Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Noţiuni avansate MySQL
Noţiuni avansate MySQL


      Noţiuni avansate MySQL
  ●
    MySQL             ●
         ...
Noţiuni avansate MySQL


                   MySQL
  3.23 -    vechi
  4.1x -    stabil, puţ...
Noţiuni avansate MySQL


             Arhitectura MySQL
    http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1-maria/e...
Noţiuni avansate MySQL


                   Tabele
  Tipuri de tabele
   ●
    MyISAM
   ●
  ...
Noţiuni avansate MySQL


             Tipuri de date - int
  TINYINT         1byte
  SMALLINT  ...
Noţiuni avansate MySQL


        Tipuri de date - dată şi timp
  DATETIME 2009-07-09 21:15:15
  DATE   2009...
Noţiuni avansate MySQL


             Tipuri de date - şir
  CHAR  - consumă spațiu fix
  VARCHAR - con...
Noţiuni avansate MySQL


     Tipuri de date – ENUM şi SET
  Atunci când lista de valori este fixă
  Consumă puţi...
Noţiuni avansate MySQL


                   Indecşi
  • Ordonăm tabelul după una sau mai multe
   ...
Noţiuni avansate MySQL


                Full text index
  ●
    Căutare în texte
  ●
    Retu...
Noţiuni avansate MySQL                 Partiționare
  • Opțiune de creare a tabelelor
  • Distrib...
Noţiuni avansate MySQL        Partiționare – exemplu 1
  CREATE TABLE users(
         id MEDIUMINT A...
Noţiuni avansate MySQL        Partiționare – exemplu 2
  CREATE TABLE users(
         id INT AUTO_IN...
Noţiuni avansate MySQL


                   Trigger
  Cod sql asociat unui tabel
  Se apelează la u...
Noţiuni avansate MySQL


             Trigger - Exemplu

  CREATE TRIGGER updateCateg AFTER INSERT ON
  p...
Noţiuni avansate MySQL


                   Views
  CREATE VIEW view_name AS [query]
  DROP VIEW vi...
Noţiuni avansate MySQL


              Proceduri stocate
  Subrutine care se reţin în baza de date

  Fo...
Noţiuni avansate MySQL


        Exemplu procedură stocată
  delimiter //
  DROP PROCEDURE IF EXISTS colavg//
 ...
Noţiuni avansate MySQL


             DESCRIBE
  • Arată planul de execuţie ales de optimizator
  • Arată p...
Noţiuni avansate MySQL          DESCRIBE - exemplu
  DESCRIBE SELECT l.id,l.nume,
   (SELECT count( c.id ...
Noţiuni avansate MySQL


                Slow query log
  Jurnal de interogări lente
  Locaţie my.cnf
 ...
Noţiuni avansate MySQL


                 Query cache
  Locaţie my.ini
  query_cache_limit      ...
Noţiuni avansate MySQL


         Performanţă
 • Datele reţinute pe tipul cel mai mic
    md5 hash – binary(1...
Noţiuni avansate MySQL


                   Resurse
  Documenţatie
    http://dev.mysql.com/doc/re...
Noţiuni avansate MySQL
                Întrebări?
Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com>     25
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Notiuni avansate MySQL - LVLE 2009

2,531 views

Published on

MySql este una dintre cele mai folosite baze de date Open Source.
A fost gandita pentru web si este folosita cu succes pentru a scala.
Google, Wikipedia, Facebook, Amazon, Flickr si multi altii o folosesc.
Dintre subiectele pe care le vom atinge: tipuri de tabele, indecsi, foreign key-uri,
subquery-uri, tabele temporare, triggere, view-uri, join-uri, notiuni de proceduri stocate si multe altele.
La fiecare pas voi prezenta exemple pentru a demonstra facilitatile prezentate.

