SlideShare a Scribd company logo
85-к Ра§е 1 оГ6
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17 травня 2021 року № 536
Звітність
ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ЗА 2021 РІК
Подають:
Термін
подання
юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб,
структурні підрозділи юридичних осіб, фізичні особи -
підприємці, основним видом діяльності яких є освітня
діяльність у сфері дошкільної освіти - Державній наукова
установа «Інститут освітньої аналітики»
не пізніше,
ніж
28 лютого
року,
наступного
за звітним
Державна наукова установа
«Інститут освітньої аналітики» -
Міністерству освіти і науки України
не пізніше,
ніж
01 квітня
року,
наступного
за звітним
ФОРМА № 85-К
(річна)
за погодженням з
Держстатом
Респондент:
Найменування / Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності):
Заклад дошільної освіти "Чебурашка" Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького
району Полтавської області
Місцезнаходження / Місце проживання:
39800, 5310200000, Полтавська обл., м. Горішні Плавні
(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,
пр-т Героїв Дніпра, буд. 29
N° будинку/корпусу, № квартири/офісу)
Розділ А. Загальна інформація „
________________________ ______________ (необхідно позначити V)
Тип закладу Вид закладу
Заклад на кінець
звітного року
Заклад засновано на
власності
Тип
респондента
дитячий
садок - 1 □
ясла-садок - 2 [у]
ясла - 3 □
інший - 4 □
загального
розвитку - 1 [V ]
комбінований - 2 □
сімейний - 3 □
санаторний - 4 □
спеціальний - 5 □
працює - 0 [у]
не працює з причин:
перебуває на
капітальному
ремонті - 1 □
непридатний для
цільового
використання - 2 □
інше - 3 □
державній -1 □
комунальній - 2 [у]
приватній - 3 □
корпоративній - 4 □
юридична особа - 1 [у]
відокремлений підрозділ
юридичної особи - 2 □
структурний підрозділ
юридичної особи - 3 □
фізична особа -
підприємець - 4 □
аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
85-к Ра§е 2 оГ6
Розділ І. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року
Код
рядка
Кількість дітей у закладі
----------
3 них, кількість дітей,
усього
з них
дівчатка
охоплених соціально-
педагогічним патронатом
А Б 1 2 3
Усього 1000 139 65
у тому ЧИСЛІ у ВІЦІ
до 1 року 1100 X
від 1 року до 2 років 1200 7 3
X
від 2 до 3 років 1300 15 6
X
3 роки і старше 1400 117 56
з них діти, яким до 1 вересня наступного
за звітним року виповниться
5 років 1410 38 18
6 років 1420 33 13
7 років 1430 3 1
Із рядка 1000:
діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування 1500
діти з інвалідністю 1610
діти з особливими освітніми потребами
з них: 1620 X
в інклюзивних групах 1630 X
в спеціальних групах 1640 X
в санаторних групах 1650 X
в групах загального типу 1660 X
діти, потерпілі від наслідків
Чорнобильської катастрофи 1700
діти з числа внутрішньо
переміщених осіб 1800 1
діти учасників бойових дій 1900 1
аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
85-к Ра§е 2 оГ6
Розділ І. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року
Код
рядка
Кількість дітей у закладі
----------
3 них, кількість дітей,
усього
з них
дівчатка
охоплених соціально-
педагогічним патронатом
А Б 1 2 3
Усього 1000 139 65
у тому ЧИСЛІ у ВІЦІ
до 1 року 1100 X
від 1 року до 2 років 1200 7 3
X
від 2 до 3 років 1300 15 6
X
3 роки і старше 1400 117 56
з них діти, яким до 1 вересня наступного
за звітним року виповниться
5 років 1410 38 18
6 років 1420 33 13
7 років 1430 3 1
Із рядка 1000:
діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування 1500
діти з інвалідністю 1610
діти з особливими освітніми потребами
з них: 1620 X
в інклюзивних групах 1630 X
в спеціальних групах 1640 X
в санаторних групах 1650 X
в групах загального типу 1660 X
діти, потерпілі від наслідків
Чорнобильської катастрофи 1700
діти з числа внутрішньо
переміщених осіб 1800 1
діти учасників бойових дій 1900 1
аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
85-к
Розділ II. Наявність дітей у групах і місць на кінець звітного року
А
Код
рядка
Б
Кількість дітей, осіб Кількість груп, од Кількість місць, од
усього
1
3 них
у віці 3
роки
і старше
2
усього
3
з них
для дітей у
віці 3 роки
і
старше
4
усього
5
3 них
для дітей
У
віці 3
роки і
старше
6
Усі види груп
у тому Ч И С Л І
санаторні групи
2000
2100
X 9 5 243 156
з них для дітей з латентною
туберкульозною інфекцією та
вилікуваних від туберкульозу 2110
хронічними неспецифічними
захворюваннями органів
дихання 2120
захворюваннями
серцево-судинної системи 2130
захворюван нями
ендокринної системи
хворобами органів травлення
2140
9 1
психоневрологічними
захворюваннями
іншими захворюваннями
2160
2170
спеціальні групи
з них для дітей 3 порушенням:
слуху
мови
зору
інтелекту
2200
2210
2220
2230
2240
опорно-рухового апарату
затримкою психічного розвитку
інклюзивні групи
групи короткотривалого
перебування
2250
2260
2300
2400 X
групи з цілодобовим
перебуванням дітей 2500
аЬоиІ:Ь1апк
13.01.2022
85-к Ра§е 4 оГ6
Розділ III. Кількість працівників закладу на кінець звітного року
