SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
1
โรม, 14 กันยายน ค.ศ. 2021.
สวัสดีซิสเตอร์ที่รักยิ่ง
ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกตัญญูรู้คุณสำหรับสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำในประวัติศาสตร์งานธรรมทูตใน
คณะของเรา ที่สุดเราก็ได้มาถึงสารประจำเดือนฉบับสุดท้ายของทุกวันที่ 14
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 จวบจนถึงวันนี้ เราได้พบกันทุกเดือนใน “การสนทนา” โดยเลือกหัวข้อไตร่ตรองหัวข้อหนึ่ง
เพื่อปลุกเร้าซึ่งกันและกัน ในการดำเนินชีวิตด้วยการพยายามรักษาความกระตือรือร้นแบบธรรมทูตดังสมัยแรกเริ่มให้คงอยู่
เสมอ (ธ 6)
วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ที่จะถึงนี้ พระศาสนจักรจะเฉลิมฉลองวันผู้อพยพและผู้ลี้ภัยโลก เป็นปีที่ 107 ในหัวข้อ
“ก้าวสู่คำว่า เรา ที่กว้างกว่าที่เคย” เพื่อที่จะกำหนดขอบฟ้าที่ชัดเจนสำหรับการเดินทางร่วมกันของเราในโลกนี้ ในฐานะ
ที่เป็นฝ่ายธรรมทูตเราได้รับสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และได้จัดทำ Powerpoint แล้ว ทางผู้ประสานงาน
ส่วนกลางได้จัดส่งไปให้ทุกแขวง หวังว่าทุกคนคงจะได้รับ
ซิสเตอร์หวังว่า สมาชิกทุกคนได้อ่านและได้รำพึงสิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงชี้แนะด้วยความห่วงใยเพื่อให้
กลับเป็นชีวิตและทำให้ขอบฟ้าของเรายิ่งทียิ่งกว้างไกลขึ้นในการต้อนรับ ในการทำให้เราทุกคนได้กลับเป็นพี่น้องกับผู้
อพยพและผู้ลี้ภัย อย่าลืมนะคะว่าพวกเขาก็เป็นบุคคลเหมือนกับเรา การที่เราเกิดในอีกซีกโลกหนึ่งก็เป็นการบังเอิญ
นอกจากนี้ซิสเตอร์คิดว่า พื้นฐานที่จะดำเนินโครงการสำหรับ “บ้านส่วนรวมในความหลากหลายของผู้คน”
พร้อมกับชีวิตในความเป็นจริงทั้งหมดของเรา เป็นคำกริยาที่นำเสนอ นั่นคือ : ออกไป, พบปะ, เป็นเพื่อน
ในสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้นำเสนอรูปแบบของนักบุญโยเซฟ ท่านเป็น
บิดาผู้กล้าหาญและมีความคิดสร้างสรรค์ การที่ให้ชื่อนักบุญโยเซฟเช่นนี้ ทำให้เห็นถึงสภาพครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เมื่อต้องพา
กันหลบหนีไปที่ประเทศอียิปต์และกลับเป็นครอบครัวอพยพย้ายถิ่นฐาน ต้องถูกบังคับให้หนีเพราะมีอันตราย ต้องข้ามเขต
ข้ามแดน กลับกลายเป็นแขกของท้องถิ่น เป็นคนต่างชาติ แน่นอนเป็นครอบครัวหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดที่จะละทิ้งบ้านของตนเลย
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงบันทึกไว้ว่า “เมื่อต้องเผชิญอันตรายที่กำลังจะมาถึง เฮร็อดหาทางที่จะฆ่า
พระกุมาร นักบุญโยเซฟได้รับการเตือนอีกครั้งหนึ่งในความฝันให้ปกป้องพระกุมาร ท่านตื่นขึ้นกลางดึกและได้นำพระ
กุมารหนีไปที่อียิปต์” (เทียบ มธ 2,13-14) พระวรสารไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่พระนางมารีย์ นักบุญโยเซฟ และพระ
กุมารขณะทรงดำรงชีพอยู่ในประเทศอียิปต์ แน่นอนว่า พวกเขาจะต้องรับประทานอาหาร หางานทำ คงไม่ต้องใช้
จินตนาการมากมายถึงพระวาจาในเรื่องนี้ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ต้องเผชิญกับปัญหาที่เป็นรูปธรรมแบบครอบครัวอื่น ๆ
ทั้งหมด เช่นเดียวกับพี่น้องผู้อพยพของเราหลายคนที่เสี่ยงชีวิตจากความโชคร้าย และจากความหิวโหย ในมุมมองนี้ซิสเตอร์
คิดว่านักบุญโยเซฟได้เป็นผู้อุปถัมภ์พิเศษที่แท้จริงของทุกคนที่ต้องออกเดินทาง ละทิ้งประเทศของตนเพราะสงคราม เพราะ
ความเกลียดชัง การถูกเบียดเบียนข่มเหง และความขัดสน
ซิสเตอร์ที่รัก ขอเชิญชวนพวกเธอทุกคนให้เจริญชีวิต วันผู้อพยพและผู้ลี้ภัยโลก โดยพิศเพ่งมองครอบครัว
