Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arbeidersproblemen 19de Eeuw Volledig

4,242 views

Published on

ppt arbeidersprobleem in de 19de eeuw

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

Arbeidersproblemen 19de Eeuw Volledig

 1. 2. <ul><li>T’ Is wintermorgen… ’t schemert nog </li></ul><ul><li>en vele kinders ziet men toch </li></ul><ul><li>reeds naar de werkplaats trekken… </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Gansch slaaperig zijn ze en slecht gevoed </li></ul><ul><li>De koude wind verstijft hun bloed. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 2. 3. Situering in tijd en ruimte <ul><li>Tijd: </li></ul><ul><li>Ruimte: West-Europa </li></ul><ul><li>Industriële revolutie: </li></ul><ul><li>belangrijke uitvindingen bv. stoommachine </li></ul><ul><li>komst van fabrieken </li></ul><ul><li>boeren trokken naar de stad om werk te vinden </li></ul>Nieuwste Tijd 1800 -1945 Nieuwe Tijd Eigen Tijd
 3. 5. Dagverloop van het kind toen <ul><li>5 uur : opstaan 5u15: op weg naar de fabriek 5u20: aankomst in de textielfabriek 5u30-12u30 : werken 12u30: pauze + eten 12u40 : einde pauze, terug aan het werk 18u30 : einde werkdag 18u35 : terug naar huis 18u40: eten 19u: slapen </li></ul>
 4. 6. Dagverloop van het kind nu <ul><li>7u : opstaan + ontbijt </li></ul><ul><li>7u30 : warme douche </li></ul><ul><li>8u : naar school </li></ul><ul><li>10u : speeltijd: 15 minuten </li></ul><ul><li>12u : middagpauze + eten </li></ul><ul><li>13u30 : naar school </li></ul><ul><li>14u20 : speeltijd: 10 minuten </li></ul><ul><li>15u20 : terug naar huis </li></ul><ul><li>15u30 : huiswerk </li></ul><ul><li>16u30 : spelen, sportclub, tv kijken </li></ul><ul><li>18u : avond eten </li></ul><ul><li>19u : in bad + nog wat tv kijken </li></ul><ul><li>20u30 : in bed </li></ul>
 5. 8. <ul><li>Textielfabriek </li></ul>
 6. 9. In de fabriek… de arbeidersomstandigheden <ul><li>Fragment Daens </li></ul><ul><li>leefomstandigheden: </li></ul><ul><li>onhygiënische, gevaarlijke en ongezonde condities van de werkplaatsen </li></ul><ul><li>Uitbuiting </li></ul><ul><li>kinderarbeid en vrouwenarbeid </li></ul><ul><li>lage lonen </li></ul><ul><li>lange arbeidsduur </li></ul><ul><li>geen sociale zekerheid of vakbonden </li></ul><ul><li>fabrieksbazen hebben alle macht </li></ul>
 7. 10. Gevaarlijke werkplaatsen
 8. 11. Kinderarbeid
 9. 12. Vrouwenarbeid
 10. 13. In huis… <ul><li>Fragment Daens </li></ul><ul><li>Wonen: </li></ul><ul><li>arbeiderswoningen nabij de fabriek </li></ul><ul><li>fabriek die stevige rook uitblies over de stad </li></ul><ul><li>kleine huisjes: geen centimeter groter dan nodig </li></ul><ul><li>enge steegjes </li></ul><ul><li>één of maximum twee kamers </li></ul><ul><li>niet hygiënisch </li></ul><ul><li>dikwijls waren er epidemieën </li></ul>
 11. 14. Woning en verstedelijking <ul><li>kleine huisjes </li></ul><ul><li>enge stegen en benauwde koertjes </li></ul><ul><li>geur van wegvallende kalk </li></ul><ul><li>1 kamertje voor het gehele gezin </li></ul>
 12. 15. Arbeiderssteegje
 13. 16. De aardappeleters
 14. 17. eengezinswoning
 15. 18. Kinderarbeid: getuigenis van een oude man
 16. 19. Reacties van de arbeiders <ul><li>1)      In de drank: </li></ul><ul><li>Alcohol : Geld ging niet meer naar eerste levensbehoeften maar naar drank. </li></ul><ul><li>Cafe: plaats waar fabriekdirecteurs hun arbeiders uitbetaalden   </li></ul>