Код
рядка
Облікова кількість штатних працівників, осіб
Кількість посад,
од
усього
з них
за
штатним
розписом
фактично
зайнятих
жінки
особи у віці
особи, які мають
освітній
ступінь (освітньо-
кваліфікаційний
рівень)
до
35
років
36-
60
років
61 рік
і
старше
молодший
бакалавр,
молодший
спеціаліст
бакалавр,
спеціаліст,
магістр
А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Усього 3000 41 39 15 19 7 14 22 56,00 56,00
у тому Ч И С Л І
педагогічний персонал 3100 20 20 9 11 4 14 24,65 24,65
з них
директори 3101 1 1 1 1
вихователі 3102 15 15 9 6 3 10
вихователі-методисти 3103 1 1 1 1
практичні психологи 3104 1 1 1 1
соціальні педагоги 3105
асистенти вихователів
в інклюзивних групах 3106
інструктори 3
фізкультури 3107
музичні керівники 3108 2 2 2 1 1
керівники гуртків 3109
інший педагогічний
персонал 3150
з них корекційні
педагоги у складі: 3151
логопеди 3152
тифлопедагоги 3153
дефектологи 3154
сурдопедагоги 3155
медичний персонал 3200 1 1 1 1 1,50 1,50
технічний персонал 3300 20 18 5 8 7 9 8 29,85 29,85
із рядка 3100:
- жінки 3400
X
4 14
X
- підвищили
кваліфікацію з підтримки
дітей
з особливими освітніми
потребами 3500
Розділ IV. Розподіл дітей у групах за мовами виховання на кінець звітного року
Назва мови Код рядка Кількість дітей, осіб
А Б 1
Усі мови виховання 4000 139
у тому числі
українська 4010 139
російська 4020
англійська 4030
болгарська 4040
кримсько-татарська 4050
молдовська 4060
німецька 4070
польська 4080
румунська 4090
словацька 4100
угорська 4110
інша 4120
аЬоиі:Ь1апк 13.01.2022
85-к Ра§е 5 оГ6
Розділ V. Відомості про матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти
кінець звітного року
К од рядка Кількісне значення/ обране
значення
А Б 1
Проектна потужність закладу, місць 5000 243
Чи здається частина площі в оренду (необхідне позначити
1 або 2)
1 - так; 2 - ні 5010 2
Тип приміщень закладу
- власні; 2 - орендовані; 3 - частково орендовані 5020 1
Чи є в закладі:
(рядки 5030-5070; 5090-5130 необхідне позначити 1 або 2)
Власна територія для організації прогулянок на свіжому
повітрі
1 - так; 2 - ні 5030 1
М узична зала
1 - так; 2 - ні 5040 1
Ф ізкультурна зала
1 - так; 2 - ні 5050 1
Ресурсна кімната
1 - так; 2 - ні 5060 2
Басейн
1 - так; 2 - ні 5070 2
Опалення
1 - централізоване або індивідуальне опалення; 2 - пічне 5080 1
Каналізація
1 - так; 2 - ні 5090 1
Водогін
1 - так; 2 - ні 5100 1
з гарячою водою
1 - так; 2 - ні 5101 1
Пандуси та поручні
1 - так; 2 - ні 5110 1
Ліфти (підйомники)
1 - так; 2 - ні 5120 2
Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб з
інвалідністю
1 - так; 2 - ні 5130 2
Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од 5140 2
Д о якого поверху є безпереш кодний доступ осіб 3
інвалідністю
1 - перший; 2 - другий; 3 - третій 5150 1
Кількість окремих будівель, од 5160 1
з них
потребують капітального ремонту 5161
перебувають в аварійному стані 5162
аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
85-к Ра§е 6 6
Розділ VI. Відомості про використання сучасних інформаційних технологій на
кінець звітного року
Код рядка Кількісне значення/обране
значення
А Б 1
К іл ьк іс ть комп’ ютерів у закладі, усього, од. 6100 6
з них
придбано за кошти бю дж ету 6110 6
не працюють 6120
термін придбання становить понад 5 років 6130
використовуються в управлінсько-господарській
діяльності 6140 3
підключено до Інтернет 6150 6
підключено до М -Р і 6160
Кількість портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків,
од 6170
Кількість планшетів, од 6180
Кількість інтерактивних комплексів, усього, од 6200
3 них
проекторів та інтерактивних дошок 6210
проекторів з інтерактивним модулем 6220
інтерактивних дисплеїв 6230
Кількість засобів візуалізації (без інтерактиву), усього, од 6300
з них
проекторів 6310
телевізорів 6320
інше 6330
Кількість принтерів, од 6400 5
Швидкість фіксованого широкосмугового доступу до
Інтернет:
(рядки 6510-6540 необхідне позначити 1 або 2) 6500 X
до 10 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6510 2
від 10 до 30 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6520 2
від 30 до 100 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6530 1
100 і більше Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6540 2
Швидкість безпроводового широкосмугового доступу до
Інтернет:
(рядки 6610-6640 необхідне позначити 1 або 2) 6600 X
до 10 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6610 2
від 10 до 30 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6620 2
від 30 до 100 Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6630 2
100 і більше Мбіт/с
1 - так; 2 - ні 6640 2
^ е //о с ^ /________________
Місце підпису керівника^Йсновпика) та/або особи, (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
відповідальної за достовірність наданої інформації
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
телефон: 05348 4-42-43 факс: __________________________ електронна пошта: сЬеЬтк@ йтаі1.сот
аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022