ศักดิ์สิทธิ์และภาวนาสำหรับครอบครัวที่ต้องเผชิญชีวิตอยู่บนถนน อยู่บนเรือ หรือต้องเดินทางในทะเลทรายเพราะถูกบังคับ
ให้ละทิ้งประเทศของตน และเจริญชีวิตแบบคนต่างชาติ แบบผู้อพยพลี้ภัย แบบผู้ไร้ที่อยู่ในโลกซึ่งแทนที่จะสร้างสะพาน
กลับสร้างกำแพง แทนที่จะต้อนรับ กลับปฏิเสธ แทนที่จะเห็นเขาเป็นพี่น้องชายและหญิง กลับเห็นเป็นผู้อพยพที่ผิด
กฎหมาย เป็นผู้บุกรุก เป็นอาชญากร ที่อยากมาแก่งแย่งพื้นที่ของประเทศนั้น
2
คำภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นคงไม่เพียงพอ! เป็นไปได้ในการประกาศพระวาจา เราพยายามที่จะดูแลพี่น้องผู้อพยพ
ของเรา ถ้าไม่ได้ช่วยด้านที่เป็นวัตถุ อย่างน้อยก็ต้อนรับพวกเขาด้วยหัวใจที่ไม่ตัดสินพวกเขา ไม่ประณามพวกเขาที่เข้ามา
หาเรา ไม่ปฏิเสธพวกเขา ให้เราพยายามมองเห็นใบหน้าของพวกเขาแบบผู้ที่เรารู้จักกัน ดังคำพูดที่ว่า เมื่อเราหิว ท่านให้
เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ต้อนรับ «เชิญมาเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจาก
พระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก» (มธ 25,34)
ขอสรุปสารฉบับนี้ โดยให้หัวใจของซิสเตอร์ได้พูด แบ่งปันและส่งมอบให้พวกเธอทุกคน นั่นก็คือ คำขอบคุณ !
ขอบคุณเพราะในปีเหล่านี้ซิสเตอร์ได้รับใช้คณะในฝ่ายงานธรรมทูต และผ่านทางสารของทุก ๆ เดือนนี้ได้เป็น
โอกาสที่จะทำให้เราได้พบกัน กับทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวดี ขอบคุณสำหรับการต้อนรับและเสียงสะท้อนต่าง ๆ
ที่มีมาเสมอ
ขอขอบคุณที่ทำให้ซิสเตอร์ได้สัมผัสถึง พลังขับเคลื่อนแห่งจิตตารมณ์ธรรมทูตในความเป็นของแต่ละแขวง แต่ละหมู่คณะ
ขอบคุณสำหรับความพร้อมที่จัดเตรียม ส่งสมาชิกออกไปเป็นธรรมทูตประกาศข่าวดีที่ได้ฟังการเรียกของพระองค์
และขอบคุณสำหรับการต้อนรับ การเป็นเพื่อนร่วมทางของสมาชิกธรรมทูตเมื่อพวกเขากลับไปเยี่ยมแขวงของตน และไป
เยี่ยมครอบครัว เพื่อรักษาสุขภาพ หรือเพื่อพักผ่อนสักระยะหนึ่ง
ขอบคุณที่ได้ต้อนรับสมาชิก ซิสเตอร์ธรรมทูตใหม่ เพื่อช่วยพวกเขาในการประกาศข่าวดี เขาต้องการที่จะเรียนรู้
ภาษา ขอบคุณด้วยใจจริงสำหรับการเอื้อให้พวกเขาได้เรียนรู้ภาษา ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ชีวิตในหมู่คณะ
ขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตใหม่ ในการซึมซับรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่พวกเขาได้รับความนบนอบ
และขอขอบคุณเป็นพิเศษซิสเตอร์ธรรมทูตผู้ประกาศช่าวดี สำหรับความผูกพันใกล้ชิด ความเป็นพี่น้องกัน และความ
พร้อมที่จะอุทิศชีวิตด้วยใจรัก
ขอบคุณสมาชิกที่รักทุกคนพร้อมกับคำภาวนาในทุก ๆ วัน ความกตัญญูรู้คุณของซิสเตอร์ต่อทุกคนจะกลับกลายเป็น
คำอวยพร «ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน
และทรงพระกรุณาท่าน ขอพระเจ้าเงยพระพักตร์ของพระองค์ต่อท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน » (กดว 6, 24-26)
ขอขอบคุณอีกครั้ง ที่รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนในจิตตารมณ์ธรรมทูตของผู้ก่อตั้งคณะของ
เรา ในทุกวันนี้ เราทุกคนรู้สึกถึงความเร่งด่วนและความปีติยินดีในจิตตารมณ์ «ขอแต่วิญญาณ สิ่งอื่นเอาไปเถิด» และ
การส่งมอบ «เราขอมอบฝากพวกเขาไว้กับเธอ» ที่ดังก้องอยู่ในใจของเรา ซึ่งทำให้เราเป็นคณะที่ออกไปเป็นธรรมทูต
ซิสเตอร์ขออวยพรงานธรรมทูตประกาศข่าวดีของพวกเธอทั้งในปัจจุบันและในอนาคต!
ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักฉันพี่น้องและภาวนาซึ่งกันและกัน
ด้วยใจรัก
Suor Alaide Deretti
ซิสเตอร์อะไลอิเด เดเร็ตตี
ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต

More Related Content

More from Maike Loes

More from Maike Loes (20)

14 setembro 2021 por
14 setembro 2021 por14 setembro 2021 por
14 setembro 2021 por
 
14 septiembre 2021 esp
14 septiembre 2021 esp14 septiembre 2021 esp
14 septiembre 2021 esp
 
14 septembre 2021 fra
14 septembre 2021 fra14 septembre 2021 fra
14 septembre 2021 fra
 
14 september 2021 eng
14 september 2021 eng14 september 2021 eng
14 september 2021 eng
 
Ecologia_settembre
Ecologia_settembreEcologia_settembre
Ecologia_settembre
 
Ecologia _ settembre 2021
Ecologia _ settembre 2021Ecologia _ settembre 2021
Ecologia _ settembre 2021
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 plMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 sierpnia 2021 pl
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 eng
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 engMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 eng
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 august 2021 eng
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fra
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fraMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fra
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 aout 2021 fra
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thai
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thaiMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thai
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 thai
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 por
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 porMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 por
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 por
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 ita
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 itaMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 ita
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 ita
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 esp
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 espMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 esp
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 agosto 2021 esp
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 july 2021 ENG
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 july 2021 ENGMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 july 2021 ENG
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 july 2021 ENG
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 luglio 2021 THAI
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 luglio 2021 THAIMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 luglio 2021 THAI
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 luglio 2021 THAI
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 luglio 2021 ITA
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 luglio 2021 ITAMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 luglio 2021 ITA
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 luglio 2021 ITA
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 lipca 2021 PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 lipca 2021 PLMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 lipca 2021 PL
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 lipca 2021 PL
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 julio 2021 ESP
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 julio 2021 ESPMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 julio 2021 ESP
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 julio 2021 ESP
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 julho 2021 POR
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 julho 2021 PORMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 julho 2021 POR
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 julho 2021 POR
 
