Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Szybkie wprowadzenie do eksploracji danych z pakietem Weka

814 views

Published on

Łukasz Kobyliński, 20.02.2016

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Szybkie wprowadzenie do eksploracji danych z pakietem Weka

 1. 1. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Weka – szybkie wprowadzenie Lukasz Kobyli´nski Sages sp. z o.o. Instytut Podstaw Informatyki PAN Sages Weka – szybkie wprowadzenie 1 / 49
 2. 2. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Plan 1 Wprowadzenie 2 Praca z pakietem Weka 3 Eksploracja danych 4 Rozszerzanie pakietu i aspekty integracji Sages Weka – szybkie wprowadzenie 2 / 49
 3. 3. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Wprowadzenie Sages Weka – szybkie wprowadzenie 3 / 49
 4. 4. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Czym jest Weka? Weka to pakiet, zawierajacy implementacje wielu algorytm´ow, slu˙zacych do eksploracji danych. ponad 80 metod klasyfikacji, regresji, grupowania, doboru atrybut´ow, podstawowe wsparcie dla odkrywania regul asocjacyjnych, inne algorytmy dostepne w postaci wtyczek, napisana w Javie, udostepnia zar´owno interfejs okienkowy, jak i programistyczny, istnieje mo˙zliwo´s´c integracji z innymi systemami analizy danych. Licencja: Weka udostepniana jest na licencji GPL 3.0. Projekty zbudowane na podstawie Weki musza by´c udostepnione razem z kodem ´zr´odlowym. Sages Weka – szybkie wprowadzenie 4 / 49
 5. 5. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Czym jest eksploracja danych? Eksploracja danych to proces odkrywania ukrytych informacji w danych. https://visualisingadvocacy.org/blog/disinformation-visualization-how-lie-datavis Sages Weka – szybkie wprowadzenie 5 / 49
 6. 6. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Ewolucja podej´s´c do analizy danych Zbieranie danych (Data Collection) Jaki byl laczny przych´od mojej firmy w ciagu ostatnich 5 lat? Dostep do danych (Data Access) Jaki byl przych´od oddzialu malopolskiego w marcu ostatniego roku? Hurtownie danych (Data Warehousing) Jaki byl przych´od oddzialu malopolskiego w marcu ostatniego roku? Jaka cze´s´c stanowil Krak´ow? Eksploracja danych (Data Mining) Jak bedzie sie ksztaltowa´c sprzeda˙z w Krakowie w kolejnym miesiacu? Dlaczego? Du˙ze Dane (Big Data) Jakie wzorce zachowa´n mo˙zna zauwa˙zy´c u naszych klient´ow on-line? Sages Weka – szybkie wprowadzenie 6 / 49
 7. 7. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Typowe zastosowania Analiza danych finansowych jakie sa trendy wynik´ow sprzeda˙zy? Analiza danych o klientach kt´orzy klienci sa kluczowi z punktu widzenia firmy, kt´ore produkty beda sie sprzedawa´c w przyszlym roku? Sages Weka – szybkie wprowadzenie 7 / 49
 8. 8. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Typowe zastosowania Analiza danych finansowych jakie sa trendy wynik´ow sprzeda˙zy? Analiza danych o klientach kt´orzy klienci sa kluczowi z punktu widzenia firmy, kt´ore produkty beda sie sprzedawa´c w przyszlym roku? Sages Weka – szybkie wprowadzenie 7 / 49
 9. 9. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Typowe zastosowania (2) Analiza danych tekstowych do jakiej kategorii mo˙zna zaklasyfikowa´c ten email? czy ta recenzja produktu ma wyd´zwiek pozytywny, czy negatywny? jaka opinie ma ten polityk na Twitterze? Sages Weka – szybkie wprowadzenie 8 / 49
 10. 10. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Typowe zastosowania (3) Analiza obraz´ow kto z moich znajomych jest widoczny na tych zdjeciach? w jakim wieku i jakiej plci sa ci ludzie? Sages Weka – szybkie wprowadzenie 9 / 49