More Related Content

More from gorobchenko

Буклет.pdf
Буклет.pdfБуклет.pdf
Буклет.pdf
gorobchenko
 
Положення про порядок визнання.pdf
Положення про порядок визнання.pdfПоложення про порядок визнання.pdf
Положення про порядок визнання.pdf
gorobchenko
 
Самооцінювання 21-22.pdf
Самооцінювання 21-22.pdfСамооцінювання 21-22.pdf
Самооцінювання 21-22.pdf
gorobchenko
 
Тест чи готова дитина до школи.docx
Тест чи готова дитина до школи.docxТест чи готова дитина до школи.docx
Тест чи готова дитина до школи.docx
gorobchenko
 
Відносини в сім’ї та готовність до школи.docx
Відносини в сім’ї та готовність до школи.docxВідносини в сім’ї та готовність до школи.docx
Відносини в сім’ї та готовність до школи.docx
gorobchenko
 
Що потрібно для успішного старту першокласника .docx
Що потрібно для успішного старту першокласника .docxЩо потрібно для успішного старту першокласника .docx
Що потрібно для успішного старту першокласника .docx
gorobchenko
 
Що таке нейробіка.docx
Що таке нейробіка.docxЩо таке нейробіка.docx
Що таке нейробіка.docx
gorobchenko
 
