Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MIGRATIE PLATFORM	 Bedrijfsdata	optimalisatie,	  migratie	en	integratie
T2S MigratiePlatForm                         Transformatie van uw bedrijfsdataHet T2S MigratiePla...
Validatie van uw bedrijfsdataDe output die het T2S MPF genereert kan naaanmaak volledig onafhankelijk van hetontvangende s...
CLEAR VISION ON DATA                       Type 2 Solutions is gespecialiseerd in data       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

T2S Migratie PlatForm Brochure

315 views

Published on

Bedrijfsdata optimalisatie, migratie en integratie met het Migratie Platform van Type 2 Solutions.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T2S Migratie PlatForm Brochure

 1. 1. MIGRATIE PLATFORM Bedrijfsdata optimalisatie, migratie en integratie
 2. 2. T2S MigratiePlatForm Transformatie van uw bedrijfsdataHet T2S MigratiePlatForm (T2S MPF) is een De output die gegenereerd wordt door het T2Ssoftware platform dat data uit verschillende MPF wordt bepaald door het ontvangende systeemheterogene IT systemen of bestanden kan ontsluiten, en kan aangeleverd worden in elk gewensttransformeren en valideren naar een formaat dat, (gestructureerd) formaat. De standaard output dieeventueel bi-directioneel, verwerkt kan worden het T2S MPF levert is gestructureerd conform de XMLdoor een ander IT systeem. standaard van het World Wide Web Consortium. Deze representatie van data is zowel machine-Dit ontvangende IT systeem kan een reeds bestaand leesbaar als leesbaar voor de mens.systeem zijn maar ook een nieuw systeem dat hetoude systeem, op termijn, vervangt. In het eerstegeval spreken we van data integratie of koppelingin het laatste geval van data migratie of conversie.Daarnaast kan het T2S MPF middels SOA standaardengekoppeld worden aan externe referentie bestandenvoor datakwaliteit controles en data cleansing.Aansluiten en data ontsluiten met het T2S MPFHet T2S MPF heeft als belangrijkste input data uit bestaande IT systemen. Omdat deze data veelal opgeslagenzijn in een database van een Relationeel Database Management Systeem (RDBMS) zijn er standaard connectiemogelijkheden naar nagenoeg alle moderne RDBMS systemen zoals Oracle, DB2, SQL Server, Informix, Sybase,MySQL en PostgreSQL. Daarnaast kan ook ieder gewenst gestructureerd bestandsformaat als input voor hetT2S MPF gebruikt worden. LEGACY NEW SYSTEM REFERENCE DATA SYSTEM SQL, CSV, TXT, DMP, XLS,... 3XML/XSD LEGACY ALL SYSTEM DATA SQL, CSV, TXT, DMP, XLS,... 3XML/XSD Schematische weergave van het T2S MPF in het IT landschap tijdens een bi-directionele data integratie.
 3. 3. Validatie van uw bedrijfsdataDe output die het T2S MPF genereert kan naaanmaak volledig onafhankelijk van hetontvangende systeem gevalideerd worden opjuistheid en consistentie. Deze validatie gebeurtdoor gebruik te maken van XSD schema’s.Dit schema is een contract waaraan data moetenvoldoen die aangeleverd worden vanuit het T2S MPF.Als aan de voorwaarden van het XSD contract wordtvoldaan is op voorhand al duidelijk dat het bestandsuccesvol kan worden verwerkt in het ontvangende Optimalisatie van uw bedrijfsdataIT systeem, zelfs zonder dit daadwerkelijk in te lezenin het ontvangende IT systeem. Een onderschat gedeelte tijdens de realisatie van data- koppelingen en conversies is de benodigdeDeze offline validatie aanpak zorgt ervoor dat er kwaliteit van data. Vaak is de data die aanwezig isreeds begonnen kan worden met de data analyse, in de bronsystemen niet volledig juist qua syntax enextractie en transformatie voordat er zelfs een context. Terwijl de onjuistheden in syntax relatiefdoelsysteem beschikbaar is. Hierbij kan gedacht eenvoudig op te sporen zijn binnen de data is deworden aan een nieuw te ontwikkelen systeem juistheid qua context veel moeilijker te bepalen.of een systeem dat niet beschikbaar is voorconversietest doeleinden. Deze parallelle aanpak Om fouten in de syntax van data op te sporen zijnverkort de doorlooptijd van het volledige project. verschillende standaard modules aanwezig binnen het platform die gebruikt kunnen worden om te bepalen waar deze zich voordoen.Data- migratie en koppeling op maat Voorbeelden hiervan zijn dubbele records, waardes die afwijken van een standaard (NL postcodes metHet ontwikkelen van programmatuur voor uw 3 letters), adressen die niet gevalideerd kunnendata- migratie of koppeling is een iteratief proces. worden tegen een externe referentie (bijvoorbeeldDit komt omdat de criteria voor de data migratie het handelsregister of andere basisregistraties),op voorhand niet altijd even eenvoudig te bepalen e-mail adressen zonder @ etc.zijn en gedurende het project meermaals kunnenwijzigen. Om in te kunnen spelen op deze constant Voor het detecteren van context fouten werkenveranderende behoefte werkt het T2S MPF met data analisten van Type 2 Solutions samen metonafhankelijk aan te roepen migratiemodules en vertegenwoordigers van uw organisatie om vast temet profielen. Ieder profiel verwijst naar een unieke stellen wanneer een waarde buiten context valt.combinatie van migratiemodules. Dit heeft als Voor zover mogelijk zullen deze contextfoutenvoordeel dat een groot aantal migratiemodules in automatisch opgespoord worden binnen hetéén keer bevroren kunnen worden in een profiel. bronsysteem waarna ze automatisch of manueelDit vereenvoudigt het beheer en vermindert de kans opgelost dienen te worden indien ze eenop fouten. Ook kunnen verschillende versies van de belemmering zijn voor de juiste werking van deoutput voor verschillende omgevingen, bijvoorbeeld interface c.q. conversie programmatuur of uwtest en productie, parallel gegenereerd worden. bedrijfsproces. Referenties
 4. 4. CLEAR VISION ON DATA Type 2 Solutions is gespecialiseerd in data integratie en het ontwikkelen van koppelingen en rapportages voor IT systemen. Door systemen te koppelen, bronsystemen te ontsluiten en data te integreren stelt Type 2 Solutions bedrijven in staat snel en efficiënt in te spelen op veranderende marktontwikkelingen. Type 2 Solutions is gevestigd in Ridderkerk en wereldwijd actief bij middelgrote tot grote (inter)nationaal opererende bedrijven.TYPE 2 SOLUTIONS B.V.Tinstraat 47, 2984 AN RidderkerkTel. +31 180 54 51 51, Fax +31 180 54 51 50Email info@t2s.nl, Web www.t2s.nlwww.t2s.nl

×