 • Be the first to comment

Notiuni avansate MySQL - LVLE 2009

 1. 1. Noţiuni avansate MySQL
 2. 2. Noţiuni avansate MySQL Noţiuni avansate MySQL ● MySQL ● Vizualizări ● Arhitectura MySQL (Views) ● Tabele ● Descrierea comenzilor (DESCRIBE ) ● Tipuri de date ● Jurnal de interogări lente ● Indecşi (Slow query log) ● Partiționare ● Cache de interogări ● Declanșatoare (Query cache) (Triggers) ● Performanţă ● Proceduri stocate Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 01
 3. 3. Noţiuni avansate MySQL MySQL 3.23 - vechi 4.1x - stabil, puţine funcţionalităţi 5.0x - GA 5.1 - GA 5.4 - Beta 6.x - ? Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 02
 4. 4. Noţiuni avansate MySQL Arhitectura MySQL http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1-maria/en/images/PSEArch.png Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 03
 5. 5. Noţiuni avansate MySQL Tabele Tipuri de tabele ● MyISAM ● InnoDB ● Memory / HEAP ● MERGE, MRG_MyISAM ● Black hole ● CSV ● ARCHIVE CREATE TABLE t( columns) ENGINE = sau ALTER TABLE t ENGINE = Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 04
 6. 6. Noţiuni avansate MySQL Tipuri de date - int TINYINT 1byte SMALLINT 2Bytes MEDIUMINT 3 bytes INT 4bytes -2147483648 +2147483647 BIGINT 8 bytes Probleme comune INT(4) – ZEROFILL – ex 0001 Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 05
 7. 7. Noţiuni avansate MySQL Tipuri de date - dată şi timp DATETIME 2009-07-09 21:15:15 DATE 2009-07-09 TIMESTAMP la fel ca DATE dar în raza timestamp de la 1 ian 1970 până în 2038 TIME 21:15:15 Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 06
 8. 8. Noţiuni avansate MySQL Tipuri de date - şir CHAR - consumă spațiu fix VARCHAR - consumă spațiu în funcţie de lungime • 0-255 caractere • coloane cu encoding BINARY VARBINARY • date binare TINYBLOB TINYTEXT BLOB TEXT MEDIUMBLOB MEDIUMTEXT LONGBLOB LONGTEXT Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 07
 9. 9. Noţiuni avansate MySQL Tipuri de date – ENUM şi SET Atunci când lista de valori este fixă Consumă puţin spaţiu CREATE TABLE oameni{ id TINYINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nume VARCHAR(25), sex ENUM('masculin','feminin') } INSERT INTO oameni(nume,sex) VALUES('Ion Popescu','masculin'); CREATE TABLE newsletter{ id TINYINT PRIMARY KEY autoincrement, nume VARCHAR(25), categorie SET('evenimente','stiri','sport') } INSERT INTO newsletter(nume,categorie) VALUES('Ion Popescu','stiri,sport'); Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 08
 10. 10. Noţiuni avansate MySQL Indecşi • Ordonăm tabelul după una sau mai multe coloane (multiple index) • Tipuri de indecşi - PRIMARY KEY - Index - Unique - Full Text • Tipuri de algoritmi : BTREE sau HASH CREATE INDEX i_name ON table_name(col1,col2,..) Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 09
 11. 11. Noţiuni avansate MySQL Full text index ● Căutare în texte ● Returnează rezultatele în ordinea relevanței SELECT id,titlu FROM table WHERE MATCH(titlu) AGAINST('xml') SELECT id,titlu FROM table WHERE MATCH(titlu) AGAINST('xml' WITH QUERY EXPANSION) Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 10
 12. 12. Noţiuni avansate MySQL Partiționare • Opțiune de creare a tabelelor • Distribuie tabel pe mai multe partiții după valorile unei coloane sau a unei expresii • Trasparent pentru utilizator • Crește viteza de execuție a interogărilor • Nu are suport pentru chei străine • Suportă maxim 1024 de partiții pentru un tabel • MySQL 5.1 Opțiuni de partiționare – RANGE valorile se încadrează în anumite intervale – LIST valorile se încadrează într-o listă de valori – HASH după o funcție specificată de utilizator – KEY similar cu HASH, funcția este furnizată de server * pentru HASH și KEY se specifică numărul de partiții Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 11
 13. 13. Noţiuni avansate MySQL Partiționare – exemplu 1 CREATE TABLE users( id MEDIUMINT AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(50), passsword CHAR(32), email VARCHAR(50), PRIMARY KEY (id) )ENGINE=MyISAM PARTITION BY RANGE(id)( PARTITION p0 VALUES LESS THAN (1000), PARTITION p1 VALUES LESS THAN (2000), PARTITION p2 VALUES LESS THAN MAXVALUE ) Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 12
 14. 14. Noţiuni avansate MySQL Partiționare – exemplu 2 CREATE TABLE users( id INT AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(50), passsword CHAR(32), email VARCHAR(50), PRIMARY KEY (id) )ENGINE=MyISAM PARTITION BY KEY(id) PARTITIONS 10 Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 13
