Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aktiviti persatuan tahun 2010

30,476 views

Published on

contoh pelan strategik persatuan BM dari sekolah lain

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Aktiviti persatuan tahun 2010

 1. 1. AKTIVITI PERSATUAN TAHUN 2010BIL AKTIVITI OBJEKTIF SASARAN TINDAKAN Melantik AJK persatuan Semua pelajar tingkatan Mesyuarat Agong untuk menerajui lima digalakkan 1 Dijalankan. Pertama 2010 persatuan pada tahun menggalas ini. tanggungjawab. Menambah Semua ahli dapat Membina perkataan lain perbendaharaan kata menyenaraikan lebih 2 daripada perkataan yang ahli selain menguji Dijalankan. daripada 10 patah diberikan kemahiran memproses perkataan. maklumat. Membina teka silang Member pengenalan Semua kumpulan dapat 3 kata mengikut tema; tentang kata nama dan membina teka silang Dijalankan. Kata Nama memupuk kerjasama. kata nama dengan betul. Setiap kumpulan dapat Menekankan tentang Mengisi teka silang kata menjawab teka silang 4 kepentingan masa Dijalankan. nama kata dengan betul dalam kepada ahli. masa yng ditetapkan. Merangsang kreativiti Semua ahli dapat Membina ayat 5 ahli dalam menjalin satu jalan Dijalankan. berdasarkan gambar memerhatikan grafik. cerita daripada gambar. Semua kumpulan Memperkenalkan Mencipta sajak secara mampu mengenalpasti 6 bentuk dan ciri-ciri Dijalankan. berkumpulan ciri-ciri sajak dan sajak kepada ahli. bentuknya. Setiap kumpulan dapat Menguji kefahaman ahli Melabel ciri-ciri sajak melabel sekurang- 7 tentang ciri-ciri dan Dijalankan. secara berkumpulan kurangnya 5 ciri pada bentuk sajak. sajak. Bercerita/berdialog dengan gaya Mememupuk keyakinan Semua ahli lebih yakin 8 Dijalankan. berdasarkan gambar ahli untuk ke hadapan. untuk menonjolkan diri. secara berpasangan Mengeluarkan Menambah pengetahuan Ahli lebih mudah 9 peribahasa daripada tentang peribahasa menjawab soalan gaya yang diberikan Melayu. peribahasa. Memupuk sifat Ahli tingkatan 5 sebagai kerjasama dan AJK Pelaksana. Eksplorasi Minda –10 mengaplikasikan Ahli tingkatan lain Dijalankan. Bahasa Jiwa Bangsa pembelajaran BM dalam dapat belajar dalam aktiviti harian. suasana berbeza.
 2. 2. PERANCANGAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA MELAYU 2012A.SWOT KEKUATAN (S) KELEMAHAAN (W) S1 Guru Penasihat Persatuan Bahasa S1 Kurang mendapat sambutan dalam Melayu sangat komited kalangan pelajar. dan kreatif. Kebanyakan mereka tidak berminat dengan aktiviti-aktiviti S2 Guru-guru Persatuan Bahasa Melayu berkaitan dengan bahasa. mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam S2 Tidak mempunyai ruang atau tempat melaksanakan aktiviti persatuan. yang lebih selesa untuk menjalankan aktiviti persatuan. S3 Pihak pentadbir sentiasa member kerjasama serta S3 Sukar melaksanakan aktiviti persatuan memberi ruang secukupnya bagi guru- yang memerlukan guru menjalankan kemudahan ICT kerana kemudahan yang aktiviti. terhad. S4 Semua ahli persatuan mempunyai S4 Cabaran untuk mencetuskan minat para minat terhadap pelajar terhadap aktiviti yang dijalankan. aktiviti persatuan seperti berpantun, bersyair, sketsa dll. S5 Semua ahli persatuan boleh menulis dan bertutur dalam S5 Kebanyakan pelajar mempunyai bahasa Melayu dengan baik keyakinan diri yang amat rendah dan perasaan malu yang menebal untuk mempamerkan bakat basing-masing. S6 Terdapat segelintir ahli yang menyertai persatuan hanya sekadar menjadi ahli pasif. PELUANG ( O ) CABARAN/ANCAMAN ( T ) 01 Persatuan bahasa Melayu telah T1 Pelajar menjadikan aktiviti persatuan berkolaborasi dengan Panitia Bahasa sebagai satu medan sekadar untuk berseronok. Melayu dalam melaksanakan pelbagai
 3. 3. program panitia seperti Program T2 Kesuntukan masa untuk melaksanakan Munsyi, Minggu Bahasa Melayu dan program atau berlatih kerana jadual lain-lain. persekolahan yang agak padat. 02 Ahli Persatuan berpeluang untuk T3 Kesukaran guru untuk melibatkan lebih merebut peluang menonjolkan bakat ramai pelajar dalam aktiviti-aktiviti persatuan mereka dalam pelbagai aktiviti yang kerana sikap pasif, malu dan tiada keyakinan dianjurkan. dalam diri pelajar. 03 Pihak pentadbir turut memberikan sokongan terhadap aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan bahasa Melayu. 04 Ahli persatuan berpeluang mengikuti lawatan anjuran persatuan ke Karnival Pendidikan Melaka bagi menyaksikan pertandingan- pertandingan koakademik seperti Puisi dan Lagu, Sayembara Puisi dan lain- lain. PELAN STRATEGIK PERSATUAN BAHASA MELAYU 2011 – 2015 ANALISIS SWOT ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK Persatuan Bahasa Melayu mensasarkan untuk  Melibatkan lebih ramai pelajar yang menarik lebih ramai murid menjadi ahli berketrampilan dan berani mempamerkan persatuan. bakat masding-masing di hadapan khalayak. Fokus dalam memperkaya dan menghidupkan  Menjadikan Persatuan Bahasa Melayu khazanah budaya seperti bersyair, berpantun, sebagai wadah untuk berkarya serta alat yang seloka, sajak dan lain-lain. dapat memupuk semangat bekerjasama dalam kalangan pelajar pelbagai kaum. OBJEKTIF
 4. 4.  Membantu pelajar meningkatkan kemahiran berbahasa Melayu sama ada dari aspek tulisan mahupun lisan. Meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan.

×