‫(אקו‬
-
‫ולא‬ )‫פיזיולוגים‬
( ‫הביוטים‬ ‫עם‬
‫הסוואה‬
)
‫פיתח‬ ‫הקוטב‬ ‫דוב‬ :‫הוכח‬ ‫שאכן‬ ‫כפי‬ ,
‫ננו‬
‫טכנולוגי‬
‫ה‬
‫יעילה‬ ‫אופטית‬
‫אנרגיה‬ ‫לקצירת‬
‫ו‬
‫שימור‬
‫אנרגיה‬
‫לח‬ ‫השמש‬ ‫קרינת‬ ‫רתימת‬ ...
‫ימ‬
‫העור‬ ‫ושטח‬ ‫עוריות‬ ‫התת‬ ‫השכבות‬ ‫ום‬
55
‫קרניים‬ ‫להמיר‬ ‫וכן‬
‫תרמית‬ ‫לאנרגיה‬ ‫סגולות‬ ‫אולטרה‬
56
.
‫ה‬ ‫הצבועים‬
‫נקודים‬
‫ב‬ ‫חיים‬
‫קבוצות‬
57
‫וקולניות‬ ‫גדולות‬ ‫בלהקות‬ ‫טרפם‬ ‫את‬ ‫תוקפים‬ ‫והם‬
58
.
‫אין‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬
‫ה‬
‫שלהם‬ ‫סתרה‬
‫יכול‬ ‫הפוטנציאלי‬ ‫והטרף‬
‫בכוונ‬ ‫בבירור‬ ‫להבחין‬
.‫תם‬
‫של‬ ‫היתרון‬ ‫את‬ ‫לפרש‬ ‫עלינו‬ ,‫לכן‬
‫החום‬ ‫צבעו‬
-
‫הזה‬ ‫הצבוע‬ ‫של‬ ‫צהוב‬
‫ה‬
‫משולב‬
‫ב‬
‫א‬ ‫כפתרון‬ ‫שחורים‬ ‫כתמים‬
-
,‫אקולוגי‬ ‫ביוטי‬
‫ביוטי‬ ‫כצורך‬ ‫ולא‬
‫ל‬ ‫הקשור‬
‫יחסי‬
‫"ט‬
‫ו‬
‫רף‬
‫נטרף‬
."
‫נכון‬ ‫שהוא‬ ‫נראה‬ ‫העכביש‬ ‫לגבי‬ ‫שנכתב‬ ‫מה‬ ,‫לעיל‬ ‫הדוגמאות‬ ‫בכל‬
‫גם‬
" :‫כאן‬
‫ה‬
‫ה‬
‫סוואה‬
‫ממערכת‬ ‫מרוויחה‬
‫אבל‬ ,‫כזו‬ ‫יחסים‬
‫המניע‬ ‫הכוח‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬
"
59,41
.
‫האקו‬ ‫("הגישה‬ ‫פיזיולוגית‬ ‫כאסטרטגיה‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫החזרת‬
-
)"‫פיזיולוגית‬
‫בצבעי‬ "‫ה"אוטומטיים‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ,‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫בהתבסס‬
‫בתוך‬ ‫שמותאמים‬ ,‫והתמנונים‬ ‫הזיקיות‬ ‫של‬ ‫הגוף‬
‫נתון‬ ‫בזמן‬ ‫מצויים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫המקום‬ ‫לצבעי‬ ‫שניות‬
60
‫האפור‬ ‫לצבע‬ ‫או‬ ,
‫ה‬
‫והקרנף‬ ‫הפיל‬ ‫כמו‬ ‫גדולות‬ ‫חיות‬ ‫מאפיין‬
61
‫רק‬ ‫מאפיין‬ ‫שלא‬ "‫הסביבה‬ ‫"צבע‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫לגבי‬ ‫רציונלית‬ ‫השערה‬ ‫להציג‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ,‫השני‬ ‫מהצד‬
‫בסכנת‬ ‫נמצאים‬ ‫שאינם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אותם‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫בטבע‬ ‫ונטרפים‬ ‫טורפים‬
‫טריפה‬
‫גדולים‬ ‫וזוחלים‬ ‫עופות‬ ‫כמו‬ ,
.‫מבודדים‬ ‫באיים‬
‫הצעתי‬
‫היא‬
‫ע‬ ‫שמוקרן‬ ‫לזה‬ ‫החיה‬ ‫צבע‬ ‫בין‬ "‫ה"דמיון‬ ‫עובדת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬
‫יד‬ ‫ל‬
‫י‬
‫ה‬
‫בגורמים‬ ‫התמקדות‬ ‫תוך‬ ,‫סביבה‬
‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באים‬ ‫שהם‬ ‫כפי‬ ‫הפיזיולוגיים‬
‫ב‬
.‫הטבעית‬ ‫וסביבתם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫השמש‬ ‫קרינת‬ ‫של‬ ‫ספקטרום‬
,‫לכך‬ ‫פיזיולוגי‬ ‫יתרון‬ ‫להיות‬ ‫עשוי‬ "‫טבעית‬ ‫"ברירה‬ ‫של‬ ‫במונחים‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬
‫א‬
‫ם‬
‫צבעים‬ ‫יקרין‬ ‫הגוף‬ ‫מעטה‬
‫ה‬ ‫לאלו‬ ‫דומים‬
‫מוקרנ‬
‫ים‬
‫במ‬ ,‫הסביבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬
‫לנו‬ ‫שנראה‬ ‫ה‬
‫כ‬
‫התאמ‬
‫ה‬
‫ל‬
.'‫כ'הסוואה‬ ,‫סביבה‬
‫שצבע‬ ,‫והקרנף‬ ‫הפיל‬ ‫כולל‬ ,‫דוגמאות‬ ‫מספר‬ ‫יש‬
‫ה‬
‫גו‬
‫ף‬
‫יכולים‬ ‫הסוואה‬ ‫תומכי‬ ,‫גידול‬ ‫בית‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬ ‫ובולט‬ ‫אפור‬
‫למען‬ ‫שם‬ ‫נמצאות‬ ‫שהן‬ ‫ולטעון‬ ,‫בצל‬ ‫החמות‬ ‫השעות‬ ‫את‬ ‫לבלות‬ ‫הללו‬ ‫החיות‬ ‫של‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫לבסס‬
.‫הסוואה‬
,‫זאת‬ ‫עם‬
‫למשמע‬ ‫להתייחס‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬
‫שלה‬ ‫הצבע‬ ‫ות‬
‫ן‬
‫האקו‬ ‫"הגישה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ,
-
,‫כלומר‬ ;"‫פיזיולוגית‬
‫מ‬ ‫שהם‬ ‫לטעון‬
‫קרינים‬
‫מ‬ ‫הממוצעת‬ ‫שהסביבה‬ ‫האור‬ ‫גלי‬ ‫את‬
‫קרינה‬
‫הטוב‬ ‫הממוצע‬ ‫הצבע‬ ‫הוא‬ ‫אפור‬ ‫(אולי‬
‫אלה‬ ‫גדולים‬ ‫עשב‬ ‫אוכלי‬ ‫עבור‬ )‫ביותר‬
‫ה‬
‫אקולוגיות‬ ‫נישות‬ ‫במגוון‬ ‫משוטטים‬
13
‫"תשובה‬ ‫מספק‬ ‫הזה‬ ‫הצבע‬ .
‫ה‬ ‫בתי‬ ‫לכל‬ ‫ממוצעת‬ "‫פיזיולוגית‬
‫מ‬ ‫לחפש‬ ‫בשיטוטם‬ ‫הללו‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫מסתובבים‬ ‫בהם‬ ‫גידול‬
‫רעה‬
‫לקיו‬
‫מם‬
.
‫התשובה‬ ‫את‬ ‫לכאורה‬ ‫מציע‬ ,‫אפור‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫הגוונים‬ ‫לבעלי‬ ‫ומשתייך‬ ‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫בהיותו‬ ,‫ההיפופוטם‬ ‫גם‬
,‫היונקים‬ ‫בכל‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫של‬ ‫האפור‬ ‫הצבע‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ,‫לסביבה‬ ‫הפיזיולוגית‬ ‫להתאמה‬ ‫בהתייחס‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬
.‫הלוויתן‬
‫חולי‬ ‫במדבריות‬ ‫טבעיים‬ ‫טורפים‬ ‫מעט‬ ‫יש‬ ‫לגמל‬
‫ים‬
63,62
‫מידותיו‬ ‫בשל‬ ,‫ספק‬ ,‫רבים‬ ‫טורפים‬ ‫לו‬ ‫היו‬ ‫אם‬ ‫ואפילו‬ ,
‫מייצר‬ ‫(הוא‬ ‫מהם‬ ‫אותו‬ ‫תסתיר‬ ‫הסוואה‬ ‫אם‬ ,‫יחסית‬ ‫הגדולות‬
‫צל‬
‫גם‬ ‫לטורפים‬ ‫אותו‬ ‫לחשוף‬ ‫כדי‬ ‫מספיק‬ ‫גדול‬
‫התאמ‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .)‫ירח‬ ‫לאור‬ ‫וגם‬ ‫ביום‬
‫ת‬
‫ל‬ ‫הגוף‬ ‫צבעי‬
‫קרינת‬
‫בעל‬ ‫עבור‬ ‫משמעותית‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫הסביבה‬
.‫וצחיח‬ ‫חשוף‬ ‫כה‬ ‫חיות‬ ‫במקום‬ ‫החי‬ ,‫הזה‬ ‫הגדול‬ ‫החיים‬
‫לילה‬ ‫פעילי‬ ‫בהיותם‬ ‫הדינוזאורים‬ ‫עם‬ ‫מתחרות‬ ‫נמנעו‬ ‫יונקים‬
61
‫היכול‬ ‫את‬ ‫איבדו‬ ‫רובם‬ ,‫ובהתאם‬
‫לראות‬ ‫ת‬
( ‫צבעים‬
‫מתוכם‬ ‫מיעוט‬
‫רוא‬
‫ה‬
‫צבעים‬
64
‫חשוכה‬ ‫בסביבה‬ ‫המתפקדים‬ ‫חיים‬ ‫לבעלי‬ ‫נחוצה‬ ‫שאינה‬ ,)
54
.
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
5
,‫יום‬ ‫באור‬ ‫שצדים‬ ‫כאלה‬ ‫גם‬ ‫ביניהם‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ,‫כהה‬ ‫וצבע‬ ‫קטן‬ ‫גוף‬ ‫בעלי‬ ‫הם‬ ‫הללו‬ ‫היונקים‬ ‫נציגי‬ ‫רוב‬ ,‫אכן‬
‫וה‬ ,‫שרובם‬ ‫למרות‬ ,‫צבעוניים‬ ‫מינים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ .‫הקשת‬ ‫צבעי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫כאשר‬
‫אינם‬ ,‫שלהם‬ ‫טרף‬
‫הללו‬ ‫הצבעים‬ ‫במרבית‬ ‫להבחין‬ ‫מסוגלים‬
.
‫נתון‬
‫זה‬
‫מ‬
‫האקו‬ ‫"הגישה‬ ‫את‬ ‫חזק‬
-
‫פיזיו‬
"‫לוגית‬
‫את‬ ‫ומאשר‬
‫הגישה‬
‫המיועד‬ ,‫ויזואלי‬ ,‫ביוטי‬ ‫פתרון‬ ‫מספק‬ ‫אינו‬ ‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הגוף‬ ‫שצבע‬
‫למנוע‬
‫זהו‬ ,‫אלא‬ ,‫מתבונן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הבחנה‬
‫א‬ ‫פיזיולוגי‬ ‫פתרון‬
-
‫אנרגי‬ ,‫גוף‬ ‫חום‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫(שנועד‬ ‫ביוטי‬
‫לא‬ ‫כ"בחירה‬ ‫מתפקד‬ ‫הוא‬ ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬ )'‫וכו‬ ‫ה‬
"‫חזותית‬
33
.
‫האקו‬ ‫"הגישה‬ ,‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫סוגיית‬ ‫לגבי‬
-
‫במאמר‬ ‫המוצעת‬ "‫פיזיולוגית‬
‫הנוכחי‬
,
‫בהעדר‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫טוענת‬
‫אחר‬ ‫מין‬
‫הגידול‬ ‫בבית‬
,
‫זה‬
‫ל‬ ‫החיים‬ ‫לבעל‬ ‫מועיל‬
‫הקרין‬
‫הצבע‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ .‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫לאלו‬ ‫דומים‬ ‫אור‬ ‫גלי‬
‫לכאורה‬ ,‫אחרת‬ ‫חיה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להיראות‬ ‫לא‬ ‫איך‬ ,‫(כלומר‬ ‫ביוטי‬ ‫הוא‬ ‫שמקורה‬ ‫לבעיה‬ ‫תשובה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫החיה‬ ‫של‬
,‫אלא‬ ;)"‫"הסוואה‬
‫צבע‬
‫ה‬
‫ה‬ ‫גוף‬
‫ו‬
‫פיזיולוגית‬ ‫תגובה‬ ‫א‬
‫א‬ ‫לבעיה‬
-
‫תלויה‬ ‫בלתי‬ ‫אבולוציונית‬ ‫והתפתחות‬ ‫ביוטית‬
‫נ‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫בנוכחות‬
‫רק‬ ‫האבולוציה‬ ‫תהליך‬ ‫במהלך‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫כך‬ .‫וספים‬
‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫מין‬
‫היה‬
‫מתפתח‬
‫אקו‬ ‫סיבות‬ ‫בשל‬ ,‫שלו‬ ‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫שלו‬ ‫שהצבע‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ ,
-
.‫פיזיולוגיות‬
‫אקו‬ ‫כפתרון‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫לצבע‬ ‫בולטת‬ ‫דוגמה‬
-
‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫מזה‬ ‫מאוד‬ ‫שונה‬ ‫שצבעם‬ ‫מינים‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫פיזיולוגי‬
‫המוביל‬ ,‫שלהם‬
‫אקו‬ ‫ולהסבר‬ ‫מעמיקה‬ ‫בצורה‬ ‫לחקור‬ ‫חוקרים‬ ‫ה‬
-
‫הבדואית‬ ‫העז‬ ,‫למשל‬ ‫(ראה‬ ‫פיזיולוגי‬
‫השחורה‬
65
‫ו‬ ;
‫ה‬
‫חיפושית‬
/‫מושית‬
‫רבנו‬ ‫משה‬ ‫פרת‬
33
.)
‫אנרגיה‬/‫קרינה‬ ‫של‬ ‫ופיזיולוגיה‬ ‫פיזיקה‬
‫ב‬
‫ה‬ ‫ואנרגיה‬ ‫קרינה‬ ‫פיזיקה‬
‫הדבר‬ ‫ואותו‬ ‫אחד‬ ‫ם‬
‫וגלים‬ ‫חום‬ ,‫אור‬ ‫כגון‬ ,‫רבות‬ ‫צורות‬ ‫לובשת‬ ‫האנרגיה‬ ‫כאשר‬ ,
‫אלקטרומגנטיי‬
‫ם‬
66
‫הסביבה‬ ‫בין‬ ‫מועברת‬ ,‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫כמרכיב‬ ,‫אשר‬ ‫לאנרגיה‬ ‫קיומית‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ ,‫בביולוגיה‬ .
‫קרינה‬ ‫אמצעי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ,‫לאורגניזם‬
67
‫וחילופי‬ ‫הקרינה‬ ‫כאשר‬ ,‫לסביבתו‬ ‫החיים‬ ‫בעל‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫יש‬ :‫כלומר‬ .
‫מ‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫האנרגיה‬
‫מנו‬
.
‫מו‬ ‫והבלתי‬ ‫המורגשים‬ ‫הצבעים‬ ‫לגבי‬ ‫מוטעית‬ ‫תפיסה‬ ‫של‬ ‫הטענות‬ ‫למרות‬
‫למעבר‬ ‫לתרומתם‬ ‫בהקשר‬ ,‫רגשים‬
‫וסביבתם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫בין‬ ‫אנרגיה‬
68
‫לה‬ ‫בהתאם‬ ‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫החזר‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ,
‫מהסביבה‬ ‫חזר‬
,
‫כ‬
‫אקו‬ ‫מרכיב‬
-
‫האנרגיה‬ ‫שימור‬ ‫מחוק‬ ‫כחלק‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ,‫לסביבתו‬ ‫החיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫בהתאמה‬ ‫פיזיולוגי‬
69
‫גם‬ ‫זה‬ .
‫לפחות‬ ‫או‬ ‫באנרגיה‬ ‫החיסכון‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫כדי‬ ‫הכרחי‬
‫אנרגטי‬ ‫מאזן‬
70
‫מזה‬ ‫שונה‬ ‫החיה‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ,
‫של‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬
‫ה‬
‫הבדואית‬ ‫העז‬ ‫אצל‬ ‫כמו‬ ,
65
‫מדבריים‬ ‫רגליים‬ ‫פרוקי‬ ‫אצל‬ ‫או‬
71
.
‫מ‬ ‫החיים‬ ‫ובעלי‬ ‫שהסביבה‬ ‫אור‬ ‫גלי‬
‫חזירים‬
‫כצבע‬
‫מה‬ ‫החיה‬ ‫עבור‬ ‫הצפוי‬ ‫הפיזיולוגי‬ ‫היתרון‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬
‫חזרת‬
‫המוקרנים‬ ‫לאלה‬ ‫הזהים‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫אותם‬
‫מהסבי‬
‫שהמ‬ ‫כפי‬ ,‫בה‬
‫אמר‬
‫מאקו‬ ‫מבקש‬ ‫הזה‬
-
‫פיזיו‬
,‫לעשות‬ ‫לוגים‬
‫צריך‬
‫על‬ ‫המוקרנים‬ ‫האור‬ ‫גלי‬ ‫בנושא‬ ‫לעסוק‬
‫ו‬ ,‫הסביבה‬ ‫ידי‬
‫ג‬
‫ם‬
‫ב‬
.‫לסביבה‬ ‫בחזרה‬ ‫אותם‬ ‫מקרינים‬ ‫אלא‬ ‫אותם‬ ‫סופגים‬ ‫אינם‬ ‫חיים‬ ‫שבעלי‬ ‫עובדה‬
‫(אלקטרו‬ ‫שונים‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫סופגת‬ ‫הסביבה‬ :‫הבאים‬ ‫מהמאפיינים‬ ‫נובע‬ ,‫לכאורה‬ ‫ההסוואה‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫ההסבר‬
-
,)‫מגנטיים‬
‫וכך‬
‫מהסביבה‬ ‫ומוחזרים‬ ‫נפלטים‬ ‫אלא‬ ‫נספגים‬ ‫שאינם‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הוא‬ ‫הסביבה‬ "‫"צבע‬
‫בתוך‬ ‫נמצאות‬ ‫לעינינו‬ ‫שמגיעות‬ ‫האור‬ ‫קרני‬ ‫אם‬ .‫לעינינו‬ ‫ומגיעים‬
'
‫הנראה‬ ‫הספקטרום‬
'
‫מבחינים‬ ‫אנחנו‬
‫שלה‬ "‫ב"צבעים‬
‫ן‬
72
.
‫אולם‬
‫אלו‬ ‫עם‬ ‫ומשתלבות‬ ‫חיים‬ ‫מבעל‬ ‫נפלטות‬ ‫בהן‬ ‫מבחינים‬ ‫שאנחנו‬ ‫הללו‬ ‫הקרניים‬ ‫אם‬ ,
."‫בסביבה‬ ‫מוסווית‬ ‫ש"החיה‬ ‫לומר‬ ‫נהוג‬ ,‫מהסביבה‬ ‫הנפלטות‬
.‫מהגמל‬ ‫המוחזרים‬ ‫האור‬ ‫גלי‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫הצהוב‬ ‫הצבע‬ ‫של‬ ‫האור‬ ‫בגלי‬ ‫משתקף‬ ‫החול‬ ,‫במדבר‬ ‫למשל‬ ,‫כך‬
‫וכך‬ ‫כלבן‬ ‫הנתפסים‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫מחזיר‬ ‫המצע‬ ‫ובשלג‬ ‫בקרחונים‬
‫דוב‬ ‫של‬ ‫הלבן‬ ‫מהגוף‬ ‫המוחזרים‬ ‫האור‬ ‫גלי‬ ‫גם‬
‫של‬ ‫תערובת‬ ‫הם‬ ‫השולטים‬ ‫הצבעים‬ ‫ביער‬ .‫הארקטי‬ ‫באזור‬ ‫הקוטב‬
‫האור‬ ‫גלי‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ,‫ובהירים‬ ‫כהים‬ ‫גוונים‬
‫המ‬
‫וחזרים‬
‫הפולטים‬ ‫העלים‬ ‫בין‬ ‫השוכן‬ ,‫חגב‬ ‫גם‬ .‫הנמר‬ ‫של‬ ‫מפרוותו‬
‫קרינה‬
.‫ירוק‬ ‫צבע‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫פולט‬ ,‫ירוקה‬
‫להתאים‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬
‫להתאים‬ ‫כדי‬ ‫שלהם‬ ‫הצבע‬ ‫את‬ ‫זמנית‬ ‫לשנות‬ ‫או‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬
‫ל‬
‫צבעי‬
‫ה‬
.‫שלהם‬ ‫אחרת‬ ‫יכולת‬ ‫כל‬ ‫פיתחו‬ ‫החיים‬ ‫ובעלי‬ ‫הצמחים‬ ‫שבו‬ ‫אבולוציוני‬ ‫תהליך‬ ‫באותו‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫רקע‬
‫הזמן‬ ‫במשך‬
‫נטו‬ ‫הסביבתיים‬ ‫לתנאים‬ ‫ביותר‬ ‫שהתאימו‬ ‫אלו‬ ;‫מוטציות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מושלמות‬ ‫כאלה‬ ‫יכולות‬ ‫גם‬ ‫היו‬
‫לשרוד‬
73
-
75
‫בע‬ ‫לגבי‬ .
‫שהאבולוציה‬ ‫להניח‬ ‫ניתן‬ ,‫משתנה‬ ‫האור‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫קבוע‬ ‫גופם‬ ‫שצבע‬ ‫חיים‬ ‫לי‬
"
"‫בחרה‬
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
6
‫בכל‬ .‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫גם‬ ,‫נדרש‬ ‫ואם‬ ,‫לבגרות‬ ‫מגיעים‬ ‫שהם‬ ‫עד‬ ‫להשתנות‬ ‫עשוי‬ ‫הצבע‬ ‫וכי‬ ‫נולדו‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫הצבע‬ ‫את‬
‫ל‬ ‫חייבות‬ ‫אינן‬ ,‫החיות‬ ,‫מקרה‬
‫זהות‬
‫קוגניטיבית‬/‫נפשית‬
‫את‬
‫הצבעים‬ ‫של‬ ‫המאפיינים‬
‫גידול‬ ‫בבית‬
.
‫למעשה‬
,
‫ח‬
‫וצבע‬ ‫מזהים‬ )'‫וכו‬ ‫טמפרטורה‬ ‫חיישני‬ ,‫אנרגיה‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫צבע‬ ‫(חיישני‬ ‫בגופם‬ ‫הפועלים‬ )‫(חושים‬ ‫יישנים‬
‫י‬
‫החיה‬
‫משתנ‬
‫ים‬
‫לצבע‬ ‫זהה‬ ‫שצבעה‬ ‫חיה‬ ‫לזהות‬ ‫אחרות‬ ‫חיות‬ ‫יכולות‬ ,‫חושים‬ ‫מגוון‬ ‫באותו‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ .‫בהתאם‬
‫הסביבה‬
76,12
.
‫הקריאה‬
‫של‬ ‫בסופו‬
‫זה‬ ‫מאמר‬
,
‫מ‬ ‫בנושא‬ ‫מחקרים‬ ‫להוביל‬
‫על‬ ‫המחקרים‬ ‫להרחבת‬ ‫גם‬ ‫כוונת‬
‫האבולוציה‬
‫והחושים‬
.
‫הסיבה‬ ‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ,‫הסביבה‬ ‫לצבעי‬ "‫צבעיה‬ ‫את‬ ‫"מתאימה‬ ‫שחיה‬ ‫מזהים‬ ‫אנחנו‬ ‫שכאשר‬ ‫טוען‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬
‫אקו‬ ‫סיבה‬ ‫בגלל‬ ‫אלא‬ )‫ביוטית‬ ‫(סיבה‬ ‫להסוואה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫לכך‬
-
‫פיזולוגית‬
‫של‬ ‫ההבנה‬ ‫אולם‬ .)‫אביוטית‬ ‫(סיבה‬
‫דגמי‬
‫ה‬ ‫צבע‬
‫ברור‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫חיה‬
‫ה‬
‫לחל‬
‫לשיפור‬ ‫מיועדים‬ ‫הללו‬ ‫מהדפוסים‬ ‫שחלק‬ ‫ברור‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ;‫וטין‬
‫פנימי‬
‫(אקו‬
-
‫פיזיולוגי‬
‫ה‬
‫לסביבה‬ ‫מתייחסים‬ ‫שהאחרים‬ ‫בעוד‬ )
-
‫הסביבה‬
‫תקשורת‬ ,‫(למשל‬ ‫הביוטית‬
‫ראייה‬
,)‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫בין‬
‫ו‬
‫אולי‬
‫אחרים‬
‫מתייחסים‬
‫שינויים‬ ‫מיצירת‬ ‫(הימנעות‬ ‫הפיזית‬ ‫לסביבה‬
‫ביציבות‬
‫שלה‬
‫האחרון‬ ‫לדפוס‬ ‫דוגמה‬ .)
‫ש‬ ‫זו‬ ‫היא‬
‫שלהם‬ ‫העצמית‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫ויסות‬ ‫לצורך‬ ‫צבע‬ ‫על‬ ‫המסתמכים‬ ‫אקטותרמים‬ ‫חרקים‬ ‫ל‬
77
.
‫הפשרה‬ ‫בעיית‬ ‫בשל‬ ,‫מזאת‬ ‫יתרה‬
-
‫וסביבתה‬ ‫החיה‬ ‫צורכי‬ ‫בין‬
78
‫ה‬ ‫סוגיית‬
‫אקו‬
-
‫וההשפעות‬ ‫מורכבת‬ ‫פיזיולוגיה‬
‫מאחר‬ .‫לחלוטין‬ ‫ברורות‬ ‫תמיד‬ ‫אינן‬ ‫ההדדיות‬
‫היא‬ ‫הנוכחי‬ ‫המאמר‬ ‫וטענת‬
‫שה‬
‫של‬ ‫החזרה‬
‫הסביבה‬ ‫צבעי‬
‫ידי‬ ‫על‬
‫ה‬ ‫בטבע‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬
‫יא‬
‫בעיקר‬
‫ל‬ ‫מענה‬
‫א‬ ‫צרכים‬
-
‫ביוטי‬
‫ם‬
‫(אקו‬
-
‫פיזיולוגי‬
‫ים‬
‫ביוטי‬ ‫ולא‬ )
‫ם‬
)‫(הסוואה‬
‫לפיכך‬
‫מוצע‬
‫אקו‬ ‫חוקרי‬ ‫כי‬
-
‫פיזיולו‬
‫ג‬
‫יה‬
‫א‬ ‫סביבות‬ ‫יבחנו‬
-
,‫שונות‬ ‫ביוטיות‬
‫בהסתמך‬
‫ובכך‬ ,‫פולטות‬ ‫שהן‬ ‫השונה‬ ‫הצבע‬ ‫על‬
‫יקבעו‬
‫האנרגטי‬ ‫היתרון‬ ‫את‬
‫עבור‬
‫החיים‬ ‫בעל‬
‫פולט‬ ‫אשר‬
‫אותם‬ ‫את‬
‫ה‬ ‫גלי‬
‫אור‬
.
3.2
'‫ב‬ ‫טיעון‬
-
‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫מזהים‬ ‫ונטרף‬ ‫טורף‬
‫ה‬
‫צמד‬
‫"טורף‬
-
‫זמני‬ ‫מנגנון‬ ‫באמצעות‬ ‫להפרדה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫והוא‬ ‫האבולוציונית‬ ‫מהפרספקטיבה‬ "‫"זוג‬ ‫הוא‬ "‫נטרף‬
.‫ההסוואה‬ ‫כמו‬
‫ההסוואה‬ ‫את‬ ‫מכנה‬ ‫אני‬
"‫זמני‬ ‫"מנגנון‬
‫הוא‬ ‫כי‬
‫נראה‬
‫אולי‬
‫המפגשים‬ ‫במהלך‬ ‫שימושי‬
‫צורות‬ ‫לראות‬ ‫"למדו‬ ‫טורפים‬ ‫שבו‬ ‫לאופן‬ ‫שונות‬ ‫דוגמאות‬ ‫(ראה‬ ‫השניים‬ ‫בין‬ ‫הראשונים‬
‫נחבאות‬
"
9
7
.)
‫מכל‬
‫מקום‬
‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫הסוואה‬ ,
‫התשובה‬
‫ב‬
‫חייה‬ ‫מהלך‬
,‫חיה‬ ‫של‬
‫בהם‬
‫מכיר‬ ‫והנטרף‬ ‫הנטרף‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫הטורף‬
‫הטורף‬ ‫את‬
81,80
‫במהלך‬ ,‫ואכן‬ .
50
‫ה‬ ‫נושא‬ ‫לימוד‬ ‫שנות‬
"
‫הסוואה‬
"