 11. 11. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Architektura pakietu Weka to ´srodowisko uruchomieniowe metod uczenia maszynowego i implementacje poszczeg´olnych algorytm´ow Weka Core algorytmy Classifiers Clusterers Associations Filters Attribute Selection Wtyczki Sages Weka – szybkie wprowadzenie 10 / 49
 12. 12. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Sposoby pracy z pakietem Explorer – eksploracyjna analiza danych, interfejs zakladek, kt´ore odpowiadaja kolejnym etapom analizy danych, Sages Weka – szybkie wprowadzenie 11 / 49
 13. 13. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Sposoby pracy z pakietem KnowledgeFlow – graficzna reprezentacja procesu przetwarzania danych w postaci widget´ow i polacze´n miedzy nimi, Sages Weka – szybkie wprowadzenie 11 / 49
 14. 14. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Sposoby pracy z pakietem Experimenter – umo˙zliwia uruchamianie wieloetapowych lub wielokrotnie powtarzanych eksperyment´ow. Sages Weka – szybkie wprowadzenie 11 / 49
 15. 15. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Sposoby pracy z pakietem Weka udostepnia r´ownie˙z interfejs wiersza linii polece´n Wiersz polece´n java -Xmx1024m weka.classifiers.trees.J48 -t data.arff -i -k -d J48-data.model oraz interfejs programistyczny Interfejs programistyczny import weka.core.converters.ConverterUtils.DataSource; ... DataSource source = new DataSource(”/some/where/data.arff”); Instances data = source.getDataSet(); // setting class attribute if the data format does not provide this information // For example, the XRFF format saves the class attribute information as well if (data.classIndex() == -1) data.setClassIndex(data.numAttributes() - 1); Sages Weka – szybkie wprowadzenie 11 / 49
 16. 16. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Skad uzyska´c informacje? Dokumentacja i Wiki http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/documentation.html http://weka.wikispaces.com/ http://wiki.pentaho.com/display/DATAMINING/Pentaho+Data+ Mining+Community+Documentation Ksia˙zka http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/ weka/book.html Sages Weka – szybkie wprowadzenie 12 / 49
 17. 17. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Praca z pakietem Weka Sages Weka – szybkie wprowadzenie 13 / 49
 18. 18. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Przygotowanie danych do analizy Jakie dane mo˙ze analizowa´c Weka? dane musza by´c ustrukturyzowane, format tabelaryczny ze ´sci´sle typowanymi kolumnami, domy´slnym formatem jest ARFF (lub XRFF), istnieje mo˙zliwo´s´c ladowania innych typ´ow (np. CSV), ARFF – pozwala na oznaczanie danych brakujacych, ARFF – pozwala na zapisywania danych rzadkich (sparse data), istnieje mo˙zliwo´s´c odczytu/zapisu z bazy danych. Sages Weka – szybkie wprowadzenie 14 / 49
 19. 19. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Format danych ARFF Podstawowy format zapisu danych w Wece – Attribute-Relation File Format – zbli˙zony do CSV, z dodatkowymi metadanymi. Nagl´owek % 1. Title: Iris Plants Database @RELATION iris @ATTRIBUTE sepallength REAL @ATTRIBUTE sepalwidth REAL @ATTRIBUTE petallength REAL @ATTRIBUTE petalwidth REAL @ATTRIBUTE class {Iris-setosa,Iris-versicolor, Iris-virginica} Sages Weka – szybkie wprowadzenie 15 / 49
 20. 20. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Format danych ARFF Dane @DATA 5.1,3.5,1.4,0.2,Iris-setosa 4.9,3.0,1.4,0.2,Iris-setosa 4.7,3.2,1.3,0.2,Iris-setosa 7.0,3.2,4.7,1.4,Iris-versicolor 6.9,3.1,4.9,1.5,Iris-versicolor 5.5,2.3,4.0,1.3,Iris-versicolor 6.3,3.3,6.0,2.5,Iris-virginica 5.8,2.7,5.1,1.9,Iris-virginica 6.3,?,5.6,?,Iris-virginica Znak ? oznacza dane brakujace. Sages Weka – szybkie wprowadzenie 16 / 49
