Bab 5 Kegemilangan Melaka

21,204 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Bab 5 Kegemilangan Melaka

 1. 1. BAB 5K E G E M I L A NG A N ME LAK A
 2. 2. KEGEMILANGAN MELAKAPentadbiran Pusat Kematangan Perluasan yang Pengembangan Hubungan Luar Kuasa sistematik Agama Islam Pusat Pusat Perdagangan Kegiatan Ilmu
 3. 3. Pentadbiran yang Sistematik Pembesar Berempat Pembesar Berlapan Pembesar Enam BelasPembesarTiga PuluhDua
 4. 4. Susun duduk pembesar di balairung seri semasaPemerintahan Kesultanan Melayu Melaka
 5. 5. SultanBendahara Temenggung Penasihat Penghuluraja dalam Laksamana Bendaharipentadbiran Ketua polis dan penjara Ketua Ketua segala Menteri angkatan Bendahari Utama Penguasa lautKetua Turus bandar Ketua Angkatan Melaka Ketua duta Urusetia perang Istana Protokol MengetuaiKetua Hakim Istana utusan Ketua segala SyahbandarPemangku Hakim di sultan darat
 6. 6. PEMBESAR KAWASAN PEGANGAN Bendahara Muar dan Bentan Penghulu Bendahari Kampar dan Sening Ujung Laksamana Temasik Hulubalang Sungai raya dan SiantanKawasan pembesar mengutip cukai dipanggil‘kawasan pemakanan’.
 7. 7. UJI MINDA1. Bendahara Melaka mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pembesar lain. Pernyataan manakah yang berkaitan dengan keistimewaan tersebut ? A Diberi persalinan yang istimewa B Boleh melaksanakan hukuman mati C Mempunyai kuasa menggantikan sultan D Menjadi penasihat kepada sultan dalam pentadbiran
 8. 8. 2. Apakah faktor-faktor yang membolehkan Melaka berjaya mematahkan serangan Siam? A Strategi yang sesuai B Kebijaksanaan pemimpin C Kota pertahanan yang kukuh D Kelengkapan perang yang canggih
 9. 9. 3. Laksamana memainkan peranan penting dalam memantapkan kedudukan politik kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah peranan Laksamana? A Memungut cukai di negeri taklukan B Mengetuai utusan kerajaan Melaka ke luar negara C Mengetuai sistem pentadbiran Empat Lipatan dalam Kerajaan Melaka D Memastikan keselamatan dan keamanan penduduk serta para pedagang
 10. 10. 4. Sultan Melaka berjaya mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur. Apakah faktor yang menyebabkan kemantapan pentadbiran Melaka? A Peranan Orang Laut B Peranan Jemaah Menteri C Peranan pegawai kerajaan D Peranan Pembesar Empat Lipatan
 11. 11. Sistem Cukai dan Surat Keberkesanan Kebenaran Berniaga Undang-undang Laut MelakaPenggunaan Faktor-faktor PerananSistem Matawang Perkembangan Laksamana dan Orang Laut Kedudukan Peranan Geografi Pelabuhan Syahbandar Entreport Kemudahan di Pelabuhan
 12. 12. KEBERKESANAN UNDANG-UNDANG LAUT MELAKAHukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka digubal untukmenjamin keamanan dalam negeri sertamelicinkan urusan di pelabuhan.
 13. 13. SISTEM CUKAI DAN SURAT KEBENARAN BERNIAGADua jenis cukai:1. Cukai rasmi seperti duti import.2. Cukai tidak rasmi dalam bentuk hadiah.Cukai dikenakan mengikut kawasan.1. Pedagang dari Burma, India, Sri Lanka - 6%.2. Pedagang dari China, Jawa, Maluku – memberi hadiah.3. Pedagang dari Kepulauan Melayu – 3%.
 14. 14. PENGGUNAAN SISTEM MATAWANG Memudahkan urusan perdagangan. Wang logam digunakan dalam urus niaga. Wang logam diperbuat daripada timah yang dipanggil Calains. Di samping itu, mata wang emas, perak dan timah yang dibawa dari Pedir, Pasai, Kembayat dan Gujerat juga digunakan.