‫שטורף‬ ‫הוכח‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ,‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫אצל‬
‫תעשייתי‬ ‫ומלניזם‬ ‫העש‬ ‫של‬ ‫המפורסם‬ ‫(המקרה‬ ‫מוסווה‬ ‫היה‬ ‫שהנטרף‬ ‫בגלל‬ ‫נכשל‬
33
.)
‫הטרף‬ ‫במציאת‬ ‫מנוסה‬ ‫הטורף‬
‫לו‬ ‫המתאים‬
‫ש‬ ‫מה‬ ,
‫עושה‬
‫לכאורה‬ ‫ההסוואה‬ ‫את‬
‫ל‬
‫מנקודת‬ ‫משמעות‬ ‫חסרת‬
‫כ‬ ,‫זיהוי‬ ‫מיומנות‬ ‫באמצעות‬ ‫מתבצע‬ ‫הטרף‬ ‫שזיהוי‬ ‫היא‬ ‫שלי‬ ‫הטענה‬ .‫שלו‬ ‫המבט‬
‫מגוון‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫ולל‬
‫מאפייני‬
‫ם‬
(
‫ראה‬
‫מראה‬ ‫או‬ ‫בריח‬ ‫שימוש‬
,
‫העיקריים‬ ‫השלבים‬ ‫חמשת‬
,
‫האקולוגיה‬ ‫של‬ ‫והחשיבות‬
-
‫ב‬
‫מפגש‬
‫של‬
‫טורף‬
-
‫נטרף‬
76
,
‫הפונקציונליות‬ ‫וגישת‬ ‫מבוא‬
82
)
.‫אחרים‬ ‫צבעים‬ ‫לבין‬ ‫אלה‬ ‫צבעים‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫באמצעות‬ ‫רק‬ ‫ולא‬
‫האבולוציוני‬ ‫הצמד‬ ‫ביחסי‬ ‫שונים‬ ‫מנגנונים‬ ‫יש‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬
‫ומהשני‬ ‫לטרוף‬ ‫מהאחד‬ ‫המונעים‬ "‫נטרף‬ ‫"טורף‬
‫ו‬ ;‫להיטרף‬
‫כאשר‬
‫משנ‬ ‫אחד‬
"‫"השותפים‬ ‫י‬
‫האלה‬
‫של‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫מתאים‬ ‫אינו‬
,‫אלו‬ ‫מנגנונים‬ ‫תפקוד‬
‫זה‬
‫בו‬ ‫הביולוגי‬ ‫הרגע‬
‫הוא‬
‫י‬
‫שלם‬
‫כך‬ ‫על‬
.‫המחיר‬ ‫את‬
‫המנגנון‬ ‫אכן‬ ‫היא‬ ‫שהסוואה‬ ‫ההנחה‬ ,‫לפיכך‬
‫את‬ ‫המקשר‬
( "‫וה"טיפש‬ )‫(המוסווה‬ "‫ה"ערמומי‬
‫האחר‬ ‫הפרט‬
‫או‬ )
"‫ה‬ ‫בין‬
‫מקושט‬
‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ .‫הסף‬ ‫על‬ ‫לדחות‬ ‫שיש‬ ‫גישה‬ ‫היא‬ ,"‫ההבחנה‬ ‫יכולת‬ ‫ו"חסר‬ "
‫והערנות‬ ‫הטורף‬ ‫של‬ ‫הזיהוי‬ ‫ליכולת‬ ‫ברצינות‬ ‫יותר‬ ‫להתייחס‬
‫הטרף‬ ‫של‬
‫גדול‬ ‫מאמץ‬ ‫לעשות‬ ‫עלינו‬ ‫חובה‬ .‫לאיתור‬
‫המנגנונ‬ ‫את‬ ‫ולהבין‬ ‫לחשוף‬ ‫יותר‬
‫של‬ ‫אלו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הטורף‬ ‫של‬ ‫כישלונו‬/‫להצלחתו‬ ‫הגורמים‬ ‫יותר‬ ‫המורכבים‬ ‫ים‬
."‫"הסוואה‬ ‫של‬ ‫הטיעון‬ ‫עם‬ ‫מרוצים‬ ‫להישאר‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫הפוטנציאלי‬ ‫הנטרף‬
‫מעוניין‬ ‫אינני‬ :‫הערה‬
‫להיגרר‬
‫הטורף‬ ‫מפני‬ ‫להתגונן‬ ‫לו‬ ‫מסייעת‬ ‫לא‬ ‫הטרף‬ ‫של‬ "‫"הסוואה‬ ‫שאם‬ ‫לטענה‬
‫מפנ‬ ‫להגנה‬ ‫משמשת‬ ,‫לפחות‬ ‫היא‬ ,‫הזה‬ ‫בטרף‬ ‫המתמחה‬
‫טורפים‬ ‫י‬
/‫ג'נרליסטים‬
‫מזדמנים‬
83
‫את‬ ‫לקבל‬ ‫קשה‬ .
‫מלה‬ ‫להימנע‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫הוא‬ ‫תפקידה‬ ‫כל‬ ‫אם‬ ,"‫"הסוואה‬ ‫של‬ ‫לעלות‬ ‫בהתייחס‬ ‫זה‬
‫י‬
‫שאינה‬ ‫חיה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫טרף‬
‫ה‬ ,‫כך‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫אם‬ .‫מתמחה‬
,‫ג'נרליסטים‬
‫ה"לא‬
‫מתמחים‬
"
‫לא‬ ‫אבל‬ ,"‫מוסווים‬ ‫ה"לא‬ ‫בטריפת‬ ‫מסתפקים‬ ‫היו‬ ,
‫כל‬ ‫לא‬ ,‫מקרה‬ ‫ובכל‬ ‫לקיומם‬ ‫נדרש‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬
‫יטרפו‬ "‫מוסווים‬ ‫ה"לא‬
-
?‫ההסוואה‬ ‫למה‬ ‫אז‬
,‫אחרות‬ ‫במילים‬
‫גם‬
‫מנגנון‬
‫של‬ ‫זה‬
"‫מוסווה‬ ‫ל"לא‬ "‫מומחה‬ ‫"לא‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬
‫יגיע‬
‫ל‬
‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫האבולוציה‬ ‫במהלך‬ ‫משקל‬ ‫שיווי‬
‫טורפים‬ ‫בין‬ ‫משקל‬ ‫שיווי‬ ‫(על‬ "‫ב"מוסווה‬
‫ג'נרליסטים‬
‫ונטרפים‬
84
;
‫טריפה‬ ‫ולמשוואות‬
‫טורפים‬ ‫ידי‬ ‫על‬
‫ג'נרליסטים‬
85
)
.
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
7
3.3
‫ג‬ ‫טיעון‬
'
-
‫האנתרופוצנטרי‬ ‫והאפקט‬ "‫"הסוואה‬
‫להתייחס‬ ‫אנתרופוצנטרית‬ ‫טעות‬ ‫זו‬
‫ראש‬ ‫בכובד‬
‫ל‬
‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫הראייה‬ ‫חדות‬
,
‫מתפעלים‬ ‫אנחנו‬ ‫למשל‬
,‫רב‬ ‫מגובה‬ ‫זרע‬ ‫לזהות‬ ‫היונה‬ ‫של‬ ‫מיכולתה‬
‫ו‬
‫בא‬
‫בעת‬
‫מכרסמים‬ ‫של‬ ‫הראייה‬ ‫לחדות‬ ‫מעט‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫מייחסים‬
‫צריכים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫ארקטיים‬
.‫השמיים‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫המתקרב‬ ‫שלג‬ ‫שועל‬ ‫לזהות‬
‫ה‬ ,‫סתירה‬ ‫של‬ ‫במצבים‬
‫פרט‬
‫האנושי‬ ‫הראייה‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫מעדיף‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬
‫שלה‬/‫שלו‬ ‫ת‬
86
‫הטבע‬ ‫את‬ "‫ו"מאנש‬
‫דואגת‬ ‫הזיקית‬ ,‫אותי‬ ‫אוהב‬ ‫הפיל‬ ,‫אליי‬ ‫מחייך‬ ‫(הירח‬
‫בגלל‬
,‫בתמונות‬ ‫לצפייה‬ ‫בסרטים‬ ‫מצפייה‬ ,‫הלאה‬ ‫וכן‬ )‫י‬
‫ה‬
‫השלט‬ ‫היא‬ ‫אנתרופוצנטריות‬
‫בעולם‬ ‫ת‬
86
.
,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוקרנים‬ ‫הצבעים‬ ‫לגבי‬ ‫שלנו‬ ‫ההבנה‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫משפיע‬ ‫האנתרופוצנטרי‬ ‫שהאפקט‬ ‫יתכן‬
‫על‬ ‫שהולך‬ ‫קוטב‬ ‫בדוב‬ ‫להבחין‬ ‫יכולת‬ ‫יש‬ ‫שלנו‬ ‫למרות‬ ,"‫"הסוואה‬ ‫של‬ ‫המרתק‬ ‫מהמושג‬ ‫שלנו‬ ‫ההתלהבות‬ ‫ובכך‬
;‫קילומטרים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫במרחק‬ ‫הקרח‬
‫ב‬
.‫ענף‬ ‫לאורך‬ ‫מהלכת‬ ‫וזיקית‬ ;‫מדבר‬ ‫חול‬ ‫על‬ ‫שוכב‬ ‫גמל‬
‫כלבים‬ ‫חוקרי‬
87
‫דולפינים‬ ,
88
‫ו‬
‫הרבה‬
‫אחרות‬ ‫חיות‬
89,86
‫האנתרופוצנטרי‬ ‫של‬ ‫המאפיינים‬ ‫את‬ ‫הדגימו‬ ‫כבר‬
‫ות‬
‫והאפקט‬
‫ה‬
‫אנתרופומורפי‬
/
‫האנשה‬
90
‫פחות‬ ‫ולהקצות‬ ‫בחשבון‬ ‫זאת‬ ‫לקחת‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ,‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬
‫כאשר‬ ‫להשפעתה‬ ‫חשיבות‬
‫בוחנים‬
‫ה‬ ‫את‬
‫קרנת‬
‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫הצבע‬
‫ידי‬ ‫על‬
‫את‬ ‫ולאמץ‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬
‫הג‬
‫ישה‬
‫הא‬
-
‫ביוטי‬
‫ת‬
‫אקו‬ ,
-
‫פיז‬
‫י‬
‫ולוגית‬
.‫חיים‬ ‫בבעלי‬ ‫הצבע‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫נכון‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,
4
.
‫סיכום‬
‫שה‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫"ידוע‬
‫תבניות‬
"‫שלהם‬ ‫לרקע‬ ‫דומים‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫והצורות‬
15
‫ל‬ ‫מציע‬ ‫הנוכחי‬ ‫המחקר‬ .
‫שלול‬
‫קיומם‬ ‫רעיון‬ ‫את‬
‫הרחב‬
‫להציע‬ ‫זאת‬ ‫במקום‬ ‫ומבקש‬ ,‫בטבע‬ ‫הסוואה‬ ‫צבעי‬ ‫של‬
‫הסיבה‬ ‫אחר‬ ‫לחפש‬ ‫לחוקרים‬
‫סביבתה‬ ‫לצבע‬ ‫דומה‬ ‫החיה‬ ‫שצבע‬ ‫לכך‬
-
‫כ"מורפו‬
"‫אקולוגי‬
91
,
‫הנפלטים‬ ‫אלה‬ ‫כמו‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫פולטת‬ ‫היא‬ ,‫כלומר‬
‫ובכך‬ ‫מסביבתה‬
‫תבניות‬
‫דומ‬ ‫יהיו‬ ‫צבעיה‬
‫ות‬
.‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫לאלה‬
‫ה‬ ‫במחקר‬ ‫המובאים‬ ‫הטיעונים‬ ‫לשלושת‬ ‫בהמשך‬
‫נוכחי‬
-
‫קשור‬ ‫החיה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הצבע‬ ‫של‬ ‫ההקרנה‬
‫ה‬
‫לאקו‬
-
‫פי‬
‫ו‬ ‫הטורף‬ ;‫שלה‬ ‫זיולוגיה‬
‫ה‬
" ‫מהווים‬ ‫נטרף‬
‫צמד‬
‫ו‬ "‫אבולוציוני‬
‫לכן‬
‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫לזהות‬ ‫יודעים‬
,
‫וה‬
‫מגבלות‬
‫שמטילה‬
‫האנתרופוצנטריות‬
‫משפיעות‬
‫בטבע‬ ‫הסוואה‬ ‫צבע‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫בעניין‬ ‫הדיון‬ ‫על‬
-
‫מציע‬ ‫הנוכחי‬ ‫המאמר‬
‫שהצבע‬ ‫לעובדה‬ ‫אפשרי‬ ‫כהסבר‬ ‫הפיזיולוגי‬ ‫ההיבט‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫שיש‬
‫וניות‬
‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬
‫ל‬ ‫דומה‬ ‫רבים‬
‫של‬ ‫זו‬
.‫שלהם‬ ‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הרקע‬
" ‫פי‬ ‫על‬
‫האקו‬ ‫הגישה‬
-
‫פיזיולוגית‬
"
‫החיה‬ ‫צבע‬ ‫להסבר‬
‫אור‬ ‫גל‬ ‫אורכי‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫לפלוט‬ ‫החיים‬ ‫לבעל‬ ‫מועיל‬ ‫זה‬
.‫פולטת‬ ‫שלו‬ ‫שהסביבה‬ ‫אלה‬ ‫כמו‬
‫לכך‬ ‫בהתאם‬
‫מסיבות‬ ‫כהה‬ ‫שלהם‬ ‫שהצבע‬ ‫מכך‬ ‫מרוויחים‬ ‫ליליים‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬
‫אקו‬
-
.‫פיזיולוגיות‬
‫על‬ ‫חולק‬ ‫לא‬ ‫אני‬
‫כך‬
‫ש‬
‫ליליים‬ ‫חיים‬ ‫"בעלי‬
‫כהה‬ ‫שצבעם‬ ‫מכך‬ ‫מרוויחים‬
"
,
‫ה‬ ‫באשר‬
‫גישה‬
‫האקו‬
-
‫פיזיו‬
‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אצל‬ ‫הצבע‬ ‫נושא‬ ‫של‬ ‫לוגית‬
‫את‬ ‫מאתרת‬ ‫לא‬
‫או‬ ‫(טורף‬ "‫"הצופה‬ ‫של‬ ‫הראייה‬ ‫מערכת‬
‫אבולוציוני‬ ‫כגורם‬ )‫נטרף‬
.‫הללו‬ ‫החיות‬ ‫צבע‬ ‫בקביעת‬
,‫מכך‬ ‫יתרה‬
‫החיות‬ ‫של‬ ‫הפיזיולוגיים‬ ‫הצרכים‬
‫הם‬
‫אלו‬
‫הצבעים‬ ‫את‬ ‫שעיצבו‬
‫שלה‬
‫ן‬
‫האנרגיה‬ ‫שימור‬ ‫של‬ ‫הפיזיולוגיה‬ ,‫הנראה‬ ‫וככל‬ ;‫אבולוציונית‬ ‫מבחינה‬ ‫בטבע‬
.‫במיוחד‬
‫(חולייתני‬ ‫חיה‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫מין‬ ‫רק‬ ‫אם‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬
‫ם‬
‫חסר‬ ‫או‬
‫י‬
‫בעולם‬ ‫מתקיימת‬ ‫הייתה‬ )‫חוליות‬
-
,‫למשל‬
‫הגמל‬
-
‫מ‬ ‫כתוצאה‬
‫תנאים‬
‫א‬
-
‫אקו‬ ,‫כלומר‬ ,‫ביוטיים‬
-
‫הגוון‬ ‫את‬ ‫המשקפת‬ ,‫המדבר‬ ‫חול‬ ‫של‬ ‫כצבעו‬ ‫היה‬ ‫צבעו‬ ,‫פיזיולוגיים‬
.‫כך‬ ‫כל‬ ‫לנו‬ ‫המוכר‬ ‫הצהוב‬
‫"ק‬ ‫מעין‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬
‫קורא‬ ‫ול‬
"
‫אקו‬ ‫לחוקרי‬
-
‫פיזיולוגיה‬
‫הא‬ ‫בגישה‬ ‫מחקריהם‬ ‫את‬ ‫למקד‬
-
‫תחום‬ ‫בתור‬ ‫ביוטית‬
‫מו‬ ‫מחקר‬
‫גדר‬
‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫"צבע‬ ‫שכותרתו‬ ,
‫רבות‬ ‫יתרמו‬ ‫כאלה‬ ‫מחקרים‬ ."‫שלהם‬ ‫הסביבה‬ ‫צבע‬ ‫של‬ ‫כהקרנה‬
‫הם‬ ,‫שני‬ ‫ומצד‬ ;"‫בטבע‬ ‫הסוואה‬ ‫"צבע‬ ‫של‬ ‫הנרחב‬ ‫לקיומו‬ ‫הטוענת‬ "‫אתולוגית‬ ‫הביוטית‬ ‫"הגישה‬ ‫את‬ ‫להפריך‬
‫אקו‬ ‫כמרכיב‬ ‫החיה‬ ‫מגוף‬ ‫האור‬ ‫גלי‬ ‫פליטת‬ ‫של‬ ‫הרבה‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫להאיר‬ ‫יסייעו‬
-
‫להישרדות‬ ‫המסייע‬ ‫פיזיולוגי‬
.‫החיה‬
‫תודות‬
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
8
‫רוצה‬ ‫אני‬
‫ל‬ ‫ותרמו‬ ‫שהעירו‬ ,‫אחרים‬ ‫מחקר‬ ‫ותחומי‬ ‫הזואולוגיה‬ ‫בתחום‬ ‫הרבים‬ ‫ולגברים‬ ‫לנשים‬ ‫להודות‬
‫טיוטות‬
‫ה‬
‫שונות‬
‫זה‬ ‫במאמר‬
.
‫כן‬ ‫כמו‬
‫ההערות‬
‫ה‬ ‫של‬ ‫הבונות‬
‫השופטים‬ ‫עמיתים‬
‫העת‬ ‫מכתב‬
Res. in Ecol.
‫רבות‬ ‫תרמו‬
.‫למאמר‬
‫נתונים‬ ‫זמינות‬ ‫הצהרת‬
‫זמינים‬ ‫לא‬ ‫נתונים‬
-
‫ה‬ ,‫מנדלסון‬
.
1974
‫הפניות‬
/
‫מקורות‬
[
1
.]‫[אינטרנט‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריה‬ ]
:‫בכתובת‬ ‫זמין‬
http://classics.mit.edu/Aristotle/history_anim.mb.txt
[2]
‫ס‬ ,‫פארקר‬
,.
2021
:‫הסוואה‬ .
100
‫של‬ ‫מאסטרים‬
‫התחפש‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ב‬
‫ממלכת‬
.‫החיות‬
‫הוצאת‬
-
Ivy
:
Brighton.
[
3
‫ז‬ ]
‫וא‬
‫האורגניים‬ ‫החיים‬ ‫חוקי‬ ,‫או‬ ,‫ונומיה‬
.]‫[מרשתת‬
:‫בכתובת‬ ‫זמין‬
http://darwin-online.org.uk/converted/pdf/1794_Zoonomia_A967.1.pdf
[4]
,‫דרווין‬
'‫צ‬
.
1872
.
‫עם‬ ‫המינים‬ ‫מקור‬
.‫ואיורים‬ ‫הערות‬ ,‫מבוא‬
‫הוצאת‬
-
P.F. Collier & Son
,
.‫יורק‬ ‫ניו‬
[
5
]
‫ט‬
‫א‬
‫י‬
‫ג‬ ,‫יר‬
'
.
,.‫ה‬
1909
‫הסתרה‬ .
-
.‫החיות‬ ‫בממלכת‬ ‫צבע‬
‫הוצאת‬
-
‫מקמילן‬ ‫של‬ ‫לאור‬ ‫מוציאים‬
,
.‫יורק‬ ‫ניו‬
[6]
.‫ב‬ .‫ה‬ ,‫קוט‬
1957
.
.‫חיים‬ ‫בבעלי‬ ‫צבע‬ ‫הסתגלות‬
‫הוצאת‬
-
Methuen & Co Ltd
[7]
.‫ד‬ ,‫אוון‬
1982
‫ה‬ .
.‫ומימיקה‬ ‫סוואה‬
‫הוצאת‬
-
‫שיקגו‬ ‫אוניברסיטת‬
,
.‫שיקגו‬
[8]
.‫ל‬ .‫פ‬ ,‫טילדס‬
2020
‫חיים‬ ‫בעלי‬ .
.‫בהסוואה‬
‫הוצאת‬
-
,'‫ברידג‬ ‫צ'רלס‬
Watertown
[9]
.‫ס‬ .‫ד‬ ,‫אוסוריו‬
2015
‫ה‬ .
.‫החי‬ ‫בממלכת‬ ‫תפיסתי‬ ‫וארגון‬ ‫סוואה‬
.‫תפיסתי‬ ‫לארגון‬ ‫אוקספורד‬ ‫של‬ ‫המדריך‬
‫הוצאת‬
-
‫אוקספורד‬ ‫אוניברסיטת‬
,
‫עמ‬ .‫אוקספורד‬
'
843–862
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199686858.013.044
:
DOI
[10]
.'‫ג‬ ,‫ומאפס‬ .‫א‬ .'‫ג‬ ,‫אנדלר‬
2017
‫המצב‬ .
‫ו‬ ‫הנוכחי‬
‫ה‬
‫בעלי‬ ‫צבעי‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫עתידי‬
‫ה‬
.‫חיים‬
‫המלכותית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫פילוסופיות‬ ‫עסקאות‬
'‫ב‬
:
.‫הביולוגיה‬ ‫מדעי‬
372
(
1724
,)
20160352
.
http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2016.0352
DOI:
[
11
]
.‫מ‬ ‫וסטבנס‬ .‫א‬ ,‫ליגינס‬ ,.‫א‬ ,‫יוג'ס‬
2019
.
.?‫משתנה‬ ‫בעולם‬ ‫להתחבא‬ ‫איך‬ :‫מושלמת‬ ‫לא‬ ‫הסוואה‬
‫הליכים‬
‫החב‬ ‫של‬
‫המלכותית‬ ‫רה‬
'‫ב‬
286
(
1902
,)
20190646
.
http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2019.0646
DOI:
[12]
‫ו‬ .‫א‬ .'‫ג‬ ,‫גאלוואי‬
‫כ‬
,‫האחרים‬ ‫ל‬
2020
.
‫אות‬ ‫מציאת‬
‫ה‬
‫רעש‬ ‫בין‬ ‫מוסתר‬
‫ים‬
:
‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫יכולים‬ ‫טורפים‬ ‫איך‬
‫ה‬ ‫של‬ ‫פילוסופיות‬ ‫עסקאות‬ .?‫הסוואה‬ ‫שכבות‬
‫ה‬ ‫חברה‬
‫מל‬
‫כותית‬
'‫ב‬
375
(
1802
,)
20190478
.
http://doi.org/10.1098/rstb.2019.0478
DOI:
[13]
.‫ס‬ ,‫מריליאטה‬
2003
.
.‫ההסוואה‬ ‫התפתחות‬ ‫על‬ ‫מקלה‬ ‫החזותי‬ ‫הרקע‬ ‫מורכבות‬
Evolution. 57(6): 1248–1254.
DOI: https://doi.org/10.1111/j.0014-3820.2003.tb00333.x
[14]
.‫ו‬ ,‫ופטר‬ .‫פ‬ ,‫קאצ'ה‬
1995
.
.‫כללי‬ ‫חלק‬ :‫במאובנים‬ ‫וחיקוי‬ ‫הסוואה‬
Acta Musei ,Series B–Historia Naturalis ,nationalis Pragae, 51(1–4): 53–82
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
9
[15]
.‫א‬ .'‫ג‬ ,‫אנדלר‬
1978
.
‫על‬ ‫טורף‬ ‫של‬ ‫מבט‬
‫ב‬ ‫צבע‬ ‫דפוסי‬
.‫חיים‬ ‫בעלי‬
Evolutionary Biology. Springer: Boston. pp. 319–364.
5_5
-
6956
-
4615
-
1
-
10.1007/978
Doi:
[16]
‫ליטינ‬ .‫ס‬ ,‫מרילאיטה‬
.'‫ג‬ ,‫ומאפס‬ .‫א‬ ,‫ן‬
2001
.
‫קריפטית‬ ‫לצביעה‬ ‫בחירה‬
‫ב‬
‫גידול‬ ‫בית‬
‫חזותי‬
.‫הטרוגני‬
Proc. R. Soc. Lond. B, 268: 1925-1929.
DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2001.1747
[
17
‫לב‬ ]
-
,‫ידון‬
.‫האחרים‬ ‫וכל‬
2004
.
‫את‬ ‫מערער‬ ‫הצמח‬ ‫צבע‬
‫ה‬
.‫עשבוניים‬ ‫חרקים‬ ‫של‬ ‫הסוואה‬
BioEssays 26:1126-1130.
DOI: https://doi.org/10.1002/bies.20112
[18]
.‫ר‬ .'‫ג‬ ,‫וקרבס‬ .‫ר‬ ,‫דווקינס‬
1979
.
‫חימוש‬ ‫מרוצי‬
.‫מינים‬ ‫ובתוך‬ ‫בין‬
Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences, 205 (1161):489.
DOI: http://doi.org/10.1098/rspb.1979.0081
[19]
.‫ד‬ .'‫ג‬ ,‫ורוקסטון‬ .‫ק‬ .‫ר‬ ,‫המפרייס‬
2020
‫של‬ ‫סיכונים‬ ‫בנטילת‬ ‫אסימטריה‬ :‫החריפה‬ ‫הערב‬ ‫ארוחת‬ ‫דילמת‬ .
‫טורף‬
-
.‫החיים‬ ‫של‬ ‫הערב‬ ‫ארוחת‬ ‫לעקרון‬ ‫רחבה‬ ‫ישימה‬ ‫חלופה‬ ,‫נטרף‬
Journal of Evolutionary Biology, 33 (3): 377–383.
DOI: https://doi.org/10.1111/jeb.13585
[
20
‫שמידט‬ ]
-
.‫ק‬ ,‫נילסן‬
1997
.‫וסביבה‬ ‫הסתגלות‬ :‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫פיזיולוגיה‬ .
‫הוצאת‬
-
‫אוניברסיט‬
‫ת‬
'‫קיימברידג‬
,
.'‫קיימברידג‬
[
21
,‫מנדלסון‬ ]
.‫ה‬
1974
‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫התאמה‬ .
‫ישראל‬ ‫סימפוזיון‬ .‫במדבריות‬ ‫לחיות‬
–
:‫צרפת‬
‫אקולוגי‬ ‫מחקר‬
‫פיתוח‬ ‫על‬
‫ב‬
‫אזורים‬
‫צחיחים‬
‫תיכוני‬ ‫ים‬ ‫(מדבריות‬
‫ים‬
‫חורף‬ ‫משקעי‬ ‫עם‬ )
.
39
:
181-191
.
[22]
,‫המילטון‬
W
.'‫ג‬ .
1973
.
.‫החיים‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫קוד‬
‫הוצאת‬
-
‫גרו‬ ‫מק‬
-
.‫יורק‬ ‫ניו‬ :‫היל‬
[23]
,‫פירסון‬
. O
.‫פ‬
1977
.‫לטאה‬ ‫של‬ ‫חום‬ ‫ויסות‬ ‫על‬ ‫העור‬ ‫וצבע‬ ‫המצע‬ ‫השפעת‬ .
Comp. Biochem. and Physiol. 58A: 353- 358.
DOI: https://doi.org/10.1016/0300-9629(77)90154-2
[24]
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ד‬ .‫מ‬ ,‫קאמפבל‬
2021
.‫ימיים‬ ‫בקופפודים‬ ‫ברגמן‬ ‫כלל‬ ‫בדיקת‬ .
Ecography, Vol. 44, Issue 9: 1283-1295.
DOI: https://doi.org/10.1111/ecog.05545
[25]
2007
.
.‫א‬ .‫ד‬ ,‫ואוסוואלד‬ .‫ל‬ .‫ר‬ ,‫נודס‬
2007
.
‫בין‬ ‫מבחן‬
-
‫אבולוציוניות‬ ‫השלכות‬ :‫אלן‬ ‫של‬ ‫הכלל‬ ‫של‬ ‫ספציפי‬
.‫אנדותרמיים‬ ‫מינים‬ ‫על‬
Evolution 61(12): 2839-48.
Doi: 10.1111/j.1558-5646.2007.00242.x
[26]
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ס‬ ,‫רידינג‬
2021
.
‫להתחממות‬ ‫כתגובה‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫מורפולוגיה‬ ‫שינוי‬ :‫צורה‬ ‫שינוי‬
.‫אקלימית‬
Trends in Ecology and Evolution 36 (11): 1036-1048.
Doi: 10.1016/j.tree.2021.07.006
[27]
.‫ק‬ ,‫דלהיי‬
2019
,‫הגדרות‬ :‫צבע‬ ‫של‬ ‫אקוגיאוגרפי‬ ‫כלל‬ ,‫גלוגר‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ .
‫פ‬
‫רשנויו‬
.‫וראיות‬ ‫ת‬
Biol. Rev. Vol. 94 (4): 1294-1316.
Doi: https://doi.org/10.1111/brv.12503
[28]
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ק‬ ,‫דלהיי‬
2019
.
‫גשמים‬ :‫אקוגיאוגרפיים‬ ‫כללים‬ ‫בין‬ ‫התאמה‬
‫שונות‬ ‫מנבאים‬ ‫וטמפרטורה‬
.‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫הציפורים‬ ‫בקרינת‬ ‫עולמית‬ ‫צבע‬
Ecology Letters. 22(4): 726–736.
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
10
DOI: https://doi.org/10.1111/ele.13233
[29]
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ט‬ .‫ר‬ ,‫הנלון‬
2011
‫ראש‬ ‫אצל‬ ‫מהירה‬ ‫אדפטיבית‬ ‫הסוואה‬ .
-
‫בעלי‬ ‫של‬ ‫הסוואה‬ .‫רגליים‬
.‫ותפקודים‬ ‫מנגנונים‬ :‫חיים‬
‫הוצאת‬
-