Алгоритм дій працівників .docx
Алгоритм дій працівників .docxАлгоритм дій працівників .docx
Алгоритм дій працівників .docx
gorobchenko
 
buling_porjadok_zvernennja.pdf
buling_porjadok_zvernennja.pdfbuling_porjadok_zvernennja.pdf
buling_porjadok_zvernennja.pdf
gorobchenko
 
План заходів 21-22.docx
План заходів 21-22.docxПлан заходів 21-22.docx
План заходів 21-22.docx
gorobchenko
 
plan_buling20-21.pdf
plan_buling20-21.pdfplan_buling20-21.pdf
plan_buling20-21.pdf
gorobchenko
 
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docxПлан заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx
gorobchenko
 
ПОРАДИ БАТЬКАМ.docx
ПОРАДИ БАТЬКАМ.docxПОРАДИ БАТЬКАМ.docx
ПОРАДИ БАТЬКАМ.docx
gorobchenko
 
Школа лихослів я.pdf
Школа лихослів я.pdfШкола лихослів я.pdf
Школа лихослів я.pdf
gorobchenko
 
Заохочення і покарання.pdf
Заохочення і покарання.pdfЗаохочення і покарання.pdf
Заохочення і покарання.pdf
gorobchenko
 
Що робити з дитячою мастурбацією.pdf
Що робити з дитячою мастурбацією.pdfЩо робити з дитячою мастурбацією.pdf
Що робити з дитячою мастурбацією.pdf
gorobchenko
 
Як навчити дитину ділитися й бути щедрою (1).pdf
Як навчити дитину ділитися й бути щедрою (1).pdfЯк навчити дитину ділитися й бути щедрою (1).pdf
Як навчити дитину ділитися й бути щедрою (1).pdf
gorobchenko
 
Чому діти не хочуть читати книги.pdf
Чому діти не хочуть читати книги.pdfЧому діти не хочуть читати книги.pdf
Чому діти не хочуть читати книги.pdf
gorobchenko
 
6 варіантів сприйняття батьками власних дітей.docx
6 варіантів сприйняття батьками власних дітей.docx6 варіантів сприйняття батьками власних дітей.docx
6 варіантів сприйняття батьками власних дітей.docx
gorobchenko
 
Що не можна забороняти дитині.docx
Що не можна забороняти дитині.docxЩо не можна забороняти дитині.docx
Що не можна забороняти дитині.docx
gorobchenko
 

More from gorobchenko (20)

Буклет.pdf
Буклет.pdfБуклет.pdf
Буклет.pdf
 
Положення про порядок визнання.pdf
Положення про порядок визнання.pdfПоложення про порядок визнання.pdf
Положення про порядок визнання.pdf
 
Самооцінювання 21-22.pdf
Самооцінювання 21-22.pdfСамооцінювання 21-22.pdf
Самооцінювання 21-22.pdf
 
Тест чи готова дитина до школи.docx
Тест чи готова дитина до школи.docxТест чи готова дитина до школи.docx
Тест чи готова дитина до школи.docx
 
Відносини в сім’ї та готовність до школи.docx
Відносини в сім’ї та готовність до школи.docxВідносини в сім’ї та готовність до школи.docx
Відносини в сім’ї та готовність до школи.docx
 
Що потрібно для успішного старту першокласника .docx
Що потрібно для успішного старту першокласника .docxЩо потрібно для успішного старту першокласника .docx
Що потрібно для успішного старту першокласника .docx
 
Що таке нейробіка.docx
Що таке нейробіка.docxЩо таке нейробіка.docx
Що таке нейробіка.docx
 
Алгоритм дій працівників .docx
Алгоритм дій працівників .docxАлгоритм дій працівників .docx
Алгоритм дій працівників .docx
 
buling_porjadok_zvernennja.pdf
buling_porjadok_zvernennja.pdfbuling_porjadok_zvernennja.pdf
buling_porjadok_zvernennja.pdf
 