 15. 15. PERANAN LAKSAMANA DAN ORANG LAUTLaksamana bertanggungjawab menjagakeselamatan perairan Selat Melaka.Orang Laut bertanggungjawabmenjalankan tugas-tugas pengawalan.
 16. 16. PERANAN SYAHBANDARTugas-tugas SyahbandarMenguruskan pasar dan Menjadi hakim di gudang pelabuhan MenguatkuasakanKebajikan dan keselamatan pedagang Peraturan keluar masuk kapalMemeriksa alat timbang, Menguruskan cukai sukat dan matawang
 17. 17. KEDUDUKAN GEOGRAFITerletak di antara laluan perdagangan timur dengan barat.Terlindung dari tiupan angin monsun.Laut yang dalam.Bentuk muka bumi yang sesuai sebagai kawasan pertahanan.Bukit-bukau di sekeliling menjadi panduan untuk kapal keluar dan masuk.
 18. 18. PELABUHAN ENTREPORTMelaka berperanan sebagai pelabuhanentreport iaitu pusat pengumpulan danpengedaran barang dagangan.
 19. 19. KEMUDAHAN DI PELABUHANGudangPengangkutanMakananTempat membaiki kapalTempat penginapanSyahbandar menjaga kebajikan danmenyediakan kemudahan untukpedagang.
 20. 20. Replika jong yang digunakan untuk mengangkutbarang dari kapal pedagang ke daratan
 21. 21. Perahu digunakan untuk memunggah barangdari kapal pedagang
 22. 22. Gajah digunakan untuk mengangkut barang daripelabuhan ke tempat lain
 23. 23. UJI MINDA1 Apakah peranan Syahbandar dalam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? A Mengetuai sistem polis B Menguruskan pentadbiran di pelabuhan C Memungut cukai atau ufti dari jajahan taklukan D Menghakimi perbalahan para pedagang di Melaka
 24. 24. 2. Sultan Melaka berjaya mewujudkan pentadbiran yang cekap dan teratur. Apakah faktor yang menyebabkan kemantapan pentadbiran Melaka?A Peranan Orang LautB Peranan Jemaah MenteriC Peranan pegawai kerajaanD Peranan Pembesar Empat Lipatan
 25. 25. Jawa Kampar -Wujud hubungan perdagangan-Negeri taklukan Melaka-Perdagangan emas Hubungan Serantau Siak Pasai -Negeri taklukan Melaka - Perdagangan emas - Hubungan wujud hasil perkahwinan - Pertukaran pendapat tentang hukum Islam
 26. 26. Hubungan Antarabangsa MelakaMelaka – China Bermula pada tahun 1404 Wujud hubungan diplomatik dan perdagangan Wujud hubungan diplomatikMelaka – Siam Bertujuan untuk menjaga kepentingan ekonomi Wujud hubungan diplomatik dan perdagangan Sultan Mansor Shah pernah mengirimMelaka – Ryukyu surat kepada raja Ryukyu Wujud hubungan daganganMelaka - Gujerat Penyebaran Islam oleh pedagang Gujerat
 27. 27. Soalan Uji Minda1 Sultan Mansor Shah pernah menghantar surat kepada Raja Ryukyu. Mengapakah Sultan Mansor Shah berbuat demikian? A Untuk meminta bantuan menentang serangan Siam B Untuk menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan C Untuk meminta Raja Ryukyu supaya memantau kelakuan pedagangnya D Untuk meminta Raja Ryukyu memberi keistimewaan perdagangan kepada pedagang Melaka.
