Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bezpieczeństwo i pewność w handlu

62 views

Published on

Prezentacja multimedialna na temat: Bezpieczeństwa i pewności w handlu. Zapraszamy do zapoznania się z jej treścią. Szczegółowe informacje można znaleźć na http://www.kuke.com.pl/

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bezpieczeństwo i pewność w handlu

 1. 1. Bezpieczeństwo i pewność w handlu Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna
 2. 2. 2 Jesteśmy firmą polską i częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju Stabilna struktura własnościowa – 100% udział Skarbu Państwa Zespół 170 doświadczonych profesjonalistów Ubezpieczamy należności polskich firm z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności O KUKE
 3. 3. 3 Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce oferujemy ubezpieczenia eksportowe z gwarancjami Skarbu Państwa Jako jedyni w kraju ubezpieczamy należności i kredyty eksportowe z okresem spłaty powyżej 2 lat Udzielamy ubezpieczeniowych gwarancji krajowych i eksportowych Ułatwiamy firmom dostęp do zewnętrznego finansowania m.in. dzięki usłudze faktoringu O KUKE
 4. 4. 4 Kluczowe wskaźniki lat działalności biznesowej wartość ubezpieczonych transakcji klientów podpisanych polis i udzielonych gwarancji 25 330 mld zł 4 000 16 207 kontynentów państw 6 106
 5. 5. 5 Ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych Ubezpieczenie kontraktów eksportowych średnio- i długoterminowych (eksport inwestycyjny) Gwarancje ubezpieczeniowe Faktoring Co oferujemy naszym klientom? Nasze główne linie produktowe
 6. 6. 6 Największe projekty eksportowe ubezpieczone w 2016 r. mln zł Remontowa Shipbuilding S.A. Kanada 200,0 50,9 30,0 9,1 90,0 mln zł Vistal Gdynia S.A. Algieria mln zł Ursus S.A. Europa mln euro Crist S.A. Norwegia mln zł Pesa Bydgoszcz S.A. Białoruś
 7. 7. 7 Dla kogo? Przedsiębiorcy mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:  realizują eksport na warunkach kredytowych,  realizują eksport krajowych towarów lub usług,  dokonują inwestycji i poszukują nowych rynków zbytu, a także jednostki finansujące kontrakty eksportowe, realizowane przez przedsiębiorców, którzy spełniają warunki określone powyżej. Ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa Regulacje krajowe Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych daje KUKE mandat , jako jedynej instytucji w Polsce, na oferowanie ubezpieczeń eksportowych ze wsparciem państwa. Regulacje międzynarodowe Wszystkie oferowane przez nas ubezpieczenia ze wsparciem Skarbu Państwa spełniają wymogi OECD oraz Unii Europejskiej. Wymóg polskości eksportowanego produktu Polskie produkty i usługi to takie, gdzie udział składników pochodzenia zagranicznego nie przekracza określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r. progu procentowego w przychodzie netto z realizacji kontraktu.
 8. 8. 8 Ubezpieczenia z gwarancjami Skarbu Państwa Największe rynki pod względem ubezpieczonego obrotu (1-3Q2016)
 9. 9. 9 Ubezpieczenia z gwarancjami Skarbu Państwa Najważniejsze branże pod względem ubezpieczonego obrotu (1-3Q2016) mln zł Stocznie 257,3 225,3 194,3 190,3 184,8 mln zł Tworzywa sztuczne mln zł Pojazdy lądowe i powietrzne mln zł Rolno-spożywcza mln zł Elektronika i elektrotechnika
 10. 10. www.kuke.com.pl Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa Zapraszamy do współpracy kontakt@kuke.com.pl 801 805 853 22 356 83 00

×