Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief 3 2010 dobb

397 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief 3 2010 dobb

  1. 1. Nieuwsbrief TOPdiensten Nr.3 (juni) - 2010 Topdiensten Brabant Voor u ligt de derde nieuwsbrief Topdiensten van 2010. In deze uitgave wordt aandacht besteed aan vraagbeantwoording, de implementatie van de bibliotheeketalages en de kennis- maand. Online vraagbeantwoording Per 1 juli 2010 gaat de stekker uit Al@din. De openbare bibliotheken in Noord-Brabant hebben in gezamenlijk- heid afgesproken om de periode van 1 juli 2010, tot het opleveren van de landelijke digitale inlichtingenfunctie van Bibliotheek.nl de binnenkomende vragen te blijven beantwoorden. Hiervoor komt een speciale button op de lokale websites: ‘Stel hier uw vraag’. De Plusbibliotheken Eindhoven en Midden-Brabant hebben aange- boden de moeilijke vragen te beantwoorden. Hiervoor wordt op dit moment een protocol opgesteld. Kennismaand 2010 in Brabantse plusbibliotheken De plusbibliotheken (Topdiensten) zijn partner in de kennis- maand. Het thema in 2010 is Leve(n) de variatie! in het kader van het Internationale Jaar van de Biodiversiteit. Dit najaar is er in de Brabantse plusbibliotheken een activiteit georganiseerd die past bij het thema van de kennismaand. Katja Gruijters, ontwerper in eten, drinken & design, zal een lezing rondom biodiversiteit en voedselverspilling houden. De natuur is de grote inspiratiebron voor nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken: bijvoorbeeld voedselverspilling in restaurants, supermarkten en huishoudens. Terwijl je geniet van ongewoon lekker eten, wordt het publiek uitgenodigd om mee te denken en te praten. Aansluitend daarop zal een workshop plaatsvinden, waarin deelnemers in groepjes aan de slag gaan met de verwerking van ongewone groenten en fruit, Om ook leden van andere Brabantse bibliotheken mee te laten profiteren van deze Plusactiviteit zullen Bibliotheek Eindhoven en Bibliotheek Midden-Brabant een aantal vrijkaarten beschikbaar stellen. Meer informatie hierover in onze volgende nieuwsbrief. Digitale etalages: show them off! Onlangs zijn de digitale etalages ‘gelanceerd’. Iedereen kan nu profiteren van collectieonder- delen en actuele thema’s op het gebied van Management & Marketing, Design & Kunst en Opvoeding & Onderwijs. Informatie vinden en delen, daar gaat het om bij de digitale etalages. Mensen moeten deze natuurlijk wel weten te vinden! Promotie vindt waarschijnlijk tijdens en via de campagne (Her)ontdek de Bieb plaats en moet de herkenbaarheid en vindbaarheid van de etalages vergroten. Maar we kunnen meer doen…. Onze websites Het Brabantse Netwerk Bibliotheek telt enorm veel leden. Een groot deel bezoekt met grote regelmaat onze websites. Een omgeving bij uitstek dus om (gratis) nieuwe, aan de bibliotheek gerelateerde pro- ducten en diensten onder de aandacht te brengen. Bovendien gene- reert presentatie van de etalages meer traffic naar de eigen website. Maar wie denkt dat een linkje ergens op de website volstaat, heeft het mis. Om de digitale etalages goed uit de verf te laten komen, willen we vooral inzetten op
  2. 2. widgets (hier later meer over). Naamgeving Bibliotheek Midden-Brabant heeft de digitale etalages inmiddels ont- sloten op haar website. Vooraf is een aantal overwegingen gemaakt. Eén daarvan was de naamgeving: onder welke naam of namen pre- senteren we de digitale etalages? Het begrip ‘digitale etalages’ zegt ons natuurlijk veel, maar wat zegt het de klant? Kan men aan de naam afleiden waar het over gaat? Nee. Daarom presenteert Biblio- theek Midden-Brabant de digitale etalages onafhankelijk van elkaar. De namen van de etalages geven een goede indicatie van wat er mogelijk te vinden is. Waar? Bied