План заходів 21-22.docx
План заходів 21-22.docxПлан заходів 21-22.docx
План заходів 21-22.docx
 
plan_buling20-21.pdf
plan_buling20-21.pdfplan_buling20-21.pdf
plan_buling20-21.pdf
 
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docxПлан заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx
План заходів БУЛІНГ 2022-2023.docx
 
ПОРАДИ БАТЬКАМ.docx
ПОРАДИ БАТЬКАМ.docxПОРАДИ БАТЬКАМ.docx
ПОРАДИ БАТЬКАМ.docx
 
Школа лихослів я.pdf
Школа лихослів я.pdfШкола лихослів я.pdf
Школа лихослів я.pdf
 
Заохочення і покарання.pdf
Заохочення і покарання.pdfЗаохочення і покарання.pdf
Заохочення і покарання.pdf
 
Що робити з дитячою мастурбацією.pdf
Що робити з дитячою мастурбацією.pdfЩо робити з дитячою мастурбацією.pdf
Що робити з дитячою мастурбацією.pdf
 
Як навчити дитину ділитися й бути щедрою (1).pdf
Як навчити дитину ділитися й бути щедрою (1).pdfЯк навчити дитину ділитися й бути щедрою (1).pdf
Як навчити дитину ділитися й бути щедрою (1).pdf
 
Чому діти не хочуть читати книги.pdf
Чому діти не хочуть читати книги.pdfЧому діти не хочуть читати книги.pdf
Чому діти не хочуть читати книги.pdf
 
6 варіантів сприйняття батьками власних дітей.docx
6 варіантів сприйняття батьками власних дітей.docx6 варіантів сприйняття батьками власних дітей.docx
6 варіантів сприйняття батьками власних дітей.docx
 
Що не можна забороняти дитині.docx
Що не можна забороняти дитині.docxЩо не можна забороняти дитині.docx
Що не можна забороняти дитині.docx
 

