Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Noţiuni avansate MySQL
Noţiuni avansate MySQL      Noţiuni avansate MySQL
  •  MySQL             •  Views
  •  Arhite...
Noţiuni avansate MySQL                   MySQL
  3.23 -    vechi
  4.1x -    stabil, pu...
Noţiuni avansate MySQL            Arhitectura MySQL
Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com>    03
Noţiuni avansate MySQL                   Tabele
  Tipuri de tabele
    • MyISAM
    • InnoD...
Noţiuni avansate MySQL            Tipuri de date - int
  TINYINT         1byte
  SMALLINT  ...
Noţiuni avansate MySQL  Tipuri de date – dată şi timp
  DATETIME 2009-07-09 21:15:15
  DATE   2009-07-09
  ...
Noţiuni avansate MySQL          Tipuri de date – şir
  CHAR  - consumă spatiu fix
  VARCHAR - consumă ...
Noţiuni avansate MySQL    Tipuri de date – ENUM şi SET
  Atunci când lista de valori este fixă
  Consumă puţin ...
Noţiuni avansate MySQL                   Indecşi
  • Ordonăm tabelul dupa 1 sau n coloane
  • T...
Noţiuni avansate MySQL                Full text index
  Căutare în texte

  SELECT id,titlu FROM ta...
Noţiuni avansate MySQL                 Foreign key
  Formează legăturile între tabele.
  Legături...
Noţiuni avansate MySQL                   Triggere
  Obiect asociat unui tabel care se apelează la...
Noţiuni avansate MySQL                   Exemplu

  CREATE TRIGGER updateCateg AFTER INSERT ON
 ...
Noţiuni avansate MySQL                   Views
  CREATE VIEW view_name AS [query]
  DROP VIEW v...
Noţiuni avansate MySQL             Proceduri stocate
  Subrutine care se reţin în baza de date

  Folo...
Noţiuni avansate MySQL                   Exemplu
  delimiter //
  DROP PROCEDURE IF EXISTS cola...
Noţiuni avansate MySQL                 GROUP BY
  SELECT cat_id,count(id) FROM posts GROUP BY id...
Noţiuni avansate MySQL                   HAVING
  SELECT cat_id,count(id) FROM posts     ...
Noţiuni avansate MySQL                SubQuery-uri
  SELECT count(sum) FROM (SELECT nr AS sum FROM
 ...
Noţiuni avansate MySQL                   JOIN-uri
  Join - produs cardinal între 2 tabele
    ...
Noţiuni avansate MySQL        Exemple – INNER JOIN
  SELECT elevi.id,comentarii.comentariu FROM
  elevi IN...
Noţiuni avansate MySQL                 LEFT JOIN
  SELECT e.username,c.comentariu FROM
  elevi e ...
Noţiuni avansate MySQL                 RIGHT Join
  SELECT e.username,c.comentariu FROM
  elevi e...
Noţiuni avansate MySQL                 DESCRIBE
  • Arată planul de execuţie ales de optimizator
 ...
Noţiuni avansate MySQL               Slow query log
  Locaţie my.ini

  log_slow_queries = /var/log/...
Noţiuni avansate MySQL                Query cache
  Locaţie my.ini
  query_cache_limit      ...
Noţiuni avansate MySQL                 Performanţă
  • Datele reţinute pe tipul cel mai mic
    ...
Noţiuni avansate MySQL                   Referinţe
  RTFM
   http://dev.mysql.com/doc/refman/5...
Noţiuni avansate MySQL
                Intrebări?
Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com>     29
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Notiuni avansate MySQL - Infoeducatie 2009

1,701 views

Published on

MySql este una dintre cele mai folosite baze de date Open Source. A fost gandita pentru web si este folosita cu succes pentru a scala. Google, Wikipedia, Facebook, Amazon, Flickr si multi altii o folosesc. Dintre subiectele pe care le vom atinge: tipuri de tabele, indecsi, foreign key-uri, subquery-uri, tabele temporare, triggere, view-uri, join-uri, notiuni de proceduri stocate si multe altele. La fiecare pas voi prezenta exemple pentru a demonstra facilitatile prezentate.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Notiuni avansate MySQL - Infoeducatie 2009

