Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maria Magdalena

1,557 views

Published on

Article "Sapiens" per Lluís Busquets (març 08)

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maria Magdalena

  1. 1. e d at a n t i g a Última notícia de Maria Magdalena desxifrem alguns dels enigmes de la ‘deixeble estimada’ de jesús Popularment se la coneix com una prostituta penedida i redimida per jesús. res més lluny de la realitat. testimoni de la mort i de la resurrecció del salvador, maria magdalena va ser marginada per la resta d’apòstols —barons— que s’esforçaren a construir un relat del tot negatiu del personatge. Per què? Per Lluís Busquets i Grabulosa jo l’he vist! Segons l’evangelista Joan, Ma- ria Magdalena va ser el primer testimoni del Jesús Ressuci- tat i va córrer a comunicar-ho als apòstols. Aquesta pintu- ra d’Alexander Andreievitsch album il·lustra el moment de l’aparició.

×