 21. 21. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Format danych ARFF Dostepne typy danych numeric integer (=numeric) real (=numeric) <nominal-specification > string date [<date-format>] Na przyklad: @ATTRIBUTE timestamp DATE ”yyyy-MM-dd HH:mm:ss” @DATA ”2001-04-03 12:12:12” Sages Weka – szybkie wprowadzenie 17 / 49
 22. 22. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Format danych ARFF Typ relational @attribute molecule_name {MUSK-jf78,...,NON-MUSK-199} @attribute bag relational @attribute f1 numeric ... @attribute f166 numeric @end bag @attribute class {0,1} ... MUSK-188,"42,...,30",1 Sages Weka – szybkie wprowadzenie 18 / 49
 23. 23. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Format danych ARFF – dane rzadkie Zamiast @data 0, X, 0, Y, "class A" 0, 0, W, 0, "class B" Mo˙zliwy jest zapis: @data {1 X, 3 Y, 4 "class A"} {2 W, 4 "class B"} Sages Weka – szybkie wprowadzenie 19 / 49
 24. 24. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Dostep do bazy danych Dostep do baz danych realizowany poprzez sterowniki JDBC Konieczne jest: pobranie odpowiedniego sterownika JDBC dla danej bazy, skopiowanie pliku DatabaseUtils.props z weka.jar (weka/experiment) do $WEKA HOME/props (domy´slnie: $HOME/wekafiles) edycja pliku DatabaseUtils.props i: wskazanie ´scie˙zki do pliku sterownika, podanie adresu URL do polaczenia z baza. Na przyklad (DatabaseUtils.props.mysql): jdbcDriver=org.gjt.mm.mysql.Driver jdbcURL=jdbc:mysql://server name:3306/database name Sages Weka – szybkie wprowadzenie 20 / 49
 25. 25. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Eksploracja danych Sages Weka – szybkie wprowadzenie 21 / 49
 26. 26. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Eksploracja danych Jakie zadania eksploracji danych mo˙zna realizowa´c za pomoca Weki? Klasyfikacja i regresja Grupowanie Odkrywanie regul asocjacyjnych Ograniczanie i transformacja przestrzeni atrybut´ow Wizualizacja danych Sages Weka – szybkie wprowadzenie 22 / 49
 27. 27. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Klasyfikacja – przyklad Ocena zdrowia pacjenta – wykonujemy badania diagnostyczne i ankiete ci´snienie krwi (liczba) poziom cukru (liczba) wystepowanie chor´ob serca w rodzinie (warto´s´c binarna) wiek (liczba) ple´c (M/K) Na tej podstawie decydujemy, czy wysla´c pacjenta na badania szczeg´olowe (podejrzenie choroby). Sages Weka – szybkie wprowadzenie 23 / 49
 28. 28. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Klasyfikacja – przyklad Ocena zdrowia pacjenta – wykonujemy badania diagnostyczne i ankiete ci´snienie krwi (liczba) – wysokie poziom cukru (liczba) – wysoki wystepowanie chor´ob serca w rodzinie (warto´s´c binarna) – tak wiek (liczba) – 50 ple´c (M/K) – M Na tej podstawie decydujemy, czy wysla´c pacjenta na badania szczeg´olowe (podejrzenie choroby). Skierowa´c na badania diagnostyczne. Sages Weka – szybkie wprowadzenie 23 / 49
 29. 29. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Grupowanie – przyklad Segmentacja klient´ow – czy w´sr´od naszych klient´ow mo˙zna wyr´o˙zni´c rozlaczne grupy, np. wg takich parametr´ow jak wierno´s´c marce/wra˙zliwo´s´c na ceny lub warto´sci zakup´ow/czestotliwo´s´c wizyt. http://www.select-statistics.co.uk/article/blog-post/customer-segmentation Sages Weka – szybkie wprowadzenie 24 / 49
 30. 30. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Klasyfikacja i grupowanie – ujecie formalne Zadanie klasyfikacji Na podstawie obserwacji wej´sciowych X i zbioru etykiet kategorii Y = y1, y2, . . . , yn zwr´o´c przewidywana kategorie y ∈ Y . Uczenie z nadzorem Posiadamy zbi´or treningowy o N elementach, w kt´orym ka˙zdy element ma przypisana wzorcowa etykiete klasy: (d1, c1), . . . , (dn, cn). Klasyfikacja: naszym celem jest nauczy´c sie na podstawie tych danych mapowania nowego zbioru d na c ∈ C. Regresja: c jest ciagle. Uczenie bez nadzoru Posiadamy zbi´or danych o N elementach, bez ˙zadnych dodatkowych informacji na temat przypisanych kategorii. Grupowanie: naszym zadaniem jest znale´z´c wzorce w samych danych i nauczy´c sie dzieli´c obserwacje na rozlaczne grupy. Sages Weka – szybkie wprowadzenie 25 / 49
