Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Facebook ve markalar

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
M. Serdar Kuzuloğlu
 Facebook ve Markalar
    Türkiyeli kullanıcıların Facebook’ta
 yer alan marka sayfaları hakkı...
M. Serdar Kuzuloğlu   2
                 İçindekiler
Yönetici Özeti
               ...
M. Serdar Kuzuloğlu   3


              Yönetici Özeti
Üye sayısı 600 milyonu geride bırakan ve bu yıl iç...
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Check these out next

1 of 15 Ad

More Related Content

Recently uploaded (18)

Advertisement

Facebook ve markalar

 1. 1. M. Serdar Kuzuloğlu Facebook ve Markalar Türkiyeli kullanıcıların Facebook’ta yer alan marka sayfaları hakkındaki görüşleri 18 Mart 2011 ) (Flickr İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 2. 2. M. Serdar Kuzuloğlu 2 İçindekiler Yönetici Özeti 3 Anket Yöntemi 4 Anket soru ve seçenekleri 5 Facebook Türkiye rakamları 6 Anket Sonuçları 9 Sonuçların yorumu 14 M. Serdar Kuzuloğlu 15 İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 3. 3. M. Serdar Kuzuloğlu 3 Yönetici Özeti Üye sayısı 600 milyonu geride bırakan ve bu yıl içinde 1 milyarı geçmesi beklenen Facebook, bireyler için olduğu kadar markalar için de bir cazibe merkezi durumunda. Yüz milyonlarca kişiye bedava ya da çok düşük bir maliyetle ulaşarak iletişim kurabilme amacıyla kurulan marka ve kampanya sayfalarında büyük rekabet yaşanıyor. Türkiye’nin Facebook’un küresel sıralamasında 4. ülke konumuna yükselmesini sağlayan 26 milyondan fazla üyenin önem ve değerini yadsımak mümkün değil. 1.530 kişi arasında elektronik olarak yapılan bu ankette kullanıcıların yüzde 38‘lik bir kısmının hiçbir marka sayfasına üye olmadığı, olanların yüzde 58‘inin de 2 ile 5 arası markayı takip ettiği ortaya çıktı. Markaları takip eden kullanıcıların motivasyonu, ezici çoğunlukla özel fırsat ve kampanyalardan haberdar olarak faydalanmak. Kullanıcı kaybetmenin de kazanma gibi an meselesi olduğu Facebook’ta marka sayfalarını takipten çıkanların büyük bölümünün gerekçesi faydasız içerik sunulması ve çok sık güncelleme yapılması. Bir diğer çarpıcı ayrıntıysa Facebook kullanıcılarının büyük bir bölümünün arkadaşına tavsiye etmeye değecek bir sayfaya denk gelememiş olması. İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 4. 4. M. Serdar Kuzuloğlu 4 Anket Yöntemi Twitter ve Facebook üstünden yapılan çağrıyla herhangi bir hedef belirlemeden elektronik katılım yöntemiyle gerçekleştirilen bu ankette katılımcılara verdikleri cevaplar doğrultusunda değişken sayıda soru yöneltilmiştir. Toplam 1.530 kişinin katıldığı anket 1 Mart-17 Mart 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. (Hiçbir bilimsel kaygı taşımamaktadır. Sorular ve yöntem bu konuya yönelik en doğru seçenek olmayabilir.) İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 5. 5. M. Serdar Kuzuloğlu 5 Anket soru ve seçenekleri 1. Cinsiyetiniz: Erkek / Kadın 2. Yaş aralığınız: 16-34 / 35-54 / 54 ve üstü 3. Eğitim durumunuz: İlköğretim / Lise / Üniversite / Lisans üstü 4. Aylık gelir düzeyiniz: 400 ve altı / 400-1.000 / 1.000-2.000 / 2.000-4.000 / 4.000 ve üstü 5. Facebook'ta herhangi bir markayı takip ettiniz mi ya da halen ediyor musunuz?: Evet / Hayır. 