 1. 1. Noţiuni avansate MySQL
 2. 2. Noţiuni avansate MySQL Noţiuni avansate MySQL • MySQL • Views • Arhitectura MySQL • Comenzi sql avansate • Tabele • Join-uri • Tipuri de date • DESCRIBE • Indecşi • Slow query log • Foreign key-uri • Query cache • Triggere • Performanţă • Proceduri stocate Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 01
 3. 3. Noţiuni avansate MySQL MySQL 3.23 - vechi 4.1x - stabil, puţine funcţionalităţi 5.0x - GA 5.1 - GA 5.4 - RC 6.x - ? Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 02
 4. 4. Noţiuni avansate MySQL Arhitectura MySQL Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 03
 5. 5. Noţiuni avansate MySQL Tabele Tipuri de tabele • MyISAM • InnoDB • Memory / HEAP • MERGE, MRG_MyISAM • Black hole • CSV • ARCHIVE CREATE TABLE t( columns) ENGINE = sau ALTER TABLE t ENGINE = Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 04
 6. 6. Noţiuni avansate MySQL Tipuri de date - int TINYINT 1byte SMALLINT 2Bytes MEDIUMINT 3 bytes INT 4bytes -2147483648 +2147483647 BIGINT 8 bytes Probleme comune INT(4) – ZEROFILL – ex 0001 Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 05
 7. 7. Noţiuni avansate MySQL Tipuri de date – dată şi timp DATETIME 2009-07-09 21:15:15 DATE 2009-07-09 TIMESTAMP la fel ca DATE dar în raza timestamp de la 1 ian 1970 până în 2038 TIME 21:15:15 Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 06
 8. 8. Noţiuni avansate MySQL Tipuri de date – şir CHAR - consumă spatiu fix VARCHAR - consumă spatiu în funcţie de lungime • 0-255 caractere • coloane cu encoding BINARY VARBINARY • date binare TINYBLOB TINYTEXT BLOB TEXT MEDIUMBLOB MEDIUMTEXT LONGBLOB LONGTEXT Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 07
 9. 9. Noţiuni avansate MySQL Tipuri de date – ENUM şi SET Atunci când lista de valori este fixă Consumă puţin spaţiu CREATE TABLE oameni{ id TINYINT PRIMARY KEY autoincrement, nume VARCHAR(25), sex ENUM('masculin','feminin') } INSERT INTO oameni(nume,sex) VALUES('Ion Popescu','masculin'); CREATE TABLE newsletter{ id TINYINT PRIMARY KEY autoincrement, nume VARCHAR(25), categorie SET('evenimente','stiri','sport') } INSERT INTO newsletter(nume,categorie) VALUES('Ion Popescu','stiri,sport'); Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 08
 10. 10. Noţiuni avansate MySQL Indecşi • Ordonăm tabelul dupa 1 sau n coloane • Tipuri de indecşi PRIMARY KEY Index Unique Full Text • Tipuri de algoritmi : BTREE si HASH • Aplicate pe 1 sau mai multe coloane (multiple index) CREATE INDEX i_name ON table_name(col1,col2,..) Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 09
 11. 11. Noţiuni avansate MySQL Full text index Căutare în texte SELECT id,titlu FROM table WHERE MATCH(titlu) AGAINST(‘xml’) SELECT id,titlu FROM table WHERE MATCH(titlu) AGAINST(‘xml’ WITH QUERY EXPANSION) Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 10
 12. 12. Noţiuni avansate MySQL Foreign key Formează legăturile între tabele. Legături care la proiectare le formăm prin convenţie. Exemplu : news.cat_id – cat.id Exemplu : InnoDB Se pot adăuga la crearea tabelului sau ulterior FOREIGN KEY(cat_id) REFERENCES cat(id) Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 11
 13. 13. Noţiuni avansate MySQL Triggere Obiect asociat unui tabel care se apelează la un anumit eveniment CREATE TRIGGER trig_name {BEFORE| AFTER} {INSERT,REPLACE,UPDATE, DELETE} on t FOR EACH ROW BEGIN ..sql.. END; Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 12
 14. 14. Noţiuni avansate MySQL Exemplu CREATE TRIGGER updateCateg AFTER INSERT ON produse FOR EACH ROW BEGIN UPDATE cats SET nr=nr+1 WHERE id=NEW.cat_id; END; Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 13
 15. 15. Noţiuni avansate MySQL Views CREATE VIEW view_name AS [query] DROP VIEW view_name CREATE VIEW stats_l AS SELECT l.id,l.nume, ( SELECT count( c.id ) FROM comentarii c WHERE c.lectie_id = l.id ) AS nr_comentarii , ( SELECT count( r.id ) FROM rezolvari r WHERE r.lectie_id = l.id ) AS nr_rezolvari FROM lectii l ORDER BY id ASC SELECT * FROM stats_l Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 14
 16. 16. Noţiuni avansate MySQL Proceduri stocate Subrutine care se reţin în baza de date Folosite pentru • A testa datele • A muta sql din logica aplicaţiei în db • A minimiza traficul dintre client şi db Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 15
