2ntridossier 2na socials 2011

348 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2ntridossier 2na socials 2011

  1. 1. Alumne/a . Grup . NOTA . AVALUACIÓ DOSSIER CIÈNCIES SOCIALS HISTÒRIA Dossier geografia Europa: http://www.slideshare.net/mjmonter/aprenem-ciencies-socials-1-eso Dossier temari: http://www.slideshare.net/mjvercher/3-del-feu04 Presentació dossier treball  Presentació dossier teòric  Dossier Europa : les muntanyes Totes les activitats  Dossier Europa: els rius Totes les activitats  Dossier Europa: les costes Totes les activitats  Tema 1 L’Edat Mitjana Les etapes de la història  Eix cronològic  L’EM  Glossari  L’Edat Mitjana conceptes  Activitats control  Tema 2 L’Edat Mitjana a Europa Alta Edat Mitjana ( V- XI ) Europa V- VIII  L’Imperi de Carlemany  El Feudalisme  La societat feudal  Dossier castell i monestir  L’economia  L’art romànic  Els nous regnes hispànics  Els àrabs a la P.I.  La societat d’ Al·Andalus  Baixa Edat Mitjana ( XII- XV ) La Baixa Edat Mitjana  El ressorgiment de ciutats  El gòtic  Activitats control  Tema 3 L’ Edat Mitjana a Catalunya Presentació  VALORACIÓ DE LA PROFESSORA - Contingut (7 punts)    - Presentació (3 punts)    

×