.'‫קימברידג‬ ,'‫קימבברידג‬ ‫אוניברסיטת‬
]
30
[
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .'‫ג‬ ,‫גוידטי‬
2021
.
‫רב‬ ‫מיפוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תמנון‬ ‫הסוואת‬
-
‫האלמנטים‬ ‫של‬ ‫ספקטרלי‬
.‫בימאקולואיד‬ ‫תמנון‬ ‫של‬ ‫הכרומטיים‬
Nanophotonics. 10(9): 2441–2450.
DOI: https://doi.org/10.1515/nanoph-2021-0102
[31]
‫אל‬ ,.‫פ‬ .‫ס‬ ,‫הדג'יסולומון‬
-
.‫ר‬ ,‫חדד‬
W
.‫ק‬ ,‫וקלוסקובסקי‬ .
2021
‫הכרומטפור‬ ‫פעילות‬ ‫מהירות‬ ‫כימות‬ .
.‫ושלמים‬ ‫חיים‬ ‫בדיונונים‬ ‫חזותי‬ ‫בהלה‬ ‫לגירוי‬ ‫בתגובה‬ ‫יחיד‬ ‫איבר‬ ‫ברמת‬
Frontiers in Physiology. 12, 675252.
DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.675252
[32]
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .'‫ג‬ .'‫ג‬ ,‫אלן‬
2017
.‫זוג‬ ‫בת‬ ‫עבור‬ ‫זכר‬ ‫דיונון‬ ‫של‬ ‫דרמטית‬ ‫לחימה‬ .
The American Naturalist. 190(1): 144–151.
DOI: https://doi.org/10.1086/692009
[
33
‫טבעית‬ ‫ברירה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אבולוציה‬ ‫של‬ ‫הזה‬ ‫הקלאסי‬ ‫הסיפור‬ .‫מפולפל‬ ‫עש‬ ‫על‬ ‫שניות‬ ‫מחשבות‬ ]
‫זמין‬ .]‫[אינטרנט‬ ‫תיקון‬ ‫טעון‬
‫בכתובת‬
:
https://www.discovery.org/a/590/
[
34
.‫מ‬ ,‫מאג'רוס‬ ]
‫א‬
.‫נ‬ .
1998
.‫בפעולה‬ ‫אבולוציה‬ :‫מלניזם‬ .
‫הוצאת‬
-
‫אוקספורד‬ ‫אוניברסיטת‬
,
.‫אוקספורד‬
[
35
‫מ‬ ]
‫א‬
.'‫ג‬ ,‫לת‬
2004
.‫ולבן‬ ‫שחור‬ ‫סיפור‬ ‫הכל‬ ‫אחרי‬ :‫המפולפל‬ ‫העש‬ .
Genetics Society News. 50: 34–38.
https://www.ucl.ac.uk/taxome/jim/pap/malletgensoc03.pdf
[
36
,‫וואלטון‬ ]
O
.‫ס‬ .
.‫מ‬ ,‫וסטיבנס‬
2018
‫ערך‬ ‫את‬ ‫קובעים‬ ‫שטח‬ ‫וניסויי‬ ‫עופות‬ ‫ראיית‬ ‫של‬ ‫מודלים‬ .
.‫מפולפל‬ ‫עש‬ ‫הסוואת‬ ‫של‬ ‫ההישרדות‬
Communications Biology. 1: 118.
DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-018-0126-3
[
37
.‫ר‬ .'‫ג‬ ,‫ווואלאס‬ .'‫ג‬ .‫ד‬ ,‫סטאבנגה‬ ]
2020
‫כנפיים‬ ‫קשקשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫היטב‬ ‫מוסווים‬ ‫בוגונג‬ ‫של‬ ‫עשים‬ .
‫מפורקים‬
.‫צבע‬ ‫חסרי‬
Frontiers in Physiology. 11: 95.
DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00095
[
38
.‫א‬ .‫ט‬ ,'‫ובלקלדג‬ .‫ד‬ .‫מ‬ ,‫שאווקיי‬ ,.‫ק‬.‫ב‬ ,‫הסיונג‬ ]
2019
‫בעכבי‬ ‫צבע‬ ‫ייצור‬ ‫מנגנוני‬ .
.‫שים‬
The Journal of Arachnology. 47(2): 165–180.
DOI: https://doi.org/10.1636/JoA-S-18-022
[39]
.‫ל‬ ,‫צ'יטקה‬
2001
‫סרט‬ ‫עכבישי‬ ‫של‬ ‫הסוואה‬ .
‫ן‬
‫דבורים‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫ותפיסת‬ ‫פרחים‬ ‫על‬ ‫טורפים‬
(Aranida:
Thomisidae/Hymenoptera: Apidae).
Entomologia Generalis. 25(3): 181–187.
DOI: https://doi.org/10.1127/entom.gen/25/2001/181
[40]
,‫הברהרד‬
W
.
2003
‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביצים‬ ‫בשקי‬ ‫משי‬ ‫יציבות‬ ‫של‬ ‫החלפה‬ .
Allocyclosa bifurca (Araneae:
Araneidae)
‫הסוואה‬ ‫כמכשיר‬ ‫מתפקדת‬ ‫משי‬ ‫שיציבות‬ ‫מציעה‬
.
Behaviour. 140(7): 847–868.
DOI: https://doi.org/10.1163/1568539037 70238346
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
11
[41]
.'‫ג‬ ,‫וקאסאס‬ .‫מ‬ ,‫טרי‬
2009
‫ה‬ .
‫ותנועה‬ ‫גוף‬ ‫צבע‬ ,‫ועיטורים‬ ‫רשת‬ ‫צבעי‬ :‫עכבישים‬ ‫של‬ ‫המרובות‬ ‫תחפושות‬
.
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364(1516): 471–480.
DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0212
[
42
.'‫ג‬ ,‫וקסאס‬ .‫פ‬ ,‫פיגון‬ ]
2018
‫מורפולוגיים‬ ‫צבע‬ ‫שינויי‬ .
.‫החיות‬ ‫בממלכת‬ ‫ופיזיולוגיים‬
eLS. John Wiley & Sons, Ltd: Chichester ‫הוצאת‬
-
[
43
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫מ‬ .‫א‬ ,‫הילינג‬ ]
2005
‫סרט‬ ‫בעכבישי‬ ‫צבע‬ .
‫ן‬
.‫טרף‬ ‫ומשיכת‬ ‫מצע‬ ‫בחירת‬ :
Journal of Experimental Biology. 208(10), 1785–1792.
DOI: https://doi.org/10.1242/jeb.01585
[
44
,‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ה‬ .‫ס‬ ,‫ריר‬ ]
2008
‫דגים‬ ‫בשלושה‬ ‫טריפה‬ ‫ופגיעות‬ ‫התנהגות‬ ,‫אדפטיבי‬ ‫צבע‬ .
‫האוקיינוס‬ ‫מצפון‬ ‫צעירים‬ ‫שטוחים‬
.‫השקט‬
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 359(1): 62–66.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jembe.2008.02.017
[
45
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫מ‬ ,‫ספינר‬ ]
2016
‫תפקיד‬ .
‫סוליטאים‬ ‫בדגים‬ ‫במורפולוגיה‬ ‫מידה‬ ‫קנה‬ ‫של‬ ‫מפתח‬
(
Pleuronectiformes
.‫חול‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ביכולת‬ )
Scientific Reports. 6, 26308.
DOI: https://doi.org/10.1038/srep26308
[
46
]
.‫נ‬ .‫ה‬ ‫וקברל‬ .‫ס‬ ,‫פרנקה‬ ,.‫ס‬ ,‫וינגרה‬
2006
.
‫דפוסי‬
‫יום‬
‫גאו‬ ‫בין‬ ‫בוץ‬ ‫בשטח‬ ‫בשימוש‬ ‫למחצה‬ ‫ירח‬ ‫ודפוסי‬
‫יו‬
‫ת‬
,‫סנגל‬ ‫סול‬ ‫של‬ ‫צעירים‬ ‫ידי‬ ‫על‬
Solea senegalensis
.
Estuarine, Coastal and Shelf Science. 69(1–2): 246–254.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2006.04.017
[
47
.‫נ‬ .‫ה‬ ,‫וקבראל‬ .‫ס‬ ,‫וינגרה‬ ,.‫א‬ ,‫מאיה‬ ]
2009
‫של‬ ‫מזון‬ ‫חיפוש‬ ‫בהתנהגות‬ ‫טורף‬ ‫של‬ ‫השפעתו‬ .
Solea senegalensis
.
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 89(3): 645–649.
DOI: https://doi.org/10.1017/S002531540800266X
[
48
‫סטוארט‬ ]
-
.‫א‬ ,‫ומוסאלי‬ .‫ד‬ ,‫פוקס‬
2008
‫ב‬ .
‫ר‬
‫צבע‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫האבולוציה‬ ‫את‬ ‫מניעה‬ ‫חברתי‬ ‫לאיתות‬ ‫ירה‬
.‫הזיקית‬
PLoS Biology. 6(1): e25.
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0060025
[
49
]
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ט‬ ,‫רותם‬ ‫קרן‬
2016
.
‫הסוואה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מיני‬ ‫לאיתות‬ ‫זכרית‬ ‫העדפה‬
‫זיווג‬ ‫לטקטיקות‬ ‫קשורה‬
.‫חלופיות‬
Animal Behaviour. 117: 43–49.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2016.04.021
[
50
‫סטוארט‬ ]
-
.‫א‬ ,‫ומוסאלי‬ .‫ד‬ ,‫פוקס‬
2009
‫תקשורת‬ ,‫הסוואה‬ .
‫המשתנים‬ ‫מאורגניזמים‬ ‫לקחים‬ :‫חום‬ ‫וויסות‬
.‫בצבע‬
Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364(1516): 463–470.
DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0254
[
51
‫ע‬ ָ‫ד‬ ַ‫מ‬ .]‫[אינטרנט‬ ‫להיעלם‬ ‫לא‬ ,‫לבלוט‬ ‫כדי‬ ‫צבע‬ ‫משנות‬ ‫זיקיות‬ .‫הזו‬ ‫ההסוואה‬ ‫את‬ ‫להסתיר‬ ‫אין‬ ]
:‫מ‬ ‫זמין‬ .
https://www.science.org/content/article/theres-no-hiding-camouflage
[
52
.‫ס‬ .‫ר‬ ,‫בסט‬ ]
1985
.‫הקוטב‬ ‫דוב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫טבעתיים‬ ‫ים‬ ‫כלבי‬ ‫של‬ ‫עיכול‬ .
Canadian Journal of Zoology. 63(5): 1033–1036.
DOI: https://doi.org/10.1139/z85-155
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
12
[
53
.'‫ג‬.‫ט‬ ,‫סמיטס‬ ]
1980
‫קרח‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫הגידול‬ ‫בבית‬ ‫והמזוקנים‬ ‫הטבעתיים‬ ‫הים‬ ‫כלבי‬ ‫את‬ ‫הקוטב‬ ‫דובי‬ ‫טריפת‬ .
.‫הים‬
Canadian Journal of Zoology. 58(12): 2201–2209.
DOI: https://doi.org/10.1139/z80-302
[54]
.‫מ‬ ,‫צ'ינרי‬
1990
‫טורפים‬ .
-
‫הטבע‬ ‫בעולם‬ ‫טריפה‬ ‫של‬ ‫וטכניקות‬ ‫אסטרטגיות‬ ,‫הבר‬ ‫רוצחי‬
.
Bedford Editions, London, UK, 224p. - ‫הוצאת‬
[55]
.‫ה‬ ,'‫וטריבוץ‬ .‫ק‬ .‫מ‬ ,‫קטאב‬
2015
‫הערכה‬ :‫קוטב‬ ‫דובי‬ ‫בשיער‬ ‫אופטיים‬ ‫סיבים‬ ‫אור‬ ‫פיזור‬ ‫טכנולוגיית‬ .
‫חדשות‬ ‫ותוצאות‬ ‫מחדש‬
.
Journal of Advanced Biotechnology and Bioengineering. 3(2): 38–51.
[
56
]
.'‫ג‬ ,‫וזו‬ .'‫ג‬ ,‫גואו‬ ,.‫ה‬ ,‫ג'יה‬
2017
.
‫פוטו‬ ‫אנרגיה‬ ‫המרת‬ ‫התנהגות‬ ‫של‬ ‫השוואה‬
-
‫קוטב‬ ‫דובי‬ ‫שיער‬ ‫של‬ ‫תרמית‬
.‫כבשים‬ ‫וצמר‬
Journal of Bionic Engineering. 14: 616–621.
DOI: https://doi.org/10.1016/S1672-6529(16)60427-4
[
57
.'‫ג‬ .‫ל‬ ,‫פרנק‬ ]
1986
( ‫הנקוד‬ ‫הצבוע‬ ‫של‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ .
Crocuta crocuta
.‫דמוגרפיה‬ .‫א‬ .)
Animal Behaviour. 34(5): 1500–1509.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0003-3472(86)80220-2
[
58
.‫ה‬ ,‫קרוק‬ ]
1972
.‫חברתית‬ ‫והתנהגות‬ ‫טריפה‬ ‫על‬ ‫מחקר‬ :‫הנקוד‬ ‫הצבוע‬ .
‫הוצאת‬
-
.‫שיקגו‬ ,‫שיקגו‬ ‫אוניברסיטת‬
[
59
.‫צ‬ ,‫סבר‬ ]
2005
.‫להסוואה‬ ‫בהכרח‬ ‫אינו‬ ‫לסביבה‬ ‫הדמיון‬ .
Israel Journal of Ecology & Evolution. 51: 80.
[
60
.'‫מ‬ ,‫ברטון‬ ]
1983
.‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫החדשה‬ ‫לארוס‬ ‫אנציקלופדית‬ .
Hamylan Pub: Middlesex - ‫הוצאת‬
[
61
.‫ד‬ ,‫מקדונלד‬ ]
1984
.‫היונקים‬ ‫של‬ ‫האנציקלופדיה‬ .
.‫אוקספורד‬ ,‫אוקספורד‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫הוצאת‬
-
[
62
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫פ‬ ,‫קאקזנסקי‬ ]
2014
‫בר‬ ‫בקטריאניים‬ ‫גמלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גידול‬ ‫ובבית‬ ‫במרחב‬ ‫שימוש‬ .
.‫מונגוליה‬ ‫שבדרום‬ ‫גובי‬ ‫בטרנסאלטאי‬
Biological Conservation. 169: 311– 318.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.11.033
[
63
‫הדו‬ ‫הגמל‬ ]
-
.‫דבשתי‬
Camelus Dromedaries, Linnaeus, 1758
.]‫[אינטרנט‬
GBIF
-
‫זמי‬
:‫בכתובת‬ ‫ן‬
https://www.gbif.org/species/144101237
[
64
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .'‫ג‬ ,‫קארול‬ ]
2001
.‫בסוס‬ ‫דיכרומטית‬ ‫צבע‬ ‫לראיית‬ ‫פוטופיגמנטי‬ ‫בסיס‬ .
Journal of Vision. 1(2).
DOI: https://doi.org/10.1167/1.2.2
[
65
.‫א‬ ,‫ושקולניק‬ .‫א‬ ,‫פרבולוצקי‬ ,.‫ר‬ ,‫דמיאל‬ ]
1980
‫לחיסכון‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬ ‫במדבר‬ ‫שחור‬ ‫מעיל‬ ‫האם‬ .
.?‫מטבולית‬ ‫באנרגיה‬
Nature. 283(5749): 761–762.
DOI: https://doi.org/10.1038/283761a0
[
66
.]‫[אינטרנט‬ ‫אנרגיה=אור=קרינה=טמפרטורה‬ ]
ESA
‫זמין‬ .
‫בכתובת‬
:
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Energy_light_radiation_temperature
[
67
.‫מ‬ .‫ד‬ ,‫גייטס‬ ]
1968
.‫ואקולוגיה‬ ‫אנרגיה‬ ‫חילופי‬ .
Bioscience. 18(2): 90–95.
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
13
DOI: https://doi.org/10.2307/1294057
[
68
.‫ר‬ .‫ס‬ ,‫וטראסי‬ .‫ט‬ .‫א‬ ,‫סימנדלה‬ ,.‫א‬ .‫ק‬ ,‫נאסר‬ ]
2000
‫אנפרא‬ ‫קרינה‬ ,‫צבע‬ ‫לגבי‬ ‫שגויות‬ ‫תפיסות‬ .
.‫וסביבתם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫בין‬ ‫אנרגיה‬ ‫וחילופי‬ ‫אדומה‬
Herpetological Journal. 10(3): 119–122.
[
69
‫זמין‬ .]‫[אינטרנט‬ ‫אנרגיה‬ ‫שימור‬ ]
‫בכתובת‬
:
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_04.html
[
70
,‫פרוטר‬ ]
W
.‫מ‬ .‫ד‬ ,‫וגטס‬ .‫פ‬ .
1969
.‫הסביבה‬ ‫עם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫תרמודינמי‬ ‫משקל‬ ‫שיווי‬ .
Ecological Monographs: 39(3): 227–244.
DOI: https://doi.org/10.2307/1948545
[
71
.‫פ‬ .‫נ‬ ,‫הדליי‬ ]
1979
.‫במדבר‬ ‫רגליים‬ ‫פרוקי‬ ‫על‬ ‫אקופיזיולוגי‬ ‫במחקר‬ ‫אחרונות‬ ‫התפתחויות‬ .
Journal of Arid Environments. 2(3): 211–218.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-1963(18)31772-5
[
72
‫ארכיון‬ .]‫[אינטרנט‬ ‫הצבע‬ ‫ראיית‬ ‫של‬ ‫האבולוציה‬ ]
Talk Origins
‫זמין‬ .
‫בכתובת‬
:
http:// www.talkorigins.org/faqs/vision.html
[
73
.‫ט‬ ,‫וגרלאנד‬ .‫נ‬ .‫ב‬ ,‫אנדרסון‬ ,.‫א‬.‫ט‬ ,‫טומסי‬ ]
2019
.‫יונקים‬ ‫של‬ ‫אקופיזיולוגיה‬ .
Journal of Mammalogy, 100(3): 894–909.
DOI: https://doi.org/10.1093/jmammal/gyz026
[
74
,‫פדר‬ ]
.‫א‬ .‫מ‬
.2002
‫השוואתית‬ ‫ביוכימיה‬/‫פיזיולוגיה‬ ,‫חיים‬ ‫ובעלי‬ ‫צמחים‬ ‫של‬ ‫פיזיולוגית‬ ‫אקולוגיה‬
‫לסימפוזי‬ ‫מבוא‬ :‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הזדמנויות‬ :‫אבולוציונית‬ ‫ופיזיולוגיה‬
.‫ון‬
Integrative and Comparative Biology. 42(3): 409–414.
DOI: https://doi.org/10.1093/icb/42.3.409
[75]
.‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ד‬ .‫ד‬ ,‫אקרלי‬
2000
‫אחרונה‬ ‫התקדמות‬ :‫צמחים‬ ‫של‬ ‫אקופיזיולוגיות‬ ‫תכונות‬ ‫של‬ ‫האבולוציה‬ .
‫אבולוציונית‬ ‫והסתגלות‬ ‫גנטיים‬ ‫אילוצים‬ ,‫טבעית‬ ‫לברירה‬ ‫מתייחס‬ ‫חדש‬ ‫מחקר‬ :‫עתידיים‬ ‫וכיוונים‬
‫צמחים‬ ‫של‬ ‫אקופיזיולוגיות‬ ‫בתכונות‬
.
Bioscience. 50(11): 979–995.
DOI: https://doi.org/10.1641/0006-3568(2000)050[0979:TEOPET]2.0.CO;2
[
76
.‫ס‬ ,‫פישר‬ ]
2017
.‫טורפים‬ ‫בין‬ ‫בהבחנה‬ ‫שונות‬ ‫חושיות‬ ‫בשיטות‬ ‫השימוש‬ ?‫חזון‬ ‫או‬ ‫ריח‬ .
Behavioral Ecology and Sociobiology. 71: 143.
DOI: https://doi.org/10.1007/s00265-017-2371-8
[
77
‫קלוסלה‬ ]
-
.‫מ‬ ,‫ונילסן‬ .‫ס‬ ,‫טרולאס‬
2020
‫אקלי‬ ‫תחת‬ ‫חרקים‬ ‫של‬ ‫הגוף‬ ‫צבע‬ ‫של‬ ‫האבולוציה‬ .
.‫משתנה‬ ‫ם‬
Current Opinion in Insect Science. 41: 25–32.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.cois.2020.05.007
[
78
,.‫מ‬ ,‫ויקלסקי‬ ]
2009
.‫לאקולוגיה‬ ‫פרינסטון‬ ‫מדריך‬ .‫חיים‬ ‫בעלי‬ :‫פיזיולוגית‬ ‫אקולוגיה‬ .
‫הוצאת‬
-
‫פרינסטון‬ ‫אוניברסיטת‬
,
.‫פרינסטון‬
DOI: https://doi.org/10.1515/9781400833023.14
[
79
.‫מ‬ ,‫דווקינס‬ ]
1971
‫'תבנית‬ ‫ג‬ ָ
‫המּוש‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫מבט‬ :‫בגוזלים‬ ‫תפיסתיים‬ ‫שינויים‬ .
.'‫חיפוש‬
Animal Behaviour. 19(3): 566–574.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0003-3472(71)80113-6
[
80
.‫מ‬ .‫ט‬ ,‫לורינג‬ .‫ר‬ .‫ס‬ ,‫היקמן‬ ,.‫א‬ .‫ב‬ ,‫קראופורד‬ ]
2012
‫של‬ ‫היכרות‬ ‫עם‬ ‫לאיום‬ ‫רגישות‬ ‫ההשערה‬ ‫בדיקת‬ .
.‫תזונתית‬ ‫וספציפיות‬ ‫טורפים‬
Ethology. 118(1): 41–48.
Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024
-----------------------------------------------------------------------------
14
DOI: https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.2011.01983.x
[
81
.‫ס‬.‫מ‬ ,‫ופרארי‬ .‫ל‬ .‫א‬ ,‫קריין‬ ]
2017
‫מטה‬ ‫סקירה‬ :‫טורפים‬ ‫של‬ )‫מחידושים‬ ‫(פחד‬ ‫ניאופוביה‬ ‫דפוסי‬ .
-
.‫אנליטית‬
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 284(1861), 20170583.
DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0583
[
82
,‫שמיט‬ ]
O
.
2017
‫המניע‬ ‫האדפטיבי‬ ‫המנגנון‬ ‫הבנת‬ :‫וטרף‬ ‫טורף‬ ‫של‬ ‫תפקודיות‬ ‫תכונות‬ .
.‫לטרף‬ ‫טורף‬ ‫בין‬ ‫אינטראקציות‬
F1000Research. 6: 1767.
DOI: https://doi.org/10.12688/f1000research.11813.1
[
83
,‫סימונדסון‬ ]
W.O.C
.‫ה‬ .‫מ‬ ,‫וגרינטון‬ .‫ד‬ .‫ק‬ ,‫סנדרלנדס‬ ,.
2002
‫יכולים‬ ‫ג'נרליסטים‬ ‫טורפים‬ ‫האם‬ .
‫ב‬ ‫סוכני‬ ‫להיות‬
.?‫יעילים‬ ‫ביולוגיים‬ ‫קרה‬
Annual Review of Entomology. 47: 561–594.
DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.ento.47.091201.145240
[
84
.‫מ‬ .‫ר‬ ,‫ומאי‬ .‫פ‬ .‫מ‬ ,‫האסל‬ ]
1986
‫של‬ ‫באינטראקציות‬ ‫ומומחים‬ ‫ג'נרליסטים‬ ‫טבעיים‬ ‫אויבים‬ .
‫טורף‬
-
.‫בחרקים‬ ‫נטרף‬
The Journal of Animal Ecology. 55(3): 923–940.
DOI: https://doi.org/10.2307/4425
[
85
]
.‫ד‬ ,‫רוג'רס‬
1972
.
.‫חרקים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫של‬ ‫ומודלים‬ ‫אקראי‬ ‫חיפוש‬
The Journal of Animal Ecology. 41(2): 369–383.
DOI: https://doi.org/10.2307/3474
[
86
.‫מ‬ ,‫ורזניק‬ .‫ב‬ ,‫קריד‬ ]
2015
.‫אנתרופוצנטריסם‬ ,‫דמויות‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ .
. NECSUS
European Journal of Media Studies. 4(1): 95–105.
DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/15174
[
87
.'‫ג‬ ,‫והכט‬ .‫א‬ ,‫הורוביץ‬ ]
2014
‫העולם‬ ‫לתפישת‬ ‫מאנתרופוצנטריזם‬ ‫מעבר‬ :‫כלבים‬ ‫על‬ ‫הסתכלות‬ .
umwelt)
.‫הכלביים‬ ‫של‬ )
Domestic dog cognition and behavior: The scientific study of Canis familiaris.
Springer: Berlin. pp. 201–219.
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-53994-7_9
[
88
]
.‫א‬ .‫ט‬ ,‫וויט‬
2013
.
‫סביבת‬ ‫באתיקה‬ ‫אנתרופוצנטריות‬ ‫של‬ ‫חקירה‬ :‫ודולפינים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬
‫י‬
‫ת‬
‫י‬
.‫ישומית‬
Journal of Animal Ethics. 3(1): 85–99.
DOI: https://doi.org/10.5406/janimalethics.3.1.0085
[
89
,.‫א‬ ,‫פורלונג‬ ]
,‫סילבר‬
.'‫ג‬ ,‫ופורלונג‬ .‫ז‬
2018
.
)‫קוגניטיבי‬ ‫(דיסונאנס‬ ‫שכלית‬ ‫התאמה‬ ‫כאי‬ ‫אנתרופוצנטריסם‬
.?‫חיים‬ ‫בבעלי‬ ‫במחקר‬
Animal Sentience. 12(11).
DOI: https://doi.org/10.51291/2377-7478.1366
[
90
.‫ל‬ .‫ד‬ .‫ס‬ ,‫ווינה‬ ]
2007
.‫להתנהגות‬ ‫מדעית‬ ‫גישה‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫הוא‬ ‫אנתרופומורפיזם‬ ‫מדוע‬ ?‫חיות‬ ‫מהן‬ .
Comparative Cognition & Behavior Reviews. 2: 125–135.
DOI: https://doi.org/10.3819/ccbr.2008.20008
[
91
‫צבים‬ ‫באוכלוסיות‬ ‫וגודל‬ ‫צבע‬ ‫על‬ ‫הסביבה‬ ‫השפעת‬ ]
‫פלטפורמ‬ .]‫[אינטרנט‬
‫ת‬
‫זמין‬ .‫צבים‬ ‫למען‬ ‫אינטרנט‬
‫בכתובת‬
:
https://www.tortoisetrust.org/articles/golden.htm