 31. 31. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Odkrywanie regul asocjacyjnych – przyklad Zakupy w sklepie – analizujemy historie zakup´ow klient´ow w pewnym okresie. Klient 1 pieluchy mleko maslo piwo Klient 2 mleko makaron pieluchy pomidory Klient 3 piwo orzeszki chleb pieluchy Klient 4 piwo orzeszki woda ser R1 : {pieluchy} ⇒ {piwo}, supp(R1) = 2, conf (R1) = 2/3 R2 : {pieluchy} ⇒ {mleko}, supp(R2) = 2, conf (R2) = 2/3 R3 : {orzeszki} ⇒ {piwo}, supp(R3) = 2, conf (R3) = 2/2 = 1 Sages Weka – szybkie wprowadzenie 26 / 49
 32. 32. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Odkrywanie regul asocjacyjnych – przyklad Zakupy w sklepie – analizujemy historie zakup´ow klient´ow w pewnym okresie. Klient 1 pieluchy mleko maslo piwo Klient 2 mleko makaron pieluchy pomidory Klient 3 piwo orzeszki chleb pieluchy Klient 4 piwo orzeszki woda ser R1 : {pieluchy} ⇒ {piwo}, supp(R1) = 2, conf (R1) = 2/3 R2 : {pieluchy} ⇒ {mleko}, supp(R2) = 2, conf (R2) = 2/3 R3 : {orzeszki} ⇒ {piwo}, supp(R3) = 2, conf (R3) = 2/2 = 1 Sages Weka – szybkie wprowadzenie 26 / 49
 33. 33. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Odkrywanie regul asocjacyjnych – przyklad Zakupy w sklepie – analizujemy historie zakup´ow klient´ow w pewnym okresie. Klient 1 pieluchy mleko maslo piwo Klient 2 mleko makaron pieluchy pomidory Klient 3 piwo orzeszki chleb pieluchy Klient 4 piwo orzeszki woda ser R1 : {pieluchy} ⇒ {piwo}, supp(R1) = 2, conf (R1) = 2/3 R2 : {pieluchy} ⇒ {mleko}, supp(R2) = 2, conf (R2) = 2/3 R3 : {orzeszki} ⇒ {piwo}, supp(R3) = 2, conf (R3) = 2/2 = 1 Sages Weka – szybkie wprowadzenie 26 / 49
 34. 34. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Odkrywanie regul asocjacyjnych – definicja formalna Baza D jest zbiorem transakcji, D = {T1, T2, . . . , Tn}, gdzie ka˙zda transakcja T jest niepustym zbiorem element´ow z przestrzeni obiekt´ow, T ⊆ I, I = {i1, i2, . . . , im}. Reguly asocjacyjne maja forme implikacji pomiedzy dwoma zbiorami element´ow: X i Y , gdzie X, Y ∈ I i X ∩ Y = ∅: R : X → Y . (1) Wsparcie reguly to liczba transakcji T w bazie D, kt´ore zawieraja jednocze´snie X i Y : supp(R) = |DX∪Y |. (2) Pewno´s´c reguly to stosunek liczby T, kt´ore zawieraja lacznie X i Y do liczby T, kt´ore zawieraja jedynie X: conf (R) = |DX∪Y | |DX | . (3) Sages Weka – szybkie wprowadzenie 27 / 49
 35. 35. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Przeksztalcenia przestrzeni atrybut´ow Problem: dane liczbowe w postaci ciaglej Jak zastosowa´c na przyklad algorytmy drzewiaste? Dyskretyzacja Sages Weka – szybkie wprowadzenie 28 / 49
 36. 36. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Ograniczanie przestrzeni atrybut´ow – przyklad W wielu zastosowaniach przestrze´n atrybut´ow analizowanych danych jest bardzo du˙za. Przyklad: reprezentacja bag of words Przetwarzanie jezyka naturalnego Ala kot mie´c . . . plot 0 1 0 . . . 1 Analiza obraz´ow barwa1 tekstura1 barwa2 . . . teksturan 0 1 0 . . . 1 Potencjalnie tysiace+ atrybut´ow. Sages Weka – szybkie wprowadzenie 29 / 49
 37. 37. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Ograniczanie przestrzeni atrybut´ow Statystyczne metody oszacowania istotno´sci atrybut´ow w procesie eksploracji danych InfoGainAttributeEval – przyrost informacji w stosunku do klasy, CfsSubsetEval – warto´s´c podzbioru atrybut´ow ze wzgledu na mo˙zliwo´s´c przewidywania klasy oraz korelacje z innymi atrybutami w podzbiorze, analiza gl´ownych skladowych (Principal Components Analysis). Sages Weka – szybkie wprowadzenie 30 / 49
