Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Báo cáo thực trạng ứng dụng và phát triển PMNM của HVTT VFOSSA

133 views

Published on

Báo cáo thực trạng ứng dụng và phát triển PMNM của HVTT VFOSSA do Ban OpenTour của VFOSSA thực hiện, Lê Quang Hiếu thuộc ban OpenTour trình bày.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Báo cáo thực trạng ứng dụng và phát triển PMNM của HVTT VFOSSA

 1. 1. Báo cáo thực trạng ứng dụng và phát triển PMNM của HVTT VFOSSA Báo cáo được thực hiện bởi Open Tour
 2. 2. Tóm tắt Báo cáo kết quả "Khảo sát thực trạng ứng dụng/phát triển PMNM của HVTT" Bản khảo sát được thực hiện từ 22/04/2017 đến 12/05/2017. Tổng số HVTT: 54 Tổng số người trả lời: 26/54 2
 3. 3. PMNM nào đang được sử dụng trên máy chủ của đơn vị? 3
 4. 4. PMNM nào đang được sử dụng trên máy chủ của đơn vị? (tiếp) 4
 5. 5. PMNM nào đang được sử dụng trên máy chủ của đơn vị? (tiếp) 5
 6. 6. PMNM nào đang được sử dụng cho công việc hàng ngày trên các máy trạm của đơn vị? 6
 7. 7. PMNM nào đang được sử dụng cho công việc hàng ngày trên các máy trạm của đơn vị? (tiếp) 7
 8. 8. Nếu là đơn vị đào tạo, PMNM nào đang được sử dụng để phục vụ công tác huấn luyện, đào tạo của đơn vị? 8
 9. 9. Nếu là đơn vị cung cấp phần cứng, dịch vụ hosting, ..., PMNM nào đang được sử dụng để phục vụ cho nhu cầu khách hàng của đơn vị? 9
 10. 10. Những ứng dụng/giải pháp cho khách hàng nào của đơn vị có thành phần là PMNM? 10
 11. 11. Những ứng dụng/giải pháp cho khách hàng nào của đơn vị chạy trên nền tảng, hệ điều hành nguồn mở? 11
 12. 12. Những dự án PMNM nào đơn vị đã hoặc đang tham gia phát triển? 15 HVTT trả lời có tham gia OpenStack - OpenStack Foundation, OpenTracing - CNCF QLVB, Một cửa điện tử, Open Road ifray, Alfresco, zimbra Fedora, Zimbra, OpenCPS... Wifi Marketing OBM, Linshare, LinID, Petals, LemonLDAP, OpenPaas Kubernetes - CNCF NukeViet (>6.000 commit), NukeViet Shop (~900 commit) và nhiều module đi kèm khác Moodle Elearning, Mojo Portal Hệ thống DELCO ECO FARM - IOCV, Quan trắc môi trường - IOCV, Điều tra doanh nghiệp về thị trường và cơ hội kinh doanh IoT -IOCV Dạy LibreOffice, hỗ trợ sử dụng LibreOffice OER, OpenRoad, CloudStack OpenCPS OpenAccounting (42 commits) Koha, Dspace, Vufind, Drupal 12
 13. 13. Đơn vị đã có những đóng góp gì cho phát triển cộng đồng nguồn mở 16 HVTT trả lời có tham gia Software Freedom Day Mùa hè sáng tạo Olympic tin học sinh viên, khối PMNM OpenRoad, OER, OpenCPS, IOCV VFOSSA với CSMO Open Tour Tổ chức meetup NukeViet VietOpenStack DockerHanoi 13
 14. 14. Khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu nâng cao năng lực NM 14
 15. 15. Đánh giá tính có ích của phiếu điều tra 15
 16. 16. Thank you! Community College Corporation Government

×