Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Загальні відомості про УДК

1,017 views

Published on

Загальні відомості про УДК

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Загальні відомості про УДК

 1. 1. Загальні відомостіЗагальні відомості про УДКпро УДК Доповідач: Кириленко Тетяна Миколаївна зав. організаційно – методичного відділу 2017 рік
 2. 2. МОН України видано наказ від 26.06.2017 № 929 “Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек”
 3. 3. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУКНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГОІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО http://dnpb.gov.ua/ua/13560-2/http://dnpb.gov.ua/ua/13560-2/
 4. 4. Книжкова палата України володіє ексклюзивною ліцензією Консорціуму УДК з 1997 р. Співробітництво з Консорціумом УДК Власник УДК
 5. 5. М. Й. Ахвердова входить до складу консультативної ради УДКК Консультативна рада Консорціуму УДК
 6. 6. Щорічні видання "Extensions and Corrections to the UDC" та повну версію "UDC Master Reference File (MRF)" Книжкова палата України отримує відповідно до ліцензії Зміни та доповнення Актуальний стан українського варіанта УДК
 7. 7. - 21 книга - 3 електронних видання - Таблиця «Розташування бібліографічних записів у бібліографічних покажчиках на основі Універсальної десяткової класифікації». - Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК. - Короткий тлумачний словник термінів з УДК. - Методичні рішення для понять з відсутніми прямими індексами. Видання УДК (2000—2015 рр.)
 8. 8. 16 Перше виданняПерше видання Друге виданняДруге видання 94(44) Історія Франції 94(477) Історія України 94(5) Історія Сходу. Історія Азії 94(477) Історія України Приклад(и) комбінування: 94(477)"…/084" Стародавня історія України, до середини IX ст. 94(477)"085/134" Києво-Галицький період, друга половина IX ст. — 40-ві рр. XIV ст. 94(477)"134/1648" Литовсько-Польська доба, 40-ві рр. XIV ст. — 1648 р. 94(477)"1648/179" Українські землі в роки національної революції та Гетьманщини, 1648 р. — кінець XVIII ст. 94(477)"179/1917" Українські землі в роки російсь-ко- австрійського панування та національного відродження, кінець XVIII ст. — 1917 р. 94(477)"1917/1920" Українські землі в роки національно-демократичної революції та боротьби за возз’єднання, 1917—1920 рр. 94(477)"1921/1991" Україна в радянську добу, 1921— серпень 1991 рр. 94(477)"1921/1939" Україна в умовах нової економічної політики та радянської модернізації, 1921—вересень 1939 рр. 94(477)"1939/1945" Україна в роки Другої світової війни, вересень 1939 — серпень 1945 рр. 94(477)"1945/1991" Україна в післявоєнні роки, пе- ріод часткової лібералізації суспільства та кризи ра-дянської системи, серпень 1945 — серпень 1991 рр. 94(477)"1991/…" Україна в роки незалежності, серпень 1991 р. —… Спільно з Інститутом історії України НАН України розроблено рубрикацію розділу “94 (477) Історія України”
 9. 9. У восьми книгах: 1. Допоміжні таблиці. 2. Основна таблиця: 0/3 Загальний відділ. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки. 3. Основна таблиця: 5, 60, 61 Математика та природничі науки. Біотехнологія. Медичні науки. 4. Основна таблиця: 62 Машинобудування. Техніка в цілому. 5. Основна таблиця: 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство. Комунально-побутове господарство. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв’язку, поліграфії. Бухгалтерія. Реклама 6. Основна таблиця: 66/69 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловість 7. Основна таблиця: 7/9 Мистецтво. Ігри. Спорт. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Географія. Історія. 8. Зведений Алфавітно-предметний покажчик Друге видання УДК українською мовою (2008, 2011 рр.)
 10. 10. 18
 11. 11. 19
 12. 12. Вийшло у 2013 р. електронне видання УДК українською мовою на CD-ROM у форматі PDF. Видання УДК:Видання УДК: Видання УДК
 13. 13. Видання 2013 р. Видання на допомогу фахівцям
 14. 14. Універсальна десятковаУніверсальна десяткова класифікаціякласифікація hhttp://www.terioshkola.org.ua/ua/library/udc.htmttp://www.terioshkola.org.ua/ua/library/udc.htm
 15. 15. Онлайн-довідники УДК http://teacode.com/online/udc/http://teacode.com/online/udc/
 16. 16. Розшифровка формул УДК: http://scs.viniti.ru/udc/Default.aspxhttp://scs.viniti.ru/udc/Default.aspx
 17. 17. 26 Скорочені таблиці УДК он-лайн
 18. 18. Загальнодоступна група у Фейсбуці: Універсальна десяткова класифікація (УДК) в Україні:: https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/?https://www.facebook.com/groups/1810154329247023/? pnref=storypnref=story
 19. 19. Офіційні матеріали •Про припинення використання Бібліотечно-Про припинення використання Бібліотечно- бібліографічної класифікації та впровадженнябібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації [ЕлектроннийУніверсальної десяткової класифікації [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 177 // Правительственныйберезня 2017 року № 177 // Правительственный портал : единый веб-портал органов исполнительнойпортал : единый веб-портал органов исполнительной власти Украины. – Режим доступу:власти Украины. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249842http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=249842 •722,722, вільний. – Назва з екрана.вільний. – Назва з екрана. •Про впровадження Універсальної десятковоїПро впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотеккласифікації в практику роботи бібліотек [Електронний ресурс] : наказ МОН України від[Електронний ресурс] : наказ МОН України від 26.06.2017 № 929. – Режим доступу:26.06.2017 № 929. – Режим доступу: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-07-03/7694/nmo-http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-07-03/7694/nmo- 929.pdf929.pdf ,, вільний. – Назва з екрана.вільний. – Назва з екрана.
 20. 20. Класифікаційні таблиціКласифікаційні таблиці •Universal Decimal Classification [Universal Decimal Classification [ЕлектроннийЕлектронний ресурс] : [національний еталон УДК українськоюресурс] : [національний еталон УДК українською мовою] //мовою] // Universal Decimal Classification : [Universal Decimal Classification : [веб-сайтвеб-сайт Консорціуму УДК]. — Режим доступу:Консорціуму УДК]. — Режим доступу: http://www.udcsummary.info/php/index.php?http://www.udcsummary.info/php/index.php? tag=0&lang=uk#tag=0&lang=uk# ((або)або) •Універсальна десяткова класифікація онлайнУніверсальна десяткова класифікація онлайн українською мовою на сайті Консорціуму УДКукраїнською мовою на сайті Консорціуму УДК (Гаага, Нідерланди):(Гаага, Нідерланди): http://www.udcsummary.info/php/index.php?http://www.udcsummary.info/php/index.php? lang=uk&pr=Ylang=uk&pr=Y
 21. 21. Дякую за увагу!Дякую за увагу!

×