Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Currículum batxillerat INS Ernest Lluch i Martín 2010-2012

1,386 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Currículum batxillerat INS Ernest Lluch i Martín 2010-2012

  1. 1. Generalitat de Catalunya Institut Ernest Lluch i Martín Avinguda del Castell, s/n 43881 CUNIT Tel. 977674340 Fax 977674116 Adreça Correu: e3009850@xtec.cat BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA OPCIÓ CIÈNCIES OPCIÓ TECNOLOGIA PRIMER CURS SEGON CURS PRIMER CURS SEGON CURS MATÈRIES COMUNES MATÈRIES COMUNES Llengua Catalana i literatura (2h) Llengua Catalana i literatura (2h) Llengua Catalana i literatura (2h) Llengua Catalana i literatura (2h) Llengua Castellana i literatura (2h) Llengua Castellana i literatura (2h) Llengua Castellana i literatura (2h) Llengua Castellana i literatura (2h) Llengua estrangera (3h) Llengua estrangera (3h) Llengua estrangera (3h) Llengua estrangera (3h) Filosofia i ciutadania (2h) Història de la filosofia (3h) Filosofia i ciutadania (2h) Història de la filosofia (3h) Ciències per al món contemporani (2h) Història d’Espanya(3h) Ciències per al món contemporani (2h) Història d’Espanya(3h) Educació física (2h) Educació física (2h) Tutoria (1h) Tutoria (1h) Tutoria (1h) Tutoria (1h) MATÈRIES DE MODALITAT (4h/matèria) MATÈRIES DE MODALITAT (4h/matèria) Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Física C. de la terra Física C. de la terra Física Física Biologia Biologia Tecnologia industrial Tecnologia industrial Química Química Química D. Tècnic Mecànica Química D.Tècnic Electrotècnia *Estada a l’empresa *Estada a l’empresa Treball de recerca Treball de recerca
  2. 2. Generalitat de Catalunya Institut Ernest Lluch i Martín Avinguda del Castell, s/n 43881 CUNIT Tel. 977674340 Fax 977674116 Adreça Correu: e3009850@xtec.cat BATXILLERAT D’HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS OPCIÓ HUMANITATS OPCIÓ SOCIAL-ECONÒMICA PRIMER CURS SEGON CURS PRIMER CURS SEGON CURS MATÈRIES COMUNES MATÈRIES COMUNES Llengua Catalana i literatura (2h) Llengua Catalana i literatura (2h) Llengua Catalana i literatura (2h) Llengua Catalana i literatura (2h) Llengua Castellana i literatura (2h) Llengua Castellana i literatura (2h) Llengua Castellana i literatura (2h) Llengua Castellana i literatura (2h) Llengua estrangera (3h) Llengua estrangera (3h) Llengua estrangera (3h) Llengua estrangera (3h) Filosofia i ciutadania (2h) Història de la filosofia (3h) Filosofia i ciutadania (2h) Història de la filosofia (3h) Ciències per al món contemporani (2h) Història d’Espanya(3h) Ciències per al món contemporani (2h) Història d’Espanya(3h) Educació física (2h) Educació física (2h) Tutoria (1h) Tutoria (1h) Tutoria (1h) Tutoria (1h) MATÈRIES DE MODALITAT (4h/matèria) MATÈRIES DE MODALITAT (4h/matèria) Llatí Matemàtiques CS Llatí Matemàtiques CS Matemàtiques CS Matemàtiques CS Grec L. Universal Grec L. Catalana Economia i organització Economia i organització Psicologia i 2a Llengua Literatura Geografia Economia 2a Llengua Geografia Sociologia estrangera espanyola estrangera Història món contemporani Història de l’art Història món contemporani Història de l’art *Estada a l’empresa *Estada a l’empresa Treball de recerca Treball de recerca • *L’estada a l’empresa s’iniciarà a primer fent un treball teòric i les pràctiques es cursaran durant l’estiu. Tots aquells alumnes que la triïn s’alliberaran d’una matèria de modalitat . • Qualsevol matèria de modalitat o optativa podrà ser anul·lada si el nombre d’alumnes que la sol·liciten és inferior a 8.

×