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 juillet 2021 FRA
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 juillet 2021 FRAMessaggio della Consigliera per le Missioni_14 juillet 2021 FRA
Messaggio della Consigliera per le Missioni_14 juillet 2021 FRA
 

Recently uploaded

195 ปัพพตูปัตถรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬ...
195 ปัพพตูปัตถรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬ...195 ปัพพตูปัตถรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬ...
195 ปัพพตูปัตถรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬ...
maruay songtanin
 
149 เอกปัณณชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
149 เอกปัณณชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....149 เอกปัณณชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
149 เอกปัณณชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
maruay songtanin
 
400 ทัพภปุปผชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
400 ทัพภปุปผชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...400 ทัพภปุปผชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
400 ทัพภปุปผชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
maruay songtanin
 
005 ตัณฑุลนาฬิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬา...
005 ตัณฑุลนาฬิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬา...005 ตัณฑุลนาฬิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬา...
005 ตัณฑุลนาฬิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬา...
maruay songtanin
 
004 จูฬเสฏฐิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
004 จูฬเสฏฐิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...004 จูฬเสฏฐิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
004 จูฬเสฏฐิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
maruay songtanin
 
100 อสาตรูปชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
100 อสาตรูปชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....100 อสาตรูปชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
100 อสาตรูปชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
maruay songtanin
 
034 มัจฉชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
034 มัจฉชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx034 มัจฉชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
034 มัจฉชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
maruay songtanin
 
133 ฆตาสนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
133 ฆตาสนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx133 ฆตาสนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
133 ฆตาสนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
maruay songtanin
 
344 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
344 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx344 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
344 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
maruay songtanin
 
062 อัณฑภูตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
062 อัณฑภูตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....062 อัณฑภูตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
062 อัณฑภูตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
maruay songtanin
 
010 สุขวิหาริชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ...
010 สุขวิหาริชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ...010 สุขวิหาริชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ...
010 สุขวิหาริชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ...
maruay songtanin
 
152 สิงคาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
152 สิงคาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx152 สิงคาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
152 สิงคาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
maruay songtanin
 
160 วินีลกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
160 วินีลกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx160 วินีลกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
160 วินีลกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
maruay songtanin
 
081 สุราปานชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
081 สุราปานชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....081 สุราปานชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
081 สุราปานชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
maruay songtanin
 
124 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
124 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx124 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
124 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
maruay songtanin
 
001 อปัณณกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
001 อปัณณกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx001 อปัณณกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
001 อปัณณกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
maruay songtanin
 

Recently uploaded (18)

195 ปัพพตูปัตถรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬ...
195 ปัพพตูปัตถรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬ...195 ปัพพตูปัตถรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬ...
195 ปัพพตูปัตถรชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬ...
 
149 เอกปัณณชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
149 เอกปัณณชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....149 เอกปัณณชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
149 เอกปัณณชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
 
400 ทัพภปุปผชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
400 ทัพภปุปผชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...400 ทัพภปุปผชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
400 ทัพภปุปผชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
 
005 ตัณฑุลนาฬิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬา...
005 ตัณฑุลนาฬิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬา...005 ตัณฑุลนาฬิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬา...
005 ตัณฑุลนาฬิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬา...
 
004 จูฬเสฏฐิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
004 จูฬเสฏฐิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...004 จูฬเสฏฐิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
004 จูฬเสฏฐิชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]...
 
