Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ทำความรู้จักAnimation

4,736 views

Published on

ความหมายและตัวอย่างของ Animation ประเภทต่างๆ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ทำความรู้จักAnimation

 1. 1. ทำควำมรู้จัก ANIMATION Punsupa Porthanee
 2. 2. ควำมหมำย  "การสร้างภาพเคลื่อนไหว" ด้วยการนาภาพนิ่งมาเรียงลาดับกันและแสดงผล อย่างต่อเนื่อง ทาให้ดวงตาเห็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวในลักษณะภาพติดตา (Persistence of Vision) เมื่อตามนุษย์มองเห็นภาพที่ฉา่่ ย อย่างต่อเนื่อง เรตินาระรักษาภาพนี้ ไว้ในระยะสั้นๆ ประมาณ 1/3 วินาที หากมีภาพอื่นแทรกเข้ามาในระยะเวลาดังกล่าว สมองของมนุษย์จะเชื่อมโยง ภาพทั้งสองเข้าด้วยกันทาให้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวที่มีความต่อเนื่องกัน
 3. 3. แอนิเมชั่นแบบดั้งเดิม (Traditional animation)  โดยทั่วไปเรียก Cel Animation  เป็นการสร้างชิ้นงานแอนิเมชั่นด้วย ภาพวาดซึ่งจะมีการวาดภาพลงบน กระดาษก่อน เพื่อสร้างภาพลวงตาของ การเคลื่อนไหว แต่ละรูปวาดจะ แตกต่างกันเล็กน้อย หลายพันภาพ และฉายภาพเหล่านั้นผ่านกล้อง บันทึกภาพ หรือกล้องวิดีโอ การทาแอ นิเมชั่นต้องอาศัยความสามารถทาง ศิลปะในการวาดภาพอย่างมาก จึงทา ให้ต้องใช้เวลาในการผลิตนานและ ต้นทุนในการผลิตจึงสูงตามไปด้วย
 4. 4. แอนิเมชั่นแบบสต๊อปโมชั่น (Stop Motion) เป็นแอนิเมชั่นที่แอนิเมเตอร์ต้องสร้างส่วน ประกอบต่างๆ ของภาพขึ้ นด้วยวิธีอื่น นอกเหนือจากการวาดบนแผ่นกระดาษหรือแผ่นเซล และยังต้องยอมเมื่อยมือขยับ รูปร่างท่าทางของส่วนประกอบเหล่านั้นทีละนิดๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรม ๆ สต็อปโมชั่นมีเทคนิคทาได้หลากหลาย เช่น  เคลย์แอนิเมชั่น (Clay animation)  คัตเอาต์แแอนิเมชั่น (Cutout animation)  กราฟิกแอนิเมชั่น (Graphic animation)  แอนิเมชั่นที่เล่นกับวัตถุอื่นๆ (Object animation)  พิกซิลเลชั่น (Pixilation)
 5. 5. แอนิเมชั่นแบบสต๊อปโมชั่น (Stop Motion) เคลย์แอนิเมชั่น (Clay animation)  คือแอนิเมชั่นที่ใช้หุ่นซึ่งทาจากดิน เหนียว ขี้ผึ้ง หรือวัสดุใกล้เคียง โดยใส่โครงลวดไว้ข้างในเพื่อให้ ดัดท่าทางได้ Wallace & Gromit
 6. 6. แอนิเมชั่นแบบสต๊อปโมชั่น (Stop Motion) คัตเอำต์แแอนิเมชั่น (Cutout animation)  สมัยก่อนแอนิเมชั่นแบบนี้ ทาโดยใช้วัสดุ 2 มิติ (เช่น กระดาษ, ผ้า) ตัดเป็น รูปต่างๆ และนามาขยับเพื่อถ่ายเก็บไว้ทีละเฟรม แต่ปัจจุบันใช้วิธีวาดหรือ สแกนภาพเข้าไปขยับในคอมพิวเตอร์ได้เลย Not Another Wold
 7. 7. แอนิเมชั่นแบบสต๊อปโมชั่น (Stop Motion) กรำฟิ กแอนิเมชั่น (Graphic animation)  เกิดจากการนากล้องมาถ่ายภาพนิ่งต่างๆ ที่ เราเลือกไว้ (เช่น ภาพจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์) ทีละภาพ ทีละเฟรม แล้ว นามาตัดต่อเข้าด้วยกันเหมือนเทคนิ ค คอลลาจ (collage – ปะติด) โดยอาจ ใช้เทคนิคแอนิเมชั่นแบบอื่นมาประกอบด้วย ก็ได้ (เช่น ใช้ทาแบ็คกราวด์) ผลที่ได้จะเป็น เหมือนชุดภาพนิ่งที่ถูกฉายต่อกันไปเรื่อยๆ ซึ่งจะน่าสนใจแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับภาพที่เลือก มา จังหวะการตัดต่อ และเรื่องที่เล่า DiGi "Birds"
 8. 8. แอนิเมชั่นแบบสต๊อปโมชั่น (Stop Motion) แอนิเมชั่นที่เล่นกับวัตถุอื่นๆ (Object animation)  ไม่ว่าจะเป็นของเล่น หุ่น ตุ๊กตา ตัวต่อเลโก้ ฯลฯ อะไร ก็ตามที่ไม่ใช่วัสดุซึ่งดัดแปลง รูปร่างหน้าตาได้แบบดินเหนียว The Nightmare Before Christmas
 9. 9. แอนิเมชั่นแบบสต๊อปโมชั่น (Stop Motion)  พิกซิลเลชั่น (Pixilation)  เป็นสต็อปโมชั่นที่ใช้คนจริงๆ มา ขยับท่าทางทีละนิดแล้วถ่ายไว้ที ละเฟรม เทคนิคนี้ เหมาะมากถ้า เราทาแอนิเมชั่นที่มีหุ่นแสดง ร่วมกับคน และอยากให้ทั้ง หุ่น ทั้งคนดูเคลื่อนไหวคล้ายคลึงกัน หรือที่อยากได้อารมณ์กระตุกๆ
 10. 10. แอนิเมชั่นที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  แอนิเมชั่น 2 มิติ (2D animation)  แอนิเมชั่น 3 มิติ (3D animation)
 11. 11. แอนิเมชั่น 2 มิติ (2D animation)  แอนิเมชั่นที่สร้างส่วนประกอบ ต่างๆ ของภาพและตัดต่อบน คอมพิวเตอร์ด้วยหน้าตาแบบงาน กราฟฟิก 2 มิติ คือ สามารถ มองเห็นได้ทั้งความสูงและความ กว้าง แอนิเมชั่นที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation) ปังปอนด์ เดอะซี่รี่ส์
 12. 12. แอนิเมชั่นที่ทำด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Animation) แอนิเมชั่น 3 มิติ (3D animation)  หมายถึงแอนิเมชั่นที่ทาด้วย คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่ทา ให้ภาพมีมิติสมจริง สามารถ มองเห็นได้ทั้งความสูง ความ กว้าง และความลึก Frozen

×