Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wprowadzenie do Ruby i Ruby on Rails

25 views

Published on

Presentation prepared by Adam Niedzielski.
http://stacja.it

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wprowadzenie do Ruby i Ruby on Rails

 1. 1. Wprowadzenie do Ruby i Ruby on Rails Stacja IT - 18.06.2016
 2. 2. Adam Niedzielski Sunday Coding Ruby on Rails / JavaScript twitter: niedzielskiadam blog.sundaycoding.com
 3. 3. Jak będą wyglądały warsztaty
 4. 4. Ostrzeżenie :)
 5. 5. Harmonogram 13:00 - 14:00 - przerwa na lunch (pizza) 16:30 - 17:00 - podsumowanie
 6. 6. Harmonogram 9:30 - 9:45 - prezentacja o Ruby 9:45 - 10:50 - podstawowa składnia, programowanie obiektowe 10:50 - 11:30 - moduł Enumerable 11:30 - 11:45 - prezentacja o Ruby on Rails 11:45 - 13:00 - routing, kontrolery, widoki i ERB 13:00 - 14:00 - przerwa na lunch (pizza) 14:00 - 14:45 - modele, migracje, czytanie z bazy danych 14:45 - 15:30 - formularze, walidacje, asocjacje 15:30 - 16:30 - gemy, ecosystem 16:30 - 17:00 - podsumowanie
 7. 7. Ruby
 8. 8. interpretowany
 9. 9. dynamicznie typowany
 10. 10. optymalizuje szczęście programisty
 11. 11. kod jest zwięzły i czytelny
 12. 12. OOP - wszystko w Ruby jest obiektem
 13. 13. metaprogramowanie i DSL
 14. 14. bogata biblioteka standardowa
 15. 15. wolny
 16. 16. współbieżność :(
 17. 17. zastosowania
 18. 18. github.com/adamniedzielski/ ror_workshop
 19. 19. 1-ruby.rb
 20. 20. git clone git@github.com: adamniedzielski/ruby_station. git cd ruby_station git reset --hard start bundle install rake
 21. 21. 10:50 moduł Enumerable
 22. 22. git reset --hard after-ruby- basics
 23. 23. 2-enumerable.rb
 24. 24. 11:30 prezentacja o Ruby on Rails
 25. 25. git reset --hard after- enumerable
 26. 26. Ruby on Rails
 27. 27. server-side framework
 28. 28. convention over configuration
 29. 29. Model-View-Controller
 30. 30. https://robots.thoughtbot.com/shared-terminology-yet-different- concepts-between-emberjs-and-rails
 31. 31. REST
 32. 32. gotowy do użycia po zainstalowaniu
 33. 33. The Rails Way
 34. 34. prototypowanie / tworzenie Minimum Viable Product
 35. 35. zastosowania
 36. 36. 3-routes-controllers-views.rb
 37. 37. git clone git@github.com: adamniedzielski/rails_station. git cd rails_station git reset --hard start bundle install rake
 38. 38. 13:00 przerwa na lunch
 39. 39. git reset --hard after-routes- controllers-views-erb
 40. 40. zaczynamy o 14:00
 41. 41. 4-models.rb
 42. 42. 14:45 formularze, walidacje, asocjacje
 43. 43. git reset --hard after-models- migrations
 44. 44. 5-forms.rb
 45. 45. 15:30 gemy, ecosystem
 46. 46. git reset --hard after-forms- validations-associations
 47. 47. gemy, ecosystem
 48. 48. https://github.com/ thoughtbot/paperclip https://github.com/ norman/friendly_id https://github.com/ plataformatec/devise
 49. 49. 16:30 podsumowanie
 50. 50. podsumowanie
 51. 51. Chcesz wiedzieć więcej? Szkolenia pozwalają na indywidualną pracę z każdym uczestnikiem! • pracujemy w grupach 4-8 osobowych • program może być dostosowany do oczekiwań grupy • rozwiązujemy i odpowiadamy na indywidualne pytania uczestników • mamy dużo więcej czasu :)
 52. 52. Szkolenie dedykowane dla Ciebie Chciałbyś kontynuować naukę Ruby? Zapoznaj się z programami szkoleń: • Tworzenie aplikacji webowych w Ruby on Rails • Ekosystem Ruby on Rails (szkolenie typu 360) • Ruby Essentials - Podstawy programowania w Ruby • Zaawansowane Ruby i Ruby on Rails
 53. 53. Wspierają nas

×