100 อสาตรูปชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
100 อสาตรูปชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....100 อสาตรูปชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
100 อสาตรูปชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
 
034 มัจฉชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
034 มัจฉชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx034 มัจฉชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
034 มัจฉชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
133 ฆตาสนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
133 ฆตาสนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx133 ฆตาสนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
133 ฆตาสนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
344 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
344 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx344 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
344 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
062 อัณฑภูตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
062 อัณฑภูตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....062 อัณฑภูตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
062 อัณฑภูตชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
 
398 สุตนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
398 สุตนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx398 สุตนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
398 สุตนชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
141 โคธชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
141 โคธชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx141 โคธชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
141 โคธชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
010 สุขวิหาริชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ...
010 สุขวิหาริชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ...010 สุขวิหาริชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ...
010 สุขวิหาริชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ...
 
152 สิงคาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
152 สิงคาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx152 สิงคาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
152 สิงคาลชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
160 วินีลกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
160 วินีลกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx160 วินีลกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
160 วินีลกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
081 สุราปานชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
081 สุราปานชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....081 สุราปานชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
081 สุราปานชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ]....
 
124 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
124 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx124 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
124 อัมพชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 
001 อปัณณกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
001 อปัณณกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx001 อปัณณกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
001 อปัณณกชาดก พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ].docx
 

