Successfully reported this slideshow.
HAPPY NEW YEAR 2012 Nguồn: Internet Nhạc: Happy New Year - ABBA From Quang Nguyen & chau Minh Anh Nguyen
 
12 tiếng chuông vào n ử a đê m sẽ mang ướ c nguyện đầ u n ă m đế n các bạn cho 12 tháng t ớ i .
TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHẤT  Ướ c nguyện S ứ c khoẻ [ Bạn có s ứ c khoẻ không tiền bạc nào mua đượ c trên thế gi ớ i ]  ...
Wishing you a New Year filled with happiness and love. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHÌ Ướ c nguyện Tình yêu  [Đ ờ i sống chung qu...
TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BA Ướ c nguyện May m ắ n [Bạn sẽ không thiếu thốn bất c ứ gì trong đờ i sống này ] Wish of luck [tha...
TiẾNG CHUÔNG TH Ứ T Ư Ướ c nguyện Giấc m ơ [Bạn có nh ữ ng giấc m ơ để thấy chúng tr ở thành hiện th ự c]
TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NĂM Ứơ c nguyện Can đả m [Bạn can đảm chấp nhận điều bạn không thay đổi được] Wish of Courage [courag...
TIẾNG CHUÔNG TH Ứ SÁU Ướ c nguyện G ặ p  g ở [Bạn nếm được vị ngọt của tình bạn và không bao giờ thấy cô đơn] Wishing ...
TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BẢY Ướ c nguyện Gia đ ình đ oàn kết [ Bạn h ưở ng đượ c dây liên kết tr ườn g tồn trong gia đì n...
TIẾNG CHUÔNG TH Ứ TÁM Ướ c nguyện Thành công [Mọi công việc của bạn đề u đơ m bông kết trái]  May Prosperity & success...
TIẾNG CHUÔNG TH Ứ CHÍN Ướ c nguyện Bình an [Quả tim của bạn không bị trói buộc b ở i lo l ắ ng, thù hận, hay ganh ghét] ...
TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I Ướ c nguyện Tạ ơ n [Bạn vui s ướ ng đượ c sống mỗi ngày]  
TIẾNG CHUÔNG TH Ứ  M ƯỜI MỘT Ướ c nguyện Sáng tạo [Bạn có thể thấy đế n bên sau nh ữ ng diệu kỳ của tạo hoá]  May yo...
TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I HAI Ướ c nguyện quan trọng nhất [Bạn đượ c ân phúc mỗi ngày trong n ă m m ớ i]
Chúc Mừng Năm Mới !
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Happy New Year 2012

2,017 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

Happy New Year 2012

 1. 1. HAPPY NEW YEAR 2012 Nguồn: Internet Nhạc: Happy New Year - ABBA From Quang Nguyen & chau Minh Anh Nguyen
 2. 3. 12 tiếng chuông vào n ử a đê m sẽ mang ướ c nguyện đầ u n ă m đế n các bạn cho 12 tháng t ớ i .
 3. 4. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHẤT Ướ c nguyện S ứ c khoẻ [ Bạn có s ứ c khoẻ không tiền bạc nào mua đượ c trên thế gi ớ i ] A health to you, a wealth to you, and the best that life can give to you.
 4. 5. Wishing you a New Year filled with happiness and love. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHÌ Ướ c nguyện Tình yêu [Đ ờ i sống chung quanh bạn luôn đầ y ắ p tình yêu]
 5. 6. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BA Ướ c nguyện May m ắ n [Bạn sẽ không thiếu thốn bất c ứ gì trong đờ i sống này ] Wish of luck [that you never lack of anything in this life] 
 6. 7. TiẾNG CHUÔNG TH Ứ T Ư Ướ c nguyện Giấc m ơ [Bạn có nh ữ ng giấc m ơ để thấy chúng tr ở thành hiện th ự c]
 7. 8. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NĂM Ứơ c nguyện Can đả m [Bạn can đảm chấp nhận điều bạn không thay đổi được] Wish of Courage [courage to accept what you cannot change]
 8. 9. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ SÁU Ướ c nguyện G ặ p g ở [Bạn nếm được vị ngọt của tình bạn và không bao giờ thấy cô đơn] Wishing you a New Year that brings good friend and the best of things
 9. 10. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BẢY Ướ c nguyện Gia đ ình đ oàn kết [ Bạn h ưở ng đượ c dây liên kết tr ườn g tồn trong gia đì nh yêu quý] Wishing that your home is always filled with happiness and togetherness.
 10. 11. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ TÁM Ướ c nguyện Thành công [Mọi công việc của bạn đề u đơ m bông kết trái] May Prosperity & success be the two slides of the coin for your business this year and always.
 11. 12. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ CHÍN Ướ c nguyện Bình an [Quả tim của bạn không bị trói buộc b ở i lo l ắ ng, thù hận, hay ganh ghét]    Wishing you a bright and peaceful New Year.
 12. 13. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I Ướ c nguyện Tạ ơ n [Bạn vui s ướ ng đượ c sống mỗi ngày]  
 13. 14. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜI MỘT Ướ c nguyện Sáng tạo [Bạn có thể thấy đế n bên sau nh ữ ng diệu kỳ của tạo hoá] May you get all your desires fulfilled this year.
 14. 15. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I HAI Ướ c nguyện quan trọng nhất [Bạn đượ c ân phúc mỗi ngày trong n ă m m ớ i]
 15. 16. Chúc Mừng Năm Mới !

×