More Related Content

More from Zvi Sever

סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdfסבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
Zvi Sever
 
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdfSever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Zvi Sever
 
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdfSever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Zvi Sever
 
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdfSEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
Zvi Sever
 
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdfSEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
Zvi Sever
 
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdfSEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
Zvi Sever
 
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdfSEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
Zvi Sever
 
Sever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behaviorSever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behavior
Zvi Sever
 
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Zvi Sever
 
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Zvi Sever
 
Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021
Zvi Sever
 
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Zvi Sever
 
Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021
Zvi Sever
 
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Zvi Sever
 
Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021
Zvi Sever
 
Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009
Zvi Sever
 
Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020
Zvi Sever
 
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Zvi Sever
 
Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988
Zvi Sever
 
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986
Zvi Sever
 

More from Zvi Sever (20)

סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdfסבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
סבר-תקציר-גירית הדבש-דצמ2022.pdf
 
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdfSever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
Sever-Dilemmas Ehical code Space-COSPAR Sc. Assembly-2022.pdf
 
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdfSever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
Sever-Abs.-Ethical Code Space-IAC 2021.pdf
 
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdfSEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Spce in SRT2020.pdf
 
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdfSEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
SEVER-Ethical Code for Space pub. ROOM2020.pdf
 
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdfSEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
SEVER-סבר-קוד אתי-דגל על הירח-2018.pdf
 
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdfSEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
SEVER-סבר-הקוד האתי בחלל-מאמר עברית2020.pdf
 
Sever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behaviorSever1990 porcupines grooming behavior
Sever1990 porcupines grooming behavior
 
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022Sever&geffen okapi abstractmarch2022
Sever&geffen okapi abstractmarch2022
 
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
Carrying capacity of semuliki np for okapis 2022
 
Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021Sever-conservation translocations-rev.2021
Sever-conservation translocations-rev.2021
 
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021Sever-wild translocations in ugand-review.2021
Sever-wild translocations in ugand-review.2021
 
Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021Sever okapi translocations-rev. 2021
Sever okapi translocations-rev. 2021
 
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
Sever ethicalcode4sapce-call4involvement-2021
 
Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021Sever maslul-tour in rwanda 2021
Sever maslul-tour in rwanda 2021
 
Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009Sever ethical code for space settlement2009
Sever ethical code for space settlement2009
 
Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020Sever some of the first okapis origin-2020
Sever some of the first okapis origin-2020
 
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
Sever first okapis were from semuliki uganda-2020
 
Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988Sever porcupine field&captive research-1988
Sever porcupine field&captive research-1988
 
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986
Sever porcupine-h. indica-pictures- 1986
 

