Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cocreatie Vakantie- opvoeding en onderwijs

606 views

Published on

Oproep tot cocreatie voor dossier vakantie in relatie tot opvoeding en onderwijs Digitale-etalage Opvoeding en Onderwijs- Saskia Dellevoet

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cocreatie Vakantie- opvoeding en onderwijs

  1. 1. Oproep cocreatie opvoeding en onderwijsKennis over vakantie in relatie tot opvoeding en onderwijs delen? Ik zoekgeïnteresseerde ervaringsdeskundigen/ experts voor een informatief artikel ofeen opiniestuk (max 350 wrd). #krachtvankennisdeling #cocreatieOnderwerpen  De invloed van vakantie op leerprestaties  Informeel leren in de vakantie  Educatieve vakantie appsMisschien heb je zelf een goed onderwerp dat hier bij past? Dat kan, het is interessant ophet thema zo breed mogelijk uit te werken.Waar wordt je stuk geplaatst?Hier wordt je stuk geplaatst. Deze site is onderdeel van Bibliotheek.nl enPlusbibliotheken. Doel van de bibliotheeketalage Opvoeding en Onderwijs is het helderpresenteren informatie over thema’s gekoppeld aan eigen collectie Opvoeding enOnderwijs, digitale diensten en actualiteit in diverse media. Toegankelijkheid totinformatie staat centraal. Als bibliotheeksite is het uiteraard geen commerciële site.Over mijIk ben redacteur van de bibliotheek-etalage Opvoeding en Onderwijs. Kennisdeling vindik krachtig en interessant. Daarom benader ik per thema (ervarings)deskundigen metbovenstaande vraag. Vakantie in relatie tot opvoeding en onderwijs is het thema vanaugustus. De deadline is 30 juli.Interesse? Ik hoor het graag!http://www.bibliotheek.nl/thema/opvoeding-en-onderwijs
  2. 2. Redactionele voorwaarden  Pakkende (korte) titel + korte ondertitel  auteur artikel + functie  inleiding max. 50 woorden  totale artikel max. 350 woorden  artikel indelen in enkele alineas + tussenkopjes  inhoudelijk graag een of meer onderzoek- of literatuurverwijzingen  afbeeldingen liefst zelf aanleveren als jpg, copyright vrij met bronvermelding.  Bedrijfslogo als jpg aanleveren + gegevens / link Dit wordt onderaan je artikel geplaatst  gewenst: links naar andere media hoorcollege, filmmateriaal, uitzending gemist e.d

×