 28. 28. 2. Walaupun Siam merupakan ‘ musuh dalam selimut ’, Melaka tetap memelihara hubungan diplomatik dengannya. Apakah faedah Melaka menjaga hubungan tersebut?A Siam membekalkan tenaga buruhB Siam merupakan pembekal makananC Siam membekalkan bekalan ubat-ubatan kepada MelakaD Siam adalah negara penampan yang mampu melindungi Melaka
 29. 29. 3. Melaka telah menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik dengan China. Mengapakah hubungan tersebut dianggap penting bagi Melaka? I Melaka diberi perlindungan oleh China II Kehadiran ramai pedagang Cina di Melaka III Siam dan Majapahit akan takut kepada Melaka IV Pedagang Melaka diberi keistimewaan berdagang di China A I II dan III B I II dan IV C I III dan IV D II III dan IV
 30. 30. Cara penyebaran Islam di Melaka1. Perkahwinan Megat Iskandar Shah kahwin dengan puteri raja Pasai yang Islam Disebarkan oleh Syeikh Abdul2. Mubaligh Arab Aziz dari Mekah Berniaga sambil3. Pedagang Islam berdakwah4. Sifat Islam Adil, toleransi dan rasional
 31. 31. Kesannya Melaka menjadi penting sebagai pusat penyebaran agama Islam tempat pertemuan ulama dan pendakwah dari serata dunia pusat kegiatan dakwah dengan menghantar pendakwah ke luar Melaka.
 32. 32. Peranan Sultan Melaka dalam perkembangan IslamMenyediakan tempat tinggal kepadapendakwahMenyambut baik kedatangan IslamMenggalakkan penyebaran IslamMewujudkan institusi agamaMenjadikan istana tempat aktiviti IslamAmalkan nilai murni Islam di dalampemerintahan
 33. 33. an Kegi ima gi er Pen m oleh i mub han Isla -neger ulam aligh, a da ri n ah nege ukan li takl Kegigihan Melaka Peranan menyebarkan Islam Perkahwinanpemerintah ke Asia Tenggara politik Melaka an Me e bar m menj laka P eny a Isla r a ad perda i pusat agam a ask a d w g antar angan epa an Ja k h aban gsa upa
 34. 34. Peta penyebaran Islam di Asia Tenggara
 35. 35. PenaklukanMelaka mempunyai tanah jajahantaklukan yang luasKebanyakan raja negeri taklukan Melakamemeluk Islam sebagai tanda taat setiamereka kepada Melaka dan menjaminkeselamatan negeri
 36. 36. Peranan ahli agamaPenyebaran Islam dilakukan olehmubaligh, ulama dan ahli sufiProses dakwah dilakukan secaraberhemah dan tiada paksaan, dapatmenarik minat rakyat memeluk agamaIslam
 37. 37. Perkahwinan politikPerkahwinan politik di antara putera atauputeri Sultan Melaka dengan putera atauputeri kerajaan lainPerkahwinan di antara puteri SultanMansor Shah dengan putera raja Siakturut menyebarkan Islam di Siak
 38. 38. Tentera upahanMelaka mempunyai ramai tentera upahandari JawaMereka memeluk Islam semasa bertugasdi Melaka dan menyebarkannya apabilapulang ke tempat asal mereka
 39. 39. PerdaganganMelaka sebagai pusat perdaganganantarabangsaMenjadi tumpuan ramai pedagang asingApabila pulang, mereka menyebarkanIslam di tempat asal mereka
 40. 40. Peranan pemerintahMemberi galakan dan dorongan kepadapendakwah untuk menyebarkan IslamSultan Alauddin Riayat Shah pernahmenghantar ahli agama untuk mengajarraja –raja dari Pahang, Kampar danInderagiri mengenai Islam