 38. 38. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Wizualizacja danych Sages Weka – szybkie wprowadzenie 31 / 49
 39. 39. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Tryb Experimenter Zalety trybu Experimenter latwo´s´c por´ownywania wynik´ow dla r´o˙znych algorytm´ow, ich parametr´ow i dla r´o˙znych zbior´ow danych, umo˙zliwia lepsza analize wynik´ow, ni˙z Explorer, rezultat serii eksperyment´ow mo˙zna zapsa´c do pliku lub bazy danych, wiele schemat´ow ewaluacji, testy istotno´sci statystycznej. Sages Weka – szybkie wprowadzenie 32 / 49
 40. 40. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Tryb KnowledgeFlow Zalety trybu KnowledgeFlow intuicyjny, wizualny interfejs drag-and-drop, nieco wieksze mo˙zliwo´sci, ni˙z Explorer, pozwala tworzenie schemat´ow przeplywu danych miedzy modulami, schematy moga by´c zapisywane i wykorzystywane w przyszlo´sci. Sages Weka – szybkie wprowadzenie 33 / 49
 41. 41. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Rozszerzanie pakietu i aspekty integracji Sages Weka – szybkie wprowadzenie 34 / 49
 42. 42. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia System wtyczek Sages Weka – szybkie wprowadzenie 35 / 49
 43. 43. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Przetwarzanie du˙zych zbior´ow danych Mo˙zliwe rozwiazania przyrostowe uczenie klasyfikator´ow – musza implementowa´c interfejs UpdateableClassifier: HoeffdingTree, IBk, KStar, LWL, MultiClassClassifierUpdateable, NaiveBayesMultinomialText, NaiveBayesMultinomialUpdateable, NaiveBayesUpdateable, SGD, SGDText, wykorzystanie wtyczki massiveOnlineAnalysis i pakietu MOA, kt´ory zawiera algorytmy przystosowane do przetwarzania du˙zych zbior´ow lub strumieni danych, wykorzystanie wtyczek pozwalajacych na integracje z Hadoopem lub Sparkiem (distributedWekaBase, Hadoop, Spark). Sages Weka – szybkie wprowadzenie 36 / 49
 44. 44. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Wykorzystanie algorytm´ow w kodzie aplikacji Zaladowanie danych z pliku ARFF import weka.core.converters.ConverterUtils.DataSource; ... DataSource source = new DataSource("data.arff"); Instances data = source.getDataSet(); Wykorzystanie filtru Standardize filter = new Standardize(); filter.setInputFormat(train); Instances newTrain = Filter.useFilter(train, filter); Sages Weka – szybkie wprowadzenie 37 / 49
 45. 45. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Wykorzystanie algorytm´ow w kodzie aplikacji Uczenie klasyfikatora import weka.classifiers.trees.J48; ... String[] options = new String[1]; options[0] = "-U"; // unpruned tree J48 tree = new J48(); // new instance of tree tree.setOptions(options); // set the options tree.buildClassifier(data); // build classifier Ewaluacja klasyfikatora import weka.classifiers.Evaluation; import java.util.Random; ... Evaluation eval = new Evaluation(newData); eval.crossValidateModel(tree, newData, 10, new Random(1 Sages Weka – szybkie wprowadzenie 38 / 49
 46. 46. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Rozszerzanie Weki o wlasne implementacje algorytm´ow Sages Weka – szybkie wprowadzenie 39 / 49
 47. 47. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Rozszerzanie Weki o wlasne implementacje algorytm´ow Rozszerzanie odpowiednich klas API Weki – Filter import weka.core.*; import weka.core.Capabilities.*; import weka.filters.*; public class SimpleBatch extends SimpleBatchFilter { public String globalInfo() { return "A simple batch filter that adds an "additional attribute ’bla’ at the end " + "containing the index of the processed instance." } Sages Weka – szybkie wprowadzenie 40 / 49