 15. 15. Noţiuni avansate MySQL Trigger Cod sql asociat unui tabel Se apelează la un anumit eveniment CREATE TRIGGER trig_name {BEFORE| AFTER} {INSERT,REPLACE,UPDATE, DELETE} on t FOR EACH ROW BEGIN ..sql.. END; Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 14
 16. 16. Noţiuni avansate MySQL Trigger - Exemplu CREATE TRIGGER updateCateg AFTER INSERT ON produse FOR EACH ROW BEGIN UPDATE cats SET nr=nr+1 WHERE id=NEW.cat_id; END; Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 15
 17. 17. Noţiuni avansate MySQL Views CREATE VIEW view_name AS [query] DROP VIEW view_name CREATE VIEW stats_l AS SELECT l.id,l.nume, ( SELECT count( c.id ) FROM comentarii c WHERE c.lectie_id = l.id ) AS nr_comentarii , ( SELECT count( r.id ) FROM rezolvari r WHERE r.lectie_id = l.id ) AS nr_rezolvari FROM lectii l ORDER BY id ASC SELECT * FROM stats_l Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 16
 18. 18. Noţiuni avansate MySQL Proceduri stocate Subrutine care se reţin în baza de date Folosite pentru ● A testa datele ● A muta SQL din logica aplicaţiei în db ● A minimiza traficul dintre client şi db Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 17
 19. 19. Noţiuni avansate MySQL Exemplu procedură stocată delimiter // DROP PROCEDURE IF EXISTS colavg// CREATE PROCEDURE colavg(IN tbl CHAR(64),IN col CHAR(64)) READS SQL DATA COMMENT 'Selects the avg of column col in table tbl' BEGIN SET @s = CONCAT('SELECT AVG(' , col , ') FROM ' , tbl); PREPARE stmt FROM @s; EXECUTE stmt; END; // delimiter ; CALL colavg('t_note','nota'); Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 18
 20. 20. Noţiuni avansate MySQL DESCRIBE • Arată planul de execuţie ales de optimizator • Arată pentru fiecare tabel din sql : indecşii folosiţi, tipul căutării, numărul de rânduri prin care caută, etc • DESCRIBE [sql] • Câmpuri Select_type tip interogare Table nume tabel Possible_keys indecși luați în considerare Key index-ul ales Key_len lungimea index-ului Rows nr. aprox. de rânduri prin care caută Extra file sort, tmp table, etc Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 19
 21. 21. Noţiuni avansate MySQL DESCRIBE - exemplu DESCRIBE SELECT l.id,l.nume, (SELECT count( c.id ) FROM comentarii c WHERE c.lectie_id = l.id) AS nr_comentarii, (SELECT count( r.id ) FROM rezolvari r WHERE r.lectie_id = l.id) AS nr_rezolvari FROM lectii l ORDER BY id ASC +----+--------------------+-------+------+---------------+ | id | select_type | table | type | possible_keys | +----+--------------------+-------+------+---------------+ | 1 | PRIMARY | l | ALL | NULL | | 3 | DEPENDENT SUBQUERY | r | ref | lectie_id | | 2 | DEPENDENT SUBQUERY | c | ref | lectie_id | +----+--------------------+-------+------+---------------+ -----------+---------+-----------------+------+----------------+ key | key_len | ref | rows | Extra | -----------+---------+-----------------+------+----------------+ NULL | NULL | NULL | 8 | Using filesort | lectie_id | 2 | web-1-2008.l.id | 182 | | lectie_id | 2 | web-1-2008.l.id | 91 | | -----------+---------+-----------------+------+----------------+ Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 20
 22. 22. Noţiuni avansate MySQL Slow query log Jurnal de interogări lente Locaţie my.cnf log_slow_queries = /var/log/mysql/my-slow.log long_query_time = 2 log-queries-not-using-indexes Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 21
 23. 23. Noţiuni avansate MySQL Query cache Locaţie my.ini query_cache_limit = 64M query_cache_size = 64M Nu trebuie setată prea mare Raportul read/write – invalidarea cache-ului Trebuie urmărit cache hits Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 22
 24. 24. Noţiuni avansate MySQL Performanţă • Datele reţinute pe tipul cel mai mic md5 hash – binary(16) pack() ip – int 4 bytes ip2long() • Indecşi mici – mai multă informaţie încape într-un bloc de memorie • Indecşi pe cheia de join • Binary log off NU SELECT * FROM table ORDER BY RAND() LIMIT 1 SELECT COUNT(*) FROM table SELECT DISTINCT column FROM table Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 23
 25. 25. Noţiuni avansate MySQL Resurse Documenţatie http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/ http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/ Unelte http://dev.mysql.com/workbench/ http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/5.0.html http://munin.projects.linpro.no/ Lectură http://www.mysqlperformanceblog.com/ Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 24
 26. 26. Noţiuni avansate MySQL Întrebări? Mihai Oaida <mihai.oaida@gmail.com> 25

×