סבר2024-מה אם אגיד לך שהסוואה היא מיתוס?-עברית.pdf

 • 1. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 1 ?‫מיתוס‬ ‫היא‬ ‫שהסוואה‬ ‫לך‬ ‫אגיד‬ ‫אם‬ ‫מה‬ ‫צב‬ ‫עם‬ ‫ה‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫בעיקר‬ ‫א‬ - )‫(הסוואה‬ ‫ביוטי‬ ‫ולא‬ ‫ביוטי‬ ‫סבר‬ ‫צבי‬ ‫לשעבר‬ ‫ב‬ ,‫לביולוגיה‬ ‫מחלקה‬ ‫ה‬ ‫אוניברסיט‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫ארה"ב‬ ,‫אינדיאנה‬ ,‫אינדיאנפוליס‬ Sever.zvi@gmail.com :‫מהמקור‬ ‫תורגם‬ ‫המאמר‬ Sever, Z., 2024. What If I Told You Camouflage is a Myth? Animal Coloration is Mainly A-biotic and not Biotic (Camouflage). Research in Ecology, 6 (1): 14-27. DOI: https://doi.org/10.30564/re.v6i1.6100 ‫יר‬ ִ‫קצ‬ ַ‫ת‬ ‫חיים‬ ‫שבעלי‬ ‫שהתפיסה‬ ‫טוען‬ ‫המחבר‬ ,‫הנוכחי‬ ‫במאמר‬ ‫לכאורה‬ ‫הימנעות‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מציגים‬ ‫הסוואה‬ ‫באמצעות‬ ‫זיהוי‬ - ‫ה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כלומר‬ ‫ל‬ ‫תחפשות‬ ‫סביבתם‬ ‫של‬ ‫הטבעיים‬ ‫צבעים‬ – ‫אינ‬ ‫ה‬ ‫המקרה‬ ,‫אלא‬ ‫בטבע‬ ‫האמיתי‬ ‫שולית‬ .‫בלבד‬ ‫א‬ ‫בעיקר‬ ‫הוא‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫צבע‬ - ‫ביוטי‬ ‫(אקו‬ - )‫פיזיולוגי‬ ‫ביוטי‬ ‫ולא‬ ‫נפוצה‬ ‫אבולוציונית‬ ‫כתגובה‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫בקרב‬ ‫ההסוואה‬ ‫תופעת‬ ‫היעדר‬ ‫בדבר‬ ‫הטענה‬ .)‫(הסוואה‬ , :‫טיעונים‬ ‫שלושה‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ 1 ) ‫ש‬ ‫הקרנת‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫הטבעיים‬ ‫הצבעים‬ ‫היא‬ ‫לאקו‬ ‫בהקשר‬ - ‫פ‬ ;‫יזיולוגיה‬ 2 ‫ו‬ ‫שטורף‬ ) ‫נ‬ " ‫מהווים‬ ‫טרף‬ ‫צמד‬ ‫אב‬ ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬ "‫ולוציוני‬ , ‫את‬ ‫אחד‬ ‫לזהות‬ ‫איך‬ ‫יודעים‬ ‫הם‬ ‫ו‬ ;)‫מהן‬ ‫אחת‬ ‫אינה‬ ‫שהסוואה‬ ,‫שונות‬ ‫באסטרטגיות‬ ‫נוקטים‬ ‫הם‬ ‫לשרוד‬ ‫(כדי‬ ‫השני‬ - 3 ‫של‬ ‫שהגישה‬ ) ‫ייחוס‬ ‫הסווא‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫הקרנת‬ ‫אנתרופוצנטרי‬ ‫היא‬ ‫הסביבה‬ ‫צבעי‬ ‫ת‬ ‫הביוטי‬ ‫הגישה‬ ‫במקום‬ . ‫ת‬ - ‫(הסוואה‬ ‫המקובלת‬ ‫אתולוגית‬ ‫א‬ ‫בתנאים‬ ‫הכרה‬ ‫מציע‬ ‫הנוכחי‬ ‫המאמר‬ ,)‫צבעונית‬ - ‫ואקו‬ ‫ביוטים‬ - ‫מוב‬ ‫מחקר‬ ‫כתחום‬ ‫פיזיולוגיים‬ ‫חן‬ " ‫שכותרתו‬ , ‫הקרנה‬ ,"‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫סביבה‬ ‫צבעי‬ ‫של‬ ‫ו‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫הוא‬ ‫ק‬ ‫ק‬ ‫ול‬ ‫לאקו‬ ‫ורא‬ - ‫הצבע‬ ‫להבנת‬ ‫מיוחדת‬ ‫תרומה‬ ‫מציעה‬ ‫אכן‬ ‫הזאת‬ ‫שהגישה‬ ‫להוכיח‬ ‫פיזיולוגים‬ .‫חיים‬ ‫בבעלי‬ ‫מפתח‬ ‫מילות‬ : ;‫אבולוציה‬ ‫א‬ - ‫ביוטי‬ ;‫אנתרופוצנטריות‬ ; ‫אקו‬ - ;‫אתולוגיה‬ ;‫פיזיולוגיה‬ ‫ה‬ ‫סוו‬ ‫אה‬ ; .‫הקרנה‬ 1 . ‫ושיטות‬ ‫חומרים‬ ‫אריסטו‬ ,‫הספירה‬ ‫לפני‬ ‫הרביעית‬ ‫(המאה‬ ‫קדם‬ ‫מימי‬ ‫הספרות‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ 1 ‫ימינו‬ ‫עד‬ ) 2 ‫לטעון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫נעשתה‬ ‫חיים‬ ‫שבעלי‬ ‫התפיסה‬ ‫כי‬ ‫ה‬ ָ ‫כאֹור‬ִ‫ל‬ ‫המקרה‬ ‫אינה‬ ‫הסוואה‬ ‫באמצעות‬ ‫זיהוי‬ ‫הימנעות‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מציגים‬ ‫בט‬ ‫האמיתי‬ .‫בע‬ 2 . ‫מבוא‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫הסוואה‬ ‫ב‬ ‫הוכר‬ ,‫הזה‬ ‫המדויק‬ ‫מונח‬ ‫ה‬ ‫ככז‬ ‫ו‬ ‫ערך‬ ‫הספירה‬ ‫לפני‬ ‫הרביעית‬ ‫במאה‬ ‫וכבר‬ ;‫קדם‬ ‫ימי‬ ‫מאז‬ ‫ל‬ ‫להידמות‬ ‫כדי‬ ‫והדיונון‬ ‫התמנון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המבוצעים‬ ‫בצבע‬ ‫הפעילים‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ‫תצפיות‬ ‫אריסטו‬ ‫ובית‬ ‫אבנים‬ ‫דרווין‬ ‫ארסמוס‬ .‫היעלמות‬ ‫לצורך‬ ‫שמסביב‬ ‫הגידול‬ 3 ‫ו‬ ‫התיעוד‬ ,‫הביולוגי‬ ‫המחקר‬ ‫מאבות‬ ‫אחד‬ , ‫השיטתיות‬ ‫ב‬ ‫קיום‬ ‫כתב‬ ,‫בטבע‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫ב‬ ‫ספר‬ ‫ו‬ Zoonomia ( 1794 – 1796 " :) ‫הרבה‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫התאימו‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫מיני‬ ‫ב‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫שונות‬ ‫בדרכים‬ ‫י‬ ‫הס‬ ‫או‬ ‫קשות‬ ‫קונכיות‬ ‫פיתוח‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫טחונם‬ ‫(זו‬ "‫וואה‬ ‫או‬ '‫עמ‬ ,'‫א‬ ‫נומיה‬ 505 .) '‫צ‬ ,‫נכדו‬ ‫א‬ " ‫במונח‬ ‫אלא‬ "‫"הסוואה‬ ‫במונח‬ ‫השתמש‬ ‫לא‬ ,‫דרווין‬ ‫רלס‬ ‫מּות‬ ַ‫תד‬ ִ ‫ה‬ " 4 ‫החוקרים‬ ‫התייחסו‬ ‫שמאז‬ ‫נראה‬ . ‫לנושא‬ ‫המוקדשים‬ ‫ספרים‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫וכך‬ ,‫כמובנית‬ ‫בטבע‬ ‫הסוואה‬ ‫של‬ ‫לתופעה‬ ‫תמיד‬ 8 - 2,5 . ‫ספרות‬ ‫יש‬ ‫ענפה‬ ‫בנושא‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שפורסמו‬ ‫רבים‬ ‫וסקרים‬ ‫ההסוואה‬ ‫בנושא‬ 12 - 9 ‫על‬ ‫שפורסמו‬ ‫רבים‬ ‫מחקרים‬ ‫גם‬ ‫כמו‬
 • 2. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 2 ‫הסוואה‬ ‫של‬ ‫האבולוציוניים‬ ‫ההיבטים‬ 13 ‫במאובנים‬ ‫שהתגלו‬ ‫צבעים‬ ‫בעקבות‬ ‫וחיקוי‬ ‫והסוואה‬ 14 ‫במקומות‬ . ‫במנגנונים‬ ‫מתמקדים‬ ‫הם‬ ,‫החוקרים‬ ‫בקרב‬ ‫הסכמה‬ ‫אין‬ ‫שבהם‬ ‫ל‬ ‫אבל‬ ‫ההסוואה‬ ‫תופעת‬ ‫מאחורי‬ ‫מטילים‬ ‫א‬ ‫בקיומה‬ ‫ספק‬ 15 – 17 . ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לפני‬ ,‫הנושא‬ ‫על‬ ‫שכתב‬ ‫הראשון‬ ‫המתועד‬ ‫החוקר‬ ‫של‬ ‫המילים‬ ‫את‬ ‫לצטט‬ ‫ברצוני‬ ‫זה‬ ‫במאמר‬ - 2,300 ‫לשנות‬ ‫יכול‬ ‫"הוא‬ :‫שנה‬ ‫את‬ ‫מאה‬ ‫(אריסטו‬ "‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫לצבע‬ ‫להידמות‬ ‫לו‬ ‫לגרום‬ ‫כדי‬ ‫צבעו‬ 4 "‫לפנה‬ ‫ס‬ 1 ;) ‫הפתיחה‬ ‫מילות‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫ב‬ ‫אנדלר‬ ‫של‬ ‫מאמרו‬ 15 ‫זמן‬ ‫"מזה‬ : ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫הכלליים‬ ‫והגוונים‬ ‫הצבעים‬ ‫כי‬ ‫ידוע‬ ‫רב‬ ‫אינה‬ ‫התופעה‬ ‫כי‬ ‫ואטען‬ ‫משלהם‬ ‫שונה‬ ‫רציונל‬ ‫אציג‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ,‫כאן‬ ."‫שלהם‬ ‫לרקע‬ ‫להתאים‬ ‫נוטים‬ ‫החיים‬ ‫ביוטית‬ ‫תגובה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ - ,‫הסוואה‬ ‫או‬ ‫רקע‬ ‫התאמת‬ ,‫לסביבה‬ ‫דמיון‬ ‫כלומר‬ ‫ה‬ ‫מבוצע‬ ‫ת‬ ‫חיות‬ ‫להטעות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫א‬ ‫תגובה‬ ‫שזוהי‬ ,‫לומר‬ ‫יותר‬ ‫נכון‬ .‫אחרות‬ - ‫אקולוגית‬ ,‫ביוטית‬ - ‫צבעי‬ ‫של‬ ‫הקרנה‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ :‫פיזיולוגית‬ ‫אקו‬ ‫יתרונות‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫הסביבה‬ - ‫פיזיו‬ .‫לוגיים‬ ‫לאי‬ ‫בנוגע‬ ‫טענתי‬ ‫את‬ ‫מבסס‬ ‫אני‬ - ‫הסוואה‬ ‫של‬ ‫קיומה‬ ‫ב‬ ‫כ‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫פתרון‬ ‫נפו‬ ‫אבולוציוני‬ ‫ץ‬ ‫על‬ ‫בהסתמך‬ ‫טיעוני‬ ‫שלושה‬ ‫לאקו‬ ‫קשורה‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫הצבעים‬ ‫הקרנת‬ :‫ם‬ - ‫ונטרף‬ ‫טורף‬ ;‫פיזיולוגיה‬ ‫"צמד‬ ‫מהווים‬ ‫האחר‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫לזהות‬ ‫יודעים‬ ‫הם‬ ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬ "‫אבולוציוני‬ ; ‫וה‬ ‫ל‬ ‫אפשרות‬ ‫אלה‬ ‫של‬ ‫אנתרופוצנטריות‬ ‫ה‬ .‫בטבע‬ ‫מאוד‬ ‫נפוצה‬ ‫שהסוואה‬ ‫מתעקשים‬ 3 . ‫ודיון‬ ‫תוצאות‬ – ‫הטיעונים‬ ‫שלושת‬ ‫הקיו‬ ‫במלחמת‬ ‫התזונה‬ ‫של‬ ‫חלקה‬ ‫לפי‬ ‫(עי‬ ‫ם‬ ‫חיים‬ ‫קרון‬ - ‫ערב‬ ‫ארוחת‬ 18 ) ‫ב‬ ‫הכרוכה‬ ‫הסיכון‬ ‫ושאלת‬ ‫(דילמת‬ ‫ה‬ ‫הערב‬ ‫ארוחת‬ 19 ) ‫ה‬ ‫הנוכחי‬ ‫המאמר‬ ‫טענת‬ .‫חייו‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫אפשרית‬ ‫דרך‬ ‫כל‬ ‫לנסות‬ ‫צריך‬ ‫הנטרף‬ , ‫י‬ ‫א‬ ‫האלה‬ ‫מהדרכים‬ ‫אחת‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫היא‬ ‫שהסוואה‬ - ‫הצבעים‬ ‫כי‬ ‫אטען‬ ,‫בהמשך‬ .‫לטורף‬ ‫ולא‬ ‫לנטרף‬ ‫לא‬ ‫למע‬ ‫הם‬ ‫להסוואה‬ ‫נועדו‬ ‫שכביכול‬ ‫את‬ ‫המשרתים‬ ‫צבעים‬ ‫שה‬ ‫ה‬ ‫צרכי‬ ‫ה‬ ‫ם‬ - ‫אביוטיים‬ .‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ 3.1 '‫א‬ ‫טיעון‬ - ‫ה‬ ‫ח‬ ‫זרת‬ ‫אקולוגי‬ ‫פתרון‬ ‫היא‬ ‫הסביבה‬ ‫צבעי‬ - ‫פיזיולוגי‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ "‫ש"עוטף‬ ‫הצבע‬ ‫שנושא‬ ‫להציע‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫יבחן‬ ‫לא‬ ‫מבט‬ ‫מנקודת‬ '‫'ראיה‬ ‫ביוטית‬ ‫מ‬ ‫אלא‬ ‫ן‬ ‫ה‬ - ‫א‬ - ‫ביוטי‬ ‫ת‬ ‫אחרות‬ ‫במילים‬ : – " ‫התאמה‬ ‫אקולוגית‬ - ‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫למאפיינים‬ ‫פיזיולוגית‬ " ‫של‬ ‫התנאים‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ , ‫ה‬ ‫החזרה‬ . ‫קשר‬ ‫ו‬ ‫פיסיולוגיה‬ ‫בין‬ ‫צוי‬ ‫כבר‬ ‫הגוף‬ ‫וכיוון‬ ‫צבע‬ ‫ין‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמידט‬ - ‫הקלאסי‬ ‫בספרו‬ ‫נילסן‬ 20 . ‫מנדלסון‬ ‫גם‬ ‫זאת‬ ‫ציין‬ ‫שלו‬ ‫והידע‬ ‫הניסיון‬ ‫לגבי‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫המדבר‬ ‫יונקי‬ ‫את‬ ‫מצא‬ ‫הוא‬ ‫שם‬ ,‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫למדבריות‬ ‫התייחס‬ ,‫גדולים‬ ‫כדי‬ ‫וזאת‬ ,‫חיים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫הסביבה‬ ‫כצבע‬ ‫בהירים‬ ‫שהם‬ ,‫והנטרפים‬ ‫הטורפים‬ ‫לפלוט‬/‫להחזיר‬ ‫קרינת‬ ‫את‬ ‫ה‬ ‫שמש‬ 21 ‫'אסטרטגי‬ ‫המכונה‬ ,‫התופעה‬ . ‫טמפרטורה‬ ‫ת‬ '‫מקסימלית‬ 22 ‫בזוחלים‬ ‫גם‬ ‫רבות‬ ‫נחקרה‬ 23 . ‫ה‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫מסבירים‬ ‫כללים‬ ‫מספר‬ ,‫כלשהי‬ ‫לחיה‬ ‫להתייחסות‬ ‫מעבר‬ - ‫א‬ - ,‫ביוטית‬ ‫על‬ ‫אקולוגית‬ ‫פיזיולוגית‬ ‫הוא‬ ‫שבו‬ ‫הגיאוגרפי‬ ‫לאזור‬ ‫החיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הגוף‬ ‫משקל‬ ‫שבין‬ ‫ביחס‬ ‫העוסקים‬ ,‫ברגמן‬ ‫חוקי‬ ‫כמו‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫חי‬ 24 , ‫אלן‬ ‫של‬ ‫הכלל‬ ‫או‬ ‫הגוף‬ ‫אברי‬ ‫של‬ ‫אורכם‬ ‫בין‬ ‫לקשר‬ ‫המתייחס‬ ( )'‫וכו‬ ‫המקור‬ ,‫הגפיים‬ ,‫הזנב‬ ,‫האוזניים‬ ‫לטמפרטורה‬ ‫ב‬ ‫המחיה‬ ‫אזור‬ 25,26 ‫מקשרים‬ ‫כללים‬ ‫שני‬ . ‫את‬ ‫בעלי‬ ‫צבע‬ ‫ה‬ ‫(צבעים‬ ‫גלוגר‬ ‫חוקי‬ :‫אקלים‬ ‫עם‬ ‫חיים‬ ‫ולחים‬ ‫חמים‬ ‫באזורים‬ ‫יותר‬ ‫כהים‬ 27 ‫קרים‬ ‫באזורים‬ ‫יותר‬ ‫כהים‬ ‫(צבעים‬ ‫בוגרט‬ ‫וחוקי‬ ) , ‫להשפעות‬ ‫לב‬ ‫בשים‬ ‫לכאורה‬ ‫מנוגדות‬ ‫של‬ ‫הסקר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫האחרים‬ ‫וכל‬ ‫דלהיי‬ 28 ‫בציפורי‬ ‫העוסק‬ ‫שיר‬ .) ‫לתומכי‬ ‫מאפשר‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ ‫בעוד‬ ‫ה‬ ‫לטעון‬ ‫הסוואה‬ ‫מינם‬ ‫מבני‬ ‫יותר‬ ‫כהים‬ ‫הטרופי‬ ‫הגשם‬ ‫ביער‬ ‫שהמינים‬ ‫ה‬ ‫המאמר‬ ,‫ביער‬ ‫טובה‬ ‫הסוואה‬ ‫מאפשר‬ ‫הכהה‬ ‫הצבע‬ ‫כי‬ ,‫ויבשים‬ ‫קרים‬ ‫באזורים‬ ‫השוכנים‬ ‫נוכחי‬ ‫מתייחס‬ ‫דווקא‬ ‫ל‬ ‫הא‬ ‫הסבר‬ - ‫כגורם‬ )‫הסביבה‬ ‫(השפעת‬ ‫ביוטי‬ ‫ה‬ .‫החיה‬ ‫צבע‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫הגי‬ ‫ואחרים‬ ‫העש‬ ,‫הדוב‬ ,‫הצבוע‬ ,‫הנמר‬ ,‫הגמל‬ ‫שלגבי‬ ‫הרי‬ ‫כך‬ ‫אכן‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫לצבעיהם‬ ‫הסבר‬ ‫לחפש‬ ‫יותר‬ ‫וני‬ ‫א‬ ‫כמחזירים‬ ‫של‬ ‫אלה‬ ‫ת‬ ‫שלהם‬ ‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫כהסוואה‬ ‫ולא‬ - ,‫כלומר‬ ‫ה‬ ‫ההסבר‬ ‫אקו‬ - ‫מספר‬ ‫להלן‬ .‫פיזיולוגי‬ ‫דוגמאות‬ - ‫ה‬ ‫אלא‬ ‫הסוואה‬ ‫לא‬ ‫קרנה‬ .‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫צבעי‬ ‫של‬ Cephalopods ( ‫ראש‬/‫ּיֹות‬ִ‫ילֹונ‬ ִ ‫ס‬ - ‫רגל‬ ‫י‬ ‫ים‬ :) ‫שינוי‬ ‫רבגוניות‬ ‫החי‬ ‫בממלכת‬ ‫הצבע‬ ‫הכי‬ ‫כנראה‬ ‫היא‬ ‫מפות‬ ‫ח‬ ‫ת‬ ‫ומשוכלל‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫הימיות‬ ‫רכיכות‬ ( ‫ודיונונים‬ ‫תמנונים‬ ) . ‫הנלון‬ ‫לפי‬ ‫והאחרים‬ 29 ‫מערכת‬ ‫פיתחו‬ ‫הימיות‬ ‫הרכיכות‬ : ‫בעיצוב‬ ‫השולטת‬ ‫מתוחכמת‬ ‫חזותית‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ...‫והסוואה‬ ‫לתקשורת‬ ‫גוף‬ ‫רגליים‬ ‫ראש‬ :‫שונה‬ ‫הגנה‬ ‫טקטיקת‬ ‫פיתחו‬
 • 3. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 3 ‫שלהם‬ ‫המתוחכם‬ ‫ובעור‬ ‫החדה‬ ‫בראייה‬ ‫משתמשים‬ ‫הם‬ – ‫עדין‬ ‫וכוונון‬ ‫מהיר‬ ‫לשינוי‬ ‫ישירה‬ ‫עצבית‬ ‫שליטה‬ ‫עם‬ ‫אופטי‬ ‫לגיוון‬ – ‫את‬ ‫במהירות‬ ‫להתאים‬ ‫כדי‬ ‫תבנית‬ ‫בלתי‬ ‫למערך‬ ‫מדהימה‬ ‫בהתאמה‬ ‫להסוואה‬ ‫שלהם‬ ‫הגוף‬ ‫סלעים‬ ‫שוניות‬ ,‫צבעוניות‬ ‫אלמוגים‬ ‫שוניות‬ :‫חזותיים‬ ‫רקעים‬ ‫של‬ ‫מוגבל‬ ‫מתונות‬ ‫אצות‬ ‫יערות‬ , ‫או‬ ‫חול‬ ‫מישורי‬ , .‫ואחרים‬ ‫ים‬ ‫צמחי‬ ‫של‬ ‫מרבצים‬ ,‫בוץ‬ ‫והדיונונים‬ ‫התמונונים‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ (coleoid cephalopods) ‫כי‬ ‫אם‬ ,‫שלהם‬ ‫לסביבה‬ ‫בהתאם‬ ‫צבע‬ ‫לשנות‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫מדהי‬ ‫א‬ ‫מה‬ ‫ה‬ , ‫י‬ ‫אינ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ביוטית‬ ‫לסיבה‬ ‫הוכחה‬ - ‫הכנ‬ ‫או‬ ‫ההיטרפות‬ ‫סכנת‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ,‫כלומר‬ ‫ות‬ ‫לקראת‬ ‫"הסו‬ ‫המילה‬ ‫במקום‬ ‫ואם‬ ;‫טריפה‬ ‫"ה‬ ‫כותבים‬ ‫אנחנו‬ "‫ואה‬ ‫קרנה‬ ‫של‬ ‫צבע‬ ‫בית‬ ‫ה‬ ‫גידול‬ ‫יכולת‬ ‫עדיין‬ ‫כן‬ ‫זה‬ ," ‫החיות‬ ‫של‬ ‫האנטומיה‬ ‫עם‬ ,‫מרשימה‬ ‫ועדיין‬ ‫שהייתה‬ ‫נלמד‬ ‫ת‬ ‫האלה‬ ‫היכולות‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫כדי‬ ‫לעומק‬ 31,30 . ,‫דומה‬ ‫באופן‬ ‫ש‬ ‫מכיוון‬ ‫ל‬ ‫יש‬ ‫חיה‬ ‫הצבעים‬ ‫את‬ ‫מושלמת‬ ‫בצורה‬ ‫לחקות‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ - ‫מגוון‬ ‫כלומר‬ ‫צבעים‬ ‫ה‬ , ‫יא‬ ‫מנצל‬ ‫ת‬ ‫מינית‬ ‫תוך‬ ‫לתקשורת‬ ‫גם‬ ‫זו‬ ‫יכולת‬ 32 .)‫להלן‬ ‫(ראה‬ ‫הזיקיות‬ ‫אצל‬ ‫כמוכר‬ :‫חרקים‬ ‫ה‬ ‫העש‬ ( ‫שחור‬ Peppered moth ) ‫נח‬ ‫הוא‬ ‫היום‬ ‫ובשעות‬ ‫בלילה‬ ‫פעיל‬ ‫המפורסם‬ ‫מתחת‬ ‫ל‬ ‫ענפים‬ ‫אופקיים‬ ‫העץ‬ ‫בחופת‬ 33 ‫לכן‬ . ‫(ראה‬ ‫בו‬ ‫מבחינות‬ ‫לא‬ ‫הענפים‬ ‫מעל‬ ‫מזון‬ ‫שמחפשות‬ ‫שהציפורים‬ ‫פלא‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫תעשייתי‬ ‫מלניזם‬ ‫על‬ ‫מג'רוס‬ ‫של‬ ‫בספרו‬ ‫דומה‬ ‫ביקורת‬ 34 ‫של‬ ‫הכהה‬ ‫צבעו‬ ‫על‬ ‫בהסבר‬ ‫צורך‬ ‫יש‬ ,‫זאת‬ ‫למרות‬ .) ,‫ואכן‬ .‫שלו‬ ‫המזוהמת‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫שכאילו‬ ,‫העש‬ ‫וולס‬ 33 ‫ב‬ ‫לחפש‬ ‫מציע‬ ‫ה‬ ‫גורם‬ ‫א‬ - ‫ביוטי‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫כגון‬ ,‫כיוון‬ ‫"מלניזם‬ ‫ו‬ ‫במחלוקת‬ ‫שנוי‬ ‫הנושא‬ ."‫תרמי‬ )‫(כהות‬ ‫מלט‬ 35 "?‫מאמין‬ ‫אתה‬ ‫ולמי‬ ‫"במה‬ ‫השאלה‬ ‫עם‬ ‫זאת‬ ‫מסכם‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫וסטב‬ ‫וולטון‬ ‫נס‬ 36 , ‫אשר‬ ‫ש‬ ‫לכך‬ ‫הוכחה‬ ‫מספק‬ ‫אינו‬ ,‫מלאכותי‬ ‫טריפה‬ ‫ניסוי‬ ‫ביצעו‬ ‫הקרנת‬ ‫רקע‬ ‫בית‬ ‫הגידול‬ ‫הוא‬ ‫ביוטית‬ ‫תגובה‬ ‫הא‬ ‫באפשרות‬ ‫להתמקד‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫מגביר‬ ‫אפילו‬ ,‫אלא‬ ,‫הסוואה‬ ‫של‬ - ‫ב‬ ‫כפי‬ ,‫יוטית‬ ‫על‬ ‫המרשים‬ ‫מהמחקר‬ ‫גם‬ ‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫שניתן‬ ‫העש‬ ‫בוגונג‬ ‫באוסטרליה‬ 37 . :‫עכבישים‬ ‫שבאמצעות‬ ‫מנגנונים‬ ‫של‬ ‫שפע‬ ‫מציגים‬ ‫עכבישים‬ ‫ם‬ ‫צבע‬ ‫להפיק‬ ‫ניתן‬ 38 ‫דיווחים‬ ‫יש‬ ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬ ‫פרחים‬ ‫בתוך‬ ‫מוסווים‬ ‫עכבישים‬ ‫על‬ 39 ‫בתוך‬ , ‫מארזי‬ ‫ביצים‬ 40 ‫עצמם‬ ‫של‬ ‫הקורים‬ ‫ברקע‬ ‫הסוואתם‬ ‫ואף‬ 41 ‫אולם‬ . ‫גם‬ ‫כי‬ ,"‫מה"הסוואה‬ ‫מושפעים‬ ‫שלהם‬ ‫הנטרפים‬ ‫ולא‬ ‫הטורפים‬ ‫שלא‬ ‫נראה‬ ‫אלה‬ ‫וגם‬ ‫אלה‬ ‫מבחינים‬ ‫ב‬ ‫קרינת‬ ( ‫סגול‬ ‫על‬ UV ) ‫אותם‬ ‫לזהות‬ ‫לטורפים‬ ‫שעוזר‬ ‫מה‬ ,‫העכבישים‬ ‫קורי‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫את‬ ‫מסב‬ ‫וגם‬ ‫הנטר‬ ‫פים‬ ‫אליהם‬ 41 . ‫וקאסאס‬ ‫פיגון‬ 42 ‫סרטב‬ :‫מציינים‬ ‫ישים‬ ‫לעיננו‬ ‫נראים‬ ‫בלתי‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬ ‫מרהיב‬ ‫באופן‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫לצבע‬ ‫תואמים‬ ‫הם‬ ‫עליהם‬ ‫בפרחים‬ ‫צדים‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ; ‫עדיין‬ ‫ל‬ ‫ראיות‬ ‫אין‬ ‫בתפישת‬ ‫יתרון‬ ‫כבעלת‬ ‫צבעים‬ ‫התאמת‬ ‫לדבורים‬ ‫נראית‬ ‫בלתי‬ ‫אינה‬ ‫לפרחים‬ ‫סרטבישים‬ ‫שהתאמת‬ ‫בעובדה‬ ‫תלויה‬ ‫כנראה‬ ‫זו‬ ‫תוצאה‬ ,‫טרף‬ ‫יותר‬ .‫שלהם‬ ‫הנפוץ‬ ‫הטרף‬ ‫שהם‬ ‫וזבובים‬ ‫ה‬ ‫קרינת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנוצר‬ ‫בניגוד‬ ‫מבחין‬ ‫שהטרף‬ ‫בגלל‬ UV ‫ולמעשה‬ "‫"המוסווה‬ ‫העכביש‬ ‫לכיוון‬ ‫נמשך‬ ‫הוא‬ , ‫יד‬ ‫על‬ ‫התפוש‬ ‫פרח‬ ‫מעדיף‬ ‫עכביש‬ ‫י‬ 43 . :‫דגים‬ ‫של‬ ‫ההתנהגות‬ ‫סול‬ ‫דגי‬ ( ‫רבנו‬ ‫משה‬ ‫דגי‬/‫סוליתאים‬ - ‫משוטח‬ ‫גופם‬ ) ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫העדפה‬ ‫כוללת‬ ‫דומה‬ ‫רקע‬ ‫גופם‬ ‫לצבע‬ 44 ‫ו‬ , ‫אז‬ ‫גם‬ ‫לחול‬ ‫התאמתם‬ ‫אינה‬ ‫מושל‬ ‫מת‬ ‫בחול‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫קוברים‬ ‫עדיין‬ ‫והם‬ , 45 ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ . ‫(רא‬ ‫סרטנים‬ ‫הם‬ ‫הזה‬ ‫בגיל‬ ‫שלהם‬ ‫הטורפים‬ ‫ה‬ 46 ‫ואיור‬ 1 ‫ב‬ - 47 ‫אינה‬ ‫שההסוואה‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫מעיד‬ ‫לעיל‬ ‫האמור‬ .) ‫על‬ ‫נמצא‬ ‫הדג‬ ‫כאשר‬ ‫ולכן‬ ‫הקרקע‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מהלכים‬ ‫סרטנים‬ .‫מגילוי‬ ‫להימנע‬ ‫כדי‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫שבה‬ ‫המערכת‬ ‫הקרקע‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫ולא‬ ‫התכולים‬ ‫הים‬ ‫מי‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫בו‬ ‫מבחין‬ ‫הסרטן‬ ‫הקרקע‬ ‫פני‬ ‫הסרטן‬ ‫עומד‬ ‫עליה‬ ‫יכולת‬ . ‫ו‬ ‫של‬ ‫דג‬ ‫הסול‬ ‫צבע‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫גופו‬ ‫לז‬ ‫ה‬ ‫הסב‬ ‫של‬ ‫שצבעו‬ ‫כדי‬ ‫לדג‬ ‫להיות‬ ‫שאמורים‬ ‫חיישנים‬ ‫פעילות‬ ‫על‬ ‫מעידה‬ ‫יבה‬ .‫במאמר‬ ‫כבר‬ ‫שנאמר‬ ‫כפי‬ ,‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫לזה‬ ‫ויותאם‬ ‫ישתנה‬ :‫זוחלים‬ ‫אריסטו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫צוינה‬ ‫אפילו‬ ‫והיא‬ ,‫בהסוואה‬ ‫לשימוש‬ ‫שטוען‬ ‫למי‬ ‫קלאסית‬ ‫דוגמה‬ ‫משמשת‬ ‫הזיקית‬ 1 , ‫לספק‬ ‫מבלי‬ ‫צבע‬ ‫לשנות‬ ‫היכולת‬ ‫של‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ציין‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ‫שרוב‬ ‫גילו‬ ‫מחקרים‬ ,‫ואכן‬ ;‫לכך‬ ‫הסבר‬ ‫קשור‬ ‫בזיקיות‬ ‫הצבע‬ ‫שינויי‬ ‫ים‬ ‫לתקשורת‬ ‫תוך‬ ‫מיני‬ ‫ת‬ 49,48 ‫סטיוארט‬ ‫שבו‬ ‫במחקר‬ . - ‫ומוסאלי‬ ‫פוקס‬ 50 ‫בדקו‬ 21 ‫מצא‬ ‫הם‬ ,‫ננסיות‬ ‫זיקיות‬ ‫של‬ ‫מינים‬ ‫ו‬ ‫הזיקיות‬ ‫אצל‬ ‫הצבעים‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫המדהימה‬ ‫שהיכולת‬ ‫להניח‬ ‫"שסביר‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫לשכלל‬ ‫כדי‬ ‫יותר‬ ‫התפתחה‬ ‫הננסיות‬ ‫איתות‬ ".‫תואם‬ ‫ברקע‬ ‫להעלם‬ ‫להם‬ ‫לסייע‬ ‫כדי‬ ‫ופחות‬ ‫החברתי‬ ‫ב‬ ,‫הזיקיות‬ ‫ליד‬ ‫טורפים‬ ‫של‬ ‫נוכחות‬ ‫בחנו‬ ‫כאשר‬ ,‫זאת‬ ‫לעומת‬ ‫ה‬ ‫להסוואה‬ ‫צבע‬ ‫שינויי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ 50 ‫המחברים‬ , ‫ב‬ ‫צבע‬ ‫שינויי‬ ‫בדקו‬ ‫שהם‬ ‫בגלל‬ ‫אולי‬ ,‫לנצפה‬ ‫הצפוי‬ ‫בין‬ ‫התאמה‬ ‫חוסר‬ ‫על‬ ‫לגשר‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫ניסו‬ ‫ה‬ ‫קשר‬ ,‫ביוטי‬ ‫התנאים‬ ‫עם‬ ‫ולא‬ ,‫הטורף‬ ‫הא‬ - ‫ה‬ ‫כגון‬ ,‫ביוטיים‬ ‫קרנת‬ ‫ה‬ ‫סביב‬ ‫ה‬ ‫בשנת‬ ‫שפורסם‬ ‫זיקיות‬ ‫על‬ ‫במחקר‬ . 2008 48 ‫טענו‬ , ‫סטיוארט‬ - ‫ומוסאלי‬ ‫פוקס‬ : ‫בצבע‬ ‫בולטים‬ ‫שינויים‬ ‫להפגין‬ ‫היכולת‬ ‫של‬ ‫שהאבולוציה‬ ‫מציעות‬ ‫שלנו‬ ‫"התוצאות‬