 48. 48. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Rozszerzanie Weki o wlasne implementacje algorytm´ow Rozszerzanie odpowiednich klas API Weki – Filter (2) public Capabilities getCapabilities() { Capabilities result = super.getCapabilities(); result.enableAllAttributes(); result.enableAllClasses(); result.enable(Capability.NO_CLASS); return result; } protected Instances determineOutputFormat(Instances inputFormat) { Instances result = new Instances(inputFormat, 0); result.insertAttributeAt(new Attribute("bla"), result.numAttributes()); return result; } Sages Weka – szybkie wprowadzenie 41 / 49
 49. 49. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Rozszerzanie Weki o wlasne implementacje algorytm´ow Rozszerzanie odpowiednich klas API Weki – Filter (2) protected Instances process(Instances inst) { Instances result = new Instances(determineOutputFormat(inst), 0); for (int i = 0; i < inst.numInstances(); i++) { double[] values = new double[result.numAttributes()]; for (int n = 0; n < inst.numAttributes(); n++) values[n] = inst.instance(i).value(n); values[values.length - 1] = i; result.add(new Instance(1, values)); } return result; } Sages Weka – szybkie wprowadzenie 42 / 49
 50. 50. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Integracja z innymi systemami analizy danych Inne systemy analizy danych moga r´ownie˙z korzysta´c z implementacji algorytm´ow w Wece: R – z wykorzystaniem paczki RWeka, Python – z wykorzystaniem http://pythonhosted.org/python-weka-wrapper/, Octave – za pomoca wsparcia dla kodu Java, wbudowanego w system, Hadoop – za pomoca wtyczek distributedWekaBase (obliczenia rozproszone) i distributedWekaHadoop (implementacja Hadoopa). Sages Weka – szybkie wprowadzenie 43 / 49
 51. 51. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Inne narzedzia z obszaru analityki i eksploracji danych Sages Weka – szybkie wprowadzenie 44 / 49
 52. 52. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Inne narzedzia z obszaru analityki i eksploracji danych Sages Weka – szybkie wprowadzenie 44 / 49
 53. 53. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Co dalej? Data Warehousing tworzenie system´ow do raportowania i analizy danych problemy integracji, tranformacji i ladowania danych np. Pentaho Sages Weka – szybkie wprowadzenie 45 / 49
 54. 54. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Co dalej? Data Science analiza danych: analiza statystyczna, eksploracja danych, uczenie maszynowe pakiety specjalizowane lub biblioteki powiazane z jezykami programowania np. R, RStudio, Python z bibliotekami (numpy, scipy, matplotlib) Sages Weka – szybkie wprowadzenie 46 / 49
 55. 55. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Co dalej? Data Science analiza danych: analiza statystyczna, eksploracja danych, uczenie maszynowe pakiety specjalizowane lub biblioteki powiazane z jezykami programowania np. R, RStudio, Python z bibliotekami (numpy, scipy, matplotlib) Sages Weka – szybkie wprowadzenie 46 / 49
 56. 56. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Co dalej? Big Data analiza i przetwarzanie du˙zych danych, rzedu terabajt´ow nowe podej´scia algorytmiczne i rozwiazania sprzetowe np. Hadoop, Spark Sages Weka – szybkie wprowadzenie 47 / 49
 57. 57. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Co dalej? Czym sie r´o˙zni szkolenie od warsztatu? mamy wiecej czasu, praca indywidualna z ka˙zda osoba (grupy 4–8 osobowe), doglebny przeglad zgadnienia + praktyczne problemy w formie zada´n, program dostosowany do oczekiwa´n grupy. Sages Weka – szybkie wprowadzenie 48 / 49
 58. 58. Wprowadzenie Weka Eksploracja danych Rozszerzenia Dzieki za wsp´olna prace! Pytania? Slack: stacjait.slack.com E-mail: l.kobylinski@sages.com.pl Sages Weka – szybkie wprowadzenie 49 / 49

×