Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kibernetinio skydo savanorių klubas

391 views

Published on

Kibernetinio skydo savanorių klubas | Skaitmeninis legionas

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kibernetinio skydo savanorių klubas

  1. 1. Mykolo Romerio Universitetas Kibernetinio skydo savanorių klubas Šarūnas Grigaliūnas 2013-11-16
  2. 2. Mykolo Romerio Universitetas KAS TAI? • • • • • Kibernetinio skydo žinios Būdas bendrauti Saviraiškos būdas Klubas su savo taisyklėmis Savanorysrė 2
  3. 3. Kibernetinio Skydo Savanoris Tai žmogus, iš suformuoto kibernetinio skydo savanorių klubo narių, skiriantis dalį savo laiko ir technologinių resursų padėti Vastybei, neimant už tai atlygio, prisiimantis atsakomybę už savanorišką veiklą, siekiantis asmeninio informacinių technologijų tobulėjimo, naujos patirties įgijimo, bei gaunantis informacinių technologijų intelektualinės naudos, kuria dalijasi su klubo nariais. 3
  4. 4. Kodėl ? Savanorystė – tai ne tik pagalba kitiems, bet ir pilietiškumas, mokymosi procesas, geras laisvalaikio praleidimo būdas, galimybė susirasti bendraminčių, draugų. Savanoriais tampama todėl, kad: Esi pilietiškas Kiti draugai jau yra savanoriai Turi norą daryti gero Gali įdomiai praleisti laiką (būrelis) Teorinių žinių patikrinimas praktikoje …….. dėl visų kitų priežąsčių ….. 4
  5. 5. Ką Jūs čia gausite ? KSS Laipsnį Teorinius mokymus - Seminarai Praktika - visos e.pratybos praktiškai išbandomo Priemones savo elektroniniams rezursams prižiūrėti Įdentifikatorius 5
  6. 6. Užsiregistruok ! QR Kodas http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/ politikos_fakultetas/institutai/komunikacijos_ir _informatikos_institutas/kibernetinio_skydo_s avanoriu_klubas/ http://skaitmeninislegionas.lt/naryste.html 7
  7. 7. Kybernetinio Skydo Savanorių Klubas Bendraukime Šarūnas Grigaliūnas skaitmeninis.legionas@gmail.com http://www.mruni.eu/lt/universitetas/fakultetai/politikos_fakulte tas/institutai/komunikacijos_ir_informatikos_institutas/kiberneti nio_skydo_savanoriu_klubas/ https://www.facebook.com/stakade mija

×