 • 4. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 4 ‫נובעת‬ ‫מ‬ .‫הסוואה‬ ,‫לחשוב‬ ‫שמקובל‬ ‫כפי‬ ,‫ולא‬ ‫חברתיים‬ ‫איתותים‬ ‫לספק‬ ‫אסטרטגיה‬ ,‫זו‬ ‫הצהרה‬ ‫בעקבות‬ ‫אח‬ ‫מומחה‬ :‫טען‬ ‫ההסוואה‬ ‫בתחום‬ ‫ר‬ ‫אחד‬ ‫"אף‬ ‫מעולם‬ ‫מספקת‬ ‫הזיקית‬ ‫של‬ ‫המיוחדת‬ ‫שהיכולת‬ ‫הוכיח‬ ‫לא‬ "‫הסוואה‬ 51 . :‫יונקים‬ ‫להת‬ ‫הקוטב‬ ‫לדוב‬ ‫שמאפשר‬ ‫מה‬ ‫הוא‬ ‫הלבן‬ ‫ההסוואה‬ ‫שצבע‬ ‫לטעון‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫ב‬ ‫קרב‬ ‫גנ‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ,‫שלו‬ ‫לטרף‬ ‫גור‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫הדוב‬ ‫של‬ ‫העיקרי‬ ‫שהטרף‬ ‫העובדה‬ ‫לאור‬ ‫י‬ ‫הים‬ ‫כלבי‬ 52 ‫מתחת‬ ‫שנמצא‬ ‫טרף‬ , ‫הקרח‬ ‫לגושי‬ 53 ‫כדי‬ . ‫מחבוא‬ ‫גג‬ ‫את‬ ‫הקוטב‬ ‫דוב‬ ‫ממוטט‬ ,‫שלו‬ ‫הטרף‬ ‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫ם‬ ‫גור‬ ‫של‬ ‫הקפוא‬ ‫י‬ ‫הים‬ ‫כלבי‬ 54 ‫צבע‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ . ‫עם‬ ‫להתמודדות‬ ‫אבולוציונית‬ ‫מבחינה‬ ‫מתאים‬ ‫הקוטב‬ ‫דוב‬ ‫של‬ ‫גופו‬ ‫התנאים‬ ‫הא‬ - ‫ביוטי‬ ‫ם‬ ‫(אקו‬ - ‫ולא‬ )‫פיזיולוגים‬ ( ‫הביוטים‬ ‫עם‬ ‫הסוואה‬ ) ‫פיתח‬ ‫הקוטב‬ ‫דוב‬ :‫הוכח‬ ‫שאכן‬ ‫כפי‬ , ‫ננו‬ ‫טכנולוגי‬ ‫ה‬ ‫יעילה‬ ‫אופטית‬ ‫אנרגיה‬ ‫לקצירת‬ ‫ו‬ ‫שימור‬ ‫אנרגיה‬ ‫לח‬ ‫השמש‬ ‫קרינת‬ ‫רתימת‬ ... ‫ימ‬ ‫העור‬ ‫ושטח‬ ‫עוריות‬ ‫התת‬ ‫השכבות‬ ‫ום‬ 55 ‫קרניים‬ ‫להמיר‬ ‫וכן‬ ‫תרמית‬ ‫לאנרגיה‬ ‫סגולות‬ ‫אולטרה‬ 56 . ‫ה‬ ‫הצבועים‬ ‫נקודים‬ ‫ב‬ ‫חיים‬ ‫קבוצות‬ 57 ‫וקולניות‬ ‫גדולות‬ ‫בלהקות‬ ‫טרפם‬ ‫את‬ ‫תוקפים‬ ‫והם‬ 58 . ‫אין‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ ‫ה‬ ‫שלהם‬ ‫סתרה‬ ‫יכול‬ ‫הפוטנציאלי‬ ‫והטרף‬ ‫בכוונ‬ ‫בבירור‬ ‫להבחין‬ .‫תם‬ ‫של‬ ‫היתרון‬ ‫את‬ ‫לפרש‬ ‫עלינו‬ ,‫לכן‬ ‫החום‬ ‫צבעו‬ - ‫הזה‬ ‫הצבוע‬ ‫של‬ ‫צהוב‬ ‫ה‬ ‫משולב‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫כפתרון‬ ‫שחורים‬ ‫כתמים‬ - ,‫אקולוגי‬ ‫ביוטי‬ ‫ביוטי‬ ‫כצורך‬ ‫ולא‬ ‫ל‬ ‫הקשור‬ ‫יחסי‬ ‫"ט‬ ‫ו‬ ‫רף‬ ‫נטרף‬ ." ‫נכון‬ ‫שהוא‬ ‫נראה‬ ‫העכביש‬ ‫לגבי‬ ‫שנכתב‬ ‫מה‬ ,‫לעיל‬ ‫הדוגמאות‬ ‫בכל‬ ‫גם‬ " :‫כאן‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫סוואה‬ ‫ממערכת‬ ‫מרוויחה‬ ‫אבל‬ ,‫כזו‬ ‫יחסים‬ ‫המניע‬ ‫הכוח‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ " 59,41 . ‫האקו‬ ‫("הגישה‬ ‫פיזיולוגית‬ ‫כאסטרטגיה‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫החזרת‬ - )"‫פיזיולוגית‬ ‫בצבעי‬ "‫ה"אוטומטיים‬ ‫השינויים‬ ‫על‬ ,‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫בהתבסס‬ ‫בתוך‬ ‫שמותאמים‬ ,‫והתמנונים‬ ‫הזיקיות‬ ‫של‬ ‫הגוף‬ ‫נתון‬ ‫בזמן‬ ‫מצויים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫המקום‬ ‫לצבעי‬ ‫שניות‬ 60 ‫האפור‬ ‫לצבע‬ ‫או‬ , ‫ה‬ ‫והקרנף‬ ‫הפיל‬ ‫כמו‬ ‫גדולות‬ ‫חיות‬ ‫מאפיין‬ 61 ‫רק‬ ‫מאפיין‬ ‫שלא‬ "‫הסביבה‬ ‫"צבע‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫לגבי‬ ‫רציונלית‬ ‫השערה‬ ‫להציג‬ ‫רוצה‬ ‫הייתי‬ ,‫השני‬ ‫מהצד‬ ‫בסכנת‬ ‫נמצאים‬ ‫שאינם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אותם‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫בטבע‬ ‫ונטרפים‬ ‫טורפים‬ ‫טריפה‬ ‫גדולים‬ ‫וזוחלים‬ ‫עופות‬ ‫כמו‬ , .‫מבודדים‬ ‫באיים‬ ‫הצעתי‬ ‫היא‬ ‫ע‬ ‫שמוקרן‬ ‫לזה‬ ‫החיה‬ ‫צבע‬ ‫בין‬ "‫ה"דמיון‬ ‫עובדת‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יד‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫בגורמים‬ ‫התמקדות‬ ‫תוך‬ ,‫סביבה‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באים‬ ‫שהם‬ ‫כפי‬ ‫הפיזיולוגיים‬ ‫ב‬ .‫הטבעית‬ ‫וסביבתם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫השמש‬ ‫קרינת‬ ‫של‬ ‫ספקטרום‬ ,‫לכך‬ ‫פיזיולוגי‬ ‫יתרון‬ ‫להיות‬ ‫עשוי‬ "‫טבעית‬ ‫"ברירה‬ ‫של‬ ‫במונחים‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ ‫א‬ ‫ם‬ ‫צבעים‬ ‫יקרין‬ ‫הגוף‬ ‫מעטה‬ ‫ה‬ ‫לאלו‬ ‫דומים‬ ‫מוקרנ‬ ‫ים‬ ‫במ‬ ,‫הסביבה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫לנו‬ ‫שנראה‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫התאמ‬ ‫ה‬ ‫ל‬ .'‫כ'הסוואה‬ ,‫סביבה‬ ‫שצבע‬ ,‫והקרנף‬ ‫הפיל‬ ‫כולל‬ ,‫דוגמאות‬ ‫מספר‬ ‫יש‬ ‫ה‬ ‫גו‬ ‫ף‬ ‫יכולים‬ ‫הסוואה‬ ‫תומכי‬ ,‫גידול‬ ‫בית‬ ‫בכל‬ ‫כמעט‬ ‫ובולט‬ ‫אפור‬ ‫למען‬ ‫שם‬ ‫נמצאות‬ ‫שהן‬ ‫ולטעון‬ ,‫בצל‬ ‫החמות‬ ‫השעות‬ ‫את‬ ‫לבלות‬ ‫הללו‬ ‫החיות‬ ‫של‬ ‫הצורך‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫לבסס‬ .‫הסוואה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫למשמע‬ ‫להתייחס‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ‫שלה‬ ‫הצבע‬ ‫ות‬ ‫ן‬ ‫האקו‬ ‫"הגישה‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ , - ,‫כלומר‬ ;"‫פיזיולוגית‬ ‫מ‬ ‫שהם‬ ‫לטעון‬ ‫קרינים‬ ‫מ‬ ‫הממוצעת‬ ‫שהסביבה‬ ‫האור‬ ‫גלי‬ ‫את‬ ‫קרינה‬ ‫הטוב‬ ‫הממוצע‬ ‫הצבע‬ ‫הוא‬ ‫אפור‬ ‫(אולי‬ ‫אלה‬ ‫גדולים‬ ‫עשב‬ ‫אוכלי‬ ‫עבור‬ )‫ביותר‬ ‫ה‬ ‫אקולוגיות‬ ‫נישות‬ ‫במגוון‬ ‫משוטטים‬ 13 ‫"תשובה‬ ‫מספק‬ ‫הזה‬ ‫הצבע‬ . ‫ה‬ ‫בתי‬ ‫לכל‬ ‫ממוצעת‬ "‫פיזיולוגית‬ ‫מ‬ ‫לחפש‬ ‫בשיטוטם‬ ‫הללו‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫מסתובבים‬ ‫בהם‬ ‫גידול‬ ‫רעה‬ ‫לקיו‬ ‫מם‬ . ‫התשובה‬ ‫את‬ ‫לכאורה‬ ‫מציע‬ ,‫אפור‬ ‫של‬ ‫השונים‬ ‫הגוונים‬ ‫לבעלי‬ ‫ומשתייך‬ ‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫בהיותו‬ ,‫ההיפופוטם‬ ‫גם‬ ,‫היונקים‬ ‫בכל‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫של‬ ‫האפור‬ ‫הצבע‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ,‫לסביבה‬ ‫הפיזיולוגית‬ ‫להתאמה‬ ‫בהתייחס‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ .‫הלוויתן‬ ‫חולי‬ ‫במדבריות‬ ‫טבעיים‬ ‫טורפים‬ ‫מעט‬ ‫יש‬ ‫לגמל‬ ‫ים‬ 63,62 ‫מידותיו‬ ‫בשל‬ ,‫ספק‬ ,‫רבים‬ ‫טורפים‬ ‫לו‬ ‫היו‬ ‫אם‬ ‫ואפילו‬ , ‫מייצר‬ ‫(הוא‬ ‫מהם‬ ‫אותו‬ ‫תסתיר‬ ‫הסוואה‬ ‫אם‬ ,‫יחסית‬ ‫הגדולות‬ ‫צל‬ ‫גם‬ ‫לטורפים‬ ‫אותו‬ ‫לחשוף‬ ‫כדי‬ ‫מספיק‬ ‫גדול‬ ‫התאמ‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .)‫ירח‬ ‫לאור‬ ‫וגם‬ ‫ביום‬ ‫ת‬ ‫ל‬ ‫הגוף‬ ‫צבעי‬ ‫קרינת‬ ‫בעל‬ ‫עבור‬ ‫משמעותית‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫הסביבה‬ .‫וצחיח‬ ‫חשוף‬ ‫כה‬ ‫חיות‬ ‫במקום‬ ‫החי‬ ,‫הזה‬ ‫הגדול‬ ‫החיים‬ ‫לילה‬ ‫פעילי‬ ‫בהיותם‬ ‫הדינוזאורים‬ ‫עם‬ ‫מתחרות‬ ‫נמנעו‬ ‫יונקים‬ 61 ‫היכול‬ ‫את‬ ‫איבדו‬ ‫רובם‬ ,‫ובהתאם‬ ‫לראות‬ ‫ת‬ ( ‫צבעים‬ ‫מתוכם‬ ‫מיעוט‬ ‫רוא‬ ‫ה‬ ‫צבעים‬ 64 ‫חשוכה‬ ‫בסביבה‬ ‫המתפקדים‬ ‫חיים‬ ‫לבעלי‬ ‫נחוצה‬ ‫שאינה‬ ,) 54 .
 • 5. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 5 ,‫יום‬ ‫באור‬ ‫שצדים‬ ‫כאלה‬ ‫גם‬ ‫ביניהם‬ ‫יש‬ ‫כי‬ ‫אם‬ ,‫כהה‬ ‫וצבע‬ ‫קטן‬ ‫גוף‬ ‫בעלי‬ ‫הם‬ ‫הללו‬ ‫היונקים‬ ‫נציגי‬ ‫רוב‬ ,‫אכן‬ ‫וה‬ ,‫שרובם‬ ‫למרות‬ ,‫צבעוניים‬ ‫מינים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ .‫הקשת‬ ‫צבעי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫כאשר‬ ‫אינם‬ ,‫שלהם‬ ‫טרף‬ ‫הללו‬ ‫הצבעים‬ ‫במרבית‬ ‫להבחין‬ ‫מסוגלים‬ . ‫נתון‬ ‫זה‬ ‫מ‬ ‫האקו‬ ‫"הגישה‬ ‫את‬ ‫חזק‬ - ‫פיזיו‬ "‫לוגית‬ ‫את‬ ‫ומאשר‬ ‫הגישה‬ ‫המיועד‬ ,‫ויזואלי‬ ,‫ביוטי‬ ‫פתרון‬ ‫מספק‬ ‫אינו‬ ‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הגוף‬ ‫שצבע‬ ‫למנוע‬ ‫זהו‬ ,‫אלא‬ ,‫מתבונן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הבחנה‬ ‫א‬ ‫פיזיולוגי‬ ‫פתרון‬ - ‫אנרגי‬ ,‫גוף‬ ‫חום‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫(שנועד‬ ‫ביוטי‬ ‫לא‬ ‫כ"בחירה‬ ‫מתפקד‬ ‫הוא‬ ‫לכך‬ ‫ובהתאם‬ )'‫וכו‬ ‫ה‬ "‫חזותית‬ 33 . ‫האקו‬ ‫"הגישה‬ ,‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫סוגיית‬ ‫לגבי‬ - ‫במאמר‬ ‫המוצעת‬ "‫פיזיולוגית‬ ‫הנוכחי‬ , ‫בהעדר‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫טוענת‬ ‫אחר‬ ‫מין‬ ‫הגידול‬ ‫בבית‬ , ‫זה‬ ‫ל‬ ‫החיים‬ ‫לבעל‬ ‫מועיל‬ ‫הקרין‬ ‫הצבע‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ .‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫לאלו‬ ‫דומים‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫לכאורה‬ ,‫אחרת‬ ‫חיה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫להיראות‬ ‫לא‬ ‫איך‬ ,‫(כלומר‬ ‫ביוטי‬ ‫הוא‬ ‫שמקורה‬ ‫לבעיה‬ ‫תשובה‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫החיה‬ ‫של‬ ,‫אלא‬ ;)"‫"הסוואה‬ ‫צבע‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫גוף‬ ‫ו‬ ‫פיזיולוגית‬ ‫תגובה‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫לבעיה‬ - ‫תלויה‬ ‫בלתי‬ ‫אבולוציונית‬ ‫והתפתחות‬ ‫ביוטית‬ ‫נ‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫בנוכחות‬ ‫רק‬ ‫האבולוציה‬ ‫תהליך‬ ‫במהלך‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫כך‬ .‫וספים‬ ‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫מין‬ ‫היה‬ ‫מתפתח‬ ‫אקו‬ ‫סיבות‬ ‫בשל‬ ,‫שלו‬ ‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫היה‬ ‫שלו‬ ‫שהצבע‬ ‫להניח‬ ‫סביר‬ , - .‫פיזיולוגיות‬ ‫אקו‬ ‫כפתרון‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫לצבע‬ ‫בולטת‬ ‫דוגמה‬ - ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫מזה‬ ‫מאוד‬ ‫שונה‬ ‫שצבעם‬ ‫מינים‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫פיזיולוגי‬ ‫המוביל‬ ,‫שלהם‬ ‫אקו‬ ‫ולהסבר‬ ‫מעמיקה‬ ‫בצורה‬ ‫לחקור‬ ‫חוקרים‬ ‫ה‬ - ‫הבדואית‬ ‫העז‬ ,‫למשל‬ ‫(ראה‬ ‫פיזיולוגי‬ ‫השחורה‬ 65 ‫ו‬ ; ‫ה‬ ‫חיפושית‬ /‫מושית‬ ‫רבנו‬ ‫משה‬ ‫פרת‬ 33 .) ‫אנרגיה‬/‫קרינה‬ ‫של‬ ‫ופיזיולוגיה‬ ‫פיזיקה‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ואנרגיה‬ ‫קרינה‬ ‫פיזיקה‬ ‫הדבר‬ ‫ואותו‬ ‫אחד‬ ‫ם‬ ‫וגלים‬ ‫חום‬ ,‫אור‬ ‫כגון‬ ,‫רבות‬ ‫צורות‬ ‫לובשת‬ ‫האנרגיה‬ ‫כאשר‬ , ‫אלקטרומגנטיי‬ ‫ם‬ 66 ‫הסביבה‬ ‫בין‬ ‫מועברת‬ ,‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫כמרכיב‬ ,‫אשר‬ ‫לאנרגיה‬ ‫קיומית‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬ ,‫בביולוגיה‬ . ‫קרינה‬ ‫אמצעי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ,‫לאורגניזם‬ 67 ‫וחילופי‬ ‫הקרינה‬ ‫כאשר‬ ,‫לסביבתו‬ ‫החיים‬ ‫בעל‬ ‫בין‬ ‫קשר‬ ‫יש‬ :‫כלומר‬ . ‫מ‬ ‫חלק‬ ‫הם‬ ‫האנרגיה‬ ‫מנו‬ . ‫מו‬ ‫והבלתי‬ ‫המורגשים‬ ‫הצבעים‬ ‫לגבי‬ ‫מוטעית‬ ‫תפיסה‬ ‫של‬ ‫הטענות‬ ‫למרות‬ ‫למעבר‬ ‫לתרומתם‬ ‫בהקשר‬ ,‫רגשים‬ ‫וסביבתם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫בין‬ ‫אנרגיה‬ 68 ‫לה‬ ‫בהתאם‬ ‫חיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫החזר‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ , ‫מהסביבה‬ ‫חזר‬ , ‫כ‬ ‫אקו‬ ‫מרכיב‬ - ‫האנרגיה‬ ‫שימור‬ ‫מחוק‬ ‫כחלק‬ ‫הנראה‬ ‫ככל‬ ,‫לסביבתו‬ ‫החיים‬ ‫בעל‬ ‫של‬ ‫בהתאמה‬ ‫פיזיולוגי‬ 69 ‫גם‬ ‫זה‬ . ‫לפחות‬ ‫או‬ ‫באנרגיה‬ ‫החיסכון‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫כדי‬ ‫הכרחי‬ ‫אנרגטי‬ ‫מאזן‬ 70 ‫מזה‬ ‫שונה‬ ‫החיה‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ , ‫של‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫הבדואית‬ ‫העז‬ ‫אצל‬ ‫כמו‬ , 65 ‫מדבריים‬ ‫רגליים‬ ‫פרוקי‬ ‫אצל‬ ‫או‬ 71 . ‫מ‬ ‫החיים‬ ‫ובעלי‬ ‫שהסביבה‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫חזירים‬ ‫כצבע‬ ‫מה‬ ‫החיה‬ ‫עבור‬ ‫הצפוי‬ ‫הפיזיולוגי‬ ‫היתרון‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חזרת‬ ‫המוקרנים‬ ‫לאלה‬ ‫הזהים‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫אותם‬ ‫מהסבי‬ ‫שהמ‬ ‫כפי‬ ,‫בה‬ ‫אמר‬ ‫מאקו‬ ‫מבקש‬ ‫הזה‬ - ‫פיזיו‬ ,‫לעשות‬ ‫לוגים‬ ‫צריך‬ ‫על‬ ‫המוקרנים‬ ‫האור‬ ‫גלי‬ ‫בנושא‬ ‫לעסוק‬ ‫ו‬ ,‫הסביבה‬ ‫ידי‬ ‫ג‬ ‫ם‬ ‫ב‬ .‫לסביבה‬ ‫בחזרה‬ ‫אותם‬ ‫מקרינים‬ ‫אלא‬ ‫אותם‬ ‫סופגים‬ ‫אינם‬ ‫חיים‬ ‫שבעלי‬ ‫עובדה‬ ‫(אלקטרו‬ ‫שונים‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫סופגת‬ ‫הסביבה‬ :‫הבאים‬ ‫מהמאפיינים‬ ‫נובע‬ ,‫לכאורה‬ ‫ההסוואה‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫ההסבר‬ - ,)‫מגנטיים‬ ‫וכך‬ ‫מהסביבה‬ ‫ומוחזרים‬ ‫נפלטים‬ ‫אלא‬ ‫נספגים‬ ‫שאינם‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫של‬ ‫תוצאה‬ ‫הוא‬ ‫הסביבה‬ "‫"צבע‬ ‫בתוך‬ ‫נמצאות‬ ‫לעינינו‬ ‫שמגיעות‬ ‫האור‬ ‫קרני‬ ‫אם‬ .‫לעינינו‬ ‫ומגיעים‬ ' ‫הנראה‬ ‫הספקטרום‬ ' ‫מבחינים‬ ‫אנחנו‬ ‫שלה‬ "‫ב"צבעים‬ ‫ן‬ 72 . ‫אולם‬ ‫אלו‬ ‫עם‬ ‫ומשתלבות‬ ‫חיים‬ ‫מבעל‬ ‫נפלטות‬ ‫בהן‬ ‫מבחינים‬ ‫שאנחנו‬ ‫הללו‬ ‫הקרניים‬ ‫אם‬ , ."‫בסביבה‬ ‫מוסווית‬ ‫ש"החיה‬ ‫לומר‬ ‫נהוג‬ ,‫מהסביבה‬ ‫הנפלטות‬ .‫מהגמל‬ ‫המוחזרים‬ ‫האור‬ ‫גלי‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ‫הצהוב‬ ‫הצבע‬ ‫של‬ ‫האור‬ ‫בגלי‬ ‫משתקף‬ ‫החול‬ ,‫במדבר‬ ‫למשל‬ ,‫כך‬ ‫וכך‬ ‫כלבן‬ ‫הנתפסים‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫מחזיר‬ ‫המצע‬ ‫ובשלג‬ ‫בקרחונים‬ ‫דוב‬ ‫של‬ ‫הלבן‬ ‫מהגוף‬ ‫המוחזרים‬ ‫האור‬ ‫גלי‬ ‫גם‬ ‫של‬ ‫תערובת‬ ‫הם‬ ‫השולטים‬ ‫הצבעים‬ ‫ביער‬ .‫הארקטי‬ ‫באזור‬ ‫הקוטב‬ ‫האור‬ ‫גלי‬ ‫גם‬ ‫וכך‬ ,‫ובהירים‬ ‫כהים‬ ‫גוונים‬ ‫המ‬ ‫וחזרים‬ ‫הפולטים‬ ‫העלים‬ ‫בין‬ ‫השוכן‬ ,‫חגב‬ ‫גם‬ .‫הנמר‬ ‫של‬ ‫מפרוותו‬ ‫קרינה‬ .‫ירוק‬ ‫צבע‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫פולט‬ ,‫ירוקה‬ ‫להתאים‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫קיבלו‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫להתאים‬ ‫כדי‬ ‫שלהם‬ ‫הצבע‬ ‫את‬ ‫זמנית‬ ‫לשנות‬ ‫או‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫ל‬ ‫צבעי‬ ‫ה‬ .‫שלהם‬ ‫אחרת‬ ‫יכולת‬ ‫כל‬ ‫פיתחו‬ ‫החיים‬ ‫ובעלי‬ ‫הצמחים‬ ‫שבו‬ ‫אבולוציוני‬ ‫תהליך‬ ‫באותו‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫רקע‬ ‫הזמן‬ ‫במשך‬ ‫נטו‬ ‫הסביבתיים‬ ‫לתנאים‬ ‫ביותר‬ ‫שהתאימו‬ ‫אלו‬ ;‫מוטציות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מושלמות‬ ‫כאלה‬ ‫יכולות‬ ‫גם‬ ‫היו‬ ‫לשרוד‬ 73 - 75 ‫בע‬ ‫לגבי‬ . ‫שהאבולוציה‬ ‫להניח‬ ‫ניתן‬ ,‫משתנה‬ ‫האור‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫קבוע‬ ‫גופם‬ ‫שצבע‬ ‫חיים‬ ‫לי‬ " "‫בחרה‬