6. Markaları neden takip ediyorsunuz? (Çoklu seçmeli): Özel fırsatlardan haberdar olmak için / Alışveriş / Olumlu / olumsuz görüş bildirmek için / Beğendiğim markaların profilimde görünmesi için / Etkinliklerine katılabilmek için. 7. Kaç marka takip ediyorsunuz?: 1 / 2-5 / 10’a kadar / 10‘dan fazla. 8. Bir marka veya hizmetin Facebook sayfasından herhangi bir satın alma yaptınız mı?: Evet / Hayır. 9. Herhangi bir markanın sayfasında hizmetler hakkında şikayette bulunduz mu?: Evet / Hayır. 10.Firmanın sayfasından nasıl haberdar oldunuz? (Çoklu seçmeli): Arkadaşım tavsiye etti / onun akışında gördüm / Arama sonucunda çıktı / TV, gazete, dergi reklamından / Firmanın web sitesinden / Başka bir sosyal ağdan. 11.Herhangi bir markanın sayfasındaki aboneliğinizi iptal ettiniz mi?: Evet / Hayır. 12.Üyeliğinizi sonlandırma sebep ya da sebepleriniz neydi? (Çoklu seçmeli): Yeterince güncellenmiyordu / Sayfa faydasız, sıkıcıydı / Markayla ilgili kötü bir tecrübe yaşadım / Özel bir fırsat, ayrıcalık sunmuyordu / Çok fazla güncelleme yapıyordu. 13.Arkadaşlarınıza herhangi bir marka sayfası önerdiniz mi?: Evet / Hayır. İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 6. 6. M. Serdar Kuzuloğlu 6 Facebook Türkiye rakamları Facebook verilerine bakıldığında raporun hazırlandığı tarih anında: • Türkiye kökenli üye sayısı: 26.417.820 • Türkiye nüfusuna penetrasyon: %33,95 • İnternet kullanıcılarına penetrasyon: %75,48 • Erkek kullanıcı oranı: %63 • Kadın kullanıcı oranı: %37 Türkiye kökenli Facebook üye artış grafiği: Türkiye kökenli Facebook üyelerinin yaş dağılımı: (Kaynak: Socialbakers) İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 7. 7. M. Serdar Kuzuloğlu 7 Hayran sayısı bazında son 3 ayın en popüler Türkçe sayfaları: İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 8. 8. M. Serdar Kuzuloğlu 8 Hayran sayısı bazında son 3 ayın en popüler Türk marka sayfaları: İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 9. 9. M. Serdar Kuzuloğlu 9 Anket Sonuçları Ankete katılan 1.530 kişinin demografik özellikleri aşağıdaki gibidir (Soru 1-4): İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 10. 10. M. Serdar Kuzuloğlu 10 Kullanıcıların yüzde 38’i bir sayfa üye değil veya hiç olmamış (Soru: 5). (6, 7, 8, 9 ve 10. sorular sadece 5. soruya ‘Evet’ diyenlere sorulmuştur) Hayır % 38 Evet % 62 Kullanıcıların büyük çoğunluğu 2 ile 5 arası sayfaya üye (Soru: 7). % 3 % 19 % 20 % 57 Sadece 1 2-5 arası 10’a kadar 10‘dan fazla İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 11. 11. M. Serdar Kuzuloğlu 11 Marka sayfalarındaki en büyük motivasyon özel fırsatlar (Soru: 6). 0 200 400 600 800 Özel fırsatlardan haberdar olmak için Alışveriş Olumlu / olumsuz görüş bildirmek için Beğendiğim markaların profilimde görünmesi için Etkinliklerine katılabilmek için Bir marka sayfasını takip eden kullanıcıların yüzde 8’i bu sayfa üstünden bir ürün ya da hizmet satın almış (Soru: 8). Evet % 8 % 92 Marka sayfaları şikayet için de kullanılıyor (Soru: 9). Evet % 30 Hayır % 70 İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 12. 12. M. Serdar Kuzuloğlu 12 Marka sayfalarının duyulmasında en verimsiz mecra geleneksel medya (Soru: 10. Kişiler birden fazla onay kutusu işaretleyebilir, bu nedenle yüzde değerlerinin toplamı %100'ü geçebilir). 