Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Laura Antelo

literatura

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Laura Antelo

  1. 1. Laura Antelo Santos.
  2. 2. biografía ❑ Nace en Celanova. ❑ Con 15 anos trasládase a Madrid. ❑ En 1871 dáse a coñecer como poeta coa “ A virxe do Cristal” e o “ Gueiteiro”. ❑ En 1984 emigra a Cuba. ❑ Morre en 1908 na Habana.
  3. 3. Obras literarias 1 “Aires da miña terra” 1880 Ten tres temáticas principais: o Poesía social ou cívica. o Poesía costumista. o Poesía lírica. o Está formado por 21 poemas.
  4. 4. Obras literarias 2 “Divino Sainete” Ten dúas temáticas principais: o Satírica. o Social. Relata unha imaxinaria peregrinación a Roma para gañar o xubileo. 1888

×