 41. 41. Ulama memainkan Undang-undang peranan penting Islam di di dalam laksanakan pentadbiran Pendidikan berteras Wujud institusi Al Quran dan kesultanan Kesan Pengaruh agama Islam Bahasa Melayumenggantikan sistem Menjadi bahasa beraja ilmu Pengaruhi Tulisan jawi kesenian dan digunakan gaya hidup secara meluas
 42. 42. Soalan uji minda Pahang Kedah Siak Kampar1. Bagaimanakah caranya kerajaan Melaka mengislamkan negeri-negeri yang disenaraikan di atas? A. Melalui hubungan perdagangan B. Melalui perkahwinan kerabat diraja C. Melalui usaha pendakwah-pendakwah D. Melalui penaklukan oleh Bendahara Tun Perak
 43. 43. Berkahwin denganputeri Pasai Berkahwin dengan Puteri Pasai Memelulk Islam pada tahun 1414 Memeluk Islam pada tahun 14142. Pernyataan di atas merujuk kepadaA. Seri MaharajaB. Sultan Mansor ShahC. Megat Iskandar ShahD. Sultan Alauddin Riayat Shah
 44. 44. 3. Agama Islam mudah diterima pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apakah nilai-nilai Islam yang menyebabkan hal di atas? I Prinsipnya senang difahami II Keutamaan diberi kepada golongan atasan III Layanan istimewa yang diberi oleh pemimpin IV Sifat agama yang meliputi semua aspek kehidupan A. I, II dan III B. I, II dan IV C. I, III dan IV D. II, III dan IV
 45. 45. Peranan istana sebagai pusat ilmu Tempat berkumpul golongan cerdik pandai seperti jurutulis, pengarang dan ulama Pusat terjemahan dan menyadur karya sastera Arab dan Parsi Tempat penghasilan undang-undang Tempat menyimpan karya buku hasil penulis tempatan dan asing Tempat mengadakan perbincangan dan perdebatan alim ulama tentang Islam
 46. 46. Tempat berkumpul cerdik pandai Jurutulis Pengarang2. Mengarang surat 2. Mengarang sejarah rasmi raja 3. Menghasilkan3. Menggubal perjanjian pelbagai jenis4. Menjadi guru kepada kesussasteraan anak-anak raja 4. Menyusun salasilah raja 5. Mencatat diari istana
 47. 47. Karya sastera yang dihasilkan Karya Melayu Karya sasteraHikayat Hang Tuah terjemahanHikayat Bayan Budiman Hik. Amir Hamzah Hik Iskandar Zulkarnain Karya sastera saduran Karya undang-undangHik. Bulan Pecah Hukum Kanun MelakaHik. Nabi Bercukur Undang-undang LautHik. Nabi Yusof Melaka
 48. 48. Islam mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu dan tulisan1. Bahasa ilmu pengetahuan2. Bahasa persuratan3. Bahasa untuk menyampaikan dakwah Islamaiah4. Perkembangan tulisan jawi
 49. 49. Soalan uji minda Masjid Surau Madrasah1. Ketiga-tiga bangunan di atas penting keranaA. tempat pertemuan ulama-ulamaB. tempat diadakan majlis kesyukuranC. tempat upacara berkhatan dijalankanD. tempat terjemah dan kumpul kitab agama
 50. 50. Mencatat diari istana Menyusun salasilah raja2. Golongan manakah yang memainkan peranan di atas ? A. Ulama B. Bomoh C. Jurutulis D. Pengarang
 51. 51. CARA-CARA PERLUASAN KUASA1. PENAKLUKAN2. PERKAHWINAN3. MEMBERI BANTUAN KEPADA KERAJAAN LAIN4. KERELAAN RAJA NEGERI LAIN MENJADI NAUNGAN MELAKA
 52. 52. PENAKLUKAN Tujuan : Menjamin keselamatan , kemakmuran dan keutuhan kerajaan Melaka Kerajaan yang ditakluki – Kampar dan Pahang Faktor kejayaan:- Kebijaksaan Sultan Melaka mengatur strategi- Bantuan askar yang berani & sanggup berkorban
 53. 53. PERKAHWINANPutera dan puteri Perkahwinan dapatSultan Melaka mengukuhkandikahwinkan dengan hubunganputera dan puteri raja persaudaraan antaranegeri lain kedua-dua kerajaanContoh – Pahang,Kelantan dan Siak
