Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan pengajaran kata Sendi Nama 'di' dan imbuhan awalan 'di'

3,267 views

Published on

Rancangan pengajaran ini adalah untuk ppt 'kekeliruan di antara penggunaan Kata Sendi Nama 'di' dan Imbuhan awalan 'di'

  • Login to see the comments

Rancangan pengajaran kata Sendi Nama 'di' dan imbuhan awalan 'di'

  1. 1. Rancangan Pengajaran Topik Kekeliruan di antara penggunaan 1a) Kata Sendi Nama ‘di’& 1b) Imbuhan awalan ‘di’ Masa 1 jam Langkah-langkah Aktiviti 1 Guru akan memberikan beberapa contoh (sebaik- baiknya daripada hasil kerja pelajar yang lalu) mengenai kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar. 2 Pelajar diminta mengenal pasti kesilapan-kesilapan yang ada 3 Guru memperkenalkan topik pengajarannya (slaid 1-2) 4 Guru menerangkan penggunaan Kata Sendi Nama ‘di’. (slaid 3-4) Para pelajar diminta memberikan beberapa contoh sebagai pengukuhan. 5 Guru akan menerangkan kesalahan penggunaan Kata (slaid 5) Sendi Nama ‘di’ 6 Dengan memberikan beberapa contoh, guru akan (slaid 6) menerangkan penggunaan Imbuhan awalan ‘di’. Pelajar diminta memberikan contoh untuk mengukuhkan pemahaman mereka. 7 Penutup :- Guru akan mengingatkan lagi pengajarannya (slaid 7) sebagai pengukuhan. 8 Latihan diberikan kepada para pelajar. (slaid 8) (Sekiranya perlu, guru boleh menyiap latihann tambahan)
  2. 2. *Saranan : Guru boleh membuat salinan bagi slaid yang ke 7 untuk setiap pelajar. Pelajar digalakkan menggunakan nota tersebut setiap kali mereka diberi tugasan penulisan.
  3. 3. Latihan Tambahan : Pelajar diberikan beberapa kad kecil yang mengandungi kata dasar atau frasa nama. Mereka juga diberi sekeping kad yang mempunyai kata ‘di’. Secara berpasangan, pelajar perlu pilih sama ada perkataan ‘di’ itu harus dirapatkan atau diasingkan daripada perkataan yang diberi. ____buat daripada kayu jati ____temani oleh rakan sedarjahnya ___sebat ___ tapak tangannya ____ imbas kembali ____ penghujung hayatnya Borang pemohonannya ______ tarik balik ______ ibaratkan bagai aur dengan tebing Buih-buih ____ lautan di

×