Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

дүрслэх урлаг

5,683 views

Published on

1-р ангийн дүрслэх урлагийн өнгө сэдэв

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

дүрслэх урлаг

 1. 1. 97-р сургуулийн Бага ангийн багш: Б.Нарандэлгэр 1-р анги Математик 14 тооны дугаарлал, бүтэц
 2. 2. Зорилго <ul><li>14 тооны бүтцийг таних, зөв дугаарлах
 3. 3. Аравт нэгжээр задлах
 4. 4. Ярих чадварыг хөгжүүлнэ. </li></ul>
 5. 5. Зорилт <ul><li>Зургийг ажиглана
 6. 6. Харилцан ярилцана
 7. 7. Хамтран мэдлэг бүтээнэ
 8. 8. Дасгал ажиллана </li></ul>
 9. 9. Найзуудаа зургийг сайтар ажиглаад тоолоорой.
 10. 11. <ul>10+ = 14 10+ + + + =14 1 арав 4 нэгж = 14 нэгж </ul>
 11. 12. Дасгал <ul><li>1арав 1нэгж= 12
 12. 13. 1 арав 2 нэгж = 13
 13. 14. Арав нэгж =13 14
 14. 15. Арав нэгж =14 10 </li></ul>
 15. 16. <ul>Хичээлд идэвхтэй оролцсонд баярлалаа </ul>

×