 17. 20. <ul><li>2)      Emigratie naar Amerika </li></ul>Bij ons In Amerika Werkloosheid en armoede Goede vooruitzichten Aardappelepidemie en hongersnood Goedkope landbouwgrond Oudste zoon kreeg erfenis anderen niets Op zoek naar geluk Onderdrukking gewone volk
 18. 21. 3)      eerste acties:   Stakingen en arbeidersorganisaties verboden Erg lange werkdagen  Arbeiders ondergingen hun lot Later : Enkele arbeidsonlusten  door politie makkelijk onderdrukt.
 19. 22. Staking bij een schoenenfabriek
 20. 23. oplossingen <ul><li>Sociaal recht </li></ul><ul><li>Arbeidersbeweging </li></ul><ul><li>Karl Marx : kritiek op het kapitalisme en oproep tot vereniging van de arbeiders </li></ul><ul><li>In de jaren 1880 : grote parlementaire enquête naar de toestanden in fabrieken en werkplaatsen.  kwam veel ellende uit naar voor  </li></ul><ul><li>Arbeidswet van 1889 : </li></ul><ul><li>- arbeidstijden van vrouwen beperkt </li></ul><ul><li>- eerste arbeidsinspecteur aangesteld.  veiligheidswet en ongevallenwet </li></ul>
 21. 24. <ul><li>1900 – 1945 </li></ul><ul><li>Ontwikkeling sociale verzekering : ongevallenwet en invaliditeitswet. </li></ul><ul><li>Later werd de arbeiderswet verbeterd en uitgebreid: - invoering achturige werkdag . - ontslag alleen met instemming van de overheid - sociale verzekeringswetten </li></ul>
 22. 25. En nu? <ul><li>Tegenwoordig is het in vele landen niet beter: </li></ul><ul><li>Kinderarbeid komt overal terug </li></ul><ul><li>Afghanistan : weinig landbouw  bergen </li></ul><ul><li>Zuid – Afrika : diamanthandel en mijnhandel </li></ul><ul><li>Afrika in het algemeen : redenen zoveel kinderarbeid: - armoede - de bevolking groeit heel snel - levensomstandigheden verslechteren </li></ul><ul><li>China : massaal naar grote stad </li></ul><ul><li>Steenbakkerijen </li></ul>
 23. 26. Typische kenmerken van arbeidsproblemen vroeger en nu <ul><li>Analfabetisme </li></ul><ul><li>Werken voor lage lonen </li></ul><ul><li>Zware en gevaarlijke omstandigheden </li></ul><ul><li>Vuil werk </li></ul><ul><li>Weinig voeding </li></ul><ul><li>Huisjesmelkerijen </li></ul><ul><li>Kinderen hadden geen waarde </li></ul><ul><li>Weinig arbeidsinspectie </li></ul><ul><li>Weinig democratie </li></ul><ul><li>Weinig vakbonden </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 24. 27. Kinderarbeid is van … vroeger en nu
 25. 28. De kinderrechten <ul><li>Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind tot stand gekomen. </li></ul><ul><li>Enkele rechten van het kind zijn : </li></ul><ul><li>Elk kind is uniek </li></ul><ul><li>Elk kind heeft recht op gezonde voeding </li></ul><ul><li>Elk kind heeft recht op ontspanning </li></ul><ul><li>Elk kind heeft recht op een eigen mening </li></ul><ul><li>Elk kind heeft recht op leven en op kansen om te groeien. </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 26. 29. In de praktijk <ul><li>1.‘oude man’ doet verhaal aan kinderen in de klas </li></ul><ul><li>2. Klasgesprek: praten over arbeidsproblemen en kinderarbeid </li></ul><ul><li>3. Discussie over kinderarbeid: voorstander/ tegenstander/ rechter </li></ul><ul><li>4. Onderwijsleergesprek : situeren in tijd. </li></ul><ul><li>5. Fragment film Daens </li></ul><ul><li>6. Verwerking : werkblad </li></ul><ul><li>7. Afsluiten met gedicht rond arbeidersprobleem. </li></ul>
 27. 30. Bedankt voor jullie aandacht! <ul><li>Nele </li></ul><ul><li>Maxime </li></ul><ul><li>Ben </li></ul><ul><li>Jonas </li></ul><ul><li>Jolien </li></ul><ul><li>Julie </li></ul>

×