Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eyes Of The Soul

413 views

Published on

Een pad naar de essentie van jezelf

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eyes Of The Soul

 1. 1. <ul><li>Omgeving </li></ul><ul><li>Waar </li></ul><ul><li>Specifiek beeld </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Gedrag </li></ul><ul><li>Wat </li></ul><ul><li>Specifiek beeld </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Capaciteiten </li></ul><ul><li>Hoe </li></ul><ul><li>Algemene zin </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Overtuigingen </li></ul><ul><li>Waarom </li></ul><ul><li>Lichaamsplaats </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Identiteit </li></ul><ul><li>Wie </li></ul><ul><li>Metafoor </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Spirit </li></ul><ul><li>Beweging </li></ul><ul><li>Algemene zin </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Eyes </li></ul><ul><li>of the </li></ul><ul><li>Soul </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Inzicht </li></ul><ul><li>Plotseling </li></ul><ul><li>Intens weten </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Lichamelijke </li></ul><ul><li>Gewaarwording </li></ul><ul><li>Wie was ik voorbestemd te zijn? </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Twijfel </li></ul><ul><li>Misschien ben ik het wel niet? </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Bewustwording </li></ul><ul><li>Ik ben aan het veranderen, aan het evolueren? </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Overtuiging </li></ul><ul><li>Dat ben ik niet, ik ben veranderd. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Mogelijkheid </li></ul><ul><li>Het is mogelijk om anders te zijn. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Openheid </li></ul><ul><li>Ik sta ervoor open om anders te zijn. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Verwerkelijking </li></ul><ul><li>Ik ben aan het veranderen. </li></ul><ul><li>omarm de verandering </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Missie </li></ul><ul><li>specifiek </li></ul>

×