de digitale etalages aan op een ‘logische’ plek. Bibliotheek Midden-Brabant hanteert drie ‘tabbladen’ die samen het hoofdmenu vormen van de website, namelijk: ‘Lezen’, ‘Kijken en Luisteren’ en ‘Leren en Informeren’. Een plek in het (sub)menu van ‘Leren en Informeren’ was in dit geval verreweg de meest logische keuze. Maar dit is niet de enige plek waar de digitale eta- lages zichtbaar zijn. Door het gebruik van ‘headers’, de grote afbeelding bovenaan de website, is het mogelijk om de etalages ook prominent op de homepage onder de aandacht te brengen. Het oog wil ook wat Om te laten zien dat de digitale etalages een netwerkproduct zijn, wordt de landelijke huisstijl gehanteerd. Bibliotheek Midden-Brabant maakt nog geen gebruik van de landelijke huisstijl. Daarom houdt zij de look & feel van de eigen website aan. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld bij het kiezen van de headers is gezocht naar afbeeldingen die passen bij de thema’s van de etalages, maar ook in lijn zijn met de sfeer van de website. Vanzelfsprekend is getracht op de pagina’s van de etalages binnen bibliotheekmb.nl wel elementen terug te laten komen die ook binnen de digitale etalages terug te vinden zijn. Zo is bijvoorbeeld het (nieuwe) logo van Brabantse Netwerk Bibliotheek gebruikt. Widgets Interactiviteit en actualiteit zijn belangrijke kenmerken van de digi- tale etalages. Dit moet ook terug te zien zijn op de plekken waar we de etalages presenteren. Bibliotheek Midden-Brabant doet dit met behulp van speciaal ontwikkelde widgets. Een widget is een stukje code dat gebruikt kan worden om informatie van een andere web- site op te halen en te tonen. Het is mogelijk om voor elke etalage een aparte widget naar wens samen te stellen. Dit kan gemakkelijk en snel! Bibliotheek Midden-Brabant toont op deze manier thema’s op de website die in de etalages aan de orde komen. De content wordt automatisch bijgewerkt zodra een etaleur een nieuw thema heeft geplaatst. Te zijner tijd is het ook mogelijk om banners op maat op te vragen. Waar en hoe? • Ga naar de url van de digitale etalage gevolgd door /widget , bijvoorbeeld www.opvoedingenonderwijs.nl/widget of ga naar de homepage van de betreffende etalage en kies ‘widget’ in het menu rechts bovenaan de pagina. • Kies de gewenste widget en geef de URL van de pagina waar de widget uiteindelijk op moet worden getoond (in het geval van Bibliotheek Midden-Brabant is dat www.bibliotheekmb.nl/opvoedingenonderwijs ). • Kies vervolgens de specificaties zoals het aantal artikelen dat weergegeven moet worden, de breedte (in pixels) van de afbeelding en de lengte van de tekst in maximum aantal
  3. 3. tekens. • Genereer de code en kopieer deze. • Plak vervolgens de html code op de gewenste plek in het eigen CMS. • De widget is nu te zien op de website en genereert automatisch content. NB: de widget omvat enkel de samengestelde content (dus tekst en eventueel afbeelding). De opmaak van de omgeving waar de widget in komt te staan, moet in het eigen CMS worden opgesteld. De etaleurs van de verschillende etalages Twitteren actief. Bibliotheek Midden-Brabant heeft daarom voor elke etalage ook een widget van Twitter geplaatst. Op deze manier zien bezoekers de laatste tweets. Geïnteresseerden kunnen, als zij een account bij Twitter hebben, met één druk op de knop de etaleurs ‘volgen’. Doorontwikkelen De digitale etalages zijn nog volop in (door)ontwikkeling. De huidige presentatie van de etalages op bibliotheekmb.nl is dan ook ‘slechts’ een eerste aanzet. Durf te experimenteren en te ont- dekken om uit te vinden hoe het (nog) beter kan! Vragen over de presentatie van de digitale etalages op de website of over het gebruik van widgets? Mail dan naar: topdiensten@bibliotheekmb.nl

×