2021.pdf

  • 1. 85-к Ра§е 1 оГ6 ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 17 травня 2021 року № 536 Звітність ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗА 2021 РІК Подають: Термін подання юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, структурні підрозділи юридичних осіб, фізичні особи - підприємці, основним видом діяльності яких є освітня діяльність у сфері дошкільної освіти - Державній наукова установа «Інститут освітньої аналітики» не пізніше, ніж 28 лютого року, наступного за звітним Державна наукова установа «Інститут освітньої аналітики» - Міністерству освіти і науки України не пізніше, ніж 01 квітня року, наступного за звітним ФОРМА № 85-К (річна) за погодженням з Держстатом Респондент: Найменування / Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності): Заклад дошільної освіти "Чебурашка" Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області Місцезнаходження / Місце проживання: 39800, 5310200000, Полтавська обл., м. Горішні Плавні (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, пр-т Героїв Дніпра, буд. 29 N° будинку/корпусу, № квартири/офісу) Розділ А. Загальна інформація „ ________________________ ______________ (необхідно позначити V) Тип закладу Вид закладу Заклад на кінець звітного року Заклад засновано на власності Тип респондента дитячий садок - 1 □ ясла-садок - 2 [у] ясла - 3 □ інший - 4 □ загального розвитку - 1 [V ] комбінований - 2 □ сімейний - 3 □ санаторний - 4 □ спеціальний - 5 □ працює - 0 [у] не працює з причин: перебуває на капітальному ремонті - 1 □ непридатний для цільового використання - 2 □ інше - 3 □ державній -1 □ комунальній - 2 [у] приватній - 3 □ корпоративній - 4 □ юридична особа - 1 [у] відокремлений підрозділ юридичної особи - 2 □ структурний підрозділ юридичної особи - 3 □ фізична особа - підприємець - 4 □ аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
  • 2. 85-к Ра§е 2 оГ6 Розділ І. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року Код рядка Кількість дітей у закладі ---------- 3 них, кількість дітей, усього з них дівчатка охоплених соціально- педагогічним патронатом А Б 1 2 3 Усього 1000 139 65 у тому ЧИСЛІ у ВІЦІ до 1 року 1100 X від 1 року до 2 років 1200 7 3 X від 2 до 3 років 1300 15 6 X 3 роки і старше 1400 117 56 з них діти, яким до 1 вересня наступного за звітним року виповниться 5 років 1410 38 18 6 років 1420 33 13 7 років 1430 3 1 Із рядка 1000: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 1500 діти з інвалідністю 1610 діти з особливими освітніми потребами з них: 1620 X в інклюзивних групах 1630 X в спеціальних групах 1640 X в санаторних групах 1650 X в групах загального типу 1660 X діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи 1700 діти з числа внутрішньо переміщених осіб 1800 1 діти учасників бойових дій 1900 1 аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
  • 3. 85-к Ра§е 2 оГ6 Розділ І. Кількість дітей у закладі на кінець звітного року Код рядка Кількість дітей у закладі ---------- 3 них, кількість дітей, усього з них дівчатка охоплених соціально- педагогічним патронатом А Б 1 2 3 Усього 1000 139 65 у тому ЧИСЛІ у ВІЦІ до 1 року 1100 X від 1 року до 2 років 1200 7 3 X від 2 до 3 років 1300 15 6 X 3 роки і старше 1400 117 56 з них діти, яким до 1 вересня наступного за звітним року виповниться 5 років 1410 38 18 6 років 1420 33 13 7 років 1430 3 1 Із рядка 1000: діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 1500 діти з інвалідністю 1610 діти з особливими освітніми потребами з них: 1620 X в інклюзивних групах 1630 X в спеціальних групах 1640 X в санаторних групах 1650 X в групах загального типу 1660 X діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи 1700 діти з числа внутрішньо переміщених осіб 1800 1 діти учасників бойових дій 1900 1 аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
  • 4. 85-к Розділ II. Наявність дітей у групах і місць на кінець звітного року А Код рядка Б Кількість дітей, осіб Кількість груп, од Кількість місць, од усього 1 3 них у віці 3 роки і старше 2 усього 3 з них для дітей у віці 3 роки і старше 4 усього 5 3 них для дітей У віці 3 роки і старше 6 Усі види груп у тому Ч И С Л І санаторні групи 2000 2100 X 9 5 243 156 з них для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу 2110 хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання 2120 захворюваннями серцево-судинної системи 2130 захворюван нями ендокринної системи хворобами органів травлення 2140 9 1 психоневрологічними захворюваннями іншими захворюваннями 2160 2170 спеціальні групи з них для дітей 3 порушенням: слуху мови зору інтелекту 2200 2210 2220 2230 2240 опорно-рухового апарату затримкою психічного розвитку інклюзивні групи групи короткотривалого перебування 2250 2260 2300 2400 X групи з цілодобовим перебуванням дітей 2500 аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