14 settembre 2021 thai

  • 1. 1 โรม, 14 กันยายน ค.ศ. 2021. สวัสดีซิสเตอร์ที่รักยิ่ง ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกตัญญูรู้คุณสำหรับสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำในประวัติศาสตร์งานธรรมทูตใน คณะของเรา ที่สุดเราก็ได้มาถึงสารประจำเดือนฉบับสุดท้ายของทุกวันที่ 14 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 จวบจนถึงวันนี้ เราได้พบกันทุกเดือนใน “การสนทนา” โดยเลือกหัวข้อไตร่ตรองหัวข้อหนึ่ง เพื่อปลุกเร้าซึ่งกันและกัน ในการดำเนินชีวิตด้วยการพยายามรักษาความกระตือรือร้นแบบธรรมทูตดังสมัยแรกเริ่มให้คงอยู่ เสมอ (ธ 6) วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ที่จะถึงนี้ พระศาสนจักรจะเฉลิมฉลองวันผู้อพยพและผู้ลี้ภัยโลก เป็นปีที่ 107 ในหัวข้อ “ก้าวสู่คำว่า เรา ที่กว้างกว่าที่เคย” เพื่อที่จะกำหนดขอบฟ้าที่ชัดเจนสำหรับการเดินทางร่วมกันของเราในโลกนี้ ในฐานะ ที่เป็นฝ่ายธรรมทูตเราได้รับสาส์นของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส และได้จัดทำ Powerpoint แล้ว ทางผู้ประสานงาน ส่วนกลางได้จัดส่งไปให้ทุกแขวง หวังว่าทุกคนคงจะได้รับ ซิสเตอร์หวังว่า สมาชิกทุกคนได้อ่านและได้รำพึงสิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงชี้แนะด้วยความห่วงใยเพื่อให้ กลับเป็นชีวิตและทำให้ขอบฟ้าของเรายิ่งทียิ่งกว้างไกลขึ้นในการต้อนรับ ในการทำให้เราทุกคนได้กลับเป็นพี่น้องกับผู้ อพยพและผู้ลี้ภัย อย่าลืมนะคะว่าพวกเขาก็เป็นบุคคลเหมือนกับเรา การที่เราเกิดในอีกซีกโลกหนึ่งก็เป็นการบังเอิญ นอกจากนี้ซิสเตอร์คิดว่า พื้นฐานที่จะดำเนินโครงการสำหรับ “บ้านส่วนรวมในความหลากหลายของผู้คน” พร้อมกับชีวิตในความเป็นจริงทั้งหมดของเรา เป็นคำกริยาที่นำเสนอ นั่นคือ : ออกไป, พบปะ, เป็นเพื่อน ในสมณลิขิต “ด้วยหัวใจของบิดา” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้นำเสนอรูปแบบของนักบุญโยเซฟ ท่านเป็น บิดาผู้กล้าหาญและมีความคิดสร้างสรรค์ การที่ให้ชื่อนักบุญโยเซฟเช่นนี้ ทำให้เห็นถึงสภาพครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เมื่อต้องพา กันหลบหนีไปที่ประเทศอียิปต์และกลับเป็นครอบครัวอพยพย้ายถิ่นฐาน ต้องถูกบังคับให้หนีเพราะมีอันตราย ต้องข้ามเขต ข้ามแดน กลับกลายเป็นแขกของท้องถิ่น เป็นคนต่างชาติ แน่นอนเป็นครอบครัวหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดที่จะละทิ้งบ้านของตนเลย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงบันทึกไว้ว่า “เมื่อต้องเผชิญอันตรายที่กำลังจะมาถึง เฮร็อดหาทางที่จะฆ่า พระกุมาร นักบุญโยเซฟได้รับการเตือนอีกครั้งหนึ่งในความฝันให้ปกป้องพระกุมาร ท่านตื่นขึ้นกลางดึกและได้นำพระ กุมารหนีไปที่อียิปต์” (เทียบ มธ 2,13-14) พระวรสารไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่พระนางมารีย์ นักบุญโยเซฟ และพระ กุมารขณะทรงดำรงชีพอยู่ในประเทศอียิปต์ แน่นอนว่า พวกเขาจะต้องรับประทานอาหาร หางานทำ คงไม่ต้องใช้ จินตนาการมากมายถึงพระวาจาในเรื่องนี้ ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ต้องเผชิญกับปัญหาที่เป็นรูปธรรมแบบครอบครัวอื่น ๆ ทั้งหมด เช่นเดียวกับพี่น้องผู้อพยพของเราหลายคนที่เสี่ยงชีวิตจากความโชคร้าย และจากความหิวโหย ในมุมมองนี้ซิสเตอร์ คิดว่านักบุญโยเซฟได้เป็นผู้อุปถัมภ์พิเศษที่แท้จริงของทุกคนที่ต้องออกเดินทาง ละทิ้งประเทศของตนเพราะสงคราม เพราะ ความเกลียดชัง การถูกเบียดเบียนข่มเหง และความขัดสน ซิสเตอร์ที่รัก ขอเชิญชวนพวกเธอทุกคนให้เจริญชีวิต วันผู้อพยพและผู้ลี้ภัยโลก โดยพิศเพ่งมองครอบครัว ศักดิ์สิทธิ์และภาวนาสำหรับครอบครัวที่ต้องเผชิญชีวิตอยู่บนถนน อยู่บนเรือ หรือต้องเดินทางในทะเลทรายเพราะถูกบังคับ ให้ละทิ้งประเทศของตน และเจริญชีวิตแบบคนต่างชาติ แบบผู้อพยพลี้ภัย แบบผู้ไร้ที่อยู่ในโลกซึ่งแทนที่จะสร้างสะพาน กลับสร้างกำแพง แทนที่จะต้อนรับ กลับปฏิเสธ แทนที่จะเห็นเขาเป็นพี่น้องชายและหญิง กลับเห็นเป็นผู้อพยพที่ผิด กฎหมาย เป็นผู้บุกรุก เป็นอาชญากร ที่อยากมาแก่งแย่งพื้นที่ของประเทศนั้น