 17. 17. Noţiuni avansate MySQL Exemplu delimiter // DROP PROCEDURE IF EXISTS colavg// CREATE PROCEDURE colavg(IN tbl CHAR(64),IN col CHAR(64)) READS SQL DATA COMMENT 'Selects the avg of column col in table tbl' BEGIN SET @s = CONCAT('SELECT AVG(' , col , ') FROM ' , tbl); PREPARE stmt FROM @s; EXECUTE stmt; END; // delimiter ; CALL colavg('t_note','nota'); Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 16
 18. 18. Noţiuni avansate MySQL GROUP BY SELECT cat_id,count(id) FROM posts GROUP BY id Numărul de post-uri din fiecare categorie. Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 17
 19. 19. Noţiuni avansate MySQL HAVING SELECT cat_id,count(id) FROM posts GROUP BY id HAVING count(id)<=100 Numărul de post-uri din fiecare categorie care are mai puţin de 100 de elemente Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 18
 20. 20. Noţiuni avansate MySQL SubQuery-uri SELECT count(sum) FROM (SELECT nr AS sum FROM cats WHERE cat_id=3); SELECT lectii.nume,(SELECT count(id) FROM rezolvari WHERE lectii.id=rezolvari.lectie_id) AS nr FROM lectii; Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 19
 21. 21. Noţiuni avansate MySQL JOIN-uri Join - produs cardinal între 2 tabele - condiţie de join SELECT camp1,camp2,.. FROM t1 [tip-join] t2 ON conditii [tip-join] t3 ON conditii … [WHERE conditii] INNER JOIN coloanele din stănga şi dreapta se adaugă dacă ambele respectă condiţia LEFT JOIN coloana stângă se adaugă şi dreapta numai dacă respectă condiţia RIGHT JOIN coloana dreaptă se adaugă şi stânga numai dacă respectă condiţia Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 20
 22. 22. Noţiuni avansate MySQL Exemple – INNER JOIN SELECT elevi.id,comentarii.comentariu FROM elevi INNER JOIN comentarii ON elevi.id=comentarii.elev_id SELECT elevi.id,comentarii.comentariu FROM elevi , comentarii WHERE elevi.id=comentarii.elev_id SELECT e.id,c.comentariu FROM elevi e INNER JOIN comentarii c ON e.id=c.elev_id Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 21
 23. 23. Noţiuni avansate MySQL LEFT JOIN SELECT e.username,c.comentariu FROM elevi e LEFT JOIN comentarii c ON e.id=c.elev_id Selectează toţi elevii pe coloana din stânga şi pe cea din dreapta comentarii, dacă există Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 22
 24. 24. Noţiuni avansate MySQL RIGHT Join SELECT e.username,c.comentariu FROM elevi e LEFT JOIN comentarii c ON e.id=c.elev_id • Opusul lui LEFT JOIN • Selectează toate comentariile în coloana din dreapta şi pe coloana din stângă username-ul daca relaţia este satisfăcută. • Daca nu se afişează NULL Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 23
 25. 25. Noţiuni avansate MySQL DESCRIBE • Arată planul de execuţie ales de optimizator • Arată pentru fiecare tabel din sql : indecşi folosiţi, tipul căutării, numărul de rânduri prin care caută, etc • DESCRIBE [sql] • Câmpuri Select_type – tip qurery Table – nume tabel Possible_keys – key-uri luate în considerare Key – cheia aleasă Key_len – lungimea Rows – nr. aprox. de rânduri prin care caută Extra – file sort, tmp table, etc Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 24
 26. 26. Noţiuni avansate MySQL Slow query log Locaţie my.ini log_slow_queries = /var/log/mysql/my-slow.log long_query_time = 2 log-queries-not-using-indexes Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 25
 27. 27. Noţiuni avansate MySQL Query cache Locaţie my.ini query_cache_limit = 64M query_cache_size = 64M Nu trebuie setată prea mare Raportul read/write – invalidarea cache-ului Trebuie urmărit cache hits Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 26
 28. 28. Noţiuni avansate MySQL Performanţă • Datele reţinute pe tipul cel mai mic md5 hash – binary(16) pack() ip – int 4 bytes ip2long() • Indecşi mici – mai multă informaţie încape într-un bloc de memorie • Indecşi pe cheia de join • Binary log off Don’t SELECT * FROM table ORDER BY RAND() LIMIT 1 SELECT COUNT(*) FROM table SELECT DISTINCT column FROM table Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 27
 29. 29. Noţiuni avansate MySQL Referinţe RTFM http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/ http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/ Scule http://dev.mysql.com/workbench/ http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html http://munin.projects.linpro.no/ Lectură http://www.mysqlperformanceblog.com/ Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 28
 30. 30. Noţiuni avansate MySQL Intrebări? Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 29

×