Zaverecny ukol modul c.13

222 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaverecny ukol modul c.13

  1. 1. Markéta JanečkováANALÝZA Z HLEDISKA NARACE: 12 ANGRY MEN(DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ)USA, 1956REŽIE: SIDNEY LUMET, EDWARD BINNSARGUMENTACE Tato téma jsem si vybrala z důvodu, že velmi úzce souvisí s mým oborem (Teorie a dějinyfilmu a audiovizuální techniky). Konkrétně se jedná o analýzu filmu Dvanáct rozhněvaných mužůz narativního hlediska. To znamená, že zaměřuji pouze na vyprávěcí stránku díla a vůbec senezabývám stránkou stylistickou. Snažím se pochopit, jak tyto vyprávěcí principy působí na diváka ajak vedou jeho vnímání celého filmu. Rozhodla jsem se tento film analyzovat z hlediska postav, kteréjsou zde nejdůležitějšími nositeli vyprávění. Zároveň se zaměřuji na prostor a čas, protože v těchtohlediscích se Dvanáct rozhněvaných mužů vymyká klasickému filmu.ANALÝZASEGMENTACE Fabule je vyprávěna chronologicky. Syžet nepřehazuje události. V popředí zde vychází hlavně časa prostor, protože celý film se odehrává v jedné místnosti a syžet má krátké trvání. Díky tomu semůžeme zaměřit pouze na postavy a jejich povahy. Jedná se tedy hlavně o komunikační film založenýna dialozích. Film je objektivní a redundantní.
  2. 2. Markéta Janečková 1. ÚVOD 2. PRVNÍ •PRO: 11 HLASOVÁNÍ •PROTI: 1 3. DRUHÉ •PRO: 10 HLASOVÁNÍ •PROTI: 2 4. TŘETÍ •PRO: 8 HLASOVÁNÍ •PROTI: 4 5. ČTVRTÉ •PRO: 6 HLASOVÁNÍ •PROTI: 6 6. PÁTÉ •PRO: 9 HLASOVÁNÍ •PROTI: 3 7. KONECROZBORNejprve divák vidí záběr na soudní budovu. Poté jí pomocí různých postav prochází, až se dostane dosoudní síně, kde se (hlavně od soudce) dozvídá základní informace o celém příběhu. Důležitý je zdejediný záběr na hocha, o kterém se vlastně celý film rozhoduje, který se simultánně prolnes nejdůležitějším prostředím celého filmu, s jednací kanceláří porotců. Porotci během titulkůvstoupily do místnosti a my už si je můžeme alespoň lépe prohlédnout. Děláme si obrázek ojednotlivých charakterech a seznamujeme se s jejich životy. V tomto momentě, kromě toho, že jsmeviděli jejich tváře, o nich ještě vůbec nic nevíme. Důležitá je pro diváka hlavně scéna přípravy jednání,zde si učiní haló efekt o jednotlivých postavách, které se následně jen vyvíjejí. Zajímavým a následněse opakujícím prvkem je tu větrák, který nefunguje. Tím, že je velmi horký den, to vytváří v kancelářitísnivou a napjatou atmosféru, která nás provází celým filmem. Zjišťujeme, že se jedná o škálurůzných průměrných Američanů. Vidíme pečlivost a dobré organizační schopnosti předsedy, sadistupřesvědčeného o vinně obžalovaného, ležérnost a lhostejnost fanouška, který chce stihnout zápas,zamlklost a zadumanost architekta, striktního makléře jdoucího po faktech, podnikavého mladíkaz reklamní agentury. A prozatím se většina navzájem nevázaně baví. Jeden z porotců je nám stáleneznámý, protože se nachází v umývárně.
  3. 3. Markéta JanečkováV druhé části zjišťujeme o postavách zase o něco více. Jedenáct hlasů pro a jeden proti. V tomtomomentě se drtivá většina rozčílí, protože zde jen mrhají svůj drahocenný čas. Celý spor o vinně anevinně se začíná rozehrávat. Mrzout se naprosto zaslepeně řídí svými předsudky. Většina jek nějakému řešení úplně lhostejná (fanoušek, mladík z reklamní agentury). Pár z porotců má poarchitektově rozmluvě pochybnosti. Důležitý je zde vývoj sadisty, který nám odkrývá smutnou osobníudálost ze svého života, divák si může uvědomit, že to na něj mělo asi obrovský dopad v rozhodování.Vznikají první konflikty mezi jednotlivci, například muž z periférie, hodinář a starý pán se rozhořčí namrzouta, když opět vytahuje své předsudky. Probíhá první zpochybňování důkazů a výpovědí prvků(důležité kompoziční prvky, které posouvají výrazně příběh), nůž. Ve třetí části se poprvé projeví naplno sadistova agresivita, když nesmyslně vyjede na mužez periferie. Dále zde dojde k narušení prostoru, kdy se s architektem vydáváme do umývárny. Zde seo samotném architektovy díky vtíravým otázkám fanouška dozvídáme něco víc. Opět vidíme opakujícíse lhostejnost některých z přítomných, kdy si mladík z reklamní agentury a sadista hrají piškvorky. Ve