 • 6. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 6 ‫בכל‬ .‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫גם‬ ,‫נדרש‬ ‫ואם‬ ,‫לבגרות‬ ‫מגיעים‬ ‫שהם‬ ‫עד‬ ‫להשתנות‬ ‫עשוי‬ ‫הצבע‬ ‫וכי‬ ‫נולדו‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫הצבע‬ ‫את‬ ‫ל‬ ‫חייבות‬ ‫אינן‬ ,‫החיות‬ ,‫מקרה‬ ‫זהות‬ ‫קוגניטיבית‬/‫נפשית‬ ‫את‬ ‫הצבעים‬ ‫של‬ ‫המאפיינים‬ ‫גידול‬ ‫בבית‬ . ‫למעשה‬ , ‫ח‬ ‫וצבע‬ ‫מזהים‬ )'‫וכו‬ ‫טמפרטורה‬ ‫חיישני‬ ,‫אנרגיה‬ ‫או‬/‫ו‬ ‫צבע‬ ‫(חיישני‬ ‫בגופם‬ ‫הפועלים‬ )‫(חושים‬ ‫יישנים‬ ‫י‬ ‫החיה‬ ‫משתנ‬ ‫ים‬ ‫לצבע‬ ‫זהה‬ ‫שצבעה‬ ‫חיה‬ ‫לזהות‬ ‫אחרות‬ ‫חיות‬ ‫יכולות‬ ,‫חושים‬ ‫מגוון‬ ‫באותו‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ .‫בהתאם‬ ‫הסביבה‬ 76,12 . ‫הקריאה‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ , ‫מ‬ ‫בנושא‬ ‫מחקרים‬ ‫להוביל‬ ‫על‬ ‫המחקרים‬ ‫להרחבת‬ ‫גם‬ ‫כוונת‬ ‫האבולוציה‬ ‫והחושים‬ . ‫הסיבה‬ ‫המקרים‬ ‫ברוב‬ ,‫הסביבה‬ ‫לצבעי‬ "‫צבעיה‬ ‫את‬ ‫"מתאימה‬ ‫שחיה‬ ‫מזהים‬ ‫אנחנו‬ ‫שכאשר‬ ‫טוען‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫אקו‬ ‫סיבה‬ ‫בגלל‬ ‫אלא‬ )‫ביוטית‬ ‫(סיבה‬ ‫להסוואה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫לכך‬ - ‫פיזולוגית‬ ‫של‬ ‫ההבנה‬ ‫אולם‬ .)‫אביוטית‬ ‫(סיבה‬ ‫דגמי‬ ‫ה‬ ‫צבע‬ ‫ברור‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫חיה‬ ‫ה‬ ‫לחל‬ ‫לשיפור‬ ‫מיועדים‬ ‫הללו‬ ‫מהדפוסים‬ ‫שחלק‬ ‫ברור‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ;‫וטין‬ ‫פנימי‬ ‫(אקו‬ - ‫פיזיולוגי‬ ‫ה‬ ‫לסביבה‬ ‫מתייחסים‬ ‫שהאחרים‬ ‫בעוד‬ ) - ‫הסביבה‬ ‫תקשורת‬ ,‫(למשל‬ ‫הביוטית‬ ‫ראייה‬ ,)‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫בין‬ ‫ו‬ ‫אולי‬ ‫אחרים‬ ‫מתייחסים‬ ‫שינויים‬ ‫מיצירת‬ ‫(הימנעות‬ ‫הפיזית‬ ‫לסביבה‬ ‫ביציבות‬ ‫שלה‬ ‫האחרון‬ ‫לדפוס‬ ‫דוגמה‬ .) ‫ש‬ ‫זו‬ ‫היא‬ ‫שלהם‬ ‫העצמית‬ ‫הטמפרטורה‬ ‫ויסות‬ ‫לצורך‬ ‫צבע‬ ‫על‬ ‫המסתמכים‬ ‫אקטותרמים‬ ‫חרקים‬ ‫ל‬ 77 . ‫הפשרה‬ ‫בעיית‬ ‫בשל‬ ,‫מזאת‬ ‫יתרה‬ - ‫וסביבתה‬ ‫החיה‬ ‫צורכי‬ ‫בין‬ 78 ‫ה‬ ‫סוגיית‬ ‫אקו‬ - ‫וההשפעות‬ ‫מורכבת‬ ‫פיזיולוגיה‬ ‫מאחר‬ .‫לחלוטין‬ ‫ברורות‬ ‫תמיד‬ ‫אינן‬ ‫ההדדיות‬ ‫היא‬ ‫הנוכחי‬ ‫המאמר‬ ‫וטענת‬ ‫שה‬ ‫של‬ ‫החזרה‬ ‫הסביבה‬ ‫צבעי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ה‬ ‫בטבע‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫יא‬ ‫בעיקר‬ ‫ל‬ ‫מענה‬ ‫א‬ ‫צרכים‬ - ‫ביוטי‬ ‫ם‬ ‫(אקו‬ - ‫פיזיולוגי‬ ‫ים‬ ‫ביוטי‬ ‫ולא‬ ) ‫ם‬ )‫(הסוואה‬ ‫לפיכך‬ ‫מוצע‬ ‫אקו‬ ‫חוקרי‬ ‫כי‬ - ‫פיזיולו‬ ‫ג‬ ‫יה‬ ‫א‬ ‫סביבות‬ ‫יבחנו‬ - ,‫שונות‬ ‫ביוטיות‬ ‫בהסתמך‬ ‫ובכך‬ ,‫פולטות‬ ‫שהן‬ ‫השונה‬ ‫הצבע‬ ‫על‬ ‫יקבעו‬ ‫האנרגטי‬ ‫היתרון‬ ‫את‬ ‫עבור‬ ‫החיים‬ ‫בעל‬ ‫פולט‬ ‫אשר‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫ה‬ ‫גלי‬ ‫אור‬ . 3.2 '‫ב‬ ‫טיעון‬ - ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫מזהים‬ ‫ונטרף‬ ‫טורף‬ ‫ה‬ ‫צמד‬ ‫"טורף‬ - ‫זמני‬ ‫מנגנון‬ ‫באמצעות‬ ‫להפרדה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫והוא‬ ‫האבולוציונית‬ ‫מהפרספקטיבה‬ "‫"זוג‬ ‫הוא‬ "‫נטרף‬ .‫ההסוואה‬ ‫כמו‬ ‫ההסוואה‬ ‫את‬ ‫מכנה‬ ‫אני‬ "‫זמני‬ ‫"מנגנון‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫אולי‬ ‫המפגשים‬ ‫במהלך‬ ‫שימושי‬ ‫צורות‬ ‫לראות‬ ‫"למדו‬ ‫טורפים‬ ‫שבו‬ ‫לאופן‬ ‫שונות‬ ‫דוגמאות‬ ‫(ראה‬ ‫השניים‬ ‫בין‬ ‫הראשונים‬ ‫נחבאות‬ " 9 7 .) ‫מכל‬ ‫מקום‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫הסוואה‬ , ‫התשובה‬ ‫ב‬ ‫חייה‬ ‫מהלך‬ ,‫חיה‬ ‫של‬ ‫בהם‬ ‫מכיר‬ ‫והנטרף‬ ‫הנטרף‬ ‫את‬ ‫מכיר‬ ‫הטורף‬ ‫הטורף‬ ‫את‬ 81,80 ‫במהלך‬ ,‫ואכן‬ . 50 ‫ה‬ ‫נושא‬ ‫לימוד‬ ‫שנות‬ " ‫הסוואה‬ " ‫שטורף‬ ‫הוכח‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ,‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫אצל‬ ‫תעשייתי‬ ‫ומלניזם‬ ‫העש‬ ‫של‬ ‫המפורסם‬ ‫(המקרה‬ ‫מוסווה‬ ‫היה‬ ‫שהנטרף‬ ‫בגלל‬ ‫נכשל‬ 33 .) ‫הטרף‬ ‫במציאת‬ ‫מנוסה‬ ‫הטורף‬ ‫לו‬ ‫המתאים‬ ‫ש‬ ‫מה‬ , ‫עושה‬ ‫לכאורה‬ ‫ההסוואה‬ ‫את‬ ‫ל‬ ‫מנקודת‬ ‫משמעות‬ ‫חסרת‬ ‫כ‬ ,‫זיהוי‬ ‫מיומנות‬ ‫באמצעות‬ ‫מתבצע‬ ‫הטרף‬ ‫שזיהוי‬ ‫היא‬ ‫שלי‬ ‫הטענה‬ .‫שלו‬ ‫המבט‬ ‫מגוון‬ ‫עם‬ ‫היכרות‬ ‫ולל‬ ‫מאפייני‬ ‫ם‬ ( ‫ראה‬ ‫מראה‬ ‫או‬ ‫בריח‬ ‫שימוש‬ , ‫העיקריים‬ ‫השלבים‬ ‫חמשת‬ , ‫האקולוגיה‬ ‫של‬ ‫והחשיבות‬ - ‫ב‬ ‫מפגש‬ ‫של‬ ‫טורף‬ - ‫נטרף‬ 76 , ‫הפונקציונליות‬ ‫וגישת‬ ‫מבוא‬ 82 ) .‫אחרים‬ ‫צבעים‬ ‫לבין‬ ‫אלה‬ ‫צבעים‬ ‫בין‬ ‫הבחנה‬ ‫באמצעות‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫האבולוציוני‬ ‫הצמד‬ ‫ביחסי‬ ‫שונים‬ ‫מנגנונים‬ ‫יש‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ ‫ומהשני‬ ‫לטרוף‬ ‫מהאחד‬ ‫המונעים‬ "‫נטרף‬ ‫"טורף‬ ‫ו‬ ;‫להיטרף‬ ‫כאשר‬ ‫משנ‬ ‫אחד‬ "‫"השותפים‬ ‫י‬ ‫האלה‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫מתאים‬ ‫אינו‬ ,‫אלו‬ ‫מנגנונים‬ ‫תפקוד‬ ‫זה‬ ‫בו‬ ‫הביולוגי‬ ‫הרגע‬ ‫הוא‬ ‫י‬ ‫שלם‬ ‫כך‬ ‫על‬ .‫המחיר‬ ‫את‬ ‫המנגנון‬ ‫אכן‬ ‫היא‬ ‫שהסוואה‬ ‫ההנחה‬ ,‫לפיכך‬ ‫את‬ ‫המקשר‬ ( "‫וה"טיפש‬ )‫(המוסווה‬ "‫ה"ערמומי‬ ‫האחר‬ ‫הפרט‬ ‫או‬ ) "‫ה‬ ‫בין‬ ‫מקושט‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ .‫הסף‬ ‫על‬ ‫לדחות‬ ‫שיש‬ ‫גישה‬ ‫היא‬ ,"‫ההבחנה‬ ‫יכולת‬ ‫ו"חסר‬ " ‫והערנות‬ ‫הטורף‬ ‫של‬ ‫הזיהוי‬ ‫ליכולת‬ ‫ברצינות‬ ‫יותר‬ ‫להתייחס‬ ‫הטרף‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מאמץ‬ ‫לעשות‬ ‫עלינו‬ ‫חובה‬ .‫לאיתור‬ ‫המנגנונ‬ ‫את‬ ‫ולהבין‬ ‫לחשוף‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫אלו‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫הטורף‬ ‫של‬ ‫כישלונו‬/‫להצלחתו‬ ‫הגורמים‬ ‫יותר‬ ‫המורכבים‬ ‫ים‬ ."‫"הסוואה‬ ‫של‬ ‫הטיעון‬ ‫עם‬ ‫מרוצים‬ ‫להישאר‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ,‫הפוטנציאלי‬ ‫הנטרף‬ ‫מעוניין‬ ‫אינני‬ :‫הערה‬ ‫להיגרר‬ ‫הטורף‬ ‫מפני‬ ‫להתגונן‬ ‫לו‬ ‫מסייעת‬ ‫לא‬ ‫הטרף‬ ‫של‬ "‫"הסוואה‬ ‫שאם‬ ‫לטענה‬ ‫מפנ‬ ‫להגנה‬ ‫משמשת‬ ,‫לפחות‬ ‫היא‬ ,‫הזה‬ ‫בטרף‬ ‫המתמחה‬ ‫טורפים‬ ‫י‬ /‫ג'נרליסטים‬ ‫מזדמנים‬ 83 ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫קשה‬ . ‫מלה‬ ‫להימנע‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫הוא‬ ‫תפקידה‬ ‫כל‬ ‫אם‬ ,"‫"הסוואה‬ ‫של‬ ‫לעלות‬ ‫בהתייחס‬ ‫זה‬ ‫י‬ ‫שאינה‬ ‫חיה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫טרף‬ ‫ה‬ ,‫כך‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫אם‬ .‫מתמחה‬ ,‫ג'נרליסטים‬ ‫ה"לא‬ ‫מתמחים‬ " ‫לא‬ ‫אבל‬ ,"‫מוסווים‬ ‫ה"לא‬ ‫בטריפת‬ ‫מסתפקים‬ ‫היו‬ , ‫כל‬ ‫לא‬ ,‫מקרה‬ ‫ובכל‬ ‫לקיומם‬ ‫נדרש‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫יטרפו‬ "‫מוסווים‬ ‫ה"לא‬ - ?‫ההסוואה‬ ‫למה‬ ‫אז‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ ‫גם‬ ‫מנגנון‬ ‫של‬ ‫זה‬ "‫מוסווה‬ ‫ל"לא‬ "‫מומחה‬ ‫"לא‬ ‫בין‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫יגיע‬ ‫ל‬ ‫צורך‬ ‫ללא‬ ‫האבולוציה‬ ‫במהלך‬ ‫משקל‬ ‫שיווי‬ ‫טורפים‬ ‫בין‬ ‫משקל‬ ‫שיווי‬ ‫(על‬ "‫ב"מוסווה‬ ‫ג'נרליסטים‬ ‫ונטרפים‬ 84 ; ‫טריפה‬ ‫ולמשוואות‬ ‫טורפים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ג'נרליסטים‬ 85 ) .
 • 7. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 7 3.3 ‫ג‬ ‫טיעון‬ ' - ‫האנתרופוצנטרי‬ ‫והאפקט‬ "‫"הסוואה‬ ‫להתייחס‬ ‫אנתרופוצנטרית‬ ‫טעות‬ ‫זו‬ ‫ראש‬ ‫בכובד‬ ‫ל‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫הראייה‬ ‫חדות‬ , ‫מתפעלים‬ ‫אנחנו‬ ‫למשל‬ ,‫רב‬ ‫מגובה‬ ‫זרע‬ ‫לזהות‬ ‫היונה‬ ‫של‬ ‫מיכולתה‬ ‫ו‬ ‫בא‬ ‫בעת‬ ‫מכרסמים‬ ‫של‬ ‫הראייה‬ ‫לחדות‬ ‫מעט‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫מייחסים‬ ‫צריכים‬ ‫הם‬ ‫כאשר‬ ‫ארקטיים‬ .‫השמיים‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫המתקרב‬ ‫שלג‬ ‫שועל‬ ‫לזהות‬ ‫ה‬ ,‫סתירה‬ ‫של‬ ‫במצבים‬ ‫פרט‬ ‫האנושי‬ ‫הראייה‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫מעדיף‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫שלה‬/‫שלו‬ ‫ת‬ 86 ‫הטבע‬ ‫את‬ "‫ו"מאנש‬ ‫דואגת‬ ‫הזיקית‬ ,‫אותי‬ ‫אוהב‬ ‫הפיל‬ ,‫אליי‬ ‫מחייך‬ ‫(הירח‬ ‫בגלל‬ ,‫בתמונות‬ ‫לצפייה‬ ‫בסרטים‬ ‫מצפייה‬ ,‫הלאה‬ ‫וכן‬ )‫י‬ ‫ה‬ ‫השלט‬ ‫היא‬ ‫אנתרופוצנטריות‬ ‫בעולם‬ ‫ת‬ 86 . ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוקרנים‬ ‫הצבעים‬ ‫לגבי‬ ‫שלנו‬ ‫ההבנה‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫משפיע‬ ‫האנתרופוצנטרי‬ ‫שהאפקט‬ ‫יתכן‬ ‫על‬ ‫שהולך‬ ‫קוטב‬ ‫בדוב‬ ‫להבחין‬ ‫יכולת‬ ‫יש‬ ‫שלנו‬ ‫למרות‬ ,"‫"הסוואה‬ ‫של‬ ‫המרתק‬ ‫מהמושג‬ ‫שלנו‬ ‫ההתלהבות‬ ‫ובכך‬ ;‫קילומטרים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫במרחק‬ ‫הקרח‬ ‫ב‬ .‫ענף‬ ‫לאורך‬ ‫מהלכת‬ ‫וזיקית‬ ;‫מדבר‬ ‫חול‬ ‫על‬ ‫שוכב‬ ‫גמל‬ ‫כלבים‬ ‫חוקרי‬ 87 ‫דולפינים‬ , 88 ‫ו‬ ‫הרבה‬ ‫אחרות‬ ‫חיות‬ 89,86 ‫האנתרופוצנטרי‬ ‫של‬ ‫המאפיינים‬ ‫את‬ ‫הדגימו‬ ‫כבר‬ ‫ות‬ ‫והאפקט‬ ‫ה‬ ‫אנתרופומורפי‬ / ‫האנשה‬ 90 ‫פחות‬ ‫ולהקצות‬ ‫בחשבון‬ ‫זאת‬ ‫לקחת‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ,‫מכך‬ ‫וכתוצאה‬ ‫כאשר‬ ‫להשפעתה‬ ‫חשיבות‬ ‫בוחנים‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫קרנת‬ ‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫ולאמץ‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫הג‬ ‫ישה‬ ‫הא‬ - ‫ביוטי‬ ‫ת‬ ‫אקו‬ , - ‫פיז‬ ‫י‬ ‫ולוגית‬ .‫חיים‬ ‫בבעלי‬ ‫הצבע‬ ‫משמעות‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫נכון‬ ‫להבין‬ ‫מנת‬ ‫על‬ , 4 . ‫סיכום‬ ‫שה‬ ‫כללי‬ ‫באופן‬ ‫"ידוע‬ ‫תבניות‬ "‫שלהם‬ ‫לרקע‬ ‫דומים‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫והצורות‬ 15 ‫ל‬ ‫מציע‬ ‫הנוכחי‬ ‫המחקר‬ . ‫שלול‬ ‫קיומם‬ ‫רעיון‬ ‫את‬ ‫הרחב‬ ‫להציע‬ ‫זאת‬ ‫במקום‬ ‫ומבקש‬ ,‫בטבע‬ ‫הסוואה‬ ‫צבעי‬ ‫של‬ ‫הסיבה‬ ‫אחר‬ ‫לחפש‬ ‫לחוקרים‬ ‫סביבתה‬ ‫לצבע‬ ‫דומה‬ ‫החיה‬ ‫שצבע‬ ‫לכך‬ - ‫כ"מורפו‬ "‫אקולוגי‬ 91 , ‫הנפלטים‬ ‫אלה‬ ‫כמו‬ ‫אור‬ ‫גלי‬ ‫פולטת‬ ‫היא‬ ,‫כלומר‬ ‫ובכך‬ ‫מסביבתה‬ ‫תבניות‬ ‫דומ‬ ‫יהיו‬ ‫צבעיה‬ ‫ות‬ .‫הסביבה‬ ‫של‬ ‫לאלה‬ ‫ה‬ ‫במחקר‬ ‫המובאים‬ ‫הטיעונים‬ ‫לשלושת‬ ‫בהמשך‬ ‫נוכחי‬ - ‫קשור‬ ‫החיה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הצבע‬ ‫של‬ ‫ההקרנה‬ ‫ה‬ ‫לאקו‬ - ‫פי‬ ‫ו‬ ‫הטורף‬ ;‫שלה‬ ‫זיולוגיה‬ ‫ה‬ " ‫מהווים‬ ‫נטרף‬ ‫צמד‬ ‫ו‬ "‫אבולוציוני‬ ‫לכן‬ ‫השני‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫לזהות‬ ‫יודעים‬ , ‫וה‬ ‫מגבלות‬ ‫שמטילה‬ ‫האנתרופוצנטריות‬ ‫משפיעות‬ ‫בטבע‬ ‫הסוואה‬ ‫צבע‬ ‫של‬ ‫קיומו‬ ‫בעניין‬ ‫הדיון‬ ‫על‬ - ‫מציע‬ ‫הנוכחי‬ ‫המאמר‬ ‫שהצבע‬ ‫לעובדה‬ ‫אפשרי‬ ‫כהסבר‬ ‫הפיזיולוגי‬ ‫ההיבט‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫שיש‬ ‫וניות‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ל‬ ‫דומה‬ ‫רבים‬ ‫של‬ ‫זו‬ .‫שלהם‬ ‫הגידול‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הרקע‬ " ‫פי‬ ‫על‬ ‫האקו‬ ‫הגישה‬ - ‫פיזיולוגית‬ " ‫החיה‬ ‫צבע‬ ‫להסבר‬ ‫אור‬ ‫גל‬ ‫אורכי‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫לפלוט‬ ‫החיים‬ ‫לבעל‬ ‫מועיל‬ ‫זה‬ .‫פולטת‬ ‫שלו‬ ‫שהסביבה‬ ‫אלה‬ ‫כמו‬ ‫לכך‬ ‫בהתאם‬ ‫מסיבות‬ ‫כהה‬ ‫שלהם‬ ‫שהצבע‬ ‫מכך‬ ‫מרוויחים‬ ‫ליליים‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אקו‬ - .‫פיזיולוגיות‬ ‫על‬ ‫חולק‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫כך‬ ‫ש‬ ‫ליליים‬ ‫חיים‬ ‫"בעלי‬ ‫כהה‬ ‫שצבעם‬ ‫מכך‬ ‫מרוויחים‬ " , ‫ה‬ ‫באשר‬ ‫גישה‬ ‫האקו‬ - ‫פיזיו‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫אצל‬ ‫הצבע‬ ‫נושא‬ ‫של‬ ‫לוגית‬ ‫את‬ ‫מאתרת‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫(טורף‬ "‫"הצופה‬ ‫של‬ ‫הראייה‬ ‫מערכת‬ ‫אבולוציוני‬ ‫כגורם‬ )‫נטרף‬ .‫הללו‬ ‫החיות‬ ‫צבע‬ ‫בקביעת‬ ,‫מכך‬ ‫יתרה‬ ‫החיות‬ ‫של‬ ‫הפיזיולוגיים‬ ‫הצרכים‬ ‫הם‬ ‫אלו‬ ‫הצבעים‬ ‫את‬ ‫שעיצבו‬ ‫שלה‬ ‫ן‬ ‫האנרגיה‬ ‫שימור‬ ‫של‬ ‫הפיזיולוגיה‬ ,‫הנראה‬ ‫וככל‬ ;‫אבולוציונית‬ ‫מבחינה‬ ‫בטבע‬ .‫במיוחד‬ ‫(חולייתני‬ ‫חיה‬ ‫של‬ ‫אחד‬ ‫מין‬ ‫רק‬ ‫אם‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬ ‫ם‬ ‫חסר‬ ‫או‬ ‫י‬ ‫בעולם‬ ‫מתקיימת‬ ‫הייתה‬ )‫חוליות‬ - ,‫למשל‬ ‫הגמל‬ - ‫מ‬ ‫כתוצאה‬ ‫תנאים‬ ‫א‬ - ‫אקו‬ ,‫כלומר‬ ,‫ביוטיים‬ - ‫הגוון‬ ‫את‬ ‫המשקפת‬ ,‫המדבר‬ ‫חול‬ ‫של‬ ‫כצבעו‬ ‫היה‬ ‫צבעו‬ ,‫פיזיולוגיים‬ .‫כך‬ ‫כל‬ ‫לנו‬ ‫המוכר‬ ‫הצהוב‬ ‫"ק‬ ‫מעין‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫מאמר‬ ‫קורא‬ ‫ול‬ " ‫אקו‬ ‫לחוקרי‬ - ‫פיזיולוגיה‬ ‫הא‬ ‫בגישה‬ ‫מחקריהם‬ ‫את‬ ‫למקד‬ - ‫תחום‬ ‫בתור‬ ‫ביוטית‬ ‫מו‬ ‫מחקר‬ ‫גדר‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫"צבע‬ ‫שכותרתו‬ , ‫רבות‬ ‫יתרמו‬ ‫כאלה‬ ‫מחקרים‬ ."‫שלהם‬ ‫הסביבה‬ ‫צבע‬ ‫של‬ ‫כהקרנה‬ ‫הם‬ ,‫שני‬ ‫ומצד‬ ;"‫בטבע‬ ‫הסוואה‬ ‫"צבע‬ ‫של‬ ‫הנרחב‬ ‫לקיומו‬ ‫הטוענת‬ "‫אתולוגית‬ ‫הביוטית‬ ‫"הגישה‬ ‫את‬ ‫להפריך‬ ‫אקו‬ ‫כמרכיב‬ ‫החיה‬ ‫מגוף‬ ‫האור‬ ‫גלי‬ ‫פליטת‬ ‫של‬ ‫הרבה‬ ‫החשיבות‬ ‫את‬ ‫להאיר‬ ‫יסייעו‬ - ‫להישרדות‬ ‫המסייע‬ ‫פיזיולוגי‬ .‫החיה‬ ‫תודות‬
 • 8. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 8 ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫ל‬ ‫ותרמו‬ ‫שהעירו‬ ,‫אחרים‬ ‫מחקר‬ ‫ותחומי‬ ‫הזואולוגיה‬ ‫בתחום‬ ‫הרבים‬ ‫ולגברים‬ ‫לנשים‬ ‫להודות‬ ‫טיוטות‬ ‫ה‬ ‫שונות‬ ‫זה‬ ‫במאמר‬ . ‫כן‬ ‫כמו‬ ‫ההערות‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫הבונות‬ ‫השופטים‬ ‫עמיתים‬ ‫העת‬ ‫מכתב‬ Res. in Ecol. ‫רבות‬ ‫תרמו‬ .‫למאמר‬ ‫נתונים‬ ‫זמינות‬ ‫הצהרת‬ ‫זמינים‬ ‫לא‬ ‫נתונים‬ - ‫ה‬ ,‫מנדלסון‬ . 1974 ‫הפניות‬ / ‫מקורות‬ [ 1 .]‫[אינטרנט‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ההיסטוריה‬ ] :‫בכתובת‬ ‫זמין‬ http://classics.mit.edu/Aristotle/history_anim.mb.txt [2] ‫ס‬ ,‫פארקר‬ ,. 2021 :‫הסוואה‬ . 100 ‫של‬ ‫מאסטרים‬ ‫התחפש‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ממלכת‬ .‫החיות‬ ‫הוצאת‬ - Ivy : Brighton. [ 3 ‫ז‬ ] ‫וא‬ ‫האורגניים‬ ‫החיים‬ ‫חוקי‬ ,‫או‬ ,‫ונומיה‬ .]‫[מרשתת‬ :‫בכתובת‬ ‫זמין‬ http://darwin-online.org.uk/converted/pdf/1794_Zoonomia_A967.1.pdf [4] ,‫דרווין‬ '‫צ‬ . 1872 . ‫עם‬ ‫המינים‬ ‫מקור‬ .‫ואיורים‬ ‫הערות‬ ,‫מבוא‬ ‫הוצאת‬ - P.F. Collier & Son , .‫יורק‬ ‫ניו‬ [ 5 ] ‫ט‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ג‬ ,‫יר‬ ' . ,.‫ה‬ 1909 ‫הסתרה‬ . - .‫החיות‬ ‫בממלכת‬ ‫צבע‬ ‫הוצאת‬ - ‫מקמילן‬ ‫של‬ ‫לאור‬ ‫מוציאים‬ , .‫יורק‬ ‫ניו‬ [6] .‫ב‬ .‫ה‬ ,‫קוט‬ 1957 . .‫חיים‬ ‫בבעלי‬ ‫צבע‬ ‫הסתגלות‬ ‫הוצאת‬ - Methuen & Co Ltd [7] .‫ד‬ ,‫אוון‬ 1982 ‫ה‬ . .‫ומימיקה‬ ‫סוואה‬ ‫הוצאת‬ - ‫שיקגו‬ ‫אוניברסיטת‬ , .‫שיקגו‬ [8] .‫ל‬ .‫פ‬ ,‫טילדס‬ 2020 ‫חיים‬ ‫בעלי‬ . .‫בהסוואה‬ ‫הוצאת‬ - ,'‫ברידג‬ ‫צ'רלס‬ Watertown [9] .‫ס‬ .‫ד‬ ,‫אוסוריו‬ 2015 ‫ה‬ . .‫החי‬ ‫בממלכת‬ ‫תפיסתי‬ ‫וארגון‬ ‫סוואה‬ .‫תפיסתי‬ ‫לארגון‬ ‫אוקספורד‬ ‫של‬ ‫המדריך‬ ‫הוצאת‬ - ‫אוקספורד‬ ‫אוניברסיטת‬ , ‫עמ‬ .‫אוקספורד‬ ' 843–862 https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199686858.013.044 : DOI [10] .'‫ג‬ ,‫ומאפס‬ .‫א‬ .'‫ג‬ ,‫אנדלר‬ 2017 ‫המצב‬ . ‫ו‬ ‫הנוכחי‬ ‫ה‬ ‫בעלי‬ ‫צבעי‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫עתידי‬ ‫ה‬ .‫חיים‬ ‫המלכותית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫פילוסופיות‬ ‫עסקאות‬ '‫ב‬ : .‫הביולוגיה‬ ‫מדעי‬ 372 ( 1724 ,) 20160352 . http://dx.doi.org/10.1098/rstb.2016.0352 DOI: [ 11 ] .‫מ‬ ‫וסטבנס‬ .‫א‬ ,‫ליגינס‬ ,.‫א‬ ,‫יוג'ס‬ 2019 . .?‫משתנה‬ ‫בעולם‬ ‫להתחבא‬ ‫איך‬ :‫מושלמת‬ ‫לא‬ ‫הסוואה‬ ‫הליכים‬ ‫החב‬ ‫של‬ ‫המלכותית‬ ‫רה‬ '‫ב‬ 286 ( 1902 ,) 20190646 . http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2019.0646 DOI: [12] ‫ו‬ .‫א‬ .'‫ג‬ ,‫גאלוואי‬ ‫כ‬ ,‫האחרים‬ ‫ל‬ 2020 . ‫אות‬ ‫מציאת‬ ‫ה‬ ‫רעש‬ ‫בין‬ ‫מוסתר‬ ‫ים‬ : ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫יכולים‬ ‫טורפים‬ ‫איך‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫פילוסופיות‬ ‫עסקאות‬ .?‫הסוואה‬ ‫שכבות‬ ‫ה‬ ‫חברה‬ ‫מל‬ ‫כותית‬ '‫ב‬ 375 ( 1802 ,) 20190478 . http://doi.org/10.1098/rstb.2019.0478 DOI: [13] .‫ס‬ ,‫מריליאטה‬ 2003 . .‫ההסוואה‬ ‫התפתחות‬ ‫על‬ ‫מקלה‬ ‫החזותי‬ ‫הרקע‬ ‫מורכבות‬ Evolution. 57(6): 1248–1254. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0014-3820.2003.tb00333.x [14] .‫ו‬ ,‫ופטר‬ .‫פ‬ ,‫קאצ'ה‬ 1995 . .‫כללי‬ ‫חלק‬ :‫במאובנים‬ ‫וחיקוי‬ ‫הסוואה‬ Acta Musei ,Series B–Historia Naturalis ,nationalis Pragae, 51(1–4): 53–82
 • 9. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 9 [15] .‫א‬ .'‫ג‬ ,‫אנדלר‬ 1978 . ‫על‬ ‫טורף‬ ‫של‬ ‫מבט‬ ‫ב‬ ‫צבע‬ ‫דפוסי‬ .‫חיים‬ ‫בעלי‬ Evolutionary Biology. Springer: Boston. pp. 319–364. 5_5 - 6956 - 4615 - 1 - 10.1007/978 Doi: [16] ‫ליטינ‬ .‫ס‬ ,‫מרילאיטה‬ .'‫ג‬ ,‫ומאפס‬ .‫א‬ ,‫ן‬ 2001 . ‫קריפטית‬ ‫לצביעה‬ ‫בחירה‬ ‫ב‬ ‫גידול‬ ‫בית‬ ‫חזותי‬ .‫הטרוגני‬ Proc. R. Soc. Lond. B, 268: 1925-1929. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2001.1747 [ 17 ‫לב‬ ] - ,‫ידון‬ .‫האחרים‬ ‫וכל‬ 2004 . ‫את‬ ‫מערער‬ ‫הצמח‬ ‫צבע‬ ‫ה‬ .‫עשבוניים‬ ‫חרקים‬ ‫של‬ ‫הסוואה‬ BioEssays 26:1126-1130. DOI: https://doi.org/10.1002/bies.20112 [18] .‫ר‬ .'‫ג‬ ,‫וקרבס‬ .‫ר‬ ,‫דווקינס‬ 1979 . ‫חימוש‬ ‫מרוצי‬ .‫מינים‬ ‫ובתוך‬ ‫בין‬ Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences, 205 (1161):489. DOI: http://doi.org/10.1098/rspb.1979.0081 [19] .‫ד‬ .'‫ג‬ ,‫ורוקסטון‬ .‫ק‬ .‫ר‬ ,‫המפרייס‬ 2020 ‫של‬ ‫סיכונים‬ ‫בנטילת‬ ‫אסימטריה‬ :‫החריפה‬ ‫הערב‬ ‫ארוחת‬ ‫דילמת‬ . ‫טורף‬ - .‫החיים‬ ‫של‬ ‫הערב‬ ‫ארוחת‬ ‫לעקרון‬ ‫רחבה‬ ‫ישימה‬ ‫חלופה‬ ,‫נטרף‬ Journal of Evolutionary Biology, 33 (3): 377–383. DOI: https://doi.org/10.1111/jeb.13585 [ 20 ‫שמידט‬ ] - .‫ק‬ ,‫נילסן‬ 1997 .‫וסביבה‬ ‫הסתגלות‬ :‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫פיזיולוגיה‬ . ‫הוצאת‬ - ‫אוניברסיט‬ ‫ת‬ '‫קיימברידג‬ , .'‫קיימברידג‬ [ 21 ,‫מנדלסון‬ ] .‫ה‬ 1974 ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫התאמה‬ . ‫ישראל‬ ‫סימפוזיון‬ .‫במדבריות‬ ‫לחיות‬ – :‫צרפת‬ ‫אקולוגי‬ ‫מחקר‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫ב‬ ‫אזורים‬ ‫צחיחים‬ ‫תיכוני‬ ‫ים‬ ‫(מדבריות‬ ‫ים‬ ‫חורף‬ ‫משקעי‬ ‫עם‬ ) . 39 : 181-191 . [22] ,‫המילטון‬ W .'‫ג‬ . 1973 . .‫החיים‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫קוד‬ ‫הוצאת‬ - ‫גרו‬ ‫מק‬ - .‫יורק‬ ‫ניו‬ :‫היל‬ [23] ,‫פירסון‬ . O .‫פ‬ 1977 .‫לטאה‬ ‫של‬ ‫חום‬ ‫ויסות‬ ‫על‬ ‫העור‬ ‫וצבע‬ ‫המצע‬ ‫השפעת‬ . Comp. Biochem. and Physiol. 58A: 353- 358. DOI: https://doi.org/10.1016/0300-9629(77)90154-2 [24] .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ד‬ .‫מ‬ ,‫קאמפבל‬ 2021 .‫ימיים‬ ‫בקופפודים‬ ‫ברגמן‬ ‫כלל‬ ‫בדיקת‬ . Ecography, Vol. 44, Issue 9: 1283-1295. DOI: https://doi.org/10.1111/ecog.05545 [25] 2007 . .‫א‬ .‫ד‬ ,‫ואוסוואלד‬ .‫ל‬ .‫ר‬ ,‫נודס‬ 2007 . ‫בין‬ ‫מבחן‬ - ‫אבולוציוניות‬ ‫השלכות‬ :‫אלן‬ ‫של‬ ‫הכלל‬ ‫של‬ ‫ספציפי‬ .‫אנדותרמיים‬ ‫מינים‬ ‫על‬ Evolution 61(12): 2839-48. Doi: 10.1111/j.1558-5646.2007.00242.x [26] .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ס‬ ,‫רידינג‬ 2021 . ‫להתחממות‬ ‫כתגובה‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫מורפולוגיה‬ ‫שינוי‬ :‫צורה‬ ‫שינוי‬ .‫אקלימית‬ Trends in Ecology and Evolution 36 (11): 1036-1048. Doi: 10.1016/j.tree.2021.07.006 [27] .‫ק‬ ,‫דלהיי‬ 2019 ,‫הגדרות‬ :‫צבע‬ ‫של‬ ‫אקוגיאוגרפי‬ ‫כלל‬ ,‫גלוגר‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫סקירה‬ . ‫פ‬ ‫רשנויו‬ .‫וראיות‬ ‫ת‬ Biol. Rev. Vol. 94 (4): 1294-1316. Doi: https://doi.org/10.1111/brv.12503 [28] .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ק‬ ,‫דלהיי‬ 2019 . ‫גשמים‬ :‫אקוגיאוגרפיים‬ ‫כללים‬ ‫בין‬ ‫התאמה‬ ‫שונות‬ ‫מנבאים‬ ‫וטמפרטורה‬ .‫ביותר‬ ‫הגדולה‬ ‫הציפורים‬ ‫בקרינת‬ ‫עולמית‬ ‫צבע‬ Ecology Letters. 22(4): 726–736.