 54. 54. MEMBERI BANTUAN KEPADA KERAJAAN LAINKerajaan Melaka pernah membantu RajaPasai, Sultan Zainal Abidin yang hendakdigulingkan daripada takhtaMelaka pernah membantu Raja Pasaimengalahkan kerajaan Aru yangmengancam Pasai dan MelakaOleh itu, kekuasaan Melaka diakui olehPasai walaupun kedua-duanya sama taraf
 55. 55. KERELAAN RAJA NEGERI LAIN MENJADI NAUNGAN MELAKAAda antara pemerintah yang rela yangbernaung di bawah pemerintahan Melakaseperti Jambi dan LinggaRaja-raja yang berada di bawah naunganMelaka biasanya ditabalkan oleh rajaMelaka
 56. 56. KEBIJAKSAAN PEMIMPINSULTAN MUZAFFARSHAHSULTAN MANSORSHAHSULTAN ALAUDDINRIAYAT SHAHBENDAHARA TUNPERAK
 57. 57. SULTAN MUZAFFAR SHAHMemulakan perluasan kuasaBerjaya menguasai Pahang, Inderagiridan KamparMenghantar Tun Perak menentangserangan Siam ke atas MelakaMenjalin hubungan diplomatik denganChinaBijak menyelesaikan masalah antaraoarang Melayu dan India-Muslim
 58. 58. SULTAN MANSOR SHAHPengganti Sultan Muzzaffar Berjaya menguasai Bernam Shah ,Perak dan Siak Berjaya menghalang Pahang, Kampar Dan Inderagiri bebaskan diri Dari Melaka
 59. 59. SULTAN ALAUDDIN RIAYAT SHAHPengganti Sultan Muzzaffar ShahWarak dan sangat mementingkanpentadbiran negaraSeorang yang gagahSangat mengambil berat keamanan &keselamatan dalam negeri (menyamarsebagai rakyat biasa untuk membenterasjenayah
 60. 60. BENDAHARA TUN PERAKBekas penghulu Klang dan berjaya menghalangserangan Siam1456, Tun Perak dilantik menjadi BendaharaDengan kebijaksaan Tun Perak , Siam akhirnyaberundur kerana menyangka tentera Melaka sangatramaiBerjaya menguasai PahangSangat setia kepada sultan MelakaBuktinya, tidak menuntut bela atas kematian anaknyayang dibunuh Raja MuhammadTindak-tanduknya menjamin keamanan danmengekalkan taat setia
 61. 61. Kawasan Jajahan Bentuk Ufti Takluk•Klang, Bernam, Perak, dan • 40 000 Calains Jugra setahun•Kampar, Inderagiri, dan Pahang • 40 kati emas setahun•Lingga, Rokan, Tunggal dan Rupat • 40 buah perahu dan lancara bersama hulubalang
 62. 62. S0ALAN UJI MINDA Menggunakan perahu kecil Mengikat jamung di pokok bakauMaklumat di atas adalah taktik Tun Perak yangmembawa kejayaan dalam menghadapi seranganSiam.Apakah faktor kejayaan tersebut?A Kekuatan tenteraB Kelengkapan senjataC Kemantapan strategiD Kekukuhan pertahanan
 63. 63. Raja Muhammad iaitu putera Sultan Mansor Shah telahmembunuh Tun Besar, anak Bendahara Tun Perak.Apakah kesan daripada peristiwa tersebut?A Penabalan Raja Muhammad di PahangB Raja Muhammad disingkirkan daripada jawatanC Tun Perak menuntut bela terhadap Raja MuhammadD Hubungan Raja Muhammad dengan Tun Perak menjadirenggang
 64. 64. CUBA LAGI !
 65. 65. JambiLinggaBagaimanakah Melaka meluaskan pengaruhnya kewilayah-wilayah di atasA PenaklukanB PerkahwinanC Kerelaan pemerintahD Campur tangan politik
 66. 66. TAHNIAH
 67. 67. KESIMPULANUsaha pemimpin yang telah membawapada kegemilangan Melaka haruslahdihargai.Sebagai rakyat kita hendaklah setia padaraja dan negara serta mematuhi ajaranagama.Kita perlu mengamalkan toleransiberagama dalam sebuah masyarakatyang berbilang kaum.

×