  • 5. 85-к Ра§е 4 оГ6 Розділ III. Кількість працівників закладу на кінець звітного року Код рядка Облікова кількість штатних працівників, осіб Кількість посад, од усього з них за штатним розписом фактично зайнятих жінки особи у віці особи, які мають освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень) до 35 років 36- 60 років 61 рік і старше молодший бакалавр, молодший спеціаліст бакалавр, спеціаліст, магістр А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Усього 3000 41 39 15 19 7 14 22 56,00 56,00 у тому Ч И С Л І педагогічний персонал 3100 20 20 9 11 4 14 24,65 24,65 з них директори 3101 1 1 1 1 вихователі 3102 15 15 9 6 3 10 вихователі-методисти 3103 1 1 1 1 практичні психологи 3104 1 1 1 1 соціальні педагоги 3105 асистенти вихователів в інклюзивних групах 3106 інструктори 3 фізкультури 3107 музичні керівники 3108 2 2 2 1 1 керівники гуртків 3109 інший педагогічний персонал 3150 з них корекційні педагоги у складі: 3151 логопеди 3152 тифлопедагоги 3153 дефектологи 3154 сурдопедагоги 3155 медичний персонал 3200 1 1 1 1 1,50 1,50 технічний персонал 3300 20 18 5 8 7 9 8 29,85 29,85 із рядка 3100: - жінки 3400 X 4 14 X - підвищили кваліфікацію з підтримки дітей з особливими освітніми потребами 3500 Розділ IV. Розподіл дітей у групах за мовами виховання на кінець звітного року Назва мови Код рядка Кількість дітей, осіб А Б 1 Усі мови виховання 4000 139 у тому числі українська 4010 139 російська 4020 англійська 4030 болгарська 4040 кримсько-татарська 4050 молдовська 4060 німецька 4070 польська 4080 румунська 4090 словацька 4100 угорська 4110 інша 4120 аЬоиі:Ь1апк 13.01.2022
  • 6. 85-к Ра§е 5 оГ6 Розділ V. Відомості про матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти кінець звітного року К од рядка Кількісне значення/ обране значення А Б 1 Проектна потужність закладу, місць 5000 243 Чи здається частина площі в оренду (необхідне позначити 1 або 2) 1 - так; 2 - ні 5010 2 Тип приміщень закладу - власні; 2 - орендовані; 3 - частково орендовані 5020 1 Чи є в закладі: (рядки 5030-5070; 5090-5130 необхідне позначити 1 або 2) Власна територія для організації прогулянок на свіжому повітрі 1 - так; 2 - ні 5030 1 М узична зала 1 - так; 2 - ні 5040 1 Ф ізкультурна зала 1 - так; 2 - ні 5050 1 Ресурсна кімната 1 - так; 2 - ні 5060 2 Басейн 1 - так; 2 - ні 5070 2 Опалення 1 - централізоване або індивідуальне опалення; 2 - пічне 5080 1 Каналізація 1 - так; 2 - ні 5090 1 Водогін 1 - так; 2 - ні 5100 1 з гарячою водою 1 - так; 2 - ні 5101 1 Пандуси та поручні 1 - так; 2 - ні 5110 1 Ліфти (підйомники) 1 - так; 2 - ні 5120 2 Спеціально обладнані туалетні кімнати для осіб з інвалідністю 1 - так; 2 - ні 5130 2 Кількість поверхів в основній будівлі закладу, од 5140 2 Д о якого поверху є безпереш кодний доступ осіб 3 інвалідністю 1 - перший; 2 - другий; 3 - третій 5150 1 Кількість окремих будівель, од 5160 1 з них потребують капітального ремонту 5161 перебувають в аварійному стані 5162 аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022
  • 7. 85-к Ра§е 6 6 Розділ VI. Відомості про використання сучасних інформаційних технологій на кінець звітного року Код рядка Кількісне значення/обране значення А Б 1 К іл ьк іс ть комп’ ютерів у закладі, усього, од. 6100 6 з них придбано за кошти бю дж ету 6110 6 не працюють 6120 термін придбання становить понад 5 років 6130 використовуються в управлінсько-господарській діяльності 6140 3 підключено до Інтернет 6150 6 підключено до М -Р і 6160 Кількість портативних комп’ютерів, ноутбуків, нетбуків, од 6170 Кількість планшетів, од 6180 Кількість інтерактивних комплексів, усього, од 6200 3 них проекторів та інтерактивних дошок 6210 проекторів з інтерактивним модулем 6220 інтерактивних дисплеїв 6230 Кількість засобів візуалізації (без інтерактиву), усього, од 6300 з них проекторів 6310 телевізорів 6320 інше 6330 Кількість принтерів, од 6400 5 Швидкість фіксованого широкосмугового доступу до Інтернет: (рядки 6510-6540 необхідне позначити 1 або 2) 6500 X до 10 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6510 2 від 10 до 30 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6520 2 від 30 до 100 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6530 1 100 і більше Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6540 2 Швидкість безпроводового широкосмугового доступу до Інтернет: (рядки 6610-6640 необхідне позначити 1 або 2) 6600 X до 10 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6610 2 від 10 до 30 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6620 2 від 30 до 100 Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6630 2 100 і більше Мбіт/с 1 - так; 2 - ні 6640 2 ^ е //о с ^ /________________ Місце підпису керівника^Йсновпика) та/або особи, (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) відповідальної за достовірність наданої інформації (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) телефон: 05348 4-42-43 факс: __________________________ електронна пошта: сЬеЬтк@ йтаі1.сот аЬоиІ:Ь1апк 13.01.2022