čtvrté části dochází k velmi důležité události, kdy během vyvracení jedné z výpovědíarchitektem, stojí všichni fascinovaně u něj, kromě sadisty, které dostane nekontrolovatelný záchvatagrese a je označen architektem za sadistu. Atmosféra houstne, vedro neustává, všichni až namakléře, který se nikdy nepotí, jsou čím dál víc zpocení. Každý na každého už pohlíží jinak než nazačátku. Pod nátlakem omezeného uzamčeného prostředí, stresu a nedostatku času vyplouvají napovrch pravé podstaty jednotlivců. V páté části začíná pršet, díky tomu začne fungovat větrák a všichni už se čím dál víc chtějí dostatpryč. Dozvídáme se konečně i něco o předsedovi, když si povídá u okna s architektem. Důležitá je zdetaké přestřelka mezi striktním makléřem a architektem, kdy se mu architekt snaží vyvrátit argumentproti, dokonce způsobí, že se na makléřově čele objeví kapka potu. Fanoušek rezignuje, protože užnechce marnit svůj čas. Zdá se být bez morálních zásad. V šesté části je hlasování ukázáno tak, že vidíme pouze ruce, ne osoby. Svůj názor zde postupněmění mladík z reklamní agentury, který díky své nerozhodnosti přebíhá různě na obě strany.Nejdůležitější v této části je podle mě scéna, kdy se mrzoutova předsudkovost vystupuje doobrovských rozměrů a celé osazenstvo se k němu postupně začne otáčet zády (až na makléře),protože se chová naprosto nemorálně. V konečné fázi zůstává sadista sám. Nakonec z jeho chování vyplyne, že jedná se zatemněnoumyslí, protože je zlomen svým konfliktem se synem. Uvědomí si to a mění svůj hlas také pro nevinnu.Porotci se rozcházejí a vidíme další simultánní prolínání kanceláře se soudní budovou. Nakonec jezobrazen paradox, že v jednací místnosti docházelo k tolik vyhroceným situacím a přitom se porotcineznali ani jménem.VÝZNAM VE FILMUREFERENČNÍSoudní porota jedná o vinně a nevinně obžalovaného chlapce.
  4. 4. Markéta JanečkováEXPLICITNÍJedna pochybnost rozohní vášnivou debatu a přiměje nakonec všechny změnit názor.IMPLICITNÍMorální a etické zásady jedinců.IDEOLOGICKÝFungování americké společnostiZÁVĚR Film se zaměřuje hlavně na psychologii postav, a jak jejich myšlení ovlivňuje jejich chování.Kladou se zde etické a morální otázky a také jak se člověk chová ve vyhrocených situacích. Toto je dlemého názoru hlavní poselství filmu.ANOTACE Tato analýza se zabývá narativní stránkou americké filmu Dvanáct rozhněvaných mužůrežisérů Sidneyho Lumeta a Edwarda Binnse uvedeného v roce 1956. Autorka nejprve snímekrozsegmentuje. Pro tuto segmentaci si zvolila jako kritérium jednotlivé úseky mezi hlasováními.Následně je jednotlivě rozebírá a snaží se nastínit, jaký princip v tomto filmu vede vyprávění. Detailněse zaměřuje hlavně na postavy. V závěru určí jednotlivé významy a shrne, k čemu celé vyprávěnídiváka vede.KLÍČOVÁ SLOVADvanáct rozhněvaných mužů film, narace, vyprávění, psychologie postav, klasický film, černobílý film,Sidney Lumet, Edward BinnsPOUŽITÉ ZDROJE  BORDWELL, David a Kristin THOMPSNOVÁ. Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu. 1. vydání. Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-217-6. 1. Jedná se o odbornou knihu k tématu. 2. Je napsána kvalitními autory. 3. Podrobně se zabývá narativní stránkou filmu a analýzami filmů. 4. Byla mi doporučena při mém studiu. 5. Jedna z nejkvalitnějších (ne-li nejkvalitnější) knih v oboru.  THOMPSNOVÁ, Kristin. Neoformalistická filmová analýza: Jeden přístup, mnoho metod. Iluminace. 1998, roč. 10, č. 1, s. 5-36. ISSN 0862-397X. 1. Podrobné vysvětlení neoformalistické analýzy, kterou zde používám.
  5. 5. Markéta Janečková 2. Věhlasná autorka. 3. Je zde napsáno, jak psát neoformalistickou analýzu. 4. Jedná se o jeden ze základních textů mého studia. 5. Iluminace je vyhlášený odborný časopis v mém oboru. Dvanáct rozhněvaných mužů: http://www.csfd.cz/film/6178-dvanact-rozhnevanych-muzu/. CSFD.cz: Česko-Slovenská filmová databáze [online]. 2001 [cit. 2013-01-10]. 1. Ucelený přehled informací o filmu. 2. Relativně spolehlivý zdroj. 3. Web s dlouhou tradicí. 4. Nacházejí se zde přehledně odkazy na jiné webové stránky s dalšími informacemi. 5. Díky komentářům lze sledovat reakci samotných diváků.

×