  • 2. 2 คำภาวนาอย่างเดียวเท่านั้นคงไม่เพียงพอ! เป็นไปได้ในการประกาศพระวาจา เราพยายามที่จะดูแลพี่น้องผู้อพยพ ของเรา ถ้าไม่ได้ช่วยด้านที่เป็นวัตถุ อย่างน้อยก็ต้อนรับพวกเขาด้วยหัวใจที่ไม่ตัดสินพวกเขา ไม่ประณามพวกเขาที่เข้ามา หาเรา ไม่ปฏิเสธพวกเขา ให้เราพยายามมองเห็นใบหน้าของพวกเขาแบบผู้ที่เรารู้จักกัน ดังคำพูดที่ว่า เมื่อเราหิว ท่านให้ เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้าท่านก็ต้อนรับ «เชิญมาเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจาก พระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก» (มธ 25,34) ขอสรุปสารฉบับนี้ โดยให้หัวใจของซิสเตอร์ได้พูด แบ่งปันและส่งมอบให้พวกเธอทุกคน นั่นก็คือ คำขอบคุณ ! ขอบคุณเพราะในปีเหล่านี้ซิสเตอร์ได้รับใช้คณะในฝ่ายงานธรรมทูต และผ่านทางสารของทุก ๆ เดือนนี้ได้เป็น โอกาสที่จะทำให้เราได้พบกัน กับทุกคนในฐานะที่เป็นผู้ประกาศข่าวดี ขอบคุณสำหรับการต้อนรับและเสียงสะท้อนต่าง ๆ ที่มีมาเสมอ ขอขอบคุณที่ทำให้ซิสเตอร์ได้สัมผัสถึง พลังขับเคลื่อนแห่งจิตตารมณ์ธรรมทูตในความเป็นของแต่ละแขวง แต่ละหมู่คณะ ขอบคุณสำหรับความพร้อมที่จัดเตรียม ส่งสมาชิกออกไปเป็นธรรมทูตประกาศข่าวดีที่ได้ฟังการเรียกของพระองค์ และขอบคุณสำหรับการต้อนรับ การเป็นเพื่อนร่วมทางของสมาชิกธรรมทูตเมื่อพวกเขากลับไปเยี่ยมแขวงของตน และไป เยี่ยมครอบครัว เพื่อรักษาสุขภาพ หรือเพื่อพักผ่อนสักระยะหนึ่ง ขอบคุณที่ได้ต้อนรับสมาชิก ซิสเตอร์ธรรมทูตใหม่ เพื่อช่วยพวกเขาในการประกาศข่าวดี เขาต้องการที่จะเรียนรู้ ภาษา ขอบคุณด้วยใจจริงสำหรับการเอื้อให้พวกเขาได้เรียนรู้ภาษา ขอบคุณสำหรับประสบการณ์ชีวิตในหมู่คณะ ขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือบรรดาซิสเตอร์ธรรมทูตใหม่ ในการซึมซับรับวัฒนธรรมใหม่ ๆ ที่พวกเขาได้รับความนบนอบ และขอขอบคุณเป็นพิเศษซิสเตอร์ธรรมทูตผู้ประกาศช่าวดี สำหรับความผูกพันใกล้ชิด ความเป็นพี่น้องกัน และความ พร้อมที่จะอุทิศชีวิตด้วยใจรัก ขอบคุณสมาชิกที่รักทุกคนพร้อมกับคำภาวนาในทุก ๆ วัน ความกตัญญูรู้คุณของซิสเตอร์ต่อทุกคนจะกลับกลายเป็น คำอวยพร «ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระเจ้าทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ทอแสงแก่ท่าน และทรงพระกรุณาท่าน ขอพระเจ้าเงยพระพักตร์ของพระองค์ต่อท่านและประทานสวัสดิภาพแก่ท่าน » (กดว 6, 24-26) ขอขอบคุณอีกครั้ง ที่รู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนในจิตตารมณ์ธรรมทูตของผู้ก่อตั้งคณะของ เรา ในทุกวันนี้ เราทุกคนรู้สึกถึงความเร่งด่วนและความปีติยินดีในจิตตารมณ์ «ขอแต่วิญญาณ สิ่งอื่นเอาไปเถิด» และ การส่งมอบ «เราขอมอบฝากพวกเขาไว้กับเธอ» ที่ดังก้องอยู่ในใจของเรา ซึ่งทำให้เราเป็นคณะที่ออกไปเป็นธรรมทูต ซิสเตอร์ขออวยพรงานธรรมทูตประกาศข่าวดีของพวกเธอทั้งในปัจจุบันและในอนาคต! ให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักฉันพี่น้องและภาวนาซึ่งกันและกัน ด้วยใจรัก Suor Alaide Deretti ซิสเตอร์อะไลอิเด เดเร็ตตี ที่ปรึกษากลางฝ่ายงานธรรมทูต