0 12,50 25,00 37,50 50,00 Arkadaşım tavsiye etti / onun akışında gördüm Arama sonucunda çıktı TV, gazete, dergi reklamlarından Firmanın web sitesinden Başka bir sosyal ağdan Kullanıcıların büyük çoğunluğu marka sayfa aboneliğini iptal etmiş (Soru: 11) Hayır % 34 Evet % 66 İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 13. 13. M. Serdar Kuzuloğlu 13 Sayfa üyeliğinin bitirilmesindeki en büyük gerekçe sayfanın faydasız ya da sıkıcı bilgiler içermesi (Soru: 12. Bu soru sadece 11. soruya ‘Evet’ cevabı verenlere sorulmuştur. Birden fazla şık seçilebildiği için değerler toplamı yüzde 100’ü geçebilir) 0 17,50 35,00 52,50 70,00 Yeterince güncellenmiyordu Sayfa faydasız / sıkıcıydı Markayla ilgili kötü bir tecrübe yaşadım Özel bir fırsat / ayrıcalık sunmuyordu Çok fazla güncelleme yapıyordu Kullanıcıların büyük bir bölümü arkadaşına bir sayfa tavsiye etmemiş (Soru: 13. Bu soru bütün katılımcılara sorulmuştur) Evet % 30 Hayır % 70 İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 14. 14. M. Serdar Kuzuloğlu 14 Sonuçların yorumu Yer alma kolaylığının ve sitenin popülerliğinin etkisiyle her gün yeni markaların içinde yer almaya çalıştığı Facebook, temelinde bir sosyal ağ olması sebebiyle halen kullanıcılar için marka takibi öncelikli bir platform değil. Kullanıcı sayısının çokluğuna rağmen marka sayfalarının abone rakamlarına bakıldığında (sayfalar arasında çakışan kullanıcılar göz önüne alınsa bile) bütün çabalara rağmen henüz toplamın çok küçük bir bölümüne ulaşıldığı ortada. Kimi sosyal medya ajanslarının temsil ettikleri marka sayfalarının takipçi sayısını arttırmak için sahte hesaplar ya da (Facebook sayfa yönetim kurallarında doğrudan kapanma sebebi olmasına rağmen) hileli / mecburi takip zorunluluğu yöntemleri kullandığı da bilinen bir gerçek. Sadakatin düşük olduğu gözlenen Facebook platformunda markalar için en büyük sıkıntı, ilgiyi diri tutmak için yapılan güncellemelerde kullanıcıyı sıkmamak. Zira en büyük ‘kaçma’ sebebi sayfanın faydasız içeriklere sahip olması ve bunaltacak kadar sık güncellenmesi olarak ortaya çıkıyor. İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.
 15. 15. M. Serdar Kuzuloğlu 15 M. Serdar Kuzuloğlu 1995 yılında gazeteciliğe başladı. Posta ve Radikal gazetesinin kurucu ekibinde yer aldı. PC Magazine, .net, PC Life, Computer World ve PC World dergilerinde düzenli köşe yazıları yazdı. Technology Channel ve Business Channel'da televizyon programları hazırlayıp sundu. 2002 yılında Radyo Kozmos'taki haftalık teknoloji programını 2004 yılında NTV Radyo’da sürdürdü. Fanatik, Finansal Forum ve Radikal gazetelerinin web sitelerini kurup, yönetti. 2007'de Doğan TV Holding'de Yenil Nesil Hizmetler Direktörü olarak görev aldı. 2008 yılında birçok popüler web sitesini hayata geçiren MYK Medya şirketini kurup yönetti. Halen haftada iki gün Radikal gazetesinde yazmakta ve TRT Haber kanalında Sosyal Medya adlı programı hazırlayıp sunmaktadır. Dijital stratejiler konusunda danışmanlık yapmakta; dijital kültür, teknolojinin yaşama etkileri konusunda ders ve konferanslar vermektedir. Detaylar ve iletişim için tıklayınız. İçeriğini değiştirmediğiniz sürece ücretsiz olarak kullanabilir, referans gösterebilir, dağıtabilirsiniz.

×