Noua interfata StockHit World

810 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Noua interfata StockHit World

 1. 1. Nouă interfaŃă StockHit WorldPrincipalele îmbunătăŃiri vor avea loc la nivel de: Meniu Navigare mai rapidă şi o privire de ansamblu mai bună asupra modulelor Modulul Open Positions (PoziŃii deschise) Vizualizare şi gestionare a poziŃiilor şi ordinelor deschise dintr-o fereastră integrată Bara de meniuri din modulele Account (Cont) Vizibilitate eficientă a informaŃiilor privind contul propriu Noi iconiŃe pentru instrumente DiferenŃiere clară a produselor şi aspect îmbunătăŃit Alertă cu sunet Sunete personalizate pentru diferite evenimente Utilizare .NET4 1 PerformanŃă prin utilizarea tehnologiei de ultimă oră
 2. 2. MeniulNavigare mai rapidă şi o privire de ansamblu mai bună asupra modulelor prin utilizarea iconiŃelor largi, descriptive. 2
 3. 3. Noul meniu permite: afişarea setărilor recente gruparea funcŃiilor asemănătoare sub un singur buton minimizarea meniului pentru mai mult spaŃiu de lucru 3
 4. 4. Modulul Open Positions (PoziŃii deschise)Vizualizarea şi gestionarea poziŃiilor şi ordinelor deschise dintr-o singură fereastră integratăNoul modul permite : deschiderea căsuŃei pentru închiderea poziŃiei prin efectuarea unui click pe preŃ în coloana aferentă plasarea rapidă a ordinelor relaŃionate plasarea ordinelor stop şi limită prin efectuarea unui click pe Stop sau Limit în coloana aferentă vizualizarea nivelului ordinelor stop şi limită plasate ascunderea poziŃiilor închise rearanjarea coloanelor în ordine dorită 4
 5. 5. 5
 6. 6. Bara de meniuri a modulului Account (Cont)Vizibilitate eficientă a informaŃiilor privind contul propriuUtilizatorul poate alege încorporarea modulului Account Summary (SituaŃia tranzacŃiilor) în spaŃiul de lucru. Astfel, va aveaîn permanenŃă o privire de ansamblu actualizată asupra situaŃiei contului. 6
 7. 7. 7
 8. 8. Noi iconiŃe pentru instrumenteDiferenŃiere clară a produselor şi aspect îmbunătăŃit 8
 9. 9. Alerte cu sunetSunete personalizate pentru diferite evenimente (apel în marjă, alerta de preŃ când preŃul este atins). 9
 10. 10. Utilizare Microsoft .NET 4.0 frameworkPerformanŃă prin utilizarea tehnologiei de ultimă oră.Platforma StockHit World va fi adaptată la versiunea .NET 4pentru a cuprinde funcŃii mai avansate. Astfel, toŃi utilizatoriiplatformei vor fi nevoiŃi să instaleze noua versiune.Va fi implementată o funcŃie care va detecta versiunea .NETframework de fiecare dată când un utilizator se conectează şiîi va cere instalarea acestei versiuni, dacă ea nu există.Toate platformele instalate ulterior, vor instala automat şi.NET 4.Echipa Romcapital 10

×