 • 10. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 10 DOI: https://doi.org/10.1111/ele.13233 [29] .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ט‬ .‫ר‬ ,‫הנלון‬ 2011 ‫ראש‬ ‫אצל‬ ‫מהירה‬ ‫אדפטיבית‬ ‫הסוואה‬ . - ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫הסוואה‬ .‫רגליים‬ .‫ותפקודים‬ ‫מנגנונים‬ :‫חיים‬ ‫הוצאת‬ - .'‫קימברידג‬ ,'‫קימבברידג‬ ‫אוניברסיטת‬ ] 30 [ .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .'‫ג‬ ,‫גוידטי‬ 2021 . ‫רב‬ ‫מיפוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫תמנון‬ ‫הסוואת‬ - ‫האלמנטים‬ ‫של‬ ‫ספקטרלי‬ .‫בימאקולואיד‬ ‫תמנון‬ ‫של‬ ‫הכרומטיים‬ Nanophotonics. 10(9): 2441–2450. DOI: https://doi.org/10.1515/nanoph-2021-0102 [31] ‫אל‬ ,.‫פ‬ .‫ס‬ ,‫הדג'יסולומון‬ - .‫ר‬ ,‫חדד‬ W .‫ק‬ ,‫וקלוסקובסקי‬ . 2021 ‫הכרומטפור‬ ‫פעילות‬ ‫מהירות‬ ‫כימות‬ . .‫ושלמים‬ ‫חיים‬ ‫בדיונונים‬ ‫חזותי‬ ‫בהלה‬ ‫לגירוי‬ ‫בתגובה‬ ‫יחיד‬ ‫איבר‬ ‫ברמת‬ Frontiers in Physiology. 12, 675252. DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2021.675252 [32] .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .'‫ג‬ .'‫ג‬ ,‫אלן‬ 2017 .‫זוג‬ ‫בת‬ ‫עבור‬ ‫זכר‬ ‫דיונון‬ ‫של‬ ‫דרמטית‬ ‫לחימה‬ . The American Naturalist. 190(1): 144–151. DOI: https://doi.org/10.1086/692009 [ 33 ‫טבעית‬ ‫ברירה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אבולוציה‬ ‫של‬ ‫הזה‬ ‫הקלאסי‬ ‫הסיפור‬ .‫מפולפל‬ ‫עש‬ ‫על‬ ‫שניות‬ ‫מחשבות‬ ] ‫זמין‬ .]‫[אינטרנט‬ ‫תיקון‬ ‫טעון‬ ‫בכתובת‬ : https://www.discovery.org/a/590/ [ 34 .‫מ‬ ,‫מאג'רוס‬ ] ‫א‬ .‫נ‬ . 1998 .‫בפעולה‬ ‫אבולוציה‬ :‫מלניזם‬ . ‫הוצאת‬ - ‫אוקספורד‬ ‫אוניברסיטת‬ , .‫אוקספורד‬ [ 35 ‫מ‬ ] ‫א‬ .'‫ג‬ ,‫לת‬ 2004 .‫ולבן‬ ‫שחור‬ ‫סיפור‬ ‫הכל‬ ‫אחרי‬ :‫המפולפל‬ ‫העש‬ . Genetics Society News. 50: 34–38. https://www.ucl.ac.uk/taxome/jim/pap/malletgensoc03.pdf [ 36 ,‫וואלטון‬ ] O .‫ס‬ . .‫מ‬ ,‫וסטיבנס‬ 2018 ‫ערך‬ ‫את‬ ‫קובעים‬ ‫שטח‬ ‫וניסויי‬ ‫עופות‬ ‫ראיית‬ ‫של‬ ‫מודלים‬ . .‫מפולפל‬ ‫עש‬ ‫הסוואת‬ ‫של‬ ‫ההישרדות‬ Communications Biology. 1: 118. DOI: https://doi.org/10.1038/s42003-018-0126-3 [ 37 .‫ר‬ .'‫ג‬ ,‫ווואלאס‬ .'‫ג‬ .‫ד‬ ,‫סטאבנגה‬ ] 2020 ‫כנפיים‬ ‫קשקשי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫היטב‬ ‫מוסווים‬ ‫בוגונג‬ ‫של‬ ‫עשים‬ . ‫מפורקים‬ .‫צבע‬ ‫חסרי‬ Frontiers in Physiology. 11: 95. DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00095 [ 38 .‫א‬ .‫ט‬ ,'‫ובלקלדג‬ .‫ד‬ .‫מ‬ ,‫שאווקיי‬ ,.‫ק‬.‫ב‬ ,‫הסיונג‬ ] 2019 ‫בעכבי‬ ‫צבע‬ ‫ייצור‬ ‫מנגנוני‬ . .‫שים‬ The Journal of Arachnology. 47(2): 165–180. DOI: https://doi.org/10.1636/JoA-S-18-022 [39] .‫ל‬ ,‫צ'יטקה‬ 2001 ‫סרט‬ ‫עכבישי‬ ‫של‬ ‫הסוואה‬ . ‫ן‬ ‫דבורים‬ ‫של‬ ‫הצבע‬ ‫ותפיסת‬ ‫פרחים‬ ‫על‬ ‫טורפים‬ (Aranida: Thomisidae/Hymenoptera: Apidae). Entomologia Generalis. 25(3): 181–187. DOI: https://doi.org/10.1127/entom.gen/25/2001/181 [40] ,‫הברהרד‬ W . 2003 ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ביצים‬ ‫בשקי‬ ‫משי‬ ‫יציבות‬ ‫של‬ ‫החלפה‬ . Allocyclosa bifurca (Araneae: Araneidae) ‫הסוואה‬ ‫כמכשיר‬ ‫מתפקדת‬ ‫משי‬ ‫שיציבות‬ ‫מציעה‬ . Behaviour. 140(7): 847–868. DOI: https://doi.org/10.1163/1568539037 70238346
 • 11. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 11 [41] .'‫ג‬ ,‫וקאסאס‬ .‫מ‬ ,‫טרי‬ 2009 ‫ה‬ . ‫ותנועה‬ ‫גוף‬ ‫צבע‬ ,‫ועיטורים‬ ‫רשת‬ ‫צבעי‬ :‫עכבישים‬ ‫של‬ ‫המרובות‬ ‫תחפושות‬ . Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364(1516): 471–480. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0212 [ 42 .'‫ג‬ ,‫וקסאס‬ .‫פ‬ ,‫פיגון‬ ] 2018 ‫מורפולוגיים‬ ‫צבע‬ ‫שינויי‬ . .‫החיות‬ ‫בממלכת‬ ‫ופיזיולוגיים‬ eLS. John Wiley & Sons, Ltd: Chichester ‫הוצאת‬ - [ 43 .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫מ‬ .‫א‬ ,‫הילינג‬ ] 2005 ‫סרט‬ ‫בעכבישי‬ ‫צבע‬ . ‫ן‬ .‫טרף‬ ‫ומשיכת‬ ‫מצע‬ ‫בחירת‬ : Journal of Experimental Biology. 208(10), 1785–1792. DOI: https://doi.org/10.1242/jeb.01585 [ 44 ,‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ה‬ .‫ס‬ ,‫ריר‬ ] 2008 ‫דגים‬ ‫בשלושה‬ ‫טריפה‬ ‫ופגיעות‬ ‫התנהגות‬ ,‫אדפטיבי‬ ‫צבע‬ . ‫האוקיינוס‬ ‫מצפון‬ ‫צעירים‬ ‫שטוחים‬ .‫השקט‬ Journal of Experimental Marine Biology and Ecology. 359(1): 62–66. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jembe.2008.02.017 [ 45 .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫מ‬ ,‫ספינר‬ ] 2016 ‫תפקיד‬ . ‫סוליטאים‬ ‫בדגים‬ ‫במורפולוגיה‬ ‫מידה‬ ‫קנה‬ ‫של‬ ‫מפתח‬ ( Pleuronectiformes .‫חול‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ביכולת‬ ) Scientific Reports. 6, 26308. DOI: https://doi.org/10.1038/srep26308 [ 46 ] .‫נ‬ .‫ה‬ ‫וקברל‬ .‫ס‬ ,‫פרנקה‬ ,.‫ס‬ ,‫וינגרה‬ 2006 . ‫דפוסי‬ ‫יום‬ ‫גאו‬ ‫בין‬ ‫בוץ‬ ‫בשטח‬ ‫בשימוש‬ ‫למחצה‬ ‫ירח‬ ‫ודפוסי‬ ‫יו‬ ‫ת‬ ,‫סנגל‬ ‫סול‬ ‫של‬ ‫צעירים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ Solea senegalensis . Estuarine, Coastal and Shelf Science. 69(1–2): 246–254. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecss.2006.04.017 [ 47 .‫נ‬ .‫ה‬ ,‫וקבראל‬ .‫ס‬ ,‫וינגרה‬ ,.‫א‬ ,‫מאיה‬ ] 2009 ‫של‬ ‫מזון‬ ‫חיפוש‬ ‫בהתנהגות‬ ‫טורף‬ ‫של‬ ‫השפעתו‬ . Solea senegalensis . Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom. 89(3): 645–649. DOI: https://doi.org/10.1017/S002531540800266X [ 48 ‫סטוארט‬ ] - .‫א‬ ,‫ומוסאלי‬ .‫ד‬ ,‫פוקס‬ 2008 ‫ב‬ . ‫ר‬ ‫צבע‬ ‫שינוי‬ ‫של‬ ‫האבולוציה‬ ‫את‬ ‫מניעה‬ ‫חברתי‬ ‫לאיתות‬ ‫ירה‬ .‫הזיקית‬ PLoS Biology. 6(1): e25. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0060025 [ 49 ] .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ט‬ ,‫רותם‬ ‫קרן‬ 2016 . ‫הסוואה‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫מיני‬ ‫לאיתות‬ ‫זכרית‬ ‫העדפה‬ ‫זיווג‬ ‫לטקטיקות‬ ‫קשורה‬ .‫חלופיות‬ Animal Behaviour. 117: 43–49. DOI: https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2016.04.021 [ 50 ‫סטוארט‬ ] - .‫א‬ ,‫ומוסאלי‬ .‫ד‬ ,‫פוקס‬ 2009 ‫תקשורת‬ ,‫הסוואה‬ . ‫המשתנים‬ ‫מאורגניזמים‬ ‫לקחים‬ :‫חום‬ ‫וויסות‬ .‫בצבע‬ Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences. 364(1516): 463–470. DOI: https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0254 [ 51 ‫ע‬ ָ‫ד‬ ַ‫מ‬ .]‫[אינטרנט‬ ‫להיעלם‬ ‫לא‬ ,‫לבלוט‬ ‫כדי‬ ‫צבע‬ ‫משנות‬ ‫זיקיות‬ .‫הזו‬ ‫ההסוואה‬ ‫את‬ ‫להסתיר‬ ‫אין‬ ] :‫מ‬ ‫זמין‬ . https://www.science.org/content/article/theres-no-hiding-camouflage [ 52 .‫ס‬ .‫ר‬ ,‫בסט‬ ] 1985 .‫הקוטב‬ ‫דוב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫טבעתיים‬ ‫ים‬ ‫כלבי‬ ‫של‬ ‫עיכול‬ . Canadian Journal of Zoology. 63(5): 1033–1036. DOI: https://doi.org/10.1139/z85-155
 • 12. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 12 [ 53 .'‫ג‬.‫ט‬ ,‫סמיטס‬ ] 1980 ‫קרח‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫הגידול‬ ‫בבית‬ ‫והמזוקנים‬ ‫הטבעתיים‬ ‫הים‬ ‫כלבי‬ ‫את‬ ‫הקוטב‬ ‫דובי‬ ‫טריפת‬ . .‫הים‬ Canadian Journal of Zoology. 58(12): 2201–2209. DOI: https://doi.org/10.1139/z80-302 [54] .‫מ‬ ,‫צ'ינרי‬ 1990 ‫טורפים‬ . - ‫הטבע‬ ‫בעולם‬ ‫טריפה‬ ‫של‬ ‫וטכניקות‬ ‫אסטרטגיות‬ ,‫הבר‬ ‫רוצחי‬ . Bedford Editions, London, UK, 224p. - ‫הוצאת‬ [55] .‫ה‬ ,'‫וטריבוץ‬ .‫ק‬ .‫מ‬ ,‫קטאב‬ 2015 ‫הערכה‬ :‫קוטב‬ ‫דובי‬ ‫בשיער‬ ‫אופטיים‬ ‫סיבים‬ ‫אור‬ ‫פיזור‬ ‫טכנולוגיית‬ . ‫חדשות‬ ‫ותוצאות‬ ‫מחדש‬ . Journal of Advanced Biotechnology and Bioengineering. 3(2): 38–51. [ 56 ] .'‫ג‬ ,‫וזו‬ .'‫ג‬ ,‫גואו‬ ,.‫ה‬ ,‫ג'יה‬ 2017 . ‫פוטו‬ ‫אנרגיה‬ ‫המרת‬ ‫התנהגות‬ ‫של‬ ‫השוואה‬ - ‫קוטב‬ ‫דובי‬ ‫שיער‬ ‫של‬ ‫תרמית‬ .‫כבשים‬ ‫וצמר‬ Journal of Bionic Engineering. 14: 616–621. DOI: https://doi.org/10.1016/S1672-6529(16)60427-4 [ 57 .'‫ג‬ .‫ל‬ ,‫פרנק‬ ] 1986 ( ‫הנקוד‬ ‫הצבוע‬ ‫של‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬ . Crocuta crocuta .‫דמוגרפיה‬ .‫א‬ .) Animal Behaviour. 34(5): 1500–1509. DOI: https://doi.org/10.1016/S0003-3472(86)80220-2 [ 58 .‫ה‬ ,‫קרוק‬ ] 1972 .‫חברתית‬ ‫והתנהגות‬ ‫טריפה‬ ‫על‬ ‫מחקר‬ :‫הנקוד‬ ‫הצבוע‬ . ‫הוצאת‬ - .‫שיקגו‬ ,‫שיקגו‬ ‫אוניברסיטת‬ [ 59 .‫צ‬ ,‫סבר‬ ] 2005 .‫להסוואה‬ ‫בהכרח‬ ‫אינו‬ ‫לסביבה‬ ‫הדמיון‬ . Israel Journal of Ecology & Evolution. 51: 80. [ 60 .'‫מ‬ ,‫ברטון‬ ] 1983 .‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫החדשה‬ ‫לארוס‬ ‫אנציקלופדית‬ . Hamylan Pub: Middlesex - ‫הוצאת‬ [ 61 .‫ד‬ ,‫מקדונלד‬ ] 1984 .‫היונקים‬ ‫של‬ ‫האנציקלופדיה‬ . .‫אוקספורד‬ ,‫אוקספורד‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫הוצאת‬ - [ 62 .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫פ‬ ,‫קאקזנסקי‬ ] 2014 ‫בר‬ ‫בקטריאניים‬ ‫גמלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גידול‬ ‫ובבית‬ ‫במרחב‬ ‫שימוש‬ . .‫מונגוליה‬ ‫שבדרום‬ ‫גובי‬ ‫בטרנסאלטאי‬ Biological Conservation. 169: 311– 318. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.11.033 [ 63 ‫הדו‬ ‫הגמל‬ ] - .‫דבשתי‬ Camelus Dromedaries, Linnaeus, 1758 .]‫[אינטרנט‬ GBIF - ‫זמי‬ :‫בכתובת‬ ‫ן‬ https://www.gbif.org/species/144101237 [ 64 .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .'‫ג‬ ,‫קארול‬ ] 2001 .‫בסוס‬ ‫דיכרומטית‬ ‫צבע‬ ‫לראיית‬ ‫פוטופיגמנטי‬ ‫בסיס‬ . Journal of Vision. 1(2). DOI: https://doi.org/10.1167/1.2.2 [ 65 .‫א‬ ,‫ושקולניק‬ .‫א‬ ,‫פרבולוצקי‬ ,.‫ר‬ ,‫דמיאל‬ ] 1980 ‫לחיסכון‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬ ‫במדבר‬ ‫שחור‬ ‫מעיל‬ ‫האם‬ . .?‫מטבולית‬ ‫באנרגיה‬ Nature. 283(5749): 761–762. DOI: https://doi.org/10.1038/283761a0 [ 66 .]‫[אינטרנט‬ ‫אנרגיה=אור=קרינה=טמפרטורה‬ ] ESA ‫זמין‬ . ‫בכתובת‬ : https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Energy_light_radiation_temperature [ 67 .‫מ‬ .‫ד‬ ,‫גייטס‬ ] 1968 .‫ואקולוגיה‬ ‫אנרגיה‬ ‫חילופי‬ . Bioscience. 18(2): 90–95.
 • 13. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 13 DOI: https://doi.org/10.2307/1294057 [ 68 .‫ר‬ .‫ס‬ ,‫וטראסי‬ .‫ט‬ .‫א‬ ,‫סימנדלה‬ ,.‫א‬ .‫ק‬ ,‫נאסר‬ ] 2000 ‫אנפרא‬ ‫קרינה‬ ,‫צבע‬ ‫לגבי‬ ‫שגויות‬ ‫תפיסות‬ . .‫וסביבתם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫בין‬ ‫אנרגיה‬ ‫וחילופי‬ ‫אדומה‬ Herpetological Journal. 10(3): 119–122. [ 69 ‫זמין‬ .]‫[אינטרנט‬ ‫אנרגיה‬ ‫שימור‬ ] ‫בכתובת‬ : https://www.feynmanlectures.caltech.edu/I_04.html [ 70 ,‫פרוטר‬ ] W .‫מ‬ .‫ד‬ ,‫וגטס‬ .‫פ‬ . 1969 .‫הסביבה‬ ‫עם‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫תרמודינמי‬ ‫משקל‬ ‫שיווי‬ . Ecological Monographs: 39(3): 227–244. DOI: https://doi.org/10.2307/1948545 [ 71 .‫פ‬ .‫נ‬ ,‫הדליי‬ ] 1979 .‫במדבר‬ ‫רגליים‬ ‫פרוקי‬ ‫על‬ ‫אקופיזיולוגי‬ ‫במחקר‬ ‫אחרונות‬ ‫התפתחויות‬ . Journal of Arid Environments. 2(3): 211–218. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-1963(18)31772-5 [ 72 ‫ארכיון‬ .]‫[אינטרנט‬ ‫הצבע‬ ‫ראיית‬ ‫של‬ ‫האבולוציה‬ ] Talk Origins ‫זמין‬ . ‫בכתובת‬ : http:// www.talkorigins.org/faqs/vision.html [ 73 .‫ט‬ ,‫וגרלאנד‬ .‫נ‬ .‫ב‬ ,‫אנדרסון‬ ,.‫א‬.‫ט‬ ,‫טומסי‬ ] 2019 .‫יונקים‬ ‫של‬ ‫אקופיזיולוגיה‬ . Journal of Mammalogy, 100(3): 894–909. DOI: https://doi.org/10.1093/jmammal/gyz026 [ 74 ,‫פדר‬ ] .‫א‬ .‫מ‬ .2002 ‫השוואתית‬ ‫ביוכימיה‬/‫פיזיולוגיה‬ ,‫חיים‬ ‫ובעלי‬ ‫צמחים‬ ‫של‬ ‫פיזיולוגית‬ ‫אקולוגיה‬ ‫לסימפוזי‬ ‫מבוא‬ :‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הזדמנויות‬ :‫אבולוציונית‬ ‫ופיזיולוגיה‬ .‫ון‬ Integrative and Comparative Biology. 42(3): 409–414. DOI: https://doi.org/10.1093/icb/42.3.409 [75] .‫האחרים‬ ‫וכל‬ .‫ד‬ .‫ד‬ ,‫אקרלי‬ 2000 ‫אחרונה‬ ‫התקדמות‬ :‫צמחים‬ ‫של‬ ‫אקופיזיולוגיות‬ ‫תכונות‬ ‫של‬ ‫האבולוציה‬ . ‫אבולוציונית‬ ‫והסתגלות‬ ‫גנטיים‬ ‫אילוצים‬ ,‫טבעית‬ ‫לברירה‬ ‫מתייחס‬ ‫חדש‬ ‫מחקר‬ :‫עתידיים‬ ‫וכיוונים‬ ‫צמחים‬ ‫של‬ ‫אקופיזיולוגיות‬ ‫בתכונות‬ . Bioscience. 50(11): 979–995. DOI: https://doi.org/10.1641/0006-3568(2000)050[0979:TEOPET]2.0.CO;2 [ 76 .‫ס‬ ,‫פישר‬ ] 2017 .‫טורפים‬ ‫בין‬ ‫בהבחנה‬ ‫שונות‬ ‫חושיות‬ ‫בשיטות‬ ‫השימוש‬ ?‫חזון‬ ‫או‬ ‫ריח‬ . Behavioral Ecology and Sociobiology. 71: 143. DOI: https://doi.org/10.1007/s00265-017-2371-8 [ 77 ‫קלוסלה‬ ] - .‫מ‬ ,‫ונילסן‬ .‫ס‬ ,‫טרולאס‬ 2020 ‫אקלי‬ ‫תחת‬ ‫חרקים‬ ‫של‬ ‫הגוף‬ ‫צבע‬ ‫של‬ ‫האבולוציה‬ . .‫משתנה‬ ‫ם‬ Current Opinion in Insect Science. 41: 25–32. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cois.2020.05.007 [ 78 ,.‫מ‬ ,‫ויקלסקי‬ ] 2009 .‫לאקולוגיה‬ ‫פרינסטון‬ ‫מדריך‬ .‫חיים‬ ‫בעלי‬ :‫פיזיולוגית‬ ‫אקולוגיה‬ . ‫הוצאת‬ - ‫פרינסטון‬ ‫אוניברסיטת‬ , .‫פרינסטון‬ DOI: https://doi.org/10.1515/9781400833023.14 [ 79 .‫מ‬ ,‫דווקינס‬ ] 1971 ‫'תבנית‬ ‫ג‬ ָ ‫המּוש‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫מבט‬ :‫בגוזלים‬ ‫תפיסתיים‬ ‫שינויים‬ . .'‫חיפוש‬ Animal Behaviour. 19(3): 566–574. DOI: https://doi.org/10.1016/S0003-3472(71)80113-6 [ 80 .‫מ‬ .‫ט‬ ,‫לורינג‬ .‫ר‬ .‫ס‬ ,‫היקמן‬ ,.‫א‬ .‫ב‬ ,‫קראופורד‬ ] 2012 ‫של‬ ‫היכרות‬ ‫עם‬ ‫לאיום‬ ‫רגישות‬ ‫ההשערה‬ ‫בדיקת‬ . .‫תזונתית‬ ‫וספציפיות‬ ‫טורפים‬ Ethology. 118(1): 41–48.
 • 14. Research in Ecology Volume 06 Issue 01 March 2024 ----------------------------------------------------------------------------- 14 DOI: https://doi.org/10.1111/j.1439-0310.2011.01983.x [ 81 .‫ס‬.‫מ‬ ,‫ופרארי‬ .‫ל‬ .‫א‬ ,‫קריין‬ ] 2017 ‫מטה‬ ‫סקירה‬ :‫טורפים‬ ‫של‬ )‫מחידושים‬ ‫(פחד‬ ‫ניאופוביה‬ ‫דפוסי‬ . - .‫אנליטית‬ Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 284(1861), 20170583. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.2017.0583 [ 82 ,‫שמיט‬ ] O . 2017 ‫המניע‬ ‫האדפטיבי‬ ‫המנגנון‬ ‫הבנת‬ :‫וטרף‬ ‫טורף‬ ‫של‬ ‫תפקודיות‬ ‫תכונות‬ . .‫לטרף‬ ‫טורף‬ ‫בין‬ ‫אינטראקציות‬ F1000Research. 6: 1767. DOI: https://doi.org/10.12688/f1000research.11813.1 [ 83 ,‫סימונדסון‬ ] W.O.C .‫ה‬ .‫מ‬ ,‫וגרינטון‬ .‫ד‬ .‫ק‬ ,‫סנדרלנדס‬ ,. 2002 ‫יכולים‬ ‫ג'נרליסטים‬ ‫טורפים‬ ‫האם‬ . ‫ב‬ ‫סוכני‬ ‫להיות‬ .?‫יעילים‬ ‫ביולוגיים‬ ‫קרה‬ Annual Review of Entomology. 47: 561–594. DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.ento.47.091201.145240 [ 84 .‫מ‬ .‫ר‬ ,‫ומאי‬ .‫פ‬ .‫מ‬ ,‫האסל‬ ] 1986 ‫של‬ ‫באינטראקציות‬ ‫ומומחים‬ ‫ג'נרליסטים‬ ‫טבעיים‬ ‫אויבים‬ . ‫טורף‬ - .‫בחרקים‬ ‫נטרף‬ The Journal of Animal Ecology. 55(3): 923–940. DOI: https://doi.org/10.2307/4425 [ 85 ] .‫ד‬ ,‫רוג'רס‬ 1972 . .‫חרקים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫של‬ ‫ומודלים‬ ‫אקראי‬ ‫חיפוש‬ The Journal of Animal Ecology. 41(2): 369–383. DOI: https://doi.org/10.2307/3474 [ 86 .‫מ‬ ,‫ורזניק‬ .‫ב‬ ,‫קריד‬ ] 2015 .‫אנתרופוצנטריסם‬ ,‫דמויות‬ ,‫חיים‬ ‫בעלי‬ . . NECSUS European Journal of Media Studies. 4(1): 95–105. DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/15174 [ 87 .'‫ג‬ ,‫והכט‬ .‫א‬ ,‫הורוביץ‬ ] 2014 ‫העולם‬ ‫לתפישת‬ ‫מאנתרופוצנטריזם‬ ‫מעבר‬ :‫כלבים‬ ‫על‬ ‫הסתכלות‬ . umwelt) .‫הכלביים‬ ‫של‬ ) Domestic dog cognition and behavior: The scientific study of Canis familiaris. Springer: Berlin. pp. 201–219. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-53994-7_9 [ 88 ] .‫א‬ .‫ט‬ ,‫וויט‬ 2013 . ‫סביבת‬ ‫באתיקה‬ ‫אנתרופוצנטריות‬ ‫של‬ ‫חקירה‬ :‫ודולפינים‬ ‫אדם‬ ‫בני‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫י‬ .‫ישומית‬ Journal of Animal Ethics. 3(1): 85–99. DOI: https://doi.org/10.5406/janimalethics.3.1.0085 [ 89 ,.‫א‬ ,‫פורלונג‬ ] ,‫סילבר‬ .'‫ג‬ ,‫ופורלונג‬ .‫ז‬ 2018 . )‫קוגניטיבי‬ ‫(דיסונאנס‬ ‫שכלית‬ ‫התאמה‬ ‫כאי‬ ‫אנתרופוצנטריסם‬ .?‫חיים‬ ‫בבעלי‬ ‫במחקר‬ Animal Sentience. 12(11). DOI: https://doi.org/10.51291/2377-7478.1366 [ 90 .‫ל‬ .‫ד‬ .‫ס‬ ,‫ווינה‬ ] 2007 .‫להתנהגות‬ ‫מדעית‬ ‫גישה‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫הוא‬ ‫אנתרופומורפיזם‬ ‫מדוע‬ ?‫חיות‬ ‫מהן‬ . Comparative Cognition & Behavior Reviews. 2: 125–135. DOI: https://doi.org/10.3819/ccbr.2008.20008 [ 91 ‫צבים‬ ‫באוכלוסיות‬ ‫וגודל‬ ‫צבע‬ ‫על‬ ‫הסביבה‬ ‫השפעת‬ ] ‫פלטפורמ‬ .]‫[אינטרנט‬ ‫ת‬ ‫זמין‬ .‫צבים‬ ‫למען‬ ‫אינטרנט‬ ‫בכתובת‬ : https://www.tortoisetrust.org/articles/golden.htm